Спецификации


Искания и Уведомления-нерег. по ЗАДС лица 

СЕПИ за ИО-в.1.3 

Единен Формат - в. 2.0 

ЕКАТТЕ 

Искания_Уведомления от регистрирани по ЗАДС лица 

Спецификация е-АДД в.3.01 

Спецификация АД/ДСН в.3.01 

eAD-v.2.91-EMCS 3.3+73b-04.04.2018 

Спецификация за GPS оператори 

Искания за възстановяване, подавани от рег. и нерег. по  

Ръководство за настройка на РС за работа с БАЦИС 

ЕКСПОРТ НОМЕНКЛАТУРИ DTI