Спецификации


Регистр.по ЗАДС лица-Бандероли - от 01.07.2019 

Ръководство за настройка на РС за работа с БАЦИС 

Искания_Уведомления без бандероли и ИВ от рег.лица 

eAD-v.2.92-EMCS 3.4-в сила от 13.02.2020 г.-към 11.02.2020 г. 

е-АДД и АД/ДСН-в сила от 15.04.2020 

Спецификация за GPS оператори 

СЕПИ за ИО-в.1.3 

ИВ от рег. и нерег. по ЗАДС-в сила от 13.01.2020 г. 

Искания и Уведомления-нерег. по ЗАДС лица- от 13.01.2020 

ЕКСПОРТ НОМЕНКЛАТУРИ И ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА DTI