Спецификации


Искания_Уведомления от регистрирани по ЗАДС лица 

СЕПИ за ИО-в.1.3 

Единен Формат - в. 2.0 

ЕКАТТЕ 

Искания и Уведомления-нерег. по ЗАДС лица 

Спецификация е-АДД в.3.01 

Спецификация АД/ДСН в.3.01 

e-AD-v.2.90-EMCS 3.3-в сила от 15.02.2018 г. 

Спецификация за GPS оператори 

Ръководство за настройка на РС за работа с БАЦИС 

Искания за възстановяване-рег. и нерег. по ЗАДС лица-17.05 

ЕКСПОРТ НОМЕНКЛАТУРИ DTI