Спецификации


Регистр.по ЗАДС лица-Бандероли - от 01.07.2019 

Ръководство за настройка на РС за работа с БАЦИС 

Единен Формат - в. 2.0 

ЕКАТТЕ 

Искания_Уведомления без бандероли и ИВ от рег. лица 

Спецификация е-АДД в.3.01 

Спецификация АД/ДСН в.3.03-в сила от 20.05.2019 г. 

eAD-v.2.91-EMCS 3.3+73b-07.11.2018 

Спецификация за GPS оператори 

Искания за възстановяване, подавани от рег. и нерег. по  

Искания и Уведомления-нерег. по ЗАДС лица- от 01.07.2019 

СЕПИ за ИО-в.1.3 

eAD-v.2.92-EMCS 3.4-в сила от 13.02.2020 г.-към 18.10.2019 г. 

ЕКСПОРТ НОМЕНКЛАТУРИ DTI