Идентификационен номерНаименованиеАдрес на управлениеЕИКАдрес на обектаАкцизни стокиДата на връчванеДата на прекратяване на регистрациятаСъстояние
BG004100B0001ЕТ "АЛКО СУПЕР - БОЖИДАР БАУЛОВ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: НОВО СЕЛО
Пощенски код: 3784
Населено място: С. НОВО СЕЛО
Улица: "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 3
105037092Държава: България
Област: ВИДИН
Община: НОВО СЕЛО
Пощенски код: 3784
Населено място: С. НОВО СЕЛО
Улица: "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 3
21.07.200616.12.2009Прекратен
BG005200B0001"ВИНИ -БОШКИЛОВ" 00ДДържава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: ж.к. ЗАПАД бл.1 ет.2 ап. 6
101587719Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: ПОКРОВНИШКО ШОСЕ
10.07.200616.12.2009Прекратен
BG004000A0001ЕТ "Йордан Ангелов-АЛЕКС"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7001
Населено място: Русе
Улица: "Борисова", вх.А, ет.5 113
827130200Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Пухлево дере" 1
22082088
22089038
22089071
04.07.2006Валиден
BG004200A0001ПЗК"БОТУНЯ"Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: КРИВОДОЛ
Пощенски код: 3048
Населено място: С.КРАВОДЕР
Улица: . .
106009950Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: КРИВОДОЛ
Пощенски код: 3048
Населено място: С.КРАВОДЕР
Улица: . .
04.07.200606.01.2010Прекратен
BG004000A0002ЕТ"РЯХОВО-ТАКСИ-Тодор Алеков"Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7070
Населено място: с.Ряхово
Улица: "Струма" 10
020541935Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7070
Населено място: с. Ряхово
Улица: Простор,кв.112
22082088
22089038
22089071
06.07.2006Валиден
BG004000A0003ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЗАДРУГА"Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7068
Населено място: с.Бабово
Улица: Марин Павлов 45
827217071Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7068
Населено място: Бабово
Улица: извън регулация
06.07.200623.05.2007Прекратен
BG004000A0004ЕТ"БЕРТА-ИВ-Иван Николов-Тодор Великов"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: Княжеска 39
117633755Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7058
Населено място: с.Мартен
Улица: масив 59 имот 1
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
06.07.200625.06.2012Прекратен
BG004300A0001ПК "ЗЕМЕДЕЛЕЦ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: БЕЛЕНЕ
Пощенски код: 5918
Населено място: С. ТАТАРИ
Улица: С. ТАТАРИ 0
824095580Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: БЕЛЕНЕ
Пощенски код: 5918
Населено място: С. ТАТАРИ
Улица: С.ТАТАРИ О
14.07.200619.09.2006Прекратен
BG002100A0001ЕТ "СЪРМА ЙОРДАНОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9372
Населено място: С.ПОБЕДА
Улица: -
124536915Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9372
Населено място: С.ПОБЕДА
Улица: "ПЪРВА" 51
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0002ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЕДИНСТВО"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5920
Населено място: С. СТЕЖЕРОВО
Улица: "ИВАН ВАЗОВ" 5
000422539Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5920
Населено място: С. СТЕЖЕРОВО
Улица: У.П.И.II КВ.117
14.07.200622.12.2009Прекратен
BG002100A0003ЕТ"ДОБРОТИЦА-53-ПЕТКО ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: ЖК"ДОБРОТИЦА"БЛ.3,ВХ.А ,АП.3
124039450Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: ЖК"ДРУЖБА"4 ДО "РАЗСАДНИКА"
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG002000A0001"АМБРОЗИЯ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Княз Борис I", №115
103045051Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9137
Населено място: с. Здравец, обл. Варна, общ. Аврен
Улица: УПИ III-177, кв.33
22082088
22089038
22089071
11.07.2006Валиден
BG002100A0004ЕТ"ДИАНА ИВАНОВА РАЙНОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: УЛ."ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" 24
124634779Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: МЕСТНОСТ "ГААЗИ БАБА"
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0002ЕТ "ПЕТРОВ-ВЛАДИМИР ПЕТРОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "БАТАК" 31
124063960Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9355
Населено място: С.ВЕДРИНА
Улица: "47-МА"
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG002000A0002ЕЛДОРАДО - М -МИТКО ТОДОРОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: ГР.ПРОВАДИЯ
Улица: "ДУНАВ" 36
103035705Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: ГР.ПРОВАДИЯ
Улица: СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
22082089
22089038
22089071
13.07.200610.11.2014Прекратен
BG002000A0003ЯНАКИ - ЩЕРЯНА БОЙЧЕВА ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9150
Населено място: С.КЛИМЕНТОВО
Улица: С.КЛИМЕНТОВО
103877525Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9150
Населено място: С.КЛИМЕНТОВО
Улица: С.КЛИМЕНТОВО
22082089
22089038
22089071
13.07.200623.01.2017Прекратен
BG002000A0004ДЕВИНА-ЕЛЕНА ДУЧЕВА ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ГР.ДЕВНЯ
Улица: "РАЙКО ДАСКАЛОВ" 21
103577353Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ГР.ДЕВНЯ
Улица: УЛ"РАЙКО ДАСКАЛОВ" 21
22082088
22089038
22089071
13.07.2006Валиден
BG002000A0005КИРИЛ СТРАТИЕВ ЕТДържава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9850
Населено място: ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Улица: "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" 5
127580753Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9850
Населено място: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Улица: "РАЙКО ДАСКАЛОВ" 3
22082088
22089038
22089071
13.07.2006Валиден
BG002000A0006ТОДОРОВ-ТОДОР ГЕОРГИЕВДържава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9225
Населено място: С.ПЕТРОВ ДОЛ
Улица: С.ПЕТРОВ ДОЛ
103889794Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9225
Населено място: С.ПЕТРОВ ДОЛ
Улица: С.ПЕТРОВ ДОЛ
22082089
22089038
22089071
13.07.200616.05.2012Прекратен
BG002000A0007БАНГИЕВИ - ИЛИЯ БАНГИЕВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9148
Населено място: С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО
Улица: "МАРИН ДРИНОВ" 68
103892783Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9148
Населено място: С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО
Улица: С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО
22082088
22089038
22089071
13.07.2006Валиден
BG002000A0008ЕТ "АНИ - 81 - АННА ДОЙЧЕВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА КВ."ГАЛАТА", М/СТ "ЗЕЛЕНИКА"
Улица: М/СТ "ЗЕЛЕНИКА" 448
103152733Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНАКВ.ГАЛАТА М/СТ ЗЕЛЕНИКА
Улица: М/СТ ЗЕЛЕНИКА
22082088
22089038
22089071
13.07.2006Валиден
BG002000A0009ЯВОР И МИРОСЛАВА-АТАНАС РАШЕВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9179
Населено място: С.СТРАШИМИРОВО
Улица: С.СТРАШИМИРОВО
103835526Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9179
Населено място: С.СТРАШИМИРОВО
Улица: С.СТРАШИМИРОВО
22082088
22089038
22089071
13.07.2006Валиден
BG002100A0005ЕТ"НЕДКОВ-НЕДКА НЕДКОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: БУЛ"ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ" ВХ.А АП. 5 14
124561929Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9350
Населено място: С.СТОЖЕР
Улица: -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG002000A0010ЕЛЕНА-СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9119
Населено място: С.ВЕНЕЛИН
Улица: С.ВЕНЕЛИН
103900059Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9119
Населено място: С.ВЕНЕЛИН
Улица: С.ВЕНЕЛИН
22082088
22089038
22089071
13.07.200612.10.2020Прекратен
BG002100A0006ЕТ "ИРЕНА-ВЕСЕЛИН МИТЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" 37
124117244Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9361
Населено място: С.БРАНИЩЕ
Улица: -ЛОЗЯТА
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG002000A0011ЖИГОНА-АТАНАСКА ЖЕЧЕВА ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ
Улица: "БРИГАДИРСКА" 20
103543326Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: ВЪЛЧИ ДОЛ
Улица: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 567
22082088
22089038
22089071
13.07.2006Валиден
BG002000A0012ОТСТЪПАЧА-ДИМИТЪР ПЕТКОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9140
Населено място: С.ТОПОЛИ
Улица: "Р.ПАНЧЕЛИЕВ" 5
103180106Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9140
Населено място: С.ТОПОЛИ
Улица: М/СТ СТОПАНСКИ ДВОР 107
22082088
22089038
22089071
13.07.2006Валиден
BG002000A0013ВЕНИ-КРАСЕН КОЙЧЕВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА ЖК ВЛАДИСЛАВОВО БЛ 210 ВХ2 АП.27
Улица: ЖК ВЛАДИСЛАВОВО БЛ210 ВХ2 АП.27 210
103307112Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: М/СТ БОРОВЕЦ СЕВЕР
Улица: М/СТ БОРОВЕЦ СЕВЕР 2603
22082088
22089038
22089071
13.07.2006Валиден
BG002000B0001"ШАТО-ПОЛИХРОНОВИ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Бяла
Пощенски код: 9101
Населено място: гр. Бяла
Улица: "Михаил Иванов" 4
103810932Държава: България
Област: Варна
Община: Бяла
Пощенски код: 9101
Населено място: БЯЛА
Улица: ТРИФОН МИЛУШЕВ 1
22042181
22042182
22042183
22042184
22042281
22042282
22042283
22042284
01.08.2006Валиден
BG002000A0014СЪЗНАНИЕ ПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9745
Населено място: С.МАРАШ
Улица: "Г.ДИМИТРОВ" 26
837082412Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9745
Населено място: С.МАРАШ
Улица: С.МАРАШ
22082089
22089038
22089071
13.07.200624.06.2019Прекратен
BG003000A0001ПК"ВОлОВ"Държава: България
Област: ПлОВДИВ
Община: ХИСАр
Пощенски код: 4175
Населено място: С.СТАрОСЕл
Улица: "иВ.УЗУНОВ" 8
000435974Държава: България
Област: ПлОВДИВ
Община: ХИСАр
Пощенски код: 4175
Населено място: СТАрОСЕл
Улица: ИВ.УЗУНОВ 8
01.08.200601.08.2006Прекратен
BG002000A0015ПК "Плиска"Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9920
Населено място: гр. Плиска
Улица: ул. "Александър Стамболийски", № 10
000913253Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9920
Населено място: ГР.ПЛИСКА
Улица: ГР.ПЛИСКА
22082088
22089038
22089071
25.07.2006Валиден
BG003000A0002ЕТ"АТ.бЕлОВА"Държава: България
Област: ПлОВДИВ
Община: ПлОВДИВ
Пощенски код: 4000
Населено място: ПлОВДИВ
Улица: б.ПЕТрОВ 47
115158911Държава: България
Област: ПлОВДИВ
Община: ПлОВДИВ
Пощенски код: 4000
Населено място: ПлОВДИВ
Улица: СТОПАНСКИ ДВОр 1
01.08.200601.08.2006Прекратен
BG004000A0005ЕТ"Тривас-Васил Трифонов"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Славянска", вх.В, ет.2, ап.5 8
827114623Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: кв. "Долапите",местност "Край Лома-Джанката"
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
06.07.200624.11.2011Прекратен
BG002000A0016ПЛИСКА ПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9920
Населено място: ГР.ПЛИСКА
Улица: "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" 10
000913253Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9944
Населено място: С.ЗЛАТНА НИВА
Улица: С.ЗЛАТНА НИВА
22082089
22089038
22089071
25.07.200618.12.2013Прекратен
BG002100A0007ЕТ "КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ДУЧЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9644
Населено място: С.ГУРКОВО
Улица: "ЧАЙКА" 5
124631313Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9644
Населено място: С.ГУРКОВО
Улица: -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG002000A0017ГЕНЧО ЖЕКОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: С.КАМЕНАР
Улица: "ТРИНАДЕСЕТА" 21
103074028Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: С.КАМЕНАР
Улица: "КНЯЗ БОРИС" 11
22082088
22089038
22089071
25.07.200608.06.2020Прекратен
BG002000A0018ПЕЙЧЕВ-ЯВОР ПЕЙЧЕВДържава: България
Област: ВАРНА
Община: АКСАКОВО
Пощенски код: 9000
Населено място: ГР.АКСАКОВО
Улица: ЖК НАДЕЖДА ВХ 2 ЕТ 5 АП 41 3
103876576Държава: България
Област: ВАРНА
Община: АКСАКОВО
Пощенски код: 9000
Населено място: С.ЯРЕБИЧНА
Улица: С.ЯРЕБИЧНА
25.07.200611.06.2007Прекратен
BG002000A0019ХРОМЩАВ-ИВАН ИВАНОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ГР.ДЕВНЯ
Улица: "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" 2
103536698Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ГР.ДЕВНЯ КВ.ПОВЕЛЯНОВО
Улица: КВ.ПОВЕЛЯНОВО
22082089
22089038
22089071
25.07.200605.04.2019Прекратен
BG004000A0006ЕТ"Йордан Мойсев-КАРТЕЛ"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: Скобелев 31А
117105341Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7090
Населено място: с.Пиргово
Улица: Хан Аспарух 6
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
06.07.200625.07.2012Прекратен
BG002000A0020ПИНКО-60-ТОНКА ЯНКОВА ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ГР.ВАРНА КВ.ВИНИЦА
Улица: "ЛАЗУР" 5
813001462Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ГР.ВАРНА КВ ВИНИЦА
Улица: М/СТ ДРАГУ ДЕРЕ
22082088
22089038
22089071
25.07.2006Валиден
BG003000A0003ЕТ"ИВА"Държава: България
Област: ПАЗАрДЖИК
Община: ВЕлИНГрАД
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕлИНГрАД
Улица: "ОрФЕЙ" 1
112528167Държава: България
Област: ПАЗАрДЖИК
Община: ВЕлИНГрАД
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕлИНГрАД
Улица: "ГЕОрГИ ДАмЯНОВ" 1
01.08.200601.08.2006Прекратен
BG002000A0021СЪЕДИНЕНИЕ ОПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9747
Населено място: С.ЦАРЕВ БРОД
Улица: "ХАН АСПАРУХ" 3
000913374Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9748
Населено място: С.КОНЬОВЕЦ
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР НА КАБИЮК
22082089
22089038
22089071
25.07.200622.02.2016Прекратен
BG002000A0022СЪЕДИНЕНИЕ ОПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9747
Населено място: С.ЦАРЕВ БРОД
Улица: "ХАН АСПАРУХ" 3
000913374Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9747
Населено място: С.ЦАРЕВ БРОД
Улица: "ГЕН.В.ЗАИМОВ" 9
22082088
22089038
22089071
25.07.2006Валиден
BG004000B0001ЕТ"Йордан Мойсев-КАРТЕЛ"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: Скобелев 31А
117105341Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7090
Населено място: с.Пиргово
Улица: Хан Аспарух 6
04.07.200613.11.2008Прекратен
BG004000A0007ЕТ"Петко Дочев"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7057
Населено място: с.Николово
Улица: "Липник" 42
117505410Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7057
Населено място: с.Николово
Улица: Беласица 1
22082088
22089038
22089071
06.07.200606.06.2022Прекратен
BG004300A0003ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ -НАПРЕДЪКДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5280
Населено място: С.ОРЕШ
Улица: "ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ" 6
000114616Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5280
Населено място: С.ОРЕШ
Улица: ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ 6
22082088
22089071
14.07.200606.03.2020Прекратен
BG002100A0008ЕТ"ДАНАИЛ СТОЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9630
Населено място: С.ОБРОЧИЩЕ
Улица: "ДЕТЕЛИНА" 5
124633450Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9630
Населено място: С.ОБРОЧИЩЕ
Улица: КВ."МЛАДОСТ" 1
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0001ЕТ БИТ - ПЕНКА АЛАДЖОВАДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: АРДИНСКА 11
108047444Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: АРДИНСКА 11
22082089
22089071
26.07.200624.07.2017Прекратен
BG003100A0002ЕТ АТАНАС ТОЛЕВ - ДИМО ВЪЛКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Симеоновград
Пощенски код: 6490
Населено място: СИМЕОНОВГРАД
Улица: СЪЕДИНЕНИЕ 152
126021860Държава: България
Област: Хасково
Община: Симеоновград
Пощенски код: 6490
Населено място: СИМЕОНОВГРАД
Улица: ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 2
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004300A0004ЕТ"НД-СИСТЕМС-ПЛАМЕН ГАЗЯНОВ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5840
Населено място: СЛАВЯНОВО
Улица: "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" 12
114123266Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5840
Населено място: СЛАВЯНОВО
Улица: "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" 12
22082088
22089071
14.07.2006Валиден
BG004000A0008ГПК"Наркооп"Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: "Ст.Стамболов" 46
000513316Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: "Янтра" 12
06.07.200626.02.2009Прекратен
BG003100A0003ЕТ ГУЩЕРОВ - ИВАН ГУЩЕРОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: АНТИМ I 22
126647693Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ГР.ДИМИТРОВГРАД
Улица: ИГЛИКИНА ПОЛЯНА 30
22082089
22089071
01.08.200603.10.2019Прекратен
BG003000A0004ЕТ"ИВА"Държава: България
Област: ПАЗАрДЖИК
Община: ВЕлИНГрАД
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕлИНГрАД
Улица: "ОрФЕЙ" 1
112528167Държава: България
Област: ПАЗАрДЖИК
Община: ВЕлИНГрАД
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕЛИНГРАД
Улица: "Г.ДАМЯНОВ" 1
01.08.200601.08.2006Прекратен
BG003100A0004ЕТ МРАМОР - ИВАН ВАСИЛЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Симеоновград
Пощенски код: 6490
Населено място: СИМЕОНОВГРАД
Улица: ГАГАРИН 41
126027393Държава: България
Област: Хасково
Община: Симеоновград
Пощенски код: 6490
Населено място: СИМЕОНОВГРАД
Улица: ГАГАРИН 41
22082089
22089071
01.08.200618.01.2018Прекратен
BG004000A0009ГПК"Наркооп"Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: "Ст.Стамболов" 46
000513316Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7127
Населено място: с.Пейчиново
Улица: кв.43
06.07.200627.03.2007Прекратен
BG004000A0010ГПК"Наркооп"Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: "Ст.Стамболов" 46
000513316Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7128
Населено място: с.Босолковци
Улица: имот 548, кв.70
06.07.200620.04.2010Прекратен
BG004300A0005ЕТ"ИВА-НОВА"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5961
Населено място: С.КРЕТА
Улица: " ХАДЖИ ДИМИТЪР" 6
114086163Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5961
Населено място: С.КРЕТА
Улица: КАЧИЦА 2
14.07.200627.04.2007Прекратен
BG003100A0005ЕТ ХУДУЛОВ - МАРИЙКА ИВАНОВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6421
Населено място: ЗЛАТОПОЛЕ
Улица: 0 0
126530505Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6421
Населено място: ЗЛАТОПОЛЕ
Улица: 0
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004000A0011ГПК"Наркооп"Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: "Ст.Стамболов" 46
000513316Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7124
Населено място: с.Стърмен
Улица: до кв.4
06.07.200627.03.2007Прекратен
BG003100A0006КАЛИ ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 4
126547159Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6550
Населено място: ЛЮБИМЕЦ
Улица: МАРИЦА 27
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004300A0006ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ " ПЛАМЪК"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пощенски код: 5125
Населено място: СЕЛО ПРАВДА
Улица: РАХОВЕЦ 19
814159497Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пощенски код: 5125
Населено място: С.ПРАВДА
Улица: "ШИПКА" 1
17.07.200629.05.2009Прекратен
BG004000A0012ГПК "Наркооп"Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: "Ст.Стамболов" 46
000513316Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7125
Населено място: с.Ботров
Улица: кв.10
22082089
22089038
22089071
22089077
06.07.200628.12.2010Прекратен
BG002100A0009ЕТ"НЕНЧО-ИВАНКА НЕНОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9450
Населено място: ГР.ТЕРВЕЛ
Улица: "РОПОТАМО" 1
124050557Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9480
Населено място: С.БЕЗМЕР
Улица: - -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0005ЕТ"ИНФОГАРД-Р.КАЛЧЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "ДУНАВ" 4
112532236Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4407
Населено място: С.ИВАЙЛО
Улица: . -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0010ЕТ "ДИМИТЪР СТОЯНОВ - 48"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: ЖК БАЛИК ВХ.Г ЕТ.7 АП.14 14
124605375Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9378
Населено място: С.ПОЛК.СВЕЩАРОВО
Улица: -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0011ЕТ"ЧАМИ-2002-ЖОРЖ ЧАМУРЛИЙСКИ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 3 ВХ.
124602169Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9376
Населено място: с.ПРИМОРЦИ
Улица: -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0012СД"КАРБОНА И СИЕ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9650
Населено място: ГР.КАВАРНА
Улица: "СТЕФАН КАРАДЖА" 24
834008613Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9650
Населено място: ГР.КАВАРНА
Улица: "БЪЛГАРИЯ" 61
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0006ЕТ"ВАСИЛ НИКОЛОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4475
Населено място: С.СИМЕОНОВЕЦ
Улица: "ВТОРА" 67
112587767Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4475
Населено място: С.СИМЕОНОВЕЦ
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003100A0007ЕТ ДИМО АРМУТЛИЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6538
Населено място: СТУДЕНА
Улица: СПАРТАК 5
126648845Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6538
Населено място: СТУДЕНА
Улица: СПАРТАК 5
22082089
22089071
01.08.200625.06.2014Прекратен
BG003000A0007ЕТ"БИМБО-Н.КОСТАДИНОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "ЦАР ШИШМАН" 9
112124067Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4412
Населено място: С.БРАТАНИЦА
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003100A0008ЕТ ИНТЕРИНВЕСТ - ПЕТЪР ДЕЛЧЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ДРАГОМАН 22-А-3
836222936Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6362
Населено място: СТАМБОЛОВО
Улица: 0 0
22082088
22089071
01.08.200614.01.2021Прекратен
BG002100A0013ЕТ "ПЕТЪР ПЪРЗУЛОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: "25-ТИ СЕПТЕМВРИ" ВХ.Е, АП.10 64
124132068Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9479
Населено място: С.ГУСЛАР
Улица: -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0008ЕТ"Н.ПОСЛИЙСКИ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАРЛОВО
Пощенски код: 4300
Населено място: КАРЛОВО
Улица: "ГРАФ ИГНАТИЕВ" 17А
040084814Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАРЛОВО
Пощенски код: 4270
Населено място: С.ОТЕЦ ПАИСИЕВО
Улица: - -
01.08.200610.08.2010Прекратен
BG002100A0014ЕТ"ЗОРНИЦА-ИВАН ТОРНЬОВСКИ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9364
Населено място: С.БАТОВО
Улица: ЕДИНАДЕСЕТА 4
124129104Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9364
Населено място: С.БАТОВА
Улица: -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0009ЕТ ДЕЛЧО СЛАВОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6540
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: НЕДЮ МИЛКОВ 8
126652256Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6454
Населено място: ПРЕСЛАВЕЦ
Улица: 0 0
22082089
22089071
01.08.200603.09.2018Прекратен
BG003100A0010ЕТ ВЕСКО СИМЕОНОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: СТЕФАН СТАМБОЛОВ 5-А-14
836056076Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6437
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: СТАРА ПЛАНИНА 9
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0009ЕТ"ХРИСТФИЛ-999-ХР.АРГИРОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4195
Населено място: С.ДЪЛГО ПОЛЕ
Улица: "ТРЕТА" 11
825143900Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4195
Населено място: С.ДЪЛГО ПОЛЕ
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200607.02.2012Прекратен
BG002100A0015ЕТ "КУЗМАН ДИМОВ - ТАТ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9630
Населено място: С.ОБРОЧИЩЕ
Улица: "ПИРИН" 13
124553619Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9630
Населено място: С.ОБРОЧИЩЕ
Улица: "ПИРИН" 13
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0010ЕТ"БОБИ-50-Б.ДАУТ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4260
Населено място: С.ТОПОЛОВО
Улица: "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 5
115205720Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4260
Населено място: С.ТОПОЛОВО
Улица: "РЕЧНА" 32
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003100A0011ТРЕНДАФИЛОВ - 1999 ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6540
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: ИВАН ВАЗОВ 56
201928541Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6540
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: ИВАН ВАЗОВ 56
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0016ЕТ"КРИСИ-ИВАН ГОСПОДИНОВ ДОБРЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9634
Населено място: С.СЕНОКОС
Улица: "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" 36
124665436Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9634
Населено място: с.СЕНОКОС
Улица: -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0011ЕТ "ПЕТЯ РАДЕВА - РЕНИ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4268
Населено място: С.КОНУШ
Улица: "ПИРИН" 3
115752974Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4268
Населено място: С.КОНУШ
Улица: "ПИРИН" 3
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003100A0012ЕТ ИЛИЯ - ИЛИЯ ТЕОФИЛОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: ГРАНИЧАР 166-Е-1-15
836163612Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6519
Населено място: ПЪСТРОГОР
Улица: 0 0
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0017ЕТ"АУТО ДОЙЧЕВ - ВЕСЕЛИН ДОЙЧЕВ"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: ГР.ВАРНА
Улица: ЖК"ЧАЙКА",БЛ.50,ВХ.а,АП№52
103145938Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9649
Населено място: С.КРАНЕВО
Улица: "КОМСОМОЛСКА" 4
01.08.200619.03.2009Прекратен
BG003100A0013ЕТ ГЕОРГИ КИРЯКОВ - МАВРУДДържава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: ЛЮБИМЕЦ
Улица: МАРИЦА 26
126651421Държава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: ЛЮБИМЕЦ
Улица: МАРИЦА 31
22082089
22089071
01.08.200623.12.2019Прекратен
BG003100A0014ЕТ ВОЙНИКОВ - ПЕТЬО ВОЙНИКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 41
126023466Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6420
Населено място: ГОРСКИ ИЗВОР
Улица: 0 0
22082089
22089071
01.08.200625.07.2019Прекратен
BG003000A0012ЕТ"ТОНИ-А.МАНЕВ"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: "РЕПУБЛИКАНСКА" 2
112615237Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ДИМОВО ПОЛЕ-МЕСТНОСТ -
01.08.200627.10.2008Прекратен
BG003100A0015ЕТ ВИКТОРИЯ - МАГДАЛЕНА НИКОЛОВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6521
Населено място: МЕЗЕК
Улица: 0 0
126648539Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6521
Населено място: МЕЗЕК
Улица: 0 0
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0018ЕТ"ХРИСТО ПЕНЧЕВ СТОЙКОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: Ж.К."ДРУЖБА 1" БЛ.9 АП
124051787Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9474
Населено място: с.МАЛИ ИЗВОР
Улица: -
01.08.200629.06.2009Прекратен
BG003100A0016ЕТ"ХРИСТО МИХАЙЛОВ"Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6500
Населено място: ГР.СВИЛЕНГРАД
Улица: "БЪЛГАРИЯ" 132-Б-4-22
126648917Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6500
Населено място: ГР.СВИЛЕНГРАД
Улица: "КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА" Х
01.08.200621.08.2008Прекратен
BG002100A0019ЕТ "СИМЕОН СИМЕОНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9600
Населено място: ГР.БАЛЧИК
Улица: "СТРУМА" 27
124038989Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9640
Населено място: С.СОКОЛОВО
Улица: "ЛЮЛИН" 24-А
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0017ЕТ АТАНАСКА ИЛИЕВА - АГИДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6530
Населено място: КАПИТАН АНДРЕЕВО
Улица: 0 0
126581229Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6530
Населено място: КАПИТАН АНДРЕЕВО
Улица: 0 0
22082088
22089071
01.08.200603.10.2020Прекратен
BG002100A0020ЕТ"МАРК-МАРЬО МАРЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9383
Населено място: с.СМОЛНИЦА
Улица: - -
124056550Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9383
Населено място: С.СМОЛНИЦА
Улица: - -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0018ЕТ КОЛДИМ - ДИМИТЪР СТОЙКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: ЛЮБИМЕЦ
Улица: ГЕНЕРАЛ ГУРКО 6
836037300Държава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: ЛЮБИМЕЦ
Улица: МАРИЦА 43
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003100A0019ЕТ БОРИСЛАВ БОРИСОВ - 2004Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ИВАН ВАЗОВ 18-5-14
126650700Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6440
Населено място: ЯБЪЛКОВО
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР 0
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003100A0020ЕТ ВАСИЛ СТАНЧЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ОРФЕЙ 3-В-5
126081640Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ГАРА ДВИЖЕНИЕ 41
22082089
22089071
01.08.200626.10.2017Прекратен
BG003000A0013РПК"СЕПТЕМВРИ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6180
Населено място: МЪГЛИЖ
Улица: "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 6
000794621Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6178
Населено място: С.ДЪБОВО
Улица: - -
01.08.200621.04.2010Прекратен
BG004000A0013РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "Правда"Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7078
Населено място: с.Щръклево
Улица: "Рила" 7
000513615Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7078
Населено място: с.Щръклево
Улица: "Рила" 9
22082089
22089038
22089071
24.07.200618.01.2018Прекратен
BG002100A0021ЕТ "ТЕРИ-АНТОН ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: С. ПОБЕДА
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9372
Населено място: ДОБРИЧ
Улица:
124025625Държава: България
Област: С. ПОБЕДА
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9372
Населено място: С.ПОБЕДА
Улица: -
01.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0014РПК"СЕПТЕМВРИ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6180
Населено място: МЪГЛИЖ
Улица: "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 6
000794621Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6170
Населено място: С.ТУЛОВО
Улица: - -
01.08.200621.04.2010Прекратен
BG003000A0015РПК"СЕПТЕМВРИ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6180
Населено място: МЪГЛИЖ
Улица: "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 6
000794621Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6180
Населено място: МЪГЛИЖ
Улица: "Г.С.РАКОВСКИ" 20
01.08.200621.09.2010Прекратен
BG003100A0021ЕТ"ГЕОРГИ МАНОЛОВ"Държава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6557
Населено място: С.БЕЛИЦА
Улица: ХХХ Х
126651414Държава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6557
Населено място: С.БЕЛИЦА
Улица: ХХХ Х
22082089
22089071
01.08.200603.01.2011Прекратен
BG004000A0014РПК"Правда"Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7078
Населено място: с.Щръклево
Улица: "Рила" 7
000513615Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7075
Населено място: с.Красен
Улица: "Георги Бенковски" 13
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
24.07.200626.04.2011Прекратен
BG003100A0022ЕТ"ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ"Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6525
Населено място: С.РАЙКОВА МОГИЛА
Улица: ХХХ Х
126132070Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6525
Населено място: С.РАЙКОВА МОГИЛА
Улица: ХХХ Х
01.08.200607.03.2007Прекратен
BG003000A0016РПК"СЕПТЕМВРИ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6180
Населено място: МЪГЛИЖ
Улица: "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 6
000794621Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6187
Населено място: С.БОРУЩИЦА
Улица: - -
01.08.200621.04.2010Прекратен
BG003100A0023ЕТ СКОК - ОЛГА КАРАМФИЛОВА - САДКО КАРАМФИЛОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: СТЕФАН СТАМБОЛОВ 19-2-5
126690374Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6392
Населено място: МАЛЕВО
Улица: ТЕНЧО ХУБЕНОВ 2
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004000A0015ЕТ"Димитър Данаилов"Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7139
Населено място: с.Ценово
Улица: "Баба Тонка" 12
827173582Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7139
Населено място: с.Ценово
Улица: стопански двор /парцел 8/
22082088
22089038
22089071
10.07.2006Валиден
BG004000A0016ПК "Братство - Борисово"Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7064
Населено място: с. Борисово
Улица: ул. "Родина" № 5
117027540Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7064
Населено място: с.Борисово
Улица: извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089071
06.07.2006Валиден
BG002000A0023ЛУДОГОРИЕ РПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Хитрино
Пощенски код: 9780
Населено място: С.ХИТРИНО
Улица: "ВЪЗРАЖДАНЕ" 49
000913358Държава: България
Област: Шумен
Община: Хитрино
Пощенски код: 9784
Населено място: С.СЛИВАК
Улица: С.СЛИВАК
22082089
22089038
22089071
01.08.200624.02.2014Прекратен
BG002000A0024ЛУДОГОРИЕ РПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Хитрино
Пощенски код: 9780
Населено място: С.ХИТРИНО
Улица: "ВЪЗРАЖДАНЕ" 49
000913358Държава: България
Област: Шумен
Община: Хитрино
Пощенски код: 9787
Населено място: С.БЛИЗНАЦИ
Улица: С.БЛИЗНАЦИ
22082089
22089038
22089071
01.08.200624.02.2014Прекратен
BG002000A0025АНИОН - 2 ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "Г.БАКАЛОВ"ВХ.5 АП.74 17
103845043Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9135
Населено място: АВРЕН
Улица: МIСТ ЧУЧУРКИТЕ
22082088
22089038
22089071
01.08.2006Валиден
BG004400B0001" ЕЛПА " ООДДържава: България
Област: РУСЕ
Община: РУСЕ
Пощенски код: 7000
Населено място: ГР. РУСЕ
Улица: ОТЕЦ ПАИСИЙ 6
118551761Държава: България
Област: РУСЕ
Община: РУСЕ
Пощенски код: 7550
Населено място: С.КАЙНАРДЖА
Улица: 7-МИ СЕПТЕМВРИ 45
16.12.2009Прекратен
BG002000A0026БРАТСТВО РПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9811
Населено място: С.ДИБИЧ
Улица: "Г.ДИМИТРОВ" 29
000913090Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9814
Населено място: С.ВАСИЛ ДРУМЕВ
Улица: "Г.БЕНКОВСКИ" 18
22082089
22089038
22089071
01.08.200619.10.2016Прекратен
BG002000A0027БРАТСТВО РПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9811
Населено място: С.ДИБИЧ
Улица: "Г.ДИМИТРОВ" 29
000913090Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9811
Населено място: С.ДИБИЧ
Улица: БУЛ"КРАЙРЕЧЕН" 12
22082089
22089038
22089071
01.08.200621.03.2016Прекратен
BG002000A0028ПОДКРЕПА ПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9971
Населено място: С.МАДАРА
Улица: "МАДАРСКИ КОННИК" 39
000917668Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9972
Населено място: С.КЮЛЕВЧА
Улица: КВ.60
22082089
22089038
22089071
01.08.200612.06.2012Прекратен
BG002000A0029АВДЖИ САВА-КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9178
Населено място: ГР.БЕЛОСЛАВ
Улица: "ПЛИСКА" 11
103302599Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9178
Населено място: ГР.БЕЛОСЛАВ
Улица: М/СТ МАНАСТИРА
22082089
22089038
22089071
01.08.200614.03.2014Прекратен
BG004200A0002ПК"СКЪТ"Държава: България
Област: Враца
Община: Бяла Слатина
Пощенски код: 3200
Населено място: БЯЛА СЛАТИНА
Улица: ХРИСТО БОТЕВ 14
000173917Държава: България
Област: Враца
Община: Бяла Слатина
Пощенски код: 3200
Населено място: БЯЛА СЛАТИНА
Улица: ДУНАВ 1
22082088
22089038
22089071
04.07.2006Валиден
BG002000A0030ТРАНСПОРТ АВДЖИЕВ-91 ЕТДържава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: С.ТОПОЛИ
Улица: "АЛ.ДИМИТРОВ" 6
103537298Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: С.ТОПОЛИ
Улица: "МЕДВЕН" 2
01.08.200607.04.2010Прекратен
BG004400A0001ЕТ" ТИТИ-2003 ВЪЛА МАРТИНОВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: ТИСА 1
118548941Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: ПЕРЛА 41
16.12.2009Прекратен
BG002000A0031ОРФЕЙ - ХАМИД МЕНТАЗ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9230
Населено място: С.БЕЛОГРАДЕЦ
Улица: "КАМЧИЯ" 7
103900162Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9230
Населено място: С.БЕЛОГРАДЕЦ
Улица: С.БЕЛОГРАДЕЦ
22082089
22089038
22089071
01.08.200618.09.2014Прекратен
BG002000A0032ЮНАК - ЖЕЛЮ КОЛЕВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Суворово
Пощенски код: 9149
Населено място: с.КАЛИМАНЦИ
Улица: НЯМА
103029321Държава: България
Област: Варна
Община: Суворово
Пощенски код: 9177
Населено място: С.КАЛИМАНЦИ
Улица: С.КАЛИМАНЦИ
22082089
22089038
22089071
01.08.200627.08.2015Прекратен
BG002000A0033НАРКООП ПКДържава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9200
Населено място: ПРОВАДИЯ
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 20
000073500Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9000
Населено място: С.МАНАСТИР
Улица: С.МАНАСТИР
01.08.200629.10.2010Прекратен
BG003000A0017РПК"СЕПТЕМВРИ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6180
Населено място: МЪГЛИЖ
Улица: "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" 6
000794621Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6184
Населено място: С.СЕЛЦЕ
Улица: - -
01.08.200621.04.2010Прекратен
BG004200A0003ПК"ТРУД"Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: гр.Мездра
Улица: ул."Георги Димитров" №21
000173931Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3128
Населено място: БОДЕНЕЦ
Улица: .
22082088
22089038
22089071
06.07.2006Валиден
BG004300A0007ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"СЪГЛАСИЕ-ПЪРВОМАЙЦИ"-С.ПЪРВОМАЙЦИДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5139
Населено място: С.ПЪРВОМАЙЦИ
Улица: УЛ."КНЯЗАЛ.БАТЕМБЕРГ" №36
000118746Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5139
Населено място: С.ПЪРВОМАЙЦИ
Улица: УЛ."КРАЙБРЕЖНА" 2
22082089
22089071
17.07.200610.06.2019Прекратен
BG004400A0002ЕТ"БАНАТА-ДИМИТЪР ВЪРБАНОВ"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7539
Населено място: С.КАЛИПЕТРОВО
Улица: НОВ ЖИВОТ 68
118548261Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7539
Населено място: С.КАЛИПЕТРОВО
Улица: БЕЛИ БРЕЗИ 4
16.12.2009Прекратен
BG002000A0034НАРКООП ПКДържава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9200
Населено място: ПРОВАДИЯ
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 20
000073500Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9200
Населено място: С.БЪРЗИЦА
Улица: С.БЪРЗИЦА
01.08.200620.11.2008Прекратен
BG002000A0035ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - 58 ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ
Улица: "АНТОН ИВАНОВ" 10
103895879Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
22082088
22089038
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0018ЕТ"НЕНКОВ-Г.НЕНКОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ЦАР АСЕН 31
825285691Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4127
Населено място: С.ПОПОВИЦА
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200625.06.2022Прекратен
BG004200A0004ПК"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: РОМАН
Пощенски код: 3130
Населено място: РОМАН
Улица: ХРИСТО БОТЕВ 21
106021753Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: РОМАН
Пощенски код: 3143
Населено място: с.ДОЛНА БЕШОВИЦА
Улица: КАМЕНОПОЛСКА 24А
06.07.200610.01.2007Прекратен
BG002000A0036ЗЛАТНА СТРУЯ ПКДържава: България
Област: ШУМЕН
Община: СМЯДОВО
Пощенски код: 9820
Населено място: ГР.СМЯДОВО
Улица: "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 2
000913303Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: СМЯДОВО
Пощенски код: 9820
Населено място: ГР.СМЯДОВО
Улица: "В.ПЕТЛЕШЕВ" 1
01.08.200622.03.2010Прекратен
BG003000A0019ЕТ"ПЕРУНИКА 90-С.ЧИПЕВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4370
Населено място: КАЛОФЕР
Улица: ЗВЪНИГРАД 15
825064470Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4370
Населено място: КАЛОФЕР
Улица: ЮМРУК ЧАЛ -
22082089
22089071
01.08.200603.02.2015Прекратен
BG004300A0008РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.ПАВЛИКЕНИ
Пощенски код: 5200
Населено място: ГР.ПАВЛИКЕНИ
Улица: БУЛ."РУСКИ" 21
000114235Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.ПАВЛИКЕНИ
Пощенски код: 5249
Населено място: С.СТАМБОЛОВО
Улица: УПИ-ІІІ-114,КВ.14
18.07.200625.02.2008Прекратен
BG002000A0037АХМЕД ШАБАН В И Х ЕТДържава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9934
Населено място: С.ПАМУКЧИ
Улица: "КОЗЛОДУЙ" 12
837098053Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9934
Населено място: С.ПАМУКЧИ
Улица: С.ПАМУКЧИ
22082088
22089038
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0020ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4341
Населено място: КЛИСУРА
Улица: ВЪТОПА 8
000435536Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4341
Населено място: КЛИСУРА
Улица: МАРКО БАЛАБАНОВ 6
22089071
22089077
01.08.200617.09.2012Прекратен
BG002000A0038СЕПТЕМВРИ РПКДържава: България
Област: ШУМЕН
Община: НОВИ ПАЗАР
Пощенски код: 9900
Населено място: ГР.НОВИ ПАЗАР
Улица: "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 2
000912991Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: НОВИ ПАЗАР
Пощенски код:
Населено място: ГР.НОВИ ПАЗАР
Улица: ГР.НОВИ ПАЗАР
01.08.200621.10.2009Прекратен
BG004300A0010РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.ПАВЛИКЕНИ
Пощенски код: 5200
Населено място: ГР.ПАВЛИКЕНИ
Улица: БУЛ."РУСКИ" 21
000114235Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.ПАВЛИКЕНИ
Пощенски код: 5200
Населено място: ГР.ПАВЛИКЕНИ
Улица: БУЛ."ДОНДУКОВ" 14
18.07.200625.02.2008Прекратен
BG003000A0021ЕТ"ИВИТА-Г.ВЪЛЧЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 70
123563279Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6053
Населено място: С.ГОРНО БОТЕВО
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200627.12.2018Прекратен
BG004200A0005ПК"БАЛКАН"Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3170
Населено място: с.ЗВЕРИНО
Улица: ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 12
106023658Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3170
Населено място: с.ЗВЕРИНО
Улица: .
22082088
22089038
22089071
06.07.2006Валиден
BG003000A0022ЕТ"ИНТЕРСТИЛ-З.КЪРЧЕВ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЛОВДИВ
Пощенски код: 4002
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ИВАН СТЕФАНОВ ГЕШЕВ 2
040697596Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЛОВДИВ
Пощенски код: 4191
Населено място: С.МИЛЕВО
Улица: - -
01.08.200617.11.2010Прекратен
BG004300A0009РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5582
Населено място: С.МАЛИНОВО
Улица: УПИ Х-213, КВ.38
18.07.200628.05.2010Прекратен
BG004200A0006ПК"НАПРЕД"Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: АНТИМ ПЪРВИ 2
000173906Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА кв.БИСТРЕЦ
Улица: Бистрец
22082089
22089038
22089071
06.07.200629.06.2016Прекратен
BG002100A0022ЕТ"ГЛОРИЯ-ДИМИТЪР ЖЕКОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" БЛ.5 АП
124097642Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9369
Населено място: с.РОСЕНОВО
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG004000A0017ПК "Братство - Борисово"Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7064
Населено място: с. Борисово
Улица: ул. "Родина" № 5
117027540Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7061
Населено място: с.Юделник
Улица: Местност Юнук орман
22082089
22089038
22089071
06.07.200628.03.2017Прекратен
BG004000A0018ЕТ"Светослав Димитров"Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7170
Населено място: с.Обретеник
Улица: Иван Козарев 10
117571022Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7170
Населено място: с.Обретеник
Улица: ПАРЦЕЛ VІІІ-619,КВ-48
22082088
22089038
22089071
06.07.2006Валиден
BG002100A0023ЕТ"МИТЬО ЯНАКИЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9372
Населено място: С.ПОЛКОВНИК МИННКОВО
Улица: "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"АП.11 2
124550039Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9372
Населено място: С.ПОЛКОВНИК МИНКОВО
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0024ЕТ "ЖЕЛЕВ-ЖЕЛЬО ПЕТРОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВХ.Б АП.1 31
124091671Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9411
Населено място: С.ЗЕМЕНЦИ
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0025ЕТ"ИНДЖЕТО-ХРИСТО РУСЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9638
Населено място: с.ДЪБРАВА
Улица: -
124123247Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9638
Населено място: с.ДЪБРАВА
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0023ЕТ"ПЕГИ-С-ПЛ.СИНАПОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: АТАНАС СВЕЩАРОВ 10
115665245Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: ПЗ"СЕВЕР" -
22082089
22089071
01.08.200622.06.2016Прекратен
BG002100A0026ЕТ"НЕДЕЛЧЕВ 59-ДОЙКА НЕДЕЛЧЕВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9387
Населено място: С.КОЗЛУДУЙЦИ
Улица: - -
124624831Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9387
Населено място: С.КОЗЛУДУЙЦИ
Улица: "ДЕВЕТА" -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0024ЕТ"ДРАКОН-А.ВЕСЕЛИНОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Хисаря
Пощенски код: 4300
Населено място: КАРЛОВО
Улица: ГЕН.ЗАИМОВ 16А
115185610Държава: България
Област: Пловдив
Община: Хисаря
Пощенски код: 4178
Населено място: С.КРАСНОВО
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200629.01.2020Прекратен
BG003000A0025ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ВОЛОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Хисаря
Пощенски код: 4175
Населено място: С.СТАРОСЕЛ
Улица: УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" № 47Г
000435974Държава: България
Област: Пловдив
Община: Хисаря
Пощенски код: 4175
Населено място: С.СТАРОСЕЛ
Улица: ИВАН УЗУНОВ 8
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0027ЕТ"СИСИ-ВАЛИ-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9525
Населено място: С.ЛЮЛЯКОВО
Улица: СЕДЕМНАДЕСЕТА 8
124635742Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9525
Населено място: С.ЛЮЛЯКОВО
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0028ЕТ "КРАСИ-КРАСИМИР ГЮДЖЕНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9450
Населено място: ГР.ТЕРВЕЛ
Улица: БЛ.ТЕМЕНУГА ВХ.А, ЕТ.4, АП.10 -
124685528Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9469
Населено място: С.ЧЕСТИМЕНСКО
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0029ЕТ"ВАЛПО-ПЕТЪР ДИМИТРОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9395
Населено място: с.ОВЧАРОВО
Улица: "ЕДИНАДЕСЕТА" 3
124629821Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9395
Населено място: с.ОВЧАРОВО
Улица: "ЕДИНАДЕСЕТА" 3
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0030ЕТ"ИВАН ПЕТКОВ СТАНЧЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9354
Населено място: с.ДОНЧЕВО
Улица: - -
124019316Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9354
Населено място: С.ДОНЧЕВО
Улица: "ТРЕТА" 27
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG004200A0007ЕТ"ЛЮДИЛИК-ЙОРДАНА ИЛИЕВА"Държава: България
Област: Монтана
Община: Медковец
Пощенски код: 3660
Населено място: РАСОВО
Улица: . .
821157849Държава: България
Област: Монтана
Община: Медковец
Пощенски код: 3660
Населено място: РАСОВО
Улица: . .
22082089
22089038
22089071
06.07.200602.12.2017Прекратен
BG002100A0031ЕТ "НЕДЖАТ КЕРИМОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9397
Населено място: С.ЛОМНИЦА
Улица: -
124540647Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9397
Населено място: С.ЛОМНИЦА
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG004400A0003ЕТ " ЕДЕЛВАЙС - 1 - ГЕОРГИ НИКОЛОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: КАПИТАН КРЪСТЕВ
828069661Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7584
Населено място: С.ПОЛЯНА
Улица: №1
16.12.2009Прекратен
BG003000A0026ПК"НАПРЕДЪК- КАЛОЯНОВО"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4173
Населено място: с.Калояново
Улица: пл."Възраждане" 3
115030858Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4173
Населено място: С.КАЛОЯНОВО
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200615.07.2016Прекратен
BG004300A0016РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5547
Населено място: С.СМОЧАН
Улица: С.СМОЧАН
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG003000A0027ВПК"БРАНИ ПОЛЕ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4109
Населено място: С. БРАНИ ПОЛЕ
Улица: "РОДОПИ" 25
825224284Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4109
Населено място: С.БРАНИ ПОЛЕ
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200605.01.2022Прекратен
BG004200A0008ЕТ"ДУНКОВ-ДРАГОМИРЧО ДУНКОВ"Държава: България
Област: Монтана
Община: Берковица
Пощенски код: 3500
Населено място: БЕРКОВИЦА
Улица: БРЕЗА 4
111551415Държава: България
Област: Монтана
Община: Берковица
Пощенски код: 3500
Населено място: БЕРКОВИЦА
Улица: БРЕЗА 4
22082088
22089038
22089071
11.07.200614.01.2021Прекратен
BG004300A0011РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5540
Населено място: С.РАДЮВЕНЕ
Улица: С.РАДЮВЕНЕ
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG003000A0028ЕТ"СЪБЧО ПАПЕРОВ-90"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: "П.ЕВТИМИЙ" 82
833144806Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: "КАЛОЯНОВСКО ШОСЕ" -
01.08.200621.01.2009Прекратен
BG004200A0009ЕТ"ЗОЯ МАНЧЕВА"Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА,кв."КУЛАТА"
Улица: ДЪБ 5
106569874Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА,кв."КУЛАТА"
Улица: ДЪБ 5
22082089
22089038
22089071
17.07.200618.02.2012Прекратен
BG004300A0012РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5542
Населено място: С.ПРЕСЯКА
Улица: С.ПРЕСЯКА
18.07.200610.06.2008Прекратен
BG004300A0013РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5565
Населено място: С.СЛАВЯНИ
Улица: С.СЛАВЯНИ
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG003000A0029ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4370
Населено място: КАЛОФЕР
Улица: "ХР.БОТЕВ" 2
000435515Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4370
Населено място: КАЛОФЕР
Улица: "ОПЪЛЧЕНСКА" 33
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0032ЕТ"ГЕОРГИ ИЛИЕВ 99"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9500
Населено място: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: "В.КОМАРОВ" 2
124137345Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9532
Населено място: с.ЧЕРНООКОВО
Улица: -
02.08.200618.12.2007Прекратен
BG004300A0014РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5578
Населено място: С.ЛЕШНИЦА
Улица: С.ЛЕШНИЦА
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG002100A0033ЕТ"АКСИ-53-АЛЕКСАНДРА КЮЧУКОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "КИРИЛ И МИТОДИЙ"ВХ.В АП.10 38
124007292Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9365
Населено място: С.ПЛАЧИ ДОЛ
Улица: "ШЕСТА" 2 А
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG004200A0010ЕТ"ЙОРДАН ХРИСТОВ 96"Държава: България
Област: Монтана
Община: Брусарци
Пощенски код: 3663
Населено място: с.СМИРНЕНСКИ
Улица: Б.РАНГЕЛОВ 14
111021609Държава: България
Област: Монтана
Община: Брусарци
Пощенски код: 3663
Населено място: с.СМИРНЕНСКИ
Улица: . .
22082089
22089038
22089071
18.07.200606.08.2015Прекратен
BG002100A0034ЕТ "ПЕТЪР ПЕТРОВ-03"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: ЖП БЛОКОВЕ 4А
124621529Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9420
Населено място: С.ТЕЛЕРИГ
Улица: -
02.08.200602.04.2009Прекратен
BG003000A0030ЕТ"РАДКА ПЕНЧЕВА"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6155
Населено място: ПАВЕЛ БАНЯ
Улица: "ЕДЕЛВАЙС" 6
833121483Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6165
Населено място: ПАВЕЛ БАНЯ
Улица: "ДРУЖБА" 80
22082088
22089071
01.08.200624.02.2023Прекратен
BG003000A0031ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "С.КАТРАФИЛОВ" 2
000435508Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: КВ."ГОРНИ ВОДЕН" -
01.08.200619.05.2009Прекратен
BG003000A0032ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "С.КАТРАФИЛОВ" 2
000435508Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4238
Населено място: С.ЛЯСКОВО
Улица: - -
01.08.200614.10.2009Прекратен
BG002100A0035ЕТ"ХАГА-ХРИСТО ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: К-КС"ПОБЕДА" БЛ.6 ВХ
103944778Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9353
Населено място: с.ДЕБРЕНЕ
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0033ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: УЛ. "С. КАТРАФИЛОВ" №2
000435508Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4258
Населено място: С.ЯВРОВО
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200614.04.2016Прекратен
BG003000A0034ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: УЛ. "С. КАТРАФИЛОВ" №2
000435508Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4259
Населено място: С.ДОБРАЛЪК
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200614.04.2016Прекратен
BG002100A0036ЕТ"ВЕ-ДИ-ЯНКА СТОЙЧЕВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9500
Населено място: ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: ЖК"АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ"ВХ.В,АП.9 1
124634576Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9500
Населено място: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" 2
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0035ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "С.КАТРАФИЛОВ" 2
000435508Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4251
Населено място: С.БАЧКОВО
Улица: - -
01.08.200614.10.2009Прекратен
BG002100A0039ЕТ"УНИВЕРСАЛ - ПЕНЬО БАЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: ЖК"БАЛИК",БЛ.19,ВХ.Г,АП№11
124035384Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9347
Населено място: с.ОПАНЕЦ
Улица: - -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0036ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "С.КАТРАФИЛОВ" 2
000435508Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "КУКЛЕНСКО ШОСЕ" -
01.08.200619.05.2009Прекратен
BG002100A0037ЕТ "МОРИС-ЖЕЛЬО ДРАГОСТИНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9631
Населено място: С.ЦЪРКВА
Улица: "ЧЕТВЪРТА" 2
124635393Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9631
Населено място: С.ЦЪРКВА
Улица: "ЧЕТВЪРТА" 2
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0037ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: УЛ. "С. КАТРАФИЛОВ" №2
000435508Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4265
Населено място: С.НОВИ ИЗВОР
Улица: . -
22082089
22089071
01.08.200601.07.2014Прекратен
BG003000A0038ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "С.КАТРАФИЛОВ" 2
000435508Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4268
Населено място: С.КОНУШ
Улица: - -
01.08.200619.05.2009Прекратен
BG003000A0039ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: УЛ. "С. КАТРАФИЛОВ" №2
000435508Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4267
Населено място: С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200610.10.2022Прекратен
BG003000A0040ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "С.КАТРАФИЛОВ" 2
000435508Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4248
Населено място: С.КОЗАНОВО
Улица: - -
01.08.200619.05.2009Прекратен
BG003000A0041ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "С.КАТРАФИЛОВ" 2
000435508Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГАРД
Пощенски код: 4266
Населено място: С.СТОЕВО
Улица: - -
01.08.200619.05.2009Прекратен
BG002100A0038ЕТ"РОНИ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ШАБЛА
Пощенски код: 9680
Населено място: ШАБЛА
Улица: "СУХА РЕКА" 8
124606153Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ШАБЛА
Пощенски код: 9680
Населено място: ШАБЛА
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0042"ДАВИД-62" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "ПИРИН" 19
160048417Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4137
Населено място: С.МАНОЛЕ
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0040ЕТ"КОЛЮ ПЕТРОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: КВ"ПЕТЪР САРИЙСКИ4ВХ.А АП.71 2
124689455Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9477
Населено място: С.КОЧМАР
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0043ЕТ"Н.ЯНКОВ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: САДОВО
Пощенски код: 4119
Населено място: С.КОЧЕВО
Улица: "ПЪРВА" 38
115849505Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: САДОВО
Пощенски код: 4119
Населено място: С.КОЧЕВО
Улица: - -
01.08.200620.05.2009Прекратен
BG003000A0044ЕТ "КРЪСТЮ ЧУНЧУКОВ"Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: ГР. СМОЛЯН
Улица: ул."Д.Благоев" № 18, вх. А, ет. 2, ап. 4
830177174Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4107
Населено място: С.БРЕСТНИК
Улица: "КУКЛЕНСКИ ПЪТ" -
22082088
22089071
01.08.200628.12.2023Прекратен
BG002100A0042ЕТ "КАЛИНКА СТЕФАНОВА-КАЛИНКА КОМЕРС"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9665
Населено място: С.МОГИЛИЩЕ
Улица: "ПЕТНАДЕСЕТА" 12
124029239Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9665
Населено място: С.МОГИЛИЩЕ
Улица: "ПЕТНАДЕСЕТА" 12
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0041ЕТ"БЪДЕЩЕ-ПЕТЪР ПЕТРОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "СЛАВЯНСКА" 10 ВХ.В
020946848Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9388
Населено място: с.МЕДОВО
Улица: -
02.08.200616.02.2007Прекратен
BG003000A0045РПК"АПРИЛЦИ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4579
Населено място: БРАЦИГОВО
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 10
112038401Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4579
Населено място: БРАЦИГОВО
Улица: "ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ" -
22089071
22089077
01.08.200616.07.2012Прекратен
BG003000A0046РПК"АПРИЛЦИ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4579
Населено място: БРАЦИГОВО
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 10
112038401Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4583
Населено място: С.РОЗОВО
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200630.09.2013Прекратен
BG003000A0047РПК"АПРИЛЦИ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4579
Населено място: БРАЦИГОВО
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 10
112038401Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4587
Населено място: С.БЯГА
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200613.01.2016Прекратен
BG003000A0048РПК"АПРИЛЦИ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4579
Населено място: БРАЦИГОВО
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 10
112038401Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4588
Населено място: С.ИСПЕРИХОВО
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.2006Издадено решение за прекратяване
BG002100A0043ЕТ"РУНД-ОСМАН ТОСУН"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9424
Населено място: С.ЖИТНИЦА
Улица: -
124581700Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9424
Населено място: С.ЖИТНИЦА
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0044ЕТ"СТАНКА ПЕТКОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9650
Населено място: КАВАРНА
Улица: "СТЕФАН КАРАДЖА" 34
124551917Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9650
Населено място: гр.КАВАРНА
Улица: - -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0049ЕТ"ИВ.МАНОЛОВА-ДИКСАН"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6063
Населено място: С.МАДЖЕРИТО
Улица: - -
833058022Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6063
Населено място: С.МАДЖЕРИТО
Улица: - -
01.08.200622.06.2007Прекратен
BG002100A0045ЕТ "МАРИН ГОЧЕВ - ШАНС"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: "ДИМИТЪР КОВАЧЕВ" ВХ.Б, ЕТ.5, АП.13 38
124632746Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9370
Населено място: С.ПАСКАЛЕВО
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0050ЕТ"ТРОЯН ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4219
Населено място: С.ЙОАКИМ ГРУЕВО
Улица: - -
115118151Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4219
Населено място: С.ЙОАКИМ ГРУЕВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200618.02.2022Прекратен
BG002100A0046ЕТ"СТРОВ-ДОБРИ СИМЕОНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "БЯЛА РЕКА" 18 АП.3
124126834Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9635
Населено място: с.ПРЯСПА
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG005100A0003потребителна кооперация "Панчарево"Държава: България
Област: София
Община: Столична - район Панчарево
Пощенски код: 1137
Населено място: с.Панчарево
Улица: "В. Левски" № 1
831056873Държава: България
Област: София
Община: Столична - район Панчарево
Пощенски код:
Населено място: с. Кокаляне
Улица: извън регулация
31.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0047ЕТ"ЛОЗЕНЕЦ-ИВАН ДИМОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: ЖК"ДРУЖБА"2,БЛ.22,ВХ.В,АП№14
124501711Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: бул."25-ти септември" 88
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0048ЕТ "НИКО-НИКОЛАЙ ТОНЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: "ХАН ОМУРТАГ" 26
124525947Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9429
Населено място: С.ТЯНЕВО
Улица: -
02.08.200620.08.2009Прекратен
BG003000A0051ЕТ"А.ТОДОРОВ-2003"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6068
Населено място: С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Улица: . -
123650878Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6068
Населено място: С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Улица: - -
01.08.200622.11.2006Прекратен
BG005100A0002потребителна кооперация "Панчарево"Държава: България
Област: софийска
Община: Столична - район Панчарево
Пощенски код: 1137
Населено място: с. Панчарево
Улица: "В.Левски"№1 1
831056873Държава: България
Област: софийска
Община: Столична - район Панчарево
Пощенски код: 1165
Населено място: С.ПАСАРЕЛ
Улица: ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ
31.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0052ЕТ"КУЛИН-П.ЯНКОВ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГРАД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "КОСМОС" 28
825232808Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГРАД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД-КВ.ДОЛНИ ВОДЕН
Улица: "КОСОМОС" 28
01.08.200627.12.2007Прекратен
BG003000A0053ПК"ЗАРЯ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4490
Населено място: СЕПТЕМВРИ
Улица: "БЪЛГАРИЯ" 19
000333349Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4490
Населено място: СЕПТЕМВРИ
Улица: "БЪЛГАРИЯ" 202
22082089
22089071
01.08.200622.08.2018Прекратен
BG002100A0049ЕТ"НЕДКО МИТЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ВХ.Б АП.1 13
834037821Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9397
Населено място: С.ЛОМНИЦА
Улица: -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG004000A0019ПК "НАДЕЖДА"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7081
Населено място: с. Писанец
Улица: ул. "Трети март" № 44
000538604Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7081
Населено място: с.Писанец
Улица: Трети март 35
22082089
22089038
22089071
06.07.200607.07.2014Прекратен
BG003000A0054РПК"ЕЛЕДЖИК"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4463
Населено място: ЛЕСИЧОВО
Улица: - -
000333542Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4463
Населено място: ЛЕСИЧОВО
Улица: СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДВОР -
22082089
22089071
01.08.200631.01.2019Прекратен
BG003000A0055ЕТ"ЙОСИФ АЛОНЦОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: "М.ДОБРОМИРОВ" 14
115850265Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. РАКОВСКИ
Улица: ул."П. ПАРЧЕВИЧ" № 25А, обект 1
22082089
22089071
01.08.200614.07.2016Прекратен
BG003000A0056"ЕЛИКСИР-4" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "РУЖА" 15
115852451Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4218
Населено място: С.ЦАЛАПИЦА
Улица: "СТОПАНСКИ ДВОР-СЕВЕР" -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0050ЕТ"ВЕЛИСЛАВА-ВЕСЕЛИН ИВАНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9393
Населено място: С.ГЕШАНОВО
Улица: ПЪРВА 10
124635607Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9393
Населено място: С.ГЕШАНОВО
Улица: -
02.08.200631.01.2007Прекратен
BG003000A0057ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ИСКРА"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4450
Населено място: с. Мало Конаре
Улица: Дванадесета 1
000333554Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4450
Населено място: с. Мало Конаре, извън регулация
Улица: местност "Градището" имот 00
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002100A0051ЕТ"БАКАЛ - КИРИЛ СТОЙКОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9659
Населено място: с.РАКОВСКИ
Улица: - -
124042959Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9659
Населено място: с.РАКОВСКИ
Улица: - -
02.08.200619.09.2006Прекратен
BG004000A0020ПК"Съзнание"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7054
Населено място: с.Хотанца
Улица: Свобода
000538749Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7054
Населено място: с.Хотанца
Улица: Свети Георги 9
22082089
22089038
22089071
06.07.200613.08.2015Прекратен
BG003000A0058ЕТ"РАДО-94-Г.ЩЪРКОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "ПРОХЛАДА" 28
115120501Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4114
Населено място: С.БОЛЯРЦИ
Улица: "ОСМА" -
22089071
22089077
01.08.200612.03.2012Прекратен
BG002100A0052ЕТ"В.В.-БОКС-ВЕЛИКО ДОБРЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9500
Населено място: гр.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: "ДОБРУДЖА" 16
124115948Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9500
Населено място: гр.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Улица: "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ",кв."ПАСТИР" -
02.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0059ЕТ"АНСЕФ-Г.КУЗЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "ИВ.СОКОЛОВ" 42
112610592Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: С.ЮНАЦИТЕ
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200620.08.2021Прекратен
BG003000A0060ЕТ"МАРИЯ ПЕТКОВА"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "М.ЛУИЗА" 165
112128471Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4409
Населено място: С.ГЛАВИНИЦА
Улица: "ТРЕТА" 1
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0061ЕТ"ГИНКА ГИНОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4170
Населено място: С.РЪЖЕВО КОНАРЕ
Улица: - -
115022587Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4170
Населено място: С.РЪЖЕВО КОНАРЕ
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200606.01.2021Прекратен
BG004000A0021ПК "Пчела"Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7092
Населено място: с. Тръстеник
Улица: ул. Шести Септември № 17
000513580Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7092
Населено място: с.Тръстеник
Улица: "Шести септември" 17
22082089
22089038
22089071
06.07.200621.03.2014Прекратен
BG003000A0062ЕТ"СТОЯН ГЕЦОВ-ДИФСЛИ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4213
Населено място: С. КАДИЕВО
Улица: - -
115504434Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4213
Населено място: С.КАДИЕВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0063ЕТ"БОНЧО ИВ.ТАФРОВ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГРАД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "ОРФЕЙ" 2
115869080Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: АСЕНОВГРАД
Пощенски код: 4230
Населено място: АСЕНОВГРАД
Улица: "ОРФЕЙ" 2
01.08.200624.08.2010Прекратен
BG003000A0064ООД" ДЕСТИЛАТ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: Асеновград
Улица: "Цар Иван Асен Втори" 35
115865044Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4122
Населено място: САДОВО
Улица: "ОПЪЛЧЕНСКА" -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0065ЕТ"НИКОЛА ПЕТРОВ-54"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: ПЪРВОМАЙ
Улица: "ЖЕРАВНА" 9
115745289Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: ПЪРВОМАЙ
Улица: "БОР" 20
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004000A0022Кооперация "Потребителна кооперация Зора - Сандрово"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7059
Населено място: с. Сандрово
Улица: ул. "Хан Крум" № 4А
000517250Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7059
Населено място: с.Сандрово
Улица: Извън регулация-кв.25,парц.І
22082088
22089038
22089071
07.07.200626.04.2021Прекратен
BG004300A0015РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5564
Населено място: С.СЛАТИНА
Улица: С.СЛАТИНА
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG004300A0017РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5574
Населено място: С.АБЛАНИЦА
Улица: С.АБЛАНИЦА
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG004300A0018РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5549
Населено място: С.ГОРНО ПАВЛИКЕНИ
Улица: С.ГОРНО ПАВЛИКЕНИ
18.07.200610.06.2008Прекратен
BG004300A0019РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5568
Населено място: С.ЛИСЕЦ
Улица: С. ЛИСЕЦ
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG004300A0020РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5544
Населено място: С. КЪКРИНА
Улица: С. КЪКРИНА
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG004300A0021РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5579
Населено място: С. ХЛЕВЕНЕ
Улица: С. ХЛЕВЕНЕ
18.07.200608.06.2009Прекратен
BG004400A0004" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
15.08.2006Прекратен
BG002100A0053ЕТ "ЦВЕТЕЛИНА -КЕРАНКА ИЛИЕВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9361
Населено място: С.БРАНИЩЕ
Улица: -
124003803Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9361
Населено място: С.БРАНИЩЕ
Улица: -
03.08.200625.08.2008Прекратен
BG004000A0023ПК"Съединение"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7058
Населено място: гр.Мартен
Улица: "България" 32
117039770Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7058
Населено място: гр.Мартен
Улица: "Добруджа" 15
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
10.07.2006Валиден
BG004000A0024ПК"Орало-Кацелово"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7160
Населено място: с.Кацелово
Улица: "Камбурка" 4
000513444Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7160
Населено място: с.Кацелово
Улица: "Тулча" 15
07.07.200604.02.2010Прекратен
BG002100A0054ЕТ "ЕЛЕНКА СТАНЧЕВА-ЕЛИЦА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9345
Населено място: С.ВРАЧАНЦИ
Улица: -
124131201Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9345
Населено място: С.ВРАЧАНЦИ
Улица: -
03.08.200612.10.2006Прекратен
BG002100A0055ЕТ"ВАЛЕНТИНО-ЙОРДАНКА КОЛЕВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: БУЛ."25-ТИ СЕПТЕМВРИ"ВХ.А 19
124551575Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9378
Населено място: С.СВЕЩАРОВО
Улица: -
03.08.200616.12.2009Прекратен
BG004000A0025"Бай Кольо" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7092
Населено място: с.Тръстеник
Улица: "Скобелев" 35
117517264Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7092
Населено място: с.Тръстеник
Улица: "Скобелев" 35
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
07.07.200605.07.2016Прекратен
BG004300A0022РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5537
Населено място: С.СЛИВЕК
Улица: С.СЛИВЕК
18.07.200628.05.2010Прекратен
BG004400A0005ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ " ЦЕНОВИЧ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7573
Населено място: С.МАЙОР ЦЕНОВИЧ
Улица: КООПЕРАЦИЯ
828040439Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7573
Населено място: С.МАЙОР ЦЕНОВИЧ
Улица: КООПЕРАЦИЯ
28.09.2007Прекратен
BG002100A0056ЕТ"БЛЯСЪК - ДИМИТЪР ПЕТРОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9376
Населено място: с.ПРИМОРЦИ
Улица: - -
124548255Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9376
Населено място: с.ПРИМОРЦИ
Улица: - -
03.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0057ЕТ "КРАСИ-93-МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ГР.ДОБРИЧ
Улица: "ДУНАВ" БЛ.5, ВХ.Г, ЕТ.6, АП.18 16
124615070Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9374
Населено място: С.КОТЛЕНЦИ
Улица: -
03.08.200616.12.2009Прекратен
BG004000A0026ЕТ "Атанас Атанасов - ДЕЦЕАТ"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7018
Населено място: Русе
Улица: ж.к. "Чародейка", ул. "Опълченска", бл. 310, вх. А, ет. 4, ап. 12 6
040687940Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7069
Населено място: с.Бръшлян
Улица: "Петър Караминчев" 16
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
07.07.200615.01.2013Прекратен
BG003100A0024ЕТ"ДИРАТОН-РАДИ РАДЕВ"Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: ТОПОЛОВГРАД
Пощенски код: 6560
Населено място: С.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
Улица: "ТРАКИЯ" 16
128586328Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: ТОПОЛОВГРАД
Пощенски код: 6560
Населено място: С.КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
Улица: ТРАКИЯ 16
02.08.200610.09.2007Прекратен
BG004400A0006ЕТ " ГАЛИЯ-ПИК-ГАЛИНА ПАВЛОВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7539
Населено място: С.КАЛИПЕТРОВО
Улица: НОВ ЖИВОТ 32
828060064Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7539
Населено място: С.КАЛИПЕТРОВО
Улица: ШИПКА 26
16.12.2009Прекратен
BG002100A0058ЕТ"ПИЕРО-ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: "ДИМИТЪР КОВАЧЕВ" ВХ.Б 38
124132118Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9357
Населено място: С.ОДРИНЦИ
Улица: -
03.08.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0023РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: КВ.ГОЗНИЦА
Улица: КВ.ГОЗНИЦА
18.07.200628.05.2010Прекратен
BG001000A0001ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ ЕООДДържава: България
Област: БУРГАС
Община: НЕСЕБЪР
Пощенски код: 8230
Населено място: ГР.НЕСЕБЪР
Улица: ИВАН ВАЗОВ 23
102267782Държава: България
Област: БУРГАС
Община: НЕСЕБЪР
Пощенски код:
Населено място: С.ТЪНКОВО
Улица: ИМОТ № 031023 ЕКАТТЕ 73571
03.08.200602.07.2009Прекратен
BG002100A0059ЕТ "НИКОЛА МАЛЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9600
Населено място: ГР.БАЛЧИК
Улица: "КОМ" 1
124130291Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9600
Населено място: ГР.БАЛЧИК
Улица: "ЯНТРА" 28
03.08.200628.11.2008Прекратен
BG004300A0060ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ-93"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5895
Населено място: С. ПЕЛИШАТ
Улица:
114077730Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5895
Населено място: С.ПЕЛИШАТ
Улица: "Т.ГЪРЧЕВ" 19
28.07.200608.11.2010Прекратен
BG004400A0007ЕТ " ТАНЖУ-ХАЙРЕТИН ИСМАИЛ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7650
Населено място: ГР.ДУЛОВО
Улица: ДОБРУДЖА 96
828015756Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7651
Населено място: С.ЧЕРНИК
Улица: СРЕДНА ГОРА 2
16.12.2009Прекратен
BG002100A0060ЕТ"ДАНЧО-ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: ул."МАЯК"№2,кв"Рилци" -
124623583Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: ул."МАЯК"№2,кв"Рилци" -
03.08.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0002ЕРКЕЧ - СТАМАТ ЛЕЧЕВ ЕТДържава: България
Област: БУРГАС
Община: АЙТОС
Пощенски код: 8500
Населено място: ГР.АЙТОС
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 12-А
102743110Държава: България
Област: БУРГАС
Община: АЙТОС
Пощенски код: 8500
Населено място: ГР.АЙТОС
Улица: ПЕТРА 3
03.08.200603.08.2006Прекратен
BG002100A0061ЕТ"КЕДЪР-КОЛЕВ-КОЙЧО КОЛЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9357
Населено място: С.ОДРИНЦИ
Улица: -
124083190Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9357
Населено място: С.ОДРИНЦИ
Улица: -
03.08.200616.12.2009Прекратен
BG004400A0008ЕТ " ВЕЖЕН-95-НИКОЛА ИВАНОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7600
Населено място: ГР.ТУТРАКАН
Улица: ВЕЖЕН 15
118508078Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7600
Населено място: ГР.ТУТРАКАН
Улица: РИБАРСКА 46
16.12.2009Прекратен
BG004000A0027ЕТ"Димитър Камарашев-Мицка"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7004
Населено място: гр.Русе
Улица: "Студентска" 45/А/4
117528537Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7004
Населено място: гр.Русе, кв.Средна кула
Улица: "Бели Лом" 1
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
14.07.200612.10.2023Прекратен
BG001000A0003ЕРКЕЧ - СТАМАТ ЛЕЧЕВ ЕТДържава: България
Област: БУРГАС
Община: АЙТОС
Пощенски код: 8500
Населено място: ГР.АЙТОС
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 12-А
102743110Държава: България
Област: БУРГАС
Община: АЙТОС
Пощенски код: 8500
Населено място: ГР.АЙТОС
Улица: ПЕТРА 3
03.08.200624.04.2009Прекратен
BG004000A0028ПК "Подкрепа - 1902"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7052
Населено място: с. Ново село
Улица: ул. "Трети март" № 20
117026666Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7052
Населено място: с.Ново село
Улица: "Мургаш" 10
22082088
22089038
22089071
07.07.2006Валиден
BG004300A0026ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ"ПЧЕЛА-ЛЯСКОВЕЦ"Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.ЛЯСКОВЕЦ
Пощенски код: 5140
Населено място: ГР.ЛЯСКОВЕЦ
Улица: ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 3
000114253Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.ЛЯСКОВЕЦ
Пощенски код: 5140
Населено място: ГР.ЛЯСКОВЕЦ
Улица: "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" 37 А
19.07.200623.08.2006Прекратен
BG004400A0009ЕТ " ЕЛА-1-ДИМИТЪР ПЕТРОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7672
Населено място: С.МЕЖДЕН
Улица: П.ЯВОРОВ 7
040706141Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7672
Населено място: С.МЕЖДЕН
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
09.11.2009Прекратен
BG004300A0059ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЕДИНСТВО-Д"Държава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5958
Населено място: С.ДЕБОВО
Улица: "Г.ДИМИТРОВ" 100
824078321Държава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5958
Населено място: С.ДЕБОВО
Улица: МЕСТНОСТ "ПОД СТАДИОНА"
22082089
22089071
28.07.200628.06.2019Прекратен
BG001999A0001ЕТ "Аязма - Вълкана Стамболиева"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ж.к."Меден рудник" бл.407, вх.Е, ет. 1
812050346Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8148
Населено място: с.Крушевец
Улица: с.Крушевец
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG003100A0025ЕТ ПЕНКА ПЕЕВА - 55Държава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 6560
Населено място: МРАМОР
Улица: 0 0
126061709Държава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 6560
Населено място: МРАМОР
Улица: МАКСИМ ГОРКИ 6
22082088
22089071
02.08.2006Валиден
BG001000A0004ЗЛАТНА КРЕПОСТ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: С.РУСОКАСТРО
Улица: ЦВ.РАДОЙНОВ 37
102002741Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: С.ЧЕРНИ ВРЪХ
Улица: С.ЧЕРНИ ВРЪХ
22082089
22089038
22089071
03.08.200630.03.2016Прекратен
BG004300A0027ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ"ПЧЕЛА-ЛЯСКОВЕЦ"Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.ЛЯСКОВЕЦ
Пощенски код: 5140
Населено място: ГР.ЛЯСКОВЕЦ
Улица: ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" 3
000114253Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.ЛЯСКОВЕЦ
Пощенски код: 5145
Населено място: С. ДРАГИЖЕВО
Улица: УПИ 5 КВ.8
19.07.200607.12.2009Прекратен
BG003000A0066ЕТ"НИА-И.АТАНАСОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4538
Населено място: С.ЕЛШИЦА
Улица: - -
112599217Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4538
Населено място: С.ЕЛШИЦА
Улица: АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 1
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004300A0061ЕТ "ДАФИНКА ПОПОВА"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "СЛИВНИЦА" 54
104579987Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5030
Населено място: ГР.ДЕБЕЛЕЦ
Улица: "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 55
22082088
22089071
01.08.200606.10.2020Прекратен
BG001000A0005ЗЛАТНА КРЕПОСТ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: С.РУСОКАСТРО
Улица: ЦВ.РАДОЙНОВ 37
102002741Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: С.ТРЪСТИКОВО
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200630.09.2019Прекратен
BG003000A0067ЕТ"СТАНДА-СТ.КОСТАДИНОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4218
Населено място: С.ЦАЛАПИЦА
Улица: "ПОБЕДА" 7
825090910Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4218
Населено място: С.ЦАЛАПИЦА
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200609.03.2017Прекратен
BG004300A0028ВСЕСТРАННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"ТРУД"Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5881
Населено място: С.КРУШОВИЦА
Улица: С.КРУШОВИЦА
824106379Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5881
Населено място: С.КРУШОВИЦА
Улица: С.КРУШОВИЦА
22082089
22089071
19.07.200612.07.2013Прекратен
BG003100A0026ЕТ ЕВА - М - МАРИЯ ВЕЛИКОВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 8760
Населено място: ТОПОЛОВГРАД
Улица: МАКСИМ ГОРКИ 23-А-1-1
836165271Държава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 8760
Населено място: ТОПОЛОВГРАД
Улица: МЛАДЕЖКА 27
22082089
22089071
02.08.200608.08.2012Прекратен
BG003000A0068ЕТ"МАЛКАТА АМЕРИКА-Н.КАЦАРСКИ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: С.БРЕСТОВИЦА
Улица: - -
115655685Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: С.БРЕСТОВИЦА
Улица: ЦАР АСЕН ІІ 7
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG001000A0006ЗЛАТНА КРЕПОСТ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: С.РУСОКАСТРО
Улица: ЦВ.РАДОЙНОВ 37
102002741Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: С.ПОЛСКИ ИЗВОР
Улица: С.ПОЛСКИ ИЗВОР
22082089
22089038
22089071
03.08.200630.03.2016Прекратен
BG003000A0069ПК"ЖИТНИЦА"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАЛОЯНОВО
Пощенски код: 4172
Населено място: С.ЖИТНИЦА
Улица: - -
115183117Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАЛОЯНОВО
Пощенски код: 4172
Населено място: С.ЖИТНИЦА
Улица: - -
01.08.200615.11.2007Прекратен
BG004300A0029ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"НОВ ЖИВОТ"-С.КОЗЛОВЕЦДържава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.СВИЩОВ
Пощенски код: 5290
Населено място: С.КОЗЛОВЕЦ
Улица: "МОМИНА СЪЛЗА" 4
000114580Държава: България
Област: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГР.СВИЩОВ
Пощенски код: 5290
Населено място: С.КОЗЛОВЕЦ
Улица: УПИ І КВ.52
20.07.200630.03.2009Прекратен
BG003100A0027ЕТ КАМИ - КОСТАДИН ГЕОРГИЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 8780
Населено място: РАДОВЕЦ
Улица: ИСКЪР 6
128583339Държава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 8780
Населено място: РАДОВЕЦ
Улица: ИСКЪР 6
22082088
22089071
02.08.2006Валиден
BG001000A0007ЗОРА - ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, УЛ.ЛОМ 15
102162614Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, УЛ.ЛОМ 15
22082088
22089038
22089071
03.08.200614.02.2023Прекратен
BG004300A0058ЕТ "ТОНОВ-ТОНИ ДИМИТРОВ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5800
Населено място: ГР.ПЛЕВЕН
Улица: "ГЕОРГИ КОЧЕВ" 39
040343989Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5838
Населено място: С.РАДИШЕВО
Улица: ЕКАТТЕ 61426
27.07.200615.12.2010Прекратен
BG003000A0070ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ “НОВ ЖИВОТ”Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с. Брестовица
Улица: с. Брестовица
000435668Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: С.БРЕСТОВИЦА
Улица: ИВАН АСЕН ІІ -
22089071
22089077
01.08.200618.09.2012Прекратен
BG003000A0071ЕТ"ВАНИНА7-ИВ.АСЕНОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4107
Населено място: С.БРЕСТНИК
Улица: "СЛАВЯНСКА" 5
115809681Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4107
Населено място: С.БРЕСТНИК
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200609.02.2018Прекратен
BG003000A0072ЕТ"СЕЛИТОН"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: "ЦАР КАЛОЯН" 29
833141991Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6060
Населено място: С.ДЪЛБОКИ
Улица: "БРЕЗА" 10
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004300A0024РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: МАХАЛА ИЗВОРЧЕ
Улица: МАХАЛА ИЗВОРЧЕ
18.07.200610.06.2008Прекратен
BG004300A0030ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"ВИТСКА ДОЛИНА"-С.ДЕРМАНЦИДържава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5780
Населено място: С.ДЕРМАНЦИ
Улица: С.ДЕРМАНЦИ
000274130Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5780
Населено място: С.ДЕРМАНЦИ
Улица: С.ДЕРМАНЦИ
22082088
22089071
20.07.200601.07.2021Прекратен
BG003000A0073ЕТ"ВИКТОРИЯ-ГВР"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: "СТОЯН ЛУКОВ" 25
822006049Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0074Кооперация "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕДЪК""Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4290
Населено място: С.РАДИЛОВО
Улица: УЛ. "ГЕОРГИ АНГЕЛИЕВ" № 41 -
000333631Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4590
Населено място: С.РАДИЛОВО
Улица: СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДВОР -
22082089
22089071
01.08.200616.12.2016Прекратен
BG001999A0002ЕТ "Росица - Иван Стаматов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8105
Населено място: с.Русокастро
Улица: Хр. Смирненски 10
102040749Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8105
Населено място: с.Русокастро
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG004000A0029ЕТ"Бориян-06-Борян Петров"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: гр.Ветово
Улица: "Трети март" 35
040055428Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: гр.Ветово
Улица: Стопански двор
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
07.07.200623.02.2018Прекратен
BG004000A0030ПК "Света Марина"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7163
Населено място: с. Каран Върбовка
Улица: ул. "Света Марина" № 43
117027266Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7163
Населено място: с.Каран върбовка
Улица: "Света Марина" 37
22082088
22089038
22089071
07.07.200615.10.2021Прекратен
BG004300A0057ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРОДЕН ТРУД"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЧЕРВЕН БРЯГ
Пощенски код: 5997
Населено място: С.РАДОМИРЦИ
Улица: "ИВАН ВАЗОВ" 9
114036655Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЧЕРВЕН БРЯГ
Пощенски код: 5997
Населено място: С.РАДОМИРЦИ
Улица: "МЕРАТА"
27.07.200630.08.2010Прекратен
BG004300A0031ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"СЕПТЕМВРИ"-С.ГЛОЖЕНЕДържава: България
Област: ГР.ЛОВЕЧ
Община: ГР.ТЕТЕВЕН
Пощенски код: 5740
Населено място: С.ГЛОЖЕНЕ
Улица: "ЙОТО ВРАЧЕВ" 52
000274346Държава: България
Област: ГР.ЛОВЕЧ
Община: ГР.ТЕТЕВЕН
Пощенски код: 5740
Населено място: С.ГЛОЖЕНЕ
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР С.ГЛОЖЕНЕ
20.07.200629.05.2008Прекратен
BG004300A0025ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЕДИНСТВО"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5920
Населено място: С. СТЕЖЕРОВО
Улица: "ИВАН ВАЗОВ" 5
000422539Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5543
Населено място: С.ГОСТИНЯ
Улица: С.ГОСТИНЯ
18.07.200618.07.2006Прекратен
BG004000A0032ПК"Единство"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: "Стефан Караджа" 9
000492384Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7265
Населено място: с.Балкански
Улица: извън регулация
14.07.200615.05.2010Прекратен
BG004000A0031ПК"Единство"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: "Стефан Караджа" 9
000492384Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: с.Гецово
Улица: Извън регулация
14.07.200616.02.2007Прекратен
BG004400A0010ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " ПРОГРЕС "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7572
Населено място: С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 47
000552340Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7577
Населено място: С.СМИЛЕЦ
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004000A0033"АПИАРИЯ-БГ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7070
Населено място: с.Ряхово
Улица: Хан Аспарух 7
117621201Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7070
Населено място: с.Ряхово
Улица: Братя Миладинови 26
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.07.200622.05.2014Прекратен
BG004000A0034ПК"Единство"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: "Стефан Караджа" 9
000492384Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7248
Населено място: с.Мортагоново
Улица: стопански двор
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.07.200625.11.2015Прекратен
BG004000A0035ПК "Съединение"Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: ул. "България" № 19
000513565Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр.Сливо поле
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
14.07.2006Валиден
BG004000A0036ПК "Съединение"Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: ул. "България" № 19
000513565Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7067
Населено място: с.Малко враново
Улица: Възраждане 79
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.07.200628.04.2017Прекратен
BG004300A0032ЕТ"НЕДЯЛКО НЕДЕЛЧЕВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5284
Населено място: С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
Улица: С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
104590752Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5284
Населено място: С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
Улица: "ЦАР САМУИЛ" 57 Б
22082088
22089071
20.07.200619.03.2021Прекратен
BG004400A0011" АЙДЕМИР-98 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: СОФИЯ 82
118032889Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: БОРОВИНКА 9
22.08.2006Прекратен
BG004000A0037ЕТ"Давид Давидов-Мухаремов"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7055
Населено място: с.Просена
Улица: Иван Вазов 16
117528494Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7055
Населено място: с.Просена
Улица: Иван Вазов 24
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.07.200605.08.2014Прекратен
BG004400A0012ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " ПРОГРЕС "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7572
Населено място: С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 47
000552340Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7572
Населено място: С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО
Улица: .
17.03.2008Прекратен
BG004300A0033КООПЕРАЦИЯ"ИЗВОР-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"-С.ГОЛЯМ ИЗВОРДържава: България
Област: ГР.ЛОВЕЧ
Община: ГР.ТЕТЕВЕН
Пощенски код: 5741
Населено място: С.ГОЛЯМ ИЗВОР
Улица: "ГЕОРГИ СТОЙКОВ" 4
000274357Държава: България
Област: ГР.ЛОВЕЧ
Община: ГР.ТЕТЕВЕН
Пощенски код: 5741
Населено място: С.ГОЛЯМ ИЗВОР
Улица: "ТУЛЕШЕВЕЦ" 8
20.07.200612.11.2010Прекратен
BG004300A0056ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЕДИНСТВО"Държава: България
Област: Ловеч
Община: Летница
Пощенски код: 5570
Населено място: ГР.ЛЕТНИЦА
Улица: БУЛ."БЪЛГАРИЯ" 42
000274065Държава: България
Област: Ловеч
Община: Летница
Пощенски код: 5570
Населено място: ГР.ЛЕТНИЦА
Улица: КРУШУНСКИ ПЪТ" 9
22082088
22089071
27.07.200630.06.2021Прекратен
BG004400A0013ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " ПРОГРЕС "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7572
Населено място: С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 47
000552340Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7578
Населено място: С.СЪРПОВО
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004300A0034КООПЕРАЦИЯ"ИЗВОР-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"-С.ГОЛЯМ ИЗВОРДържава: България
Област: ГР.ЛОВЕЧ
Община: ГР.ТЕТЕВЕН
Пощенски код: 5741
Населено място: С.ГОЛЯМ ИЗВОР
Улица: "ГЕОРГИ СТОЙКОВ" 4
000274357Държава: България
Област: ГР.ЛОВЕЧ
Община: ГР.ТЕТЕВЕН
Пощенски код: 5741
Населено място: С. ГОЛЯМ ИЗВОР
Улица: "ГЕОРГИ СТОЙКОВ" 74
20.07.200612.11.2010Прекратен
BG004300A0055ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ИСКЪРСКА ДОЛИНА"Държава: България
Област: Плевен
Община: Искър
Пощенски код: 5972
Населено място: ГР.ИСКЪР
Улица: "ТРИФОН АНГЕЛОВ" 2
114036438Държава: България
Област: Плевен
Община: Искър
Пощенски код: 5972
Населено място: ГР.ИСКЪР
Улица: "ТУТРАКАН" 1
22082089
22089071
27.07.200619.11.2013Прекратен
BG004300A0045ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПОРДИМ
Пощенски код: 5893
Населено място: ОДЪРНЕ
Улица: ДОБРИ ЧИНТОЛОВ 1
114039167Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПОРДИМ
Пощенски код: 5889
Населено място: С.БОРИСЛАВ
Улица: У.П.И.КВ 26
25.07.200628.12.2007Прекратен
BG004400A0014ЕТ " КОСТИК-МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: ЖК.ЮГ ВХ.А АП.3 9
118009036Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: БЕШЕВИЦА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 1
16.12.2009Прекратен
BG001000A0008ДИМО ДЯНКОВ ИВАНОВ ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8154
Населено място: с.Маринка
Улица: ул.Стамат Икономов 16
102217637Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8154
Населено място: С.МАРИНКА
Улица: УЛ.СТАМАТ ИКОНОМОВ 16
22082089
22089038
22089071
03.08.200630.12.2015Прекратен
BG004300A0053ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БРАТСТВО"Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5567
Населено място: С.БАХОВИЦА
Улица: "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
110014451Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5567
Населено място: С.БАХОВИЦА
Улица: "ВЪЛЧО ПЕТРОВ"
22082088
22089071
26.07.2006Валиден
BG001999A0003ЕТ "Радост - Петра Маврова"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8125
Населено място: с.Банево
Улица: "Анушка Драгиева" 4
812153111Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8125
Населено място: с.Банево
Улица: "Околчица"
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0009ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: ГР.СОЗОПОЛ
Улица: УЛ.АНАКСИМАНДЪР 13
102165813Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: ГР.СОЗОПОЛ
Улица: УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 2
22082089
22089038
22089071
03.08.200601.08.2014Прекратен
BG004400A0015ЕТ " ФРУКТО-КАЙСИЯ-ЯНКА СТАМАТОВА "Държава: България
Област: РУСЕ
Община: РУСЕ
Пощенски код: 7000
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: ПЛИСКА БЛ.АХЕЛОЙ ВХ.Б АП.3
827127599Държава: България
Област: РУСЕ
Община: РУСЕ
Пощенски код: 7569
Населено място: С.ЙОРДАНОВО
Улица: ПЕТА 15
16.12.2009Прекратен
BG004300A0046ЕТ "БАЙ ДИЧО-ГОСПОДИН ТОДОРОВ"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: "ПЛЕВЕНСКО ШОСЕ" 32
104007274Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: "ПЛЕВЕНСКО ШОСЕ" 32
25.07.200601.11.2010Прекратен
BG004400A0016ЕТ " МАРИН ДРАГАНОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7600
Населено място: ГР.ТУТРАКАН
Улица: СТРАЦИН ВХ.Б, АП.2 2
118548770Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7600
Населено място: С.АНТИМОВО
Улица: МЕСТНОСТ " ДО СЕЛО "
16.12.2009Прекратен
BG004000A0038ПК"Прогрес-Пиргово"Държава: България
Област: Русе,
Община: Иваново
Пощенски код: 7090
Населено място: с.Пиргово
Улица: Пиргос 8
117027597Държава: България
Област: Русе,
Община: Иваново
Пощенски код: 7090
Населено място: с.Пиргово
Улица: Дунав 43
14.07.200613.07.2009Прекратен
BG001000A0010ДРАКИТЕ - СТЕФКА ВЪТЕВА ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: ГР.АЙТОС
Улица: УЛ.ПЕТЪР СТАНЕВ 2
102663333Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: ГР.АЙТОС
Улица: УЛ.6-ТИ ФЕВРУАРИ 27
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG001999A0004ЕТ "Пено Киров"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ж.к."Славейков" бл.39, вх.3, ет. 3
102757996Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8225
Населено място: с.Горица
Улица: ул."Хаджи Димитър" 32
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG003100A0028ЕТ ОРИГИНАЛ - БАХЧЕВАНОВ - ЯНКО БАХЧЕВАНОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: СЪЕДИНЕНИЕ 13-Б-2-10
126567496Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: КЕНАНА
22082089
22089071
02.08.200622.10.2012Прекратен
BG001000A0011ДИТО - СЛАВКА АНГЕЛОВА ГЮРОВА ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: С.СВЕТЛИНА
Улица: -
102617542Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: С.СВЕТЛИНА
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200622.06.2017Прекратен
BG004300A0044ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "БРАТСТВО"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: УГЪРЧИН
Пощенски код: 5575
Населено място: С.КАЛЕНИК
Улица: С.КАЛЕНИК
000288531Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: УГЪРЧИН
Пощенски код: 5575
Населено място: С.КАЛИНИК
Улица: С.КАЛЕНИК
25.07.200622.12.2009Прекратен
BG003100A0029ЕТ СТОЯНОВИ - ЙОРДАН МИТЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: МАРИЦА 79
126010821Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: МАРИЦА 79
22082089
22089071
02.08.200621.12.2012Прекратен
BG004000A0039ГПК"Наркооп"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр.Две могили
Улица: "Максим Горки" 6
000513405Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр.Две могили
Улица: Извън регулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.07.200609.09.2011Прекратен
BG004300A0042ЕТ "НИКОЛЧО КОЛЕВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 88
104624514Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: МЕСТНОСТ "БЛАТОТО"
22082088
22089071
25.07.2006Валиден
BG004000A0040ГПК"Наркооп"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр.Две могили
Улица: "Максим Горки" 6
000513405Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: с.Широково
Улица: Извън регулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.07.200609.09.2011Прекратен
BG004000A0041ГПК"Наркооп"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр.Две могили
Улица: "Максим Горки" 6
000513405Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: с.Пепелина
Улица: Извън регулация
14.07.200611.02.2009Прекратен
BG001000A0012ДИМИ - ПЕТЯ КОЛЕВА ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: к-с БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 91-Г-6-72
102690519Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: М.С.ЧЕРНО МОРЕ
Улица: УЛ.МЕСТА 8
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG003100A0030ЕТ СОФИЯ - СОФИЙКА ХРИСТОВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: СТЕФАН СТАМБОЛОВ 47
126557096Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: КРАЙРЕЧНА 1
22082089
22089071
02.08.200617.10.2011Прекратен
BG001999A0005СД "Пневматика - Бобеви"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: бургас
Улица: ж.к."Славейков" бл.62, вх.1, ап. 13
102059331Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8123
Населено място: с.Полски извор
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG004000A0042ПК"НАРКОП"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр. Кубрат
Улица: Цар Освободител 1
000492377Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7337
Населено място: с.Горичево
Улица: Извън регулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.07.200628.02.2011Прекратен
BG001000A0013ДИОНИСИЙ - ДОНКА ГЕОРГИЕВА ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: К-С ИЗГРЕВ 40-6-1-2
102816971Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8500
Населено място: С.СЪДИЕВО
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.05.2012Прекратен
BG004400A0017ЕТ " АРГУС-ПЕТКО ТОДОРОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: АНА ВЕНТУРА ВХ.А, ЕТ.5, АП.14 29
828067774Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7613
Населено място: С.КОЛАРОВО
Улица: СТАРИТЕ ЛОЗЯ
16.12.2009Прекратен
BG004000A0044"ЛАЗАРОВ 6" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7084
Населено място: с.Червен
Улица: "Баба Тонка" 23
835028647Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7084
Населено място: с.Червен
Улица: ИМОТ-271,КВ.23
14.07.200625.06.2009Прекратен
BG003100A0031СД"ДЕЛЕВ И СИН"Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: КЪРДЖАЛИ
Пощенски код: 6600
Населено място: ГР.КЪРДЖАЛИ
Улица: "ДРУЖБА" 15
108044875Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: КЪРДЖАЛИ
Пощенски код: 6600
Населено място: ГР.КЪРДЖАЛИ
Улица: "СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ"
02.08.200617.02.2009Прекратен
BG004000A0043ПК"СЕЯЧ"Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7082
Населено място: с.Сваленик
Улица: пл."Демокрация" 1
000513558Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7082
Населено място: с.Сваленик
Улица: кв.8
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
14.07.200612.04.2024Прекратен
BG001999A0006"Поли 2005" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Приморско
Пощенски код: 8147
Населено място: с.Ясна поляна
Улица: ул."Стамат Икономов" 3
102921093Държава: България
Област: Бургас
Община: Приморско
Пощенски код: 8147
Населено място: с.Ясна поляна
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG004000A0045ЕТ"ЛОТОС-Илия Илиев"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр.Кубрат
Улица: Н.Й.Вапцаров 33
826059177Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7319
Населено място: с.Медовене
Улица: извън регулация
22082088
22089038
22089071
18.07.2006Валиден
BG001000A0014ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: К-С ИЗГРЕВ 25-2-5-ЛЯ
102072704Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8130
Населено място: С.ПРИСАД
Улица: С.ПРИСАД
22082089
22089038
22089071
03.08.200621.02.2012Прекратен
BG004000A0046ПК"Първи май"Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7130
Населено място: с.Караманово
Улица: "Асен Илиев" 46А
000513469Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7130
Населено място: с.Караманово
Улица: Извън регулация
18.07.200622.07.2009Прекратен
BG003100A0032ЕТ МОМЧИЛ ГИГЕЛОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6387
Населено място: КРИВО ПОЛЕ
Улица: 0
126002543Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6387
Населено място: КРИВО ПОЛЕ
Улица: 0
22082089
22089071
02.08.200618.05.2018Прекратен
BG004300A0037ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"СЪГЛАСИЕ"-С.ОРЕХОВИЦАДържава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5859
Населено място: С.ОРЕХОВИЦА
Улица: С.ОРЕХОВИЦА
114036566Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5859
Населено място: С.ОРЕХОВИЦА
Улица: С.ОРЕХОВИЦА
21.07.200627.06.2007Прекратен
BG004000A0047ЕТ"Дешка Илиева-ДИЛЯНА"Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7132
Населено място: с.Кривина
Улица: Кръстю Божинов 2
117032466Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7132
Населено място: с.Кривина
Улица: Кръстю Божинов 2
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
14.07.2006Валиден
BG004000A0048ПК"Защита"Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7171
Населено място: с.Екзарх Йосиф
Улица: "Николаевска" 3
000517204Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7171
Населено място: с.Екзарх Йосиф
Улица: ПИ 000122
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
18.07.200618.08.2011Прекратен
BG001000A0015ИЗГРЕВ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: С.ЧЕРНОМОРЕЦ
Улица: ПЛ.СВЕТИ НИКОЛА 1
102003487Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: С.АТИЯ
Улица: С.АТИЯ
22082089
22089038
22089071
03.08.200629.05.2015Прекратен
BG001000A0016ИЗГРЕВ ПКДържава: България
Област: БУРГАС
Община: СОЗОПОЛ
Пощенски код: 8130
Населено място: С.ЧЕРНОМОРЕЦ
Улица: ПЛ.СВЕТИ НИКОЛА 1
102003487Държава: България
Област: БУРГАС
Община: СОЗОПОЛ
Пощенски код: 8130
Населено място: С.РАВНА ГОРА
Улица: С.РАВНА ГОРА
03.08.200615.10.2009Прекратен
BG002100A0062РПК"СЪГЛАСИЕ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9650
Населено място: КАВАРНА
Улица: ДОБРОТИЦА 39
000833405Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9660
Населено място: С.БЪЛГАРЕВО
Улица: -
03.08.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0033ЕТ"ПЕЙО ДЪРВАРОВ"Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6527
Населено място: С.МУСТРАК
Улица: ХХХХ
126648133Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6527
Населено място: С.МУСТРАК
Улица: ХХХ
02.08.200615.07.2008Прекратен
BG001000A0017ИЗГРЕВ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: С.ЧЕРНОМОРЕЦ
Улица: ПЛ.СВЕТИ НИКОЛА 1
102003487Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8290
Населено място: С.ВЕСЕЛИЕ
Улица: С.ВЕСЕЛИЕ
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2016Прекратен
BG004000A0049ЕТ"Вакра-Ангел Друмев"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр.Кубрат
Улица: "Мадара" 14
826014926Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр.Кубрат
Улица: Извън регулация
18.07.200617.08.2007Прекратен
BG001000A0018ИЗГРЕВ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: С.ЧЕРНОМОРЕЦ
Улица: ПЛ.СВЕТИ НИКОЛА 1
102003487Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: С.РОСЕН
Улица: С.РОСЕН
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2016Прекратен
BG004000A0050ЕТ"МК-ВЕГАС-Марин Костов"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр.Кубрат
Улица: Цар Симеон 44
116020831Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7318
Населено място: с.Савин
Улица: Беласица
22082088
22089038
22089071
19.07.200620.10.2020Прекратен
BG001000A0019ИЗГРЕВ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: С.ЧЕРНОМОРЕЦ
Улица: ПЛ.СВЕТИ НИКОЛА 1
102003487Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: С.ЧЕРНОМОРЕЦ
Улица: С.ЧЕРНОМОРЕЦ
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG004000A0051ЕТ"Сирис-Пламен Великов"Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7134
Населено място: с.Беляново
Улица: "България" 6
117621048Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7134
Населено място: с.Беляново
Улица: България 28
19.07.200631.05.2007Прекратен
BG003100A0034ЕТ ИЗХОД 44 - ГЕОРГИ ИВАНОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6542
Населено място: МОМКОВО
Улица: 0
126029063Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6542
Населено място: МОМКОВО
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
22082088
22089071
02.08.200627.05.2021Прекратен
BG004400A0018ЕТ " ВЕГА-ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7680
Населено място: С.ОКОРШ
Улица: ВИТОША 2
828068926Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7680
Населено място: С.ОКОРШ
Улица: .
21.12.2007Прекратен
BG004000A0053ЕТ"Марин Минчев-Марино"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: Русе
Улица: "Димчо Дебелянов" 74
040021625Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7161
Населено място: с.Острица
Улица: поземлен имот 068029
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
18.07.200618.10.2011Прекратен
BG003100A0035ЕТ ЖЕЧКА ЯНЧЕВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6363
Населено място: ЦАРЕВА ПОЛЯНА
Улица: 0
126650294Държава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6363
Населено място: ЦАРЕВА ПОЛЯНА
Улица: 0
22082088
22089071
03.08.2006Валиден
BG004000A0052ЕТ"Иван Тодоров"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр.Две могили
Улица: "Цар Освободител" 6
827168382Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр.Две могили
Улица: "Сакар планина" 10
22082088
22089038
22089071
19.07.200622.07.2022Прекратен
BG004400A0019ЕТ " МОКИ-МЮРСЕЛ МЮРСЕЛ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7568
Населено място: С.БРАДВАРИ
Улица: ГЕНЕРАЛ ГУРКО 26
118500302Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7568
Населено място: С.БРАДВАРИ
Улица: МОСКВА 2
16.12.2009Прекратен
BG001999A0007ЗК "Крушовица"Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8148
Населено място: с.Крушевец
Улица: с.Крушевец
102081322Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8148
Населено място: с.Крушевец
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG003100A0036ПК ПРОБУДАДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6470
Населено място: БИСЕР
Улица: 0
836001375Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6470
Населено място: БИСЕР
Улица: 0
22082089
22089071
03.08.200619.10.2011Прекратен
BG004000A0054КОМФМЕЛ-КОНСУЛТИНГ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: "Родина" 80
827186455Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: "Родина 80
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
19.07.200620.10.2011Прекратен
BG001000A0020СТАНКА ДЖЕМПЕРИЕВА ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Приморско
Пощенски код: 8147
Населено място: С.ЯСНА ПОЛЯНА
Улица: СТАРА ПЛАНИНА 5
102840997Държава: България
Област: Бургас
Община: Приморско
Пощенски код: 8290
Населено място: С.ЯСНА ПОЛЯНА
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
22082089
22089038
22089071
03.08.200623.04.2012Прекратен
BG004000A0056"ПАЛЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7051
Населено място: Червена вода
Улица: Чавдар войвода 14
117625790Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7051
Населено място: с.Червена вода
Улица: Чавдар войвода 14
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
20.07.2006Валиден
BG003100A0037ЕТ ТЕНЧО ЗАПРЯНОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 35-Б-83
126013290Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6363
Населено място: ЦАРЕВА ПОЛЯНА
Улица: 0
22082089
22089071
03.08.200614.02.2011Прекратен
BG001000A0021СИМ - ЗАХАРИН ПАВЛОВ ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: К-С СЛАВЕЙКОВ 1-б-16-3
102933362Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС, КВ.ЛОЗОВО
Улица: ТЕМЕНУГА 3
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG004300A0035ЕТ "Д.Е.И - ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Дряново
Пощенски код: 5397
Населено място: С.ГАНЧОВЕЦ
Улица: "ОСМИ МАРТ" 26
107545716Държава: България
Област: Габрово
Община: Дряново
Пощенски код: 5397
Населено място: С.ГАНЧОВЕЦ
Улица: "ОСМИ МАРТ" 26
22082089
22089071
21.07.200602.02.2012Прекратен
BG001000A0022САТУРН-24-ПЕТКО АТАНАСОВ ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: ГР.СРЕДЕЦ
Улица: УЛ.ПОП ХАРИТОН 9
102636891Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: ГР.СРЕДЕЦ
Улица: ЯМБОЛСКО ШОСЕ
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG004000A0055ЕТ"Ачо-63-Звездолин Александров"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: "Св.Димитър Басарбовски" 83
116510385Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: "Свети Димитър Басарбовски" 83
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
20.07.2006Валиден
BG001000A0023СТОЯН СТОИЛОВ ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: ГР.НЕСЕБЪР
Улица: УЛ.ПИОНЕРСКА 2
102009337Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8200
Населено място: С.ПОРОЙ
Улица: С.ПОРОЙ
22082088
22089038
22089071
03.08.200630.03.2021Прекратен
BG004000A0058ЕТ"Ракан-Ерхан Наим"Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7431
Населено място: с.Подайва
Улица: "Елин Пелин" 4
116558132Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7431
Населено място: с.Подайва
Улица: "Мадара" 11
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
24.07.2006Валиден
BG004000A0057ЕТ"Стели-Стефан Иванов"Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7133
Населено място: с.Новград
Улица: "Преслав" 9
117116786Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7133
Населено място: с.Новград
Улица: Баба Тонка 3
22082088
22089038
22089071
20.07.2006Валиден
BG001000A0024СИЛВИ - СИЛВИЯ МИХАЛЕВА ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: С.ГЕРГЕВЕЦ
Улица: С.ГЕРГЕВЕЦ
119542934Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: С.ГЕРГЕВЕЦ
Улица: С.ГЕРГЕВЕЦ
22082089
22089038
22089071
03.08.200627.12.2018Прекратен
BG004300A0036ЕТ "АХМЕД ТАТАРЛЪ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5952
Населено място: С.ДРАГАШ ВОЙВОДА
Улица: "ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ" 16
114012259Държава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5862
Населено място: С.ДРАГАШ ВОЙВОДА
Улица: "ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ" 16
22082089
22089071
21.07.200629.06.2011Прекратен
BG004000A0059ПК Подкрепа-БъзовецДържава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7168
Населено място: с. Бъзовец
Улица: ул. "Георги Димитров" № 7
000517130Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7168
Населено място: с.Бъзовец
Улица: Имот 2
22082088
22089038
22089071
24.07.2006Валиден
BG001999A0008ЕТ "Калата - Наска Калата"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул."Мария Луиза" № 30
020591938Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8130
Населено място: гр.Созопол
Улица: м."Буджака"
03.08.200624.10.2007Прекратен
BG001000A0025СТЕФАНКА ВЪЛЧЕВА ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: С.ДЕБЕЛТ
Улица: УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА 36
102606802Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: С.ДЕБЕЛТ
Улица: УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА 36
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG004300A0038ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СЪЗНАНИЕ"Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5669
Населено място: С.ЛОМЕЦ
Улица: "ХРИСТО БОТЕВ"
000274275Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5869
Населено място: С.ЛОМЕЦ
Улица: С.ЛОМЕЦ
22082029
22089071
21.07.200620.06.2012Прекратен
BG001000A0026САТЕЛИТ - ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЕТДържава: България
Област: ЯМБОЛ
Община: ТУНДЖА
Пощенски код: 8762
Населено място: С.ТЕНЕВО
Улица: С.ТЕНЕВО
128509214Държава: България
Област: ЯМБОЛ
Община: ТУНДЖА
Пощенски код: 8762
Населено място: С.ТЕНЕВО
Улица: С.ТЕНЕВО
03.08.200609.12.2010Прекратен
BG004300A0039ОППК "ВЪЗРАЖДАНЕ-92"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5230
Населено място: С.КАРАЙСЕН
Улица: С.КАРАЙСЕН
814161159Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5230
Населено място: С.КАРАЙСЕН
Улица: С.КАРАЙСЕН
22082088
22089071
21.07.2006Валиден
BG001999A0009ПК "Никола Попов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: с.Факия
102001073Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0027СТРОИТЕЛ - ИРИНА ВЪЛОВА ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8690
Населено място: С.ЗИМНИЦА
Улица: ИВАН ВАЗОВ 14
202030909Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: ГР.СТРАЛДЖА
Улица: УЛ.ИВАН РИЛСКИ
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.08.2018Прекратен
BG001999A0010ПК "Никола Попов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: с.Факия
102001073Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8331
Населено място: с.Сливово
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG004300A0040ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОСЪМ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5560
Населено място: С.АЛЕКСАНДРОВО
Улица: С.АЛЕКСАНДРОВО
000273928Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5560
Населено място: С.АЛЕКСАНДРОВО
Улица: С.АЛЕКСАНДРОВО
21.07.200607.01.2010Прекратен
BG004000A0061ЕТ"Боровец-Алина-Ружди Юсеинов"Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7174
Населено място: гр.Борово
Улица: "Горна манастирица" 36
040091545Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7174
Населено място: Борово
Улица: Горна Манастирица 27
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
20.07.200610.02.2020Прекратен
BG001999A0011ПК "Никола Попов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: с.Факия
102001073Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8332
Населено място: с.Синьо Камъне
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG004000A0060ЕТ"Аси-88-Хасан Вели"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7323
Населено място: с.Мъдрево
Улица: "Здравец" 15
116512149Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7323
Населено място: с.Мъдрево
Улица: "Арда" 44
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
20.07.200625.01.2012Прекратен
BG004300A0041ЕТ "ЦАНЧО-ЦАНКО МИНКОВ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5879
Населено място: С.ГРАДИНА
Улица: "ПЪРВИ МАЙ" 64
114530020Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5879
Населено място: С.ГРАДИНА
Улица: С.ГРАДИНА
22082088
22089071
25.07.2006Валиден
BG001999A0012ПК "Никола Попов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: с.Факия
102001073Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8341
Населено място: с.Вълчаново
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG004000A0062ПК"Бели лом"Държава: България
Област: Разград
Община: Лозница
Пощенски код: 7290
Населено място: гр.Лозница
Улица: Дружба 17
000492459Държава: България
Област: Разград
Община: Лозница
Пощенски код: 7290
Населено място: Лозница
Улица: Иван Хараланов 2
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
20.07.200630.05.2011Прекратен
BG002100A0063ЕТ "ВАСИЛ КОЙЧЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: ЖК ИГЛИКА ВХ.Б, АП.4 3
124625381Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9543
Населено място: С.ВАСИЛЕВО
Улица: -
03.08.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0043РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТРАТЕШ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5500
Населено място: ЛОВЕЧ
Улица: АКАДЕМИК ИШИРКОВ 10
000273974Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5743
Населено място: С.ГОСТИНЯ
Улица: С.ГОСТИНЯ
25.07.200608.12.2006Прекратен
BG004000A0063ЗК"Дунав-Бъзън"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7077
Населено място: с.Бъзън
Улица: "Св.св.Кирил и Методий" 13
000517282Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7077
Населено място: с.Бъзън
Улица: Чавдар войвода 12
24.07.200620.09.2007Прекратен
BG004000A0064КПТУ"Подкрепа"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7271
Населено място: гр.Сеново
Улица: "Трети март" 5
000492516Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7271
Населено място: гр.Сеново
Улица: "Трети март"
24.07.200629.10.2009Прекратен
BG001000A0028ЕТ "Янаки Градев - СГВ"Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: гр.Малко Търново
Улица: ж.к.П.Яворов бл.6
102736888Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: гр.Малко Търново
Улица: гр.Малко Търново
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG004000A0067ЕТ"Бориян-06-Борян Петров"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: гр.Ветово
Улица: "Трети март" 35
040055428Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: гр.Ветово
Улица: "Велико Търново" 3
20.07.200605.04.2007Прекратен
BG004000A0065ЕТ"Сарача-Сюлюман Хасан"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7334
Населено място: с.Бисерци
Улица: Стара планина 15
116009297Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7334
Населено място: с.Бисерци
Улица: Йордан Йовков 36
22082088
22089038
22089071
21.07.2006Валиден
BG004000A0066ЕТ"Митко Спиридонов"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7015
Населено място: с.Николово
Улица: Рожен 6
117078428Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7057
Населено място: с.Николово
Улица: Плиска 109
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
24.07.2006Валиден
BG004300A0047РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОСВОБОЖДЕНИЕ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПОРДИМ
Пощенски код: 5898
Населено място: ПОРДИМ
Улица: УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 1
114036477Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПОРДИМ
Пощенски код: 5898
Населено място: ГР.ПОРДИМ
Улица: У.П.И.IV КВ47
26.07.200627.07.2010Прекратен
BG004300A0048РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОСВОБОЖДЕНИЕ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПОРДИМ
Пощенски код: 5898
Населено място: ПОРДИМ
Улица: УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 1
114036477Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПОРДИМ
Пощенски код: 5897
Населено място: С.ЗГАЛЕВО
Улица: С.ЗГАЛЕВО
26.07.200627.07.2010Прекратен
BG004300A0049ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5287
Населено място: С.ХАДЖИ ДИМИТРОВО
Улица: С.ХАДЖИ ДИМИТРОВО
104028699Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5287
Населено място: С.ХАДЖИ ДИМИТРОВО
Улица: С.ХАДЖИ ДИМИТРОВО
26.07.200603.05.2010Прекратен
BG004000A0068ЕТ "Камсел - Корпорейшън - Калин Сидеров"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7323
Населено място: с. Мъдрево
Улица: ул. Дели Орман № 26
116011622Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7323
Населено място: с. Мъдрево
Улица: ул. Дели Орман № 26
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
20.07.2006Валиден
BG001999A0013ПК "Никола Попов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: с.Факия
102001073Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8329
Населено място: с.Голямо Буково
Улица: с.Голямо Буково
03.08.200616.10.2009Прекратен
BG001999A0014ПК "Никола Попов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: с.Факия
102001073Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8337
Населено място: с.Богданово
Улица: -
22082089
22089038
22089071
03.08.200631.03.2011Прекратен
BG003000A0075РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: СТАМБОЛИЙСКИ
Пощенски код: 4210
Населено място: СТАМБОЛИЙСКИ
Улица: ТЪРГОВСКА 82
000435547Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: СТАМБОЛИЙСКИ
Пощенски код: 4210
Населено място: СТАМБОЛИЙСКИ
Улица: ГРОБАРСКА 3
01.08.200614.04.2008Прекратен
BG001999A0015ПК "Никола Попов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: с.Факия
102001073Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8343
Населено място: с.Горно Ябълково
Улица: с.Горно Ябълково
03.08.200616.10.2009Прекратен
BG001000A0029Съгласие ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8652
Населено място: с.Генерал Тошево
Улица: с.Генерал Тошево
128059895Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8652
Населено място: с.Генерал Тошево
Улица: Мусала 2А
22082088
22089038
22089071
04.08.2006Валиден
BG001000A0030ET "Чани-Йордан Пенчев:Държава: България
Област: Сливенска
Община: Сливен
Пощенски код: 8808
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв. "Българка" 11-Б-9
119019930Държава: България
Област: Сливенска
Община: Сливен
Пощенски код: 8808
Населено място: гр.Сливен
Улица: м."Изгрев" Х част
04.08.200615.06.2009Прекратен
BG003000A0076ЕТ"СПАСОВЕЦ-П.ПЕНЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6249
Населено място: С.СПАСОВО
Улица: - -
833141977Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6249
Населено място: С.СПАСОВО
Улица: МЕСТНОСТ ЧАКЪРИЦА -
22082089
22089071
01.08.200607.09.2016Прекратен
BG003000A0077ЕТ"В.КАЧАКОВ-ШЕНИ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕЛИНГРАД
Улица: ПИОНЕРСКА 82
112552251Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4418
Населено място: С.ПАТАЛАНИЦА
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200609.02.2022Прекратен
BG002100A0064ЕТ "АКАЦИЯ-З0-ВАНЬО АЛЕКСАНДРОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9641
Населено място: с.ДРОПЛА
Улица: "ВЕЛКО АНГЕЛОВ" 4
124522011Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9641
Населено място: с.ДРОПЛА
Улица: "ВЕЛКО АНГЕЛОВ" 4
04.08.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0078ЕТ"БАРАТА-А.БРАТОЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: ВТОРИ АВГУСТ 58
123051478Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6052
Населено място: С.МОГИЛА
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200626.09.2023Прекратен
BG001000A0031ПК "Цвятко Радойнов"Държава: България
Област: Бургаска
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с.Дебелт
Улица: с.Дебелт п.к.8141
102001415Държава: България
Област: Бургаска
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с.Дебелт
Улица: кв. 42
04.08.200610.09.2010Прекратен
BG004300A0050ПОТРЕБИТЕЛНА КОПЕРАЦИЯ "ОРАЧ-94"Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5884
Населено място: С.БЛРЕСТОВЕЦ
Улица: С.БРЕСТОВЕЦ
824113683Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5864
Населено място: С.БРЕСТОВЕЦ
Улица: С.БРЕСТОВЕЦ С.БРЕСТОВЕЦ
26.07.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0051ПОТРЕБИТЕЛНА КОПЕРАЦИЯ "ОРАЧ-94"Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5884
Населено място: С.БЛРЕСТОВЕЦ
Улица: С.БРЕСТОВЕЦ
824113683Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5887
Населено място: С.ТОДОРОВО
Улица: С.ТОДОРОВО
26.07.200614.09.2010Прекратен
BG003000A0079ПК"ЗЕМЕДЕЛЕЦ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6215
Населено място: С.ГИТА
Улица: - -
833004104Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6215
Населено място: С.ГИТА
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200616.08.2012Прекратен
BG004300A0052ПОТРЕБИТЕЛНА КОПЕРАЦИЯ "ОРАЧ-94"Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5884
Населено място: С.БЛРЕСТОВЕЦ
Улица: С.БРЕСТОВЕЦ
824113683Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5888
Населено място: С.ГОРТАЛОВО
Улица: С.ГОРТАЛОВО
26.07.200614.09.2010Прекратен
BG003000A0080ЕТ"ДИЯНА АСЕНОВА-ЗООТРОФИ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6260
Населено място: РАДНЕВО
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 10
833008005Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6260
Населено място: РАДНЕВО
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 10
22089071
22089077
01.08.200620.03.2012Прекратен
BG001000A0032ЕТ "Цанко Донев"Държава: България
Област: Сливенска
Община: Сливен
Пощенски код: 8801
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Цар Освободител" 47-А-2
829098406Държава: България
Област: Сливенска
Община: Сливен
Пощенски код: 8801
Населено място: гр.Сливен
Улица: Промишлена Зона, кв.20, ул."Стефан Караджа" № 50
04.08.200604.08.2006Прекратен
BG003000A0081ЕТ"КАЗАНИТЕ-Й.МИНЧЕВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4112
Населено място: С.КРУМОВО
Улица: ГАГАРИН 15
115758023Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4112
Населено място: С.КРУМОВО
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0082ПК"ЗДРАВЕЦ-с. ЦАР КАЛОЯН- с. ГЪЛЪБОВО"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4125
Населено място: С.ГЪЛЪБОВО
Улица: УЛ. "РОДОПИ" №14
115060506Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4125
Населено място: С.ГЪЛЪБОВО
Улица: МЕСТНОСТ СВ.ВЛАСТ -
22082089
22089071
01.08.200629.06.2017Прекратен
BG003000A0083ЕООД"АГРОТИМ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: СТАМБОЛИЙСКИ
Улица: Б.ОГНЯНОВ 2
115165654Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: СТАМБОЛИЙСКИ
Улица: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 18
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004300A0054ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРУД"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5862
Населено място: С.БРЕГАРЕ
Улица: С.БРЕГАРЕ
114032870Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5862
Населено място: С.БРЕГАРЕ
Улица: С.БРЕГАРЕ
26.07.200630.08.2010Прекратен
BG001000A0033ЕТ "Цанко Донев"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8801
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Цар Освободител" 47-А-2
829098406Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8801
Населено място: гр.Сливен
Улица: Стефан Караджа 50
22082088
22089038
22089071
04.08.2006Валиден
BG003000A0084ЕТ"ГАНГАР"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: С.РОГОШ
Улица: НИКОЛА ВАПЦАРОВ 6
115059781Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: С.РОГОШ
Улица: ЦАР АСЕН 2
22082088
22089071
01.08.200610.07.2023Прекратен
BG003000A0085ПК"ПРОБУДА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 411
Населено място: С.ХРАБРИНО
Улица: ПЪРВА 4
115138677Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4111
Населено място: С.ХРАБРИНО
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200620.07.2015Прекратен
BG003000A0086ПК"ТЕОДОСИ МАРКОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4340
Населено място: С.РОЗИНО
Улица: ХРИСТО БОТЕВ 56
000435903Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4339
Населено място: С.ХРИСТО ДАНОВО
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200629.10.2012Прекратен
BG001000A0034ЕТ"Христо Христов-53-Мира"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8730
Населено място: с.Бояново
Улица: "Г.Димитров" 37-А-3-7
128501737Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8730
Населено място: с.Бояново
Улица: "Козлудуй" 5
22082088
22089038
22089071
04.08.2006Валиден
BG003000A0087ПК"ТЕОДОСИ МАРКОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4340
Населено място: С.РОЗИНО
Улица: УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №56
000435903Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4338
Населено място: С.СТОЛЕТОВО
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200606.04.2016Прекратен
BG003000A0088Кооперация "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТЕОДОСИ МАРКОВ""Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4340
Населено място: С.РОЗИНО
Улица: УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" № 56
000435903Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4342
Населено място: С.СЛАТИНА
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200611.07.2016Прекратен
BG003000A0089ЕТ"ГРАДУС-ЦВЕТАН РАЛЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: КНЯЗ БОРИС 170
123586299Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6049
Населено място: С.КАЛИТИНОВО
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200611.07.2011Прекратен
BG003000A0090ПК"ЕДИНСТВО"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6061
Населено място: С.ОРЯХОВИЦА
Улица: - -
833155642Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6160
Населено място: С.ОРЯХОВИЦА
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200611.12.2019Прекратен
BG003000A0091ЕТ"ЯНИЦА 66-Г.ДАЙМОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: СИМЕОН І 89
825265562Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: СИМЕОН І 89
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG001000A0035ЕТ "Христи-Тодор Георгиев"Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8528
Населено място: с.Пирне
Улица: -
102700874Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8528
Населено място: с.Пирне
Улица: -
22082089
22089038
22089071
04.08.200618.11.2011Прекратен
BG004300A0062ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРУД-93"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5285
Населено място: С.ДРАГОМИРОВО
Улица: С.ДРАГОМИРОВ
000114573Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5285
Населено място: С.ДРАГОМИРОВО
Улица: С.ДРАГОМИРОВО
03.08.200630.12.2008Прекратен
BG003000A0092ЕТ"ЯНИЦА 91-С.ЯЧЕВ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: РАКОВСКИ
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: МОСКВА 54
115530991Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: РАКОВСКИ
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: МОСКВА 54
01.08.200623.07.2010Прекратен
BG003000A0093РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6062
Населено място: С.КАЗАНКА
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200605.04.2012Прекратен
BG003000A0094РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6064
Населено място: С.СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200618.01.2012Прекратен
BG003000A0095РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6063
Населено място: С.НОВО СЕЛО
Улица: - -
01.08.200629.06.2009Прекратен
BG004000A0069ЕТ"Пена Балчева"Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: "Баба Тонка" 13
117588744Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: Местност"Куза"
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
21.07.200627.06.2016Прекратен
BG003000A0096СД "АНИК-РП-ПЕЛТЕКОВ СИЕ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4110
Населено място: С. ПЪРВЕНЕЦ
Улица: ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 14
115302589Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4110
Населено място: С.ПЪРВЕНЕЦ
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG004300A0063ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЖИВОТ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5923
Населено място: С.БЪЛГАРЕНЕ
Улица: "ВАСИЛ АПРИЛОВ" 1
114036228Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5923
Населено място: С.БЪЛГАРЕНЕ
Улица: МЕСТНОСТ"КУРВЕНЕЦ"
22082089
22089071
04.08.200617.04.2017Прекратен
BG003000A0097ЕТ"ПЕТЪР АРАБАДЖИЕВ-ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6220
Населено място: С.ЗЕТЬОВО
Улица: АРДА 17
833146209Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6220
Населено място: С.ЗЕТЬОВО
Улица: АРДА 17
22082088
22089071
01.08.200617.10.2023Прекратен
BG003000A0098РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6064
Населено място: С.ЕЛХОВО
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200623.02.2011Прекратен
BG003000A0099РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6062
Населено място: С.ЛОЗЕН
Улица: - -
01.08.200629.06.2009Прекратен
BG003000A0100РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6065
Населено място: С.БОГОМИЛОВО
Улица: - -
01.08.200614.09.2009Прекратен
BG004000A0070СД "Вангинвест - Вангелов, Стоянов и С-ие"Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: ул. "Земеделска" № 84
125511815Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр.Попово
Улица: Промишлена зона 1-1807
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
24.07.2006Валиден
BG001000A0036СЕКРЕТ - ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: ГР.ЕЛХОВО
Улица: УЛ.ИВАН НИКОЛОВ 11
128543992Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: ГР.ЕЛХОВО
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КВ.4 ПАРЦЕЛ XIV ПО ЗРП
22082088
22089038
22089071
04.08.2006Валиден
BG004000A0071ЕТ"ВИН-94-Вълчо Христов"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: "Гавраил Кръстевич" 56Б
826050922Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7238
Населено място: с.Островче
Улица: "Бачо Киро" 8
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
21.07.200609.05.2017Прекратен
BG004000A0072ЕТ"КЯНИЕ ЮСЕИНОВА"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7169
Населено място: с. Батишница
Улица: "Възраждане" 3
117547772Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7169
Населено място: с. Батишница
Улица: "Дунав"
21.07.200624.02.2009Прекратен
BG004000A0073ПК "Надежда"Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7172
Населено място: с.Батин
Улица: "Дунав" 16
117084018Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7172
Населено място: с.Батин
Улица: Извън регулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
21.07.200608.09.2017Прекратен
BG004000A0074ПК"Черни Лом"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7161
Населено място: с.Острица
Улица: "Георги Димитров" 43
000538611Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7161
Населено място: с.Острица
Улица: "Иван Дечев" 10
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
21.07.200601.06.2012Прекратен
BG004000A0075ЕТ"Гатю Гатев"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7262
Населено място: с.Побит камък
Улица: "Стефан Караджа" 3
116558093Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7262
Населено място: с.Побит камък
Улица: "Стефан Караджа" 3
21.07.200617.02.2010Прекратен
BG003100A0038ЕТ СОФИЯ - СОФИЙКА ХРИСТОВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: СТЕФАН СТАМБОЛОВ 47
126557096Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: КРАЙРЕЧНА 2
22082089
22089071
04.08.200626.03.2012Прекратен
BG004000A0076ПК"Изгрев"Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7129
Населено място: с.Пиперково
Улица: "Мизия" 7
000517243Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7129
Населено място: с.Пиперково
Улица: "Мизия" 2
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
21.07.200621.02.2012Прекратен
BG003100A0039ЕТ СВЕТЛАНА - ДИМИТЪР БОШНАКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: ГРАНИЧАР 166-Е-34
836163167Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6523
Населено място: ГЕНЕРАЛОВО
Улица: 0
22082088
22089071
04.08.2006Валиден
BG003100A0040ЕТ ПЕТЪР НАШКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: ИЗГРЕВ 7-Б-62
126573823Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6518
Населено място: ДИМИТРОВЧЕ
Улица: 0
22082088
22089071
04.08.2006Валиден
BG004000A0077ЕТ "Паула - Петя Колева"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: "Анани Явашев", ет. 1, ап. 1, № 21
116038427Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: с.Просторно
Улица: "Чавдар войвода" 2А
22082088
22089038
22089071
21.07.200613.09.2022Прекратен
BG004000A0078ЕТ"М-Мехмед Мехмедов"Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр.Две могили
Улица: "Сакар планина" 13
117591669Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр.Две могили
Улица: "Бузлуджа" 7
24.07.200602.04.2009Прекратен
BG004000A0079ЕТ"Дионис-96-Николай Рашков"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: жк"Орел"бл.16 вх.Д,а
116013235Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7282
Населено място: с.Сейдол
Улица: "Любен Каравелов" 2
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
24.07.200623.01.2012Прекратен
BG004000A0080ЕТ"Цанев-Цветан Иванов Цанев"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7340
Населено място: с.Тетово
Улица: "Люлин" 1
826047374Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7340
Населено място: с.Тетово
Улица: "Люлин" 6
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
25.07.2006Валиден
BG004000A0081ЕТ"Ахес-93-Ахмед Ебазер"Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7423
Населено място: с.Свещари
Улица: "Вежен" 2
116527667Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7423
Населено място: с.Свещари
Улица: "Хан Кубрат" 24
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
25.07.200623.04.2019Прекратен
BG004400A0020ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " РУЙНО "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7692
Населено място: С.РУЙНО
Улица: ПЪРВА 45
118042082Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7692
Населено място: С.РУЙНО
Улица: ЧЕТВЪРТА 91
16.12.2009Прекратен
BG004400A0021РПК " БЪДЕЩЕ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7583
Населено място: С.СИТОВО
Улица: 3-ТИ МАРТ 70
000552372Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7583
Населено място: С.СИТОВО
Улица: .
28.08.2006Прекратен
BG004400A0022ЕТ " КИРИШЛИЯТА - 90 - КОМЕРС - НИКОЛАЙ НИКОЛОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: ГР.ГЛАВИНИЦА
Улица: СИЛИСТРА 5
828049071Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: ГР.ГЛАВИНИЦА
Улица: СИЛИСТРА 5
16.12.2009Прекратен
BG004400A0023ЕТ "СОФИ- САШО ПАЛЧЕВ" С. КАЙНАРДЖАДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: КАЙНАРДЖА
Пощенски код: 7550
Населено място: С. КАЙНАРДЖА
Улица: .
118010750Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: КАЙНАРДЖА
Пощенски код: 7550
Населено място: КАЙНАРДЖА
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0024ЕТ " ЕКЗАР - ЙОРДАН ЕКЗАРОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7541
Населено място: С.СРАЦИМИР
Улица: .
118559553Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7541
Населено място: С.СРАЦИМИР
Улица: ДЕВЕТА 13
16.12.2009Прекратен
BG004400A0025ЕТ " МЕСРИН - КЕМАЛ ФЕРХАД "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7650
Населено място: ГР.ДУЛОВО
Улица: ШУМЕНСКО ШОСЕ БЛ.ЧАЙКА ВХ.5, ЕТ.3, АП.9 4
118502876Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7690
Населено място: С.ПРАВДА
Улица: ВАПЦАРОВ 15
16.12.2009Прекратен
BG004400A0026ЕТ "СТАМЕН ГРИГОРОВ- СТАМЕН"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7573
Населено място: С. БАБУК
Улица: КИРИЛ И МЕТОДИЙ 9
828026343Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7574
Населено място: С. КАЗИМИР
Улица: СЕДМА
08.10.2007Прекратен
BG004400A0027ЕТ " МУСИ-М-МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: МАКАРЕНКО 89
828026336Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7568
Населено място: С.БРАДВАРИ
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 11
16.12.2009Прекратен
BG004400A0028ЕТ " ТЕОСВИЛ-ПЕТКО ГАНЧЕВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ДОБРИЧ ЕТ.9, АП.50 168
118551859Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7544
Населено място: С.БЪЛГАРКА
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0029ЕТ " ПОЛЯНСКИ-ЙОРДАНА ПЕТРОВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7584
Населено място: С.ПОЛЯНА
Улица: ШЕСТНАДЕСЕТА 19
118548806Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7584
Населено място: С.ПОЛЯНА
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0030ЕТ " ЗОЯ НИКОЛОВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: С.ПОДЛЕС
Улица: .
118019952Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: С.ПОДЛЕС
Улица: ЧЕТВЪРТА 18
16.12.2009Прекратен
BG004400A0031ЕТ " ВАЛИ-ВАЛЕНТИН РОЙБОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7600
Населено място: ГР.ТУТРАКАН
Улица: ШАР ПЛАНИНА 11
118521093Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7637
Населено място: С.СТАРО СЕЛО
Улица: .
16.04.2007Прекратен
BG004400A0032ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " ПОДЕМ-92 "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7633
Населено място: С.СТЕФАН КАРАДЖА
Улица: Н.Й.ВАПЦАРОВ 2
000556036Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7633
Населено място: С.СТЕФАН КАРАДЖА
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0033ЕТ " ИВА-75-ЖИВКО ПЕТРАНОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7669
Населено място: С.ГРЪНЧАРОВО
Улица: .
118014784Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7669
Населено място: С.ГРЪНЧАРОВО
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG003000A0101РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6045
Населено място: СЕЛО МАЛКА ВЕРЕЯ
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200605.04.2012Прекратен
BG002100A0065"МИНОВ И СИН -ДИМИТЪР МИНОВ"ЕТДържава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9390
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: ул."Ропотамо" №3
124062958Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9390
Населено място: с.Карапелит
Улица: ул.Първа" №41
07.08.200608.08.2007Прекратен
BG003000A0102ЕТ"ДИЛИЖАНС- АМВ-В.ШОПОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: ИВАН КЛИНЧАРОВ 4
040478563Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4487
Населено място: СЕЛО ЛОЗЕН
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0103ЕТ"ВОДОЛЕЙ- ЦВЕТКА АНДОНОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4101
Населено място: ГР.КУКЛЕН
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5
825356656Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4101
Населено място: КУКЛЕН
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР 3
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0104РПК"СПАСЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6078
Населено място: СЕЛО ОПАН
Улица: - -
000794411Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6056
Населено място: СЕЛО ЯСТРЕБОВО
Улица: - -
01.08.200615.11.2007Прекратен
BG001000A0037Петър Славейков ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8435
Населено място: с.Соколово
Улица: с.Соколово
102892428Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8435
Населено място: с.Соколово
Улица: с.Соколово
22082089
22089038
22089071
07.08.200623.02.2011Прекратен
BG001000A0038Светомир - Руси Добрев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Славейков 50-116
812239197Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8481
Населено място: с.Искра
Улица: с.Искра
07.08.200625.02.2009Прекратен
BG001000A0039ПК "Сеялка"Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8440
Населено място: с.Лозарево
Улица: -
000034586Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8440
Населено място: с.Лозарево
Улица: -
22082089
22089038
22089071
07.08.200613.11.2015Прекратен
BG001999A0016ЕТ "Нина - Иринка Паскалева"Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8150
Населено място: с.Росен
Улица: ул."Васил Левски" 26
102671593Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8150
Населено място: с.Росен
Улица: Стопонски двор
22082089
22089038
22089071
07.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0041ПК "Сеялка"Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8440
Населено място: с.Лозарево
Улица: -
000034586Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8442
Населено място: с.Климаш
Улица: -
22082089
22089038
22089071
07.08.200613.11.2015Прекратен
BG001000A0040Средногорец-90-Ви-Васил Иванов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8929
Населено място: с. Научен
Улица: -
040060539Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8929
Населено място: с.Научен
Улица: -
22082089
22089038
22089071
07.08.200605.12.2014Прекратен
BG004300A0064ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5690
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: ПЛ."СВОБОДА" 1
114035891Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5969
Населено място: С.ДОЛНИ ВИТ
Улица: С.ДОЛНИ ВИТ
04.08.200604.10.2010Прекратен
BG004300A0065ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5690
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: ПЛ."СВОБОДА" 1
114035891Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5959
Населено място: С.СОМОВИТ
Улица: С.СОМОВИТ
04.08.200604.10.2010Прекратен
BG004000A0082ПК"Дунав"Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7173
Населено място: Горно Абланово
Улица: пл."България" 13
000513394Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7173
Населено място: с.Горно Абланово
Улица: "Марица" 3
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
25.07.2006Валиден
BG001000A0042Ет "Тоньо Черногоров"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."Лиляна Димитрова" № 3A
102819775Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8431
Населено място: с.Невестино
Улица: п-л I-229, кв.25
22082089
22089038
22089071
07.08.200609.04.2012Прекратен
BG001999A0017ЕТ "Михнев - 2000 - Петър Михнев"Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Поморие
Улица: ул."Княз Борис I" 209
102675691Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8215
Населено място: с.Каменар
Улица: Стопански двор
22082089
22089038
22089071
07.08.200631.03.2011Прекратен
BG004000A0083ЕТ"Момчил-Минков Радев"Държава: България
Област: Разград
Община: Цар Калоян
Пощенски код: 7280
Населено място: Цар Калоян
Улица: "Никола Петков" 5
116558698Държава: България
Област: Разград
Община: Цар Калоян
Пощенски код: 7280
Населено място: Цар Калоян
Улица: "Александър Стамболийски" 1
27.07.200622.04.2010Прекратен
BG001000A0043СЕНТ - 60 Емил Христов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул.Москва 121-Б-19
102214413Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: Промишлена зона, квартал 16, им.№ 62
22082089
22089038
22089071
07.08.200622.06.2012Прекратен
BG001000A0044ПК "СИЛА"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8645
Населено място: с.Скалица
Улица: ул.Христо Ботев 19
000943403Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8645
Населено място: с.Скалица
Улица: Ал.Стамболийски 43
22082089
22089038
22089071
07.08.200631.08.2012Прекратен
BG001000A0045СКОРПИОН - Таня Митева ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв.Даме Груев 35-Б-8
119009110Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8690
Населено място: с.Зимница
Улица: парцел IV в първи Стопански двор на с.Зимница
22082088
22089038
22089071
07.08.2006Валиден
BG001000A0046САХАРА - Хамза Садък ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8970
Населено място: с.Ябланово
Улица: ул.Христо Ботев 16
119086886Държава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8970
Населено място: с.Ябланово
Улица: местност "Къшла дереси"
22082088
22089038
22089071
07.08.2006Валиден
BG001000A0047Соня ДянковА - Роси ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8631
Населено място: с.Болярско
Улица: -
128002244Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8631
Населено място: с.Болярско
Улица: ул.Искър 2
2208208907.08.200613.08.2010Прекратен
BG001000A0048София Георгиева ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: к-с Злаген рог 8-А-6-18
128528645Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8633
Населено място: с.Завой
Улица: -
22082088
22089038
22089071
07.08.200614.10.2022Прекратен
BG001000A0049СЪГЛАСИЕ ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр.Елхово
Улица: ул. Търговска 9
000943104Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр.Елхово
Улица: Индустриална зона - складова база
22082089
22089038
22089071
07.08.200612.01.2016Прекратен
BG001000A0050СЪГЛАСИЕ ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр.Елхово
Улица: ул. Търговска 9
000943104Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8719
Населено място: с.Трънково
Улица: поземлен имот 00099-землище с.Трънково
22082089
22089038
22089071
07.08.200611.01.2013Прекратен
BG001000A0051СЪГЛАСИЕ ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр.Елхово
Улица: ул. Търговска 9
000943104Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8741
Населено място: с.Кирилово
Улица: кв.14, имот 88
22082089
22089038
22089071
07.08.200611.01.2013Прекратен
BG002100A0066ЕТ "ЙОРДАНКА КОСТОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕН.ТОШЕВО
Пощенски код: 9553
Населено място: с.ЗОГРАФ
Улица: "ПЕТА" 18
124636449Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕН.ТОШЕВО
Пощенски код: 9553
Населено място: с.ЗОГРАФ
Улица: "ПЕТА" 18
07.08.200607.01.2009Прекратен
BG001000A0052Стефанка Иванова ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: Софроний 13
102269655Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: промишлена зона, парцел XI, кв.257
22082089
22089038
22089071
07.08.200631.07.2013Прекратен
BG001000A0053СИХОНА-91 Нейчо Нейчев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр.Средец
Улица: ул.Г.С.Раковски 20
812136884Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр.Средец
Улица: ул.Г.С.Раковски 20
22082088
22089038
22089071
07.08.2006Валиден
BG002100A0067ЕТ "КОСТА СТАНКОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9362
Населено място: с.ОДЪРЦИ
Улица: "ОСМА" 7
124522367Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9362
Населено място: с.ОДЪРЦИ
Улица: -
07.08.200624.11.2006Прекратен
BG001000A0054Силвана-Р-Мария Раданова ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул. Карандила 27
119561322Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: Сливенски кър
22082089
22089038
22089071
07.08.200612.09.2016Прекратен
BG004000A0084ЕТ"Деметра-Йордан Великов"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: Русе
Улица: бул."България" 254
117085839Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: Русе
Улица: бул."България" 254
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
27.07.2006Валиден
BG001000A0055ЕТ "Кръстю Янев"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."Москва" 25-А-1
102227713Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8443
Населено място: с.Вълчин
Улица: с.Вълчин
22082089
22089038
22089071
07.08.200613.12.2016Прекратен
BG001000A0056АНИ - Тодор Саристов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8250
Населено място: гр.Обзор
Улица: ул. Рибарска 5А
102059500Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8250
Населено място: гр.Обзор
Улица: ул.Първомайска 37
22082088
22089038
22089071
07.08.2006Валиден
BG004000A0085ЕТ"БЕРКАНТ-Беркант Мурадов"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7074
Населено място: с.Смирненски
Улица: Хан Аспарух 21
117038729Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7074
Населено място: с.Смирненски
Улица: Извън регулация
22082088
22089038
22089071
31.07.2006Валиден
BG001000A0057АСЕНОВЕЦ ВКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8933
Населено място: с.Асеновец
Улица: с.Асеновец
829053731Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8933
Населено място: с.Асеновец
Улица: ул.Марко Димитров 67
22082088
22089038
22089071
07.08.2006Валиден
BG004000A0086ЕТ"БЕРКАНТ-Беркант Мурадов"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7074
Населено място: с.Смирненски
Улица: Хан Аспарух 21
117038729Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7074
Населено място: с.Смирненски
Улица: Стопански двор-3,парцел1
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
31.07.200612.04.2017Прекратен
BG001000A0058АСА-22 Атанас Атанасов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8865
Населено място: с.Самуилово
Улица: ул.Деньо Георгиев 35
119075886Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8865
Населено място: с.Самуилово
Улица: ул.Деньо Георгиев 37
07.08.200628.01.2009Прекратен
BG001000A0059Алиметов - Славчо Иванов ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8624
Населено място: с.Голям Манастир
Улица: ул.Трети март 4
040240576Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8624
Населено място: с.Голям Манастир
Улица: имот IV, кв.52
07.08.200624.01.2008Прекратен
BG001999A0018ЕТ "Медъмс-Митка Станкова"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8127
Населено място: Бургас
Улица: кв. Ветрен, ул."Емине" 22
147046436Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: кв. Ветрен, ул. Пирин 1
22082089
22089038
22089071
07.08.200631.03.2011Прекратен
BG004000A0087ЕТ"Стандарт-Светлана Андреева"Държава: България
Област: Разградска
Община: Кубрат
Пощенски код: 7332
Населено място: с.Севар
Улица: "Стара планина" 16
826024831Държава: България
Област: Разградска
Община: Кубрат
Пощенски код: 7332
Населено място: с.Севар
Улица: "Шар планина"
31.07.200630.04.2009Прекратен
BG001000A0060ЕТ "Йордан Желев - Радка Желязкова"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр. Карнобат
Улица: ул."Кирил и Методий" 38
202238228Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8450
Населено място: с.Подвис
Улица: с.Подвис
22082089
22089038
22089071
07.08.200628.06.2019Прекратен
BG004000A0088ЕТ"Абатос-М-Милчо Добрев"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7015
Населено място: Русе
Улица: кв"Дружба"1 бл.5,вх.ж,ет.1
117090252Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7085
Населено място: с.Табачка
Улица: Поземлен имотVІІ-187
02.08.200630.12.2009Прекратен
BG004000A0089ПК"Надежда"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7338
Населено място: с.Юпер
Улица: пл."Оборище" 3
000492644Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7338
Населено място: с.Юпер
Улица: Христо Ботев
02.08.200630.10.2007Прекратен
BG001000A0061ЕТ"Казан-Делю Делев-Митка Делева"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."Петър Берон" № 4
147217905Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8468
Населено място: с.Черница
Улица: п-л XII-91, кв.16
22082088
22089038
22089071
07.08.200607.10.2022Прекратен
BG001000A0062ЕТ"Иванка Тотева"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."Кирил и Методий" № 38
812064997Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8464
Населено място: с.Грозден
Улица: УПИ VI, кв.28
22082088
22089038
22089071
07.08.2006Валиден
BG001000A0063Николай Динев-53 ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: кв.Сарафово,ул.Октомври 44
102856713Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: кв. Сарафово, местност Манастирското,УПИ 1-38, масив 15
22082089
22089038
22089071
07.08.200604.07.2019Прекратен
BG001000A0064Несто - Недко Стоев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ж.к. Меден Рудник 467-Г-5
102201775Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8110
Населено място: гр.Българово
Улица: Обходна, парцел 987
22082088
22089038
22089071
07.08.200621.08.2020Прекратен
BG004000A0090ЕТ"ГАЗДАТА-ИванСерафимов-Данка Серафимова"Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7077
Населено място: с.Обретеник
Улица: "Н.Й.Вапцаров" 8
117572697Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7077
Населено място: с.Обретеник
Улица: "Ивайло" 10
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
04.08.2006Валиден
BG001000A0065Веко - Жейка Колева ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: с.Банево
Улица: ул.Михаил Герджиков 18
102680546Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: с.Банево
Улица: с.Банево
22082089
22089038
22089071
07.08.200631.08.2017Прекратен
BG001000A0066Андон Жечев ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8693
Населено място: с.Воденичане
Улица: с.Воденичане
128018980Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8693
Населено място: с.Воденичане
Улица: ул.Мочурица 9
22082089
22089038
22089071
07.08.200630.03.2016Прекратен
BG004300A0066ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5690
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: ПЛ."СВОБОДА" 1
114035891Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5861
Населено място: С.БАЙКАЛ
Улица: С.БАЙКАЛ
04.08.200604.10.2010Прекратен
BG001000A0067Анкредо - Антон Манев ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул.Граф Игнатиев 84-Д-6-102
128582276Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: с.Генерал Инзово
Улица: ул.Св.Св.Кирил и Методий 38
22082089
22089038
22089071
07.08.200621.02.2012Прекратен
BG004300A0067ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5690
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: ПЛ."СВОБОДА" 1
114035891Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5970
Населено място: С.ГИГЕН
Улица: С.ГИГЕН
04.08.200618.08.2008Прекратен
BG001999A0019ЕТ "Меркурий-Атанас Марков"Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Поморие
Улица: ул."Места" 7
102006654Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8218
Населено място: с.Бата
Улица: ул."Велека"
22082089
22089038
22089071
07.08.200631.03.2011Прекратен
BG004000A0091ЕТ"ПУПИ-77-Светослав Христов"Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1712
Населено място: София
Улица: жк"Младост"-3,бл.317,вх.В
121626485Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 7072
Населено място: с.Семерджиево
Улица: "Троян" 5
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
04.08.2006Валиден
BG004000A0092ПК"Съзнание"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7264
Населено място: с.Раковски
Улица: "Н.Вапцаров" 1
000496742Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7264
Населено място: с.Раковски
Улица: Черно море 15
22082088
22089038
22089071
04.08.2006Валиден
BG004300A0068ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5690
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: ПЛ."СВОБОДА" 1
114035891Държава: България
Област: ГР.ПЛЕВЕН
Община: ГР.ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5971
Населено място: С.БРЕСТ
Улица: С.БРЕСТ
04.08.200604.10.2010Прекратен
BG001000A0068Ангел Стефанов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Г.С.Раковски 80-30
119528849Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Малко Чочовен
Улица: с.Малко Чочовен
22082089
22089038
22089071
07.08.200630.04.2015Прекратен
BG004300A0069ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДРУЖБА"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: УГЪРЧИН
Пощенски код: 5577
Населено място: С.ОРЛЯНЕ
Улица: С.ОРЛЯНЕ
110010983Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: УГЪРЧИН
Пощенски код: 5577
Населено място: С.ОРЛЯНЕ
Улица: С.ОРЛЯНЕ
04.08.200608.01.2009Прекратен
BG004300A0070ЕТ "КРАСИМИР БОЯНОВ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5973
Населено място: С.ДЪБОВАН
Улица: С.ДЪБОВАН
114621114Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5973
Населено място: С.ДЪБОВАН
Улица: ДЪБОВАН
04.08.200611.08.2010Прекратен
BG004400A0034ЕТ " АГРЕСИЯ - ПЕНКА ДЕНЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: ГР.ГЛАВИНИЦА
Улица: Л.ДИМИТРОВА 4
118023299Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: ГР.ГЛАВИНИЦА
Улица: ВИТИНЯ
16.12.2009Прекратен
BG004400A0035ЕТ " ТРАЯН-ЕКСПРЕС-ТРАЯН СТОЙКОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ДОБРИЧ ЕТ.1, АП.34 132
030141900Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7583
Населено място: С.ИРНИК
Улица: .
23.10.2007Прекратен
BG004400A0036ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " ТРУД "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7621
Населено място: С.СОКОЛ
Улица: НИКОЛА ВАПЦАРОВ 31А
000552486Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7621
Населено място: С.СОКОЛ
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0037ЕТ " ВАЛШЕР-ВАЛЕНТИН ШЕРБАНОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7648
Населено място: С.БЕЛИЦА
Улица: .
828059852Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7648
Населено място: С.БЕЛИЦА
Улица: СТАРА ПЛАНИНА 38
16.12.2009Прекратен
BG004400A0038ЕТ " НОВ ЖИВОТ - ТОДОР ВЕЛИКОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7638
Населено място: С.ВАРНЕНЦИ
Улица: .
118505865Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7638
Населено място: С.ВАРНЕНЦИ
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0039ЕТ " ЧЕРВЕНКОВИ - АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ПЕТЪР ВИЧЕВ ЕТ.2, АП.6 11
828055697Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7550
Населено място: С.КАЙНАРДЖА
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0040ЕТ " ДРЪСТЪР ДИСТИЛЪРС - ПЕНЬО ЦВЕТКОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: МАКЕДОНИЯ ЕТ.8, АП.18 173
118549299Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ДОБРИЧ 172
16.12.2009Прекратен
BG004400A0042ЕТ"СТОВИ-СТОЯН ВЕЛИКОВ"Държава: България
Област: ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР. СИЛИСТРА
Улица: "САН СТЕФАНО" ЕТ.5 АП.19 14
118011667Държава: България
Област: ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7541
Населено място: С.СРАЦИМИР
Улица: .
27.03.2009Прекратен
BG004400A0041ЕТ " ЕДЕЛВАЙС - МАРИНА ЕНЧЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7587
Населено място: С.СРЕБЪРНА
Улица: .
118507332Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7588
Населено място: С.ВЕТРЕН
Улица: ДУНАВ
18.07.200608.07.2009Прекратен
BG004400A0043ЕТ"СВЕТ-СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7650
Населено място: ГР.ДУЛОВО
Улица: "ИСКЪР " 8
118503647Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7650
Населено място: ГР. ДУЛОВО
Улица: ИСКЪР 8
16.12.2009Прекратен
BG004400A0044ЕТ"ТОПЧУ-ЕМИНЕ ТОПЧУ"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: С.ЗАРИЦА
Улица: . .
828054508Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: С. ЗАРИЦА
Улица: . .
16.12.2009Прекратен
BG004300A0071ЕТ "ЗАРКО ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5968
Населено място: С.МИЛКОВИЦА
Улица: ХАН КУБРАТ
114626505Държава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5968
Населено място: С.МИЛКОВИЦА
Улица: С.МИЛКОВИЦА
22082089
22089071
04.08.200613.04.2016Прекратен
BG004200A0011КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС"Държава: България
Област: Монтана
Община: Якимово
Пощенски код: 3639
Населено място: С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ
Улица: "ЙОРДАНКА ПЕТКОВА" 33
000304291Държава: България
Област: Монтана
Община: Якимово
Пощенски код: 3639
Населено място: С.ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ
Улица: "СТОПАНСКИ ДВОР" 1
22082088
22089038
22089071
07.08.2006Валиден
BG004300A0137ПК "ОРАЧ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5915
Населено място: С.КОЗАР БЕЛЕНЕ
Улица: С.КОЗАР БЕЛЕНЕ
000422553Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5915
Населено място: С.КОЗАР БЕЛЕНЕ
Улица: С.КОЗАР БЕЛЕНЕ
20.10.200609.01.2008Прекратен
BG001000A0069ЕТ"ФЕБ1-Лъчезар Колев"Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Преславска" № 78
119633437Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: УПИ XXVI, кв.209
08.08.200623.04.2010Прекратен
BG004400A0045ЕТ"БИЛИ- ИСМАИЛ ИЛИЯЗ"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7630
Населено място: С. ЗАРИЦА
Улица: . .
828057239Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7644
Населено място: С. ЗВЕНИМИР
Улица: . .
16.12.2009Прекратен
BG002100A0092ЕТ"РОСИЦА-ИВАН АТАНАСОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: ул."Струма" №42
124028361Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9373
Населено място: с.Поп Григорово
Улица: - -
19.10.200619.12.2006Прекратен
BG001000A0070ЕТ"Успех-Димчо Господинов"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв."Българка" 4-Б-8
119062141Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: м."Изгрев"
22082089
22089038
22089071
08.08.200628.01.2015Прекратен
BG001999A0020ЕТ "Макра-Георги Георгиев"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ж.к."Изгрев" 40-6-1
102196564Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8522
Населено място: с.Съдиево
Улица: -
22082089
22089038
22089071
08.08.200631.03.2011Прекратен
BG004400A0046ЕТ"ПЛАМЕН БАЧКОВ"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: УЛ."ФИЛИП ТОТЮ" ВХ.Б ЕТ.1 АП.3 226
828064931Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7579
Населено място: С.ЛАМБРИНОВО
Улица: . .
19.06.2007Прекратен
BG001000A0071"ТОБИ-91"ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Братя Миладинови" № 40
829101165Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8915
Населено място: с.Съдийско поле
Улица: с.Съдийско поле
22082088
22089038
22089071
08.08.200617.01.2024Прекратен
BG004400A0047ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"ВЪЗРАЖДАНЕ-90"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7681
Населено място: С. ПАИСИЕВО
Улица: . .
000552550Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7681
Населено място: ГР.ДУЛОВО
Улица: . .
16.12.2009Прекратен
BG001000A0072ЕТ"Тео-Теодор Янев"Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: ул."Ради Боруков" 4-Б-2-16
102818417Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: ул."Николай Лъсков"
22082088
22089038
22089071
08.08.2006Валиден
BG001000A0073ЕТ"Таньо Танев-2001"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8638
Населено място: с.Ботево
Улица: ул."Пирин" № 15А
128530315Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8638
Населено място: с.Ботево
Улица: УПИ VII-106, кв.13
08.08.200602.10.2009Прекратен
BG002000A0039МЕТОХА-АНИФЕ ХАМЗА ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9245
Населено място: С.ПАРТИЗАНИ
Улица: С.ПАРТИЗАНИ
103233295Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9245
Населено място: С.ПАРТИЗАНИ
Улица: С.ПАРТИЗАНИ
22082088
22089038
22089071
03.08.200606.07.2022Прекратен
BG001000A0074ПК"Тракия"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8019
Населено място: гр.Бургас
Улица: кв."Долно Езерово", ул."Захари Зограф" № 80А
102001244Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8019
Населено място: гр.Бургас
Улица: кв."Долно Езерово", ул."Средна гора"
08.08.200609.04.2009Прекратен
BG002000A0040ИЗВОРА ПКДържава: България
Област: Шумен
Община: Смядово
Пощенски код: 9828
Населено място: С.ВЕСЕЛИНОВО
Улица: С.ВЕСЕЛИНОВО
000914005Държава: България
Област: Шумен
Община: Смядово
Пощенски код: 9828
Населено място: С.ВЕСЕЛИНОВО
Улица: С.ВЕСЕЛИНОВО
22082089
22089038
22089071
03.08.200621.06.2013Прекратен
BG002000A0041КОРОНА-3- САВИ ДАКОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9246
Населено място: С. АРКОВНА
Улица: "ПЪРВА" 10
103092211Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9246
Населено място: С.АРКОВНА
Улица: С.АРКОВНА
22082089
22089038
22089071
03.08.200607.03.2012Прекратен
BG002000A0042АЛИНА-90-АРСО АСЕНОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: ГР. ПРОВАДИЯ
Улица: СОЛУН 4
103270347Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: ПРОВАДИЯ
Улица: ПРОВАТ 5
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG002000A0043НЕЛКО - 48 - ЕЛЕНА НЕДЕЛЕВА ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: ГР. ПРОВАДИЯ
Улица: СЛИВНИЦА 3
103952878Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: С. ГРАДИНАРОВО
Улица: С. ГРАДИНАРОВО
22082089
22089038
22089071
03.08.200607.03.2013Прекратен
BG002000A0044КАМИ- ЙОРДАНКА МИРЧЕВА ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9298
Населено място: С.ЧЕРВЕНЦИ
Улица: С.ЧЕРВЕНЦИ
103904641Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9298
Населено място: С. ЧЕРВЕНЦИ
Улица: С.ЧЕРВЕНЦИ
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG001000A0075Бат Таню 42 - Таню Гочев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8117
Населено място: с.Равнец
Улица: 9-ти септември 60
102115479Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8117
Населено място: с.Равнец
Улица: 9-ти септември 60
22082089
22089038
22089071
08.08.200622.08.2014Прекратен
BG002000A0045ДЕННИЦА-ДОБРА НИКОЛОВА ЕТДържава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: ГР. НОВИ ПАЗАР
Улица: ШИПКА 16
127546868Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9917
Населено място: С.СТАН
Улица: С.СТАН
22082089
22089038
22089071
03.08.200619.06.2017Прекратен
BG001999A0021ЕТ "Светослав-78-Тошка Жекова"Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: ж.к."Младост" бл.503 вх.В ет.8 ап. 68
831466477Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 8481
Населено място: с.Искра
Улица: общ.Карнобат
22082089
22089038
22089071
08.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0076БАЖО-Наско Атанасов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8112
Населено място: с.Рудник
Улица: ул.Жечка Карамфилова 18
102973182Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8112
Населено място: с.Рудник
Улица: ул.Жечка Карамфилова 18
22082088
22089038
22089071
08.08.2006Валиден
BG002000A0046ЯСЕН-Я-ЯНКО ЯНКОВ ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: ГР. ПРОВАДИЯ
Улица: НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1
103645053Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9242
Населено място: С.ХРАБРОВО
Улица: С.ХРАБРОВО
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG004300A0072ЕТ "КАЦАРОВ-ПАРАСКЕВ ДАНАИЛОВ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5960
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: "ЧАЙКОВСКА" 13
114623955Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ГУЛЯНЦИ
Пощенски код: 5960
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 15
04.08.200604.06.2008Прекратен
BG002000A0047ЕТ "ЛАЗАРОВИ-ХРИСТИНА ЛАЗАРОВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: ГР.ПРОВАДИЯ
Улица: КВ.СЕВЕР ВХ.Аы АП.21 БЛ.9
103885543Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9217
Населено място: С.КРИВНЯ
Улица: С.КРИВНЯ
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG002000A0048"ХИЛТИ-ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ" ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: ГР.ПРОВАДИЯ
Улица: "ШИПКА" 22
103101361Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9216
Населено място: С.ДОБРИНА
Улица: С.ДОБРИНА
22082089
22089038
22089071
03.08.200619.08.2016Прекратен
BG003100A0041ЕТ ГОГОВ - ВЛАДИМИР ГОГОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: Д-Р КОНСТАНТИН СТОИЛОВ 15-1-3
126685167Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6473
Населено място: СЛАВЯНОВО
Улица: 0
22082088
22089071
07.08.200618.08.2021Прекратен
BG001000A0077Белите кайнаци - Михаил Дамянов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8808
Населено място: гр.Сливен
Улица: "Ген. Владимиров" № 13
119033652Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8808
Населено място: с.Селиминово
Улица: Бившия стопански двор
22082089
22089038
22089071
08.08.200615.08.2016Прекратен
BG002000A0049ЕТ "ПЕТЪР ПЕТРОВ"Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ГР.ШУМЕН
Улица: Ж.К.ХЕРСОН ВХ.Б 1
040010924Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ГР.ШУМЕН
Улица: КВ.МАКАК
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG002000A0050"ИЛКОВ-91-ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ" ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ГР.ДЕВНЯ
Улица: "Р.ДАСКАЛОВ" ВХ.А, ЕТ.3, АП.18 70
813103264Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ГР.ДЕВНЯ
Улица: ХРИСТО БОТЕВ
22082089
22089038
22089071
03.08.200606.03.2015Прекратен
BG002000A0051ПОДКРЕПА ПКДържава: България
Област: ШУМЕН
Община: ШУМЕН
Пощенски код: 9700
Населено място: С.МАДАРА
Улица: "МАДАРСКИ КОННИК" 39
000917668Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: ШУМЕН
Пощенски код: 9700
Населено място: С.МАДАРА
Улица: С.МАДАРА
03.08.200615.04.2010Прекратен
BG003000A0105РПК"СПАСЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6078
Населено място: СЕЛО ОПАН
Улица: - -
000794411Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6066
Населено място: СРЕДЕЦ
Улица: - -
01.08.200615.11.2007Прекратен
BG003000A0106РПК"СПАСЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6078
Населено място: СЕЛО ОПАН
Улица: - -
000794411Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6078
Населено място: С.ОПАН
Улица: - -
01.08.200615.11.2007Прекратен
BG003000A0107РПК"СПАСЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6078
Населено място: СЕЛО ОПАН
Улица: - -
000794411Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6073
Населено място: С.БЯЛ ИЗВОР
Улица: - -
01.08.200615.11.2007Прекратен
BG001000A0078Божеков-ИТ-Иван Тенев ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8854
Населено място: с.Гавраилово
Улица: с.Гравраилово
119531293Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8854
Населено място: с.Гавраилово
Улица: под бригадирски лагер
22082089
22089038
22089071
08.08.200628.02.2012Прекратен
BG002000A0052ЕТ "НЕДКО-49-МАРИНКА ЯНКОВА"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: КИРИЛ И МЕТОДИЙ 62,ВХ.1
103031895Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9000
Населено място: С.РУДНИК
Улица: С.РУДНИК
03.08.200607.07.2009Прекратен
BG001000A0079ЕТ"Дива-Иван Добрев"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ж.к."Златен рог" 11-А-10
128514364Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Клокотница" № 99
08.08.200621.10.2008Прекратен
BG003000A0108РПК"СПАСЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6078
Населено място: СЕЛО ОПАН
Улица: - -
000794411Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ОПАН
Пощенски код: 6054
Населено място: С.БЯЛО ПОЛЕ
Улица: - -
01.08.200615.11.2007Прекратен
BG002000A0053ЕТ "МИВА М 60-ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9220
Населено място: С.ВЕТРИНО
Улица: "ПРОЛЕТ" 12
103120333Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9220
Населено място: С.ВЕТРИНО
Улица: "ПРОЛЕТ" 12
22082088
22089038
22089071
03.08.2006Валиден
BG004300A0073"АМБАРИЦА-Г.О." ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "МАКЕДОНИЯ" 45
814191872Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "МАКЕДОНИЯ" 45
22082088
22089071
04.08.2006Валиден
BG001000A0080ЕМИ - Милка Колева ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8867
Населено място: с.Асеново
Улица: ул.Хаджи Димитър 12
128508906Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8867
Населено място: с.Асеново
Улица: ул.Хаджи Димитър 12
22082089
22089038
22089071
08.08.200627.08.2018Прекратен
BG003000A0109РПК"ТРАКИЯ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: ТАЧО ДАСКАЛОВ 35
000795132Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6272
Населено място: С.ЗНАМЕНОСЕЦ
Улица: - -
01.08.200627.05.2010Прекратен
BG002000A0054ЕТ "ЕМИЛ ЖЕЛЕВ"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9200
Населено място: ГР.ПРОВАДИЯ
Улица: "ОПЪЛЧЕНСКА" А 15
103889787Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9200
Населено място: С.ВЕНЧАН
Улица: С.ВЕНЧАН
03.08.200625.10.2007Прекратен
BG003000A0110РПК"ТРАКИЯ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: ТАЧО ДАСКАЛОВ 35
000795132Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6277
Населено място: С.ТОПОЛЯНЕ
Улица: - -
01.08.200627.05.2010Прекратен
BG003000A0111РПК"ТРАКИЯ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: ТАЧО ДАСКАЛОВ 35
000795132Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6261
Населено място: С.ДАСКАЛ АТАНАСОВО
Улица: - -
01.08.200627.07.2010Прекратен
BG003000A0112РПК"ТРАКИЯ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: ТАЧО ДАСКАЛОВ 35
000795132Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6268
Населено място: С.ДИНЯ
Улица: - -
01.08.200627.05.2010Прекратен
BG002000A0055ПК "ДЕВНЕНСКИ ИЗВОРИ"Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: ГР.ДЕВНЯ
Улица: КВ.РЕКА ДЕВНЯ, УЛ."ПЕТРИЧА" 1
000073767Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: С.КИПРА
Улица: С.КИПРА
22082089
22089038
22089071
03.08.200610.06.2013Прекратен
BG001000A0081Емона-МН-Станчо Станев ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: кв.Загоре 5-В-4-41
829064279Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Асеновец
Улица: с.Асеновец
22082089
22089038
22089071
08.08.200609.01.2012Прекратен
BG003000A0113ЕТ"ТОДОР ИВАНОВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: ГР.ЧИРПАН
Улица: МОСКОВСКА ОЛИМПИАДА 43
123039426Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: ЧИРПАН
Улица: ЖК"МЛАДОСТ" -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG001000A0082ЕТ"Дечко-Дечко Тодоров"Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8249
Населено място: с.Гюльовца
Улица: ул."Георги Сава Раковски: № 12
102106252Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8249
Населено място: с.Гюльовца
Улица: имот № 10015, местност"Прохода"
22082089
22089038
22089071
08.08.200601.11.2012Прекратен
BG004300A0074ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ВЪЗРАЖДАНЕ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Пордим
Пощенски код: 5890
Населено място: С.ВЪЛЧИТРЪН
Улица: С.ВЪЛЧИТРЪН, КВ. 34
000394303Държава: България
Област: Плевен
Община: Пордим
Пощенски код: 5890
Населено място: С.ВЪЛЧИТРЪН
Улица: С.ВЪЛЧИТРЪН
22082088
22089071
04.08.200629.05.2021Прекратен
BG001000A0083Ефес - Сунай Шабанов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8892
Населено място: с.Бяла паланка
Улица: ул.Г.Заимов 1
119068361Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8892
Населено място: с.Бяла паланка
Улица: с.бяла паланка
22082089
22089038
22089071
08.08.200628.11.2014Прекратен
BG002000A0056ПК "ПРОГРЕС"Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9807
Населено място: С.НОВОСЕЛ
Улица: "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 43
837036393Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9807
Населено място: С.НОВОСЕЛ
Улица: "БУЗЛУЖДА" 5
22082089
22089038
22089071
03.08.200610.06.2021Прекратен
BG003000A0114ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: 23 ПЕХ.ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 3
000794219Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6142
Населено място: С.ЕНИНА
Улица: - -
01.08.200622.02.2007Прекратен
BG003000A0115ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: 23 ПЕХ.ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 3
000794219Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6138
Населено място: С.ОВОЩНИК
Улица: - -
01.08.200622.02.2007Прекратен
BG001000A0084ЖАК - Жечко Андонов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Поморие
Улица: кв.Свобода 12-Г-2
102052897Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: с.Каменар
Улица: с.Каменар
22082088
22089038
22089071
08.08.200618.01.2024Прекратен
BG002000A0057ЕТ "ДОБРОМИРА-НЕДЕЛЧО ЯНАКИЕВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9133
Населено място: С.БЕНКОВСКИ
Улица: "2-РА" Б 36б
103526241Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9133
Населено място: С.БЕНКОВСКИ
Улица: С.БЕНКОВСКИ
22082088
22089038
22089071
03.08.200609.06.2022Прекратен
BG001000A0085Житен клас ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8754
Населено място: с.Лесово
Улица: ул.Д.Павлов 24а
000943289Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8754
Населено място: с.Лесово
Улица: с.Лесово
22082089
22089038
22089071
08.08.200620.10.2017Прекратен
BG001000A0086ЗЛАТНА КРЕПОСТ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: С.РУСОКАСТРО
Улица: ЦВ.РАДОЙНОВ 37
102002741Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8000
Населено място: с.Русокастро
Улица: с.Русокастро
22082089
22089038
22089071
08.08.200618.07.2012Прекратен
BG002000B0002"ВИНАРСКА КЪЩА "ВАРНА" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9131
Населено място: С.ПРИСЕЛЦИ
Улица: С.ПРИСЕЛЦИ
103952593Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9000
Населено място: С.ПРИСЕЛЦИ
Улица: С.ПРИСЕЛЦИ
22042179
22042180
03.08.200623.05.2019Прекратен
BG001000A0087ЗЛАТНА КРЕПОСТ ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: С.РУСОКАСТРО
Улица: ЦВ.РАДОЙНОВ 37
102002741Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8129
Населено място: с.Константиново
Улица: -
22082089
22089038
22089071
08.08.200618.07.2012Прекратен
BG001000A0088Земеделец ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8885
Населено място: с.Мокрен
Улица: с.Мокрен 30
000578680Държава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8885
Населено място: с.Мокрен
Улица: с.Мокрен
22082088
22089038
22089071
08.08.2006Валиден
BG001000A0089Земеделец ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8885
Населено място: с.Мокрен
Улица: с.Мокрен
000578680Държава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8994
Населено място: с.Седларево
Улица: с.Седларево
22082029
22089038
22089071
08.08.200630.03.2016Прекратен
BG004400A0048ЕТ " ИЛМАР - ИЛИЯ СТОЙКОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7600
Населено място: ГР.ТУТРАКАН
Улица: НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ ВХ.Б, ЕТ.4, АП.36 2
118553422Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7622
Населено място: С.ПОЖАРЕВО
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0049ЕТ " ЕДЕЛВАЙС - МАРИНА ЕНЧЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7587
Населено място: С.СРЕБЪРНА
Улица: .
118507332Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7587
Населено място: С.СРЕБЪРНА
Улица: РОПОТАМО 3
17.10.2006Прекратен
BG004400A0050ЕТ " ИД - ИВАНКА ДОНЧЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7539
Населено място: С.КАЛИПЕТРОВО
Улица: НОВО ПЕТРОВО 53
828030364Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7539
Населено място: С.КАЛИПЕТРОВО
Улица: КООПЕРАТИВНА 2
16.12.2009Прекратен
BG004400A0051ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " 24-ТИ МАЙ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7531
Населено място: С.ДОБРОТИЦА
Улица: .
000552529Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7531
Населено място: С.ДОБРОТИЦА
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004400A0052ЕТ " ЯНТРА-7-ДЖЕВРИЯ АЛИ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7650
Населено място: ГР.ДУЛОВО
Улица: ЯНТРА 7
040534229Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7650
Населено място: ГР.ДУЛОВО
Улица: ИСКЪР 100
16.12.2009Прекратен
BG004400A0053ЕТ " СОКОЛ-ЖЕКО ВАСИЛЕВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7621
Населено място: С.СОКОЛ
Улица: .
828054780Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7621
Населено място: С.СОКОЛ
Улица: ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 46А
16.12.2009Прекратен
BG003000A0116ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: 23 ПЕХ.ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 3
000794219Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6181
Населено място: С.ГОРНО ИЗВОРОВО
Улица: - -
01.08.200622.02.2007Прекратен
BG003000A0117ПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: 23 ПЕХ.ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 3
000794219Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6165
Населено място: С.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ
Улица: - -
01.08.200622.02.2007Прекратен
BG003000A0118ЕТ"300-ХОБИ-ВЕНЕТА СТОЯНОВА"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ГР.ПАЗАРДЖИК
Улица: БЪЛГАРИЯ 87
112586796Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4408
Населено място: С.МОКРИЩЕ
Улица: 1-ВА -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0119Кооперация "РПК НАРКООП"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: ГР. СТАРА ЗАГОРА
Улица: УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" № 82
000794201Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6063
Населено място: С.ЗАГОРА
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200604.08.2016Прекратен
BG004400A0054ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " СОМОПОМОЩ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7645
Населено място: С.НОВА ЧЕРНА
Улица: .
000552461Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7645
Населено място: С.НОВА ЧЕРНА
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG003000A0120РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6052
Населено място: С.МАЛКО КАДИЕВО
Улица: - -
01.08.200619.02.2009Прекратен
BG003000A0121РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6050
Населено място: С.ХРИЩЕНЕ
Улица: - -
01.08.200618.02.2009Прекратен
BG003000A0122РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6062
Населено място: С.ПРЯПОРЕЦ
Улица: - -
01.08.200629.06.2009Прекратен
BG003000A0123Кооперация "РПК НАРКООП"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: ГР. СТАРА ЗАГОРА
Улица: УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" № 82
000794201Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6058
Населено място: С.СТРЕЛЕЦ
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200620.01.2017Прекратен
BG004400A0055ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " СОМОПОМОЩ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7645
Населено място: С.НОВА ЧЕРНА
Улица: .
000552461Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7647
Населено място: С.СЯНОВО
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG004000A0093ПК"Защита"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7294
Населено място: гр.Глоджево
Улица: "Д.Благоев" 42
117048837Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7294
Населено място: гр.Глоджево
Улица: Извън регулация
04.08.200630.07.2010Прекратен
BG003000A0124ЕТ"АТКО-5-ИВ.ВАКРИЛОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ЖК."ТРАКИЯ" 185
115059016Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4286
Населено място: С.ЛЕНОВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0125ЕТ"ЕЛЕНА ЧАУШЕВА 2001"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: КАТУНИЦА
Улица: ДОБРУДЖА 6
115623207Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: КАТУНИЦА
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200630.05.2011Прекратен
BG004400A0056ЕТ " ГАГОВ - КОЛЬО ГАГОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: АЛФАТАР
Пощенски код: 7570
Населено място: ГР.АЛФАТАР
Улица: ЗДРАВЕЦ 4
118555359Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: АЛФАТАР
Пощенски код: 7570
Населено място: ГР.АЛФАТАР
Улица: ЗДРАВЕЦ 4
16.12.2009Прекратен
BG003000A0126ПК "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Пощенски код: 4890
Населено място: С.ХВОЙНА
Улица: - -
000602672Държава: България
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Пощенски код: 4890
Населено място: ХВОЙНА
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0127ПК "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Пощенски код: 4890
Населено място: С.ХВОЙНА
Улица: - -
000602672Държава: България
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Пощенски код: 4891
Населено място: С.МАЛЕВО
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200630.06.2016Прекратен
BG004400A0057ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"АЛБИСКО"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: АЛФАТАР
Пощенски код: 7555
Населено място: С.АЛЕКОВО
Улица: . .
000552301Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: АЛФАТАР
Пощенски код: 7555
Населено място: С.АЛЕКОВО
Улица: .
16.04.2007Прекратен
BG001000A0090Кукера-К-Колю Колев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: ул.Москва 1
812076914Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8522
Населено място: с.Съдиево
Улица: -
22082088
22089038
22089071
09.08.2006Валиден
BG004200A0012ЕТ"НЕВЕЛИН ПЪРВАНОВ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: МОНТАНА
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: "ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" 8
111044216Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: МОНТАНА
Пощенски код: 3449
Населено място: С.ДОКТОР ЙОСИФОВО
Улица: . .
08.08.200609.11.2006Прекратен
BG003000A0128ЕТ"МАРИЯ-СТАНЕВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: В.ПЕТЛЕШКОВ 20
115807634Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: РАКОВСКИ
Улица: В.ПЕТЛЕШКОВ 20
22089071
22089077
01.08.200619.08.2011Прекратен
BG001000A0091ВИА-СГ-Ганчо Пенчев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: ул.Братя Миладинови 32А
030044561Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: бивш стопански двор на АПК
22082088
22089038
22089071
09.08.2006Валиден
BG003000A0129ПК"ПОМИНЪК"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6154
Населено място: С.АЛЕКСАНДРОВО
Улица: ПЪРВИ МАЙ 2
833004619Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6154
Населено място: АЛЕКСАНДРОВО
Улица: "ТУНДЖА" 16
22082088
22089071
01.08.200625.07.2023Прекратен
BG001000A0092ЕТ"Д-Шопа-91-А-Димитър Георгиев"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8639
Населено място: с.Меден Кладенец
Улица: -
838135017Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8639
Населено място: с.Меден Кладенец
Улица: кв.41
22082088
22089038
22089071
09.08.2006Валиден
BG001000A0093ЕТ"Дима-Димка Желязкова"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: кв."Сарафово", ул."Драва" № 2А
102073083Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8222
Населено място: с.Страцин
Улица: кв.34 УПИ-III
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.07.2015Прекратен
BG003000A0130ООД"ВВК"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: КВ.ГОЛЕШ,ХРИЩЕНСКО ШОСЕ -
833067384Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: КВ.ГОЛЕШ,ХРИЩЕНСКО ШОСЕ -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG001000A0094ЕТ"Добси-Добрин Ангелов"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Шейново" № 35
119635687Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: м."Пандар бунар"
22082089
22089038
22089071
09.08.200628.02.2011Прекратен
BG001000A0095Анонс-98-Стоян Стоянов Иванов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: ул.Антон Страшимиров 2
102166897Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: Антон Страшимиров 2
22082088
22089038
22089071
09.08.200614.05.2020Прекратен
BG003000A0131ЕТ"ЙОРДАН ДОБРЕВ 96"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4283
Населено място: С.КАРАДЖАЛОВО
Улица: - -
115051959Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4283
Населено място: С.КАРАДЖАЛОВО
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200615.08.2012Прекратен
BG001000A0096ЕТ"Димитър Божков"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 9664
Населено място: с.Робово
Улица: ул."Дружба" № 20
128049577Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 9664
Населено място: с.Робово
Улица: кв.28
22082089
22089038
22089071
09.08.200629.02.2012Прекратен
BG001000A0097Арда - Илияз Юзеир ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8543
Населено място: с.Карагеоргиево
Улица: с.Карагеоргиево
102686645Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8543
Населено място: с.Карагеоргиево
Улица: с.Карагеоргиево
09.08.200612.08.2009Прекратен
BG003000A0132ЕООД "СРЕБРИНА"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4462
Населено място: С.КАЛУГЕРОВО
Улица: - -
112609095Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4462
Населено място: С.КАЛУГЕРОВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG001000A0098Ники 73-Николай Мърмъров ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8542
Населено място: с.Ябълчево
Улица: с.Ябълчево
102145650Държава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8542
Населено място: с.Ябълчево
Улица: с.Ябълчево
09.08.200602.10.2007Прекратен
BG001000A0099ЕТ"Дени-Денка Славова"Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8898
Населено място: с.Боров дол
Улица: ул."Еделвайс" № 3
119502765Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8898
Населено място: с.Боров дол
Улица: м."Под селото"
22082089
22089038
22089071
09.08.200605.07.2013Прекратен
BG001000A0100ЕТ"Доника - Жеко Илиев"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв."Клуцохор" 12-А-12
119074930Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8690
Населено място: с.Зимница
Улица: м."До гробищата"
22082089
22089038
22089071
09.08.200627.09.2016Прекратен
BG001999A0022ЕТ " Колев-63-Кольо Колев"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: с. Стара река
Улица: Стара река
838110302Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: с. Стара река
Улица: ул."Изгрев" 6
09.08.200623.01.2008Прекратен
BG001000A0101ЕТ"Димитър Колев"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8874
Населено място: с.Ковачите
Улица: "Розова Долина" 17
119625294Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8874
Населено място: с.Ковачите
Улица: ул."Република" № 10
22082089
22089038
22089071
09.08.200630.03.2012Прекратен
BG001000A0102ЗАЩИТА ВКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8947
Населено място: с.Любенова махала
Улица: с.Любенова махала
119017922Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8947
Населено място: с.Любенова махала
Улица: с.Любенова махала
09.08.200622.10.2009Прекратен
BG001000A0103ЗВЕЗДА ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8638
Населено място: с.Ботево
Улица: с.Ботево
838101837Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8638
Населено място: с.Межда
Улица: ул.Г.С.Раковски 4
09.08.200616.12.2008Прекратен
BG001999A0023ПЗК" Кристине"Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8893
Населено място: с. Оризари
Улица: ул. Бляторница 1
119053893Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8893
Населено място: с. Оризари
Улица: ул. Бляторница 1
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0104Загоров - Атанас Загоров ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8874
Населено място: с.Ковачите
Улица: ул.Ново село ,4
119625117Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8874
Населено място: с.Ковачите
Улица: м.Долмалъка
09.08.200616.04.2009Прекратен
BG001999A0024ЕТ Краси-Димитър ДимитровДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8601
Населено място: Ямбол
Улица: ул. Славейков 37
128524814Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8601
Населено място: Ямбол
Улица: Околовръстен път-юг
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG004400A0058ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " СВОБОДА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7589
Населено място: С.ГАРВАН
Улица: .
828067094Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7589
Населено място: С.ГАРВАН
Улица: .
18.02.2008Прекратен
BG001999A0025ЕТ Кейси-Стоян СтояновДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: Нова Загора
Улица: ул. Асеновско шосе 2
119574095Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: Нова Загора
Улица: Асеновско шосе 2
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG004400A0059ЕТ " БАКХУС - АТАНАСКА БЕЛЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 60
118553229Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ДОБРИЧ-БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА
16.12.2009Прекратен
BG001999A0026ЕТ Когал-Костадин ДобревДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8677
Населено място: с. Калчево
Улица: ул. Първи май 1
128582422Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8677
Населено място: с. Калчево
Улица: ул. Първи май 1
22082089
22089038
22089071
09.08.200601.04.2011Прекратен
BG001999A0027ЕТ Космос- Коста ПавловДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8601
Населено място: гр. Ямбол
Улица: к/с Възраждане ,бл.46,вх.Б,ап.4
838107391Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8731
Населено място: с. Борисово
Улица: -
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001999A0028ЕТ Каишков-Николай ГеоргиевДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8601
Населено място: Ямбол
Улица: к/с Златен рог , бл.5,вх. А,ап.22
128529423Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8640
Населено място: с. Бояджик
Улица: -
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001999A0029ЕТ Кабана-Димо СтанчевДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8958
Населено място: с. Новоселец
Улица: ул. Сакарска 5
119021041Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8958
Населено място: с. Новоселец
Улица: Сакарска 5
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001999A0030ЕТ Киди-Кина СтамоваДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: Средец
Улица: ул. Комсомолска 2
102727017Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8319
Населено място: с. Драчево
Улица: -
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0105ЕТ"Дръстър-2-Иван Наков"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Граф Игнатиев" 2-А-5-14
838105440Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: "6 Септември" 48
22082088
22089038
22089071
09.08.200624.09.2020Прекратен
BG001999A0031Потребителна кооперация "Качулка"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8850
Населено място: с.Бяла
Улица: -
119006349Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8850
Населено място: с. Бяла
Улица: -
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0106ЗЕМЕДЕЛЕЦ ВКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8968
Населено място: с.Пет могили
Улица: с.Пет могили
119034380Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8968
Населено място: с.Пет могили
Улица: м.Жековия кладенец
09.08.200630.04.2010Прекратен
BG004400A0060ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " ПЪРВА ПРОЛЕТ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7690
Населено място: С.ПРАВДА
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 9
000552422Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7690
Населено място: С.ПРАВДА
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 63
16.12.2009Прекратен
BG004100B0002"ШАТО ДЕ ВАЛ" ЕООДДържава: България
Област: ВИДИН
Община: ВИДИН
Пощенски код: 3780
Населено място: с.Градец
Улица: Първа 201
815104411Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ВИДИН
Пощенски код: 3780
Населено място: с.Градец
Улица: Първа 201
09.08.200616.12.2009Прекратен
BG004400A0061ЕТ " ДОБИ - ИВЕЛИН ДОБРЕВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7614
Населено място: С.ЧЕРНОГОР
Улица: .
118523692Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7614
Населено място: С.ЧЕРНОГОР
Улица: МЕСТНОСТ"МЕРА"
16.12.2009Прекратен
BG001999A0032Потребителна кооперация "Качулка"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8850
Населено място: с.Бяла
Улица: -
119006349Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8853
Населено място: с. Новачево
Улица: -
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001999A0033ЕТ Крами-Б Красимир Манолов БогдановДържава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: гр. Стралджа
Улица: ул. Г.М.Димитров 26
128013645Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: гр. Стралджа
Улица: Промишлена зона, парцел 17-84
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0107ЗИТ - Тодор Димитров ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул.Стара Планина 36-В-63
128500172Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: к.Каравелово
Улица: с.Каравелово
22082029
22089038
22089071
09.08.200613.09.2011Прекратен
BG001999A0034ЕТ ЛЕН ЗЕТ Тодор АлександровДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8668
Населено място: с. Ханово
Улица: ул. Хаджи Димитър 9
128041897Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8608
Населено място: с. Ханово
Улица: -
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0108ЕТ"ДМП-Диньо Пеев"Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Милин камък" 12
119023843Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8917
Населено място: с.Радево
Улица: с.Радево
22082089
22089038
22089071
09.08.200619.04.2013Прекратен
BG001000A0109ВИПС - Пенка Симеонова ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8895
Населено място: гр.Шивачево
Улица: ул.Никола Вапцаров 6
119602139Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8895
Населено място: гр.Шивачево
Улица: м.Закона
09.08.200622.08.2007Прекратен
BG001999A0035ЕТ Мизанс-Минка ЗафироваДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: к-с Изгрев 68-2-3-7
102813936Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8640
Населено място: с. Бояджик
Улица: ул. Ал. Стамболийски 3
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0110ЕТ"Дечо-747-Неделчо Апостолов"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: кв."Речица", ул."Изворите" 23
829105719Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв."Речица" УПИ I -кв.109
22082089
22089038
22089071
09.08.200612.01.2016Прекратен
BG001000A0111ЕТ"Дечо-747-Неделчо Апостолов"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: кв."Речица", ул."Изворите" 23
829105719Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв."Речица", м."Хасанова могила"
22082089
22089038
22089071
09.08.200620.09.2016Прекратен
BG004400A0062ЕТ " ТАНЕС-КОМЕРС-91-ШУКРИ САЛИМОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7615
Населено място: С.НОЖАРЕВО
Улица: .
118041888Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ГЛАВИНИЦА
Пощенски код: 7615
Населено място: С.НОЖАРЕВО
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG001000A0112ЕТ"Дани-Илко Тончев"Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Хан Крум" 80
119018294Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: "Цениновско шосе" № 2
22082089
22089038
22089071
09.08.200601.08.2016Прекратен
BG001000A0113Вамеро - Васил Василев ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8865
Населено място: с.Самуилово
Улица: ул.Елин Пелин 24
119552266Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8865
Населено място: с.Самуилово
Улица: м.Прекъснатото
2208202909.08.200628.01.2011Прекратен
BG001999A0036ЕТ Матей- Матьо РадевДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8627
Населено място: с. Могила
Улица: ул. П.Хитов 7
128545947Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8627
Населено място: с. Могила
Улица: ул. П. Хитов 7
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0114ЕТ"Дионисий 2000 - Мариана Радилова"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ж.к."Сини камъни" 13-Б-24
119534706Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8992
Населено място: с.Пъдарево
Улица: парцел V-307, кв.44
22082088
22089038
22089071
09.08.2006Валиден
BG004400A0063ЕТ"ДИОНИСИЙ-МАРИНКА БЕНОВА"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: КАЙНАРДЖА
Пощенски код: 7549
Населено място: С. КРАНОВО
Улица: ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 10
118559425Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: КАЙНАРДЖА
Пощенски код: 7549
Населено място: С.КРАНОВО
Улица: "ПЪРВА"
20.02.2007Прекратен
BG001999A0037ЕТ "Младен Колев Младенов"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8691
Населено място: с. Джинот
Улица: ул. Ал. Стамболийски 7
838145933Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8691
Населено място: с. Джинот
Улица: ул. Ал. стамболийски 7
22082089
22089038
22089071
09.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0115Веди - Динка Величкова ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: ул.Михаил Герджиков 5-А-1-2
102677112Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: ул.Вит 21
22082088
22089038
22089071
09.08.2006Валиден
BG001000A0116Кристъл палас - Петър Иванов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8018
Населено място: Бургас
Улица: ж.к.Славейков,Ел.подстанция 110
102271738Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8018
Населено място: с.Трояново
Улица: Втори стопански двор, имот № 65062
22082089
22089038
22089071
10.08.200605.07.2016Прекратен
BG001000A0117Веселин Христов Илиев ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8629
Населено място: с.Кабиле
Улица: ул.Панайот Хитов 18
128580916Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8634
Населено място: с.Дражево
Улица: с.Дражево
22082089
22089038
22089071
10.08.200630.06.2016Прекратен
BG001000A0118Вили-груп-Вълко Вълков ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8690
Населено място: с.Зимница
Улица: .
128027374Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8690
Населено място: с.Зимница
Улица: Бивш стопански двор
22082088
22089038
22089071
10.08.200612.09.2023Прекратен
BG004100A0001ЕТ"ЕЛЕН-ЦАНКО ЦАНОВ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ВИДИН
Пощенски код: 3700
Населено място: ГР.ВИДИН
Улица: ИСКЪР 11
815141324Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ВИДИН
Пощенски код: 3740
Населено място: ГР. ДУНАВЦИ
Улица: МАРИН КИРОВ 12
08.08.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0119Васил Левски ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8998
Населено място: с.Кипилово
Улица: ул.Васил Левски 56
000573007Държава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8998
Населено място: с.Кипилово
Улица: с.Кипилово
22082089
22089038
22089071
10.08.200613.02.2015Прекратен
BG001000A0120Васил Левски ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8998
Населено място: с.Кипилово
Улица: ул.Васил Левски 56
000573007Държава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8999
Населено място: с.Боринци
Улица: -
22082089
22089038
22089071
10.08.200613.02.2015Прекратен
BG001000A0121Грозд ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8992
Населено място: с.Пъдарево
Улица: ул.Г.Димитров 28
000573644Държава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8992
Населено място: с.Пъдарево
Улица: ул.Петър Инджов № 1
10.08.200617.04.2008Прекратен
BG001000A0122Гочеви и сие СДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Меден рудник 52-Б-7-38
812053709Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: с.Дюлево
Улица: м.Около село, поземлен имот № 140
22082089
22089038
22089071
10.08.200607.07.2016Прекратен
BG001000A0123Гергина Новакова ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8628
Населено място: с.Чарган
Улица: ул.Огоста 4
128048308Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8628
Населено място: с.Чарган
Улица: с.Чарган
10.08.200617.08.2007Прекратен
BG001000A0124Гравитация - Богданов и сие СДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8606
Населено място: гр.Ямбол
Улица: к-с Златен рог 97
020978753Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8606
Населено място: с.Победа
Улица: с.Победа
10.08.200624.08.2007Прекратен
BG001000A0125Герус - Русева, Господинов и сие СДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: ул.Христо Ботев 124-2
040286762Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: с.Кортен
Улица: с.Кортен
10.08.200620.11.2008Прекратен
BG001000A0126Генчева - Пенка Недялкова ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: к-с Възраждане 60-А-3
838146679Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: с.Иречеково
Улица: с.Иречеково
22082089
22089038
22089071
10.08.200616.11.2015Прекратен
BG001999A0038ЕТ Мелодия-Курти ПетровДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8742
Населено място: с.Малък Манастир
Улица: ул. Йорданка Кондова 3
128583346Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8742
Населено място: с. Малък манастир
Улица: ул. Йорданка Кондова 3
22082089
22089038
22089071
10.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0127ГРАНИТ ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8740
Населено място: с.Гранитово
Улица: с.Гранитово
000943182Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8740
Населено място: с.Гранитово
Улица: с.Гранитово
10.08.200630.06.2008Прекратен
BG001000A0128Гергана Трънкова ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8672
Населено място: с.Тенево
Улица: с.Тенево
128043332Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8672
Населено място: с.Тенево
Улица: ул.Стефан Караджа 28
22082088
22089038
22089071
10.08.200622.12.2023Прекратен
BG001999A0039ЕТ"Моникс-Живка Тенева "Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: кв.Клуцохор, бл. 6 , вх.Д,ап.12
119606529Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8889
Населено място: с. Трапоклово , общ. Сливен
Улица: УПИ V-103-кв 9
10.08.200619.06.2007Прекратен
BG001999A0040ЕТ"Мишона-Тодор Данчев"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8862
Населено място: с.Селиминово
Улица: ул. Кирил и Методий 12
119054109Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8862
Населено място: с.Селиминово
Улица: месност Памуклука
22082089
22089038
22089071
10.08.200631.03.2011Прекратен
BG002100A0068ЕТ"БЕЛГУН-КРАЛЬО КРАЛЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9650
Населено място: гр.Каварна
Улица: ул."Лев Толстой" №5
124522335Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9690
Населено място: с.БЕЛГУН
Улица: ул"Четиринадесета" №22
10.08.200612.09.2008Прекратен
BG001999A0041"Мирчеви" ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8658
Населено място: с.Тамарино
Улица: ул. Христо Ботев 2
128612698Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8658
Населено място: с. Тамарино
Улица: ул. Христо Ботев 2
22082089
22089038
22089071
10.08.200631.03.2011Прекратен
BG002100A0069ЕТ"ЮЛИЯ - ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код:
Населено място: С.РОГАЧЕВО
Улица: ЛОЗАР 1
124509715Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: БАЛЧИК
Пощенски код: 9632
Населено място: с.РОГАЧЕВО
Улица: ул."Лозар"№1 -
10.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0070ЕТ"СТОЙЧО СТОЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9650
Населено място: гр.Каварна
Улица: ул."Дончо Стоков" №42
124636407Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9661
Населено място: с.Камен бряг
Улица: - -
10.08.200616.05.2007Прекратен
BG002100A0071ЕТ"ИЛАРИОН ИВ ГОСПОДИНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: ул."Арда" №9
124578266Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич,кв."Рилци"
Улица: - -
10.08.200618.08.2009Прекратен
BG001000A0129Илчо Илчев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: гр.Обзор
Улица: ул.Славянска 12
102878930Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8250
Населено място: гр.Обзор
Улица: ул.Славянска 12
22082089
22089038
22089071
11.08.200629.02.2012Прекратен
BG001000A0130ИНКА - Господин Славов ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул.Славянска 2
128006960Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: к-с Граф Игнатиев, местност Белянката
22082088
22089038
22089071
11.08.200625.07.2022Прекратен
BG001000A0131Игнат Игнатов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв.Кольо Фичето 5-16
119105315Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Сливен
Улица: НУПИ № 6056,XI част, местност Каменка, образувание "Игрев"
22082088
22089038
22089071
11.08.2006Валиден
BG001999A0042ЕТ"Маргарита Паскалева"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."Н.Лъсков" 7
102716348Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: Карнобат
Улица: ул."Цанко Церковски" 64а
22082089
22089038
22089071
11.08.200631.03.2011Прекратен
BG001999A0043ЕТ"Декарт - Таню Дечев"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."С.Димитров" 29
102670783Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."9-ти септември" 2а
11.08.200608.12.2009Прекратен
BG001999A0044ЕТ"Ива-Иван Велчев"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."П.Пенчев" 25
812238889Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: Промишлена зона
22082089
22089038
22089071
11.08.200631.03.2011Прекратен
BG001999A0045ЕТ"Тончо-Тончо Димитров"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."Странджа" 10
102206345Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: Промишлена зона
22082089
22089038
22089071
11.08.200631.03.2011Прекратен
BG001999A0046ЕТ"Мега-94-Стоян Стоянов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."Стара планина" 108а
102069156Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: Промишлена зона
22082089
22089038
22089071
11.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0132ЕТ"Дани-Зорница Йорданова"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8632
Населено място: с.Веселиново
Улица: ул."Йордан Андонов" 31
128567648Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8632
Населено място: с.Веселиново
Улица: с.Веселиново
22082088
22089038
22089071
11.08.2006Валиден
BG003000A0133ЕТ"ПЕТЪР ПЕТРОВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: ЕДЕЛВАЙС 10
123547877Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: ЛЮЛЯК 1
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0134ЕТ"КИМБА-59-АНГЕЛ ТОДОРОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4248
Населено място: С.КОЗАНОВО
Улица: РОЖЕН 8
115564303Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4248
Населено място: КОЗАНОВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0135ЕТ"КРУМ СПАСОВ-ВЕНИС"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ПЕТРОВА НИВА 29
825379021Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4141
Населено място: С.ТРИЛИСТНИК
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200630.09.2013Прекратен
BG003000A0136ЕТ"ДИВА-ЖИВКА ВАСИЛЕВА"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4415
Населено място: С.ЗВЪНИЧЕВО
Улица: - -
112613769Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4415
Населено място: С.ЗВЪНИЧЕВО
Улица: "13-ТА" 4
22082088
22089071
01.08.200628.04.2022Прекратен
BG001000A0133Петър Николов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв.Българка 29-А-24
829059509Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8874
Населено място: с.ковачите
Улица: местност Далмалъка
11.08.200603.09.2009Прекратен
BG001000A0134Петър Семов Георгиев ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: кв.Златен рог 17-А-3
128530062Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8631
Населено място: с.Безмер
Улица: ул.Атанас Христов 36
22082088
22089038
22089071
11.08.200604.05.2020Прекратен
BG003000A0137ЕТ"МАЗАЛТ 49-СПИРИДОН ДЕЛЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 75
833173302Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6060
Населено място: С.ДЪЛБОКИ
Улица: ПРОЛЕТ 4
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0138ЕТ"СТИЛ-ГЕОРГИ МИТОВИЧИН"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4297
Населено място: С.ИСКРА
Улица: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 1
115634709Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4297
Населено място: С.ИСКРА
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0139ЕТ"БОНЧО ТАЛАТИНОВ"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ПЕТКО МАЧЕВ 26
112047247Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА -
01.08.200617.12.2008Прекратен
BG001000A0135Пробуда ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8660
Населено място: с.Овчи кладенец
Улица: с.Овчи кладенец
128019776Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8660
Населено място: с.Овчи кладенец
Улица: ул.Девети септември
22082089
22089038
22089071
11.08.200624.10.2012Прекратен
BG001000A0136ПОДЕМ ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Блатец
Улица: с.Блатец
000573053Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Блатец
Улица: с.Блатец
11.08.200620.05.2010Прекратен
BG001000A0137СЪГЛАСИЕ ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Желю войвода
Улица: с.Желю войвода
000573092Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Желю войвода
Улица: с.Желю войвода
11.08.200618.08.2009Прекратен
BG001000A0138ПОДЕМ ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Блатец
Улица: с.Блатец
000573053Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8883
Населено място: с.Горно Александрово
Улица: с.Горно Александрово
22082089
22089038
22089071
11.08.200607.09.2015Прекратен
BG001000A0139Кооперация "ПЛУГ-1928"Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Езеро
Улица: с.Езеро
119015280Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Езеро
Улица: Южен краю на с.Езеро
22082088
22089038
22089071
11.08.2006Валиден
BG001000A0140ПОДЕМ ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Блатец
Улица: с.Блатец
000573053Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8888
Населено място: с.Драгоданово
Улица: с.Драгоданово
22082089
22089038
22089071
11.08.200607.09.2015Прекратен
BG003000A0140ЕТ"АНИ -2001-Д.ТЪРКАЛАНОВ"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ДЕЛЧО СПАСОВ 3
112538171Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: С.БАНЯ
Улица: СЪБИ ГОЧЕВ 58
01.08.200621.06.2007Прекратен
BG001000A0141ПОБЕДА ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8637
Населено място: с.Безмер
Улица: ул.Освобождение 35
838165754Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8637
Населено място: с.Безмер
Улица: с.Безмер
22082089
22089038
22089071
11.08.200609.01.2013Прекратен
BG001000A0142ПОДЕМ ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Блатец
Улица: с.Блатец
000573053Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8879
Населено място: с.Глушник
Улица: с.Глушник
22082088
22089038
22089071
11.08.200620.04.2021Прекратен
BG001000A0143ПОДЕМ ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Блатец
Улица: с.Блатец
000573053Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8889
Населено място: с.Трапоклово
Улица: с.Трапоклово
22082089
22089038
22089071
11.08.200607.09.2015Прекратен
BG001000A0144ЕТ"Последния грош-Панайот Панайотов"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8887
Населено място: с.Чокоба
Улица: ул."Кокиче" № 4
119519661Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8887
Населено място: с.Чокоба
Улица: с.Чокоба
22082089
22089038
22089071
11.08.200616.08.2016Прекратен
BG003000A0141ЕТ "ПЕТКО ДОНЕВ-КЛЕОПАТРА"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЪРВОМАЙ
Пощенски код: 4282
Населено място: С.ТАТАРЕВО
Улица: - -
825130810Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЪРВОМАЙ
Пощенски код: 4282
Населено място: С.ТАТАРЕВО
Улица: 49ТА 8
01.08.200626.01.2007Прекратен
BG001000A0145ЕТ"Петър Механджиев-Капри"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8628
Населено място: с.Чарган
Улица: ул."Ал.Стамболийски" № 3
128048639Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8628
Населено място: с.Чарган
Улица: ул."Ал.Стамболийски" № 3
11.08.200604.11.2009Прекратен
BG003000A0142ЕТ " СНЕЖАНА ИВАНОВА 60 "Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4260
Населено място: С.ТОПОЛОВО
Улица: ПЕЙО ЯВОРОВ 4
115273664Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4260
Населено място: С.ТОПОЛОВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG002000A0058"Джибри-Ангел Станев"ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Ветрино
Улица: "Стефан Караджа" 3
103887213Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Ветрино
Улица: "Хан Аспарух" 1
09.08.200614.09.2009Прекратен
BG002000A0059"Вега 70 - Георги Щерев"ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9100
Населено място: с.Горен Чифлик
Улица: с.Горен Чифлик
103647862Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9100
Населено място: с.Горен Чифлик
Улица: "Орлов камък" 67
22082088
22089038
22089071
09.08.200628.06.2021Прекратен
BG003000A0143ЕТ"ЛАЗКА Т.НЕКЕЗОВА- НЕКЕЗОВИ "Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Стрелча
Пощенски код: 4531
Населено място: С.СМИЛЕЦ
Улица: ПЪРВА 32
822052915Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Стрелча
Пощенски код: 4531
Населено място: С.СМИЛЕЦ
Улица: МЕСТНОСТ "ИСРЕВИЦА" -
22089071
22089077
01.08.200620.03.2012Прекратен
BG002000A0060"Житница" ЗКДържава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9278
Населено място: С.ЖИТНИЦА
Улица: ХХ 0
813160219Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код:
Населено място: с.Житница
Улица: с.Житница
09.08.200624.06.2009Прекратен
BG003000A0144ЕТ "СЕНА - СТУДИО-С.ДОБРЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: Г.БЕНКОВСКИ 27
112080222Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: ЦАР СИМЕОН -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0145ЕТ"ОДЕСОС 98-Й.НЯГОЛОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: КАРЛОВО
Улица: В.ЛЕВСКИ 10
115198496Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4330
Населено място: СОПОТ
Улица: - -
22082089
22089071
01.08.200614.07.2016Прекратен
BG003000A0146ЕТ "ОРИОН-Щ ВАСИЛ ЩЕРИНСКИ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4201
Населено място: С.БЕНКОВСКИ
Улица: ВТОРА 4
115307682Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4201
Населено място: С.БЕНКОВСКИ
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG001000A0146Тони - Иван Патриков ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул.Христо Ботев 61-3-7-9
147055442Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: с.Тръстиково
Улица: с.Тръстиково
22082088
22089038
22089071
14.08.2006Валиден
BG001000A0147СИП - Тодор Костадинов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: ул.Републиканска 3-Б-2-4
102642232Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: ул.Вит 26
22082089
22089038
22089071
14.08.200620.05.2015Прекратен
BG002000A0061"РЕНДД"ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: кв. Чайка 43
103065730Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9155
Населено място: с.Осеново
Улица: с.Осеново
22082089
22089038
22089071
09.08.200623.08.2011Прекратен
BG002000A0062"МАРТИ 2000"ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9146
Населено място: с.Припек
Улица: Втора"
103628933Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9146
Населено място: с.Припек
Улица: Втора
22082088
22089038
22089071
09.08.2006Валиден
BG002000A0063ЕТ "Станимир Сотиров-ВЕСТА 70"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: кв.Виница,ул."Петрич" 2
103296452Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: кв.Виница,м-ст "Драгу дере"
22082088
22089038
22089071
09.08.2006Валиден
BG001000A0148ЕТ"Росен Стойчев"Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Хан Крум" № 91
119518036Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8940
Населено място: с.Стоил войвода
Улица: п-л № 9, кв.43
22082088
22089038
22089071
14.08.2006Валиден
BG001000A0149Водопровод и канализация ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Изгрев 56-1-4-8
102050686Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: с.Зорница
Улица: с.Зорница
22082088
22089038
22089071
14.08.200605.01.2024Прекратен
BG001000A0150Винарска изба 2002 Каблешково ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8210
Населено място: гр.Каблешково
Улица: ул.Теменуга 7
102857174Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8210
Населено място: гр.Каблешково
Улица: ул.Теменуга 7
22082088
22089038
22089071
14.08.2006Валиден
BG001000B0001Винарска изба 2002 Каблешково ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8210
Населено място: гр.Каблешково
Улица: ул.Теменуга 7
102857174Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8210
Населено място: гр.Каблешково
Улица: ул.Теменуча 7
22042179
22042180
22042181
22042182
22042983
22042984
14.08.2006Валиден
BG002000A0064ЕТ "ЛЪКИ 92-ИВАНКА АТАНАСОВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9273
Населено място: с.Бозвелийско
Улица: с.Бозвелийско
103715605Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9273
Населено място: с.Бозвелийско
Улица: с.Бозвелийско
22082088
22089038
22089071
09.08.200627.04.2020Прекратен
BG002000A0065ЕТ "АН 35-ЛИЛИЯ МАРИНОВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "ВАСИЛ ДРУМЕВ" 36
103937449Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: м-ст ТРАКАТА
22082088
22089038
22089071
09.08.2006Валиден
BG001000A0151Донна - Донка Иванова ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8810
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв.Стоян Заимов 83-В-2
119053548Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8810
Населено място: с.Палаузово
Улица: Н.Й.Вапцаров 9
22082089
22089038
22089071
14.08.200629.02.2012Прекратен
BG002000A0066РПК "СЪГЛАСИЕ"Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: Каспичан
Улица: "Мадарски конник" 50
000913011Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: Каспичан
Улица: "Н.Вапцаров"
22082089
22089038
22089071
09.08.200604.01.2016Прекратен
BG001000A0152ПК"Ралю Божинов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8321
Населено място: с.Загорци
Улица: с.Загорци
102118938Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8322
Населено място: с.Светлина
Улица: с.Светлина
22082089
22089038
22089071
14.08.200628.12.2012Прекратен
BG001000A0153ПК"Ралю Божинов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8321
Населено място: с.Загорци
Улица: с.Загорци
102118938Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8328
Населено място: с.Суходол
Улица: с.Суходол
22082089
22089038
22089071
14.08.200631.07.2019Прекратен
BG001000A0154ПК"Ралю Божинов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8321
Населено място: с.Загорци
Улица: с.Загорци
102118938Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8327
Населено място: с.Малина
Улица: с.Малина
22082089
22089038
22089071
14.08.200628.12.2012Прекратен
BG001000A0155КАЛЕ ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8640
Населено място: с.Бояджик
Улица: -
000943129Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8640
Населено място: с.Бояджик
Улица: ул.Търговска 25
22082089
22089038
22089071
14.08.200631.07.2015Прекратен
BG001000A0156ПК"Ралю Божинов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8321
Населено място: с.Загорци
Улица: с.Загорци
102118938Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8321
Населено място: с.Загорци
Улица: с.Загорци
22082089
22089038
22089071
14.08.200601.04.2016Прекратен
BG001000A0157ПК"Ралю Божинов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8321
Населено място: с.Загорци
Улица: с.Загорци
102118938Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8323
Населено място: с.Радойново
Улица: с.Радойново
22082089
22089038
22089071
14.08.200628.12.2012Прекратен
BG004400A0064" ШАНС-2004 " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7681
Населено място: С.ПАИСИЕВО
Улица: СВОБОДА 18
118552181Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7672
Населено място: С.МЕЖДЕН
Улица: .
16.12.2009Прекратен
BG001000A0158ЕТ"Роджи-Тодор Тодоров"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ж.к."Граф Игнатиев" 72-А-12
128582689Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8630
Населено място: с.Роза
Улица: ул."П.Момчилов" № 7
22082089
22089038
22089071
14.08.200621.09.2017Прекратен
BG003000A0147ЕТ"НЕВЕНА ДИНОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4148
Населено място: С.КРИСЛОВО
Улица: - -
825228659Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4147
Населено място: С.КАЛЕКОВЕЦ
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200609.01.2012Прекратен
BG003000A0148ЕТ"ОДЕСОС 98-Й.НЯГОЛОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: КАРЛОВО
Улица: В.ЛЕВСКИ 10
115198496Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4334
Населено място: С.ИГАНОВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.200621.02.2024Прекратен
BG003000A0149ЕТ"ДЕНЮ ДОБРЕВСКИ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4163
Населено място: С.ОТЕЦ КИРИЛОВО
Улица: - -
115750005Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4163
Населено място: С.ОТЕЦ КИРИЛОВО
Улица: 25-ТА 3
22082089
22089071
01.08.200603.03.2015Прекратен
BG003000A0150ЕТ"ПЕНКА НЕДЯЛКОВА-39"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4348
Населено място: С.КЛИМЕНТ
Улица: - -
115012949Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4348
Населено място: С.КЛИМЕНТ
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0151ВК"ГРАДИЩЕ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6224
Населено място: С.НАЙДЕНОВО
Улица: - -
833097527Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6224
Населено място: С.НАЙДЕНОВО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0152ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПЪРХОВО"Държава: България
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Пощенски код: 4889
Населено място: С.ПАВЕЛСКО
Улица: ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 56
830141064Държава: България
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Пощенски код: 4089
Населено място: С.ПАВЕЛСКО
Улица: - -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0153ЕТ"АПОСТОЛ ТЕРЗИЕВ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6171
Населено място: С.РЪЖЕНА
Улица: АЛЕН МАК 13
833147784Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6171
Населено място: С.РЪЖЕНА
Улица: ЕДЕЛВАЙС 12
01.08.200624.01.2008Прекратен
BG003000A0154ЕТ"АТАНАСКА ДЕЛОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: БОРИС ПЕТРОВ 47
115158911Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР 1
22082089
22089071
01.08.200621.12.2018Прекратен
BG003000A0155ПК"ЗОРА"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАЗАРДЖИК
Пощенски код: 4417
Населено място: С.ОГНЯНОВО
Улица: - -
112092694Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАЗАРДЖИК
Пощенски код: 4417
Населено място: С.ОГНЯНОВО
Улица: - -
01.08.200619.04.2007Прекратен
BG003000A0156РПК"БРЕЗОВО"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: "ВЕЛА БЛАГОЕВА" 3
000435650Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4304
Населено място: С.СВЕЖЕН
Улица: УПИ ІІ-274,КВ.30 -
01.08.200607.09.2010Прекратен
BG003000A0157РПК"БРЕЗОВО"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: "ВЕЛА БЛАГОЕВА" 3
000435650Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4156
Населено място: С.БАБЕК
Улица: - -
01.08.200607.09.2010Прекратен
BG003000A0158РПК"БРЕЗОВО"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: "ВЕЛА БЛАГОЕВА" 3
000435650Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4155
Населено място: С.ЗЕЛЕНИКОВО
Улица: - -
01.08.200607.09.2010Прекратен
BG003000A0159РПК"БРЕЗОВО"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: "ВЕЛА БЛАГОЕВА" 3
000435650Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: УПИ 1119,КВ.99 -
01.08.200607.09.2010Прекратен
BG003000A0160РПК"БРЕЗОВО"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: "ВЕЛА БЛАГОЕВА" 3
000435650Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4161
Населено място: С.ЧОБА
Улица: УПИ І-1406,КВ.20 -
01.08.200607.09.2010Прекратен
BG003000A0161РПК"БРЕЗОВО"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: "ВЕЛА БЛАГОЕВА" 3
000435650Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4751
Населено място: С.ТЮРКМЕН
Улица: ИМОТ 20001 ПО КВС -
01.08.200607.09.2010Прекратен
BG003000A0162РПК"БРЕЗОВО"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: "ВЕЛА БЛАГОЕВА" 3
000435650Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4154
Населено място: С.РОЗОВЕЦ
Улица: УПИ--602,КВ.70 -
01.08.200607.09.2010Прекратен
BG003000A0163РПК"БРЕЗОВО"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: "ВЕЛА БЛАГОЕВА" 3
000435650Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БРЕЗОВО
Пощенски код: 4158
Населено място: С.ПЪДАРСКО
Улица: УПИ І-260,КВ.30 -
01.08.200607.09.2010Прекратен
BG003000A0164ЕТ"ЕМО-ХРИСТО МАРКОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: РОСИЦА 7
115803014Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4160
Населено място: ГР.БРЕЗОВО
Улица: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 25 ОБЕКТ №2 -
22082089
22089071
01.08.200608.10.2014Прекратен
BG001000A0159НАДЕЖДА ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8160
Населено място: с.Зидарово
Улица: с.Зидарово
000034433Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8160
Населено място: с.Зидарово
Улица: с.Зидарово
15.08.200612.06.2009Прекратен
BG003000A0165ЕТ"ПАЛАС-ДИМИТЪР ДИМОВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: М.СТАНЕВ БЛ.3
833080638Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6270
Населено място: С.ТРОЯНОВО
Улица: - -
22089071
22089077
01.08.200618.01.2012Прекратен
BG001000A0160Стандарт - 21 ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: ул.Димитър Благоев 7-Б-3
102679412Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: ул.Вит 12
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG003000A0166ЕТ"ПАЛАС-ДИМИТЪР ДИМОВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: М.СТАНЕВ БЛ.3
833080638Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: ГР.РАДНЕВО
Улица: КВ.ГИПСОВО -
22089071
22089077
01.08.200618.01.2012Прекратен
BG003000A0167ЕТ"КАНЦЕЛАРСКИ М.С.-ИВАН ЗАНКОВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗЪНЛЪК
Улица: 24 АВГУСТ 2 ВХБ А
123053828Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: КВ.ЛЕТИЩЕ 50
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG001000A0161Ко-мат Кольо Господинов ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8668
Населено място: с.Ханово
Улица: -
128045696Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8669
Населено място: с.Окоп
Улица: -
22082089
22089038
22089071
15.08.200630.11.2017Прекратен
BG003000A0168ЕТ"ИВА"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕЛИНГРАД
Улица: "ОРФЕЙ" 1
112528167Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ГР.ВЕЛИНГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДАМЯНОВ 1
22089071
22089077
01.08.200619.12.2011Прекратен
BG003000A0169"МАрчЕлА"ЕООДДържава: България
Област: ПАЗАрДЖИК
Община: ВЕлИНГрАД
Пощенски код: 4600
Населено място: ВЕлИНГрАД
Улица: "Д.Благоев" 3а
112606163Държава: България
Област: ПАЗАрДЖИК
Община: ВЕлИНГрАД
Пощенски код: 4600
Населено място: ГР.ВЕЛИНГРАД
Улица: ДРАВА 14
01.08.200611.11.2010Прекратен
BG003000A0170ЕТ"РУМЕН ДЪБОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: ВЕРИЛА 29
112012584Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4450
Населено място: С.МАЛО КОНАРЕ
Улица: МЕСТНОСТ ЮРИЯТА -
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0171ЕТ"КАБАТА-СТЕФАН КАБАМИТОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: С.СТРЯМА
Улица: СТЕФАН КАРАДЖА 38
825308889Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4112
Населено място: С.СТРЯМА
Улица: СТЕФАН КАРАДЖА 38
22082088
22089071
01.08.2006Валиден
BG003000A0172ЕТ"ЕРОС-ВЕСЕЛИНКА СТРАТИЕВА"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО
Улица: ИСКЪР 9
123719956Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГР.ГЪЛЪБОВО
Улица: ИСКЪР 9
22089071
22089077
02.08.200624.02.2012Прекратен
BG003000A0173ЕТ"СТЕФИ 56-СТЕФАН КРЪСТЕВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: ГР.КАРЛОВО
Улица: ТОДОР И АНА ПУЛЕВИ 11
115635095Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: ГР.КАРЛОВО
Улица: КВ.СУШИЦА -
22089071
22089077
02.08.200618.05.2011Прекратен
BG003000A0174ЗК"МЪДРОСТ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6168
Населено място: С.ЮЛИЕВО
Улица: - -
000826229Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: МЪГЛИЖ
Пощенски код: 6168
Населено място: С.ЮЛИЕВО
Улица: - -
02.08.200622.05.2007Прекратен
BG003000A0175ЕТ"ДЕНЧО ВАСИЛЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6063
Населено място: С.МАДЖЕРИТО
Улица: - -
123618448Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6063
Населено място: С.МАДЖЕРИТО
Улица: - -
22089071
22089077
02.08.200620.03.2013Прекратен
BG004000A0094ПК"Единство"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: "Стефан Караджа" 9
000492384Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7217
Населено място: Стражец
Улица: Клисура 13
21.08.200617.09.2010Прекратен
BG002100A0072ЕТ"ПРИЯНА 2000 - ТОШКО ТОНЧЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9450
Населено място: ТЕРВЕЛ
Улица: "СИМЕОН ВЕЛИКИ" 45
124638140Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9450
Населено място: ТЕРВЕЛ
Улица: "СИМЕОН ВЕЛИКИ" 45
15.08.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0162А Алекс тур ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Тодор Икономов 1
119070825Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Бинкос
Улица: местност Кокарджа
22082089
22089038
22089071
15.08.200629.01.2018Прекратен
BG001000A0163Велис 2001 - Веселин Петров ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв.Клуцохор 18-А-2-4
119551997Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8680
Населено място: с.Иречеково
Улица: с.Иречеково
22082089
22089038
22089071
15.08.200615.08.2012Прекратен
BG001000A0164ДАНИ - Вичо Атанасов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Жельо войвода
Улица: с.Жельо войвода
119036869Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Жельо войвода
Улица: с.Жельо войвода
22082088
22089038
22089071
15.08.200626.02.2021Прекратен
BG004000A0095ЕТ"Георги Дончев-ПАМ-96"Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7091
Населено място: с.Мечка
Улица: Борис-І 48
117016348Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7091
Населено място: с.Мечка
Улица: Васил Левски 16
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
15.08.200621.01.2012Прекратен
BG001000A0165МАКС ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Панайот Хитов" 29-Б
119613751Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Чинтулово
Улица: местност "Тикята"
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG001000A0166ЕТ"АДХ-Анка Янакиева"Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8221
Населено място: с.Порой
Улица: с.Порой
102612584Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8221
Населено място: с.Порой
Улица: имот пл.№ 127006-Стопански двор
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG001000A0167ПРОБУДА ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Кермен
Улица: ул.Никола Вапцаров 2
119014406Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код:
Населено място: с.Николаево
Улица: с.Николаево
15.08.200620.11.2009Прекратен
BG001000A0168ПРОБУДА ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Кермен
Улица: ул.Никола Вапцаров 2
119014406Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Кермен
Улица: ул.Хан Крум 9
22082089
22089038
22089071
15.08.200612.11.2012Прекратен
BG001000A0169СРЕДНОГОРКА 99 ВКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Каменово
Улица: -
119506596Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8928
Населено място: с.Каменово
Улица: с.Каменово
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG001000A0170"Краси-90-Петър Бодуров"ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8725
Населено място: с.Стефан Караджово
Улица: ул."Васил Левски" 8
128534192Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8725
Населено място: с.Стефан Караджово
Улица: кв.35
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG001000A0171ЙОВЧЕВ - 2 ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул.Хаджи Димитър 4
128556559Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8629
Населено място: с.Кабиле
Улица: с.Кабиле
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG001000A0172ТУНДЖА ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8877
Населено място: с.Крушаре
Улица: -
000573110Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8882
Населено място: с.Камен
Улица: Стопански двор
22082089
22089038
22089071
15.08.200615.11.2012Прекратен
BG001000A0173"Сава Киряков"ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8645
Населено място: с.Скалица
Улица: ул."Тракия" 5
838149821Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8625
Населено място: с.Генерал Тошево
Улица: УПИ III-117, кв.12
22082089
22089038
22089071
15.08.200614.10.2019Прекратен
BG001000A0174"Милчо Милев"ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: ул."Кирил и Методий" № 50
812050780Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8467
Населено място: с.Огнен
Улица: поземлен имот I-45, кв.14а
22082089
22089038
22089071
15.08.200620.03.2012Прекратен
BG003000A0176ЕТ"ГЕОРГИ СПАСОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4527
Населено място: С.БЪТА
Улица: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ 32
112007772Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4527
Населено място: С.БЪТА
Улица: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ 9
22082088
22089071
03.08.2006Валиден
BG001000A0175"Омега-Петко Атанасов"ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ж.к."Дружба" 32-Б-12
829089040Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8878
Населено място: с.Блатец
Улица: Стопански двор "Изток"
22082088
22089038
22089071
16.08.2006Валиден
BG003000A0177ЕТ"ЛИЯНА 2000-ИВАН ДОНЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6144
Населено място: С.ШЕЙНОВО
Улица: ДУНАВ 4
123552628Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6144
Населено място: С.ШЕЙНОВО
Улица: МЕСНОСТ ЧОБАН ЧАИР -
22082088
22089071
03.08.2006Валиден
BG001000A0176"Надежда-1925"ВКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8949
Населено място: с.Любенец
Улица: с.Любенец
829111841Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8949
Населено място: с.Любенец
Улица: УПИ II, кв.10
16.08.200620.10.2009Прекратен
BG003000A0178ЕТ"ПЪРВОВ -ИВАН ИВАНОВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6062
Населено място: С.СУЛИЦА
Улица: - -
123585037Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6062
Населено място: С.СУЛИЦА
Улица: - -
22089071
22089077
03.08.200622.11.2012Прекратен
BG001000A0177Никола Стоянов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: Средец
Улица: ул.Червеният октомври 35
102626527Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8334
Населено място: с.Проход
Улица: ул.Никола Попов 35
22082089
22089038
22089071
16.08.200627.09.2016Прекратен
BG001000A0178"Ничеви-Пепа Ничева"ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Д-р Константин Стоилов" № 15
119531208Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: м."Асеновско дефиле"
16.08.200607.01.2008Прекратен
BG001000A0179ТУНДЖА ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8877
Населено място: с.Крушаре
Улица: -
000573110Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8877
Населено място: с.Крушаре
Улица: -
22082088
22089038
22089071
16.08.200622.05.2023Прекратен
BG001000A0180ТУНДЖА ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8877
Населено място: с.Крушаре
Улица: -
000573110Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8887
Населено място: с.Чокоба
Улица: -
22082089
22089038
22089071
16.08.200605.07.2016Прекратен
BG003000A0179ЕТ"МИТЮ ДИМОВ 52"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЛОВДИВ
Пощенски код: 4000
Населено място: ГР.ПЛОВДИВ
Улица: БОГОМИЛ 86
040227479Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЛОВДИВ
Пощенски код: 6222
Населено място: С.ЦЕНОВО
Улица: - -
03.08.200613.02.2009Прекратен
BG001000A0181"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8740
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Стара Планина" № 56
22082089
22089038
22089071
16.08.200621.05.2012Прекратен
BG001000A0182ТРУД ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8445
Населено място: с.Прилеп
Улица: -
102002780Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8447
Населено място: с.Ведрово
Улица: с.Ведрово
22082089
22089038
22089071
16.08.200617.09.2014Прекратен
BG001000A0183"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8723
Населено място: с.Вълчи извор
Улица: ул."Васил Левски" № 1
16.08.200606.03.2008Прекратен
BG001000A0184СДЖ - Средец - Василеви СИЕ СДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: ул. "Шипка" № 2
030020101Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр.Средец
Улица: Промишлена зона, по Белилско шосе
22082088
22089038
22089071
16.08.2006Валиден
BG001000A0185ТРУД ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8445
Населено място: с.Прилеп
Улица: -
102002780Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8445
Населено място: с.Прилеп
Улица: -
22082089
22089038
22089071
16.08.200628.06.2016Прекратен
BG001000A0186ТРУД ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8445
Населено място: с.Прилеп
Улица: -
102002780Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8432
Населено място: с.Завет
Улица: с.Завет
22082089
22089038
22089071
16.08.200624.01.2012Прекратен
BG001000A0187ЧАРДА ЗПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8692
Населено място: с.Чарда
Улица: -
000945945Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8692
Населено място: с.Чарда
Улица: Стопански двор
22082088
22089038
22089071
16.08.2006Валиден
BG001000A0188Димитър Димитров - 43 ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8722
Населено място: с.Ружица
Улица: с.Ружица
128559594Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8722
Населено място: с.Ружица
Улица: с.Ружица
22082089
22089038
22089071
16.08.200603.10.2016Прекратен
BG001999A0047ЕТ "Неделчев - 45 -НеделчоНеделчев"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8690
Населено място: с.Зимница
Улица: ул."Сан Стефано" №44
128529633Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: с.Зимница
Улица: ул."Сан Стефано" № 34
22082089
22089038
22089071
16.08.200631.03.2011Прекратен
BG001000A0189"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8726
Населено място: с.Денница
Улица: ул."Бойчо Иванов" № 11А
16.08.200624.10.2007Прекратен
BG002000A0067ЕТ "Ицо 2003 - Христо Мирчев"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул."Сливница" ет.2, ап.21 147
103829103Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9229
Населено място: с.Невша
Улица: с.Невша
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG001000A0190"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8735
Населено място: с.Попово
Улица: ул."Георги Димитров" № 8
22082089
22089038
22089071
16.08.200621.05.2012Прекратен
BG001000A0191"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8746
Населено място: с.Златиница
Улица: ул."Христо Ботев: № 12
16.08.200624.10.2006Прекратен
BG001999A0048"Надежда - 21 век" ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Независима България" № 13
128059639Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: с.Могила
Улица: -
22082089
22089038
22089071
16.08.200631.03.2011Прекратен
BG001999A0049ПК "Никола Попов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8340
Населено място: с.Факия
Улица: с.Факия
102001073Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: с.Долно Ябълково
Улица: общ.Средец
16.08.200616.10.2009Прекратен
BG002000A0068ЕТ "Ники Стил -Пенка Василева -Неделя Колева"Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови пазар
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Нови пазар
Улица: "Цар Симеон" 35
127581196Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови пазар
Пощенски код: 9700
Населено място: с.Енево
Улица: "Иван Вазов" 4
15.08.200630.05.2007Прекратен
BG002000A0069ЕТ "Данчо Йоргов- Фрамбоеза-Винарска изба Йоргов "Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: Шумен
Улица: "Мизия" ет.2 11
837000874Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: Шумен
Улица: "Преслав" 133
22082088
22089038
22089071
15.08.200621.12.2020Прекратен
BG004000A0096ЕТ"Никол-Николай Николов"Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: Бяла
Улица: "Васил Левски" 20
117001467Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: Бяла
Улица: "Битоля" 5
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
16.08.2006Валиден
BG002000A0070ЕТ ДИВАС - Васил Едрев"Държава: България
Област: Варна
Община: Долни Чифлик
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Долни Чифлик
Улица: "Видин" 8
103743953Държава: България
Област: Варна
Община: Долни Чифлик
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Долни Чифлик
Улица: гр.долни чифлик
15.08.200607.09.2009Прекратен
BG002000A0071ЕТ "СМАРАГД-Иванка Георгиева"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Близнаци
Улица: с.Близнаци
103891546Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Близнаци
Улица: с.Близнаци
15.08.200621.05.2010Прекратен
BG002000A0072ЕТ "Бумба-92-Георги Гигов"Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9223
Населено място: с.Неофит Рилски
Улица: с.Неофит Рилски
103713604Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9223
Населено място: с.Неофит Рилски
Улица: с.Неофит Рилски
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG002000A0073ЕТ"РУСКА КОСТОВА-35"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: КВ."ГАЛАТА",УЛ."КАЛИАКРА" 7
103016078Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: КВ."ГАЛАТА",М/СТ"ПРИБОЙ"
22082089
22089038
22089071
15.08.200629.01.2010Прекратен
BG003000A0180ЕТ"СТАЙКО СТОЕВ-СТОЛЕТНИК"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: ХРИСТО БОТЕВ 57
123661595Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ -
22082089
22089071
03.08.200626.06.2019Прекратен
BG002000A0074ЕТ"ПАТРИЦИЯ-98-САВА НИКОЛОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 77
200911172Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: КВ."АСПАРУХОВО"М/СТ"БУНКЕРА"
22082089
22089038
22089071
15.08.200610.04.2014Прекратен
BG002000A0075ЕТ"КОКО-ДАМЯНКА ТОНЕВА"Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: ШУМЕН
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: "ТОДОР РАХНЕВ" 6
127583610Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: ШУМЕН
Пощенски код: 9700
Населено място: С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ
Улица: "В.Г.КОПРИНКОВ" 44
15.08.200613.04.2007Прекратен
BG002000A0076ЕТ"КОСЕВ 2005-ДИЯН ПЕТКОВ"Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: "АСЕН ЗЛАТАРОВ", №15, ВХ.2,ЕТ3,АП.19 15
127588283Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: М/СТ"ПОДМАНАСТИРА"
22082088
22089038
22089071
15.08.2006Валиден
BG002000A0077ЕТ"БЛЯСЪК-ЗЛАТАР СТОЯН МИТЕВДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: "МАРИЦА" ЕТ.6,АП.29 43
127548050Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9880
Населено място: С.ЗЛАТАР
Улица: "БАБА ТОНКА" 3
22082089
22089038
22089071
15.08.200621.02.2012Прекратен
BG003000A0181ЕТ"ВЕЛИКА ДИЧЕВА"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6100
Населено място: С.ЧЕРГАНОВО
Улица: - -
123588898Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: КАЗАНЛЪК
Пощенски код: 6100
Населено място: С.ЧЕРГАНОВО
Улица: - -
04.08.200614.09.2010Прекратен
BG001000A0192"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8728
Населено място: с.Камен Връх
Улица: ул."Васил Левски" № 12
22082089
22089038
22089071
16.08.200622.07.2013Прекратен
BG003000A0182ЕТ"ЯНЧО АПОСТОЛОВ-ЯНИ-62"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4260
Населено място: С.ТОПОЛОВО
Улица: - -
825099090Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4252
Населено място: С.ЧЕРВЕН
Улица: РЕЧНА
22082088
22089071
04.08.2006Валиден
BG003000A0183ПК"СЪГЛАСИЕ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4347
Населено място: С.ВОЙНЯГОВО
Улица: - -
115119335Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4348
Населено място: С.КЛИМЕНТ
Улица: - -
22089071
22089077
04.08.200601.02.2012Прекратен
BG001000A0193"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8727
Населено място: с.Оман
Улица: ул."Тунджа" № 11
16.08.200606.11.2007Прекратен
BG001000A0194Чефи-59-Стефан Георгиев ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8801
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Константин Константинов 20
119083801Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8801
Населено място: с.Самуилово
Улица: с.Самуилово
22082089
22089038
22089071
16.08.200629.02.2012Прекратен
BG003000A0184ПК"СЪГЛАСИЕ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4347
Населено място: С.ВОЙНЯГОВО
Улица: - -
115119335Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4347
Населено място: С.ВОЙНЯГОВО
Улица: - -
22089071
22089077
04.08.200601.02.2012Прекратен
BG001000A0195"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8729
Населено място: с.Голямо Крушево
Улица: ул."Стара планина" № 9
16.08.200624.10.2006Прекратен
BG003000A0185ПК"БЕЛОЗЕМ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4130
Населено място: С.БЕЛОЗЕМ
Улица: РОДОПИ 36
115071958Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4133
Населено място: С.ШИШМАНЦИ
Улица: - -
22089071
22089077
04.08.200621.03.2013Прекратен
BG001000A0196Марчев-91-Марчо Марчев ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Брацигово 7
829012492Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Тополчане
Улица: ул.Сливенска комуна
22082089
22089038
22089071
16.08.200631.01.2020Прекратен
BG003100A0042ЕТ ГЕОРГИ ЖЕЛЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6540
Населено място: ЛЕВКА
Улица: 0 0
126111126Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6540
Населено място: ЛЕВКА
Улица: 0 0
22082089
22089071
16.08.200627.07.2016Прекратен
BG001000A0197САМОПОМОЩ ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8943
Населено място: с.Еленово
Улица: с.Еленово
119016980Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8944
Населено място: с.Прохорово
Улица: -
22082089
22089038
22089071
16.08.200630.03.2016Прекратен
BG003000A0186ПК"БАРИКАДИ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Стрелча
Пощенски код: 4530
Населено място: ГР.Стрелча
Улица: бул."България" 67
000333695Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Стрелча
Пощенски код: 4529
Населено място: С.ДЮЛЕВО
Улица: - -
22082089
22089071
04.08.200607.04.2016Прекратен
BG001000A0198САМОПОМОЩ ПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нава Загора
Пощенски код: 8804
Населено място: с.Еленово
Улица: с.Еленово
119016980Държава: България
Област: Сливен
Община: Нава Загора
Пощенски код:
Населено място: с.Сокол
Улица: с.Сокол
16.08.200619.06.2007Прекратен
BG003000A0187Потребителна кооперация "БАРИКАДИ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Стрелча
Пощенски код: 4530
Населено място: гр. Стрелча
Улица: бул."България" 67
000333695Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Стрелча
Пощенски код: 4530
Населено място: ГР.СТРЕЛЧА
Улица: УПИ 7-ПК,КВ.85 -
22082089
22089071
04.08.200616.07.2018Прекратен
BG003100A0043ЕТ РАДОСТ - ГАНЧО ГАНЧЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6437
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: СЪЕДИНЕНИЕ 6
126644569Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6437
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: ХАН АСПАРУХ 2
22082089
22089071
16.08.200616.01.2017Прекратен
BG001000A0216Нако - Атанас Андонов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8970
Населено място: гр.Котел
Улица: ул.Иван Трошанов 16
119520770Държава: България
Област: Сливен
Община: Котел
Пощенски код: 8970
Населено място: гр.Котел
Улица: Индустриална зона
22082088
22089038
22089071
16.08.2006Валиден
BG003000A0188"ТАНЕВА"ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР.КАЗАНЛЪК
Улица: СТЕФАН КАРАДЖА 34
123506602Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6140
Населено място: С.КРЪН
Улица: - -
22082089
22089071
04.08.200608.02.2019Прекратен
BG001000A0199"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8744
Населено място: с.Ситово
Улица: ул."Юрий Гагарин" № 10
22082089
22089038
22089071
16.08.200623.01.2013Прекратен
BG001000A0200ЗАГОРКА РПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул.Народни будители 34
119107004Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Питово
Улица: с.Питово
22082029
22089038
22089071
16.08.200613.02.2012Прекратен
BG001000A0201"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8721
Населено място: с.Горска поляна
Улица: ул."Кирил и Методий" № 2
16.08.200606.03.2008Прекратен
BG001000A0202ЗАГОРКА РПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул.Народни будители 34
119107004Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Съдийско поле
Улица: с.Съдийско поле
22082089
22089038
22089071
16.08.200631.08.2015Прекратен
BG001000A0203"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8758
Населено място: с.Странджа
Улица: ул."Димо Костов" № 3
22082089
22089038
22089071
16.08.200621.05.2012Прекратен
BG003100A0044ЕТ ПЕМИКА - ПЕТЪР ДОБРИКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: МАКЕДОНИЯ 42
836018524Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
22082089
22089071
16.08.200631.01.2014Прекратен
BG001000A0204ЗАГОРКА РПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул.Народни будители 34
119107004Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код:
Населено място: с.Полско пъдарево
Улица: с.Полско пъдарево
16.08.200606.01.2010Прекратен
BG003000A0189ПН"ВЪЗРАЖДАНЕ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАЛОЯНОВО
Пощенски код: 4200
Населено място: С.ДОЛНА МАХАЛА
Улица: - -
115025733Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАЛОЯНОВО
Пощенски код: 4206
Населено място: С.ИВАН ВАЗОВО
Улица: - -
04.08.200614.09.2010Прекратен
BG001000A0205ЗАГОРКА РПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул.Народни будители 34
119107004Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Бял кладенец
Улица: с.Бял кладенец
22082089
22089038
22089071
16.08.200630.03.2016Прекратен
BG001000A0206"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8753
Населено място: с.Шарково
Улица: ул."Цар Шишман" № 11
16.08.200624.10.2006Прекратен
BG003000A0190ЕТ"ЗЛАТКА ПОПИВАНОВА"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КУКЛЕН
Пощенски код: 4101
Населено място: ГР.КУКЛЕН
Улица: СТРЪМНА 29
115341186Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КУКЛЕН
Пощенски код: 4101
Населено място: ГР.КУКЛЕН
Улица: ПЕЙО ЯВОРОВ 30
04.08.200630.08.2010Прекратен
BG001000A0207"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8751
Населено място: с.Малко Шарково
Улица: ул."Димитър Благоев" № 8
22082089
22089038
22089071
16.08.200617.04.2013Прекратен
BG001000A0208ЗАГОРКА РПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул.Народни будители 34
119107004Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8940
Населено място: с.Стоил войвода
Улица: с.Стоил войвода
22082089
22089038
22089071
16.08.200630.03.2016Прекратен
BG001000A0209"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8750
Населено място: с.Воден
Улица: ул."Антон Попов" № 4А
22082089
22089038
22089071
16.08.200617.01.2012Прекратен
BG001000A0210ЗАГОРКА РПКДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул.Народни будители 34
119107004Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8948
Населено място: с.Богданово
Улица: с.Богданово
22082089
22089038
22089071
16.08.200625.03.2011Прекратен
BG003100A0045ЕТ"МАРИЯ СТОЕВА И СИН-МАРИЯ СТОЕВА"Държава: България
Област: КЪРДЖАЛИ
Община: КЪРДЖАЛИ
Пощенски код: 6600
Населено място: ГР.КЪРДЖАЛИ
Улица: "БЪЛГАРИЯ" 92-42-А-5
108568162Държава: България
Област: КЪРДЖАЛИ
Община: КЪРДЖАЛИ
Пощенски код: 6600
Населено място: ГР.КЪРДЖАЛИ
Улица: "КЬОШ ДЕРЕ"
16.08.200627.04.2007Прекратен
BG001000A0211"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8752
Населено място: с.Крайново
Улица: ул."Нико Пехливанов" № 2
16.08.200631.03.2008Прекратен
BG001000A0212"Напредък"ПКДържава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8720
Населено място: гр.Болярово
Улица: ул."Девети септември" № 6
000943143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8736
Населено място: с.Дъбово
Улица: ул."Индже войвода" № 3
22082029
22089038
22089071
16.08.200621.05.2012Прекратен
BG003000A0191"ГРАПА" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Дунав", ет.4, ап.26 66
115849455Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4484
Населено място: С.КАРАБУНАР
Улица: - -
22082088
22089071
08.08.2006Валиден
BG003000A0192ЕООД"ДИА"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6268
Населено място: С.СЪРНЕВО
Улица: ТРАКИЯ 45
123559462Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: РАДНЕВО
Пощенски код: 6268
Населено място: С.СЪРНЕВО
Улица: - -
08.08.200619.04.2007Прекратен
BG003000A0193ЕТ"ГЕШ-ГРИГОР ВАТАХОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: Н.МАРЕКОВ 37
040327789Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: Г.БЕНКОВСКИ 75
22082089
22089071
08.08.200626.04.2017Прекратен
BG003000A0194ЕТ"АСКОНА-1-ПЕТКО ЕНЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: ГР.ПЕЩЕРА
Улица: НИКОЛА ДОКТОРОВ 1
112040135Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: ГР.ПЕЩЕРА
Улица: ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ -
22082088
22089071
08.08.2006Валиден
BG003000A0195ЕТ"НИКОЛЕТА-90-НГС-Г.СТОЙЧЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4405
Населено място: С.ДОБРОВНИЦА
Улица: - -
112012545Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4405
Населено място: С.ДОБРОВНИЦА
Улица: - -
22082088
22089071
10.08.2006Валиден
BG003000A0196ЕТ"МАК-63-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4421
Населено място: С.РОСЕН
Улица: - -
112119629Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4421
Населено място: С.РОСЕН
Улица: 4-ТА 4
22082088
22089071
10.08.2006Валиден
BG003000A0197ЕТ"ИВАН ДЕЛИНСКИ-ИВАНКА ДЕЛИНСКА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4147
Населено място: С.КАЛЕКОВЕЦ
Улица: - -
115860315Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4147
Населено място: С.КАЛЕКОВЕЦ
Улица: - -
22082088
22089071
11.08.200611.08.2021Прекратен
BG003000A0198ЕТ"СТОЯН НАЙДЕНОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4407
Населено място: С.ИВАЙЛО
Улица: 29-ТА 5
112635300Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4407
Населено място: С.ИВАЙЛО
Улица: МЕСТНОСТ БРЪЖДОВИЦА -
22082088
22089071
11.08.2006Валиден
BG003000A0199РПК"СРЕДНОГОРИЕ"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 8
000333300Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4531
Населено място: С.СМИЛЕЦ
Улица: - -
11.08.200616.09.2010Прекратен
BG003000A0200РПК"СРЕДНОГОРИЕ"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 8
000333300Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4537
Населено място: С.БЛАТНИЦА
Улица: - -
11.08.200616.09.2010Прекратен
BG003000A0201РПК"СРЕДНОГОРИЕ"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 8
000333300Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4532
Населено място: С.СВОБОДА
Улица: - -
11.08.200616.09.2010Прекратен
BG003100A0046ЕТ ТОДОРКА МАНГЪРОВАДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: ЕЛХОВО
Улица: ПРЕСПА 9
838158681Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 6566
Населено място: КНЯЖЕВО
Улица: 0
22082088
22089071
17.08.2006Валиден
BG003100A0047ЕТ СТЕФКА БОЙЧЕВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6369
Населено място: ТРАКИЕЦ
Улица: 0
126548880Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6369
Населено място: ТРАКИЕЦ
Улица: 0 0
22082088
22089071
17.08.2006Валиден
BG003100A0048ЕТ А-ВЕ-НИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6362
Населено място: СТАМБОЛОВО
Улица: 0 0
126647960Държава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6362
Населено място: СТАМБОЛОВО
Улица: МЕСТНОСТ СЪРЪИГРЕК
22082088
22089071
17.08.2006Валиден
BG003100A0049ЕТ ЕКСПРЕС-ТАНКА НАСТЕВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6368
Населено място: ЖЪЛТИ БРЯГ
Улица: 0
202077307Държава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6368
Населено място: С.ЖЪЛТИ БРЯГ
Улица: МЕСТНОСТ ПОД БАЛЪКА
22082088
22089071
17.08.200611.06.2020Прекратен
BG003100A0050ЕТ ТЕНЬО ТИНКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6391
Населено място: ТЪНКОВО
Улица: 0
126650999Държава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6391
Населено място: ТЪНКОВО
Улица: 0
22082089
22089071
17.08.200606.11.2013Прекратен
BG005200A0001ЕТ " СТАНКО БОЯНСКИ "Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: СИМИТЛИ
Пощенски код: 2740
Населено място: С.КРУПНИК
Улица: "КИРИЛ И МЕТОДИЙ " 10
101670506Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: СИМИТЛИ
Пощенски код: 2740
Населено място: С. КРУПНИК
Улица: " КИРИЛ И МЕТОДИЙ " 10
18.08.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0002ЕТ"АНГЕЛ ТУПАРОВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Пощенски код: 2900
Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Улица: БАБУНА 2
101104095Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Пощенски код: 2900
Населено място: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Улица: СРЕДНА МЕСТА " СУХА БАРА4
18.08.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0003ЕТ"АНГЕЛ БЕЛЧЕВ-АЧИ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ХАДЖИ ДИМОВО
Пощенски код: 2921
Населено място: С.КОПРИВЛЕН
Улица: НЯМА
101665961Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ХАДЖИ ДИМОВО
Пощенски код: 2921
Населено място: С. КОПРИВЛЕН
Улица: НЯМА
18.08.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0213Буюклиеви - Кольо Колев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Меден рудник 132-2-2-22
102128220Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: местност Шилото
22082089
22089038
22089071
18.08.200625.01.2012Прекратен
BG001000A0214Недикс - Нейчо Русев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Зорница 5-1-4-16
102825408Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Поморие
Улица: Промишлена зона
22082089
22089038
22089071
18.08.200613.05.2015Прекратен
BG001000A0215Стелла - Христина Тодорова ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Сунгурларе
Улица: ул.Вела Пеева 16
102021777Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код:
Населено място: гр.Сунгурларе
Улица: Индустриална зона
18.08.200617.02.2010Прекратен
BG004400A0065" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: Х.ДЖАМДЖИЕВ - КАЗАН 4 8
17.10.2006Прекратен
BG004400A0066" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: Х.ДЖАМДЖИЕВ 8 - КАЗАН 5
17.10.2006Прекратен
BG004400A0067" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: Х.ДЖАМДЖИЕВ 8 - КАЗАН 6
17.10.2006Прекратен
BG004400A0068" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: Х.ДЖАМДЖИЕВ 8 - КАЗАН 7
17.10.2006Прекратен
BG004400A0069" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: Х.ДЖАМДЖИЕВ 8 - КАЗАН 8
17.10.2006Прекратен
BG004400A0070" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: Х.ДЖАМДЖИЕВ 8 - КАЗАН 9
17.10.2006Прекратен
BG004400A0071" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: Х.ДЖАМДЖИЕВ 8 - КАЗАН 10
17.10.2006Прекратен
BG004400A0072" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: Х.ДЖАМДЖИЕВ 8 - КАЗАН 11
17.10.2006Прекратен
BG002100A0073ЕТ"ИЛИЯ МАРИНОВ ИЛИЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: Ген.Тошево
Пощенски код: 9544
Населено място: с.Калина
Улица: - -
124652760Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: Ген.Тошево
Пощенски код: 9544
Населено място: с.Калина
Улица: - -
21.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0074ЕТ"МИЛЬО СТОЯНОВ КУМАНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: ул."Суха река" №13А
124054947Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: местност "Гаази баба-катранчокур" -
22.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0075ЕТ"ИВЖЕ-ИВАН ЖЕЛЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: ул"Лозята,1-ви път" №44
124587030Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9555
Населено място: с.Житен
Улица: - -
22.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0076ЕТ"ПАКО - МИТКО ИВАНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: ЖК"ДОБРОТИЦА" №24
124655168Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9365
Населено място: с.Плачи дол
Улица: ул"Девета" №
22.08.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0075ЕТ "БОГОЯ-ЕМИЛИЯ БОЖИНОВА"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 74
814171065Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5290
Населено място: С.КОЗЛОВЕЦ
Улица: "АСЕН ЗЛАТАРОВ" 19
21.08.200608.10.2010Прекратен
BG004300A0076ЕТ "ВСВ-ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Сопот
Пощенски код: 4330
Населено място: ГР.СОПОТ
Улица: "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 9
115069213Държава: България
Област: Пловдив
Община: Сопот
Пощенски код: 5870
Населено място: ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК
Улица: "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" 3
22082089
22089071
21.08.200603.06.2014Прекратен
BG004300A0077ЕТ "РАК-ТОТКА ХРИСТОВА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "ВАСИЛ ДРУМЕВ" 18
107546362Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: С. АРМЕНИ
Улица: С.АРМЕНИ
21.08.200623.09.2010Прекратен
BG004300A0078ЕТ "ЛАЛОВ-900-ВАЛЕРИ ЛАЛОВ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5849
Населено място: С.БИВОЛАРЕ
Улица: С.БИВОЛАРЕ
114071268Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5849
Населено място: С.БИВОЛАРЕ
Улица: С.БИВОЛАРЕ
21.08.200601.12.2010Прекратен
BG004300B0001ЕТ "ЛАЛОВ-900-ВАЛЕРИ ЛАЛОВ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5849
Населено място: С.БИВОЛАРЕ
Улица: С.БИВОЛАРЕ
114071268Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5849
Населено място: С.БИВОЛАРЕ
Улица: С.БИВОЛАРЕ
21.08.200601.12.2010Прекратен
BG003100A0051ЕТ РАДИЧ-РАДИЧ ПЕТКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6439
Населено място: КАСНАКОВО
Улица: 0
126552722Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6439
Населено място: КАСНАКОВО
Улица: 0
22082088
22089071
17.08.2006Валиден
BG003100A0052ЕТ"КОКИ-ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ "Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ТОПОЛОВГРАД
Пощенски код: 6567
Населено място: С.СИНАПОВО
Улица: ИВАН ИВАНОВ 85
128513294Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ТОПОЛОВГРАД
Пощенски код: 6567
Населено място: С.СИНАПОВО
Улица: ИВАН ИВАНОВ 85
21.08.200610.09.2007Прекратен
BG003100A0053РПК ХАРМАНЛИДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
000884741Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
21.08.200601.04.2008Прекратен
BG003100A0054РПК ХАРМАНЛИДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
000884741Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6475
Населено място: С.ОРЕШЕЦ
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
21.08.200602.01.2008Прекратен
BG001000B0002СДЖ - Средец - Василеви СИЕ СДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр.Средец
Улица: ул.Цвятко Радойнов 51
030020101Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Средец
Улица: Промишлена зона, по Белилско шосе
22042979
22042980
22042983
22042984
23.08.200630.08.2016Прекратен
BG003100A0055РПК ХАРМАНЛИДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
000884741Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6461
Населено място: С.ИЗВОРОВО
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
21.08.200631.05.2008Прекратен
BG003100A0056РПК ХАРМАНЛИДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
000884741Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6488
Населено място: С.ВЪРБОВО
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
21.08.200618.10.2007Прекратен
BG003100A0057РПК ХАРМАНЛИДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
000884741Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6472
Населено място: С.ДОСИТЕЕВО
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
21.08.200601.05.2008Прекратен
BG003100A0058РПК ХАРМАНЛИДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
000884741Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6465
Населено място: С.ИВАНОВО
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
21.08.200601.04.2008Прекратен
BG003100A0059РПК ХАРМАНЛИДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
000884741Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6464
Населено място: С.ПОЛЯНОВО
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХ
21.08.200601.03.2008Прекратен
BG003100A0060ЕТ САМАМБАЛА-МАРИН БАЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ИВАН ВАЗОВ 9,АП.15
126022624Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6430
Населено място: МЕРИЧЛЕРИ
Улица: БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 95
22082089
22089071
22.08.200627.11.2015Прекратен
BG003100A0061"МОМЧИЛКООП" АДДържава: България
Област: КЪРДЖАЛИ
Община: МОМЧИЛГРАД
Пощенски код: 6800
Населено място: МОМЧИЛГРАД
Улица: СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 2
108610476Държава: България
Област: КЪРДЖАЛИ
Община: МОМЧИЛГРАД
Пощенски код: 6800
Населено място: МОМЧИЛГРАД
Улица: ГЮМЮРДЖИНСКА 8
22.08.200604.02.2008Прекратен
BG003100A0062ЕТ ШАКИР ИСМАИЛДържава: България
Област: Кърджали
Община: Крумовград
Пощенски код: 6909
Населено място: ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО
Улица: 0
108045984Държава: България
Област: Кърджали
Община: Крумовград
Пощенски код: 6909
Населено място: ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО
Улица: 0
22082088
22089071
22.08.200610.07.2023Прекратен
BG003100A0063ЕТ"ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ-2004"Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6460
Населено място: С.БЪЛГАРИН
Улица: ХХХХХХХХХХХХ
126647849Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6460
Населено място: С.БЪЛГАРИН
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
23.08.200608.12.2010Прекратен
BG003000A0202ЕТ"КРИСТИЯН-КРАЛИ КОСТОВ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ГЪЛЪБОВО
Пощенски код: 6295
Населено място: С.ГЛАВАН
Улица: - -
123651195Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ГЪЛЪБОВО
Пощенски код: 6295
Населено място: С.ГЛАВАН
Улица: - -
14.08.200629.12.2006Прекратен
BG003000A0203ЕТ"ИКО-93"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: УЛ. "ПЕТЪР ВАСКОВ" № 9, ет. 3, ап. 7
115167052Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4221
Населено място: С.НОВО СЕЛО
Улица: - -
22082089
22089071
14.08.200618.05.2015Прекратен
BG003000A0204РВК"ОРФЕЙ"Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4900
Населено място: СМОЛЯН
Улица: БУЛ."БЪЛГАРИЯ4 73
000602409Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4994
Населено място: С.ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО
Улица: - -
22089071
22089077
14.08.200606.11.2012Прекратен
BG003000A0205РВК"ОРФЕЙ"Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4900
Населено място: СМОЛЯН
Улица: БУЛ."БЪЛГАРИЯ" 73
000602409Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4993
Населено място: С.ТУРЯН
Улица: - -
22082088
22089071
14.08.2006Валиден
BG003000A0206ЕТ"ЗУНИ-ЛАЗАРИНКА МАРИНКОВА4Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4407
Населено място: С.ИВАЙЛО
Улица: - -
112119515Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4407
Населено място: С.ИВАЙЛО
Улица: - -
22082088
22089071
16.08.200630.11.2023Прекратен
BG004400A0073" АЙДЕМИР-98 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: СОФИЯ 82
118032889Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: БОРОВИНКА 9 - КАЗАН 1
26.10.2006Прекратен
BG004400A0074" АЙДЕМИР-98 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: СОФИЯ 82
118032889Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: БОРОВИНКА 9 - КАЗАН 2
26.10.2006Прекратен
BG004400A0075" АЙДЕМИР-98 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: СОФИЯ 82
118032889Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: БОРОВИНКА 9 - КАЗАН 3
26.10.2006Прекратен
BG001000A0217Перла - Стоян Колев ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8600
Населено място: с.Маленово
Улица: ул.Мочурица 4
128013517Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8600
Населено място: с.Маленово
Улица: с.Маленово
22082089
22089038
22089071
23.08.200610.02.2012Прекратен
BG001000A0218Видкос - Видко Видев ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: к-с Диана 7-Б-42
838107128Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: с.Дряново
Улица: с.Дряново
22082088
22089038
22089071
23.08.2006Валиден
BG001000A0219НАЧАЛО ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8000
Населено място: с.Люляково
Улица: с.Люляково
000034344Държава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8000
Населено място: с.Люляково
Улица: с.Люляково
22082088
22089038
22089071
25.08.200613.10.2023Прекратен
BG003100A0064ЕТ"ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАСКОВО
Пощенски код: 6342
Населено място: С.ЛЮБЕНОВО
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
126132152Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАСКОВО
Пощенски код: 6342
Населено място: С.ЛЮБЕНОВО
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
25.08.200611.12.2008Прекратен
BG003100A0065КАЗАКОВ И БАЕВ ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 6563
Населено място: УСТРЕМ
Улица: ДЕМОКРАЦИЯ 63
128613348Държава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 6563
Населено място: УСТРЕМ
Улица: ДЕМОКРАЦИЯ 63
22082088
22089071
25.08.2006Валиден
BG003100A0066ЕТ АТАНАС ТОДЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Минерални бани
Пощенски код: 6352
Населено място: СУСАМ
Улица: СЪЕДИНЕНИЕ 8
126627235Държава: България
Област: Хасково
Община: Минерални бани
Пощенски код: 6352
Населено място: СУСАМ
Улица: 0
22082088
22089071
25.08.2006Валиден
BG003100A0067ЕТ"ИВАН МИРЧЕВ"Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6470
Населено място: С.БИСЕР
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
126660833Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6470
Населено място: С.БИСЕР
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХ
25.08.200605.08.2010Прекратен
BG003100A0068РПК ЕДИНСТВОДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: КВ.ЛЪДЖА
22082089
22089071
25.08.200621.06.2016Прекратен
BG003100A0069РПК "ЕДИНСТВО"Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ИВАЙЛОВГРАД
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ИВАЙЛОВГРАД
Пощенски код: 6590
Населено място: С.БЯЛО ПОЛЯНЕ
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХ
25.08.200601.09.2008Прекратен
BG003100A0070РПК "ЕДИНСТВО"Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ИВАЙЛОВГРАД
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ИВАЙЛОВГРАД
Пощенски код: 6593
Населено място: С.ПЕЛЕВУН
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
25.08.200601.09.2008Прекратен
BG003100A0071РПК ЕДИНСТВОДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6585
Населено място: МАНДРИЦА
Улица: 0
22082089
22089071
25.08.200613.10.2011Прекратен
BG003100A0072РПК "ЕДИНСТВО"Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ИВАЙЛОВГРАД
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ИВАЙЛОВГРАД
Пощенски код: 6577
Населено място: С.ДРАБИШНА
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
25.08.200601.09.2008Прекратен
BG003100A0073РПК ЕДИНСТВОДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6586
Населено място: ДОЛНО ЛУКОВО
Улица: 0
22082089
22089071
25.08.200629.10.2015Прекратен
BG003100A0074РПК ЕДИНСТВОДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6576
Населено място: СЛАВЕЕВО
Улица: 0
22082089
22089071
25.08.200621.06.2016Прекратен
BG003100A0075РПК ЕДИНСТВОДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6590
Населено място: ГУГУТКА
Улица: 0
22082089
22089071
25.08.200621.06.2016Прекратен
BG003100A0076РПК ЕДИНСТВОДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6575
Населено място: ПОКРОВАН
Улица: 0
22082089
22089071
25.08.200613.10.2011Прекратен
BG003100A0077РПК ЕДИНСТВОДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6578
Населено място: СВИРАЧИ
Улица: 0
22082089
22089071
25.08.200621.06.2016Прекратен
BG003100A0078РПК ЕДИНСТВОДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 46
108008288Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6579
Населено място: ОРЕШИНО
Улица: 0
22082089
22089071
25.08.200629.10.2015Прекратен
BG003100A0079ЕТ"МАРИЯН МАРКОВ"Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ЛЮБИМЕЦ
Пощенски код: 6558
Населено място: С.МАЛКО ГРАДИЩЕ
Улица: БЕЛИТЕ БРЕЗИ 14
126651040Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ЛЮБИМЕЦ
Пощенски код: 6558
Населено място: С.МАЛКО ГРАДИЩЕ
Улица: БЕЛИТЕ БРЕЗИ 14
25.08.200622.06.2010Прекратен
BG002100A0077ЕТ"ОНГЪЛ - НЕДЬО НЕДЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: ул"Ропотамо" №37
834054557Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: Промишлена зона "Север" -
25.08.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0078"ТРИПТОЛЕМ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9370
Населено място: с.ПАСКАЛЕВО
Улица: "ОСЕМНАДЕСЕТА" 5
124046879Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9370
Населено място: с.ПАСКАЛЕВО
Улица: -
28.08.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0004ЕТ " ИВАН НОВОСЕЛСКИ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: С. БЕЛО ПОЛЕ
Улица: С. БЕЛО ПОЛЕ
101686642Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: С. БЕЛО ПОЛЕ
Улица: С. БЕЛО ПОЛЕ
28.08.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0220Бъдащност ПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8330
Населено място: с.Дюлево
Улица: ул.Тодор Андрешев 2
102003074Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код:
Населено място: с.Дюлево
Улица: ул.Тодор Андрешев 2
28.08.200624.04.2007Прекратен
BG004400A0076РПК " БЪДЕЩЕ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7583
Населено място: С.СИТОВО
Улица: 3-ТИ МАРТ 70
000552372Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7583
Населено място: С.СИТОВО
Улица: КАЗАН - 1
31.01.2007Прекратен
BG004400A0077РПК " БЪДЕЩЕ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7583
Населено място: С.СИТОВО
Улица: 3-ТИ МАРТ 70
000552372Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7583
Населено място: С.СИТОВО
Улица: КАЗАН - 2
31.01.2007Прекратен
BG004300A0079ЕТ "ВЕЛИНА-БОРИСЛАВ НАНКОВ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5960
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 11
824121623Държава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5960
Населено място: ГР.ГУЛЯНЦИ
Улица: КАПИТАН Г. МАМАРЧЕВ 22
22082089
22089071
21.08.200621.02.2012Прекратен
BG004300A0080"ПАНДОРА-ПЛАМЕНА" ЕООДДържава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощенски код: 5000
Населено място: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "ПОЛТАВА" 9,АП.6
104619990Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощенски код: 5220
Населено място: ГР.БЯЛА ЧЕРКВА
Улица: "БАЧО КИРО" 77
22.08.200626.04.2010Прекратен
BG004300A0081ЕТ "ПЛАМЕН ПАВЛОВ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "ЗЕЛЕНА ЛИВАДА" 3
107045942Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5342
Населено място: С.КОПЧЕЛИИ
Улица: С.КОПЧЕЛИИ
22082089
22089071
23.08.200631.07.2014Прекратен
BG004300A0082ЕТ "БЕТИ-93-АНАТОЛИЙ КАРАБОЕВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "КАМЧИЯ" 5
104004545Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "РУЕН" 5
22082088
22089071
28.08.2006Валиден
BG005000A0001ЕТ"МИХО МИХОВ"Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 2140
Населено място: БОТЕВГРАД
Улица: УЛ.ХАН КРУМ 6
131293985Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 2140
Населено място: БОТЕВГРАД
Улица: УЛ.ХАН КРУМ 6
29.08.200616.12.2009Прекратен
BG005100A0001потребителна кооперация "Панчарево"Държава: България
Област: софийска
Община: Столична - район Панчарево
Пощенски код: 1137
Населено място: с. Панчарево
Улица: "В.Левски"№1 1
831056873Държава: България
Област: софийска
Община: Столична - район Панчарево
Пощенски код: 1186
Населено място: с. Герман
Улица: извън регулацията
31.08.200615.10.2008Прекратен
BG001000A0221ЕТ"ВЕТЕРАН-ТОДОР ДИМИТРОВ"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8733
Населено място: с.ЖРЕБИНО
Улица: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 10
128583143Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8733
Населено място: с.ЖРЕБИНО
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 10
2208202931.08.200610.01.2011Прекратен
BG001000A0222ЕТ"ДАНИ-ИРИНА ХРИСТОВА"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: С.ЧЕЛНИК
Улица: С.ЧЕЛНИК
128505358Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: С.ЧЕЛНИК
Улица: С.ЧЕЛНИК
22082088
22089038
22089071
31.08.2006Валиден
BG001000A0223ЕТ"ДАНИ-ИРИНА ХРИСТОВА"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: С.ЧЕЛНИК
Улица: С.ЧЕЛНИК
128505358Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8600
Населено място: С.СИМЕОНОВО
Улица: С.СИМЕОНОВО
22082089
22089038
22089071
31.08.200624.02.2016Прекратен
BG001000A0224ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: БУРГАС
Община: МАЛКО ТЪРНОВО
Пощенски код: 8350
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: БУРГАС
Община: МАЛКО ТЪРНОВО
Пощенски код:
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: МАЛКО ТЪРНОВО
31.08.200620.10.2006Прекратен
BG001000A0225ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8170
Населено място: С.ЗВЕЗДЕЦ
Улица: С.ЗВЕЗДЕЦ
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0226ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8163
Населено място: С.БРЪШЛЯН
Улица: С.БРЪШЛЯН
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0227ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8173
Населено място: С.МЛАДЕЖКО
Улица: С.МЛАДЕЖКО
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0228ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8174
Населено място: С.БЛИЗНАК
Улица: С.БЛИЗНАК
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0229ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8172
Населено място: С.ЕВРЕНОЗОВО
Улица: С.ЕВРЕНОЗОВО
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0230ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8166
Населено място: С.ГРАМАТИКОВО
Улица: С.ГРАМАТИКОВО
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0231ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8164
Населено място: С.СЛИВАРОВО
Улица: С.СЛИВАРОВО
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0232ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8171
Населено място: С.БЯЛА ВОДА
Улица: С.БЯЛА ВОДА
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0233ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8167
Населено място: С.ВИЗИЦА
Улица: С.ВИЗИЦА
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0234ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8168
Населено място: С.ЗАБЕРНОВО
Улица: С.ЗАБЕРНОВО
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0235ВК ИЛИЯ БОЯДЖИЕВДържава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8162
Населено място: МАЛКО ТЪРНОВО
Улица: БЪЛГАРИЯ 16
812163593Държава: България
Област: Бургас
Община: Малко Търново
Пощенски код: 8165
Населено място: С.СТОИЛОВО
Улица: С.СТОИЛОВО
22082089
22089038
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG001000A0236ЕТ"Дима-Димка Желязкова"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: кв."Сарафово", ул."Драва" № 2А
102073083Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: КВ."САРАФОВО", ДО ВПД-САРАФОВО
22082089
22089038
22089071
31.08.200629.03.2016Прекратен
BG004200A0013ЕТ "ТОНИ Т-94 ТОДОР ТОДОРОВ"Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: МЕЗДРА
Улица: "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" 116
106543406Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3132
Населено място: С.СТРУПЕЦ
Улица: "ЗДРАВЕЦ" 2
22082088
22089038
22089071
14.08.2006Валиден
BG001000A0237ЕТ"СИМЕОН КАМБУРОВ"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: БУРГАС
Улица: Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.23, ВХ.А , ЕТ.2 , АП.5
812230013Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8224
Населено място: С.КОЗИЧЕНО
Улица: С.КОЗИЧЕНО
22082089
22089038
22089071
31.08.200612.04.2016Прекратен
BG005200A0005ЕТ "ВЕНИ - ВАСИЛ ДЕСПОДСКИ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: КУЗМА ШАПКАРОВ 4
101602295Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ПОПОВ 0
31.08.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0238ЕТ"САНДРА-КЖ-КРАСИМИР БОБЕВ"Държава: България
Област: СЛИВЕН
Община: СЛИВЕН
Пощенски код: 8800
Населено място: СЛИВЕН
Улица: УЛ."БУЛАИР" 58
119112459Държава: България
Област: СЛИВЕН
Община: СЛИВЕН
Пощенски код:
Населено място: С.КРУШАРЕ
Улица: С.КРУШАРЕ
31.08.200610.09.2010Прекратен
BG004000A0097Кооперация "Потребителна Кооперация "Космос""Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7900
Населено място: гр. Омуртаг
Улица: пл. "Невзависимост" № 2
000862385Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7900
Населено място: Омуртаг
Улица: извън регулация
22082028
22082088
22089038
22089048
22089071
31.08.200609.08.2022Прекратен
BG004000A0098ЕТ"Георги Трайков"Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7137
Населено място: с.Джулюница
Улица: Безименна 5
117606968Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7900
Населено място: с.Джулюница
Улица: Безименна 5
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
31.08.200613.03.2012Прекратен
BG001000A0239ЕТ"СТАНИЗЛАТ-ПЕТЯ ЗЛАТЕВА ТРИНГОВА"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: ЯМБОЛ
Улица: Ж.К."ДИАНА" ВХ.Д АП.96
128037802Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8635
Населено място: С.ХАДЖИ ДИМИТРОВО
Улица: м."Нови лозя"в землище на с.Хаджи Димитрово
22082089
22089038
22089071
31.08.200622.02.2017Прекратен
BG004000A0099Потребителна кооперация "Космос"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7900
Населено място: Омуртаг
Улица: ул."Александър Стамболийски" 1
000862385Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7900
Населено място: с.Станец
Улица: извън регулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
04.09.200610.05.2017Прекратен
BG004000A0100Потребителна кооперация "Космос"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7900
Населено място: Омуртаг
Улица: ул."Александър Стамболийски" 1
000862385Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7900
Населено място: с.Паничино
Улица: извън регулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
01.09.200610.05.2017Прекратен
BG004000A0101Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7769
Населено място: с.Здравец
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.200630.09.2022Прекратен
BG004000A0102ЕТ"СЪЮЗ-САЛИ ИБРЯМ"Държава: България
Област: Разград
Община: Лозница
Пощенски код: 7239
Населено място: с.Градина
Улица: Лудогорие 6
116043666Държава: България
Област: Разград
Община: Лозница
Пощенски код: 7239
Населено място: с.Градина
Улица: Георги Бенковски 7
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
01.09.200630.07.2019Прекратен
BG004000A0103Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр.Търговище
Улица: кв.Въбел
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.2006Валиден
BG004000A0104Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7768
Населено място: с.Подгорица
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.2006Валиден
BG004000A0105Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7706
Населено място: с.Момино
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.200630.09.2022Прекратен
BG004000A0106Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7741
Населено място: с.Ловец
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.2006Валиден
BG004000A0107РПК"НАПРЕД"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр.ТЪРГОВИЩЕ
Улица: "Кюстенджа" 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7738
Населено място: с.Стража
Улица: Извън регулация
22082089
22089038
22089071
01.09.200627.01.2011Прекратен
BG004000A0108Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7743
Населено място: с.Острец
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.200631.08.2022Прекратен
BG004000A0109Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7745
Населено място: с.Баячево
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.2006Валиден
BG004000A0110Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7771
Населено място: с.Певец
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.200630.09.2022Прекратен
BG004000A0111Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7779
Населено място: с.Съидинение
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.2006Валиден
BG004000A0112Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7747
Населено място: с.Овчарово
Улица: Извън регулация
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
01.09.2006Валиден
BG004000A0113РПК"НАПРЕД"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр.ТЪРГОВИЩЕ
Улица: "Кюстенджа" 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7778
Населено място: с.Голямо Соколово
Улица: Извън регулация
22082089
22089038
22089071
01.09.200627.01.2011Прекратен
BG002000A0078ПК "БРАТСТВО-2002"Държава: България
Област: Шумен
Община: Хитрино
Пощенски код: 9000
Населено място: с. Живково
Улица: с. Живково
127559171Държава: България
Област: Шумен
Община: Хитрино
Пощенски код:
Населено място: с. Живково
Улица: с. Живково
28.08.200617.02.2010Прекратен
BG002000A0079"СИМА ТРЕЙД-1" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9131
Населено място: с. Приселци
Улица: с. Приселци
103870349Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9131
Населено място: с. Приселци
Улица: стопански двор
22082089
22089038
22089071
28.08.200630.09.2019Прекратен
BG002000A0080"ЕЛИНА-Г.ДУШКОВ" ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "ДабкоДабков" ет.4 ап.10 17
103089090Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9128
Населено място: с.Добри дол
Улица: с.Добри дол
22082089
22089038
22089071
28.08.200616.11.2011Прекратен
BG002000A0081ПК "СПОЛУКА"Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9793
Населено място: с.Велино
Улица: "В.Пискова" 38
000914800Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9793
Населено място: с.Велина
Улица: "Дружба" 1
22082089
22089038
22089071
28.08.200613.05.2014Прекратен
BG002000A0082"ЧОЛАК-В.ВЪЛЧЕВ-ФРЕНСКИ" ЕТДържава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9918
Населено място: с.ЗАЙЧИНО ОРЕШЕ
Улица: с.ЗАЙЧИНО ОРЕШЕ
127011820Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9918
Населено място: с.ЗАЙЧИНО ОРЕШЕ
Улица: "БАТАК" 2
22082088
22089038
22089071
28.08.200610.10.2023Прекратен
BG002000A0083"ИВИ-ДИМО ЖЕЛЕЗОВ" ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9240
Населено място: с. Блъсково
Улица: "29-та" 13
103901271Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9240
Населено място: с. Блъсково
Улица: с. Блъсково
22082089
22089038
22089071
28.08.200628.02.2020Прекратен
BG002000A0084"ЛЕЯРСКИ КАРАТ-ДАНВИЛ-В.КОСТАДИНОВА"ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9000
Населено място: Аксаково
Улица: "Петрича" 5
103074551Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код:
Населено място: Аксаково
Улица: промишлена зона, Петрова нива А 1
28.08.200616.09.2009Прекратен
BG002000A0085"ДЕЙЗИ-ДИМИТЪР ДЮЛГЕРОВ"ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9180
Населено място: с.КОНСТАНТИНОВО
Улица: НЯМА
103636111Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9180
Населено място: с.КОНСТАНТИНОВО
Улица: Янтра 2
22082088
22089038
22089071
28.08.2006Валиден
BG002000A0086"СЛАВИ ИВАНОВ" ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9221
Населено място: с.МОМЧИЛОВО
Улица: с.МОМЧИЛОВО
103889716Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9221
Населено място: с.МОМЧИЛОВО
Улица: с.МОМЧИЛОВО
22082089
22089038
22089071
28.08.200628.08.2020Прекратен
BG002000A0087"НИКИ 2004-ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ" ЕТДържава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9110
Населено място: с.СТАРО ОРЯХОВО
Улица: ИСКЪР 16
103895982Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9110
Населено място: с.СТАРО ОРЯХОВО
Улица: с.СТАРО ОРЯХОВО
22082088
22089038
22089071
28.08.2006Валиден
BG002000B0003ЕТ "Данчо Йоргов- Фрамбоеза-Винарска изба Йоргов "Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: Шумен
Улица: "Мизия" ет.2 11
837000874Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: ПРЕСЛАВ 133
22042179
22042180
28.08.200621.12.2020Прекратен
BG003100A0080ЕКЗОТИКА-ДОЙЧЕВ И ГРОЗЕВА СЪДРУЖИЕ СДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: СЕПТЕМВРИЙЦИ 44
126022058Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: КВ.ЧЕРНОКОНЕВО,СТОПОНСКИ ДВОР
22082089
22089071
04.09.200612.03.2014Прекратен
BG002100A0079ЕТ"НИКОЛАЙ МАТЕВ - ГЛЕДЧЪР"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9367
Населено място: с.Царевец
Улица: ул."Пета" №5
124142283Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9367
Населено място: с.Царевец
Улица: - -
04.09.200618.07.2007Прекратен
BG004200A0014ЕТ "ИВАН СИМОВ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ВЪРШЕЦ
Пощенски код: 3540
Населено място: ВЪРШЕЦ
Улица: "БЕНКОВСКИ" 4
041064736Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ВЪРШЕЦ
Пощенски код: 3540
Населено място: ВЪРШЕЦ
Улица: . .
04.09.200613.11.2007Прекратен
BG004200A0015ЕТ "МИД-МАРИЙКА БОГОМИЛОВА"Държава: България
Област: Враца
Община: Бяла Слатина
Пощенски код: 3244
Населено място: С.ПОПИЦА
Улица: "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 32
106544586Държава: България
Област: Враца
Община: Бяла Слатина
Пощенски код: 3244
Населено място: С.ПОПИЦА
Улица: . .
22082088
22089038
22089071
04.09.2006Валиден
BG004200A0016ЕТ "ИВ-ДО-СИ-К-ИВАН ИВАНОВ"Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ОВЧА КУПЕЛ
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ."ЛЕВСКИ" АП.21, ЕТ.4 1Б
121864757Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ОВЧА КУПЕЛ
Пощенски код: 3533
Населено място: С.ЧЕРКАКСИ
Улица: . .
04.09.200630.09.2009Прекратен
BG004200A0017ЕТ "ИВ-ДО-СИ-К-ИВАН ИВАНОВ"Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ОВЧА КУПЕЛ
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ."ЛЕВСКИ" АП.21, ЕТ.4 1Б
121864757Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ОВЧА КУПЕЛ
Пощенски код: 3534
Населено място: С.ДРАГАНИЦА
Улица: . .
04.09.200630.09.2009Прекратен
BG004200B0001ЕТ"ЖВИ-ГЕОРГИ ТОНЕВ"Държава: България
Област: Враца
Община: Криводол
Пощенски код: 3060
Населено място: ГР.КРИВОДОЛ
Улица: П.К. 28
106519437Държава: България
Област: Враца
Община: Криводол
Пощенски код: 3060
Населено място: ГР.КРИВОДОЛ
Улица: П.К. 28
22042138
22042178
22042179
22042180
22042181
22042182
22042183
22042184
22042918
22042958
22042979
22042980
22042981
22042982
22042983
22042984
22051010
22059010
04.09.200623.06.2011Прекратен
BG004200A0018ЕТ"ДИВА-ИВАЙЛО ИВАНОВ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: МОНТАНА
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: ЖК."МЛАДОСТ 2" БЛ.44, ВХ.А АП.4
111576856Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: МОНТАНА
Пощенски код: 3460
Населено място: ГР.ЧЕПРОВЦИ
Улица: МЕСТНОСТ "ГНИЛИ ДОЛ" .
04.09.200602.12.2008Прекратен
BG004400A0078" КЕРАМИК " ООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ВАПЦАРОВ 237
828049790Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ВАПЦАРОВ 237
04.09.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0081ЕТ ДЖЕГИТ-46-ХАЗИМ ИБРАХИМДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6651
Населено място: ГЪСКОВО
Улица: 0
108528666Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6651
Населено място: ГЪСКОВО
Улица: 0
22082088
22089071
04.09.2006Валиден
BG003100A0082ЕТ КОЗИРОГ-ИБРЯМ ИБРЯМОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Маджарово
Пощенски код: 6456
Населено място: РЪЖЕНОВО
Улица: 0
126538719Държава: България
Област: Хасково
Община: Маджарово
Пощенски код: 6498
Населено място: РЪЖЕНОВО
Улица: 0
22082089
22089071
04.09.200625.06.2012Прекратен
BG003000A0207ПК"ПРОБУДА"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАЗАРДЖИК
Пощенски код: 4441
Населено място: С.ХАДЖИЕВО
Улица: -
000337124Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАЗАРДЖИК
Пощенски код: 4441
Населено място: С.ХАДЖИЕВО
Улица: -
01.09.200627.07.2010Прекратен
BG003000A0208ЕТ"СЕВА-ГАНЧО СТЕФАНОВ-СТЕФАН ГАНЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГЪЛЪБОВО
Улица: КВ.СЪЕДИНЕНИЕ БЛ.17,Е
123660340Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: ГЪЛЪБОВО
Улица: ДО ГОРСКО СТОПАНСТВО -
22082089
22089071
17.08.200628.12.2015Прекратен
BG003000A0209ЕТ"ХРИСТО ТАНКОВ-2004"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4367
Населено място: С.СОКОЛИЦА
Улица: "17-ТА" 12
115851043Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4367
Населено място: С.СОКОЛИЦА
Улица: -
22089071
22089077
17.08.200613.01.2012Прекратен
BG003000A0210РПК"ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6190
Населено място: НИКОЛАЕВО
Улица: СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 15
000794639Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6173
Населено място: С.ЕДРЕВО
Улица: -
18.08.200607.05.2007Прекратен
BG003000A0211РПК"ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6190
Населено място: НИКОЛАЕВО
Улица: СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 15
000794639Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6174
Населено място: С.ЕЛХОВО
Улица: -
18.08.200607.05.2007Прекратен
BG003000A0212ЕТ"ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ-ДАНИ-99"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: МАРИЦА
Пощенски код: 4134
Населено място: С.СКУТАРЕ
Улица: Н.ВАПЦАРОВ 5
115324767Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: МАРИЦА
Пощенски код: 4134
Населено място: С.СКУТАРЕ
Улица: Н.ВАПЦАРОВ 5
18.08.200626.10.2009Прекратен
BG003000A0213ЕТ"ЛЮБОМИР ПЕТКОВ-НАЙС"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Ракитово
Пощенски код: 4640
Населено място: РАКИТОВО
Улица: Н.ВАПЦАРОВ 15
040974723Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Ракитово
Пощенски код: 4640
Населено място: РАКИТОВО
Улица: ВОДЕНИЦАТА 3
22089071
22089077
21.08.200605.01.2012Прекратен
BG003000A0214РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАРЛОВО
Пощенски код: 4330
Населено място: СОПОТ
Улица: ИВ.ВАЗОВ 40
000435586Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАРЛОВО
Пощенски код: 4335
Населено място: С.ПЕВЦИТЕ
Улица: -
21.08.200617.09.2007Прекратен
BG003000A0215РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАРЛОВО
Пощенски код: 4330
Населено място: СОПОТ
Улица: ИВ.ВАЗОВ 40
000435586Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: КАРЛОВО
Пощенски код: 4335
Населено място: С.БОГДАН
Улица: -
21.08.200624.09.2008Прекратен
BG003000A0216РПК"ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6190
Населено място: НИКОЛАЕВО
Улица: СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 15
000794639Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6191
Населено място: С.НОВА МАХАЛА
Улица: -
21.08.200607.05.2007Прекратен
BG003000A0217РПК"ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6190
Населено място: НИКОЛАЕВО
Улица: СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 15
000794639Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6190
Населено място: НИКОЛАЕВО
Улица: -
21.08.200607.05.2007Прекратен
BG003000A0218ПК С.БАНЯДържава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БАНЯ
Пощенски код: 4360
Населено място: БАНЯ
Улица: ЛИПИТЕ 1
000435604Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: БАНЯ
Пощенски код: 4357
Населено място: С.ДОМЛЯН
Улица: МЕСТНОСТ"КАРШИЯТА" -
21.08.200616.10.2009Прекратен
BG003000A0219ПК С.БАНЯДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4360
Населено място: БАНЯ
Улица: ЛИПИТЕ 1
000435604Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4362
Населено място: С.МРАЧЕНИК
Улица: -
22089071
22089077
21.08.200618.09.2012Прекратен
BG002000A0088ЕТ "ЛИЛИ 2005-ПЕТЪР СТОНОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "ПРИЛЕП" ЕТ.5,АП.22 4
103972724Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9153
Населено място: с.КУМАНОВО
Улица: КВ.23
22082089
22089038
22089071
04.09.200620.06.2016Прекратен
BG003000A0220Кооперация "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАНЯ - ГР. БАНЯ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4360
Населено място: ГР. БАНЯ
Улица: УЛ. "ЛИПИТЕ" № 1
000435604Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4360
Населено място: БАНЯ
Улица: МЕСТНОСТ "КАЛЕМЕТО
22082089
22089071
21.08.200631.01.2020Прекратен
BG003000A0221Кооперация "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАНЯ - ГР. БАНЯ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4360
Населено място: ГР. БАНЯ
Улица: УЛ. "ЛИПИТЕ" № 1
000435604Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4359
Населено място: С.БЕГУНЦИ
Улица: МЕСТНОСТ"ПОД СЕЛОТО"
22082089
22089071
21.08.200608.07.2016Прекратен
BG002000A0089ЕТ "МАРА ИВАНОВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9000
Населено място: ДОЛНИ ЧИФЛИК
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 49
103919440Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9120
Населено място: ДОЛНИ ЧИФЛИК
Улица: УЛИЦА №2 2
22082089
22089038
22089071
04.09.200628.11.2013Прекратен
BG003000A0222ЕТ"СТЕФАН СПАСОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4442
Населено място: С.СИНИТОВО
Улица: 3-ТА 1
822126066Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4442
Населено място: С.СИНИТОВО
Улица: -
22082088
22089071
22.08.200601.03.2022Прекратен
BG002000A0090ЕТ "НИКИ 84- ФИЛЧО БАНАЛИЕВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Бяла
Пощенски код: 9101
Населено място: БЯЛА
Улица: "БРЕГОВА" 11
130091373Държава: България
Област: Варна
Община: Бяла
Пощенски код: 9101
Населено място: БЯЛА
Улица: "БРЕГОВА" 11
22082088
22089038
22089071
04.09.2006Валиден
BG003000A0223ЕТ"СТЕФАН ВЕЛЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4414
Населено място: С.ДЕБРЪЩИЦА
Улица: -
112638588Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4414
Населено място: С.ДЕБРЪЩИЦА
Улица: -
22082088
22089071
22.08.2006Валиден
BG003000A0224ЕТ"ТАНЯ-СТАНКА ДИНЕВА"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6058
Населено място: С.ПЕТРОВО
Улица: -
833096838Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6058
Населено място: С.ПЕТРОВО
Улица: -
22082089
22089071
22.08.200620.12.2018Прекратен
BG003100A0083ЕТ САМАМБАЛА-МАРИН БАЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ИВАН ВАЗОВ 9,АП.15
126022624Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ВАСИЛ ДРУМЕВ 17
22082089
22089071
05.09.200627.11.2015Прекратен
BG004400A0079ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " 15-ТИ МАРТ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7693
Населено място: С.ЧЕРНОЛИК
Улица: ПОБЕДА 16
000556043Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7693
Населено място: С.ЧЕРНОЛИК
Улица: ПОБЕДА 16
05.09.200620.08.2007Прекратен
BG003000A0225ЕТ ГЕОРГИ БОЯНОВДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4419
Населено място: с. Црънча
Улица: -
112608157Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4419
Населено място: Црънча
Улица: -
22082088
22089071
22.08.2006Валиден
BG003000A0226ЕТ СМИНДА-Н.НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4350
Населено място: с.Каравелова
Улица: Васил Левски 54
040017192Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4350
Населено място: с.Каравелово
Улица: -
22.08.200626.01.2007Прекратен
BG003000A0227ЕТ КАЛОФЕРОВ-ПАСА ДИМИТРОВАДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4262
Населено място: с.Новаково
Улица: Синчиц 8
115823058Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4262
Населено място: с.Новаково
Улица: -
22089071
22089077
23.08.200618.10.2011Прекратен
BG003000A0228ЕТ ДИКС-ДИМИТЪР МИЛОРИЕВДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4016
Населено място: Пловдив
Улица: Коматевско шосе 268
115646490Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4016
Населено място: Пловдив
Улица: Мечта 1
22089071
22089077
24.08.200613.12.2012Прекратен
BG003000A0229ЕТ СЛАВЧО СЛАВЕНОВДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4140
Населено място: с.Рогош
Улица: Иван Вазов 38
115282147Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4140
Населено място: с.Рогош
Улица: -
22082088
22089071
24.08.2006Валиден
BG003000A0230ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СВОБОДАДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Мъглиж
Пощенски код: 6167
Населено място: с.Ягода
Улица: -
833072075Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Мъглиж
Пощенски код: 6167
Населено място: с.Ягода
Улица: -
22082088
22089071
01.09.2006Валиден
BG003000A0231ЕТ РИКИ ХРИСТО МАЦАНОВДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Ракитово
Пощенски код: 4641
Населено място: с.Дорково
Улица: -
112021051Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Ракитово
Пощенски код: 4641
Населено място: с.Дорково
Улица: -
22082089
22089071
01.09.200616.10.2017Прекратен
BG003000A0232ЕТ СТИЛ МАРИЯ ГЪРДЕВАДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4363
Населено място: с.Васил Левски
Улица: -
115634520Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4363
Населено място: с.Васил Левски
Улица: -
31.08.200618.01.2008Прекратен
BG003000A0233ЕТ МИГ ЗЛАТИ ЗЛАТЕВДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6294
Населено място: с.Медникарово
Улица: -
123672976Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6294
Населено място: с.Медникарово
Улица: -
01.09.200631.01.2008Прекратен
BG004300A0083ЕТ"ЕДИТ-7-ЕВТИМ ДИМИТРОВ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "ВИДИМА" 11
817013476Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: КВ.ИЛЕВЦИ
Улица: КВ. ИЛЕВЦИ
22082088
22089071
31.08.2006Валиден
BG004300A0084ЕТ"МЕГИ СТИЛ-НЕЛЛИ СТОЯНОВА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГАБРОВО
Улица: "СТРЪМНИНА" 2, АП.3
107516077Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5332
Населено място: С.НОВАКОВЦИ
Улица: С. НОВАКОВЦИ
31.08.200630.08.2010Прекратен
BG004300A0085ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"СЪЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПОРДИМ
Пощенски код: 5866
Населено място: С.КАМЕНЕЦ
Улица: С.КАМЕНЕЦ
114035884Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПОРДИМ
Пощенски код: 5866
Населено място: С.КАМЕНЕЦ
Улица: С.КАМЕНЕЦ
31.08.200611.10.2010Прекратен
BG004300A0086ЕТ"ТЕЗА-97-ЗЛАТКО АНЧЕВ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5800
Населено място: ГР.ПЛЕВЕН
Улица: "ОРЛИЦА" 40, ЕТ.2
114084415Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5891
Населено място: С.БОХОТ
Улица: С. БОХОТ
31.08.200611.08.2010Прекратен
BG004300A0087ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАДЕЖДА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.ГЪБЕНЕ
Улица: С.ГЪБЕНЕ
817000094Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.ГЪБЕНЕ
Улица: С.ГЪБЕНЕ
22082089
22089071
31.08.200623.02.2016Прекратен
BG004300A0088ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАДЕЖДА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.ГЪБЕНЕ
Улица: С.ГЪБЕНЕ
817000094Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.МУЗГА
Улица: С.МУЗГА
22082089
22089071
31.08.200615.06.2017Прекратен
BG004300A0089ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАДЕЖДА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.ГЪБЕНЕ
Улица: С.ГЪБЕНЕ
817000094Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5307
Населено място: С.ДЕБЕЛ ДЯЛ
Улица: С.ДЕБЕЛ ДЯЛ
22082089
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG004300A0090ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАДЕЖДА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.ГЪБЕНЕ
Улица: С.ГЪБЕНЕ
817000094Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.КАМЕЩИЦА
Улица: С.КАМЕЩИЦА
22082089
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG004300A0091ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАДЕЖДА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.ГЪБЕНЕ
Улица: С.ГЪБЕНЕ
817000094Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5333
Населено място: С.БОРСКОТО
Улица: С.БОРСКОТО
22082089
22089071
31.08.200631.03.2016Прекратен
BG004300A0092ЕТ"САШКА СТОЯНОВА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: КВ.ШЕНИНИ 41
107032286Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: КВ.ШЕНИНИ
Улица: КВ.ШЕНИНИ
22082088
22089071
31.08.200623.07.2021Прекратен
BG004300A0093ЧЗПК"НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
817058172Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ЧАВЕЙ
Улица: С.ЧАВЕЙ
31.08.200604.06.2008Прекратен
BG004300A0094ЧЗПК"НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
817058172Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.МРАХОРИ
Улица: С.МРАХОРИ
01.09.200616.11.2010Прекратен
BG004300A0095ЧЗПК"НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
817058172Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.КИЕВЦИ
Улица: С.КИЕВЦИ
01.09.200612.03.2009Прекратен
BG004300A0097ЧЗПК"НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
817058172Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ГАЙТАНИ
Улица: С.ГАЙТАНИ
01.09.200604.06.2008Прекратен
BG004300A0096ЧЗПК"НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
817058172Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ЛОЗА
Улица: С.ЛОЗА
01.09.200612.03.2009Прекратен
BG004300A0098ЧЗПК"НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
817058172Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С. ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
01.09.200604.06.2008Прекратен
BG004300A0099ЧЗПК"НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
817058172Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПРАХАЛИ
Улица: С.ПРАХАЛИ
07.09.200604.06.2008Прекратен
BG003100A0084ЕТ ЧУЧУРКАТА-АНДОН ДИМИТРОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6538
Населено място: СТУДЕНА
Улица: 0
836000191Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6538
Населено място: СТУДЕНА
Улица: 0
22082089
22089071
07.09.200629.04.2011Прекратен
BG003000A0234ГАЛАНТ- ВЕК EООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: "Хаджи Димитър Асенов", вх.Б, ет.1, ап.1 59
123570569Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: МЕСТНОСТ АПТИ ТАРЛА
22082089
22089071
01.09.200616.12.2019Прекратен
BG003000A0235ДВАМА БРАТЯ- ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6295
Населено място: СЕЛО ГЛАВАН
Улица: -
123162980Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6295
Населено място: СЕЛО ГЛАВАН
Улица: -
22089071
22089077
04.09.200617.01.2013Прекратен
BG003000A0236ТЕХНОН- ТЪРНИЧЕНЕ- ТОДОР ПЕТКОВ ЕТДържава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ПАВЕЛ БАНЯ
Пощенски код: 6158
Населено място: СЕЛО ТЪРНИЧЕНЕ
Улица: ПЕТЪР ЙОНКОВ 37
123549589Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ПАВЕЛ БАНЯ
Пощенски код: 6158
Населено място: СЕЛО ТЪРНИЧЕНЕ
Улица: - -
04.09.200621.10.2009Прекратен
BG003000A0237КАРАПЧАНСКИ- ГРОЗЬО НИКОЛОВДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: КАЗАНЛЪК
Улица: МАЗАЛАТ 16
123651277Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6137
Населено място: СЕЛО КОПРИНКА
Улица: -
22089071
22089077
04.09.200620.03.2012Прекратен
BG003000A0238ДАЯНА- НЕНКА ГЕОРГИЕВА ЕТДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4522
Населено място: СЕЛО ОБОРИЩЕ
Улица: МЕДЕТ 1
112090953Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4522
Населено място: СЕЛО ОБОРИЩЕ
Улица: -
22082088
22089071
04.09.2006Валиден
BG004000A0114ПК "Авангард"Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: г.Попово
Улица: "Ал. Стамболийски" 2
000862392Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7831
Населено място: с.Гагово
Улица: кв.26
08.09.200617.09.2009Прекратен
BG004000A0115Кооперация "Потребителна кооперация "Авангард""Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: ул. "Ал. Стамболийски" № 2
000862392Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: г.Попово
Улица: кв.Сеячи
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
08.09.200609.05.2018Прекратен
BG002000A0091ЕТ "ПИН-ПАНАЙОТ НЕДЕВ"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 9000
Населено място: Търговище
Улица: Георги Бенковски 9
125561427Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Кичево
Улица: с.Кичево
08.09.200609.03.2007Прекратен
BG002000A0092ЕТ "ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 32
103768262Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: м-ст "Боровец юг" ПЛ.№9
22082088
22089038
22089071
08.09.2006Валиден
BG003000A0239ЕТ"ДАВЕРАТА-ИВАНКА МЕРАЗЧИЕВА"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6053
Населено място: С.ГОРНО БОТЕВО
Улица: - -
123084713Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6053
Населено място: С.ГОРНО БОТЕВО
Улица: - -
22089071
22089077
05.09.200612.07.2011Прекратен
BG003000A0240ЕТ"СТИЛ-ИВАН СТОЯНОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: С.МАРКОВО
Улица: МИР 7
115856670Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: С.МАРКОВО
Улица: - -
22089071
22089077
07.09.200622.08.2012Прекратен
BG001000B0003Ангел Стефанов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Г.С.Раковски 80-30
119528849Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Малко Чочовен
Улица: с.Малко Чочовен
2204218107.08.200630.04.2015Прекратен
BG003100A0085ЕТ НИКИ-НИКОЛАЙ ГРОЗЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 8767
Населено място: ОРЕШНИК
Улица: ЧЕРНО МОРЕ 2
128543273Държава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 8767
Населено място: ОРЕШНИК
Улица: 0
22082089
22089071
11.09.200628.05.2012Прекратен
BG002100A0080ЕТ"ПЕТРОВ-63-ПЕТЪР ПЕТРОВДържава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: Ж.К.ДРУЖБА БЛ.14 ВХ.Е АП.8
124094525Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9417
Населено място: С.ЧЕРНА
Улица: - -
12.09.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0086ЕТ КИРИЛ ДИМОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6531
Населено място: МЛАДИНОВО
Улица: 0
126545667Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6531
Населено място: МЛАДИНОВО
Улица: 0
22082089
22089071
12.09.200603.11.2011Прекратен
BG003100A0087ЕТ ДИАНА-МИТКО МИТЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6330
Населено място: НОВА НАДЕЖДА
Улица: МИТКО ПАЛАУЗОВ 2
126630936Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6330
Населено място: НОВА НАДЕЖДА
Улица: МИТКО ПАЛАУЗОВ 2
22082088
22089071
12.09.2006Валиден
BG003100A0088ЕТ ДИМОНА-90-ДИМО ТАНЕВДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАСКОВО
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ХРИЗАНТЕМА № 6
836007191Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАСКОВО
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: КВ.КУБА I,МЕСТНОСТ ЮЧКИТЕ ЛОЗЯ Х
12.09.200604.08.2008Прекратен
BG003000B0001МИЛЕЗИМ 2006 ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "Русалка" 7А
112648792Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4407
Населено място: с.ИВАЙЛО
Улица: - -
22042179
22042180
22042279
22042280
22042979
22042980
01.08.2006Валиден
BG003000B0002КАТИ КОМЕРС ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Ст.Загора
Улица: кв.Три чучура 77
123552083Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6250
Населено място: с.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Улица: ГРАНИТОВСКА 9
22042179
22042180
22042181
22042182
22042183
22042184
22042279
22042280
22042281
22042282
22042283
22042284
04.08.2006Валиден
BG003000B0003ВИ САНТА САРА АДДържава: България
Област: БУРГАС
Община: ПОМОРИЕ
Пощенски код: 8225
Населено място: с.ГОРИЦА
Улица: ИВАЙЛО 2
102243774Държава: България
Област: БУРГАС
Община: ПОМОРИЕ
Пощенски код: 6000
Населено място: СТ.ЗАГОРА
Улица: Х.Д.АСЕНОВ 1
04.08.200619.02.2007Прекратен
BG003000B0004"БЕСА ВАЛЕЙ УАЙНЪРИ"ООДДържава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1124
Населено място: СОФИЯ РАЙОН СРЕДЕЦ
Улица: СЛАВЯНСКА 13
130972486Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 4417
Населено място: С.ОГНЯНОВО
Улица: МЕСТНОСТ ЗАД БАИРА -
17.08.200630.01.2007Прекратен
BG001000A0240ЕТ"Ченков - Демир Ченков"Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: с.Ахелой
Улица: ул."Искър" 25
102231932Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: с.Ахелой
Улица: в местността "Кюнчето"
22082089
22089038
22089071
13.09.200611.04.2017Прекратен
BG001000A0241ЕТ"Ферад Назиф-Тюркян"Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8543
Населено място: с. Карагеоргиево
Улица: -
040136200Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8543
Населено място: с.Карагеоргиево
Улица: -
22082089
22089038
22089071
13.09.200609.11.2012Прекратен
BG001000A0242ЕТ"Али Юсуфов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: с.Крушевец
Улица: с.Крушевец
147063082Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: с.Крушевец
Улица: с.Крушевец
22082089
22089038
22089071
13.09.200608.03.2013Прекратен
BG002100A0081ЕТ"ЯНИС 95- ЯНКО ЯНКОВ"Държава: България
Област: гр.ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: ЖК"БАЛИК",БЛ.14,ВХ.Е,АП№19
124515593Държава: България
Област: гр.ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9551
Населено място: с.Дъбовик
Улица: - -
14.09.200616.12.2009Прекратен
BG004000A0116ЕТ "Стефан Любенов-ИГЛИКА"Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7174
Населено място: Борово
Улица: Даскал Димитър Косев 30
827162447Държава: България
Област: Русе
Община: Борово
Пощенски код: 7174
Населено място: Борово
Улица: Даскал Димитър Косев 30
04.09.200616.02.2009Прекратен
BG005200A0006ЕТ" ДОНКА ПАНЧЕВА - ПЕТЪР ПАНЧЕВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БАНСКО
Пощенски код: 2770
Населено място: С. ДОБРИНИЩЕ
Улица: "ХАН АСПАРУХ" 1
101687933Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БАНСКО
Пощенски код: 2770
Населено място: С. ДОБРИНИЩЕ
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР НА КМЕТСВОТО НА ОБЩИНАТА 0
14.09.200624.10.2008Прекратен
BG005000A0002ЕТ "ДЕКОВ-38"Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 0723
Населено място: С.СКРАВЕНА-СОФИЙСКО
Улица: НОНОВСКА 1
130583175Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 0723
Населено място: С.СКРАВЕНА-СОФИЙСКО
Улица: НОНОВСКА 1
04.07.200616.12.2009Прекратен
BG005000A0003ЕТ"НОВОПЛАСТ-ЦВЕТАН ЦЕКОВ"Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 0723
Населено място: БОТЕВГРАД
Улица: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 151
832035985Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 0723
Населено място: БОТЕВГРАД
Улица: ПРОГРЕС 4
28.06.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0082ЕТ"ГАЛИНА ЯНКОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: Ген.Тошево
Пощенски код: 7830
Населено място: с.Кардам
Улица: - -
124122095Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: Ген.Тошево
Пощенски код: 7830
Населено място: с.Кардам
Улица: - -
15.09.200618.08.2009Прекратен
BG003100A0089ЕТ ЗЛАТКО-КИРИЛКА МОМЧИЛОВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6442
Населено място: БРОД
Улица: АКАЦИЯ 26
126725117Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6442
Населено място: БРОД
Улица: АКАЦИЯ 26
22082088
22089071
15.09.2006Валиден
BG004000A0117ПК"Напредък"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7870
Населено място: с.Дралфа
Улица: "Първи май" 22
000862467Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7870
Населено място: с.Миладиновци
Улица: извън регулация,имот 000177
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.09.200602.03.2011Прекратен
BG003100A0090ЕТ ЛОРА-АНТОАНЕТА АНЕВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: КАМЕНЕЦ 4-Д-10
126025111Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: РАДЕЦКИ 1
22082089
22089071
15.09.200627.11.2015Прекратен
BG004000A0118ПК"Напредък"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7870
Населено място: с.Дралфа
Улица: "Първи май" 22
000862467Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7870
Населено място: с.Маково
Улица: извън регулация в имот №000054 000054
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.09.200602.03.2011Прекратен
BG004000A0119ПК"Напредък"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7870
Населено място: с.Дралфа
Улица: "Първи май" 22
000862467Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7784
Населено място: Росина
Улица: извън регулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
14.09.200619.05.2011Прекратен
BG004200A0019ЕТ "ТРОПИК-РУМЯНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА"Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: УЛ.ВЕРЕНИШКА 9
020327251Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: КВ.МАЛА КУТЛОВИЦА
22082088
22089038
22089071
11.09.2006Валиден
BG003100B0001ЕТ ИВАН МОРАЛИЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6970
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ДУНАВ 12
108017675Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6970
Населено място: ИВАЙЛОВГРАД
Улица: ДУНАВ №12
22042183
22042184
22042281
22042282
22042283
22042284
22042981
22042982
19.09.2006Валиден
BG002000A0093ЕТ "ШИК-ГЕОРГИ МИТКОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "ЕДЕЛВАЙС" 8
103030163Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9172
Населено място: НИКОЛАЕВКА
Улица: НИКОЛАЕВКА
22082089
22089038
22089071
15.09.200626.06.2020Прекратен
BG003100A0091ЕТ ОРЕЛ-ИВАНКА КАРАДЖОВАДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ДИМИТРОВГРАД
Пощенски код: 6420
Населено място: С.ГОРСКИ ИЗВОР
Улица: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХ
126168629Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ДИМИТРОВГРАД
Пощенски код: 6420
Населено място: С.ГОРСКИ ИЗВОР
Улица: ХХХХХХХХХХХХХ Х
19.09.200622.05.2007Прекратен
BG002000A0094ЕТ "ВЕСЕЛА-ВЕСЕЛИНКА ГЕРЧЕВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: Ж.К."ПЕТЛЕШЕВ" ВХ.7 ЕТ.9 АП.164 139
103753143Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9807
Населено място: НОВОСЕЛ
Улица: "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" 27
22082089
22089038
22089071
15.09.200627.04.2012Прекратен
BG003100A0092ЕТ РОАЛ-РОСЕН МУСОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ТРАКИЯ 73
126634518Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: МЕСТНОСТ КАМЕНЕЦ
22082088
22089071
19.09.2006Валиден
BG002000A0095"ТОРНАДО-ИВ-ИВАН ИВАНОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: "МЛАДЕЖКА" ВХ.Е ЕТ4 АП.14 1
103007517Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: С.СЛЪНЧЕВО
Улица: СЛЪНЧЕВО
22082089
22089038
22089071
15.09.200616.03.2011Прекратен
BG004400A0080ЕТ " АНИ-АТЧЕ ЮМЕР "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7691
Населено място: С.ЯРЕБИЦА
Улица: ПЪРВА 2
118579730Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7691
Населено място: С.ЯРЕБИЦА
Улица: ПЪРВА 2
19.09.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0100ЧЗПК"НАДЕЖДА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ПОПОВЦИ
Улица: С.ПОПОВЦИ
817058172Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ДУМНИЦИ
Улица: С.ДУМНИЦИ
13.09.200612.03.2009Прекратен
BG004300A0101ЕТ "МАРИЯ ГАТЕВА"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5342
Населено място: С. АНГЕЛОВ
Улица: С. АНГЕЛОВ
817072371Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5342
Населено място: С. АНГЕЛОВ
Улица: С. АНГЕЛОВ
19.09.200619.08.2009Прекратен
BG004300A0102ЕТ "ГЕРГАНА - МВВ- ВАЛЕНТИН МАРИНОВ"Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5770
Населено място: ГР. ЛУКОВИТ
Улица: "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 40
110022373Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5770
Населено място: МЕСТНОСТ "ПАНЕГА"
Улица: МЕСТНОСТ "ПАНЕГА"
22082089
22089071
19.09.200626.02.2016Прекратен
BG004300A0103ВПТК "ЕДИНСТВО - 93"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5922
Населено място: С. ОБНОВА
Улица: С. ОБНОВА
824087411Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5922
Населено място: С. ОБНОВА
Улица: С. ОБНОВА
19.09.200616.08.2010Прекратен
BG004300A0104ЕТ "ЦОНИ - ВАСИЛ ЦОНЕВ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: ГР. СЕВЛИЕВО
Улица: "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 13
107507352Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: КВ."БАЛАБАНЦА"
Улица: КВ."БАЛАБАНЦА",УЛ. "ЛОЗАРСКА"
22082088
22089071
19.09.2006Валиден
BG002100A0083ПК"ПРОБУДА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9370
Населено място: С.ПАСКАЛЕВО
Улица: - -
124037150Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9370
Населено място: С.ПАСКАЛЕВО
Улица: - -
20.09.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0084ПК"ПРОБУДА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9370
Населено място: С.ПАСКАЛЕВО
Улица: - -
124037150Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9371
Населено място: С.СТЕФАН КАРАДЖА
Улица: - -
20.09.200616.12.2009Прекратен
BG004000A0120Потребителна кооперация "Подкрепа"Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7841
Населено място: с.Садина
Улица: ул."Девети септември" 1
000862563Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7841
Населено място: с.Садина
Улица: ул."Ал.Стамболийски" 36
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
21.09.200628.04.2017Прекратен
BG002100A0085РПК"КРАСОТА"с.КрасенДържава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9534
Населено място: С.КРАСЕН
Улица: ПЪРВА 58
834054639Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9534
Населено място: с.КРАСЕН
Улица: - -
21.09.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0086РПК"КРАСОТА"с.КрасенДържава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9534
Населено място: С.КРАСЕН
Улица: ПЪРВА 58
834054639Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9538
Населено място: с.ИЗВОРОВО
Улица: - -
21.09.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0087РПК"КРАСОТА"с.КрасенДържава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9534
Населено място: С.КРАСЕН
Улица: ПЪРВА 58
834054639Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Пощенски код: 9550
Населено място: С.ПЧЕЛАРОВО
Улица: - -
21.09.200616.12.2009Прекратен
BG005100A0004ЕТ"Равни чал - Димитър Натин"Държава: България
Област: Софийска
Община: Костенец
Пощенски код: 2042
Населено място: с. "Костенец"
Улица: "Пипериче" 55
131219160Държава: България
Област: Софийска
Община: Костенец
Пощенски код: 2042
Населено място: с. "Костенец"
Улица: Стопански двор
21.09.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0243АВИТ - Аврам Трифонов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: с.Кошарица
Улица: ул.Девети септември 3
812153951Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: с.Кошарица
Улица: 9-ти септември, западно от селото 3
22082089
22089038
22089071
26.09.200615.06.2015Прекратен
BG001000A0244НИКСИ-ИВАНКА НЕДКОВА ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: с.Ахелой
Улица: Стара планина 6
102014284Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: Ахелой
Улица: "Слънчев бряг"
22082088
22089038
22089071
26.09.2006Валиден
BG005100A0005ЕТ"АНДИ-Йордан Илиев-Цветанка Илиева"Държава: България
Област: София
Община: Панчарево
Пощенски код: 1532
Населено място: с.Казичене
Улица: "Васил Левски" 62
121104850Държава: България
Област: София
Община: Панчарево
Пощенски код: 1532
Населено място: с.Казичене
Улица: "Васил Левски" 64
15.09.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0007ЕТ"Димитър Ортомаров-ДИ КО ТА"Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2904
Населено място: с.Борово
Улица: няма
101579081Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2904
Населено място: с.Борово
Улица: няма
27.09.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0008ЕТ"АСЕН БАКАЛОВ-БАКАЛОВ АТ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БАНСКО
Пощенски код: 2770
Населено място: БАНСКО
Улица: ВИТОША № 1
101025961Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БАНСКО
Пощенски код: 2770
Населено място: БАНСКО
Улица: РУПЧОВЕЦ
28.09.200614.01.2009Прекратен
BG002000A0096ЕТ "ДИВЕКС-ВЕНКО ЗАЙЦОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: ВАРНА
Улица: ул. "Лозарска" 21
103268182Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: кв.Виница, м-ст Узун келеме
22082088
22089038
22089071
25.09.2006Валиден
BG004000A0121ПК "ЗОРА"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7760
Населено място: с.Лиляк
Улица: "Георги Димитров" 86
000862652Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7761
Населено място: с.Александрово
Улица: Имот №000069
29.09.200615.07.2010Прекратен
BG004000A0122ПК "ЗОРА"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7760
Населено място: с. Лиляк
Улица: ул. "Георги Димитров" 86
000862652Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7760
Населено място: с.Лиляк
Улица: кв.88,УПИ VІ
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
29.09.200612.10.2021Прекратен
BG005500A0001ЕТ"Виолета Райнова-Чочи"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 07056
Населено място: с.Мурсалево
Улица: Калоян 37
109016964Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 07056
Населено място: с.Мурсалево
Улица: Калоян 37
02.10.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0245ЕТ"Ангел Дуков"Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Баня
Улица: с.Баня
119010244Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Баня
Улица: район Минерални бани 3
02.10.200622.04.2009Прекратен
BG002100A0088EТ "НЕВЕНА МИХАЙЛОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.ДОБРИЧ
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 14 АП.32
124084577Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9379
Населено място: с. ВЛАДИМИРОВО
Улица: -
02.10.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0246ЕТ"Таня-Ангел Ангелов"Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ж.к.Славейков 68-3-7
147073668Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: "Любчо Баръмов" 142
22082089
22089038
22089071
02.10.200612.04.2016Прекратен
BG004400B0002ЕТ " БАКХУС - АТАНАСКА БЕЛЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 60
118553229Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ДОБРИЧ ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА
02.10.200618.09.2008Прекратен
BG003100A0093ЕТ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ТАНЯДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2-4-В-91
836148845Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6313
Населено място: ВЪГЛАРОВО
Улица: 0
22082089
22089071
02.10.200616.01.2020Прекратен
BG003000B0005ООД"МПИ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВСКА
Община: КАРЛОВО
Пощенски код: 4300
Населено място: КАРЛОВО
Улица: ГЕН. КАРЦОВ 34
115736280Държава: България
Област: ПЛОВДИВСКА
Община: КАРЛОВО
Пощенски код: 4341
Населено място: ГР.КЛИСУРА
Улица: 20-ТИ АПРИЛ 1
08.05.2007Прекратен
BG002000A0097ЕТ "ИВАНЧО ПЕТРОВ"Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9000
Населено място: с.ЛОЗЕВО
Улица: с.Лозево
127025000Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9746
Населено място: с.Лозево
Улица: с.Лозево
22082089
22089038
22089071
29.09.200621.07.2016Прекратен
BG002000A0098СД "ВЕСМАРИ Н-ИВАНОВ, НЕДЕВ И СИЕ"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9004
Населено място: ВАРНА
Улица: ВЛАДИСЛАВ 202
130159187Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9145
Населено място: с.Доброглед
Улица: с.Доброглед
22082089
22089038
22089071
29.09.200612.05.2014Прекратен
BG002000A0099ЕТ "ЮЛИ-94-АТАНАС ЖЕЧЕВ"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ДЪЛГОПОЛ
Пощенски код: 9000
Населено място: ДАЛГОПОЛ
Улица: "Г.Димитров" 192
103221948Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ДЪЛГОПОЛ
Пощенски код: 9000
Населено място: Дългопол
Улица: Дългопол
29.09.200618.01.2010Прекратен
BG002000A0100ЕТ "МАРИЦА-СТОЯНКА ПОЛИХРОНОВА"Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9746
Населено място: с.Лозево
Улица: В.КОЛАРОВ 19
127013083Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9746
Населено място: с.Лозево
Улица: общински резервен терен
22082089
22089038
22089071
29.09.200610.11.2014Прекратен
BG002000A0101ЕТ "СОЛНИК-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: Аксаково
Улица: Нанко Нанков 4Б
103889883Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9145
Населено място: Аксаково
Улица: местност "Михлюза"
22082088
22089038
22089071
29.09.200624.06.2021Прекратен
BG001000A0247ЕТ"Дида-Тодор Вълчев"Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Каблешково
Улица: Панайот Волов 25
102661695Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Каблешково
Улица: кв.6 УПИ ХI
22082089
22089038
22089071
03.10.200631.10.2019Прекратен
BG005500A0002РПК"Напред"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2640
Населено място: Кочериново
Улица: "Св.Иван Рилски" 64
109055497Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2640
Населено място: Кочериново
Улица: "Свилен Русев"
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0003РПК"Напред"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2640
Населено място: Кочериново
Улица: "Св.Иван Рилски" 64
109055497Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2627
Населено място: с.Крумово
Улица: без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0089ЕТ"ЕВА-ЕВДОКИЯ КОЛЕВА"Държава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9650
Населено място: гр.Каварна
Улица: ул."Захари Стоянов" №17а
124687963Държава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9659
Населено място: с.Раковски
Улица: - -
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0004ПК"Орач"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2540
Населено място: с.Коняво
Улица: "Ленин" 51
000242548Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2543
Населено място: с.Копиловци
Улица: ул.без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0005РПК"Напред"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2640
Населено място: Кочериново
Улица: "Св.Иван Рилски" 64
109055497Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2628
Населено място: с.БУРАНОВО
Улица: без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0006ПК"Орач"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2540
Населено място: с.Коняво
Улица: "Ленин" 51
000242548Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2541
Населено място: с.Дворище
Улица: ул.без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0007РПК"Напред"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2640
Населено място: Кочериново
Улица: "Св.Иван Рилски" 64
109055497Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2626
Населено място: с.БОРОВЕЦ
Улица: без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0008РПК"Напред"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2640
Населено място: Кочериново
Улица: "Св.Иван Рилски" 64
109055497Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2624
Населено място: с.Цървище
Улица: без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0009ПК"Орач"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2540
Населено място: с.Коняво
Улица: "Ленин" 51
000242548Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2540
Населено място: с.Коняво
Улица: ул.без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0010РПК"Напред"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2640
Населено място: Кочериново
Улица: "Св.Иван Рилски" 64
109055497Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2623
Населено място: с.Мурсалево
Улица: без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0011ПК"Орач"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2540
Населено място: с.Коняво
Улица: "Ленин" 51
000242548Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2542
Населено място: с.Цървеняно
Улица: ул.без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0012ПК"Орач"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2540
Населено място: с.Коняво
Улица: "Ленин" 51
000242548Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2539
Населено място: с.Буново
Улица: ул.без име
04.10.200616.12.2009Прекратен
BG004200A0020ЕТ "ДНЛ-ТРАНС-ЙОРДАН ТРАЙКОВ"Държава: България
Област: СОФИЯ-ГРАД
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: Ж.К."ДРУЖБА 2",БЛ.263,ВХ.Б,АП.35 2
121671587Държава: България
Област: СОФИЯ-ГРАД
Община: СОФИЯ
Пощенски код: 3145
Населено място: С.МОРАВИЦА
Улица: . .
04.10.200623.09.2008Прекратен
BG002100A0090ЕТ"РАДОСТ-СТОЯН СТОЯНОВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9366
Населено място: с.Славеево
Улица: - -
124568304Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9366
Населено място: с.Славеево
Улица: - -
05.10.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0248Каблешково ЗПКДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Каблешково
Улица: ул.Станчо Желев 7
812046458Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Каблешково
Улица: Стопански двор
22082089
22089038
22089071
06.10.200601.10.2012Прекратен
BG001000A0249ЗЪПАНА - Христо Великов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Меден рудник 469-А-8-22
147064039Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8561
Населено място: с.Дъскотна
Улица: с.Дъскотна
22082089
22089038
22089071
06.10.200628.07.2011Прекратен
BG001000A0250Пандора - Панайот Панайотов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул.Панайот Хитов 22-Г-7
119029230Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код:
Населено място: с.Коньово
Улица: Стопански двор
06.10.200629.06.2010Прекратен
BG001000A0251ДИМАНА ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Малко Чочовени
Улица: с.Малко Чочовени
119631856Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Малко Чочовени
Улица: с.Малко Чочовени
22082088
22089038
22089071
06.10.2006Валиден
BG001000A0252П.Б.П - Петър Богданов ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Царево
Пощенски код: 8260
Населено място: гр.Царево
Улица: ул.Хан Аспарух 30
102786599Държава: България
Област: Бургас
Община: Царево
Пощенски код: 8260
Населено място: гр.Царево
Улица: РПК Складова база
22082089
22089038
22089071
06.10.200609.08.2011Прекратен
BG003000A0241ЕТ СВЕТЛА - СВЕТЛА ДЕЛИБОСОВАДържава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ХИСАР
Пощенски код: 4180
Населено място: ХИСАР
Улица: ВЕЛА ПЕЕВА 40
115804727Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ХИСАР
Пощенски код: 4180
Населено място: ХИСАР
Улица: КВ.МОМИНА БАНЯ
13.09.200616.07.2007Прекратен
BG003000A0242ЕТ ФОРСАЙТОВА-ИВАНКА ПОПОВАДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6199
Населено място: ГУРКОВО
Улица: МЕЧЕВ МОСТ 9
123672638Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6199
Населено място: ГУРКОВО
Улица: МЕЧЕВ МОСТ 9
22082089
22089071
20.09.200601.08.2016Прекратен
BG003000A0243ЕТ ЖЕКТОН-34-ЖЕКО ЖЕКОВДържава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ЧИРПАН
Пощенски код: 6223
Населено място: с.ЦЕЛИНА
Улица: с.ЦЕЛИНА
123086874Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: ЧИРПАН
Пощенски код: 6223
Населено място: с.ЦЕЛИНА
Улица: с.ЦЕЛИНА
20.09.200623.07.2008Прекратен
BG003000A0244ЕТ ТРИФОН САРАФСКИДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4413
Населено място: ВЕЛИЧКОВО
Улица: ВЕЛИЧКОВО
112613357Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4413
Населено място: ВЕЛИЧКОВО
Улица: ВЕЛИЧКОВО
22082089
22089071
26.09.200627.07.2018Прекратен
BG003000A0245ВК РОДОПСКИ БАНИДържава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4940
Населено място: с.БАНИТЕ
Улица: С.БАНИТЕ
000602551Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4940
Населено място: с.БАНИТЕ
Улица: КВ.СРЕДНА
22082089
22089071
01.10.200613.04.2016Прекратен
BG003000A0246КООПЕРАЦИЯ "ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "РОДОПСКИ БАНИ""Държава: България
Област: Смолян
Община: Баните
Пощенски код: 4940
Населено място: с.Баните
Улица: -
000602551Държава: България
Област: Смолян
Община: Баните
Пощенски код: 4939
Населено място: с.ВИШНЕВО
Улица: с.ВИШНЕВО
22082088
22089071
01.10.2006Валиден
BG003000A0247ЕТ АСЕН АРСОВДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4225
Населено място: гр.ПЕРУЩИЦА
Улица: ЦАР ИВАН АСЕН 45
115850144Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4225
Населено място: ПЕРУЩИЦА
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР 1
22089071
22089077
02.10.200613.09.2013Прекратен
BG003000A0248ЕТ "ИНА - ВАСИЛ ВЪЛКОВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Стрелча
Пощенски код: 4530
Населено място: СТРЕЛЧА
Улица: ЕНЧО ФИНГАРОВ 7
112036432Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Стрелча
Пощенски код: 4530
Населено място: СТРЕЛЧА
Улица: МЕСТНОСТ КРАЙНА УПИ 0230
22082089
22089071
02.10.200627.02.2019Прекратен
BG003000A0249ПК КИТКАДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гурково
Пощенски код: 6189
Населено място: с.КОНАРЕ
Улица: с.КОНАРЕ
833017612Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гурково
Пощенски код: 6189
Населено място: с.КОНАРЕ
Улица: с.КОНАРЕ
22089071
22089077
03.10.200623.04.2012Прекратен
BG004000A0123ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КАМЧИЯ"Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7920
Населено място: с.Обител
Улица: "Георги Димитров" 16
000862798Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7924
Населено място: с.Голямо Църквище
Улица: ПИ №000079
22082089
22089038
22089048
22089071
10.10.200620.02.2018Прекратен
BG004000A0124ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КАМЧИЯ"Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7920
Населено място: с.Обител
Улица: "Георги Димитров" 16
000862798Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7936
Населено място: с.Угледно
Улица: ПИ№007011
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
10.10.200620.02.2018Прекратен
BG004000A0125Кооперация "Потребителна Кооперация "Братско съгласие""Държава: България
Област: Търговище
Община: Опака
Пощенски код: 7847
Населено място: с. Горско Абланово
Улица: ул. "Братя Освободители" № 21
000862442Държава: България
Област: Търговище
Община: Опака
Пощенски код: 7847
Населено място: с.Горско Абланово
Улица: "Братя Освободители" 21
22082088
22089038
22089048
22089071
10.10.200625.02.2022Прекратен
BG005500A0013ПК"Надежда"с.Червен брегДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2629
Населено място: с.Червен брег
Улица: Димитър Благоев 13
000245537Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2629
Населено място: с.Червен брег
Улица: Александър Стамболийски 6
10.10.200612.06.2008Прекратен
BG005500A0014ПК"Съгласие"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2633
Населено място: с.Крайници
Улица: без име
000242629Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2022
Населено място: с.Крайници
Улица: без име
10.10.200616.06.2008Прекратен
BG005500A0015ПК"Юрий Гагарин"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2685
Населено място: с.Панчарево
Улица: без име
000242594Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2690
Населено място: Голям Върбовник
Улица: горен
10.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0016ПК"Юрий Гагарин"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2685
Населено място: с.Панчарево
Улица: без име
000242594Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2690
Населено място: с.Голям Върбовник
Улица: долен
10.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0017ПК"Юрий Гагарин"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2685
Населено място: с.Панчарево
Улица: без име
000242594Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2684
Населено място: с.Шатрово
Улица: без име
10.10.200616.12.2009Прекратен
BG004100A0002ПК"ДОВЕРИЕ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3960
Населено място: с. Горни Лом
Улица: ...
000142569Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3960
Населено място: с. Горни Лом
Улица: ...
29.09.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0018ПК"Юрий Гагарин"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2685
Населено място: с.Панчарево
Улица: без име
000242594Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2657
Населено място: с.Блато
Улица: без име
10.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0019ПК"Юрий Гагарин"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2685
Населено място: с.Панчарево
Улица: без име
000242594Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2691
Населено място: Мали Върбовник
Улица: долен
10.10.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0250РПК "КАСТРАКЛИ"Държава: България
Област: Смолян
Община: Борино
Пощенски код: 4824
Населено място: С.БОРИНО
Улица: "РОДОПИ" 58
830186110Държава: България
Област: Смолян
Община: Борино
Пощенски код: 4824
Населено място: С.БОРИНО
Улица: "РОДОПИ" 36
22082089
22089071
04.10.200628.06.2017Прекратен
BG003100A0094ЕГ "ГЕОРГИ СТОЯНОВ"Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6534
Населено място: С.СИВА РЕКА
Улица: ХХ Х
126635614Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6534
Населено място: С.СИВА РЕКА
Улица: ХХ
11.10.200602.01.2008Прекратен
BG004100A0003ПТК "СВЕТЛИНА"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3958
Населено място: С. ДОЛНИ ЛОМ
Улица: . .
105000585Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3958
Населено място: С. ДОЛНИ ЛОМ
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2
09.10.200616.12.2009Прекратен
BG004400A0081ЕТ " ДОЛАРИ - ИВАН СТОЯНОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7531
Населено място: С.ДОБРОТИЦА
Улица: ПОБЕДА 3
118045349Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7531
Населено място: С.ДОБРОТИЦА
Улица: ПОБЕДА 3
16.12.2009Прекратен
BG004400A0082ЕТ " МАРТИ - ЙОРДАНКА КОСТОВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7531
Населено място: С.ДОБРОТИЦА
Улица: ШИПКА 12
118548724Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7531
Населено място: С.ДОБРОТИЦА
Улица: ШИПКА 12
16.12.2009Прекратен
BG004300A0105ЕТ "НК-РУМЕН РАЧЕВ"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "БОРОВСКА" 12,АП.11
817087868Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5347
Населено място: С.РАЙНОВЦИ
Улица: С.РАЙНОВЦИ
27.09.200603.06.2008Прекратен
BG004300A0106"СИМ-99" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР. ГАБРОВО
Улица: БУЛ.СТОЛЕТОВ 133
107059073Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5335
Населено място: С. ЖЪЛТЕШ
Улица: С.ЖЪЛТЕШ
22082088
22089071
27.09.2006Валиден
BG004100A0004ПК "БРАТСТВО"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3950
Населено място: С. ЧУПРЕНЕ
Улица: . .
105516712Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3953
Населено място: С. ТЪРГОВИЩЕ
Улица: . .
10.10.200616.12.2009Прекратен
BG004100A0005ПК "БРАТСТВО"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3950
Населено място: С. ЧУПРЕНЕ
Улица: . .
105516712Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3954
Населено място: С.РЕПЛЯНА
Улица: . .
10.10.200609.10.2009Прекратен
BG004100A0006ПК "БРАТСТВО"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3950
Населено място: С. ЧУПРЕНЕ
Улица: . .
105516712Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3951
Населено място: С. ВЪРБОВО
Улица: . .
10.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0020РПК"Наркооп-гр.ДупницаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Христо Ботев 15
000242384Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2644
Населено място: с.Бистрица
Улица: .
13.10.200611.07.2008Прекратен
BG005400A0008ЕТ"Тина-Христина Воденичарова"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2820
Населено място: гр.Мелник
Улица: гр.Мелник
101039007Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2820
Населено място: гр.Мелник
Улица: гр.Мелник
14.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0021РПК"Наркооп-гр.ДупницаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Христо Ботев 15
000242384Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2649
Населено място: с.Крайни дол
Улица: .
13.10.200611.07.2008Прекратен
BG005500A0022РПК"Наркооп-гр.ДупницаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Христо Ботев 15
000242384Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2620
Населено място: с.Самораново
Улица: .
13.10.200611.07.2008Прекратен
BG005500A0023РПК"Наркооп-гр.ДупницаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Христо Ботев 15
000242384Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2680
Населено място: с.Баланово
Улица: .
13.10.200611.07.2008Прекратен
BG005500A0024РПК"Наркооп-гр.ДупницаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Христо Ботев 15
000242384Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2622
Населено място: с.Яхиново
Улица: .
13.10.200611.07.2008Прекратен
BG005500A0025РПК"Наркооп-гр.ДупницаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Христо Ботев 15
000242384Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2619
Населено място: с.Тополница
Улица: .
13.10.200611.07.2008Прекратен
BG005500A0026РПК"Наркооп-гр.ДупницаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Христо Ботев 15
000242384Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2648
Населено място: с.Джерман
Улица: .
13.10.200611.07.2008Прекратен
BG004300B0002"ПАНДОРА-ПЛАМЕНА" ЕООДДържава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощенски код: 5000
Населено място: ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "ПОЛТАВА" 9,АП.6
104619990Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощенски код: 5220
Населено място: ГР. БЯЛА ЧЕРКВА
Улица: БАЧО КИРО 77
06.10.200626.04.2010Прекратен
BG004300A0107РПК "НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: НИКОПОЛ
Пощенски код: 5940
Населено място: ГР.НИКОПОЛ
Улица: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1
114036057Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: НИКОПОЛ
Пощенски код: 5951
Населено място: С.ЧЕРКОВИЦА
Улица: С.ЧЕРКОВИЦА
02.10.200607.01.2011Прекратен
BG004300A0108РПК "НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: НИКОПОЛ
Пощенски код: 5940
Населено място: ГР.НИКОПОЛ
Улица: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1
114036057Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: НИКОПОЛ
Пощенски код: 5953
Населено място: С.ВЪБЕЛ
Улица: С.ВЪБЕЛ
02.10.200606.01.2011Прекратен
BG004300A0109РПК "НАРКООП"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: НИКОПОЛ
Пощенски код: 5940
Населено място: ГР.НИКОПОЛ
Улица: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1
114036057Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: НИКОПОЛ
Пощенски код: 5940
Населено място: ГР.НИКОПОЛ
Улица: ИМОТ № 000339
02.10.200614.10.2010Прекратен
BG004300A0111ЕТ "НЕДКО ИВАНОВ"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "ХВОЙНА" 13
107518797Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: КВ. ЗЛАТАРИ
02.10.200618.09.2008Прекратен
BG004300A0110ЕТ "МИТКО КОЖУХАРОВ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Трявна
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: СТАРА ПЛАНИНА 73
817002017Държава: България
Област: Габрово
Община: Трявна
Пощенски код: 5350
Населено място: С. ПРЕСТОЙ
Улица: С.ПРЕСТОЙ
22082088
22089071
02.10.2006Валиден
BG004300A0112ЕТ "НИКОЛЧО КОЛЕВ"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" 88
104624514Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5918
Населено място: С.ТАТАРИ
Улица: С.ТАТАРИ
05.10.200628.12.2007Прекратен
BG003100A0095ЕТ ШАМО-ДОБРИ ТОДОРОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: СТАРА ПЛАНИНА 53-55-А
126043275Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6310
Населено място: КЛОКОТНИЦА
Улица: 0
22082089
22089071
13.10.200623.07.2014Прекратен
BG005500A0027РПК"Наркооп-гр.ДупницаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Христо Ботев 15
000242384Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2681
Населено място: с.Палатово
Улица: .
13.10.200611.07.2008Прекратен
BG005500A0028РПК"Рила"гр.РилаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2630
Населено място: Рила
Улица: Христо Смирненски 5
109053489Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2630
Населено място: Рила
Улица: Кройречна 25
13.10.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0029ПК"Юрий Гагарин"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2685
Населено място: с.Панчарево
Улица: без име
000242594Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2685
Населено място: с.Панчарево
Улица: .
13.10.200616.12.2009Прекратен
BG004400A0083ЕТ " ПЕРЛА - ПЕТРАНКА АНДРЕЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: КАЙНАРДЖА
Пощенски код: 7560
Населено място: С.СРЕДИЩЕ
Улица: АКАЦИЯ 38
118029099Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: КАЙНАРДЖА
Пощенски код: 7560
Населено място: С.СРЕДИЩЕ
Улица: АКАЦИЯ 38
22.11.2006Прекратен
BG004400A0084ЕТ " НИКУЛДЕН - КОЛЮ ПЕТРОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: МАКЕДОНИЯ ВХ.А ЕТ.3 АП.7 207
118560242Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7550
Населено място: С.КАЙНАРДЖА
Улица: МЕСТНОСТ " МЕРИ "
16.12.2009Прекратен
BG005200A0009ЕТ"Тодор Герайков"Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2920
Населено място: с. Мусомище
Улица: няма
101015255Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2920
Населено място: с.Мосомище
Улица: Стопански двор
15.12.200916.12.2009Прекратен
BG002100A0091ЗКПУ"СЪЗНАНИЕ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9363
Населено място: с.Пчелино
Улица: - -
834050509Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9363
Населено място: с.Пчелино
Улица: - -
16.10.200607.11.2007Прекратен
BG004100A0007ПК "БРАТСТВО"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3950
Населено място: С. ЧУПРЕНЕ
Улица: . .
105516712Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3957
Населено място: С. ПРОТОПОПИНЦИ
Улица: . .
11.10.200616.12.2009Прекратен
BG004100A0008ПК "БРАТСТВО"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3950
Населено място: С. ЧУПРЕНЕ
Улица: . .
105516712Държава: България
Област: ВИДИН
Община: ЧУПРЕНЕ
Пощенски код: 3950
Населено място: С. ЧУПРЕНЕ
Улица: . .
12.10.200616.12.2009Прекратен
BG004200A0021ЕТ "СМОКИ-КИРИЛ ГЕНОВСКИ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: МОНТАНА
Пощенски код: 2277
Населено място: С.ГАБРОВНИЦА
Улица: "ВАСИЛ АПРИЛОВ" 12
111561548Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: МОНТАНА
Пощенски код: 2277
Населено място: С.ГАБРОВНИЦА
Улица: . .
12.10.200631.05.2010Прекратен
BG004200B0002"ВИНИМАКС" ЕООДДържава: България
Област: Монтана
Община: Вършец
Пощенски код: 3540
Населено място: ГР.ВЪРШЕЦ
Улица: "ХАРАЛАМПИ.ГЕНЧЕВ" 1А
111566851Държава: България
Област: Монтана
Община: Вършец
Пощенски код: 3540
Населено място: ГР.ВЪРШЕЦ
Улица: "ХАРАЛАМПИ ГЕНЧЕВ" 1А
22042138
22042178
22042179
22042180
22042181
22042182
22042183
22042184
22042918
22042958
22042981
22042982
22042983
22042984
22051010
22059010
12.10.200617.06.2011Прекратен
BG001000A0253Дима-82 Димитър Ганчев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Меден рудник 108-2-15
102901400Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код:
Населено място: гр.Малко Търново
Улица: гр.Малко Търново
17.10.200621.11.2007Прекратен
BG001000A0254Оскар - 69 - Румен Бояджиев ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8890
Населено място: гр.Твърдица
Улица: ул.Ивайло 6
119079945Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8890
Населено място: гр.Твърдица
Улица: ул.Захари Стоянов № 28Б
22082088
22089038
22089071
17.10.2006Валиден
BG001000A0255ГЕЯ ЗКПУДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Каблешково
Улица: ул.Стара планина 22
812158813Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код:
Населено място: гр.Каблешково
Улица: ул.Стара планина 22
17.10.200629.09.2009Прекратен
BG004300A0113ПК "ЕДИНСТВО-19"Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5877
Населено място: С.БЪРКАЧ
Улица: С.БЪРКАЧ
824108273Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5877
Населено място: С.БЪРКАЧ
Улица: "В.КОЛАРОВ" 5
22082089
22089071
13.10.200610.11.2015Прекратен
BG004100A0009ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: БЕЛОГРАДЧИК
Улица: . .
16.10.200616.12.2009Прекратен
BG004100A0010ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3913
Населено място: С. ПРОЛАЗНИЦА
Улица: . .
16.10.200631.10.2007Прекратен
BG004300A0114"ВАК-ВАСИЛ АНДРЕЕВ"ЕТДържава: България
Област: ЛОВЕШКА
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "НИКОЛАЕВСКА" 13
030064788Държава: България
Област: ЛОВЕШКА
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5097
Населено място: С.ВЕЛКОВЦИ
Улица: С.ВЕЛКОВЦИ
13.10.200624.08.2007Прекратен
BG004100A0011ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3955
Населено място: С. БОРОВИЦА
Улица: . .
16.10.200631.10.2007Прекратен
BG004100A0012ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3963
Населено място: С. СТАКЕВЦИ
Улица: . .
16.10.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0115ПК "ДУНАВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5281
Населено място: С.ВАРДИМ
Улица: С.ВАРДИМ
000118582Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5281
Населено място: С. ВАРДИМ
Улица: "ПЪРВА"
22082088
22089071
16.10.200628.05.2021Прекратен
BG004100A0013ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3917
Населено място: С. ПРАУЖДА
Улица: . .
16.10.200616.12.2009Прекратен
BG004100A0014ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3939
Населено място: С. ВЪРБА
Улица: . .
16.10.200631.10.2007Прекратен
BG004300A0116"ГЕОРГИ ЮРУЧКИ"ЕТДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР. СВИЩОВ
Улица: "ГЕОРГИ МАТЕВ" 33
104676240Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: "ГЕОРГИ МАТЕВ" 33
22082088
22089071
16.10.2006Валиден
BG004100A0015ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3914
Населено място: С. ГРАНИТОВО
Улица: . .
16.10.200616.12.2009Прекратен
BG004400A0085" КООП " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
118550052Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 8
17.10.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0117РПК-ГР.ЕЛЕНАДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР. ЕЛЕНА
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 1
000114242Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР.ЕЛЕНА
Улица: "ПЪРЧЕВЦИ"
22082089
22089071
16.10.200614.04.2016Прекратен
BG004300A0118РПК-ГР.ЕЛЕНАДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР. ЕЛЕНА
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 1
000114242Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5079
Населено място: С.РУХОВЦИ
Улица: С. РУХОВЦИ
22082089
22089071
16.10.200613.03.2012Прекратен
BG004300A0119РПК-ГР.ЕЛЕНАДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР. ЕЛЕНА
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 1
000114242Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5082
Населено място: С. ИЛАКОВ РЪТ
Улица: С. ИЛАКОВ РЪТ
22082089
22089071
16.10.200613.03.2012Прекратен
BG004300A0120РПК-ГР.ЕЛЕНАДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР. ЕЛЕНА
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 1
000114242Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5097
Населено място: С. БУЙНОВЦИ
Улица: С. БУЙНОВЦИ
22082089
22089071
16.10.200614.04.2016Прекратен
BG004300A0121РПК-ГР.ЕЛЕНАДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР. ЕЛЕНА
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 1
000114242Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5083
Населено място: С. ПАЛИЦИ
Улица: С. ПАЛИЦИ
22082089
22089071
16.10.200603.07.2014Прекратен
BG004300A0122РПК-ГР.ЕЛЕНАДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР. ЕЛЕНА
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 1
000114242Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5084
Населено място: С. МАРЯН
Улица: С.МАРЯН
22082089
22089071
16.10.200614.04.2016Прекратен
BG004300A0123РПК-ГР.ЕЛЕНАДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР. ЕЛЕНА
Улица: "ТРЕТИ МАРТ" 1
000114242Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5099
Населено място: С. ГРАМАТИЦИ
Улица: С. ГРАМАТИЦИ
22082089
22089071
16.10.200603.07.2014Прекратен
BG004100A0016ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3916
Населено място: С. ДЪБРАВКА
Улица: . .
16.10.200616.12.2009Прекратен
BG004100A0017ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3933
Населено място: С. САЛАШ
Улица: . .
16.10.200630.03.2009Прекратен
BG004100A0018ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3964
Населено място: С. КРАЧИМИР
Улица: . .
16.10.200616.12.2009Прекратен
BG004100A0019ПК "УСПЕХ"Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3900
Населено място: ГР. БЕЛОГРАДЧИК
Улица: КНЯЗ БОРИС I 8
000142494Държава: България
Област: ВИДИН
Община: БЕЛОГРАДЧИК
Пощенски код: 3912
Населено място: С. ЧИФЛИК
Улица: . .
16.10.200616.12.2009Прекратен
BG004100A0020"БОЙ-МАР"ООДДържава: България
Област: СОФИЯ
Община: ЛЮЛИН
Пощенски код: 1336
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЖК."ЛЮЛИН" БЛ. 330 ВХ. А ЕТ. 5 АП. 14 .
130921869Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ЛЮЛИН
Пощенски код: 3932
Населено място: С. ГЮРГИЧ
Улица: . .
17.10.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0124РПК "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5852
Населено място: С. ПОДЕМ
Улица: С. ПОДЕМ
114036349Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5852
Населено място: С.ПОДЕМ
Улица: С.ПОДЕМ
17.10.200624.07.2007Прекратен
BG004300A0125ПК"ПРОБУДА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5334
Населено място: С.ЯВОРЕЦ
Улица: С.ЯВОРЕЦ
817048751Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5334
Населено място: С.ЯВОРЕЦ
Улица: С.ЯВОРЕЦ
22082089
22089071
17.10.200622.12.2011Прекратен
BG004300A0126"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5367
Населено място: С.МРЪЗЕЦИ
Улица: С.МРЪЗЕЦИ
17.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0127"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5367
Населено място: С.ИРИНЕЦИ
Улица: С.ИРИНЕЦИ
17.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0128"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код:
Населено място: С.ХИТРЕВЦИ
Улица: С.ХИТРЕВЦИ
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0129"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5351
Населено място: С.НИКОЛАЕВО
Улица: С.НИКОЛАЕВО
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0130"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5360
Населено място: С.РАДЕВЦИ
Улица: С.РАДЕВЦИ
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0131"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код:
Населено място: С.РАШЕВИ
Улица: С.РАШЕВИ
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0132"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5367
Населено място: С.БАХРЕЦИ
Улица: С.БАХРЕЦИ
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0133"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5367
Населено място: С. СТАНЧЕВ ХАН
Улица: С. СТАНЧЕВ ХАН
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0134"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5367
Населено място: С.ВЕЛЧЕВЦИ
Улица: С.ВЕЛЧЕВЦИ
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG002000A0102ЗК "ТУТРАКАНЦИ"Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9275
Населено място: с.Тутраканци
Улица: с.Тутраканци
813160393Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9275
Населено място: с.Тутраканци
Улица: с.Тутраканци
22082088
22089038
22089071
18.10.2006Валиден
BG004300A0135"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код:
Населено място: С. БЪЗОВЕЦ
Улица: С. БЪЗОВЕЦ
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG004300A0136"ЗОРА"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код: 5350
Населено място: ГР.ТРЯВНА
Улица: "А.КЪНЧЕВ" 89
817046049Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ТРЯВНА
Пощенски код:
Населено място: С. МЕЧЕВЦИ
Улица: С. МЕЧЕВЦИ
18.10.200614.09.2010Прекратен
BG004000A0126ПК "Обединение"Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7851
Населено място: с.Водица
Улица: "Димитър Данов" 1
000862410Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7851
Населено място: с.Водица
Улица: Витоша 2А
19.10.200607.07.2010Прекратен
BG004000A0127ПК "Обединение"Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7851
Населено място: с.Водица
Улица: "Димитър Данов" 1
000862410Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7849
Населено място: с.Цар Асен
Улица: "Осъм" 12
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
19.10.200622.01.2019Прекратен
BG004000A0128ПК"ПЧЕЛА-1905"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7340
Населено място: с.Тетово
Улица: "Генерал Столетов" 1
000492621Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7340
Населено място: с.Тетово
Улица: "Генерал Столетов" 1
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
20.10.200627.10.2011Прекратен
BG002000A0103ПК "БУКАЦИТЕ"Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Осмар
Улица: "Васил Коларов" 49
000913958Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Пощенски код:
Населено място: с.Осмар
Улица: с.Осмар
18.10.200610.12.2010Прекратен
BG002000A0104ЕТ"ИВАН ВЪЛКОВ-РЕМСТРОЙГРУП"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "МИР" БЛ.2ы ВХ."Е"ы ЕТ.1ы АП.8 26
148055880Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9136
Населено място: с.Падина
Улица: с.Падина
22082089
22089038
22089071
18.10.200630.04.2013Прекратен
BG001000A0256Григорови - К.А. ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Поморие
Улица: П.К.Яворов 70
102661535Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Поморие
Улица: Стопански двор, м."Хонят"
22082088
22089038
22089071
20.10.2006Валиден
BG003000A0251ПК "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4740
Населено място: С.ПЕТКОВО
Улица: -
830186180Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4740
Населено място: С.ПЕТКОВО
Улица: ПАРЦЕЛ IV - 270
22082088
22089071
18.10.2006Валиден
BG001000A0257Недина - 5 Недка Стамболиева ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр.Поморие
Улица: ул.Преслав № 4
040099524Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: с.Гълъбец
Улица: с.Гълъбец
22082089
22089038
22089071
23.10.200619.07.2016Прекратен
BG003000A0252ЕТ "БОРИС НАЧКОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4281
Населено място: С.ПОРОЙНА
Улица: УПИ II
115088530Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4281
Населено място: С.ПОРОЙНА
Улица: УПИ II
22089071
22089077
18.10.200618.05.2011Прекратен
BG003000A0253РПК"НАРКООП"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: П.ЕВТИМИЙ 82
000794201Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: СТАРА ЗАГОРА
Пощенски код: 6058
Населено място: С.БЪДЕЩЕ
Улица: СТОП.ДВОР
18.10.200619.02.2009Прекратен
BG003000A0254ЕТ"ХРИСТО БОНЕВ - 2001"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6150
Населено място: ГР.ШИПКА
Улица: "КОЛЬО АДЖАРА" 15
123568664Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6150
Населено място: ГР.ШИПКА
Улица: ЗЕМЕДЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ
22089071
22089077
18.10.200613.01.2012Прекратен
BG003100A0096ЕТ ДЕЛЧЕВИ-АТАНАС РАЙЧЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6391
Населено място: ТЪНКОВО
Улица: 0
126650814Държава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6391
Населено място: ТЪНКОВО
Улица: 0
22082088
22089071
23.10.2006Валиден
BG003000A0255ЕТ"МИЛКО МИЛЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4584
Населено място: С.КОЗАРСКО
Улица: СЕДМА №8
112594273Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4584
Населено място: С.КОЗАРСКО
Улица: СЕДМА №8
22082088
22089071
24.10.2006Валиден
BG004400A0086" АЙДЕМИР-98 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7538
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: СОФИЯ 82
118032889Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: С.АЙДЕМИР
Улица: БОРОВИНКА 9
26.10.200616.12.2009Прекратен
BG004400A0087ЕТ " ЖУПЕЛ - НИКОЛАЙ ТОДОРОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР.СИЛИСТРА
Улица: БОЙКА ВОЙВОДА ЕТ.3, АП.6 12
118578945Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7541
Населено място: С.СРАЦИМИР
Улица: .
26.10.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0097ЕТ ЮРИ СТОЕВ-ГИНА СТОЕВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6470
Населено място: БИСЕР
Улица: Г.С.РАКОВСКИ 38
126502395Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6470
Населено място: БИСЕР
Улица: 0
22082089
22089071
24.10.200601.04.2016Прекратен
BG003000B0006ВИНАРСКА КЪЩА "БОНИНИ"ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: ГР.ПЛОВДИВ
Улица: "ГЕОРГИ ИКОНОМОВ" №67
115899942Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4224
Населено място: С.БРЕСТОВИЦА
Улица: "ТУРГЕНЕВ" №12
22042184
22042979
05.10.200629.08.2011Прекратен
BG003000B0007"АТЛАС 99"ЕООДДържава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: МАРИЦА
Пощенски код: 4135
Населено място: С.ВОЙВОДИНОВО
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
115349795Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: МАРИЦА
Пощенски код: 4135
Населено място: С.ВОЙВОДИНОВО
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР
24.10.200616.12.2010Прекратен
BG003100A0098ЕТ ДЕЛЧО КОЛЕВДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: КЪРДЖАЛИ
Улица: СТОЯН ТЕРЗИЕВ 10
108523911Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6488
Населено място: ВЪРБОВО
Улица: 0
22082089
22089071
30.10.200624.04.2019Прекратен
BG002000A0105ЕТ "МИЗАР-СЪБИ ХРИСТОВ СЪБЕВ"Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9921
Населено място: с.Мировци
Улица: "Калоян" 6
837065411Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9921
Населено място: с.Мировци
Улица: с.Мировци
22082088
22089038
22089071
31.10.2006Валиден
BG005500A0030РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2573
Населено място: с.Жиленци
Улица: мах.Чифличето .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0031ЕТ"Вертер Стоилов"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: жк."Развесена върба" бл.3 ет
109539231Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: местност"Овчарника" .
01.11.200601.01.2007Прекратен
BG005500A0032РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: местност"Ленището" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0033РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2654
Населено място: с.Мламолово
Улица: . .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0034РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2636
Населено място: с.Мало село
Улица: .. .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0035РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2689
Населено място: с.Новоселяне
Улица: местнос "Сарафска" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0036РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2635
Населено място: с.Големо село
Улица: . .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0037РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2687
Населено място: с.Горна Козница
Улица: местност"Пелатичане" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0038РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2637
Населено място: с.Долистово
Улица: . .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0039РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2687
Населено място: с.Горна Козница
Улица: местност"Друмо" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0040РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2668
Населено място: с.Бабинска река
Улица: месност"Бенто" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0041РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2688
Населено място: с.Коркина
Улица: местност"Велиновска" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0042РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2688
Населено място: с.Коркина
Улица: местност"Стойкова" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0043РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2683
Населено място: с.Бабино
Улица: . .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0044РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2688
Населено място: с.Коркина
Улица: местност"Черквата" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0045РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2667
Населено място: с.Голема фуча
Улица: местност"Скачоко" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0046РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2667
Населено място: с.Голема фуча
Улица: месност"Гроша" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0047РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2669
Населено място: с.Мала фуча
Улица: местност"Моста" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0048РПК"Наркооп"-Бобов долДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: Бобов дол
Улица: Георги Димитров 27
000242391Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2689
Населено място: с.Новоселяне
Улица: местност"Даскалова" .
01.11.200616.12.2009Прекратен
BG004400A0088ЕТ " ЛЮБЕН ПОПОВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7649
Населено място: С.БРЕНИЦА
Улица: ОСМА 10
118556062Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ТУТРАКАН
Пощенски код: 7649
Населено място: С.БРЕНИЦА
Улица: .
02.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0049РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2545
Населено място: с.Жабокрът
Улица: . .
02.11.200616.12.2009Прекратен
BG004300A0138"НИКОЛ-99"ЕООДДържава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощенски код: 5000
Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: "ПОБОРНИЧЕСКА" 49
104627948Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощенски код: 5140
Населено място: ГР.ЛЯСКОВЕЦ
Улица: "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" 37А
20.10.200628.08.2009Прекратен
BG004300A0139ЕТ "ЕМ-ЕМИЛ ИВАНОВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5282
Населено място: С. ЦАРЕВЕЦ
Улица: С. ЦАРЕВЕЦ
814210842Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5282
Населено място: С. ЦАРЕВЕЦ
Улица: С. ЦАРЕВЕЦ
22082088
22089071
24.10.2006Валиден
BG004300A0140"БОНИТИ-Л.Л -ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ"ЕТДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: ГР. СВИЩОВ
Улица: "33-ТИ сВИЩОВСКИ ПОЛК" 47
104048812Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: МЕСТНОСТ "ГАРГАЛЪКА"
Улица: МЕСТНОСТ "ГАРГАЛЪКА"
22082089
22089071
24.10.200622.01.2016Прекратен
BG004300A0141ЧТППК "НАПРЕДЪК"Държава: България
Област: Плевен
Община: Белене
Пощенски код: 5921
Населено място: С. БЯЛА ВОДА
Улица: С. БЯЛА ВОДА
824127416Държава: България
Област: Плевен
Община: Белене
Пощенски код: 5921
Населено място: С. БЯЛА ВОДА
Улица: С. БЯЛА ВОДА
22082088
22089071
27.10.2006Валиден
BG004300A0142ЕТ "РМ-90-РАДКА РОНКОВА"Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5917
Населено място: С. МАЛЧИКА
Улица: С. МАЛЧИКА
040349166Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5917
Населено място: С. МАЛЧИКА
Улица: С. МАЛЧИКА
22082088
22089071
30.10.2006Валиден
BG004300A0143ЕТ "ПАН-ТАТЯНА ПАНЧУГОВА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР. ГАБРОВО
Улица: "СТОЛЕТОВ" 192
107061633Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР. ГАБРОВО
Улица: КВ. ВАРЧЕВЦИ
22082089
22089071
31.10.200608.01.2016Прекратен
BG004300A0144ЕТ "ЦАЧО- ЦВЕТАН СТОЯНОВ"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: СЕВЛИЕВО
Пощенски код: 5400
Населено място: ГР. СЕВЛИЕВО
Улица: "ОПЪЛЧЕНСКА" 65
817038209Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: СЕВЛИЕВО
Пощенски код: 5448
Населено място: С. ГОРНА РОСИЦА
Улица: С. ГОРНА РОСИЦА
31.10.200602.12.2008Прекратен
BG005500A0050ЕТ"Стефан Терзийски"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2639
Населено място: с.Пороминово
Улица: . .
101526794Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2639
Населено място: с.Пороминово
Улица: . .
03.11.200616.12.2009Прекратен
BG005400A0001СТЕФАН ХАДЖИЕВ ЕТДържава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: ПЕТРИЧ
Пощенски код: 2856
Населено място: С. РЪЖДАК
Улица: С. РЪЖДАК
101731137Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: ПЕТРИЧ
Пощенски код: 2856
Населено място: С. РЪЖДАК
Улица: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 421016 МЕСНОСТ"КОЗЛЕК" ЗЕМЛИЩЕ ГР.ПЕТРИЧ
06.11.200616.12.2009Прекратен
BG004200A0022ЕТ "КАТЯ РАШКОВА АНГЕЛОВА"Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: ОРЯХОВО
Пощенски код: 3301
Населено място: С.СЕЛАНОВЦИ
Улица: "ИГНАТ ДОНОВ" 109
106016674Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: ОРЯХОВО
Пощенски код: 3301
Населено място: С.СЕЛАНОВЦИ
Улица: "ДАМЯН ДАМЯНОВ" 2А
01.11.200627.09.2010Прекратен
BG005400A0002"Тома Мурлев - ЕЛТОМ "Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2870
Населено място: с.Марикостиново
Улица: " Васил Коларов " 20
101551801Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2870
Населено място: с.Марикостиново
Улица: " Васил Коларов " 20
06.11.200616.12.2009Прекратен
BG005400A0003ЕТ " НАНЕ - Димитринка Кьосева "Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2856
Населено място: с. Ръждак
Улица: Славянска 21
811133821Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2856
Населено място: с. Ръждак
Улица: Славянска 21
06.11.200616.12.2009Прекратен
BG005400A0004ЕТ"ВИЗА-СМ-Венцислав Янев"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Струмяни
Пощенски код: 2826
Населено място: с.Микрево
Улица: с.Микрево
811201304Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Струмяни
Пощенски код: 2826
Населено място: с.Микрево
Улица: с.Микрево
06.11.200616.12.2009Прекратен
BG002100A0093РПК"Напредък"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9450
Населено място: ТЕРВЕЛ
Улица: УЛ. ХАН АСПАРУХ 43
000833412Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9482
Населено място: с.Сърнец
Улица: - -
06.11.200616.12.2009Прекратен
BG005400A0005ЕТ"Г.ЗАЕКОВ-ЕЛПИДА-НАДЕЖДА ЗАЕКОВА"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански
Улица: "Ильо Войвода" 7
101679181Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански
Улица: "Ильо Войвода" 7
07.11.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0010ЕТ"БОРИС СТАМАТОВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БАНСКО
Пощенски код: 2772
Населено място: с. МЕСТА
Улица: НЯМА
101671245Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БАНСКО
Пощенски код: 2772
Населено място: с.МЕСТА
Улица: м. ДРЕШАН ДЕРЕ
16.12.2009Прекратен
BG005400A0006ЕТ"Елена Иванова Анчева - Анчеви "Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2858
Населено място: с. Тополница
Улица: с. Тополница
101001729Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2858
Населено място: с. Тополница
Улица: с. Тополница
09.11.200616.12.2009Прекратен
BG002000A0106ЕТ "ДИДКО 1- АТАНАС АТАНАСОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9290
Населено място: с. Брестак
Улица: с. Брестак
103668529Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9290
Населено място: с. Брестак
Улица: с. Брестак
22082089
22089038
22089071
09.11.200611.04.2012Прекратен
BG005400A0007ЕТ " Славка Янева "Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Кресна
Пощенски код: 2843
Населено място: с.Д.Градешница
Улица: с. Д.Градешница
101742151Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Кресна
Пощенски код: 2843
Населено място: с.Д.Градешница
Улица: с. Д.Градешница
10.11.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0256ЕТ "ИЛИЯ ПЪЛЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Батак
Пощенски код: 4580
Населено място: ГР.БАТАК
Улица: "РОДОПИ" №22
112030529Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Батак
Пощенски код: 4580
Населено място: ГР.БАТАК
Улица: "РОДОПИ" №24
22089071
22089077
08.11.200623.08.2011Прекратен
BG005500A0051ЕТ"Димитър Шиников-Ради"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобошево
Пощенски код: 2660
Населено място: Бобошево
Улица: Еделвайс 2
109551511Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобошево
Пощенски код: 2660
Населено място: Бобошево
Улица: Еделвайс 2
15.11.200615.03.2007Прекратен
BG004400A0089ЕТ " ЕЛЕКСИР - АХМЕД ХАЛИБ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7691
Населено място: С.ЯРЕБИЦА
Улица: ПЪРВА 1
118579303Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7691
Населено място: С.ЯРЕБИЦА
Улица: ОСМА 19
15.11.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0099ГЕБРАН ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: ВОЛГОГРАД 6
126608523Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: 0
22082089
22089071
15.11.200619.06.2012Прекратен
BG003100A0100ЕТ ХРИСТА-НИКОЛА НИКОЛОВ-ДИМИТРИНА НИКОЛОВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: СВИЛЕНГРАД
Улица: АТАНАС ДАЛЧЕВ 12
020902887Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6535
Населено място: МАТОЧИНА
Улица: 0
22082088
22089071
16.11.2006Валиден
BG001000A0258Ивенс-Йорданка Димитрова ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8400
Населено място: с.Пирне
Улица: с.Пирне
201759365Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8400
Населено място: с.Пирне
Улица: с.Пирне
22082088
22089038
22089071
16.11.2006Валиден
BG004200A0023ЕТ "ПЛАМКО 73-ЙОТО ДРАШАНСКИ"Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: ВРАЦА
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: "ВАСИЛ КЪНЧОВ",БЛ.76,ВХ.А,АП.10 76
816054580Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: ВРАЦА
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: "ЛОЗАРСКА" 5
14.11.200618.01.2008Прекратен
BG004200A0024КООПЕРАЦИЯ ""СЪГЛАСИЕ-92Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3474
Населено място: ГОВЕЖДА
Улица:
000303182Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3474
Населено място: С.ГОВЕЖДА
Улица: . .
14.11.200613.11.2007Прекратен
BG004200A0025КООПЕРАЦИЯ ""СЪГЛАСИЕ-92Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3474
Населено място: ГОВЕЖДА
Улица:
000303182Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3475
Населено място: С.ДЪЛГИ ДЕЛ
Улица: . .
14.11.200613.11.2007Прекратен
BG004200A0026КООПЕРАЦИЯ ""СЪГЛАСИЕ-92Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3474
Населено място: ГОВЕЖДА
Улица:
000303182Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3492
Населено място: С.ДИВА СЛАТИНА
Улица: . .
14.11.200613.11.2007Прекратен
BG005200A0011ЕТ"СЕРГЕЙ КАРАИЛИЕВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГЪРМЕН
Пощенски код: 2947
Населено място: с.ОГНЯНОВО
Улица: " 21-ва" 28
811194386Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГЪРМЕН
Пощенски код: 2947
Населено място: с.ОГНЯНОВО
Улица: " 21-ва" 28
16.12.2009Прекратен
BG005500A0052ПК"Единство"с.РъждавицаДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2550
Населено място: с.Ръждавица
Улица: .
000242509Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2553
Населено място: с.Шишковци
Улица: . .
20.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0053РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2574
Населено място: с.Грамаждано
Улица: . .
23.11.200616.07.2008Прекратен
BG005500A0054РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2547
Населено място: с.Соволяно
Улица: . .
23.11.200606.11.2008Прекратен
BG005500A0055РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2573
Населено място: с.Жиленци
Улица: мах."Везенска" .
23.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0056РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2507
Населено място: с.Лозно
Улица: . .
23.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0057РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2548
Населено място: с.Радловци
Улица: . .
23.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0058РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2531
Населено място: с.Нов Чифлик
Улица: . .
23.11.200616.07.2008Прекратен
BG005500A0059РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2508
Населено място: с.Пиперков Чифлик
Улица: . .
23.11.200619.08.2008Прекратен
BG003100B0002"ВИНАРСКА ИЗБА "МАЛКАТА ЗВЕЗДА"" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: "Никола Петков" 29А, ет.
126639084Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6460
Населено място: КОЛАРОВО
Улица: 0
22042179
22042180
22042181
22042182
22042183
22042184
22042279
22042280
22042282
22042283
22042284
22042980
22042981
22042983
21.11.2006Валиден
BG005500A0060РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2533
Населено място: с.Слокощица
Улица: Източен район .
23.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0061РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2530
Населено място: с.Багренци
Улица: . .
23.11.200616.12.2009Прекратен
BG005500A0062РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2546
Населено място: с.Гирчевци
Улица: . .
23.11.200616.12.2009Прекратен
BG004000A0129ЕТ"Раденков-Монтаж-Рашко Раденков"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: "Панайот Волов" 8
116036401Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: Западна индустриална зона
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
24.11.200610.02.2012Прекратен
BG003000A0257"БУЛГАРТЕХНОКОМ"ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: "КОЗЛОДУЙ" №16
123538685Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: М.СЪБОРЕНИЯ МОСТ
22089071
22089077
21.11.200623.04.2013Прекратен
BG002100A0094ЕТ"Василен-Васил Банчев"Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9362
Населено място: с.Одърци
Улица: ул."Втора" №12
124693560Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9362
Населено място: с.Одърци
Улица: - -
27.11.200629.05.2007Прекратен
BG005400A0009ЕТ"Йордан Петров - 2004"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: гр.Петрич
Улица: "Тодор Божиков" №5А
101629723Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2842
Населено място: с.Г.Брезница
Улица: с.Г.Брезница
29.11.200614.10.2008Прекратен
BG005400A0010ПК"Братски труд"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Кресна
Пощенски код: 2840
Населено място: гр.Кресна
Улица: "Македония" 120
000003808Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Кресна
Пощенски код: 2840
Населено място: гр.Кресна
Улица: "Македония" 120
29.11.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0012ПК "РИЛА ПЛАНИНА "Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЕЛИЦА
Пощенски код: 2780
Населено място: БЕЛИЦА
Улица: "ВЛАДИМИР ПОПТОМОВ" 74
000003726Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЕЛИЦА
Пощенски код: 2780
Населено място: БЕЛИЦА
Улица: "ДИМО ХАДЖИДИМОВ" 9
16.12.2009Прекратен
BG003100A0101ЕТ ОРИЕНТ-С-СТАВРИ ГАНЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ЖК.БАДЕМА 10-5
126135508Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: IV-ТИ СТОПАНСКИ ДВОР 0
22082088
22089071
04.12.2006Издадено решение за прекратяване
BG004400A0090" ПЕТРАНОВИ " ЕООДДържава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 9023
Населено място: ГР.ВАРНА
Улица: ЖК " ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК " БЛ.304, ВХ.10, АП.152 .
148059842Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ВАРНА
Пощенски код: 7668
Населено място: С.ПРОХЛАДА
Улица: " ВТОРА " 16
04.12.200616.12.2009Прекратен
BG003100A0102РПК ХАРМАНЛИДържава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: БЪЛГАРИЯ 3
000884741Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ХАРМАНЛИ
Пощенски код: 6477
Населено място: ДРИПЧЕВО
Улица: ХХ
04.12.200631.10.2007Прекратен
BG004300A0145ЕТ "ВРАЧЕВ-ПЕТКО ВРАЧЕВ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "МАКЕДОНИЯ" 20
817006453Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ГАРВАНИ
Улица: ПИ 029006
22082088
22089071
31.10.2006Валиден
BG004300A0146ЕТ "БАРАКОВ-СТЕФАН КОЛЕВ"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "СВ.Климент Охридски" 6
107043400Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5340
Населено място: С.СЪБОТКОВЦИ
Улица: С.СЪБОТКОВЦИ
03.11.200618.09.2009Прекратен
BG004300A0147ЕТ "ШАМПИОН-90-АСЕН ХРИСТОВ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5800
Населено място: ГР.ПЛЕВЕН
Улица: "ДАНАИЛ ПОПОВ" 8
114054870Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5800
Населено място: ГР.ПЛЕВЕН
Улица: "Г.М.ДИМИТРОВ" 115
06.11.200608.11.2007Прекратен
BG004300A0148ППК "СЪГЛАСИЕ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5924
Населено място: С.ИЗГРЕВ
Улица:
824127569Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5924
Населено място: С.ИЗГРЕВ
Улица: "РОДОПИ" 3
07.11.200620.05.2010Прекратен
BG002000A0107ЕТ "А-МЕЧКОВ-АТАНАС АТАНАСОВ"Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9000
Населено място: Шумен
Улица: "Ген.Драгомиров" 40
837027540Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9000
Населено място: Шумен
Улица: м-ст Топхането
22082089
22089038
22089071
16.11.200618.02.2015Прекратен
BG004300A0149ПК "СЪЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5462
Населено място: С.СТОКИТЕ
Улица: С.СТОКИТЕ
817048897Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5095
Населено място: С.СТОКИТЕ
Улица: МАХАЛА ДОБРЕВЦИ
22082088
22089071
09.11.200614.09.2021Прекратен
BG002000A0108ЕТ "ПЛАМ-ИЛИЯ ИЛИЕВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9106
Населено място: с.Гроздьово
Улица: "Васил Тодоров" 1
103892986Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9106
Населено място: с.Гроздьово
Улица: с.Гроздьово
22082089
22089038
22089071
16.11.200623.07.2018Прекратен
BG002000A0109ЕТ "СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ-СТЕЛКО-80"Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9261
Населено място: с.Цонево
Улица: "Четиридесет и девета" 17
103793194Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9261
Населено място: с.Цонево
Улица: с.Цонево
22082088
22089038
22089071
04.12.2006Валиден
BG004300A0150ППК "ЗОРА"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5340
Населено място: С.ХАРАЧЕРИ
Улица: С.ХАРАЧЕРИ
107005606Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5340
Населено място: С.ХАРАЧЕРИ
Улица: С.ХАРАЧЕРИ
22082088
22089071
09.11.2006Валиден
BG004300A0151ЕТ "ПЕТЪР АНГЕЛОВ-92"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 0631
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: "ПЕТЪР АНГЕЛОВ", № 11, ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 17 11
040266471Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 0631
Населено място: ГР.СВИЩОВ
Улица: "ПЛЕВЕНСКО ШОСЕ" 22
22082089
22089071
16.11.200628.07.2017Прекратен
BG004300A0152ВК "ПОДЕМ 95"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ЗЛАТАРИЦА
Пощенски код: 5090
Населено място: ГР.ЗЛАТАРИЦА
Улица: "ДИМИТЪР ПАЛЕВ" 2
104001428Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ЗЛАТАРИЦА
Пощенски код: 5090
Населено място: С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО
Улица: С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО
16.11.200620.10.2010Прекратен
BG004300A0153ВК "ПОДЕМ 95"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ЗЛАТАРИЦА
Пощенски код: 5090
Населено място: ГР.ЗЛАТАРИЦА
Улица: "ДИМИТЪР ПАЛЕВ" 2
104001428Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ЗЛАТАРИЦА
Пощенски код: 5088
Населено място: С.РЕЗАЧ
Улица: С.РЕЗАЧ
16.11.200620.10.2010Прекратен
BG004300A0154ВК "ПОДЕМ 95"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ЗЛАТАРИЦА
Пощенски код: 5090
Населено място: ГР.ЗЛАТАРИЦА
Улица: "ДИМИТЪР ПАЛЕВ" 2
104001428Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ЗЛАТАРИЦА
Пощенски код: 5092
Населено място: С.РОДИНА
Улица: С.РОДИНА
16.11.200620.10.2010Прекратен
BG004300A0155ВК "ПОДЕМ 95"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Златарица
Пощенски код: 5090
Населено място: ГР.ЗЛАТАРИЦА
Улица: "ДИМИТЪР ПАЛЕВ" 2
104001428Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Златарица
Пощенски код: 5090
Населено място: ГР.ЗЛАТАРИЦА
Улица: "ИВ.ВАЗОВ" 32
22082088
22089071
16.11.200618.08.2020Прекратен
BG004300A0156ПК "СЪЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5550
Населено място: С.ДОЙРЕНЦИ
Улица: С.ДОЙРЕНЦИ
000273981Държава: България
Област: ЛОВЕЧ
Община: ЛОВЕЧ
Пощенски код: 5550
Населено място: С.ДОЙРЕНЦИ
Улица: С.ДОЙРЕНЦИ
16.11.200613.10.2010Прекратен
BG004300A0157ЕТ"УНИСОН-ПРИМА-РУМЕН ПЕНЧЕВ"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "ЯСЕН" 27
107022662Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: КВ."РАДЕЦКИ"
16.11.200612.07.2007Прекратен
BG004300A0158"ГЕРИ"ЕООДДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: "ЧАРДАФОН" 8
107034198Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5345
Населено място: С.ГЕРГИНИ
Улица: С.ГЕРГИНИ
16.11.200611.02.2008Прекратен
BG004300A0159ЗППК "ЕДИНСТВО-ЧЕРВЕНА"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5293
Населено място: С.ЧЕРВЕНА
Улица: С.ЧЕРВЕНА
814159999Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: СВИЩОВ
Пощенски код: 5293
Населено място: С.ЧЕРВЕНА
Улица: С.ЧЕРВЕНА
30.11.200601.11.2010Прекратен
BG005400A0011ЕТ"Краси-Георги Сотиров"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2857
Населено място: с.Митино
Улица: с.Митино
101576548Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2857
Населено място: с.Митино
Улица: с.Митино
07.12.200616.12.2009Прекратен
BG005400A0012Кооперация " Вяра "Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2804
Населено място: с.Поленица
Улица: с.Поленица
101678001Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2804
Населено място: с.Поленица
Улица: с.Поленица
07.12.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0013ЕТ"МАЛИН АНГЕЛОВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: С.БЕЛО ПОЛЕ
Улица: НЯМА
101669116Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: С.БЕЛО ПОЛЕ
Улица: НЯМА
16.12.2009Прекратен
BG003000A0258"ПРОМВИН" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4228
Населено място: с. Устина
Улица: "Баба Тонка" 9
115349336Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4228
Населено място: С.УСТИНА
Улица: ПАРЦЕЛ IV
22082088
22089071
01.12.2006Валиден
BG005400A0013" Водемил " ЕООДДържава: България
Област: Благоевградска
Община: Кресна
Пощенски код: 2840
Населено място: гр. Кресна
Улица: " Китка " №15
101636002Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Кресна
Пощенски код: 2840
Населено място: гр. Кресна
Улица: " Китка " 15
08.12.200616.12.2009Прекратен
BG003000A0259ЕТ "СТОЙО НЕДИН"Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЖК."КРАСНА ПОЛЯНА" БЛ.36Б
831808532Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 6172
Населено място: С.ПАНИЧЕРЕВО
Улица: ДРАВА №18
22089071
22089077
01.12.200602.10.2012Прекратен
BG005200A0014ПК "ПИРИН "Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: РАЗЛОГ
Пощенски код: 2760
Населено място: РАЗЛОГ
Улица: "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 1
000003361Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: РАЗЛОГ
Пощенски код: 2760
Населено място: РАЗЛОГ
Улица: "ХРИСТО БОТЕВ" 52
13.07.2009Прекратен
BG005400A0014" КОС - гр. Сандански "ЕООДДържава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански
Улица: Промишлена зона
000010311Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански
Улица: Промишлена зона
12.12.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0259ЕТ Стойчеви 7 - Стойчо СтойчевДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: Несебър
Улица: Младост 53
102181461Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: с.Кошарица
Улица: р-н Полигона
22082088
22089038
22089071
05.12.200602.06.2023Прекратен
BG005400B0001" КОС - гр. Сандански "ЕООДДържава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански
Улица: Промишлена зона
000010311Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански
Улица: Промишлена зона
12.12.200624.06.2009Прекратен
BG005400A0015ЕТ"Методи Тасев-Демес"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2890
Населено място: с.Първомай
Улица: " Русия " 16
101119492Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Петрич
Пощенски код: 2890
Населено място: с.Първомай
Улица: " Русия " 16
15.12.200608.05.2007Прекратен
BG003100A0103ЕТ"МИРО-НЕЛИ-НИКОЛАЙ-СТАНКЕВ"Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ЛЮБИМЕЦ
Пощенски код: 6555
Населено място: С.ОРЯХОВО
Улица: ХХХХХХХХХХХХ ХХХХ
126726781Държава: България
Област: ХАСКОВСКА
Община: ЛЮБИМЕЦ
Пощенски код: 6555
Населено място: С.ОРЯХОВО
Улица: ХХХХХХХХХХХ
19.12.200629.10.2010Прекратен
BG005400A0016ЕТ"Елена Велева - БЕМА"Държава: България
Област: лагоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански
Улица: ж.к."Спартак"бл.28,вх.А,ет.1,ап.1
101024717Държава: България
Област: лагоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2819
Населено място: с.Хърсово
Улица: с.Хърсово
20.12.200616.12.2009Прекратен
BG001000A0260Спиртовар - Желю Вълков ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: м.с.Черно море
Улица: ул. Яна Лъскова 2
102662078Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код:
Населено място: м.с.Черно море
Улица: ул.Яна Лъскова 2
21.12.200630.05.2009Прекратен
BG004000A0130ЕТ"Тошо-Васил Георгиев"Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7421
Населено място: с.Райнино
Улица: "Здравец" 11
116005498Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7421
Населено място: с.Райнино
Улица: "Ал.Стамболийски"
22082088
22089038
22089071
21.12.2006Валиден
BG005200A0015ЕТ "Иван Разманов-Анжела-Мария Разманова"Държава: България
Област: Благоевград
Община: Хаджидимово
Пощенски код: 2933
Населено място: Хаджидимово
Улица: "Цар Освободител" 14
101034234Държава: България
Област: Благоевград
Община: Хаджидимово
Пощенски код: 2933
Населено място: Хаджидимово
Улица: "Младост" 58
16.12.2009Прекратен
BG004300A0160ЕТ "АГРОПРОГРЕС-ИВАН МЯНКОВ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5307
Населено място: С.ТРЪНИТО
Улица: С.ТРЪНИТО
817020442Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5307
Населено място: С.ТРЪНИТО
Улица: С.ТРЪНИТО
22082088
22089071
05.12.2006Валиден
BG004300A0161ПТК "НАПРЕДЪК"Държава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5962
Населено място: С.ШИЯКОВО
Улица: Васил Левски 12
114077805Държава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5962
Населено място: С.ШИЯКОВО
Улица: С.ШИЯКОВО
22082088
22089071
12.12.200620.01.2021Прекратен
BG004300A0162ЕТ "ЕМИ-ИВАН ДИМИТРОВ"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: НАРОДНА ВОЛЯ 4
107026575Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: ГАБРОВО
Пощенски код: 5300
Населено място: С.БОРИКИ
Улица: С. БОРИКИ
12.12.200618.08.2010Прекратен
BG004300A0163ЕТ "ТОКМАКОВ-ВАСИЛ ТОКМАКОВДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5304
Населено място: С.СТОМАНЕЦИТЕ
Улица: С.СТОМАНЕЦИТЕ 5304
107038809Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5304
Населено място: С.СТОМОНЕЦИ
Улица: С.СТОМАНЕЦИ
22082089
22089071
12.12.200622.04.2013Прекратен
BG004300A0164ЕТ "РАЧЕВ-ИВАН РАЧЕВ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: КВ.НЕДЕВЦИq УЛ. "МАЗАЛАТ" 98
107045159Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР.ГАБРОВО
Улица: КВ.НЕДЕВЦИ, УЛ. "МАЗАЛАТ" 98
22082088
22089071
12.12.2006Валиден
BG004300A0165ПК "САМОПОМОЩ-94"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5874
Населено място: С.НИКОЛАЕВО
Улица: С.НИКОЛАЕВО
824130191Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5300
Населено място: С.НИКОЛАЕВО
Улица: С.НИКОЛАЕВА
20.12.200612.10.2009Прекратен
BG004300A0166ПК "САМОПОМОЩ-94"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5874
Населено място: С.НИКОЛАЕВО
Улица: С.НИКОЛАЕВО
824130191Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5876
Населено място: С.ЛАСКАР
Улица: С.ЛАСКАР
20.12.200612.01.2009Прекратен
BG004300A0167ЕТ "ЮРИКО-42-ЙОРДАН ГРОЗЕВ"Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: ГР. ЛОВЕЧ
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, № 30, БЛ. СПАРТАК № 3, ВХ. В - 9 - 26 30
110027420Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: ГР.ЛОВЕЧ
Улица: КВ.ПРОДИМЧЕЦ
22082089
22089071
20.12.200618.01.2011Прекратен
BG005400A0017ЕТ"Елена Велева - БЕМА"Държава: България
Област: лагоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански
Улица: ж.к."Спартак"бл.28,вх.А,ет.1,ап.1
101024717Държава: България
Област: лагоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2809
Населено място: с.Лиляново
Улица: с.Лиляново
22.12.200616.12.2009Прекратен
BG005400A0018ЕТ"ВЕВА-Атанас Секулов"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2817
Населено място: с.Левуново
Улица: "Йорданка Николова" 1
101113977Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2817
Населено място: с.Склаве
Улица: местност"Гиризите" , имот №2
28.12.200616.12.2009Прекратен
BG005200A0016ЕТ" АЛИ ДРЕНЧЕВ "Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГЪРМЕН
Пощенски код: 2947
Населено място: С.ОГНЯНОВО
Улица: НЯМА
101747045Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГЪРМЕН
Пощенски код: 2947
Населено място: С.ОГНЯНОВО
Улица: НЯМА
16.12.2009Прекратен
BG004000A0131ЗК "НАПРЕДЪК"Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7877
Населено място: с.Светлен
Улица: "Стоян Палаузов" 49
835011402Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7877
Населено място: с.Светлен
Улица: "Стоян Палаузов" 49
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
03.01.200707.06.2011Прекратен
BG003000A0260ЕТ"ВА-МАРК-53-ВАСИЛ ЗАГОРСКИ"Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4528
Населено място: С.ПОПИНЦИ
Улица: "Г.БЕНКОВСКИ" 45
112627360Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4528
Населено място: С.ПОПИНЦИ
Улица: "Г.БЕНКОВСКИ" 45
15.12.200616.02.2009Прекратен
BG003000A0261ЕТ"ХРИСТИНА СТАНЧЕВА"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "ХАН КУБРАТ" №1
112607596Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4493
Населено място: С.ВЕТРЕН ДОЛ
Улица: 27-МА №24А
22082088
22089071
22.12.200606.03.2020Прекратен
BG002000A0110"КОКО" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Каменар
Улица: "Княз Борис" 14
103891717Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9102
Населено място: с.Каменар
Улица: "Княз Борис" 15
22082088
22089038
22089071
19.12.2006Валиден
BG002000A0111ЕТ "МИЛЕНА 97-КОСТАДИН ПЕЕВ-МИЛЕНА КОСТАДИНОВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9135
Населено място: с.Аврен
Улица: "Ропотамо" 6
103186550Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9135
Населено място: с.Аврен
Улица: "Божур" 11
22082088
22089038
22089071
19.12.2006Валиден
BG002000A0112ЕТ "НАПРЕДЪК - СТОЯН ХРИСТОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9231
Населено място: с.Ягнило
Улица: с.Ягнило
103896080Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9281
Населено място: с.Доброплодно
Улица: с.Доброплодно
22082089
22089038
22089071
27.12.200604.05.2020Прекратен
BG002000A0113ЕТ "КАПЧОРА-ВЪРБАН ЙОРДАНОВ"Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9850
Населено място: Велики Преслав
Улица: "Христо Смирненски" 12
127028516Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9850
Населено място: Велики Преслав
Улица: "Тича"
22082088
22089038
22089071
27.12.2006Валиден
BG003000A0262ЕТ" ВИНСИС - ИВАН ИВАНОВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6153
Населено място: С. ОСЕТЕНОВО
Улица: " ИВАН ВАЗОВ" 21
123732252Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6153
Населено място: С. ОСЕТЕНОВО
Улица: М. ЗАД РЕКАТА
22089071
22089077
08.01.200721.12.2012Прекратен
BG004200A0027ЕТ"ВИРЖИНИЯ-НИКОЛАЙ СТАВРОВ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: МОНТАНА
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: Ж.К."ПЪСТРИНА",БЛ.31,ВХ.Б,АП.120 .
821153929Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: МОНТАНА
Пощенски код: 3480
Населено място: С.СТУДЕНО БУЧЕ
Улица: . .
08.01.200719.10.2010Прекратен
BG003000A0263ЕТ " ЗОРНИЦА- ЗОРНИЦА МИНЧЕВА"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: "ПЕТЪР БОНЕВ" 2
112066124Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4447
Населено място: СЕЛО САРАЯ
Улица: "2-РА" 8
22089071
22089077
09.01.200720.03.2013Прекратен
BG005200A0017ЕТ "Айше Гърбева"Държава: България
Област: Благоевград
Община: Хаджидимово
Пощенски код: 2932
Населено място: с. Абланица
Улица: с. Абланица
811192307Държава: България
Област: Благоевград
Община: Хаджидимово
Пощенски код: 2932
Населено място: с. Абланица
Улица: с. Абланица
11.01.200716.12.2009Прекратен
BG004000A0132ЕТ"Пет-Иван Тодоров"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр.Търговище
Улица: "Вардар" 4, ет.3
020549960Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7744
Населено място: с.Руец
Улица: кв.57,УПИ VІ-268
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
12.01.200717.10.2023Прекратен
BG003000A0264ЕТ"МЕКИ КОЛЕНА-ГЕНЧО ЧОБАНОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: ГР.СЪЕДИНЕНИЕ
Улица: "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 49
115850977Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: ГР.СЪЕДИНЕНИЕ
Улица: "ЧАРДАФОН ВЕЛИКИ" 70
22089071
22089077
11.01.200708.08.2012Прекратен
BG002000A0114ЕТ "ИЛИ-93-ИЛИЯ ИЛИЕВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: Провадия
Улица: "Г.Кирков" 16
103093530Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: с.Овчага
Улица: с.Овчага
22082088
22089038
22089071
09.01.2007Валиден
BG002000A0115ЕТ "АПАС-ИЛЧО АТАНАСОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Тръстиково
Улица: с.Тръстиково
813179778Държава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Тръстиково
Улица: с.Тръстиково
15.01.200728.11.2007Прекратен
BG004300B0003"ФАМИЛИЯ ДРАГИЕВ" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. "Христо Ботев" № 2
104617046Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: СУХИНДОЛ
Улица: РОСИЦА 111
12.01.200717.05.2007Прекратен
BG001000A0261Строймат Мобил - Божана Арнаудова ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: улица Хаджи Вълкова № 40
119662595Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код:
Населено място: гр.Сливен
Улица: Лозарски връх-Вилна зона
23.01.200723.09.2009Прекратен
BG005200A0018ЕТ"МАНЧО ПАНЮКОВ-ЛОЗА"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГЪРМЕН
Пощенски код: 07523
Населено място: село СКРЕБАТНО
Улица: НЯМА
101651328Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГЪРМЕН
Пощенски код: 07523
Населено място: село СКРЕБАТНО
Улица: НЯМА
16.12.2009Прекратен
BG002000A0116ЕТ "ВЕГА-К.Т.-ТОДОР НЕНОВ"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ДЪГОПОЛ
Пощенски код: 9000
Населено място: с.АСПАРУХОВО
Улица: с.АСПАРУХОВО
130108844Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ДЪГОПОЛ
Пощенски код: 9000
Населено място: с.АСПАРУХОВО
Улица: с.АСПАРУХОВО
02.02.200718.01.2010Прекратен
BG004400A0091ЕТ " МИРОСЛАВА-91-ЙОРДАН ДАЧЕВ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7656
Населено място: С. ЧЕРКОВНА
Улица: . .
828031408Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7656
Населено място: С. ЧЕРКОВНА
Улица: . .
01.02.200716.07.2007Прекратен
BG004400A0092РПК " БЪДЕЩЕ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7583
Населено място: С.СИТОВО
Улица: 3-ТИ МАРТ 70
000552372Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИТОВО
Пощенски код: 7583
Населено място: С. СИТОВО
Улица: " 3-ТИ МАРТ " 70
01.02.200716.12.2009Прекратен
BG005400B0002ЕТ"Стив-Паспал-Станислав Паспалев"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Благоевградска
Пощенски код: 2700
Населено място: гр.Благоевград
Улица: Васил Мечкуевски 17
101135596Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Благоевградска
Пощенски код: 2820
Населено място: гр.Мелник
Улица: Кордопулова къща
01.02.200716.12.2009Прекратен
BG005400A0019ЕТ"Руса Църнелова"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2830
Населено място: с.Катунци
Улица: с.Катунци
101659531Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2830
Населено място: с.Катунци
Улица: с.Катунци
14.12.200616.12.2009Прекратен
BG005400A0020ЕТ"ГЕЯ - СЛАВЧО КИРКОВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: САНДАНСКИ
Пощенски код: 2800
Населено място: ГР.САНДАНСКИ
Улица: "ИНДЖЕ ВОЙВОДА" 5
811017891Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: САНДАНСКИ
Пощенски код: 2800
Населено място: ГР.САНДАНСКИ
Улица: МЕСТНОСТ"МАРИНКОВЕЦ",ИМОТ №160052
12.02.200716.12.2009Прекратен
BG003000A0265ЕТ"СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4415
Населено място: С.ЗВЪНИЧЕВО
Улица: УЛ.СЕДМА №27
822136624Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4415
Населено място: С.ЗВЪНИЧЕВО
Улица: МЕСТНОСТ БОСТАНИТЕ
22082088
22089071
01.02.200717.03.2022Прекратен
BG003000B0008"КОВЕКС-2"ЕООДДържава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: "БРАТЯ ДЕЙКОВИ" №40
112616662Държава: България
Област: ПАЗАРДЖИК
Община: ПАНАГЮРИЩЕ
Пощенски код: 4500
Населено място: ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Улица: "БРАТЯ ДЕЙКОВИ" №4
08.02.200718.11.2009Прекратен
BG005000A0004ЕТ "ТОНИ-СТОЯНКА АЛИПИЕВА"Държава: България
Област: СОФИЯ ОБЛАСТ
Община: ЗЛАТИЦА
Пощенски код: 2080
Населено място: ГР. ЗЛАТИЦА
Улица: ПЛ. "МАКЕДОНИЯ", БЛ.20, ЕТ.3 АП.10
122046608Държава: България
Област: СОФИЯ ОБЛАСТ
Община: ЗЛАТИЦА
Пощенски код:
Населено място: ГР. ПИРДОП
Улица: МЕСНОСТ "РОШАВА МОГИЛА" УЛ. "КАЗАНИТЕ"
16.02.200716.12.2009Прекратен
BG005400A0021ЕТ"ЧЕРКЕЗОВ - 45 - СТОЯН ЧЕРКЕЗОВ"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2815
Населено място: с.Петрово
Улица: с.Петрово
101162038Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2816
Населено място: с.Яново
Улица: УПИ ХІ-112 , кв. 19 по плана на с. Яново
19.02.200716.12.2009Прекратен
BG005400B0003ЕТ"Тимс-48-Тома Куртев"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2820
Населено място: гр.Мелник
Улица: " Мелник " 20
101024254Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2820
Населено място: гр.Мелник
Улица: " Мелник " 20
23.02.200723.02.2007Прекратен
BG005600A0001ЕТ "ТАНЯ АНАСТАСОВА-2000"Държава: България
Област: ПЕРНИК
Община: ПЕРНИК
Пощенски код: 2348
Населено място: С.ГОЛЕМО БУЧИНО
Улица:
113503052Държава: България
Област: ПЕРНИК
Община: ПЕРНИК
Пощенски код: 2348
Населено място: С. ГОЛЕМО БУЧИНО
Улица: КВ.44 ПО ПЛАНА НА С. ГОЛЕМО БУЧИНО
20.02.200716.12.2009Прекратен
BG005400B0004ЕТ"Тимс-48-Тома Куртев"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2820
Населено място: гр.Мелник
Улица: " Мелник " 20
101024254Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2820
Населено място: МЕЛНИК
Улица: УЛ."МЕЛНИК" ПЛ.ИМОТ № ІІІ-169,КВ.8 20
01.03.200716.12.2009Прекратен
BG005200A0019ЕТ "ИВА И ИВАН - ИВАН МИТОВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: ЖК. АЛЕН МАК 1
101153808Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: С. ГОРНО ХЪРСОВО
Улица: С. ГОРНО ХЪРСОВО
01.03.200716.12.2009Прекратен
BG001000B0004ВИТЕНДА ЕООДДържава: България
Област: София - град
Община: общ. София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: ул.Бачо Киро 52-1-3
131362226Държава: България
Област: София - град
Община: общ. София
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул.Матвей Вълев № 75
01.03.200720.07.2007Прекратен
BG004000A0133ЕТ"Валерия Цонева"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7072
Населено място: с.Семерджиево
Улица: "Димитър Благоев"
117010683Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7072
Населено място: с.Семерджиево
Улица: местност"Ясаците" ПИ №006102
22082088
22089038
22089048
22089071
22089077
01.03.2007Валиден
BG003100A0104ЕТ ММ+-ЯНЧО ДИМОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: МАКЕДОНИЯ 50
126090632Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6311
Населено място: СТАМБОЛИЙСКИ
Улица: 0
22082088
22089071
06.03.200729.07.2021Прекратен
BG004300A0168ЕТ "МУСКАТ-ДЖАНКО ТАНЕВ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" 57,ВХ.А-
114611764Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "Г. М. ДИМИТРОВ" 111А
22082088
22089071
29.01.2007Валиден
BG003100A0105ЕТ ГИНА ЖЕЛЕВАДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6445
Населено място: ВЪРБИЦА
Улица: 0
126017901Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6445
Населено място: ВЪРБИЦА
Улица: 0
22082089
22089071
19.03.200724.03.2017Прекратен
BG003100A0106ЕТ ГЕОРГИ ВЪЛКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: РОДОПИ 28A
126005240Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: ЛИПА 17
22082088
22089071
23.03.2007Валиден
BG005200A0020ЕТ "ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛАГОЕВГРАД
Улица: "ГЕОРГИ СИВКОВ" 12
101150000Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: БЛАГОЕВГРАД
Пощенски код: 2700
Населено място: БЛГОЕВГРАД
Улица: "ГЕОРГИ СИВКОВ" 12
22.03.200716.12.2009Прекратен
BG002000A0117ЕТ "МИГС- 95-ГОЧО ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: АКСАКОВО
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Аксаково
Улица: "Момина сълза" 1
103328487Държава: България
Област: ВАРНА
Община: АКСАКОВО
Пощенски код: 9000
Населено място: с.ИГНАТИЕВО
Улица: с.ИГНАТИЕВО
21.03.200724.01.2008Прекратен
BG002000A0118ЕТ "ПАНЧО НИКОЛОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: с.ИЗВОРСКО
Улица: с.ИЗВОРСКО
103717549Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: с.ИЗВОРСКО
Улица: с.ИЗВОРСКО
22082088
22089038
22089071
21.03.200731.07.2020Прекратен
BG004400A0093ЕТ "ГЛАДИОЛ - КРЪСТЮ КРЪСТЕВ"Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: КАЙНАРДЖА
Пощенски код: 7551
Населено място: С. ВОЙНОВО
Улица: "ОСМА" 15
118036649Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: КАЙНАРДЖА
Пощенски код: 7551
Населено място: С. ВОЙНОВО
Улица: "ОСМА" 15
27.03.200716.12.2009Прекратен
BG004300B0004ПГЛВ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: Ж.К.СТОРГОЗИЯ 97
000403439Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 14
22042983
22042984
22.03.2007Валиден
BG005500A0063ЕТ"Славчо Митов"Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр.Благоевград
Улица: "В.Мечкуевски" 6
101059892Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2634
Населено място: с.Бараково
Улица: ул."Крайречна" 5
29.03.200716.12.2009Прекратен
BG004000A0134ЕТ"ВАЧЕВ-Димитър Вачев"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: гр.Ветово
Улица: "Тракия" 9
117674937Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7080
Населено място: гр.Ветово
Улица: "Велико Търново" 3
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
30.03.200724.10.2013Прекратен
BG002100A0095ET"ВЕС-АНКА СЕМКОВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9364
Населено място: С.БАТОВО
Улица: УЛ."ПЪРВА" 41
124677378Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧКА
Пощенски код: 9362
Населено място: С.ОДЪРЦИ
Улица: --- --
02.04.200716.12.2009Прекратен
BG005000A0005ЕТ "БЕНЧЕВ-ЦВЕТАН СТАНЕВ"Държава: България
Област: СОФИЙСКА
Община: ПРАВЕЦ
Пощенски код: 2163
Населено място: с.РАЗЛИВ
Улица: КВ.26 175
130940905Държава: България
Област: СОФИЙСКА
Община: ПРАВЕЦ
Пощенски код: 2163
Населено място: с.РАЗЛИВ
Улица: КВ.26 175
02.04.200716.12.2009Прекратен
BG004000A0135ЕТ"Крикор Гарабед - Габи"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: кв.Здравец, бл.81, вх.А,ет.1
117034481Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: кв.ДЗС
06.04.200730.10.2009Прекратен
BG005000A0006ПК"Възкресение"Държава: България
Област: Софийска област
Община: Чавдр
Пощенски код: 2084
Населено място: с.Чавдар
Улица: ул."Г.Димитров"№ 20 20
122090132Държава: България
Област: Софийска област
Община: Чавдр
Пощенски код: 2084
Населено място: с.Чавдар
Улица: ул."Г.Димитров"№ 20 20
15.03.200716.12.2009Прекратен
BG004200B0003"ГРИФОНТУРС" ООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: Враца
Улица: ул.Екзарх Йосиф №78, вх.Б, ап.31 78
106570225Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: ВРАЦА
Улица: КВ.БИСТРЕЦ, УЛ.СТОЯН ОРЛОВСКИ 4
22042138
22042178
22042179
22042180
22042181
22042182
22042183
22042918
22042958
22042981
22042982
22042983
22042984
16.04.200718.06.2011Прекратен
BG003000A0266ЕТ"ДИМИТЪР ШЕКИРСКИ"Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЛОВДИВ
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ИВАН ВАЗОВ 48А
825365947Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЛОВДИВ
Пощенски код:
Населено място: С. НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ
Улица: ШЕСТ 6
18.04.200707.08.2007Прекратен
BG003100A0107ЕТ "МАЙОРКА"Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6525
Населено място: РАЙКОВА МОГИЛА
Улица: ХХ
836013519Държава: България
Област: ХАСКОВО
Община: СВИЛЕНГРАД
Пощенски код: 6525
Населено място: РАЙКОВА МОГИЛА
Улица: ХХ
18.04.200715.09.2007Прекратен
BG004300A0169ЕТ "КОЕВ 90-ХРИСТО ИЛИЕВ"Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пощенски код: 5100
Населено място: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 8
104006126Държава: България
Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община: ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пощенски код: 5135
Населено място: С. ЯНТРА
Улица: С. ЯНТРА
18.04.200720.05.2010Прекратен
BG002000A0119ЕТ "ТОДОР-ТН-ТОДОР НЕНОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9260
Населено място: С.АСПАРУХОВО
Улица: С.АСПАРУХОВО
103838084Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9260
Населено място: С.АСПАРУХОВО
Улица: С.АСПАРУХОВО
22082089
22089038
22089071
26.04.2007Издадено решение за прекратяване
BG002100A0096ЕООД"ПЛАТОН"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: СЛАВЯНСКА №16 ЕТ4 АП 17 16
124043502Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9373
Населено място: С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО
Улица: . .
07.05.200716.12.2009Прекратен
BG003000A0268"ДЕНИ-95"ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Кричим
Пощенски код: 4228
Населено място: С. УСТИНА
Улица: "ЕЛЕНОВО БЪРДО" 4
115905622Държава: България
Област: Пловдив
Община: Кричим
Пощенски код: 4200
Населено място: КРИЧИМ
Улица: АДАЛЪКА ИМОТ №096062
22082089
22089071
09.05.200730.06.2016Прекратен
BG005400B0005МИТКО МАНОЛЕВ " ЕТДържава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: САНДАНСКИ
Пощенски код: 2820
Населено място: ГР.МЕЛНИК
Улица: МЕЛНИК
101024585Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: САНДАНСКИ
Пощенски код: 2820
Населено място: ГР. МЕЛНИК
Улица: УПИ № І,КВ.11 ПО ПЛАНА НА ГР.МЕЛНИК
16.05.200716.12.2009Прекратен
BG003000A0267ЕТ "ЕКС-ЕНЧО КОЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: ГР. КАЗАНЛЪК
Улица: РАХАИЛ ДУШАНОВ 9А
123745068Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6138
Населено място: С. ОВОЩНИК
Улица: 0
22089071
22089077
04.05.200713.06.2012Прекратен
BG004000A0136ЕТ"ТИШ-Тихомир Петров"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7019
Населено място: гр.Русе
Улица: "Тодор Икономов" 7,бл.208
117682670Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7068
Населено място: с.Бабово
Улица: Извън ргулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
21.05.200709.01.2020Прекратен
BG003100A0108ЕТ ДОН КАРАДЖОВ - СЛАВЧО КАРАДЖОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6420
Населено място: ГОРСКИ ИЗВОР
Улица: СТЕФАН КАРАДЖА 7
126736252Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6420
Населено място: ГОРСКИ ИЗВОР
Улица: СТЕФАН КАРАДЖА 7
22082088
22089071
22.05.2007Валиден
BG005500A0064ПК"Трите езера"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2535
Населено място: Горна Гращица
Улица: . .
000242726Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2536
Населено място: Долна Гращица
Улица: . .
29.05.200716.12.2009Прекратен
BG005500A0065ЕТ"Д.Шиников - Ради - Асен ШиниковДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобошево
Пощенски код: 2660
Населено място: Бобошево
Улица: "Еделвайс" 2
109603456Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобошево
Пощенски код: 2660
Населено място: Бобошево
Улица: "Еделвайс" 2
30.05.200702.12.2008Прекратен
BG005200A0021ЕТ ГЕОРГИ КАЛЪНОВДържава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Пощенски код: 2904
Населено място: с. БОРОВО
Улица: 0 0
811029484Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАД
Община: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Пощенски код: 2904
Населено място: с. БОРОВО
Улица: 0 0
01.06.200716.12.2009Прекратен
BG004200A0028ЕТ "СТЕФАН МИЛЕВ"Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: КОЗЛОДУЙ
Пощенски код: 3320
Населено място: КОЗЛОДУЙ
Улица: МИЛИН КАМЪК 61
106510242Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: КОЗЛОДУЙ
Пощенски код: 3320
Населено място: КОЗЛОДУЙ
Улица: МИЛИН КАМЪК .
29.05.200730.09.2010Прекратен
BG003000A0269ЕТ"ПРАСКОВА-МАРИН ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ЖК "ТРАКИЯ" БЛ.13
115004607Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4163
Населено място: ОТЕЦ КИРИЛОВО
Улица: - -
22089071
22089077
06.06.200704.01.2013Прекратен
BG004300A0170ЕТ"НИКОСАНА-НИКОЛАЙ ЯЧОВ"Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: ВРАЦА
Пощенски код: 3057
Населено място: С.ВИРОВСКО
Улица: С. ВИРОВСКО
106003730Държава: България
Област: ВРАЦА
Община: ВРАЦА
Пощенски код: 5980
Населено място: ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ
Улица: ВАРДАР 11
04.06.200717.02.2009Прекратен
BG003000A0270ЕТ"ЗЛАТИНА-ДИМ.БОЖКОВДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6142
Населено място: С.ЕНИНА
Улица: РОСА 6
123748107Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6142
Населено място: С.ЕНИНА
Улица: ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ, ЮЖНА ЧАСТ НА СЕЛОТО
22082088
22089071
11.06.2007Валиден
BG001000A0262Марчо Чакъров ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Славейков 26-Б-6-18
102029699Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код:
Населено място: с.Димчево
Улица: с. Димчево
19.06.200722.11.2007Прекратен
BG001000B0005Витенда ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Средец
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. Аксаков 52А
175286221Държава: България
Област: София
Община: Средец
Пощенски код:
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул. Матвей Вълев № 75
12.06.200710.01.2008Прекратен
BG003100A0109ЕТ НАПРЕДЪК 2006 - МИЛКО ПАСКОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6411
Населено място: ЧЕРНОГОРОВО
Улица: 0 0
126719153Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6411
Населено място: ЧЕРНОГОРОВО
Улица: 0 0
22082088
22089071
13.06.2007Валиден
BG005100A0006ЕТ "Дора - Тодорка Кацарова"Държава: България
Област: Софийска
Община: Мирково
Пощенски код: 2095
Населено място: с. Мирково
Улица: Средна гора 12
131286458Държава: България
Област: Софийска
Община: Мирково
Пощенски код: 2095
Населено място: с. Мирково
Улица: Крайречна 0
19.06.200716.12.2009Прекратен
BG004200A0029"КООПУСЛУГИ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: БЕРКОВИЦА
Пощенски код: 3530
Населено място: С.ЗАМФИРОВО
Улица: "ТОДОР БЛАГОЕВ" 2
000305169Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: БЕРКОВИЦА
Пощенски код: 3530
Населено място: С.ЗАМФИРОВО
Улица: "ТОДОР БЛАГОЕВ" 2
09.07.200706.12.2007Прекратен
BG004300A0171ЕТ "ВЕСИ-ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5859
Населено място: С.ОРЕХОВИЦА
Улица: ДУНАВ 5
114635950Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Пощенски код: 5859
Населено място: С.ОРЕХОВИЦА
Улица: С.ОРЕХОВИЦА
28.06.200729.10.2008Прекратен
BG001000A0263Беното - Анка Стоянова ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул. Братя Миладинови 24
119047157Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: с.Сокол
Улица: -
22082088
22089038
22089071
16.07.2007Валиден
BG001000A0264Моникс - Димитринка Тенева ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв.Клуцохор 6-Д-12
119671690Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с.Трапоклово
Улица: с.Трапоклово
22082089
22089038
22089071
16.07.200712.04.2018Прекратен
BG002100A0097ЕТ"ЛИАНА-БОЙЧО БОЙЧЕВ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9450
Населено място: ТЕРВЕЛ
Улица: БЛ.ЗДРАВЕЦ В 11
124592294Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9390
Населено място: С.КАРАПЕЛИТ
Улица: .
18.07.200716.12.2009Прекратен
BG001000A0268Гравитация ООДДържава: България
Област: обл. Ямбол
Община: общ. Тунджа
Пощенски код: 8679
Населено място: с. Победа
Улица: ул. Цар Калоян № 9
128624729Държава: България
Област: обл. Ямбол
Община: общ. Тунджа
Пощенски код:
Населено място: с. Победа
Улица: ул. Цар Калоян № 9
21.08.200726.03.2009Прекратен
BG004000A0137ПК"Съгласие"Държава: България
Област: Търговище
Община: Опака
Пощенски код: 7840
Населено място: гр.Опака
Улица: "България" 65
000862531Държава: България
Област: Търговище
Община: Опака
Пощенски код: 7840
Населено място: Опака
Улица: Братя Освободители 38
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
22089077
19.07.200724.06.2011Прекратен
BG002100A0098ЕТ"ДЕНИЦА ДИНЕВА"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9450
Населено място: ТЕРВЕЛ
Улица: ЖК"ИЗГРЕВ" 1- А- 2
124535514Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ТЕРВЕЛ
Пощенски код: 9477
Населено място: КОЧМАР
Улица: ХХХ
25.07.200716.12.2009Прекратен
BG004100A0021ЕТ "РИНГО-СТАР-ВИЛИ ЦЕНОВ"Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3728
Населено място: с. Слана бара
Улица: .
105020328Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3728
Населено място: с. Слана бара
Улица: .
16.07.200716.12.2009Прекратен
BG004100A0022"ДРЕНОВЕЦКООП" ООДДържава: България
Област: Видин
Община: Ружинци
Пощенски код: 3920
Населено място: с. Дреновец
Улица: "Георги Димитров" 83
105561321Държава: България
Област: Видин
Община: Ружинци
Пощенски код: 3920
Населено място: с. Дреновец
Улица: Кирил и Методий 4
17.07.200716.12.2009Прекратен
BG004400A0094ЕТ " МИРОСЛАВА-91-ГЕРГИНА ДАЧЕВА "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7656
Населено място: С. ЧЕРКОВНА
Улица: . .
118584841Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7656
Населено място: С. ЧЕРКОВНА
Улица: . .
30.07.200716.12.2009Прекратен
BG004100A0023ЕТ"НОРА-Николина Цанкова"Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3728
Населено място: с. Слана бара
Улица: .
815112397Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3728
Населено място: с. Слана бара
Улица: .
31.07.200716.12.2009Прекратен
BG004200A0030ЕТ"КРИСИ-ПЪРВАН ПЕТРОВ"Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: МОНТАНА
Улица: ЖК.МЛАДОСТ1, БЛ.30,ВХ.Д,АП.17 1
111034236Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3435
Населено място: С.ТРИФОНОВО
Улица: . .
22082089
22089038
22089071
12.07.200718.02.2012Прекратен
BG004200A0031ЕТ"СИЛВИ МАРКОВ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3478
Населено място: С.ВИДЛИЦА
Улица: . .
821122798Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3478
Населено място: С.ВИДЛИЦА
Улица: . .
18.07.200714.07.2010Прекратен
BG004200A0032ЕТ "ИВ-ДО-СИ-К-ИВАН ИВАНОВ"Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ОВЧА КУПЕЛ
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: БУЛ."ЛЕВСКИ" АП.21, ЕТ.4 1Б
121864757Държава: България
Област: СОФИЯ
Община: ОВЧА КУПЕЛ
Пощенски код: 3538
Населено място: С.ДОЛНО ОЗИРОВО
Улица: . .
01.08.200730.09.2009Прекратен
BG003000A0271"ГАНЬО ГАНЕВ - 01" ЕТДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6166
Населено място: С.СРЕДНОГОРОВО
Улица: "ОПЪЛЧЕНСКА" 6
123586783Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6166
Населено място: С.СРЕДНОГОРОВО
Улица: "ОПЪЛЧЕНСКА" 6
22089071
22089077
05.07.200708.12.2011Прекратен
BG003100A0110ЕТ ДИНЬО ПЕТРОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6428
Населено място: СТРАНСКО
Улица: 0 0
126539645Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6428
Населено място: СТРАНСКО
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ №58
22082089
22089071
02.08.200713.05.2011Прекратен
BG004000A0138ПК"СЕЯЧ"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7780
Населено място: с.Вардун
Улица: "ХРИСТО БОТЕВ" 37
000862620Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7780
Населено място: с.Вардун
Улица: "Аврам Топалов" 19
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
03.08.200702.11.2018Прекратен
BG002000A0120ЕТ "ГРИГОРОВ-ЖЕЛЮ ГРИГОРОВ"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: АКСАКОВО
Пощенски код: 9000
Населено място: С.ОСЕНОВО
Улица: С.ОСЕНОВО
103062773Държава: България
Област: ВАРНА
Община: АКСАКОВО
Пощенски код: 9000
Населено място: С.ОСЕНОВО
Улица: С.ОСЕНОВО
01.08.200719.10.2010Прекратен
BG002000A0121ПК "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9000
Населено място: с.ЧЕРКОВНА
Улица: с.ЧЕРКОВНА
813043600Държава: България
Област: ВАРНА
Община: ПРОВАДИЯ
Пощенски код:
Населено място: с.НЕНОВО
Улица: с.НЕНОВО
01.08.200718.09.2009Прекратен
BG002000A0122ПК "ОБЕДИНЕНИЕ"Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9232
Населено място: с.ЧЕРКОВНА
Улица: с.ЧЕРКОВНА
813043600Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9232
Населено място: с.ЧЕРКОВНА
Улица: с.ЧЕРКОВНА
22082089
22089038
22089071
01.08.200715.02.2011Прекратен
BG003100A0111ЕТ СЕБАХТИН ЕМУРЛАДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6685
Населено място: ГОРНА КРЕПОСТ
Улица: ПЕТЪР МИРЧЕВ 1
108036362Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6685
Населено място: ГОРНА КРЕПОСТ
Улица: ПЕТЪР МИРЧЕВ 1
22082089
22089071
08.08.200710.04.2012Прекратен
BG002100A0099"МИНОВ" ЕООДДържава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9300
Населено място: ДОБРИЧ
Улица: РОПОТАМО 3
124703218Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: ДОБРИЧ
Пощенски код: 9390
Населено място: КРАПЕЛИТ
Улица: ПЪРВА 41
08.08.200716.12.2009Прекратен
BG004300A0172ВПК "ВЪЗХОД"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: СЕВЛИЕВО
Пощенски код: 5440
Населено място: С. РЯХОВЦИТЕ
Улица: С.РЯХОВЦИТЕ
000203239Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: СЕВЛИЕВО
Пощенски код: 5440
Населено място: С. РЯХОВЦИТЕ
Улица: С. РЯХОВЦИТЕ
03.08.200714.12.2010Прекратен
BG002000A0123ЕТ "КАМЧИЯ 1942-НЕДЕЛЧО СИМЕОНОВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9260
Населено място: С.АСПАРУХОВО
Улица: С.АСПАРУХОВО
103652343Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9260
Населено място: С.АСПАРУХОВО
Улица: С.АСПАРУХОВО
22082089
22089038
22089071
14.08.200730.01.2017Прекратен
BG005100A0007ГПК "Искра"Държава: България
Област: София
Община: Нови Искър
Пощенски код: 1280
Населено място: гр. Нови Искър
Улица: Търговска 20
000627145Държава: България
Област: София
Община: Нови Искър
Пощенски код: 1280
Населено място: гр. Нови Искър
Улица: Добър Миле 2
16.08.200716.12.2009Прекратен
BG001000A0265ДИДИ - Димитър Костов ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8670
Населено място: с. Генерал Инзово
Улица: ул. Капитан Петко войвода 15
128624871Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8670
Населено място: с. Генерал Инзово
Улица: имот № 262
22082089
22089038
22089071
15.08.200706.01.2014Прекратен
BG001000A0266Звезда - Костадинка Трифонова ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: кв. Лозово ул. Димитър Николов 2
102048525Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: кв.Лозово, ул. Ружа
22082088
22089038
22089071
15.08.2007Валиден
BG005000A0007ЕТ "НИКОЛА МАРКОВ"Държава: България
Област: СОФИИСКА
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 2169
Населено място: С.ТРУДОВЕЦ
Улица: ПАНЧЕВСКА 13
131288797Държава: България
Област: СОФИИСКА
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 2169
Населено място: С.ТРУДОВЕЦ
Улица: ПАНЧЕВСКА 13
16.08.200716.12.2009Прекратен
BG002000A0124ЕТ "ДИМИТЪР МИЛАНОВ"Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: ШУМЕН
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. ШУМЕН
Улица: "Генчо Панайотов" 42
127584349Държава: България
Област: ШУМЕН
Община: ШУМЕН
Пощенски код: 9000
Населено място: ШУМЕН
Улица: КВ.ДИВДЯДОВО
16.08.200726.07.2010Прекратен
BG001000A0267Гергина Новакова - Ангел Колев ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8628
Населено място: с. Чарган
Улица: ул. Огоста № 4
128624387Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8628
Населено място: с. Чарган
Улица: с. Чарган
22082088
22089038
22089071
17.08.2007Валиден
BG002000A0125ЕТ"Герман 47 Богомил Тодоров"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Варна
Улица: "Нов живот" 6
103903966Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9298
Населено място: с.Червенци
Улица: с.Червенци
22082089
22089038
22089071
17.08.200716.10.2017Прекратен
BG004400A0095ЕТ " ШЕРИ - ШЕХРИБАН ЮСУФ "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7693
Населено място: С. ЧЕРНОЛИК
Улица: " ЕЛИН ПЕЛИН " 7
118580558Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: ДУЛОВО
Пощенски код: 7693
Населено място: С. ЧЕРНОЛИК
Улица: " КИРИЛ И МЕТОДИЙ " .
20.08.200716.12.2009Прекратен
BG002100A0100ЕТ"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - СИНОВЕ"Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9665
Населено място: МОГИЛИЩЕ
Улица: ХХХ ХХХ
124557717Държава: България
Област: ДОБРИЧ
Община: КАВАРНА
Пощенски код: 9665
Населено място: МОГИЛИЩЕ
Улица: ХХХ ХХХ
20.08.200716.12.2009Прекратен
BG004300A0173ЕТ "КЪНЧО КЪНЧЕВ"Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5900
Населено място: ЛЕВСКИ
Улица: БЕНКОВСКИ 5
114621438Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ЛЕВСКИ
Пощенски код: 5900
Населено място: ЛЕВСКИ
Улица: У.П.И - 1519 КВ.45
20.08.200721.05.2008Прекратен
BG004000A0139Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7770
Населено място: с. Кралево
Улица: извън регулация
22082029
22082089
22089038
22089048
22089071
29.08.200718.05.2017Прекратен
BG004000A0140РПК"НАПРЕД"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр.ТЪРГОВИЩЕ
Улица: "Кюстенджа" 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. ТЪРГОВИЩЕ
Улица: кв. БРЯГ
22082089
22089038
22089071
29.08.200727.01.2011Прекратен
BG004000A0141Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7742
Населено място: с. Дългач
Улица: ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
29.08.2007Валиден
BG004000A0142Кооперация "Напред - Районна потребителна кооперация"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 1
000862378Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7740
Населено място: с.Надарево
Улица: ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ
22082029
22082088
22089038
22089048
22089071
29.08.2007Валиден
BG004000A0143ЕТ 'ИНГАП-ПЛАМЕН ТИХОВДържава: България
Област: РУСЕ
Община: КУБРАТ
Пощенски код: 7300
Населено място: КУБРАТ
Улица: ЦАР ИВАН АСЕН ІІ 26
116039582Държава: България
Област: РУСЕ
Община: КУБРАТ
Пощенски код:
Населено място: КУБРАТ
Улица: ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ
30.08.200729.06.2010Прекратен
BG003000A0272ИД-ИВАНКА ДОНЕВА ЕТДържава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4282
Населено място: С. ТАТАРЕВО
Улица: 49-ТА 8
160094731Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4282
Населено място: С.ТАТАРЕВО
Улица: 49-ТА 8
22082088
22089071
03.09.2007Валиден
BG001000A0269Ники - 73 ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: к-с Лазур 79-2-3
147171913Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: с. Ябълчево
Улица: с. Ябълчево
22082088
22089038
22089071
15.09.2007Валиден
BG001000A0270Тонка Жекова ЕООДДържава: България
Област: обл. Бургас
Община: общ. Бургас
Пощенски код: 8155
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. Втора № 10
147038090Държава: България
Област: обл. Бургас
Община: общ. Бургас
Пощенски код:
Населено място: с. Димчево
Улица: кв. 15
15.09.200710.04.2008Прекратен
BG001000A0271Алекс - Георги Илиев ЕТДържава: България
Област: обл. Ямбол
Община: общ. Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: к-с Диана 18-Б-33
838100824Държава: България
Област: обл. Ямбол
Община: общ. Ямбол
Пощенски код:
Населено място: с. Каравелово
Улица: ПИ № 426
15.09.200719.01.2010Прекратен
BG004300A0174ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯДържава: България
Област: ГАБРОВО
Община: СЕВЛИЕВО
Пощенски код: 5437
Населено място: С. ДАМЯНОВО
Улица: С. ДАМЯНОВО
817067641Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: СЕВЛИЕВО
Пощенски код:
Населено място: С. ДАМЯНОВО
Улица: С. ДАМЯНОВО
03.09.200728.01.2010Прекратен
BG005500A0066РПК"Наркооп"-КюстендилДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Демокрация 1а
000242377Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2573
Населено място: с.Жиленци
Улица: мах.Рекалска .
19.09.200716.12.2009Прекратен
BG005000A0008МИНЧО-МАРИН СТАМЕНОВ ЕТДържава: България
Област: СОФИИСКА
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 2160
Населено място: С.ТРУДОВЕ;
Улица: ХАДЖИ ДИМИТЪР 18
131292685Държава: България
Област: СОФИИСКА
Община: БОТЕВГРАД
Пощенски код: 2160
Населено място: С.ТРУДОВЕЦ
Улица: ХАДЖИ ДИМИТЪР 18
21.09.200716.12.2009Прекратен
BG004300A0175ПК ЕДИНСТВО-94Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5872
Населено място: С.БЕГЛЕЖ
Улица: С.БЕЖЛЕЖ
824106571Държава: България
Област: ПЛЕВЕН
Община: ПЛЕВЕН
Пощенски код: 5872
Населено място: С. БЕГЛЕЖ
Улица: С. БЕГЛЕЖ
05.09.200712.01.2009Прекратен
BG001000A0272Синем - Фикрет Юсуфов ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: п.к. 8849
Населено място: с. Жълт бряг
Улица: ул. Изгрев № 10
119629467Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8849
Населено място: с. Жълт бряг
Улица: имт № I - 173, кв. 19
22082088
22089038
22089071
26.09.2007Валиден
BG001000A0273Пуни - Петко Колев ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8899
Населено място: с. Сборище
Улица: с. Сборище
119602947Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8899
Населено място: с. Сборище
Улица: с. Сборище
22082088
22089038
22089071
26.09.2007Валиден
BG005500A0067"СМОД"ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1278
Населено място: гр.София
Улица: ул."Бодра смяна" бл.2,вх
175337363Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2589
Населено място: с.Граница
Улица: ул."Харалампи Аничкин" №16
27.09.200702.11.2007Прекратен
BG005400B0006ЕТ"ЧЕРКЕЗОВ - 45 - СТОЯН ЧЕРКЕЗОВ"Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2815
Населено място: с.Петрово
Улица: с.Петрово
101162038Държава: България
Област: Благоевградска
Община: Сандански
Пощенски код: 2816
Населено място: с.Яново , УПИ XI-112 , кв. 19 по плана на селото
Улица: с.Яново моб. тел.0899881366
01.10.200716.12.2009Прекратен
BG003100A0112ЕТ"КРЪСТЕВ-ИВАН КРЪСТЕВ"Държава: България
Област: ЯМБОЛ
Община: ЕЛХОВО
Пощенски код: 8700
Населено място: ЕЛХОВО
Улица: ИНДЖЕ ВОЙВОДА №2
128529684Държава: България
Област: ЯМБОЛ
Община: ЕЛХОВО
Пощенски код: 6565
Населено място: СРЕМ
Улица: КАРА КОЛЬО №17
28.09.200702.01.2008Прекратен
BG001000A0274Шанс - 94 Илия Драгнев ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: п.к.8895
Населено място: гр. Шивачево
Улица: ул. Димитър Атларски № 23
119536372Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8895
Населено място: гр. Шивачево
Улица: Промишлена зона - имот № 1-173, кв.19
22082089
22089038
22089071
01.10.200730.12.2013Прекратен
BG002000A0126"АГАРИКУС" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9000
Населено място: с.Пчелник
Улица: "Ясен" 12А
103750289Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9118
Населено място: с.Пчелник
Улица: с.Пчелник
22082089
22089038
22089071
01.10.200702.04.2012Прекратен
BG001000A0275Крафт - Панайот Чолаков ЕТДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: п.к. 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: бул. Братя Миладинови 6-А-14
119668281Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ул. Лозарски връх
22082088
22089038
22089071
01.10.200715.12.2021Прекратен
BG001000B0006Аязмо Света Петка ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8148
Населено място: с. Крушевец
Улица: с. Крушевец
147112587Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8148
Населено място: с. Крушевец
Улица: с. Крушевец
22042181
22042182
22042981
22042982
01.10.200721.07.2016Прекратен
BG001000A0276Калата ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: бул. Мария Луиза 30
147113283Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8130
Населено място: гр. Созопол
Улица: ул. Буджака пар.120
22082088
22089038
22089071
02.10.2007Валиден
BG004200A0033ЕТ"СИЛВИ МАРКОВ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3478
Населено място: С.ВИДЛИЦА
Улица: . .
821122798Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Пощенски код: 3472
Населено място: С.МЕЛЯНЕ
Улица: . .
02.10.200714.07.2010Прекратен
BG003000B0009"ДОМЕЙН ЮСТИНА" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ГР. ПЛОВДИВ
Улица: БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
160066590Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: С. УСТИНА
Улица: "НИКОЛА ПЕТКОВ" 51
22042179
22042180
22042979
22042980
02.10.200714.03.2014Прекратен
BG004100A0024ЕТ"Лори-НЛМ-Недка Лозанова"Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3738
Населено място: с. Жеглица
Улица: . .
105523354Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3738
Населено място: с. Жеглица
Улица: . .
02.10.200716.12.2009Прекратен
BG001000A0277Оникс 72 - Симеон Илиев ЕТДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: п.к.8524
Населено място: с.Дрянковец
Улица: с.Дрянковец
102211029Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8524
Населено място: с.Дрянковец
Улица: с.Дрянковец
22082088
22089038
22089071
05.10.2007Валиден
BG001000A0278Йордан Йорданов 2000 ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8657
Населено място: с. Миладиновци
Улица: ул. Хаджи Димитър 4
128045582Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8657
Населено място: с. Миладиновци
Улица: ПИ 67 в УПИ VII
22082088
22089038
22089071
08.10.200717.01.2023Прекратен
BG001000A0279ВЗК Христо Ботев БургасДържава: България
Област: обл. Бургас
Община: общ. Бургас
Пощенски код: п.к. 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: 5-ти километър
812206770Държава: България
Област: обл. Бургас
Община: общ. Бургас
Пощенски код:
Населено място: гр. Бургас
Улица: 5-ти километър
08.10.200708.12.2009Прекратен
BG004300A0176ЕТ "ЧЕРНЕЛКА Р -ИВАНЧО ИВАНОВ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5875
Населено място: С. РАЛЕВО
Улица: С.РАЛЕВО
114585465Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5875
Населено място: С. РАЛЕВО
Улица: С. РАЛЕВО
22082089
22089071
19.09.200724.01.2011Прекратен
BG005400B0007ЕТ"РИЗО-ВАСИЛ РИЗОВ"Държава: България
Област: СОФИЙСКА
Община: БОЖУРИЩЕ
Пощенски код: 2227
Населено място: БОЖУРИЩЕ
Улица: "ЕДЕЛВАЙС" 11
122054717Държава: България
Област: СОФИЙСКА
Община: БОЖУРИЩЕ
Пощенски код: 2810
Населено място: СЕЛО ПЛОСКИ
Улица: "НИКОЛА ПАРАПУНОВ" УПИ-ХІІ,ПЛ.СН.№212,КВ.28 40
15.10.200716.12.2009Прекратен
BG004300A0177ЕТ "ВЕДИМА-М-ДИМО ДИМОВ"Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР. ГАБРОВО
Улица: ЛУНА 2
817082650Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: С.ИВАНИЛИ
Улица: С.ИВАНИЛИ
22082089
22089071
12.10.200717.12.2015Прекратен
BG003100A0113ЕТ ПЛАСТИК-СИМ- МИТКО СТИЛЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: РОДОСТО 9А
126170993Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6390
Населено място: КНИЖОВНИК
Улица: 0 0
22082089
22089071
12.10.200718.07.2012Прекратен
BG003000A0273ЕТ"СЕВИН-04-СЕВГИ ХЮСЕИН"Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6191
Населено място: НОВА МАХАЛА
Улица: НЯМА
123669503Държава: България
Област: СТАРА ЗАГОРА
Община: НИКОЛАЕВО
Пощенски код: 6191
Населено място: НОВА МАХАЛА
Улица: НЕ
15.10.200726.08.2010Прекратен
BG004400A0096" КРИСТО " ЕООДДържава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР. СИЛИСТРА
Улица: "ХАН АСПАРУХ" ЕТ.6, АП.16 21
118585936Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7579
Населено място: С. ЛАМБРИНОВО
Улица: . .
17.10.200716.12.2009Прекратен
BG004000B0002"СФК-АГРО"ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Янтра" 4
104629422Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 7100
Населено място: ГР.БЯЛА
Улица: "ЯНЕ САНДАНСКИ" 6
12.10.200701.04.2008Прекратен
BG005400A0022ЕТ "ГЕОРГИ СМИЛЯНОВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: ПЕТРИЧ
Пощенски код: 2868
Населено място: с. КУЛАТА
Улица: "АНТОН ПОПОВ" 8
101643299Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: ПЕТРИЧ
Пощенски код: 2870
Населено място: с. МАРИКОСТИНОВО
Улица: УПИ ІV 67, КВ.36 от плана на с. Марикостиново
17.10.200717.11.2008Прекратен
BG004100B0003"Валлей Винтнърс" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Люле Бургас" 21
115640181Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 3955
Населено място: с. Боровица
Улица: . .
15.10.200716.12.2009Прекратен
BG004300A0178ПК "СПАСИТЕЛ"Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: СЕВЛИЕВО
Пощенски код: 5432
Населено място: С.МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Улица: С. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
817081484Държава: България
Област: ГАБРОВО
Община: СЕВЛИЕВО
Пощенски код: 5432
Населено място: С. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Улица: С. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
17.10.200709.06.2010Прекратен
BG005400A0023ЕТ "СЛАВЧО ТАЧЕВ"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: ПЕТРИЧ
Пощенски код: 2860
Населено място: с. КЪРНАЛОВО
Улица: с. КЪРНАЛОВО
101560800Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: ПЕТРИЧ
Пощенски код: 2860
Населено място: с. КЪРНАЛОВО
Улица: ИМОТ № 000456 МЕСНОСТ "СЛОНИЩАТА" ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА с. КЪРНАЛОВО
18.10.200716.12.2009Прекратен
BG004200B0004ЕТ "СТАЛИН НИКОЛОВ АВРАМОВ"Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ВЪРШЕЦ
Пощенски код: 3540
Населено място: ГР.ВЪРШЕЦ
Улица: "ДИКО ИЛИЕВ" 5
111011020Държава: България
Област: МОНТАНА
Община: ВЪРШЕЦ
Пощенски код: 3542
Населено място: С.ЦВЕТКОВА БАРА
Улица: ГЛАВНА 1
18.10.200729.10.2010Прекратен
BG005500A0068"ПК"Труд"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: с.Драговищица
Улица: . .
109034115Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2565
Населено място: с.Горановци
Улица: . .
19.10.200716.12.2009Прекратен
BG003100A0114ЕТ ДИГЕР - ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6540
Населено място: ХАРМАНЛИ
Улица: КОМСОМОЛСКА 23
126093938Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6488
Населено място: ВЪРБОВО
Улица: 0 0
22082088
22089071
19.10.2007Валиден
BG005400A0024КООПЕРАЦИЯ "МЕЛНИШКА ЛОЗА"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: САНДАНСКИ
Пощенски код: 2819
Населено място: С. ХЪРСОВО
Улица: С. ХЪРСОВО
101679046Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: САНДАНСКИ
Пощенски код: 2819
Населено място: С. ХЪРСОВО
Улица: ИМОТ № 120003 , МЕСТНОСТ"СПАНЧОВСКИ ПЪТ"
22.10.200716.12.2009Прекратен
BG004400A0097ЕТ " ИВАН ФИЛИПОВ-45 "Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7500
Населено място: ГР. СИЛИСТРА
Улица: " ТУНДЖА " 17
030141409Държава: България
Област: СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Пощенски код: 7575
Населено място: С. МАЙОР ЦЕНОВИЧ
Улица: . .
23.10.200716.12.2009Прекратен
BG005400B0008"КЬОСЕВ И КО" ООДДържава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: СТРУМЯНИ
Пощенски код: 2833
Населено място: С. ИЛИНДЕНЦИ
Улица: "28" 3
101657060Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: СТРУМЯНИ
Пощенски код: 2833
Населено място: С.ИЛИНДЕНЦИ
Улица: УПИ VІІ,КВ.28 "28" 3
24.10.200716.12.2009Прекратен
BG005400A0025ЕТ"ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДОНЧЕВ-ГАЛА-93"Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: ПЕТРИЧ
Пощенски код: 2850
Населено място: ПЕТРИЧ
Улица: "ЕЛ ТЕПЕ" 13
811141017Държава: България
Област: БЛАГОЕВГРАДСКА
Община: ПЕТРИЧ
Пощенски код: 2850
Населено място: ПЕТРИЧ
Улица: УПИ ІІ, КВ.312 ПО ПЛАНА НА ГР.ПЕТРИЧ /СТОПАНСКИ ДВОР/
26.10.200716.12.2009Прекратен
BG001000B0007ВЗК Христо Ботев БургасДържава: България
Област: обл. Бургас
Община: общ. Бургас
Пощенски код: п.к. 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: 5-ти километър
812206770Държава: България
Област: обл. Бургас
Община: общ. Бургас
Пощенски код:
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. 5-ти километър
29.10.200708.12.2009Прекратен
BG005500A0069"ПК"Труд"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: с.Драговищица
Улица: . .
109034115Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2564
Населено място: Драговищица
Улица: кв.Ямборано .
31.10.200716.12.2009Прекратен
BG001000A0280Тянка - Стояна Ефева ЕТДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: к-с Диана 23-А-2-4
128543647Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8743
Населено място: с. Мамарчево
Улица: -
22082088
22089038
22089071
31.10.2007Валиден
BG003100A0115ЕТ ДЯДОВА ЧЕШМА - СЛАВИ СЛАВОВДържава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 6560
Населено място: ТОПОЛОВГРАД
Улица: ДЯДОВА ЧЕШМА 1
126001270Държава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 6560
Населено място: ТОПОЛОВГРАД
Улица: УПИ 1 КВ.501 ПО ПУП 0
22082089
22089071
05.11.200725.07.2012Прекратен
BG001000A0281"ДЕТЕЛИНА" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ж.к.Зорница бл.34 вх.Б, е
102044637Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8350
Населено място: с.Маринка
Улица: ул.Лазар Маджаров №1
22082089
22089038
22089071
06.11.200703.12.2018Прекратен
BG001000B0008"ДЕТЕЛИНА" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ж.к.Зорница бл.34 вх.Б, е
102044637Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8350
Населено място: с.Маринка
Улица: Лазар Маджаров 1
22042982
22042983
07.11.200731.10.2016Прекратен
BG001000A0282"ТУНДЖА ВК" ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: пк 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Независима България" № 6-1а
128511254Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8679
Населено място: с.Победа
Улица: м."до село"
22082089
22089038
22089071
08.11.200730.07.2012Прекратен
BG002000A0127ЕТ "МЕРИНА-МАРИНКА ИВАНОВА"Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9219
Населено място: с.Венчан
Улица: с.Венчан
103939172Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9219
Населено място: с.Венчан
Улица: с.Венчан
22082089
22089038
22089071
01.11.200718.03.2019Прекратен
BG001000A0283"Гуд Фрут" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: ЛАЗУР БЛ.73
147219540Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8118
Населено място: С.ВИНАРСКО
Улица: --
22082088
2