Тип регистрация№ на удостоверениеНаименованиеАдрес на управлениеЕИКАдрес на обектаАкцизни стокиДата на връчванеДата на прекратяване на регистрациятаНомер на решението за прекратяване на регистрациятаКомпетентно митническо учреждение, издало удостоверението за регистрацияСъстояние
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0125"АЛУПЛАСТ - ЖТГ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: Южна Промишлена Зона - Производствена База на Алупласт
102816747Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с.Дебелт
Улица: ПИ с идентификатор 20273.38.1516 по КККР
2716000022.07.2024BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.5BG003000M0007"ПОЛИДЕЙ - 2" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: гр. Карлово
Улица: ул. "Яне Сандански" № 8
115199114Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4357
Населено място: с. Домлян
Улица: ул. 10-та № 8
2711290019.07.2024BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0202"Средна гора" АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: "Калояновско шосе" 2
833067174Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: КАЛОЯНОВСКО ШОСЕ № 2; ПИ68850.522.5201 УПИ VI-5
2716000015.07.2024BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3аBG005800G0004СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: Постоянство № 67а
206305982Държава: България
Област: Софийска
Община: Правец
Пощенски код: 2161
Населено място: град Правец
Улица: УПИ 3 и 4 в кв. 119 по плана на град Правец
2716000024.06.2024BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0174"МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - ПЛЕВЕН" ЕАДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: ПЛЕВЕН
Улица: "ГРИВИШКО ШОСЕ" 1
114046051Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: "Гривишко шосе" 1
2716000002.07.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.5BG003000M0006"ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Симеоновско шосе"№ 62, ет. 4, офис 1
131183038Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: гр. Карлово
Улица: бул. "Освобожение" № 69
2711290011.06.2024BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0189"Локъл енерджи съплай" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: София
Улица: Васил Априлов 17
207546769Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: София
Улица: бул. "Цариградско шосе" 115Л
2716000017.05.2024BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0348"ДИТЕЕКС" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: град София
Улица: бул. ДРАГАН ЦАНКОВ, Интерпред 36
040827837Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1606
Населено място: град София
Улица: ул. Люлин планина №33, складово помещение 20
2704001002.05.2024BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0190"Енери Портфолио Оптимизейшън България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: пл. "Позитано" № 2, Перформ Бизнес Център, ет. 4
207132095Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000011.06.2024BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0173"БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ" АДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: Ловеч
Улица: "Бяло море" 12
115715342Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5911
Населено място: с. Варана
Улица: местност "Дудина", ПИ 10080.50.28
2716000012.04.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0208"ЛЕВСКИ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Г. Карамаждраков" 3
117631640Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Михаил Хаджикостов" ГК УСТРЕМ
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
08.04.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0201"Ритейл парк Карлово" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: Карлово
Улица: "Ген. Заимов" 32
206849286Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: Карлово
Улица: "Ген. Заимов" № 32, УПИ с идентиф.36498.503.696 и 36498.503.698
2716000002.04.2024BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0207"АСЕНОВ ИМОТИ" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Цар Освободител" № 63, ет. 2, ап. 1
207204662Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Отец Паисий" 8А
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
25.03.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3аBG004000G0006"СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр.Пещера
Улица: ул."Михаил Такев" 144
200492646Държава: България
Област: Враца
Община: Бяла Слатина
Пощенски код: 3259
Населено място: с.Бърдарски геран
Улица: местност "Бабките"
2716000010.05.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0171"КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
102063228Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Дълга Лъка" № 18 - ПИ 10447.517.215
2716000021.03.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0172"КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
102063228Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Дълга Лъка" № 12 - ПИ 10447.517.180
2716000021.03.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0537"ВАСИЛЕВ ПРО - 17" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: гр. Казанлък
Улица: ул.“Граф Игнатиев” № 9, ап. 1
204833536Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: гр. Казанлък, кв. Индустриален
Улица: ПИ 35167.504.8856
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
29.02.2024BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0022"М-Газ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Липник" № 123, Бизнес Парк Русе, сграда Б, ет. 6
117655837Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: м. "Без местност", имот № 07603.154.278
2711210025.01.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0022"М-Газ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Липник" № 123, Бизнес Парк Русе, сграда Б, ет. 6
117655837Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4133
Населено място: с. Шишманци
Улица: след каменна кариера, площадка на ЛК Шишманци
2711210025.01.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0200"ЕУРОФРИО - БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: Пловдив
Улица: "Васил Априлов" 176
204548277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. Васил Априлов 176
2716000001.02.2024BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0347"ТОПЛИНА ДРЕНОВ" EOOДДържава: България
Област: Софийска
Община: Своге
Пощенски код: 2260
Населено място: гр. Своге
Улица: ул.Дружба 12
203928270Държава: България
Област: Софийска
Община: Своге
Пощенски код: 2260
Населено място: град Своге
Улица: ул. Дружба 3
27011100
27011290
27011900
24.01.2024BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0188"Си Ен Джи Системс" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ул. „Борис Сарафов” № 26, ап. 3
207320097Държава: България
Област: Благоевград
Община: Струмяни
Пощенски код: 2826
Населено място: с. Микрево
Улица: "ГИС Сандански", изходна точка "С115Р02"
2711210013.02.2024BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0124"ГУДРОКС" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: "Злати Бръчков" 14
204996309Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Пристанищен терминал "Бургас Изток-2", площадка в тила на к.м. 17
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
07.02.2024BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3аBG004000G0005"ТЕРА" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: "МАГИСТРАЛНА" 31А
104666869Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: с. Леденик
Улица: местност „Маринкините мостчета, пи 43253.77.31.
2716000018.01.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0170"ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Габрово
Улица: "МАГИСТРАЛНА" 1
107550147Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Севлиево
Улица: Магистрална 1
2716000003.01.2024BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0536"ТВК" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: "Найчо Цанов" 34
202524886Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: Източна индустриална зона ПИ 77195.752.7
2704001004.01.2024BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0059"СИГМА ИНВЕСТ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Капитан Райчо" 56, Търговски център "ГРАНД", ет.4,офис 5 56
115914401Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: -
Населено място: землището на с. Крумово
Улица: УПИ 2-23.503
2711210020.12.2023BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0124"ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/"АДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул. "ПИРИН" № 1
838168266Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Пирин" 1
2716000019.12.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0346"Балкан райс" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1225
Населено място: София
Улица: ул. "Малашевска" 16
175114218Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4451
Населено място: Пищигово
Улица: Стопански двор
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
12.12.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0345"АНГРОО ТРЕЙД 2023" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Европа" 120
207580209Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1225
Населено място: гр. София
Улица: ул. „Одеса“ № 32 в ПИ 68134.508.5084
27011100
27011210
27012000
27022000
05.12.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0057"АЛКОМЕТ" АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: Втора индустриална зона
837066358Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9814
Населено място: с. Васил Друмев
Улица: сгради с идентификатори № 10176.502.38.9 и № 10176.502.68.13
2716000028.12.2023BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3BG004000L0008"МЕТИЗИ" АДДържава: България
Област: Враца
Община: Роман
Пощенски код: 3130
Населено място: гр. Роман
Улица: "Индустриална зона"
816089236Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3130
Населено място: гр. Роман
Улица: "Индустриална зона"
2716000023.11.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0206"Булкарго БГ" ЕООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Добруджа" № 22
204920311Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Войвода Димитър Калъчлията" 5
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
01.12.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG001000S0017"ЕМИ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ул. Адам Мицкевич № 1,вх. Б,ет. 3 ап.7
812187989Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с.Дебелт
Улица: местност Кривия вир, ГИС "Дебелт Еми"
2711210006.11.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3BG001000L0014"ЕКОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Вая" № 2
147059316Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с.Дебелт
Улица: местност Кривия вир, бензино и метан станция "Лукойл"
27112100
27160000
06.11.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0123"Глобъл Енерджи Коммодити Трейдинг" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: "Бачо Киро" № 1, ет. 8, оф. VIII-3
207504357Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: Пристанищен терминал Варна-запад, кейови места (к.м.) 2,3,4,5 и 6
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040090
31.10.2023BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG001000S0018"ЕКОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Вая" № 2
147059316Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: АГРС „Камено“
27112100
27160000
06.11.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG001000S0018"ЕКОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Вая" № 2
147059316Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с.Дебелт
Улица: АГРС „Дебелт“
27112100
27160000
06.11.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG001000S0018"ЕКОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Вая" № 2
147059316Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с.Дебелт
Улица: местност Кривия вир, ГИС "Дебелт Еми"
27112100
27160000
06.11.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0123"КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
102063228Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: Северна промишлена зона, ПИ 07079.604.237
2716000026.10.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0205ЕТ "ГЕДА-РЕМЗИ ХАСАНОВ"Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7077
Населено място: с.Бъзън
Улица: "Георги Сава Раковски" 1
117602980Държава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7077
Населено място: с.Бъзън
Улица: "Георги Сава Раковски" 1
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
10.10.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0122"КЕРАМИК" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Г.С.Раковски" № 40
829058810Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв.Промишлена зона,ПИ 67338.603.146
2716000010.10.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0081"Ролпласт груп" АДДържава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: Костинброд
Улица: Император Константин Велики 19
131553893Държава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: Костинброд
Улица: Полето 4
2716000027.09.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0204"ЕМ СТРОЙ 2022" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Кюстенджа" № 79, вх. Б, ет. 1, ап. 3
206880100Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: "Железарска", ПИ: 73626.504.169
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040090
18.09.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0535"АГРИТЕК СЕМЕНА" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4451
Населено място: с. Пищигово
Улица: Трета 32
205510354Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4451
Населено място: с. Пищигово
Улица: Трета 32
27011100
27011210
27011290
27021000
27022000
04.09.2023BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0199"ИНТЕРЛИНК ГРУП" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: "Нестор Абаджиев" 55
201336486Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4201
Населено място: с. Бенковски
Улица: УПИ 033037 (Индустриално-търговска зона)
2716000025.08.2023BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3BG003000L0020"БИОВЕТ"АДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: "Петър Раков" 39
112029879Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Радград
Улица: ПИ 61710.447.47; м. Кору дере
2716000030.08.2023BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0187"ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2751
Населено място: с.Полето
Улица: местност "Лъжови ливади" 1
202808242Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1806
Населено място: с.Горни Богров
Улица: м. Лашор
2711210016.08.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0187"ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2751
Населено място: с.Полето
Улица: местност "Лъжови ливади" 1
202808242Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: на път Стара Загора - Загоре
2711210016.08.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0187"ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2751
Населено място: с.Полето
Улица: местност "Лъжови ливади" 1
202808242Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: посока Захарен завод
2711210016.08.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0080"Би Ей Глас България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-Н СЕРДИКА, УЛ. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ № 1
825269233Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Проф. Иван Георгов" № 1
2716000024.08.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0122"СТАТУС ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Атанас Москов" №13, ет.2
205109112Държава: България
Област: Перник
Община: Брезник
Пощенски код: 2360
Населено място: гр. Брезник
Улица: ул. "Ангел Коцелянов" №1
27011100
27011210
27011290
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
07.07.2023BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0344" ФИБРАН БЪЛГАРИЯ " АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: гр. София
Улица: "Околовръстен път" 33
121291243Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Северна Промишлена зона" "Фибран България" АД
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
01.07.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0198“ВП Брандс Интернешънъл” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: с. Катуница
Улица: местност "Чикура";УПИ 86,39;ПИ36676.86.39 по КК и КР
2716000022.06.2023BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0186"Фактор Енерджи България" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1612
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Лагера", ул."Съвет на Европа" №4
206744851Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000024.07.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0185"Ф ИНВЕСТ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Съборна" № 14, ет. 4
202255546Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000003.07.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3аBG003000G0001"РЕДИСИС" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: "Хаджи Димитър" 21Б
112669644Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4406
Населено място: с. Драгор
Улица: м. Татар Екин, ПИ 23457.5.1022 УПИ 7-13
2716000012.07.2023BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0343"АГРО БОРД" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: град София
Улица: ул. „Митрополит Аксентий Велешки“, бл. 49, вх. Г, ет. 4, ап. 38
206982450Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: град Варна
Улица: Пристанищен Терминал Варна – изток
27011100
27011210
27011290
27011900
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
29.05.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0343"АГРО БОРД" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: град София
Улица: ул. „Митрополит Аксентий Велешки“, бл. 49, вх. Г, ет. 4, ап. 38
206982450Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: град Варна
Улица: Пристанищен Терминал Варна – запад
27011100
27011210
27011290
27011900
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
29.05.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0343"АГРО БОРД" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: град София
Улица: ул. „Митрополит Аксентий Велешки“, бл. 49, вх. Г, ет. 4, ап. 38
206982450Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1606
Населено място: град София
Улица: улица Георги Данчов Зографина 9а
27011100
27011210
27011290
27011900
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
29.05.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0184"Болкан Газ Лоджистикс" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Уилям Гладстон" № 31, ет. 1
207000040Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ГРС Плевен, С041Р02
2711210016.06.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0184"Болкан Газ Лоджистикс" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Уилям Гладстон" № 31, ет. 1
207000040Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: ГРС Перник, С057Р05
2711210016.06.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0184"Болкан Газ Лоджистикс" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Уилям Гладстон" № 31, ет. 1
207000040Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: ГРС Перник, С057Р01
2711210016.06.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0184"Болкан Газ Лоджистикс" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Уилям Гладстон" № 31, ет. 1
207000040Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр. Нови Искър
Улица: ГРС София 2, С053Р02 и С053Р03
2711210016.06.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0184"Болкан Газ Лоджистикс" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Уилям Гладстон" № 31, ет. 1
207000040Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене
Улица: ГРС София 1, С050Р02 и С050Р03
2711210016.06.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0184"Болкан Газ Лоджистикс" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Уилям Гладстон" № 31, ет. 1
207000040Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1346
Населено място: с. Волуяк
Улица: ГРС София 3, С055Р02, С055Р03 и С055Р04
2711210016.06.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3BG001000L0013"ЯМБОЛЕН" АДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул.Ямболен №35
838169382Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул.Ямболен №35
2716000017.05.202312.12.202332-636126BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0182"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."МИЛА РОДИНА" № 36
203169363Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 1408
Населено място: с. Разлив
Улица: ГИС - Разлив
2711210026.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0182"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."МИЛА РОДИНА" № 36
203169363Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: село Казичене
Улица: ГРС "София-1" изходен пункт С 050Р01
2711210026.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0182"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."МИЛА РОДИНА" № 36
203169363Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 1408
Населено място: с. Трудовец
Улица: АГРС - Трудовец
2711210026.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0182"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."МИЛА РОДИНА" № 36
203169363Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2160
Населено място: с. Трудовец
Улица: АГРС Трудовец, изх.пунктове С044Р02 и С044Р03
2711210026.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0182"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."МИЛА РОДИНА" № 36
203169363Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: град Перник
Улица: ГРС-Перник, С057, м. Ладовица
2711210026.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0182"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."МИЛА РОДИНА" № 36
203169363Държава: България
Област: Софийска
Община: Правец
Пощенски код: 2161
Населено място: гр.Правец
Улица: АГРС Правец, изх.пункт С045Р01
2711210026.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0182"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."МИЛА РОДИНА" № 36
203169363Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2826
Населено място: село Микрево
Улица: ГИС-Сандански, С115
2711210026.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0182"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."МИЛА РОДИНА" № 36
203169363Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2140
Населено място: гр.Ботевград
Улица: АГРС Ботевград,изх.пунктове С048Р01 и С048Р02
2711210026.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0021"ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: Враца
Улица: бул."Мито Орозов"-местност "Брадичков лъг"-метанстанция
106581264Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр. Нови Искър
Улица: ГРС "София 2", изходен пункт С053Р01
2711210025.04.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0021"ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: Враца
Улица: бул."Мито Орозов"-местност "Брадичков лъг"-метанстанция
106581264Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1646
Населено място: с. Волуяк
Улица: ГРС "София-3", изходен пункт С055Р04
2711210025.04.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0021"ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: Враца
Улица: бул."Мито Орозов"-местност "Брадичков лъг"-метанстанция
106581264Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: гр.Мездра
Улица: АГРС "Мездра 1", изходен пункт С099Р02
2711210025.04.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0342"ТРЕЙДИНГ Н 81" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: п.к. 2300
Населено място: гр. Перник
Улица: ул. "Созопол" № 7, вх. А,ет. 6, ап. 53
207132939Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2306
Населено място: гр. Перник
Улица: кв. Бела вода
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
08.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0341"М95" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: ПЕРНИК
Улица: ул. Созопол № 7, бл. -, вх. А, ет. 6, ап. 53
204854135Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: кв.Бела вода,рудник "Бела вода",склад №5
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
08.04.2023РЗАДС-5800-2329/32-634185BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0341"М95" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: ПЕРНИК
Улица: ул. Созопол № 7, бл. -, вх. А, ет. 6, ап. 53
204854135Държава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: 2730
Населено място: Симитли
Улица: кв.Ораново,рудник Ораново
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
08.04.2023РЗАДС-5800-2329/32-634185BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0341"М95" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: ПЕРНИК
Улица: ул. Созопол № 7, бл. -, вх. А, ет. 6, ап. 53
204854135Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гърмен
Пощенски код: 2948
Населено място: Балдево
Улица: рудник "Канина"
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
08.04.2023РЗАДС-5800-2329/32-634185BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0340СИТИ ФИНАНС КОНСУЛТ ООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: ул. Средец № 1
204704121Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: кв.Бела вода,рудник Бела вода
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
08.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3аBG005800G0003"ИНКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с.Казичене
Улица: ул."Серафим Стоев" № 28
205339444Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с.Казичене
Улица: ул."Серафим Стоев" № 28
2716000021.04.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0339"МК Мърчантс - България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: бул. „Христо Смирненски“ № 23
200117087Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1606
Населено място: град София
Улица: ул. Георги Данчов-Зографина 9
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27040010
27040030
27040090
17.03.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0339"МК Мърчантс - България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: бул. „Христо Смирненски“ № 23
200117087Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: град Варна
Улица: Пристанищен Терминал Варна - запад
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27040010
27040030
27040090
17.03.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0169"Хъс" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ул."Пловдив-Север" №64А
115259725Държава: България
Област: Монтана
Община: Лом
Пощенски код: 3600
Населено място: гр.Лом
Улица: ул."Индустриална" №1
2716000020.02.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3аBG004000G0004"ЛА РЕЗОН" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: "Мъглиж" 4
205853755Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. Мъглиш № 4
2716000020.02.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3аBG004000G0003"ЛА РЕЗОН" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: "Мъглиж" 4
205853755Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Георги Чендов" № 5а
2716000020.02.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0181"ТОПЛИВО ГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Солунска" №2
130864186Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Солунска" №2
2716000002.03.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0338"Коал-ВТ" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: Търговище 11
207205725Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2354
Населено място: Витановци
Улица: Стопански двор
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27022000
10.02.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0179"Актив Енерджи Корпорейшън" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Александър Стамболийски" № 84-86, ет.5, офис 27
206806922Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000002.02.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0183"КОГРИЙН" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Белите брези, ул. "Нишава" № 43, вх.1, ап.11
201200529Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. Първомай
Улица: ул. "Александър Стамболийски", ПИ № 000522 (оранжерии)
2716000025.05.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0180"ЕОН БЪЛГАРИЯ 1" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: бул. "България" № 106, ет. 4
206301247Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000001.03.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0178"ЛОНИКО" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: гр. София
Улица: ул."8-ми декември" № 13, офис 12
831699969Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: гр.София
Улица: ул."8-ми декември" № 13, офис 12
2716000027.01.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0168"КАОЛИН" ЕАДДържава: България
Област: Русе
Община: Ветово
Пощенски код: 7038
Населено място: гр. Сеново
Улица: "Дъбрава" № 8
827182866Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7080
Населено място: Ветово
Улица: ПИ 10803.290.878
2716000019.01.2023BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0145"КАМЧИЯ ЛЕС 2" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8570
Населено място: с.Люляково
Улица: ул."Васил Левски" № 9
206785136Държава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8570
Населено място: с.Люляково
Улица: Стопански двор,ПИ 44690.285.61
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
06.01.2023BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0079"ЦЕРБ база" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: София
Улица: ул. "Локомотив" 1
206039485Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: София
Улица: ул. "Локомотив" 1
2716000024.01.202324.01.2023РЗАДС-5800-164/32-25323BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0166"АБВ - 1" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Студентска" 1
202566508Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5030
Населено място: Дебелец
Улица: "Патриарх Евтимий" 157
2716000004.01.202327.01.202332-32639BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0197"М.О. ПЛОВДИВ" ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4002
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Перущица" 8
115777778Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4002
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Перущица" 8
2716000021.12.202225.01.202314BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0196"ВИТА ФАРМ" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: УЛ."ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ" №95, ВХ."А", ЕТ.2,АП.21
123741301Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: КВ. "ИНДУСТРИАЛЕН" ПИ 68850.523.244.2 И 68850.523.244.3
2716000011.01.202315.02.2023РТД 3000-334BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0077Логистичен Парк София ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: София
Улица: жк. София парк, бл. 16Б, ет. 2, офис 8
204659587Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1520
Населено място: с. Бусманци
Улица: ул. Генерал Гурко № 65А
2716000023.12.202225.01.2023РЗАДС-5800-224/32-29714BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0167"ФЕРМА ЛОВИКО" ЕООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5448
Населено място: с. ГОРНА РОСИЦА
Улица: ИВАН ГИЧЕВ 85
204110880Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5448
Населено място: с. Горна Росица
Улица: Иван Гичев
2716000026.01.202327.01.202332-32666BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0074БУЛФИН ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Правец
Пощенски код: 2162
Населено място: с. Разлив
Улица: Стопански двор
131050290Държава: България
Област: Софийска
Община: Правец
Пощенски код: .
Населено място: с. Разлив 2162, Стопански двор, ПИ 61807.407.306
Улица: „Цех за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци“
2716000028.12.202228.01.2023РЗАДС-5800-221/32-29637BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0195"МОНИ МЕС" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: "Добруджа" 10
126628324Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково, местност "Къс чешма"
Улица: ПИ 77195.4.21
2716000021.12.202214.02.2023209BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3BG005800L0032"АРМАКО" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Беловодски път" 106
201760079Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5145
Населено място: с. Драгижево, м. Моравито, ПИ 23217.251.571
Улица: местоположение на СИК в гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 227 Е
2716000009.01.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0075ЕТ "ПЕЙЧО МИЛУШЕВ"Държава: България
Област: Софийска
Община: Годеч
Пощенски код: 2240
Населено място: ГОДЕЧ
Улица: ул. "Христо Ботев" № 13
040742148Държава: България
Област: Софийска
Община: Годеч
Пощенски код: 2240
Населено място: гр. Годеч
Улица: ул. „Софийско шосе" 40
2716000017.01.202325.01.2023РЗАДС-5800-113/32-20987BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0073"Техно Парк София" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1582
Населено място: гр. София
Улица: кв. Дружба 2, Проф. Цветан Лазаров № 152, ет. 3
131202143Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1582
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 154
2716000017.01.202325.01.2023РЗАДС-5800-114/32-21011BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0163"ЛЕБОЗОЛ България" ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: ул."Метро"№5 Западна индустриална зона
201112292Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: ул."Метро" №5, ПИ 56722.561.73
2716000009.01.202330.01.202332-33160BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0071"НОВОТЕХПРОМ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. СТАРА ЗАГОРА, кв. Индустриален
Улица: ул. "КАЛОЯНОВСКО ШОСЕ" № 16
123665800Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: гр. София
Улица: "Първа Българска армия" № 18А
2716000015.12.202225.01.2023РЗАДС-5800-236/32-31251BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0072"БГ-бетон" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1138
Населено място: София
Улица: ул. "Инженер Георги Белов" 3
175312883Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1138
Населено място: София
Улица: ул. "Инж. Георги Белов" 3
2716000017.01.202325.01.2023РЗАДС-5800-115/32-21029BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0162"АГРОРЕН" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: Търговище
Улица: "Брегалница" 2
206100386Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "33-ти Свищовски полк" 91
2716000005.01.202327.01.202332-32997BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0160"АБВ - 1" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Студентска" 1
202566508Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Студентска" 6
2716000004.01.202327.01.202332-32645BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0193"СОКОЛОВ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр.Пазарджик
Улица: бул."Георги Бенковски" № 54,ет.3,ап.3
112067328Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: "Мильо Войвода", ПИ55155.508.402
2716000020.12.202214.02.2023208BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0164"ТЕХКЕРАМИК-М" АДДържава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: гр. Мездра
Улица: ул. "Боденско шосе" № 1
204283715Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: гр. Мездра
Улица: "Боденско шосе" № 1
2716000012.01.202318.01.202332-14597BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0156"ДЕАРИ ФУУД БЪЛГАРИЯ" АДДържава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: СЕВЛИЕВО
Улица: "МАРМАРЧА" 1
204294057Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: СЕВЛИЕВО
Улица: ул. "МАРМАРЧА" № 1
2716000015.12.202227.01.202332-32887BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0157"ЕРГОДИЗАЙН" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: "Трети март" 74
117672701Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: "Трети март" 74
2716000022.12.202226.01.202332-30995BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0161"БМБ" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Георги Матев 81
104638033Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Патриарх Евтимий" 103А
2716000022.12.202227.01.202332-32184BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0194"ТЕРА СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: "Софроний Врачански" 1Б
201439575Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: "К. Величков" № 93, ПИ 55155.505.1088
2716000022.12.202214.02.2023211BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0118"ДАМВЕНТ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8009
Населено място: гр. Бургас
Улица: ж.к. „Меден Рудник“, ул. „Захари Стоянов“
102905523Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8009
Населено място: гр. Бургас
Улица: местност „Кара баир“, землище „Меден Рудник“, ПИ 07079.8.867
2716000016.12.202210.02.202332-26997BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0159"ТАНДЕМ - ПОПОВО" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: Попово
Улица: ж.к. "Младост", бл. 110, вх. В, ет. 2, ап. 2
125515525Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: с. Дриново
Улица: УПИ \/-486, кв. 54
2716000024.01.202324.01.202332-21675BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0070"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2100
Населено място: гр.Елин Пелин
Улица: ул."Витоша" 7
2716000009.12.202226.01.2023РЗАДС-5800-198/32-29340BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0188"ДСД" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6099
Населено място: с. Малка Верея
Улица: -
123623502Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ПИ 68850.233.9
2716000031.01.202321.02.2023РТД3000-362BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0119"ЕС 1-ТУР" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Царево
Пощенски код: 8260
Населено място: гр. Царево
Улица: ул. "Хан Аспарух" № 17А
102899369Държава: България
Област: Бургас
Община: Царево
Пощенски код: 8260
Населено място: гр. Царево
Улица: м-т "Грънчаря"
2716000021.12.202210.02.202332-23500BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0190"ТУРИСТСТРОЙ - ЦАРАЦОВО" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4204
Населено място: с. Царацово
Улица: -
115010460Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4204
Населено място: с. Царацово
Улица: УПИ 3 502.787,кв.65,ПИ с идент.78080.502.789
2716000016.12.202223.01.2023210BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0189"БИТТЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ул."Нестор Абаджиев" 13
115163890Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр.Пловдив
Улица: район Тракия,имот ПИ 56784.539.751
2716000015.12.202220.01.2023173BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0155"ИМПАЛА" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Герлово" № 5, вх. А, ет. 2, ап. 3
125515991Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Промишлена зона ПИ: 73626.504.375
2716000014.12.202224.01.202332-20914BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0115"СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС" АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. „Трапезица“, № 5
812173128Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Свободна Безмитна Зона – Бургас, ПЗ Север, ПИ 07079.605.268
2716000009.12.202208.02.202332-27029BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0076"БОХОРОВ КОНСУЛТ" ООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Етрополе
Пощенски код: 2180
Населено място: гр. Етрополе
Улица: ул. "Йордан Кесяков" № 32
200413969Държава: България
Област: Софийска
Община: Етрополе
Пощенски код: 2180
Населено място: гр. Етрополе
Улица: бул. „Руски“ 44
2716000017.01.202325.01.2023РЗАДС-5800-116/32-21040BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0185“КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: “Рогошко шосе” 1
825212392Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Рогошко шосе", ПИ 56784.508.685 1
2716000005.12.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0203"СТС 2013" ЕООДДържава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: ул. "Свети Ромил Видински" № 89
203130346Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр.Видин
Улица: Северна Промишлена Зона - поземлен имот №15-285252/07.07.2015г.
27011900
27012000
27021000
07.12.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0154ЕТ"МИЛЧО ЛЯСКОВ-ПЛАМИ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5200
Населено място: ПАВЛИКЕНИ
Улица: ТРЕТИ МАРТ 13
104007609Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5250
Населено място: гр.Павликени
Улица: ул."Трети март" №5
2716000009.12.202230.01.202332-32207BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0177"АРМАКО" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Беловодски път" 106
201760079Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5145
Населено място: с. Драгижево, м. Моравито
Улица: ПИ 23217.251.571
2716000009.01.2023BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0191"НОЛЕВ" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: Хасково
Улица: ж.к. Болярово, ул. "Шипка" 2
126539019Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: Хасково
Улица: кв. Болярово,"Индже войвода" № 10, ПИ 77195.518.7
2716000013.12.202214.02.2023170BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0078"ЕВРО ИНН" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Васил Радославов" № 6
131183796Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул. „Цариградско шосе“ 143, сграда "Спорт депо"
2716000017.01.202325.01.2023РЗАДС-5800-123/32-21154BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0069"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: гр. София
Улица: бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 77
2716000002.12.202226.01.2023РЗАДС-5800-197/32-29330BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0068"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Д-р Атанас Москов" № 15
2716000002.12.202224.01.2023РЗАДС-5800-148/32-24337BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0192"Тойота Тиксим" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр.Пазарджик
Улица: ул. "Стефан Стамболов" №38, п.к.№104
112048000Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "Стефан Стамболов" 38, местност "Малък Якуб", имот ПИ 55155.21.86
2716000013.12.202203.02.2023169BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0153"ВЕЛГА" ООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: Ловеч
Улица: "Мизия" 10
110007784Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: Ловеч
Улица: бул. "Мизия" 10
2716000008.12.202226.01.202332-32218BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0117"РОС ТИМ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: ул. "Николай Лъсков" 2
201311999Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: УПИ 6-1163, кв.80
2716000013.12.202209.02.202332-27000BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0116"РОС ТИМ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: ул. "Николай Лъсков" 2
201311999Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: УПИ 9-269, кв 29
2716000013.12.202209.02.202332-27018BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0152"КРИСТИ-04" ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: Сан Стефано 47
114629876Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: "Сан Стефано" № 47
2716000008.12.202227.01.202332-32913BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0066"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Любляна" 42А
2716000028.11.202226.01.2023РЗАДС-5800-195/32-29306BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0176"ЕНЕРГАМА" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Димитър Хаджикоцев" №112, офис 3
206950762Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: ул. Димитър Хаджикоцев" №112, офис 3
2716000001.12.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0114"ДЕВА БРОДКАСТ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Александър Стамболийски" № 65
102137760Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Автомагистрала Тракия, ПИ 07079.3.2154
2716000001.12.202207.02.202332-27038BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0165"НИКОМ ИНВЕСТМЪНТ" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: "Магистрална" 30
204050305Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: "Магистрална" 30
2716000003.01.202327.01.202332-32992BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0121"ЮЖНИ НОЩИ 1" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1124
Населено място: гр.София
Улица: ул."Петър Делян", № 28, ет.3, ап.8
102864215Държава: България
Област: Бургас
Община: Приморско
Пощенски код: 8290
Населено място: гр.Приморско
Улица: ул."Сирена" № 1
2716000030.12.202203.02.202332-21182BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0120"СПРИНТ 2007" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: "Цар Калоян", бл. 53, вх. А,ет. 3, ап. 5
123749230Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: Нова Загора
Улица: "Цар Освободител" 65
2716000015.12.202213.02.202332-31614BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0110"ДИАНА - 77" ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр. Елхово
Улица: ул. Търговска, №59А
128614343Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр. Елхово
Улица: ул."Търговска" № 59А
2716000001.12.202220.01.202332-26979BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0109"ФЕЕРИЯ - 98"ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ж.к."Зорница" бл.6, вх. Б, ап. 44
128042903Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8690
Населено място: с. Зимница
Улица: местност "до гробищата"
2716000001.12.202209.02.202332-27082BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0187"ЕЛЕКТРОЕКСПРЕС" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Христо Ботев" 12
112608099Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Мильо войвода", ПИ 55155.508.389
2716000007.12.202214.02.2023171BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0064"МИП-ТС" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: град София
Улица: ул. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ № 4Б
130170582Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: град София
Улица: Околовръстен път 4Б
2716000029.11.202226.01.2023РЗАДС-5800-218/32-29587BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0113"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1"АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: УЛ.ИНДУСТРИАЛНА №1
102114950Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ПЗ "Север", ПИ 07079.605.85.1 - ЮИ скат на покрива
2716000001.12.202206.02.202332-24036BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0065"ГУМ-ДУПНИЦА"ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр.Дупница
Улица: ул.Свети Иван Рилски 1
109063622Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр.Дупница
Улица: ул.Свети Иван Рилски 1
2716000021.12.202231.01.2023РЗАДС-5800-202/32-29401BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0184"КОВЕКС-2"ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: Панагюрище
Улица: "Братя Дейкови" № 4
112616662Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: гр. Панагюрище
Улица: "Братя Дейкови" № 4, ПИ 55302.501.4522
2716000007.12.202209.02.2023РТД3000-237/32-22871BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0148ЕТ"ЙОРДАН КИРОВ"Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5600
Населено място: гр. Троян
Улица: ул."Криволак" №25
110034079Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5634
Населено място: с.Балканец
Улица: ул."Христо Петков" №6
2716000007.12.202227.01.202332-33143BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0534"ХДКС" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: бул. "Трети март" № 18, ап. 12 -
203075896Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: ул. "Хасковска" № 1
2701129002.12.202208.02.2023РТД3000-117BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0147"ВИП АЛ 07"ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: ул."Стоян Михайловски" 9
117677591Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: местност"СЛАТИНА"-землище на гр.Русе
2716000002.12.202220.01.202332-22208BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0186"ДЕЛФИНА" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "БИТОЛЯ" №15
115708604Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "БИТОЛЯ" №15,ЕКАТТЕ 56784, пи 56784.512.249.8 И 56784.512.249.6
2716000002.12.202220.01.2023177BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0150"ПАГАНИ СТИЛ" ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: "Зографска" 7
114604143Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: ул."Зографска" № 7
2716000002.12.202226.01.202332-32871BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0146ЕТ "ГЕТИКО - ГАЛИН ВИЧЕВ"Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Трайко Китанчев" № 21, вх. А, ет. 1, ап. 2
125041123Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Промишлена зона ПИ: 73626.504.152
2716000001.12.202224.01.202332-20905BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0108"СТОЯНОВИ ГРУП"ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Христо Ботев" № 9
200149398Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Ямболен" № 13
2716000025.11.202220.01.202332-27016BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0053"БИАНЧИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Белите брези" бл. 30, партер
203941338Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Ришки проход" № 191А, сграда с ид. № 83510.413.14.1
2716000024.11.202207.02.2023А-68BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0144"ЕЛСТИВ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Родопски извор" № 40, вх. А, ет. 5, ап. 29
824128078Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: "Българска авиация" 1
2716000028.11.202230.01.202332-32378BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0112"ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР НОМАТ" АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Поморие" № 20
102267266Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: СПЗ
2716000001.12.202208.02.202332-27058BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0063"ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1359
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Люлин 5, бл. 546, вх. А, ет. 12, ап. 55
175426011Държава: България
Област: Софийска
Община: Самоков
Пощенски код: 2024
Населено място: с. Белчински бани
Улица: УПИ ХХ - 150, кв. 19
2716000022.11.202231.01.2023РЗАДС-5800-286/32-36689BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0062"РОСЕЛА" АДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: п.к.2730
Населено място: гр.Симитли
Улица: "Оранжериите" № 1
101003655Държава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: п.к.2730
Населено място: гр.Симитли
Улица: Имот с идентификатор 66460.14.2 на гр.Симитли, "Оранжериите" № 1
2716000025.11.202230.01.2023РЗАДС-5800-160/32-24949BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0145"Геомар Агротех" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5148
Населено място: с.Козаревец
Улица: "Опълченска" 18
201358785Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5148
Населено място: с.Козаревец
Улица: местност “До шосето“, ПИ № 37664.63.31
2716000002.12.202227.01.202332-32041BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0158"ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: Републикански път I-5 Русе-В. Търново, км. 6+142 м. "Над линията"
117666577Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: Републикански път И-5 Русе-В.Търново, км. 6+142 м. "Над линията"
2716000015.12.202223.01.202332-22415BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0107"ХИКОВИ" ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Димитър Благоев" № 14, ет. партер, офис магазин
203565665Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: Индустриална зона, шосе към Ормана
2716000021.11.202220.01.202332-27007BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0174ЕТ "НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: "Кочо Цветаров" 54
123030110Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан, УПИ 9-3848, кв. 169
Улица: ПИ 81414.501.3848 от КККР на гр. Чирпан
2716000024.11.202201.02.2023РТД3000-106/32-16348BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0177"ДИМАНА" АДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: бул. "България" 9
126084797Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли, УПИ 8, кв.112 по ПУП-ПРЗ
Улица: ПИ 77181.12.90 по КК на гр. Харманли
2716000029.11.202222.02.2023РТД3000-143/32-18517BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0181"Е и М" ООДДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: "Волга" 3
108557995Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали, район Млекобаза
Улица: върху покрива на сграда с ПИ 40909.114.613.2
2716000001.12.202228.02.2023РТД3000-235/32-22858BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0183"ОВЧАРОВИ 2018" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: "Цариброд" 3
205263402Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково, УПИ 32, кв.16 по плана на гр. Хасково
Улица: върху покрива на сграда с идентификатор ПИ 77195.752.46.1
2716000014.12.202221.02.2023РТД3000-165/32-19404BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0151"МЕГАФРУКТ ЛОГИСТИК" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Доростол" 73
117633844Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: местност "Над линията" 63427.227.2
2716000001.12.202219.01.202332-21088BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0143"СОУТ ЕНЕРДЖИ ЕУ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Васил Левски" №16, ет.3, офис 309
207118124Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: Пристанищен терминал "Бургас Изток 1",митнически и временен склад
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
15.11.2022BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0179"ТЕРОНА" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: Бул."България" 125
200798529Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул."България", ПИ 56784.501.496 125
2716000001.12.202202.02.2023РТД3000-140/32-18382BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0163"НАДЕЖДА-94" ООДДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: "Дарец" 9
108562654Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: кв. 121 по ЗРП на индустриална зона "А и Б", СИ 40909.109.221.1
2716000015.11.202203.02.2023РТД 3000-203BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0162"КОЛЕВ" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: "СЛИВНИЦА" БЛ.11, ВХ.АЕ.1, АП.1
030191262Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: ПИ21052.339.35 ПО КККР СГР.21052.339.3 И 21052.339.4
2716000021.11.202207.02.2023РТД 3000-202BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0178"ЕНА МЕТАЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: ГР.ПЛОВДИВ
Улица: КУКЛЕНСКО ШОСЕ 7В
115605020Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: Кукленско шосе 7в, ПИ 567.536.789.1
2716000001.12.202202.02.2023РТД3000-142/32-18516BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0061"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр.Перник
Улица: ул."Юрий Гагарин" 52
2716000011.11.202224.01.2023РЗАДС-5800-194/32-29297BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0060"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1320
Населено място: гр. Банкя
Улица: ул. "Стефан Стамболов" 138
2716000011.11.202226.01.2023РЗАДС-5800-193/32-29287BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0149"КАЛОЯН-2000" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Улица: НИКОЛА ГАБРОВСКИ 79
104519965Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: "Никола Габровски" 79
2716000010.01.202327.01.202332-32159BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0170"МИСОТА" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Пантелей Генов" № 3
825310064Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.к. "Тракия", бл.105-106, ПИ 56784.540.1421.4
2716000022.11.202201.02.2023РТД3000-122/32-16812BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0172"ЛАЛЕВ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: Карлово
Улица: "ЛЮЛЯК" 10
160064211Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4364
Населено място: с. Ведраре
Улица: м. "Тарла топрак", УПИ 064085, ПИ 10291.64.85
2716000022.11.202225.02.2023РТД3000-107/32-16362BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0167"МЕЛХРАН" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ж.к. "Индустриален", бивше АПК
201656867Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв.Индустриален, бивш АПК, ПИ 6885.532.1984 и ПИ 6885.532.1984.2
2716000001.12.202231.01.2023РТД 3000-98BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0182"ГРУПМЕЛ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ж.к. "Индустриален", товарна гара, база "Групмел"
201656828Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. "Индустриален", Бивш АПК, ПИ 68850.532.1984
2716000001.12.202208.02.2023РТД-219BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0173"ЛУКС ПРИНТ" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: Казанлък
Улица: "Капрони" 4
123745328Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: Казанлък
Улица: "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ", УПИ 22-9251, ПИ 35167.501.9251 40
2716000025.11.202201.02.2023РТД3000-105/32-16326BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0171"МЕХАНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: Карлово
Улица: "ЛЮЛЯК" 10
204890081Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4364
Населено място: с. Ведраре
Улица: м. "Тарла топрак", ПИ 10291.64.157.2, УПИ 064 157
2716000022.11.202207.02.2023РТД3000-120/32-16788BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0175"ХИДРО ТЕРМ" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: Харманли
Улица: "Дунав" 8
126704824Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: Харманли
Улица: м. "Каратопрака",ПИ идент.77181.1.509.1,77181.1.509.2
2716000025.11.202202.02.2023РТД3000-150/32-18734BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0140"КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС"АДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр.Ловеч
Улица: ул."Освобождение"№7 , северна промишлена зона
201549160Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр.Ловеч
Улица: ул."Освобождение"№7-Северна индустриална зона
2716000018.11.202230.01.202332-33133BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0161"АГРОИН" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: "Иван Гарванов" 50
123657814Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6050
Населено място: с. Хрищени
Улица: ПИ 77476.109.1, местност "Герена" по КККР на с. Хрищени
2716000014.11.202203.02.2023РТД 3000-204BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0139"КУЙДЕР-2013" ЕООДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: ул."Цар Асен I"№10, вх.А, ет.2, ап.21
202536123Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр.Горна Оряховица
Улица: ул."Антон Страшимиров" №48
2716000017.11.202230.01.202332-321711BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0337"ЕЛ БАТ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2040
Населено място: ГР.ДОЛНА БАНЯ,
Улица: МЕСТНОСТ СЪРЪМЕШЕ, КВ. 121
175407160Държава: България
Област: Софийска
Община: Долна баня
Пощенски код: 2040
Населено място: гр. Долна баня - 2040, местност Съръмеше
Улица: кв.121, УПИ 1,Предприятие за производство на олово
2713110009.11.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0160"ЗАРЕНА" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: Марково
Улица: местност "Исака" 66А
120008977Държава: България
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Пощенски код: 4889
Населено място: Павелско
Улица: УПИ 14-ДИП "Чайка"
2716000010.11.202217.01.2023РТД 3000-194BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0138"ШАКЕР" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Севлиево
Улица: "Великотърновско шосе" 8
107559609Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Севлиево
Улица: "Великотърновско шосе" 8
2716000022.11.202226.01.202332-32616BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0169"ИСАВ-1" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "МИЛЬО ВОЙВОДА" 15
130094558Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "Мильо Войвода",ПИ 55155.508.401 ФЕЦ-ИСАВ-1-ПАЗАРДЖИК-2 15
2716000028.11.202203.02.2023РТД3000-124/32-16946BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0168"ИСАВ-1" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "МИЛЬО ВОЙВОДА" 15
130094558Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: Заводска,ПИ 55155.508.845,ФЕЦ-ИСАВ-1ПАЗАРДЖИК-1
2716000028.11.202203.02.2023РТД 3000-133BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0180"БИОСТАЙЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с.Брестовица
Улица: "Светлина" 8
201042196Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с.Брестовица
Улица: "Светлина" №8, ПИ 06505.501.1595
2716000030.11.202203.02.2023РТД3000-157/32-18888BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0143"КОЛЕВ-Д.КОЛЕВ" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: ул. "Никола Габровски" № 76
202360878Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: ул. "Никола Габровски" 76
2716000021.12.202227.01.202332-32351BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0141"СВЕЖЕСТ" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: ул. "Никола Габровски" 69
814190471Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: ул. Никола Габровски 69
2716000018.11.202227.01.202332-32897BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0166"МАТРАЦИ СИМЕОНОВ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: Пещера
Улица: ул."Михаил Такев" 144
202410384Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: Пещера
Улица: М. Такев 144,Сграда-имот ПИ 56277.501.185,УПИ1 кв.21 - гр. Пещера
2716000021.11.202202.02.2023РТД 3000-161BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0137"РАДОСТИ 09" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Трети март" 35
200603609Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: ж.к."Дружба", до бл.422
2716000017.11.202230.01.202332-32623BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0136ЕЛЕКТРА ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: Русе
Улица: Липник 80
117541659Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Иван Ведър" 7
2716000010.11.202201.02.202332-31589BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0106“ВИЛА ЯМБОЛ” ЕАДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: кв. “Индустриална зона”
128565031Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Индустриална зона"
2716000021.11.202219.01.202332-24053BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0103"ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ"АДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Ормана" № 34
128046677Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: кв."Ормана" № 34
2716000021.11.202219.01.202332-27079BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0104"ГЕОМЕКС"ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ул."Илинденско въстание" № 5
119601592Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: м. "Чатал Могила"
2716000021.11.202219.01.202332-24094BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0105"ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: УЛ."Ормана" №34
128003989Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8677
Населено място: с. Калчево
Улица: м. Начева могила
2716000021.11.202208.02.202332-29456BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0135ЕЛЕКТРА ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: Русе
Улица: Липник 80
117541659Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: Русе
Улица: "Котовск" 12
2716000010.11.202201.02.202332-31580BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0176"СИМС - 2011" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: ул. "Д-р Константин Стоилов" № 5, вх. А, ет. 2, ап. 12
201592877Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: Харманли
Улица: УПИ 4, кв. 1А по ПУП-ПРЗ на гр. Харманли, ПИ 77181.11421
2716000001.12.202203.02.2023РТД3000-145/32-18660BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0100"НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 1"ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул."Александър Стамболийски" № 7
102906123Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр. Елхово
Улица: ул."Ангел Вълев"
2716000014.11.202208.02.202332-29064BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0067"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1632
Населено място: гр.София
Улица: ул."Монтевидео" 98
2716000028.11.202226.01.2023РЗАДС-5800-196/32-29317BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0164"ДИМИТРОВИ ГРУП 75" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. Войводиново
Улица: ул. Христо Ботев № 8А
206040174Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: ВОЙВОДИНОВО
Улица: УПИ 46.24 ПО ПЛАНА НА ВОЙВОДИНОВО
2716000017.11.202203.02.2023РТД 3000-162BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0053"БОРИКА" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1612
Населено място: град София
Улица: бул. Цар Борис III 41
201230426Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: град София
Улица: бул. Цариградско шосе №117 с идентификатор 68134.4081.58.1.
2716000014.11.202213.02.2023РЗАДС-5800-205/32-29438BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0056"ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ" ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Ришки проход" № 29
837068124Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Ришки проход" № 29, сграда с идентификатор 83510.670.150.10
2716000028.11.202203.02.2023А-58BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0165"БМК" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.к. Тракия, бл.8А,вх. А, ет. 1, ап. 5
160117183Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. Войводиново
Улица: УПИ 4-548, кв. 42
2716000022.11.202208.02.2023РТД 3000-160BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0134"СЪНРАЙ-СР"ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: ж.к."Дружба" бл.300
202055474Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: ж.к.Дружба бл.300 ПИ56722.667.372
2716000017.11.202227.01.202332-33128BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0055"МИЛБО 90" ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Симеон Велики" № 2А
127512136Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Симеон Велики" № 2А, сграда с идентификатор 83510.665.68.1
2716000028.11.202201.02.2023А-39BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0056"ОПТИМА" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: 2955
Населено място: с. Кочан
Улица: бивш Стопански двор
811183030Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: 2955
Населено място: с.Кочан
Улица: УПИ 6,КВ.3 Стопански двор
2716000017.11.202231.01.2023РЗАДС-5800-157/32-24874BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0055"ОПТИМА" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: 2955
Населено място: с. Кочан
Улица: бивш Стопански двор
811183030Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: 2955
Населено място: с.Кочан
Улица: УПИ 9,кв.2 Стопански двор
2716000017.11.202231.01.2023РЗАДС-5800-147/32-24259BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0154"ХЕПИТРАНС" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4113
Населено място: с. Ягодово
Улица: местност "Агълите" 01А
115784203Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4113
Населено място: с. Ягодово
Улица: местност "Агълите" № 01А, ПИ 87240.35.395, УПИ 000462
2716000008.11.202227.01.2023РТД 3000-41BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0101ЕТ "АСТРО - ЯН - ЯНКО ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр. Елхово
Улица: "Любен Каравелов" №10
030198641Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр. Елхово
Улица: ул."Индустриална" № 1
2716000014.11.202223.01.202332-29051BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0130Кооперация "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП""Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр. Кубрат
Улица: ул. "Цар Освободител" № 1
000492377Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7321
Населено място: с.Беловец
Улица: "Васил Левски" 29
2716000009.11.202227.01.202332-21404BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0133Кооперация "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП""Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр. Кубрат
Улица: ул. "Цар Освободител" № 1
000492377Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр.Кубрат
Улица: "Княз Борис 1" 11
2716000009.11.202227.01.202332-21365BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0132Кооперация "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП""Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр. Кубрат
Улица: ул. "Цар Освободител" № 1
000492377Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7318
Населено място: с.Савин
Улица: "Хан Кубрат" 11
2716000009.11.202227.01.202332-21383BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0131Кооперация "ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП""Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр. Кубрат
Улица: ул. "Цар Освободител" № 1
000492377Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр.Кубрат
Улица: "Гурко" 2
2716000009.11.202227.01.202332-21393BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0157"ВАЛИТЕКС"ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "БЕЛГРАД" №12
115104155Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4271
Населено място: гр. ПЪРВОМАЙ
Улица: ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ №22Б,УПИ 2,КВ.20
2716000015.11.202201.02.2023РТД 3000-89BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0158"ВАЛИТЕКС"ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "БЕЛГРАД" №12
115104155Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4271
Населено място: ПЪРВОМАЙ
Улица: УЛ. ЦВЕТНИЦА №38,УПИ 1,КВ.20
2716000015.11.202201.02.2023РТД 3000-88BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0102"САКИ - М" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: БАНСКО ШОСЕ 55
119660612Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Банско шосе" № 55, ПИ 67338.832.18
2716000014.11.202210.02.202332-31636BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0057"ЯНИТЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: п.к.2957
Населено място: с.Ваклиново
Улица: ул."Дончо Ганев" № 9
101745891Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: п.к.2957
Населено място: с.Ваклиново
Улица: УПИ 9-490,кв.2 по КП на с.Ваклиново
2716000017.11.202230.01.2023РЗАДС-5800-246/32-31767BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0058"ПОКОНО БГ" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: п.к.2955
Населено място: с.Кочан
Улица: ул."Стефан Караджа", вх.Б № 11
201966129Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: п.к.2955
Населено място: с.Кочан
Улица: УПИ 5, кв.2 по КП на с.Кочан Стопански двор
2716000017.11.202230.01.2023РЗАДС-5800-206/32-29445BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0059"В И К СИСТЕМС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: п.к.1614
Населено място: гр.София
Улица: ж.к."Горна Баня",ул."д-р Люба Григорова" № 14
131565600Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: п.к.2955
Населено място: с.Кочан
Улица: УПИ 2 ,кв.2 по КП на с.Кочан Стопански двор
2716000017.11.202230.01.2023РЗАДС-5800-204BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0097ЕТ"ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8744
Населено място: с. Ситово
Улица: ул."Бяло море" № 3
204568988Държава: България
Област: Ямбол
Община: Болярово
Пощенски код: 8744
Населено място: с. Ситово
Улица: стопански двор
2716000004.11.202208.02.202332-29075BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0127Инвест Билдинг 97 ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Генерал Радецки" 11
204651074Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Генерал Радецки" 11
2716000003.11.202232-31599BG004000Издадено решение за прекратяване
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0150ЕТ "ТОШО ВИДЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: "Отец Паисий", ет.2, ап.4 96а
833100973Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: бул. "Патриарх Евтимий" 55
2716000004.11.202204.02.2023РТД3000-221BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0149"АНМАР" ООДДържава: България
Област: Кърджали
Община: Ардино
Пощенски код: 6771
Населено място: с. Падина
Улица: -
108573686Държава: България
Област: Кърджали
Община: Ардино
Пощенски код: 6771
Населено място: с. Падина
Улица: УПИ 1 от квартал 22
2716000003.11.202204.02.2023РТД3000-251BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0050"КАЗАКОВ 65" ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: "Княз Дондуков" 25
124639185Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: бул. "Русия" № 71, идент. 72624.609.1818.1 и 72624.609.1818.2
2716000003.11.202202.02.2023А-38BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0126"МАРИНО БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: "Батак" 31
204716091Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: "Батак" 31
2716000004.11.202227.01.202332-32908BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0148ЕТ "НАР - МУЗАФЕР РАМАДАН"Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Амстердам" 3
836027740Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: бул. "Съединение" №69, ПИ 77195.731.306
2716000003.11.202208.02.2023РТД3000-229BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0147"МУСТАНГ РЕНТ" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: ул. "Бузлуджа" 47А
126659247Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: бул. "Никола Радев", ПИ 77195.118.11
2716000010.11.202222.02.2023РТД3000-222BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0146"ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1225
Населено място: гр. София
Улица: ул. Чепинско шосе 15
831681736Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: ул. Околовръстен път, ПИ 81414.502.3177
2716000008.11.202207.02.2023РТД 3000-231BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0051"ДИАВЕНА" ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: "Индустриална" 23А
127528254Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ПИ 83510.669.206, сграда с идентификатор 83510.669.206.2
2716000011.11.202204.02.2023А-64BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0156"Париж Директ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ж.к. Чайка, бл. 68, вх. Г, ет. 1, ап. 11
204466887Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4405
Населено място: с. Добровница
Улица: ПИ 21556.501.1173
2716000008.11.202202.02.2023РТД 3000-87BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0098"МАГИ" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Стефан Караджа" № 11
119615282Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Стефан Караджа" № 11, ПИ 67338.603.24
2716000007.11.202213.02.202332-31658BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0111"КАБАНО" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: "Александровска" № 90, ет.1
812015092Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: кв."Черно море", ПИ 07079.17.2221 по КК на гр.Бургас
2716000001.12.202207.02.202332-24021BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0128"МАКА - Велма Чобанова" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1505
Населено място: София
Улица: "Оборище" 86
117615038Държава: България
Област: Силистра
Община: Тутракан
Пощенски код: 7647
Населено място: с. Сяново
Улица: Поземлен Имот 70682.12.90
2716000014.11.202230.01.202332-21326BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0125ЕТ "КРАСИМИР МАНОЛОВ-МАК"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр.Русе
Улица: "Герлово" 17
827197487Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: "Капитан Райчо Николов" 39
2716000003.11.202207.02.202332-31748BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0129“ЛВК – ВИНПРОМ” АДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: бул. “29-ти януари“ № 8
125017325Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: бул. "29-ти януари" № 8
2716000009.11.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0123"Сафари - М" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7064
Населено място: с. Борисово
Улица: ул. "Никола Обретенов" № 31
117024544Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7070
Населено място: с. Ряхово
Улица: м-ст "Борисовско", ПИ 63668.139.81
2716000003.11.202220.01.202332-21946BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0052"Рувекс" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: София
Улица: ул. "Професор Александър Танев" 11
131460040Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: София
Улица: ул. "Професор Александър Танев" 11
2716000003.11.202225.01.2023РЗАДС-5800-117/32-21052BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0155“ЗАГРЕЙ” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. Първомай
Улица: Ул. “Игликa” 30
115793939Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: с.Татарево
Улица: ПИ 72093.6.15 ПО КККР НА С. ТАТАРЕВО, м.Дурука коткови могили"
2716000010.11.202225.01.2023РТД 3000-33BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0095"СТАР ФРЕШ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриална" № 3, ет. 4
102829260Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриалня" № 3
2716000009.11.202219.01.202332-24477BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0054"ЛИА 88" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4413
Населено място: с. Величково
Улица: ул. "Памидовско шосе"
112602040Държава: България
Област: Софийска
Община: Божурище
Пощенски код: 2226
Населено място: с. Гурмазово, м. Соларски път, кв. 44
Улица: ПИ с идентификатор 18174.20.97 (покрив на сграда 18174.20.97.1)
2716000010.11.202209.02.2023РЗАДС-5800-186/32-27141BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0153"ЕВТИМОВ" ЕООДДържава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: гр. Смолян
Улица: ул. ЛИПА № 6
120597671Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: гр. Смолян
Улица: м-ст "Табаково", ПИ 67653.2.840
2716000007.11.202228.01.2023РТД 3000-32BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0143"ДИСОН 67" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Ракитово
Пощенски код: 4640
Населено място: гр. Ракитово
Улица: ул. "Дунав" № 4
202835264Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Ракитово
Пощенски код: 4640
Населено място: гр. Ракитово
Улица: ул. "Дунав" №4, ПИ 62004.7.167 и 62004.7.169
2716000027.10.202208.02.2023РТД3000-232BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0142"ТЕМПЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: Кукленско шосе 52
115628318Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: -
Населено място: с.Браниполе
Улица: ПИ 06077.10.587 по КК на с. Браниполе -
2716000025.10.202204.02.2023РТД3000-236BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0159"ПАМ 18" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6311
Населено място: с.Стамболийски
Улица: Извън регулация № 16
205453793Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр Хасково
Улица: ПИ 77195.29.40 по КК на гр. Х-во, м. Халилово, Южна Индустр. зона
2716000010.11.202203.02.2023РТД 3000-86BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0152"СОН - ДИ - СОФ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: ГР. АСЕНОВГРАД
Улица: УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №37
200541374Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4248
Населено място: с. Козаново
Улица: УПИ 7, ПИ 37633.100.534, кв 26 по плана на с. Козаново
2716000004.11.202204.02.2023РТД3000-250BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0052"СЛЪНЧОГЛЕД ПП" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Петър Енчев" № 1
203996627Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ЗПЗ, сгради с идент. 10135.3514.752.1 и 10135.3514.752.2
2716000014.11.202204.02.2023А-76BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0096"ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ - СВЕЖЕСТ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Хаджи Димитър", №15, ет.4
102672745Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ж.к."Меден рудник", Зона Б, до бл.548
2716000001.11.202223.01.202332-24904BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0054"ИВ - ЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Кирил и Методий" № 2, ап. 1
124522997Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: бул. "Добруджа" № 2, сгради с ид. 72624.303.24.5 и 72624.303.24.8
2716000024.11.202203.02.2023А-62BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0120"МЕБЕЛ-СТИЛ" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
125021188Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: ул. "Фотинова" 61
2716000002.11.202225.01.202332-20834BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0121"МЕБЕЛ-СТИЛ" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
125021188Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7750
Населено място: с. Макариополско
Улица: ул. "Батак" 1
2716000002.11.202225.01.202332-20834BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0122"МЕБЕЛ-СТИЛ" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
125021188Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Промишлена зона, ПИ: 73626.504.804
2716000002.11.202225.01.202332-20834BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0142"РОЗЕКС ИНК." ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5248
Населено място: с.Михалци
Улица: -
104525683Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5248
Населено място: с.Михалци
Улица: ПИ № 48550.1.555, Производствена база за посадъчен материал
2716000018.11.202230.01.202332-32790BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0092"Х И Г-СЛИВЕН" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ул."Милин камък" № 3
829087032Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: бул. "Банско шосе" № 39, ПИ 67338.832.47
2716000025.10.202209.02.202332-31583BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0118"РАДОСТИ 09" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Трети март" 35
200603609Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ж.к. "Сторгозия" до бл.82А
2716000001.11.202230.01.202332-32631BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0049"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: гр.София
Улица: ул."Пирин" 51а
2716000019.10.202226.01.2023РЗАДС-5800-191/32-29271BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0048"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Момина сълза" 14А
206255903Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1415
Населено място: гр.София
Улица: бул."Черни връх" 204
2716000019.10.202226.01.2023РЗАДС-5800-189/32-29219BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0124"ИРЕЛИ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Димчо Дебелянов" №50
822111687Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: УПИ 1, кв. 6 по плана на Нова промишлена зона гр. Монтана.
2716000001.11.202218.02.202332-35942BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0093"ЛАГУНА ЛУКС" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Одрин" №53А
812165003Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Одрин" № 53А, ПИ 07079.604.109 по КК на гр.Бургас
2716000025.10.202224.01.202332-24872BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0116"РАМОНИ" ООДДържава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 5070
Населено място: ГР. ЕЛЕНА
Улица: "ОБОРИЩЕ" 5
104670892Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Елена
Пощенски код: 5070
Населено място: Елена
Улица: сграда 1 в ПИ с ид. 27190.209.9.1
2716000031.10.202227.01.202332-32861BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0144"АГЛИКА ИНДЪСТРИ" АДДържава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8890
Населено място: гр. Твърдица
Улица: ж.к. Индустриален
829062869Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8890
Населено място: гр. Твърдица
Улица: ж.к. Индустриален, ПИ 72165.505.2218
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
23.11.2022BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0117"Цветница 2009" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7059
Населено място: с. Сандрово
Улица: ул. "Генерал Радецки" № 23
200834459Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7059
Населено място: с.Сандрово
Улица: "Ал.Стамболийски" .
2716000007.11.202230.01.202332-31033BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0050ПИРИН-ТЕКС ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2900
Населено място: Гоце Делчев
Улица: Индустриална 28
811131069Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2900
Населено място: Гоце Делчев
Улица: Индустриална 28
2716000026.10.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0094"АМАРИС ТУР" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Македония" № 32А, ет. 1
203116204Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: гр. Созопол
Улица: ул. "Виа Понтика" № 45, ПИ 67800.4.51
2716000024.11.202223.01.202332-24887BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0113"МУЛТИМЕС ГРУП"ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: гр.Лясковец
Улица: ж.к.местност "Клена", ул."Оборище" №13
104511712Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: Лясковец
Улица: ж.к. "Клена", ул."Оборище" 13
2716000021.10.202227.01.202332-32367BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0532ЕТ "ЛИНА-07-ВЛАДИМИР ИВАНОВ"Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кирково
Пощенски код: 6884
Населено място: c.Кирково
Улица: "Димитър Благоев" 23
108015507Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кирково
Пощенски код: 6884
Населено място: с.Кирково
Улица: УПИ 2-222 от кв 25 по ПУП и КККР на с. Кирково,ПИ 36926.3.222
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
08.11.202230.12.2022РТД 3000-2294BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0141"ПОЛИГРАФ - КОМЕРС" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.к. Тракия, бл. 126, вх. Е, ап. 25
040523649Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Рогошко шосе" № 11, ПИ 56784.508.507 и 56784.508.509
2716000028.10.202204.02.2023РТД3000-239BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0119"НИТА-2000-СТОЯНОВ И С-ИЕ" СДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ, МЕСТНОСТ ХРИСТО МИХАЙЛОВ
030140563Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ПЗ „Христо Михайлов“
2716000003.11.202225.01.202332-21925BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0115"Стомана-ВК" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: “Драган Цанков“ 6А
205233416Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: “Трети март“ 46А
2716000021.10.202227.01.202332-32134BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0112ВОМА ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул."Трети март" 38
117621754Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул."Трети март" 38
2716000024.10.202227.01.202332-21302BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0049"НОН-СТОП" ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. "Георги С. Раковски" №68
127584915Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9811
Населено място: с.Дибич
Улица: УПИ15-408,кв.66 на с.Дибич,стоп.дв. в/у сгр.с ид.20938.501.788.1
2716000001.11.202204.02.2023А-65BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0046ИЗТОК ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: Разлог
Улица: Христо Ботев 1
101003527Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: Разлог
Улица: Гоце Делчев 26
2716000015.11.202231.01.2023РЗАДС-5800-203 / 23.01.2023 (32-29407) BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0089ЕТ"АЕРО - ПЕТЪР КАРАМАРКОВ"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Радецки" № 44
020977998Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Луда Камчия" № 7
2716000020.10.202207.02.202332-29086BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0139"ОПТИКС" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1756
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. ДЪРВЕНИЦА, бул."Климент Охридски", бл.19, вх.В, ет.1, офис 3
121722373Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: гр. Панагюрище
Улица: "Кръстьо Гешанов" № 11, ПИ 55302.501.343.1 и ПИ 55302.501.343.3
2716000026.10.202208.02.2023РТД3000-240BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0099"ПИНКОВИ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: гр.Несебър
Улица: "Изгрев" № 43
102827213Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: гр.Несебър
Улица: м."Кокалу", кв."Аурелия" № 24, ПИ 51500.510.39.2
2716000010.11.202207.02.202332-24957BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0051"ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр.София
Улица: Бизнес Парк София, сграда 6
130460283Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр.София
Улица: Бизнес Парк София, сграда 6
2716000027.10.202226.01.2023РЗАДС-5800-213/32-29532BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0114"Сафари - М" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7064
Населено място: с. Борисово
Улица: ул. "Никола Обретенов" № 31
117024544Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7063
Населено място: с. Борисово
Улица: ул. "Никола Обретенов" № 31, ЕКАТТЕ 05517
2716000003.11.202223.01.202332-21946АBG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0151"ЕКОСИС" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4450
Населено място: с. Мало Конаре
Улица: "Пловдивско шосе" № 1-8
201644968Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4450
Населено място: с. Мало Конаре
Улица: УПИ 3 - 138005, местност Капаница в землището на с. Мало Конаре
2716000001.11.202208.02.2023РТД3000-249BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0088"МЕТАЛТЕХ"ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ж.к."Хале" № 3-Б-8-38
128617994Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8673
Населено място: с. Кукорево
Улица: ул."Граф Игнатиев" № 48
2716000014.10.202208.02.202327032BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0109"ПЕТКО ИЛИЕВ 2017"ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр.Горна Оряховица
Улица: ул."Драгомоан" №12
204763618Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр.Горна Оряховица
Улица: ул."Цар Освободител"№4, сграда с идентификатор 16359.514.1331.2
2716000017.10.202230.01.202332-32253BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0091"ТОМАС" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Славянска" № 32
147123263Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: землище на кв. Лозово, ПИ 07079.4.887.1
2716000021.10.202209.02.202332-24845BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0145ЕТ "МИРЧО-ВЛАДИМИР КОЦЕВ"Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: Велинград
Улица: "Съединение" 69
112046063Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: Велинград
Улица: ПИ 10450.502.2420 с ЕКАТТЕ 10450
2716000008.11.202204.02.2023РТД 3000-230BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0047"МАНЕКС СЪН" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9144
Населено място: с. Слънчево
Улица: ,
103145557Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9144
Населено място: с. Слънчево
Улица: ПИ с идентификатори 67489.18.759 и 67489.20.318
2716000007.10.2022BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0144"БРАТЯ КОЦЕВИ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: гр. Велинград
Улица: бул."Съединение" 69
112644160Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: Велинград
Улица: ПИ с идент. 10450.502.3598.6 и 10450.502.2530.3, ЕКАТТЕ 10450
2716000001.11.202204.02.2023РТД 3000-233BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3BG004000L0007"ТЕЦЕКО" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: ж.к."Надежда-1", вх.В, ет.1, ап.32
206935080Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Западна индустриална зона, площадка на "Свилоза" АД
2711210019.10.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0047"МАБС ЕЛЕКТРО" ООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2554
Населено място: с. Ябълково
Улица: Васил Левски 5
206723145Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Индустриална 47
2716000003.11.202226.01.2023РЗАДС-5800-161/32-24976BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0110" БАЛКАНФАРМА- РАЗГРАД"АДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: РАЗГРАД
Улица: бул."АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ" , №68
826043828Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: "Априлско въстание" 68
2716000017.10.202230.01.202332-20864BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0135"АДД - БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Васил Априлов" 141В
160053574Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Васил Априлов" 141В, Имот ПИ 56784.18.141
2716000013.10.202204.02.2023РТД3000-148BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0107ЕТ "ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ"Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: Западна складова зона, Фабрика за хляб "Кравай"
815158882Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: Западна складова зона, Фабрика за хляб "Кравай"
2716000011.10.202215.02.202332-35970BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0086"ДИДОН" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.СЛИВЕН
Улица: ул."Михаил Греков" № 14
119664906Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Михаил Греков" № 14, УПИ 11-295, кв.43
2716000010.10.202209.02.202332-31740BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0134"БУЛАГРО ЗЕМЯ" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: ж.к. "Железник", адм. сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР
123744965Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: -
Населено място: с. Яздач
Улица: УПИ 87254.91.294 по КККР на с. Яздач, общ. Чирпан -
2716000012.10.202201.02.2023РТД3000-130BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0111"БРАМА" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: ГР. ГАБРОВО
Улица: "ИНДУСТРИАЛНА" 41
107016874Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: "Индустриална" 41
2716000021.10.202230.01.202332-32033BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0138"ЖИВКОВИ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4223
Населено място: с. Куртово Конаре
Улица: "50-та" Производствена база
130217402Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4223
Населено място: с. Куртово Конаре
Улица: "50-та" Производствена база
2716000021.10.202202.02.2023РТД3000-151BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0084"ДЕЛИ-99"ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр. Елхово
Улица: ул."Победа" № 10, вх.Б
128057517Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр. Елхово
Улица: ул."Трети март" № 14
2716000013.10.202208.02.202332-27070BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0140"ВАЛЕМ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "Коце Хаджиангелов" 3, ет. 2
112078171Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4409
Населено място: с. Главиница
Улица: ул."Трета" 1А, сграда ПИ 15028.502.381.1
2716000026.10.202216.02.2023РТД3000-241BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0090"ИНТЕРАУТО" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ж.к. "Братя Миладинови", бл. 92, вх. 4, ет. 4
102630956Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ПЗ Север, ПИ 07079.605.114
2716000013.10.202219.01.202332-24469BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0530"ЕВРОБИТУМ" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: Свиленград
Улица: "Ген. Скобелев" 63
206879728Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: Свиленград
Улица: "Ген. Скобелев" № 63, ПИ 65677.709.4594
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
05.10.202216.12.2023РТД3000-1833BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0087"ЛОТОС" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Георги Данчев" № 28
119639333Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Георги Данчев" № 28
2716000012.10.202209.02.202332-31678BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0081"ДЕЛИ-99"ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр. Елхово
Улица: ул."Победа" № 10, вх.Б
128057517Държава: България
Област: Ямбол
Община: Елхово
Пощенски код: 8700
Населено място: гр.Елхово
Улица: ул."Александър Стамболийски" № 64
2716000013.10.202208.02.202332-29093BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0129"Херон" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4012
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Буревестник" 2
115861322Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6253
Населено място: с. Оризово
Улица: ПИ 53850.25.19 и ПИ 53850.25.22 по ККР на с. Оризово
2716000004.10.202222.11.2023РТД 300-1821BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0136"ТОП АУТО - Д" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6099
Населено място: с. Малка Верея
Улица: -
123664043Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6045
Населено място: с. Малка Верея
Улица: ПИ с инд.46417.111.34
2716000018.10.202207.02.2023РТД3000-238BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0104"МОТОТЕХНИКА"ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: Русе
Улица: бул."Липник" 135
827183847Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: Русе
Улица: ул."Липник"135
2716000006.10.202223.01.202332-21907BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0533"З.А.С.-АКАР" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Кричим
Пощенски код: 4220
Населено място: гр. Кричим
Улица: Стара Планина 33
115916480Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: "Първи май" № 28 ПИ 40909.124.288.1
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
15.11.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0085"БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Братя Миладинови" № 23, ет. 2, ап. офис 25
119014611Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: Промишлена зона, бул."Банско шосе" имот № 67338.601.58, УПИ 7, кв.11
2716000014.10.202209.02.202332-31725BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0106„Български бетонни елементи“ ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: ”Отец Паисий” 7
206468716Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Отец Паисий" 7
2716000020.10.202226.01.202332-32015BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0131"ТРИПЪЛ" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Пещерско шосе" № 80
115844682Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Пещерско шосе" № 80, ПИ 56784.510.1266.1 по КК на гр. П-в
2716000007.10.202203.02.2023РТД3000-201BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0127ЕТ "ЛИЛИОПЛАСТ-ЛАТКА КИРЕВА"Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6437
Населено място: с. Добрич
Улица: -
126144868Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: ПИ 21052.1006.89
2716000004.10.202215.02.2023РТД3000-183BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0132"ТРУД ИНВЕСТ 08" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4199
Населено място: с.Труд
Улица: "Карловско шосе" 30
204614948Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4199
Населено място: с.Труд
Улица: УПИ 101090 и УПИ 101092
2716000018.10.202210.02.2023РТД3000-132BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0019"ТЕЦЕКО" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: ж.к."Надежда-1", вх.В, ет.1, ап.32
206935080Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: Западна индустриална зона, ГРП "Трейлъри"
2711210030.09.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0019"ТЕЦЕКО" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: ж.к."Надежда-1", вх.В, ет.1, ап.32
206935080Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: АГРС Свищов, изх.пункт С128Р01
2711210030.09.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0101"КАД СЪРВИЗ"ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: Русе
Улица: ж.к.ИЗТОК,ул."Гюргево"№2,вх.2,ет.1
117684899Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: Русе
Улица: ул."Дондуков - Корсаков" 14
2716000003.10.202230.01.202332-22405BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0103"АСТРА ГРИЙНПЛАНТ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: Сливо поле
Улица: "България" 23
207042826Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: Сливо поле
Улица: "България" 23
2716000007.10.202230.01.202332-21841BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0125"ДОНАТЕКС И КО" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: гр. Карлово
Улица: ул. "Васил Левски" 7
115107055Държава: България
Област: Пловдив
Община: Хисаря
Пощенски код: -
Населено място: Хисаря
Улица: Камилите; ПИ77270.139.5 1
2716000023.09.202203.02.2023РТД3000-187BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0133"ЖИТЕН КЛАС 14" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: п.к.6300
Населено място: Хасково
Улица: ул."Светлина" №29,ет.2, ап.4
203311556Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: ПИ 77195.732.164, ИИЗ УПИ 11, кв.9 по РП на гр. Хасково
2716000010.10.202208.02.2023РТД3000-131BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0105"КОМПАС" ЕООДДържава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: бул. "Трети март" № 216
111006742Държава: България
Област: Монтана
Община: Берковица
Пощенски код: 3516
Населено място: с. Комарево
Улица: ул. "Първа" №40
2716000003.10.202215.02.202332-36055BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0080"БОГИ - 6" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: местност „Хайнлъка”, 5-ти километър, складова база Боги-6
102870243Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: местност „Хайнлъка“, 5-ти километър,ПИ 07079.2.2112
2716000003.10.202219.01.202332-24449BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0045"МАЛВИС" ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови пазар
Улица: ул. "Генерал Владимир Заимов" №8
127567104Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр. Варна
Улица: ул.Ц.Тодоров 3,м-ст Шашкъна,върху сгр.ИН 10135.3513.100.3
2716000003.10.202202.02.2023А-63BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0126"ЕКОЛА МС" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Съгласие" 3
203804880Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: с.Марково
Улица: местност "Фиданлъка" 425
2716000028.09.202215.02.2023РТД3000-184BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0083"МОРАТО МЕБЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: местност "9-ти километър"
147055887Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: местност "9-ти километър", база "Морато"
2716000004.10.202219.01.202332-24461BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0045"ДРУК ЕН" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. „Поп Богомил“ № 7
131245594Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. „Поп Богомил“ 7, сграда с идентификатор 68134.401.107
2716000005.10.202225.01.2023РЗАДС-5800-118/32-21065BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0097„ТРОЯ-СТИЛ“ ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Димитър Благоев" 40
104603274Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: гр. Лясковец
Улица: ул. "Оборище" № 11, ПИ 44793.145.56
2716000028.09.202227.01.202332-32105BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0100ЕТ "НИК-96 - НИКОЛАЙ РОБОВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: "Мир" 13
104020987Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5180
Населено място: гр. Полски Тръмбеш
Улица: "Александър Стамболийски" № 33
2716000010.10.202227.01.202332-32574BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0020"Алфа Транс Газ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Мария Луиза" 1
205848053Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: "Местност под Ормана" ПИ 63427.179.43
2711210016.12.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0531"СЪН ЛЕС" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: "Анастасия Тошева" №2, ет.2, ап.6
123718530Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. "Кольо Ганчев", до гробищен парк
27011100
27022000
13.10.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0128"БИ ЕЙ ВИ ГРУП" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1359
Населено място: София
Улица: ж.к. Люлин, бл. 549, вх. А, ет. 5, ап. 13
203856635Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: Съединение
Улица: "Чардафон Велики" № 45а, УПИ 46 -пункт ГТП, кв. 132, ЕКАТТЕ 70528
2716000003.10.202201.03.2023РТД3000-156BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0046"СВЕТА ПЕТКА ИНВЕСТМЪНТ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Професор Д-р Георги Георгиев" №4
202631870Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул."Пр.д-р Г. Георгиев"№4,"Очна кл."в/у сгр.ид.№10135.2555.2619.1
2716000004.10.202203.02.2023А-61BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0099"ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ -2005"ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5200
Населено място: гр.Павликени
Улица: ул."Стефан Караджа" №16
104643653Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5200
Населено място: Павликени
Улица: "Стефан Караджа" 16
2716000010.10.202227.01.202332-32020BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0096"БАЛМЕТ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Михаил Арнаудов" No 6
117653925Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Иван Ведър" 1
2716000021.09.202220.01.202332-22254BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0044ЕОС-ЛД ДИСТРИБЮШЪН ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: п.к. 1839
Населено място: София
Улица: ул. Челопешко шосе № 10-12
203365038Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1839
Населено място: гр.София
Улица: Челопешко шосе 10-12
2716000020.09.202226.01.2023РЗАДС-5800-168/32-26261BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3BG005800L0031ЕОС-ЛД ДИСТРИБЮШЪН ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: п.к. 1839
Населено място: София
Улица: ул. Челопешко шосе № 10-12
203365038Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: п.к. 1839
Населено място: София
Улица: ул. Челопешко шосе 10-12
2716000013.09.202215.09.202232-308807BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0082"ПЛАНЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Димитър Икономов" № 21
813087785Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Транспортна" № 15
2716000004.10.202219.01.202332-24454BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0121"ВАСИЛЕВ ИНК" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9162
Населено място: гр.Девня
Улица: бул."Съединение" № 72, вх.А, ет.1, ап.1
203537961Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9162
Населено място: гр.Девня
Улица: бул."Съединение", м-ст "Горчивата чешма", ИН:20482.145.655
27011100
27011290
27011900
27012000
14.09.2022BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0098"ТЕХНОМЕТ" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. "Тунджа" № 41, ет. 1
104580879Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: гр. Лясковец
Улица: ПИ 44793.333.5, кв. 134, УПИ Х||
2716000003.10.202230.01.202332-32809BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0092ЕТ "Павлин Павлов - Магнус"Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ет. 4, ап. 12, бул. "Македония" № 82
828005049Държава: България
Област: Силистра
Община: Главиница
Пощенски код: 7630
Населено място: с. Калугерене
Улица: кв. 18 УПИ IX-1
2716000021.09.202227.01.202332-22389BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0095ЕТ "ИРИНА - ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5103
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. "Сидер войвода" № 49
814131793Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. "Иван Момчилов" № 4-В
2716000029.09.202227.01.202332-32843BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0108"НИКОМ-97" АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: "Васил Левски" 15,ет.10
104069692Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. "Антон Страшимиров" № 159
2716000019.10.202230.01.202332-32465BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0048"ПЛАНЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Димитър Икономов" № 21
813087785Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ЗПЗ, ПИ с идент. 10135.3514.209, 10135.3514.480/481/482/483
2716000019.10.202202.02.2023А-48BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0044"АУРОРА" ЕАДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9007
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Златни пясъци", хотел "Алегра".
103985593Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9007
Населено място: гр. Варна, к.к. "Златни пясъци"
Улица: х-л "Алегра",в УПИ 9-83,в/у покрива на сг-да с ид.10135.513.477.1
2716000015.09.202202.02.2023А-46BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0079"БИГС-2008" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Патриарх Евтимий" №42, ет.1
205208808Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Одрин", ПИ 07079.605.10 по КК на гр.Бургас
2716000015.09.202223.01.202332-27056BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0090"Наутилиус" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7139
Населено място: с. Ценово
Улица: ул. "Опълченска" 6
201659393Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7139
Населено място: с.Ценово
Улица: производствена и складова сграда с идентификатор ПИ 78361.43.43
2716000015.09.202231.01.202332-22224BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0137"КОЛОВАГ" АДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4490
Населено място: СЕПТЕМВРИ
Улица: "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 2В
112131492Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: УПИ-II
Населено място: гр. Септември 4490, ул."Любен Каравелов" 2В
Улица: ПИ 3002,3004,21.596,623.159,623.3019,601.3016,кв.155 ЕКАТТЕ 66264
2716000019.10.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0089"Личев-Генов" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5195
Населено място: с.Обединение
Улица: -
104037214Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5195
Населено място: с.Обединение
Улица: ПИ 53014.326.1.1
2716000016.09.202226.01.202332-32334BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0088"ВЕЛЕС 01" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Плиска" № 3, вх. В, ап. 5
201662230Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5050
Населено място: гр.Килифарево
Улица: ул.България №5 идентификатор 36837.501.22.6
2716000012.09.202227.01.202332-33139BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0094"ОСЦЕОЛА" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Ниш" № 3
104637020Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Ниш" № 3
2716000023.09.202227.01.202332-32318BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0121"ДЕКА - ТРЕЙД" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Васил Априлов" № 170
126047182Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: бул. "Васил Априлов" №170
2716000028.09.202208.02.2023РТД 3000-279/32-24191BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0118"АГРОМИД-2004" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4160
Населено място: гр. Брезово
Улица: Аврора 5
115838804Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4130
Населено място: гр.Брезово
Улица: местност "Кара дере", УПИ 06361.32.161
2716000007.09.202207.02.2023РТД3000-273/32-24078BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0102"Хачико 2017 ДЗЗД"Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: бул. "Македония" № 82, ет. 4, ап. 12
177125722Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Б. Войвода" № 9
2716000006.10.202225.01.202332-22240BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0076"СПЕКТА АУТО" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриална" № 19
102226052Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ПЗ "Победа", ПИ 07079.660.605
2716000016.09.202223.01.202332-26580BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0075"СПЕКТА АУТО" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриална" № 19
102226052Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Проф. Яким Якимов" № 33
2716000016.09.202223.01.202332-26590BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0074"СПЕКТА АУТО" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриална" № 19
102226052Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриална" № 19
2716000016.09.202223.01.202332-26612BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0124"ДЕТЕЛИНА-И" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: местност "ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА"
201510668Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: местност "Дерекьой топра", ПИ 77195.20.114 по КК на гр. Хасково
2716000026.09.202207.02.2023РТД3000-185BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0117"ВЕДОР 1" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: "Ханска" 8А
203363724Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: Харманли
Улица: УПИ 11,кв.402-ПУП-ПРЗ на гр.Харманли,магазин-склад
2716000002.09.202207.02.2023РТД3000-281/32-24229BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0086"ДЖИ ЕН ИНВЕСТ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. кв.ПОЛИГОНА, бул./ул. к-с Дъга, бл. 55, вх. Б, ет. 4, ап. 11
200022956Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: ул. "Иван Братанов" № 2Д
2716000027.09.202231.01.202332-21103BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0077"ДОРЕС 2003" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Одрин" № 106
102860213Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Одрин" № 112, ПИ 07079.605.555
2716000013.09.202223.01.202332-26699BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0087ЕТ "МЪДЪР - ХАСАН АЛИ - ФАТМЕ АЛИ"Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7323
Населено място: с. Мъдрево
Улица: ул. "Хан Кубрат" № 65
116007887Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7322
Населено място: с. Тертер
Улица: местност КРАЙ СЕЛОТО, ПИ 72337.468.297
2716000016.09.202220.01.202332-21842BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0093"ЖОАН" ЕООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Генерал Колев" № 5, ет. 8, ап. 28
118516694Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Тутракан" № 22
2716000015.09.202220.01.202332-22400BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0091"МЕРОНЕ - Н" ЕООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ж.к. "Опълченска"
118558316Държава: България
Област: Силистра
Община: Алфатар
Пощенски код: 7570
Населено място: гр. Алфатар
Улица: Промишлена зона, предприятие на "Мероне-Н" ЕООД
2716000023.09.202220.01.202332-21931BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0043"ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО" АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. "5-ти километър"
837083489Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: м-ст Чифлик Д-р Неделчев,ПИ83510.18.41,с-ди 83510.18.41.1,.2 и.39
2716000001.09.202203.02.2023А-37BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0123"Лифтов-54" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр.Хасково
Улица: "Крали Марко" №52
202522789Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: м. "Казан топра", ПИ 77195.31.17 по КК на гр.Х-во
2716000016.09.202207.02.2023РТД 3000-275/32-24111BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0085МОД МАРИ ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: Липник 135
117077408Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: Липник 135
2716000001.09.202230.01.202332-31232BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0084"ДЖИМИ 001" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5850
Населено място: с.Ясен
Улица: ул."Георги Димитров" № 17
201081498Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5850
Населено място: с.Ясен
Улица: ул."Георги Димитров"№17, ПИ с идентификатор 87597.301.195
2716000001.09.202230.01.202332-32047BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0122"НИКЕ - ТНД" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: гр. Съединение
Улица: ул. "Хан Аспарух" № 4
202708466Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: гр. Съединение
Улица: УПИ 17-989, КВ. 52
2716000015.09.202207.02.2023РТД3000-277/32-24146BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0058"СОЛАР СВ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6155
Населено място: Павел баня
Улица: "Освобождение" 3
206414743Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6155
Населено място: Павел баня
Улица: "Освобождение" 3
2716000029.08.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0073"ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Дивичково" № 30
200877784Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв."Дебелата кория, идентификатор 67338.464.21
2716000002.09.202207.02.202332-29440BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0072"ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Дивичково" № 30
200877784Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: Промишлена зона, идентификатор 67338.602.221, УПИ 152, кв., 17
2716000002.09.202207.02.202332-29413BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0113"ИГРО-ЕГ" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: "Иван Богоров" 27
202038441Държава: България
Област: Хасково
Община: Симеоновград
Пощенски код: 6494
Населено място: с. Константиново
Улица: парцел 18-290, кв. 34
2716000031.08.202207.02.2023РТД3000-182/32-20945BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0082"ЕКОПРОДУКТ" ЕООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Ситово
Пощенски код: 7590
Населено място: с. Попина
Улица: ул. "Марица" № 17
118550472Държава: България
Област: Силистра
Община: Ситово
Пощенски код: 7583
Населено място: с. Ситово
Улица: кланица "Месони", ПИ 66665.501.873
2716000013.09.202226.01.202332-22573BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0081"АВИ-ДИЗАЙН" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Вела Благоева" 15
814220142Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: Северна индустриална зона ПИ 10447.505.310.1
2716000025.08.202227.01.202332-32012BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0070"ПРП-МЕТАЛ АГРО" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Стефан Караджа" № 17
119055321Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: Индустриална зона, ПИ 67338.603.55.13, бул."Стефан Караджа" № 17
2716000001.09.202210.02.202332-30248BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0111ЕТ ДЕЛЕНА-ДЕЛЯН ДЕЛЧЕВДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: ХАСКОВО
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 2
040579797Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: Хасково
Улица: ВАСИЛ ЛЕВСКИ ид.77195.752.8.1,77195.752.8.3кв.15 УПИ1 2
2716000024.08.202203.02.2023РТД3000-200/32-21879BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0112"Калина-Кленски" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: УЛ. Промишлена №18
123681306Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: ЖК "ИНДУСТРИАЛЕН" , УЛ."ПРОМИШЛЕНА" №18, УПИ 15-73,КВ.19
2716000024.08.202203.02.2023РТД3000-181/32-20920BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0071"АДС-ТРАВЪЛ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8010
Населено място: гр.Бургас
Улица: ж.к."Славейков", бл. 39, вх. 1, ет. 5
102817614Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8240
Населено място: к.к. Слънчев бряг
Улица: ПИ 51500.505.256, хотел „Нимфа-Русалка“
2716000005.09.202207.02.202332-26694BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0120ПРОГРЕС АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: СТАРА ЗАГОРА
Улица: ж.к..Индустриален
833067103Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: жк Индустриален ПИ 68850.522.5245 и сгр. с идент.68850.522.5245.9
2716000008.09.202204.02.2023РТД3000-278/32-24168BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0080"ЮППИ" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: Вичо Грънчаров 10
104602731Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: "Вичо Грънчаров" 10
2716000025.08.202227.01.202332-32797BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0119"ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ" АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: бул. "Патриарх Евтимий" 23
833066866Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора, кв. Индустриален,
Улица: бул."Св. Патриарх Евтимий" № 23, сграда ПИ 68850.522.5245.18
2716000007.09.202204.02.2023РТД3000-280/32-24218BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0079ЕТ"РУМЯНА ХИНКОВА-ИВО ТАБАКОВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр.Велико Търново
Улица: ул."Стоян Михайловски" №4вх.В
206406732Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5050
Населено място: гр. Килифарево
Улица: м. "Кълни дол", ПИ 36837.91.12.4
2716000002.09.202226.01.202332-32540BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0083"ВЕЛЕС 01" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Плиска" № 3, вх. В, ап. 5
201662230Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5050
Населено място: гр. Килифарево
Улица: пл. "България" № 5, ПИ 36837.501.22
2716000012.09.202227.01.202332-32586BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0069"ДОМОСТРОЕНЕ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Стефан Караджа" № 34
829006429Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: Индустриална зона, ПИ 67338.603.92
2716000025.08.202209.02.202332-30162BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0078"ПЛАТЕКС"АДДържава: България
Област: Габрово
Община: Дряново
Пощенски код: 5370
Населено място: гр.Дряново
Улица: ул."Бачо Киро" №13
107001052Държава: България
Област: Габрово
Община: Дряново
Пощенски код: 5370
Населено място: гр.Дряново
Улица: ул.Бачо Киро №13 УПИ 9 от кв 83 ПИ 23947.501.9742
2716000001.09.202227.01.202332-33156BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0068ЕТ "ЕЛИА - ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА"Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул. "Кабиле", бл.3, ап.3
128548174Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8677
Населено място: с.Калчево
Улица: ПИ № 35609.35.353
2716000025.08.202209.02.202332-29102BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0067"ГЕОГРУП" АДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Ормана" № 34
128584686Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8630
Населено място: с.Роза
Улица: ПИ 62921.22.43
2716000025.08.202208.02.202332-29123BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0043"САМИ - М" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр. Перник
Улица: ул. "Захари Зограф" 143
113016443Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2306
Населено място: гр. Перник
Улица: ул. "Захари Зограф" 143
2716000009.09.202210.02.2023РЗАДС-5800-216/32-29563BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0130"ЕАЗ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр.ПЕРУЩИЦА
Улица: ул. "ТРЕТИ МАРТ" № 42
115010040Държава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр. Перущица
Улица: ул. "ТРЕТИ МАРТ" № 42, ПИ 55909.501.446
2716000012.10.202203.02.2023РТД3000-103BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0115"ЗАГОРЕ" АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. СТАРА ЗАГОРА
Улица: жк ИНДУСТРИАЛЕН
123035207Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6002
Населено място: гр. СТАРА ЗАГОРА
Улица: бул. "Славянски" № 45, ПИ 68850.516.405
2716000001.09.202203.02.2023РТД 3000-243/32-22937BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0110"ЕМ-КОМЕРС -1" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: ул. "Видин" № 15, ет. 3, ап. 16
126646068Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: бул. "Съединение" № 66, ПИ 77195.732.133.7.1 по КК на гр.Хасково
2716000018.08.202208.02.2023РТД3000-180/32-20904BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0114"МАКСИМУМ - 2009" ЕООДДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: кв. "Горна Гледка" № 124А
200548486Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: ул. "Ангел Кънчев" 28, имот 40909.113.182 по КК на гр. Кърджали
2716000012.09.202202.02.2023РТД 3000-155/32-18860BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0116"ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Симеоновско шосе"№ 62, ет. 4, офис 1
131183038Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: гр. Карлово
Улица: бул. "Особождение" № 69
2716000002.09.202210.02.2023РТД 3000-274/32-24091BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0078"МОТОР ВИЖЪН" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8210
Населено място: гр. Каблешково
Улица: ул. "Оборище", №4
201737721Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8210
Населено място: гр. Каблешково
Улица: местност Показателя, ПИ 020172, ид. 35033.20.514.1,35033.20.514.2
2716000014.09.202223.01.202332-27081BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0142"АЛСИ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Пробуда", №79-81
102860416Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Пристанищен терминал "Бургаски корабостроителници Южен кей - Л"
2701129009.08.2022BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0108"БЕСТ ФИНИШ КОНСУЛТИНГ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. Войводиново
Улица: местност "Када Пара" кв. 16 158
206154007Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. Войводиново
Улица: местност "Када Пара" кв. 16, № 158 ПИ 11845.16.158
2716000015.08.202230.01.202373BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0037"ДЖИ ВИ ВИ" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9007
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Златни пясъци", хотел "Перуника", офис 1
103776469Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9007
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Златни пясъци", хотел "Арена Мар", ид. № 10135.513.293.1
2716000015.08.202203.02.2023А-60BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3аBG005800G0002"Генчеви-Зайчар" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1309
Населено място: София
Улица: ул. "Зайчар" 117
131286981Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1517
Населено място: София
Улица: ул. "Милен Цветков" 34
2716000015.08.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0038Сен-Гобен България ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: гр. Костинброд
Улица: ул. Император Константин Велики 13
131234803Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: с. Изворско
Улица: ПИ32490.52.43,сгради с идент. 32490.52.43.5 и 32490.52.43.6.
2716000012.08.202203.02.2023А-59BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0065"ЗЛАТНО СЛЪНЦЕ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: ул. "Манастирска" № 1, Мебелен магазин "Хелиос"
102743128Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8200
Населено място: с. Равда
Улица: местност "Чатал Тепе", мебелен магазин "Хелиос"
2716000012.08.202223.01.202332-26736BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0066"АГРО-БГ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8327
Населено място: с. Малина
Улица: ПИ 46348.18.10
119667521Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8327
Населено място: с. Малина
Улица: м. "Около село", ПИ 46348.18.10
2716000016.08.202208.02.202332-26724BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0077"ВИКТОРИЯ-05" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 1, вх.Б
104626020Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 1-Б
2716000011.08.202226.01.202332-32411BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0036"АГИВА" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: местност "Варненски път", УПИ 039004
103638799Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: УПИ 039004, идент.№00182.39.4.2 по КК и КР на гр. Аксаково
2716000004.08.202202.02.2023А-47BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0103"БЪДЕЩЕ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул."Цариградско шосе" №112
825236285Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: гр.Пловдив
Улица: бул."Цариградско шосе" №112
2716000008.08.202230.01.202371BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0076"НИНАХИМ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7004
Населено място: Русе
Улица: ул. "Кирил и Методий" № 47, бл. "Дружба", вх. Г, ет.5
117614139Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7051
Населено място: с. Червена вода
Улица: Стопански двор, УПИ 80460.187.11
2716000002.09.202223.01.202332-22341BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0104"АГРОТРЕЙД - Н" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "БЪЛГАРИЯ" № 170, ет.1, ап.4
115517111Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4194
Населено място: С.МАЛЪК ЧАРДАК
Улица: УПИ 46944.100.35 и прилежащи сгради
2716000005.08.202230.01.202374BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0042СИНАНОВ РС ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: 2930
Населено място: с. Вълкосел
Улица: Лилия 81
205992096Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сатовча
Пощенски код: 2953
Населено място: с. Осина
Улица: ПИ № 2
2716000012.08.202231.01.2023РЗАДС-5800-253 / 25.01.2023 (32-33096)BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0064"ОСОТ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Васил Петлешков" № 6
102866579Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Одрин", ПИ 07079.605.39
2716000008.08.202220.01.202332-25161BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0063"БЪЛГЕРИАН БУРГЕР" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Витоша" 44, ет. 2
204078386Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: гр. Несебър
Улица: ПИ 515.00.56.52, местност „Инджекьойско блато“
2716000002.08.202209.02.202332 - 25218BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3BG003000L0019"БИОВЕТ"АДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: ул."Петър Раков" 39
112029879Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера, ПИ 56277.4.664,56277.3.1314,
Улица: 56277.3.1779,56277.3.1854,56277.3.1855,56277.3.1306,56277.3.1590
2716000001.08.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0075"ЕКСТРАПАК РАДОБ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7012
Населено място: гр. Русе
Улица: "Панайот Волов" 36
200550188Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: "Потсдам" 10
2716000007.09.202202.02.202332-31193BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0074"Пави 2012" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "29-ти Януари" № 12
202592194Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: "29-ти Януари" 12
2716000009.08.202231.01.202332-21226BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0073"Милен Цоков" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: "Гривишко шосе" 1
114569297Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: ул."Гривишко шосе" № 1, ПИ 56722.652.529
2716000005.08.202230.01.202332-32595BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0061"ТЕХНОГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. “Индустриална“, №92
102854071Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: УПИ 7, кв.5, ПЗ „Победа"
2716000008.08.202207.02.202332 - 25152BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0099"МАНИСТА - ХАЛКОВА" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: бул. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 172, вх.А, ап.62
123712513Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6011
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. Зора, ПИ 68850.521.342
2716000029.07.202207.02.2023264BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0042"АЛИАНС ТУР" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9007
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Златни пясъци", хотел "Славей"
117053503Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9007
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Златни пясъци", хотел "Славей" № 627, ид. 10135.513.627.1
2716000026.08.202210.02.2023А-73BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0072"АВКО" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр.София
Улица: "Панорамен път" 38 А
117001136Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: "Св.Д.Басарбовски" 12
2716000001.08.202227.01.202332-31694BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0106"МИД КОМЕРС 93" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Златна панега" 2А, ап.8
204643540Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: с.Марково
Улица: местност "Бедрозов бунар", УПИ 47295.15.44
2716000015.08.202208.02.202391BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0060"ИНС 2002" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: ул. "Максим Горки", №11
102827665Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: ПИ 17974.10.15, местност "Под село"
2716000022.07.202206.02.202332 - 25158BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0034ЕТ "СКАЛА 13-СТОЙЧО СТОЕВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: ул. "Цанко Церковски" №106
030096387Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: ул.Сергей Румянцев №1Б, УПИ 9-329,кв.6 по плана на гр. Провадия
2716000001.08.202203.02.2023А-34BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0033ЕТ "СКАЛА 13-СТОЙЧО СТОЕВ"Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: ул. "Цанко Церковски" №106
030096387Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9244
Населено място: с. Снежина
Улица: парцел 9, кв.53 по плана на с. Снежина
2716000001.08.202203.02.2023А-35BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0105"АХИРА" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: "Възраждане" 4
160076466Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: УПИ 6, кв. 1, бивш стоп. двор, по плана на с. Рогош, ЕКАТТЕ 62858
2716000008.08.202201.02.202380BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0107ЕТ "ЛЕКА-ГЕОРГИ НАЛБАНТОВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: Раднево
Улица: бул."Георги Димитров" №29
123675285Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: гр. Раднево
Улица: "Митьо Станев" № 8, УПИ 16-176, ПИ 61460.505.176
2716000016.08.202214.02.202372BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0070"АГРОЕЛИТ-МИТОВ-Божидар Митов" ЕТДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: град Търговище
Улица: "Цар Симеон" 4
835007329Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 0000
Населено място: село Макариополско
Улица: кв.84 УПИ III
2716000002.08.202227.01.202332-20964BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0035"РУМЕНС" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9025
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Перла" № 8, ет. 2
103146538Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: Западна промишлена зона, сграда с идентификатор 10135.4510.563.13
2716000003.08.202201.02.2023А-45BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0109"СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: Раднево
Улица: "Захари Зограф" 2
833066574Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: Раднево
Улица: УПИ 1-1, кв. 59, ПИ 61460.506.1 по плана гр. Раднево
2716000016.08.202203.02.2023РТД3000-179/32-20870BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0041"АУТО ГУМИ-ВАРНА" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Сливница" № 178
103799578Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Сливница" № 178, сграда с идент. 10135.3512.221.1
2716000018.08.202208.02.2023А-53BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0529МАКСИ-22 ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4579
Населено място: гр. Брацигово
Улица: "Атанас Ненов" 25
206867416Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Брацигово
Пощенски код: 4579
Населено място: с.Исперихово
Улица: "Тридесет и осма" №20,УПИ 6-98, кв.37
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
10.08.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0069ЕТ "НОВЕМА-ЦАНКО ЦАНЕВ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: "Иван Вазов" № 41, вх. А, ет. 2, ап. 5
114109288Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: гр. Долни Дъбник
Улица: ул. "Димчо Дебелянов" № 18а
2716000001.08.202226.01.202332-32557BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0068"КЕМ ПЛАСТ" ЕООДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ул. "Петър Берон" № 10
116563364Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ул. "Черна", ПИ 61710.501.229
2716000008.08.202223.01.202332-22019BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0097"МИГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: "Христо Г. Данов" 22
115109387Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4218
Населено място: с. Цалапица
Улица: ПИ №78029.350.181.2
2716000019.07.202201.02.2023141BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0041"МЕТИКС" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: гр. Петрич
Улица: ул. "Свобода" № 49 49
101041079Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: гр. Петрич
Улица: ул. "Свобода" 48
2716000021.07.202231.01.2023РЗАДС-5800-124/32-21191BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0101"ЗАРА - ГАЗ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: кв."Индустриален", ул."Индустриална" №1
123030092Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: "Индустриална" 1
2716000008.08.202206.02.2023260BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0102"ЗАРА - ГАЗ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: кв."Индустриален", ул."Индустриална" №1
123030092Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: Петролна база "ЗАРА", ул."Индустриална" 61
2716000008.08.202206.02.2023262BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0067"САВЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5600
Населено място: Троян
Улица: Криволак 18
110540387Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5600
Населено място: гр.Троян
Улица: ул. "Криволяк" №18 УПИ 17-534 кв.179
2716000021.07.202227.01.202332-33149BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0040"ЛИНДЪН" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: гр. Петрич
Улица: "Георги Бенковски" 7
121690406Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2856
Населено място: Ръждак
Улица: УПИ 4-58,59, кв.5 кв5
2716000022.07.202230.01.2023РЗАДС-5800-207/32-29460BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0098ЕТ "МИНЧО КАРНОБАТЕВ"Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4770
Населено място: С. СМИЛЯН
Улица: -
120022189Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4770
Населено място: с. Смилян
Улица: ул. „Кирил Маджаров“ № 3, ПИ 67547.501.1701
2716000026.07.202208.02.2023244BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0040"БУЛПОР" ЕООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Мадара" № 2Р
127605843Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Мадара" № 2Р, ПИ с идентификатор 83510.670.163
2716000012.08.202204.02.2023А-66BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0039"БУЛПОР" ЕООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Мадара" № 2Р
127605843Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: местност "Якова", ПИ с идентификатор 83510.621.13
2716000012.08.202204.02.2023А-67BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0066"ВЕЛИКОВИ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр. Две могили
Улица: ул. "Асен Златаров" № 3
117605909Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр. Две могили
Улица: бул. "България" № 128
2716000002.08.202220.01.202332-22003BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0065"КАМАКС"ООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Тетевен
Пощенски код: 5700
Населено място: гр.Тетевен
Улица: ул."Симеон Куманов" №9
110032086Държава: България
Област: Ловеч
Община: Тетевен
Пощенски код: 5700
Населено място: гр.Тетевен
Улица: ул. "Бели Вит" №70 УПИ 5,кв.263 по РП на кв.Пладнището
2716000014.07.202226.01.202332-32675BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0062"РУСЕВИ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8010
Населено място: гр. Бургас
Улица: Северна промшлена зона, "Денито" ООД
102897628Държава: България
Област: Бургас
Община: Созопол
Пощенски код: 8130
Населено място: гр. Созопол
Улица: УПИ 10223, ПИ 67800.10.223
2716000002.08.202209.02.202332 - 25201BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0059"МЕТАЛИКА КОМЕРС" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Св. Патриарх Евтимий" № 108
203672076Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Крайезерна" № 121, ПИ 07079.605.194
2716000012.07.202208.02.202332 - 25173BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0064"ЕКСТРАПЛАСТ" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Трявна
Пощенски код: 5350
Населено място: Трявна
Улица: "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" 34
107585842Държава: България
Област: Габрово
Община: Трявна
Пощенски код: 5350
Населено място: Трявна
Улица: "Патриарх Евтимий" 34
2716000014.07.202227.01.202332-32942BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0031"ДЕНИСЛАВ" ЕАДДържава: България
Област: Варна
Община: Аврен
Пощенски код: 9137
Населено място: с.Здравец
Улица: ул. "Черно море" №42
200704693Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9178
Населено място: гр. Белослав
Улица: УПИ 15-6230 ПИ с индетификатор 03719.502.6230.3
2716000012.07.202202.02.2023А-36BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0095ЕТ "МАРИАНА СТОИЛОВА - ИВМА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4119
Населено място: с. Кочево
Улица: -
115815264Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4122
Населено място: гр. Садово
Улица: УПИ 1 - 403, кв. 47 по плана на гр. Садово
2716000015.07.202201.02.2023212BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0038"ФАКТОР" ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Сапарева баня
Пощенски код: 2650
Населено място: Сапарева баня
Улица: Момина сълза 11
101155191Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Никола Малашевски 17
2716000001.08.202231.01.2023РЗАДС-5800-209/32-29482BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0063"БРИТОС" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Васил Левски" № 15, ет. 7
200409807Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: "Никола Габровски" 92
2716000014.07.202227.01.202332-32145BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0058"Ж И М" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8866
Населено място: с.Глуфишево
Улица: -
119509181Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8866
Населено място: с.Глуфишево
Улица: местност "Казлача", ПИ № 15206.1.758
2716000012.07.202209.02.202332-30255BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0057"Ж И М" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8866
Населено място: с.Глуфишево
Улица: -
119509181Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8866
Населено място: с.Глуфишево
Улица: местност "Казлача", ПИ № 15206.1.757
2716000012.07.202209.02.202332-30363BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0062"Ремко" ООДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: "Скопие" 2
116547965Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7244
Населено място: с. Ушинци
Улица: Местност "Орта Борун" УПИ № 75246.110.32
2716000012.07.202231.01.202332-21207BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0037"МДЛ СЕРВИЗ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1137
Населено място: гр. София
Улица: район Панчарево, бул. Цариградско шосе 425
131360271Държава: България
Област: Софийска
Община: Ихтиман
Пощенски код: 2050
Населено място: град Ихтиман
Улица: Магистрала Тракия 43-ти км.
2716000008.07.202227.01.2023РЗАДС-5800-245/32-31750BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0092"БЕКО 3" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Генерал Тотлебен" № 38, ет.4, ап.12
115603382Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Цариградско шосе" № 53 ПИ 56784.527.378
2716000013.07.202206.02.202376BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0056"ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1"АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР.БУРГАС
Улица: УЛ.ИНДУСТРИАЛНА №1
102114950Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: "Крайезерна"№1, ПЗ"Север", ПИ 07079.605.732
2716000029.06.202207.02.202332 - 26593BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0028"ДАНЧИК" ЕООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Поп Богомил" №4
201545289Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9370
Населено място: с. Паскалево
Улица: ул."Извън регулация" №1, сграда с иден 55511.35.60.4
2716000023.06.202202.02.2023А-30BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0094“ВП Брандс Интернешънъл” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: ПИ 56277.504.7, ПИ 56277.504.4, ПИ 56277.504.243
2716000011.07.202231.01.2023128BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0060"СЪН КОМЕРС"ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: ул."Сан Стефано"№12, ет.3, офис 5
200089734Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5895
Населено място: с.Пелишат
Улица: ул.Христо Кънчев№17,местност Общинска мераПИ 55765.311.26, кв.116
2716000030.06.202226.01.202332-32687BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0055"ВАНИНА ЕКСПОРТ"АДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Нарцис" № 26
128009586Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Нарцис" № 26
2716000028.06.202208.02.202332-29132BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0175ВиК Енерджи груп ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. Париж 11А
206705510Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. Париж 11А
2716000004.07.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0032"СМАРТ БИЛДИНГ" ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ж.к. "Дружба" 56, вх. Б, ет. 6, ап. 11
124672107Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Ангел Стоянов" № 3
2716000012.07.202204.02.2023А-69BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0030"МАРТИН 2002" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ж.к. "Чайка" бл. 38, ет. 9, ап. 33
204590575Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Цар Освободител" № 271, сграда с идент. 10135.4507.376.2
2716000008.07.202203.02.2023А-24BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0057“ИНСА ОЙЛ” ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Предел" № 1
115624227Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4130
Населено място: с. Белозем
Улица: -
2711210014.07.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0054"ИНМАТ КОЗАРЕВО" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: ул."Владайска" № 43,вх.Офис сграда, ет.1
838168533Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Самуиловско шосе" № 5, УПИ 1,кв.62, ПИ 67338.602.103
2716000023.06.202209.02.202332-30375BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0091"ФРИГО - ХИМ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "ЛОТОС" № 22
115679782Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Лотос" 22 ПИ 56784.526.129
2716000023.06.202231.01.202379BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0093"МЕСОКОМБИНАТ - КАРЛОВО" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: гр.Карлово
Улица: ул. "Балабанов мост" №1
115028316Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: гр. Карлово
Улица: ул. "Балабанов мост" №1
2716000011.07.202201.02.202395BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0036"МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр.София
Улица: бул."Витоша" № 146,вх.Б, ет.5
000708921Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1582
Населено място: гр.София
Улица: бул."Проф.Цветан Лазаров" 117
2716000016.06.202227.01.2023РЗАДС-5800-233/32-30272BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0096"АВТОСЕРВИЗ - АНГЕЛОВ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: "Полк. Сава Муткуров" 22
825279918Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4113
Населено място: с. Ягодово
Улица: местност "Долни лозя" , УПИ 87240.33.455, ЕКАТТЕ 87240
2716000015.07.202201.02.2023144BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0035ЮСК БУЛ ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Божурище
Пощенски код: 2227
Населено място: гр. Божурище
Улица: ул. Ларс Ларсен 1
131470112Държава: България
Област: Софийска
Община: Божурище
Пощенски код: 2227
Населено място: гр. Божурище
Улица: ул. Ларс Ларсен 1
2716000020.06.202226.01.2023РЗАДС-5800-211/32-29492BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0039"РИАЛ БИЛД" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1606
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Владайска" № 43, Офис сграда, ет. 1
205804943Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1289
Населено място: с. Мировяне
Улица: Складова база с идентификатор 48393.4998.202.1
2716000013.07.202209.02.2023РЗАДС-5800-214/32-29536BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0034ФОРТЕКС НУТРАСЮТИКАЛС ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1362
Населено място: гр.София
Улица: кв. Суходол, ул. "Прохладен кът" № 10
175224764Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1362
Населено място: гр.София
Улица: ул. "Прохладен кът" № 10
2716000017.06.202226.01.2023РЗАДС-5800-222/32-29661BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0120"ТЕМПЕРИ ЛОДЖИСТИКС" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Сливница" № 166А, ет. 6, офис 45
206032947Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Пристанищен терминал "Бургас изток - 2", к.м. 17/1, 18/1 и 19/1
27011100
27011290
27022000
27040010
21.06.2022BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0059"ВС-МЕТАЛ КЪМПАНИ" АДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5770
Населено място: Луковит
Улица: "Гурко" 1
110008199Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5770
Населено място: Луковит
Улица: "Гурко" 1
2716000023.06.202225.01.202332-32113BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0058"МЕСКО" ЕООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: гр. Габрово
Улица: бул. "Могильов" № 61, вх. В
107049976Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: гр. Габрово
Улица: бул."Бойката" № 6
2716000021.06.202227.01.202332-32472BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0027"ЗАПАДЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ж.к. ЗПЗ, ул. "Пивоварен завод" ет.1
202648204Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: УПИ16-41038,кв.30 по плана на ЗПЗ сграда с идент.10135.4510.836.1
2716000010.06.202202.02.2023А-28BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0053"ЯМБОЛ КОМЕРС"ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Индустриална" № 1
838168469Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Индустриална" № 1
2716000014.06.202207.02.202332-29135BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0100"ВИЗЬОР" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: Хасково
Улица: бул. "Илинден" № 77, ет. 2, ап. 2
126735378Държава: България
Област: Кърджали
Община: Момчилград
Пощенски код: 6800
Населено място: Момчилград
Улица: ПИ 48996.4.16 по КККР на гр. Момчилград, м. Чешме Башъ
2716000002.08.202206.02.2023259BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0088"НАНЮК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32 ет.2, ап. 4
123112753Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6271
Населено място: с. Коларово
Улица: УПИ 1-191 ПИ 38008.106.191
2716000015.06.202231.01.2023137BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0090"ТЕХНОМИКС" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр.Пловдив
Улица: "Братя Бъкстон" 134
115246770Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Братя Бъкстон" 134
2716000015.06.202231.01.202375BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0057"РЕБУС ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: ул"Цар Калоян" №2
201277301Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5000
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "ЛЮЛЯК" 5
2716000017.06.202230.01.202332-32099BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0336"ВОСТОК ЕНЕРДЖИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: бул. Черни връх № 25А, ет. 3, ап. офис 2
206710895Държава: България
Област: Софийска
Община: Сливница
Пощенски код: 2220
Населено място: гр.Сливница
Улица: местност "Лозище", ПИ с идентификатор 67372.153.40
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
06.06.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0087"АЙПЕТ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: с.Марково
Улица: "Чучулига" №9
201618447Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: с.Белащица
Улица: местност „Бялата воденица”, УПИ І-2.1305, ПИ 03304.2.1305
2716000009.06.202206.02.2023214BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0089"НОВОТЕХПРОМ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. СТАРА ЗАГОРА, кв. Индустриален
Улица: ул. "КАЛОЯНОВСКО ШОСЕ" № 16
123665800Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: Калояновско шосе № 16 Търговски център "Новотехпром"
2716000015.06.202231.01.2023111BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0141"ИНОВАТИВ ПРОДЖЕКТС 1957" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул. Стефан Караджа № 23
205318489Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Стефан Караджа" №23
27011100
27011900
27022000
06.07.2022BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0141"ИНОВАТИВ ПРОДЖЕКТС 1957" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул. Стефан Караджа № 23
205318489Държава: България
Област: Сливен
Община: Твърдица
Пощенски код: 8890
Населено място: гр.Твърдица
Улица: ПИ с идентификатор № 72165.361.530
27011100
27011900
27022000
06.07.2022BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0061"БИЛЯНА" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5284
Населено място: с. Българско Сливово
Улица: местност "Кривулка"
104119056Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5284
Населено място: с. Българско Сливово
Улица: местност Кривулка
2716000011.07.202226.01.202332-32226BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0054"АГРОЕЛИТ-1" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: град Търговище
Улица: "Цар Симеон" 4
835007788Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: село Макариополско
Улица: УПИ 3 кв.84
2716000013.06.202227.01.202332-21740BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0053"ЕНОЛА ФАРМ" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: град Търговище
Улица: "Цар Симеон" 4
204857487Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: село Алваново
Улица: ПИ 00215.39.11
2716000013.06.202227.01.202332-21768BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0033"НЕЕМИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1533
Населено място: с.Казичане
Улица: ул."Видрица" №7
040559385Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1186
Населено място: с.Лозен
Улица: ул."Стар Лозенски път" №6, УПИ 44063.6207.3392
2716000008.06.202208.02.2023РЗАДС-5800-165/32-25340BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0056ЕТ "ПЛАМ - КИРИЛ ВИШНЕВ"Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: ул. "Тунджа" № 23
105028508Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: Западна Складова зона, УПИ 5110
2716000014.06.202215.02.202332-35959BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0052"НИТОНТЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Средна гора" № 11 - партер
102076236Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: местност "Дванадесетте", имот УПИ-1-2580, ПИ 07079.2.2580
2716000001.06.202208.02.202332 - 24115BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0085"ЮБЕКС - БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Д.Полянов" 16а
104635578Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: гр.Казанлък
Улица: кв. Летището, ул. "Изгрев" № 54
2716000001.06.202202.02.2023118BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0052"ДИОН"ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7019
Населено място: Русе
Улица: ул."Никола Табаков" 8
827214926Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7019
Населено място: Русе
Улица: ул."Никола Табаков" 8
2716000001.06.202227.01.202332-22371BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0051"ВЕЛА ТУР" ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: "Цветан Зангов" № 5
127554808Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8240
Населено място: к.к Слънчев бряг
Улица: кв."Чайка", хотелски комплекс "ВЕЛА"
2716000003.06.202207.02.202332 - 24132BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0029"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Полковник Дрангов" № 9
124000579Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9345
Населено място: с. Врачанци
Улица: ПИ № 12262.12.50, сграда-пътна лаборатория
2716000023.06.202202.02.2023А-33BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0086“ВП Брандс Интернешънъл” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: с. Катуница
Улица: УПИ ПЪРВИ,кв.87; УПИ ПЕТИ 830,кв.32
2716000007.06.202204.02.2023218BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0082"ЕГ Пропъртис" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: с. Марково
Улица: местност "Динките" 9
203929348Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: с. Марково
Улица: местност "Динките" 9
2716000020.05.202201.02.2023135BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0050"НИКИКА-90" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Янко Комитов" №16
102130584Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Янко Комитов" №16
2716000001.06.202207.02.202332 -24151BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0055"ФЕМИ" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Васил Априлов" 27А
104056645Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Васил Априлов" 27А
2716000013.06.202226.01.202332-32603BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0081"АЛАДИН ФУУДС" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1324
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "ЛЮЛИН", бул. "Европа" № 119
115271421Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: Съединение
Улица: Кирил и Методий 6
2716000031.05.202201.02.2023126BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0084"БГ Партнерс-Инвест" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Брезовско шосе" 145
205370767Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ПИ с идент. 56784.504.875, ул. "Брезовско шосе" 145
2716000020.05.202231.01.2023125BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0049"КАЛИТОН 2015" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8470
Населено място: гр. Сунгурларе
Улица: ул. Вела Пеева № 16
203568234Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8470
Населено място: гр. Сунгурларе
Улица: ул. "Христо Ботев" № 24
2716000025.05.202208.02.202332 - 24005BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0083"ДЕЛИКАТЕС-2" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4172
Населено място: с. ЖИТНИЦА
Улица: ул. „43-та“ № 26
115088441Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4172
Населено място: с. ЖИТНИЦА
Улица: ул. „43-та“ № 26
2716000026.05.202207.02.2023213BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0048"АФУЗОВ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ж.к. Дружба, ул. Янко Сакъзов № 2
201113857Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8881
Населено място: с. Калояново
Улица: местност "Коколец", ПИ № 35537.34.19
2716000019.05.202208.02.202332-29398BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0079"АСИМА ГРУП" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: Рогошко шосе 5
200746361Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Рогошко шосе" 5
2716000011.05.202231.01.2023136BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0071"ЛАЗАРОВ" ООДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ул. "Марица" № 7
826055481Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: "Марица" 18
2716000001.08.202231.01.202332-21233BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0050"Кожухарски" ООДДържава: България
Област: Враца
Община: Бяла Слатина
Пощенски код: 3200
Населено място: гр.Бяла Слатина
Улица: ул."Арда" №13
106620692Държава: България
Област: Враца
Община: Бяла Слатина
Пощенски код: 3200
Населено място: гр.Бяла Слатина
Улица: ул."Търнавска" №41
2716000005.05.202225.02.202332-36076BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0078ЕТ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4189
Населено място: с.Церетелево
Улица: Стопански двор
825200785Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4189
Населено място: с.Церетелево
Улица: стоп.двор,ПИ 78392.323.18,м.Разглобаница
2716000009.05.202203.02.2023РТД3000-192BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0047“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8460
Населено място: с. Славянци
Улица: ,
102073336Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8470
Населено място: гр.Сунгурларе
Улица: ул."Георги Димитров" № 44, ФЕЦ-Винекс-Сунгурларе 3
2716000011.05.202223.01.202332-25157BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0051"Никола Симов - 99" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул."Радецки" № 11, ет. 4, ап. 8
125544594Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: "29-ти януари" № 10
2716000016.05.202230.01.202332-21185BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0031АГРОМАХ ПРОДАКШЪН ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2709
Населено място: с. Бело поле
Улица: Производствена база на Грома холд
202360839Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2709
Населено място: с. Бело поле
Улица: Производствена база на Грома холд - 03664.20.32,сгради № 4,6,8,12
2716000011.05.202231.01.2023РЗАДС-5800-158 / 19.01.2023 (32-24900)BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0032АГРОМАХ ПРОДАКШЪН ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2709
Населено място: с. Бело поле
Улица: Производствена база на Грома холд
202360839Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2709
Населено място: с. Бело поле
Улица: Производствена база на Грома холд - 03664.20.56, сграда № 5
2716000011.05.202231.01.2023РЗАДС-5800-215 / 23.01.2023 (32-29545)BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0077"ТЕД БЕД" ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. ПЛОВДИВ
Улица: бул."6-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 222А
200908653Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4204
Населено място: с. Царацово
Улица: ПИ 78080.104.26, м-ст Голяма Сърджалийка
2716000005.05.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0025"МАДАРА 1999" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Коево" № 1
103585058Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Коево" № 1, сграда с идентификатор 10135.4508.204.1
2716000003.05.202202.02.2023А-31BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0080"АЛАДИН ФУУДС" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1324
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "ЛЮЛИН", бул. "Европа" № 119
115271421Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4218
Населено място: с. Цалапица
Улица: Иван Вазов № 4 , ПИ с идентификатор 78029.502.3304
2716000031.05.202201.02.2023129BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0030ДОРИС ТЕНЕДИ ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: гр. София
Улица: Нишава № 66
130190389Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: гр. София
Улица: р-н Красно село, ул. Нишава № 66
2716000020.04.202224.01.2023РЗАДС-5800-219/32-29621BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0029"СИЕЛА НОРМА" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1510
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Хаджи Димитър", бул. "Владимир Вазов" № 9
130199580Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: Град София
Улица: ул. „Пор. Христо Топракчиев 11
2716000020.04.202225.01.2023РЗАДС-5800-208/32-29461BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0045"БИ АУТО"ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Обходен път изток" № 90
128590419Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Обходен път изток" № 90
2716000003.05.202207.02.202332-29145BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0076"НОВОТЕХПРОМ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. СТАРА ЗАГОРА, кв. Индустриален
Улица: ул. "КАЛОЯНОВСКО ШОСЕ" № 16
123665800Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: бул. "Съединение" № 77, ПИ 77195.731.146
2716000027.04.202204.02.2023РТД3000-223BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0049"Беана-Враца" ООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр.Враца
Улица: ул."Илинден" №4
106576884Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: ж.к. „Хранително-вкусова зона“, ул. „Илинден“ № 4
2716000005.05.202201.02.202332-29085BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0046“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8460
Населено място: с. Славянци
Улица: ,
102073336Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8470
Населено място: гр.Сунгурларе
Улица: ул."Георги Димитров" № 33,ФЕЦ Винекс-Сунгурларе 2
2716000011.05.202223.01.202332-25153BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0043ЕТ“ЛЮБОМИР МИРОЛЕСКОВ-ЛМ ТРЕЙД“Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Милин камък" № 50
040519800Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Милин камък" № 50
2716000019.04.202207.02.202332-29150BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0042"ЕЛКО"ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Димитър Благоев" бл.18, вх.В, ап.85
020978592Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: Индустриална зона, ЕКАТТЕ 87374
2716000019.04.202207.02.202332-29158BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0073"КЕРАМИК ГРУП" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "България" № 125
825388814Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: БУЛ."БЪЛГАРИЯ" №125
2716000013.04.202204.02.2023РТД3000-248BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0072"ПАРО" ЕООДДържава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: гр. Смолян
Улица: ул. "Паисий Хилендарски" №1, вх.А, ет.3, ап.7
120552224Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: гр. Смолян
Улица: ул. "Наталия" 2
2716000012.04.202208.02.2023РТД3000-245BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0075"ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1415
Населено място: гр. СОФИЯ
Улица: ул. "АКАД. ПЕТЪР ДИНЕКОВ" № 8Е, ет.1, ап.1
130635355Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с.Войводиново
Улица: УПИ 1-25,КВ.11,Стопански двор
2716000019.04.202203.02.2023РТД3000-199BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0074"ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1415
Населено място: гр. СОФИЯ
Улица: ул. "АКАД. ПЕТЪР ДИНЕКОВ" № 8Е, ет.1, ап.1
130635355Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. ВОЙВОДИНОВО
Улица: УПИ 59.333, кв.11, Стопански двор
2716000019.04.202209.02.2023РТД3000-226BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0041"ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/"АДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул. "ПИРИН" № 1
838168266Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул. Пирин № 1
2716000008.04.202214.02.202332-40527BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0068"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: ПАЗАРДЖИК
Улица: БУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №13А
2716000005.04.202204.02.2023РТД3000-197BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0021"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Цар Освободител" №267,инд.10135.4508.3 по КККР на гр. Варна
2716000004.04.202201.02.2023А-26BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0022"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: Околовръстен път,кв.Добротица №54,инд.72624.474.91 по КККР на Д-ч
2716000004.04.202201.02.2023А-27BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0024"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: "Околовръстен път Дружба 4" № 2а
2716000020.04.202202.02.2023А-20BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0045"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: бул."Априлско въстание"66К
2716000030.03.202202.02.202332-21073BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0069"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: бул."Стефан Стамболов" 13
2716000031.03.202204.02.2023РТД3000-227BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0020"ПРОВАДСОЛ" ЕАДДържава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: Промишлена зона
103006290Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: ПИ 58503.165.234 по К.К. и К.Р. на землището на гр. Провадия
2716000001.04.2022BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0067"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр.Хасково
Улица: бул."Съединение" №79
2716000031.03.202204.02.2023РТД3000-195BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0071"Би Ей Глас България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-Н СЕРДИКА, УЛ. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ № 1
825269233Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ул. "Георги Бенев" №15
2716000014.04.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0024"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: гр.София
Улица: бул."История Славянобългарска" № 13, Хипермаркет "Технополис"
2716000026.03.202215.02.2023259/32-34134BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0023"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр.София
Улица: ул. "Околовръстен път" № 265, Хипермаркет "Технополис" - Младост
2716000026.03.202215.02.2023258/32-34124BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0048"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: бул. Панония №113
2716000006.04.202215.02.202332-35977BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0047"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: бул. "Втори юни" №150
2716000006.04.202215.02.202332-36020BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0046"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: бул. "Трети март" №216А
2716000007.04.202215.02.202332-35998BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0043"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: гр. Габрово
Улица: ул. Индустриална 10
2716000031.03.202227.01.202332-32929BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0026"КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1233
Населено място: гр.София
Улица: р-н Сердика, ж.к. "Банишора", ул. "Скопие" № 1А
131129282Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Д-р Петър Скорчев" № 2, сграда с идент. 10135.2563.1875.2
2716000004.05.202202.02.2023А-22BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0044"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: бул."Европа" № 6, хипермаркет "Практикер"
2716000007.04.202230.01.202332-32486BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0026"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр. Перник
Улица: бул. Св. Св. Кирил и Методий 21
2716000025.03.202231.01.2023РЗАДС-5800-220/32-29631BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0040"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Транспортна" 53, хипермаркет ТЕХНОПОЛИС
2716000001.04.202214.02.202332-26512BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0066"ИНТЕКСТ" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4409
Населено място: с. Главиница
Улица: Стопански двор, Производствена база "ИНТЕКСТ"
831179534Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4409
Населено място: с. Главиница
Улица: Стопански двор, Производствена база "ИНТЕКСТ"
2716000023.03.202204.02.2023РТД3000-247BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0028"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: Гюешевско шосе 5
2716000008.04.202225.01.2023РЗАДС-5800-162/32-24997BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0528ЕТ "ЗЛАТНА РИБКА - ОРХАН САЛИ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Сполука" № 5
202585378Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: Пловдив
Улица: "Сполука" 5
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
21.03.202229.12.2022РТД 3000-2292BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0027"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: Благоевград
Улица: Свети Димитър Солунски 5
2716000005.04.202231.01.2023РЗАДС-5800-145 / 19.01.2023 (32-24214)BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0025„ЕКСА 5“ ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1606
Населено място: гр. София
Улица: ул. „Бузлуджа“ № 5
131429739Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Черни връх" № 73
2716000001.04.202225.01.2023РЗАДС-5800-119/32-21090BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0174"ОВЕРГАЗ ИНК." АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Филип Кутев" № 1
040845618Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: АГРС "Бяла", местност „Без име“, имот № 07603.154.278 C030P03
2711210014.03.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0174"ОВЕРГАЗ ИНК." АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Филип Кутев" № 1
040845618Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1346
Населено място: Волуяк
Улица: ГРС София 3 C055Р04
2711210014.03.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0174"ОВЕРГАЗ ИНК." АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Филип Кутев" № 1
040845618Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: ГРС "Плевен"- местност „Комудара“ C041P04
2711210014.03.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3BG004000L0006„АДМ Разград“ ЕАДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: Северна индустриална зона
826034900Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: град Разград
Улица: Северна индустриална зона
27112100
27160000
21.03.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0044"КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1233
Населено място: гр.София
Улица: р-н Сердика, ж.к. "Банишора", ул. "Скопие" № 1А
131129282Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Транспортна" № 23
2716000018.04.202207.02.202332-25228BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0064"АГРОДОМИНАТОР" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. ПЪРВОМАЙ
Улица: ул. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" № 34
115098688Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4294
Населено място: с. БРЯГОВО
Улица: Стопански двор, ПИ 06745.38.249
2716000011.03.202211.02.2023РТД3000-190BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0070"КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1233
Населено място: гр.София
Улица: р-н Сердика, ж.к. "Банишора", ул. "Скопие" № 1А
131129282Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: ул."Иван Вазов" 2
2716000007.04.202204.02.2023РТД3000-198BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0065"ИНТРАМА ИНВЕСТ" ЕООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Сан Стефано" №2, ет.3, ап.318 2
124517174Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4201
Населено място: с.Бенковски
Улица: местност "Селски ливади", кв.34 № 349
2716000017.03.202204.02.2023РТД3000-242BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3BG003000L0018"КАЛЦИТ"АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: Промишлена зона "Север"
115005545Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: Промишлена зона "Север"
2716000008.03.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0023"КУПРО-ЕМАЙЛ" ЕООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: Индустриална зона
837066148Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: Индустриална зона, производствена сграда с ид. № 83510.669.347.14
2716000005.04.202203.02.2023А-43BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0022"КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1233
Населено място: гр.София
Улица: р-н Сердика, ж.к. "Банишора", ул. "Скопие" № 1А
131129282Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Свети Иван Рилски 96А
2716000023.03.202231.01.2023РЗАДС-5800-159 / 19.01.2023 (32-24926)BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0042"ЛА РЕЗОН" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: "Мъглиж" 4
205853755Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Мъглиж" № 4
2716000009.03.202230.01.202332-21320BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0041"ЛА РЕЗОН" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: "Мъглиж" 4
205853755Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Георги Чендов" № 5а
2716000009.03.202230.01.202332-21281BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0173"СОНЕЛ 888" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 3, ап. 6
206633670Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000004.03.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0020"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1320
Населено място: гр. Банкя
Улица: ул. "Г.С . Раковски" № 15
130523915Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1320
Населено място: гр. Банкя
Улица: ул. "Г.С. Раковски" № 15
2716000002.03.202225.01.2023РЗАДС-5800-244/32-31735BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0019Кооперация ПАНДАДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул. Цариградско шосе № 139
000885099Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2129
Населено място: с. Равно поле
Улица: Верила № 38
2716000002.03.202225.01.2023РЗАДС-5800-223/32-29671BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0038"ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ - ЯМБОЛ"АДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Ормана" № 34
128046677Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: местност "Гърла"
2716000001.03.202207.02.202332-29164BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0063"ШИРОВ" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. СТАРА ЗАГОРА
Улица: ул. "ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА" № 14
123596368Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6009
Населено място: гр. СТАРА ЗАГОРА
Улица: ПИ 68850.65.987, м-ст "Средна ливада"
2716000024.02.202203.02.2023РТД3000-191BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0019"ХИДРОМАРК" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Цар Освободител" 315
103762311Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Цар Освободител" № 315, сграда с идент. 10135.4507.330.1
2716000024.03.202203.02.2023А-52BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0040"Булгарплод-Враца" ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Самуил" № 111
816089421Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: ул. "Драган Цанков" № 1
2716000023.02.202215.02.202332-36068BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0039"ЕКВАТОР" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8011
Населено място: Бургас
Улица: ж.к. Меден Рудник, бл. 21, вх. Л, ет. 3, ап. 174
102650542Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Чаталджа" № 52, ПИ 07079.659.467
2716000001.03.202220.01.202332-24990BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0021"БСМ ПРО" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1186
Населено място: с. Герман
Улица: ул. Смреката № 7
203558188Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1186
Населено място: с. Герман
Улица: ул. Смреката №7
2716000008.03.202226.01.2023РЗАДС-5800-201/32-29378BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0018"ВАН ХОЛДИНГ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1434
Населено място: СОФИЯ
Улица: КВ. СИМЕОНОВО, УЛ."МОМИНА СЪЛЗА" 14А
831050781Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2100
Населено място: ГР.ЕЛИН ПЕЛИН
Улица: УЛ."ВИТОША" № 7
2716000001.03.202205.12.2022РЗАДС-5800-2555/32-421990BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0061"КАЛЧЕВ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. СТАРА ЗАГОРА
Улица: ул. "ИСКЪР" № 8, ет.3, ап.4
200817488Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6268
Населено място: с. ПШЕНИЧЕВО
Улица: УПИ 1-108, кв. 31
2716000018.03.202215.02.2023РТД 3000-276BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0039ЗП ГАВРИЛ БОГДАНОВ МАРИНОВДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7055
Населено място: с. Просена
Улица: ул. "Панайот Хитов" № 1
179105483Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7055
Населено място: с.Просена
Улица: местност "Конлук дере", идентификатор 58637.54.38
2716000011.02.202230.01.202332-21264BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0037"АГРОПАРТНЕРС" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Цар Самуил", №39А, вх.Б, ет.партер
123670480Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8936
Населено място: с.Крива круша
Улица: ПИ 39757.20.377
2716000011.02.202209.02.202332-30416BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0036"КУШ МОДА" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: пл."Царица Йоанна" № 11-13
102684167Държава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8550
Населено място: с.Трънак
Улица: УПИ 1-540, кв.42
2716000007.02.202208.02.202332-24971BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0035"КУШ МОДА" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: пл."Царица Йоанна" № 11-13
102684167Държава: България
Област: Бургас
Община: Руен
Пощенски код: 8542
Населено място: с.Ябълчево
Улица: УПИ 1-130, кв.43
2716000007.02.202208.02.202332-24977BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0172ЕНЕРДЖИ СТАЙЛ ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Брезовско шосе" 145
206469775Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000025.02.2022BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0018"ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Атанас Москов" № 3, ет. 3
020916641Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Атанас Москов" № 3, сграда с идентификатор 10135.4508.24.2
2716000010.03.202202.02.2023А-44BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0016"КЕРАМИК ГРУП" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "България" № 125
825388814Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Трети март" № 30А, сграда с идентификатор 10135.3511.616.1
2716000021.02.202202.02.2023А-40BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0033"ЛАВИНА ГОРНАКОВ" ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: ул."Димитър Благоев", бл. 17, вх. А, ет. 2, ап. 8
128578630Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул."Ормана" 49
2716000008.02.202207.02.202332-29171BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0038"АРГО" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Иван Ведър" 5
117032128Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: "Иван Ведър" 5
2716000002.02.202227.01.202332-31645BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0017"РАДИДА" ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Тервел
Пощенски код: 9482
Населено място: с. Сърнец
Улица: Кравеферма
124531747Държава: България
Област: Добрич
Община: Тервел
Пощенски код: 9482
Населено място: с. Сърнец
Улица: сграда с идентификатор 70617.13.143.10
2716000028.02.202207.02.2023А-74BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0034"МАКРОКОМ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гл.Сливен
Улица: ул."Георги Икономов" № 60
119034640Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Самуиловско шосе" № 24, УПИ 27, кв.17, ПИ 67338.602.92
2716000008.02.202209.02.202332-30232BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0062"КЛУБ - 1951" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. ПЛОВДИВ
Улица: жк Тракия бл.49, вх.Б, ет.5, ап.15
200643614Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. „Цар Симеон“ № 58-66
2716000011.02.202207.02.2023РТД 3000-270BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0018"ТАСИ" ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: Долни Дъбник
Улица: "СТОЯН ЗАИМОВ" 39
824136415Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: Долни Дъбник
Улица: ПИ 246046 по КВС на гр. Долни Дъбник
2711210001.03.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0032"ТОМСИ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул.Славянска № 32
102986525Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул.Одрин № 114
2716000001.02.202209.02.202332-26546BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0060"ХЕРИКС" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4204
Населено място: с. Царацово
Улица: м. Клиси пара 1
825143448Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4204
Населено място: с.Царацово
Улица: м. Клиси пара № 1, УПИ 068007, ЕКАТТЕ: 78080
2716000028.01.202230.01.2023РТД 3000-265BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0059"Диагонал ДиВино" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. ПЛОВДИВ
Улица: ул. "Благовест" № 2А, офис 6
203452750Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4108
Населено място: с. Марково
Улица: УПИ 62.123, м-ст "Старите гробища"
2716000019.01.202230.01.2023РТД 3000-253BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0037"ТРЕМОЛ-Ес еМ Ди"ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. В. Търново
Улица: ул."Асти" №10
104666520Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр.Велико Търново
Улица: местност "Саламатя" до Метро с ПИ10447.14.59
2716000021.01.202225.01.202332-32830BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0202"КАРИНО" ЕООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ет. 6, ап. 21, ул."Сан Стефано" № 4
118578564Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7538
Населено място: с. Айдемир
Улица: ул. "Лотос" №1, ПИ с идентификатор №00895.502.4241
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27.01.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0202"КАРИНО" ЕООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ет. 6, ап. 21, ул."Сан Стефано" № 4
118578564Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Седми септември" № 74
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27.01.2022BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0335КОАЛ БГ ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Самоков
Пощенски код: 2000
Населено място: гр. Самоков
Улица: Софийско шосе № 11
206385882Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: п.к.8000
Населено място: гр. Бургас,Пристанище Бургас-Терминал Бургас-Изток
Улица: Открити складове от № 9601 до № 9605 и от № 9701 до № 9706
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27022000
13.01.202210.08.2023РЗАДС-5800-1633-32-188529BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0335КОАЛ БГ ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Самоков
Пощенски код: 2000
Населено място: гр. Самоков
Улица: Софийско шосе № 11
206385882Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас, Северна промишлена зона (СПЗ)
Улица: складова база на "Феникс - Гарант" ООД
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27022000
13.01.202210.08.2023РЗАДС-5800-1633-32-188529BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0036"НАДЕЖДА-М - ООД" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: Бяла
Улица: ул. "Отец Паисий" № 21
117596278Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: ул. "Колю Фичето" № 25, имот с идентификатор 07603.279.43
2716000014.01.202223.01.202332-22088BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0527"ТОПЛИНА 93" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Батак" 29
206149017Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "Мак Гахан" 31
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
29.12.202128.05.2024РТД 3000-702BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0031"КРЕМИ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: кв. Сарафово, ул. "Комсомолска" № 24
102935356Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул. "Мадика" № 12, ПИ 07079.3.1688
2716000004.01.202223.01.202332-24443BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0030"КРЕМИ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: кв. Сарафово, ул. "Комсомолска" № 24
102935356Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Мадика" №10, ПИ 07079.3.1689
2716000004.01.202223.01.202332-24998BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0058"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: гр. София
Улица: ул. Околовръстен път 199А
203283623Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Удроу Уилсън" 18
2716000022.12.202130.01.2023РТД 3000-271BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0171"ХИДРО ПАУЪР ЮТИЛИТИС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1345
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Кукуш" 1
205243702Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1345
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Кукуш" 1
2716000012.01.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0334"ХИДРО ПАУЪР ЮТИЛИТИС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1345
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Кукуш" 1
205243702Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: Пристанищен терминал Русе-Изток
27011100
27011290
27011900
27141000
12.01.2022BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0057"СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: кв. "Коматево", ул. "Околовръстен път", имот № 15006
206356521Държава: България
Област: Смолян
Община: Девин
Пощенски код: 4800
Населено място: гр. ДЕВИН
Улица: ул. "ДРУЖБА" № 10
2716000022.12.202130.01.2023РТД 3000-269BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0015"ХЕПИ КОЛОР" ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Странджа" № 2
200938422Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Ангел Стоянов" № 67, сгради с ид. 72624.610.404.2 и 3
2716000021.12.202102.02.2023А-50BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0333"ИНФЕНЕТИ МАРКЕТИНГ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1799
Населено място: гр. София
Улица: ул. Свети Киприян, бл. 280, вх. 2, ет. 1, ап. 101
205185100Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. "Антон Страшимиров" № 159,кв. 48,УПИ IV
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27022000
28.12.202129.04.202432-822309BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0034"БОРИС ТОМОВ" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр.Попово
Улица: ул."Калакоч" 7
125547505Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр.Попово
Улица: "Калакоч" 7
2716000010.12.202123.01.202332-22386BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0201"Кубратстрой" ООДДържава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр. Кубрат
Улица: "Плиска" 14А
206421200Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр. Кубрат
Улица: "Никола Вапцаров" 56
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
30.12.2021BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0035"БОНИ МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ" АДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: град Ловеч
Улица: "БЯЛО МОРЕ" 12
110035285Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: ул. "БЯЛО МОРЕ" № 12
2716000023.12.2021BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0056"АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАДДържава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: гр. Смолян
Улица: Северна промишлена зона, Производствена баз "Арексим"
203029781Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: гр. Смолян
Улица: Северна промишлена зона, Производствена баз "Арексим"
2716000003.12.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0055"ЕЛХИМ-ИСКРА" АДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. ПАЗАРДЖИК
Улица: ул. "ИСКРА" № 9
112013939Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. ПАЗАРДЖИК
Улица: ул. "ИСКРА" № 9
2716000001.12.202107.02.2023РТД 3000-288BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0054"ЮПИТЕР-МЕТАЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: Околовръстен път,кв. Коматево,имот 15006
115525065Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: Пловдив-юг 315А
2716000024.11.202130.01.2023РТД 3000-BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0053“ЗАГОРКА” АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: “Хан Аспарух“ № 41
123025273Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: Хан Аспарух 41
2716000022.11.202115.02.2023РТД 3000-296BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0052"МОНИТА" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. ДИМИТРОВГРАД
Улица: ул. "ЯНЕ САНДАНСКИ" № 22
126181637Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград, кв. Черноконево
Улица: ул. „Райна Княгиня“ № 20
2716000015.11.202111.02.2023РТД 3000-268BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0331"ВиА 7781" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: кв."Твърди ливади" 17, ап.18
206668567Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1324
Населено място: София
Улица: местност Смърдана/разклона на околовръстното за Суходол/ пл. №35
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
08.11.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0033ЕТ "Светлин Илчовски"Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 5830
Населено място: Кнежа
Улица: "Солун" 11
816011216Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 5830
Населено място: Кнежа
Улица: местност Трите декара, ПИ 37376.794.999
2716000015.11.202108.03.202332-80351BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0332"Стройко 21" ООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Пирдоп
Пощенски код: 2070
Населено място: гр.Пирдоп
Улица: ул."Георги Бенковски" № 1
204852077Държава: България
Област: Софийска
Община: Пирдоп
Пощенски код: 2070
Населено място: гр.Пирдоп
Улица: ул."Георги Бенковски" № 1
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
10.11.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0051"СУТЕКС ТРЕЙД" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Дружба 1, бл. 135, вх. Б, ет. 1, ап. 15
202090334Държава: България
Област: Кърджали
Община: Крумовград
Пощенски код: 6900
Населено място: гр. Крумовград
Улица: ул. "Съединение" № 42
2716000012.11.202115.02.2023РТД3000-271BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0029"САКАРЕЛА"ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Преслав"№333
128542659Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Преслав"333
2716000003.11.202108.02.202332-29175BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0140"ДЕНИС СТРОЙ 91"ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: гр.Стралджа
Улица: ул."Ивайло"№1А
203231690Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: гр.Стралджа
Улица: ул."П.К.Яворов"№65
27011100
27012000
25.10.2021BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0049"ЗГП" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: ГР. ПЛОВДИВ
Улица: кв. "Коматево", Околовръстен път, имот № 15006
120594287Държава: България
Област: Смолян
Община: Девин
Пощенски код: 4800
Населено място: гр. ДЕВИН
Улица: ул. "ДРУЖБА" № 10
2716000022.10.202122.12.20212673BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0017Кооперация "ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ"Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: УЛ."Г.С. Раковски" № 99
000696497Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1373
Населено място: гр. София
Улица: бул. Никола Мушанов № 116
2716000009.11.202127.01.2023РЗАДС-5800-199/32-29365BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3BG002000L0013"ЗИВ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: Западна промишлена зона
103245283Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: гр. Балчик
Улица: "Камчия" 8
2711210029.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0042"ЗИВ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: Западна промишлена зона
103245283Държава: България
Област: Добрич
Община: Балчик
Пощенски код: 9600
Населено място: гр. Балчик
Улица: на територията на Община Балчик
2711210029.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0330"ХАРМОНИ 2012" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1612
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Академик Иван Евстратиев Гешов" № 40, ет. 2
202151095Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: бул. "България" № 127, ПИ с идентификатор 40909.23.92
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27040010
27040090
03.11.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0016"ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КДДържава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2129
Населено място: с. Равно поле
Улица: ул. "Трети март" № 1
131071587Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1799
Населено място: София
Улица: Андрей Ляпчев 52
2716000018.10.202123.01.2023РЗАДС-5800-122/32-21131BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0048"ТРАНС ВИЖЪН" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Благовест" 2А офис 6
200375504Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Александър Стамболийски" № 9, ПИ 56784.536.467
2716000014.10.202130.01.2023РТД 3000-299BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0526"ФЕНИКС77" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: гр.Гълъбово
Улица: "Тополница" 20
206165555Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: гр. Съединение
Улица: "Пирин планина" 2
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
12.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0032"Шоселов логистик" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: "Калояновско шосе" 16
204877002Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Иван Миндиликов" № 2
2716000020.10.202126.01.202332-32306BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив, АГРС Пловдив ВСИ
Улица: изх.пункт С085Р06,С085Р04,бул. Цариградско шосе,мест. Скобелица
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4112
Населено място: землището на с. Крумово- АГРС Куклен КЦМ С087
Улица: Изходен пункт С087Р01 С087Р02 С087Р03 С087Р04 С087Р05 С087Р06
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с. Дебелт
Улица: АГРС Дебелт, изходен пункт С060Р01
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови пазар
Улица: ГРС Нови пазар, изходен пункт С010Р04
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: АГРС Сливен, изх. пунктове С067Р01; С067Р02; С067Р03; С067Р04
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: АГРС Ямбол, изх. пункт С066Р01
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1393
Населено място: с. Иваняне
Улица: ГРС София 4, изх. пункт С056Р01
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4442
Населено място: с. Синитово
Улица: АГРС Пазарджик, изх. пункт С092Р01
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 3633
Населено място: Разград
Улица: ГРС Разград -1, изх. пунктове С014Р01; С014Р02
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с. Дебелт - АГРС Дебелт до завод "Промет"
Улица: АГРС Дебелт, изходна точка С060, изходен пункт С060Р02
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2140
Населено място: Ботевград
Улица: АГРС Ботевград, изх. пунктове С048Р01; С048Р02 С048
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ - АГРС ПЛОВДИВ ЮГ
Улица: изходна точка С086 - изходен пункт С086Р01 С086
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: ГРС Перник, изх. пунк. С057Р01;С057Р02;С057Р03;С057Р04; С057Р05 С057
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: ГРС Плевен, изх. пунктове С041Р01; С041Р02; С041Р03; С041Р04 С041
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив - ГРС ТЕЦ Север
Улица: изх. пункт С084Р08, С084Р03, С084Р04, С084Р05 , С084Р06 С084
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Ресе
Улица: АГРС Русе, изх. пунктове С024Р01; С024Р02; СО24Р03
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5900
Населено място: гр. Левски, местност "Плевенски трап"
Улица: АГРС Левски, изходен пункт С037Р01
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4492
Населено място: с. Варвара
Улица: АГРС Септември - изходен пункт С094Р01
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0056"ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Йоаким Груев" № 15А
115802669Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН - ГРС ШУМЕН
Улица: ГРС Шумен - изх.пункт С012Р01 С012Р02 С012Р03 С012Р04 C012
2711210005.10.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0028"ИНТЕРПЛАСТ 1" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8500
Населено място: гр.Айтос
Улица: "Хаджи Димитър" 40
200376289Държава: България
Област: Бургас
Община: Айтос
Пощенски код: 8518
Населено място: с.Лясково
Улица: Лясковско шосе
2716000001.10.202123.01.202332-25164BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0050"СИ ЕНД СИ ТЕКСТАЙЛС" АДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: бул. "Васил Левски" 2
206563947Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: бул. "Васил Левски" 2
2716000026.10.202130.01.2023РТД 3000-272BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0027ЕТ "ЦЕНТРАЛ - ГЕОРГИ РАЛЕВ"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ж.к."Речица", ул."Стефан Даскалов" № 10
829045791Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ж.к."Речица", УПИ 4-368, кв.60, ул."Св.Иван Рилски"№ 1
2716000001.10.202109.02.202332-30182BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0525"СТЕФАНОВИ 2015" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4015
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Албена" 11
203417780Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4198
Населено място: с.Граф Игнатиево
Улица: "Карловско шосе" УПИ 1-004001
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
04.10.202106.04.2023РТД 3000-606BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3BG005800L0030АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АДДържава: България
Област: Софийска
Община: Пирдоп
Пощенски код: 2070
Населено място: гр. Пирдоп
Улица: Промишлена зона .
832046871Държава: България
Област: Софийска
Община: Пирдоп
Пощенски код: 2070
Населено място: гр.Пирдоп
Улица: Промишлена зона
2716000023.09.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0047"СЕВОА" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: Екзарх Антим I 49
202230404Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: с. Хрищени
Улица: местност "Карасулука" ПИ 77476.87.12.1
2716000020.09.202130.01.2023РТД 3000-298BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0046"СОЛВЕКС-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Кричим
Пощенски код: 4220
Населено място: Кричим
Улица: бул. "ТРАКИЯ" 50
825334916Държава: България
Област: Пловдив
Община: Кричим
Пощенски код: 4220
Населено място: Кричим
Улица: бул. "ТРАКИЯ", ПИ39921.90.34,сгр.39921.90.34.2, 8 и 9 50
2716000021.09.202130.01.2023РТД 3000-295BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0045"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: бул. "Съединение" 49
000900156Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: бул. "Съединение" № 49, ПИ 77195.725.7.6
2716000020.09.202130.01.2023РТД 3000-155BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5780
Населено място: с. Дерманци
Улица: ГИС Дерманци, изх. точка С042, изх. пункт С042Р01
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ГРС Плевен, изх. точка С041, изх. пунктове С041Р01 и С041Р02
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: гр. Вълчи дол
Улица: АГРС Вълчи дол, изх. точка С005, изх. пункт С005Р02
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: ГРС Варна, изх. точка С008, изх. пунктове С008Р01 и С008Р03
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9250
Населено място: гр. Дългопол
Улица: ГИС Дългопол, изх. точка С029, изх. пункт С029Р01
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Ловеч
Община: Летница
Пощенски код: 5570
Населено място: гр. Летница
Улица: ГИС Летница, изх. точка С038, изх. пункт С038Р01
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: ГИС Провадия, изх. точка С027, изх. пункт С027Р01
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: ГРС Девня, изх. точка С006, изх. пункт С006Р04
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2708
Населено място: с. Покровник
Улица: АГРС Благоевград, изх. точка С113, изх. пункт С113Р01
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ГИС Сандански 2, изх. точка С126, изх. пункт С126Р01
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр. Перник
Улица: ГРС Перник, изх. точка С057, изх. пунктове С057Р01 и С057Р04
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: АГРС Търговище, изх. точка С021, изх. пункт С021Р03
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: АГРС Добрич, изх. точка С003, изх. пунктове С003Р01 и С003Р03
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2618
Населено място: с. Пиперево
Улица: ГИС Дупница, изх. точка С112, изх. пункт С112Р02
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: местност Полето, ГРС Враца, изх. точка С104, изх. пункт С104Р02
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. Първомай
Улица: АГРС Първомай, изх. точка С077, изх. пункт С077Р03
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ГРС Шумен, изх. точка С012, изх. пунктове С012Р03 и С012Р04
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9179
Населено място: с. Страшимирово
Улица: ГРС Страшимирово, изх. точка С007, изх. пункт С007Р02
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0041"АРЕС ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25, ет. 3
206565510Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови пазар
Улица: ГРС Нови пазар, изх. точка С010, изх. пункт С010Р01
2711210001.10.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0200"Комерс 2021" ООДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ул. "Перистър" № 1
206336771Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: бул. "Княз Борис 1" № 112,складова база- Топливо АД
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
10.09.2021BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0031"В и К-СТЕНЕТО"ЕООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5600
Населено място: гр.Троян
Улица: ул."Христо Ботев" №213
820146942Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5667
Населено място: с.Калейца
Улица: поземлен имот с идентификатор 35290.8.26 местност Троянско поле
2716000002.09.202130.01.202332-32815BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0025ЕТ "НИКОВ-ИВАН КОСТАДИНОВ"Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: местност Селището № 49
119022773Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: местност "Селището",УПИ ХХ-231,кв.28, в ПИ67338.440.231
2716000026.08.202109.02.202332-30447BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0026"БЕТАКОМ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Габрово" № 1, ЖСК Сливен, вх.Б, ет.3, ап.7
829113121Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8880
Населено място: с.Тополчане
Улица: ПИ 065215
2716000003.09.202109.02.202332-30199BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0024"ПЕГАС-ПС" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Христо Ботев" бл.23, вх.Д, ап.5
119631411Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Бургаско шосе" №57, УПИ 2, кв.629
2716000026.08.202108.02.202332-30299BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0014"ТЕТРАХИБ" АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Никола Козлево
Пощенски код: 9955
Населено място: с. Никола Козлево
Улица: 9955
837099301Държава: България
Област: Шумен
Община: Никола Козлево
Пощенски код: 9942
Населено място: с.Каравелово
Улица: Имот с идент. номер 36194.57.7 по плана на с. Каравелово
2716000018.08.202103.02.2023А-29BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0043"ГАРО" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "Черноризец Храбър" № 7
112613535Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: УПИ 55155.8.239.1
Улица: землището на гр. Пазарджик, местност "Зайкови мандри"
2716000012.08.202130.01.2023РТД 3000-123BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0044"ВИТАЛ ТУР" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: гр.Велинград
Улица: ул. "Цар Самуил", Парк-Хотел Олимп
115827619Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: гр.Велинград
Улица: ул. "Цар Самуил", Парк-хотел "ОЛИМП" 1а
2716000027.08.202130.01.2023РТД 3000-154BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0014“КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, бл. сграда 10, ет. 4
127015636Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: Благоевград
Улица: Св. Димитър Солунски 62
2716000018.08.202131.01.2023РЗАДС-5800-146 / 19.01.2023 (32-24228)BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0013"САВИМЕКС" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Владислав Варненчик" 281
124034688Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: "Войвода Димитър Калъчлията" 13
2716000010.08.202103.02.2023А-49BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0030"Кемапул" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "Хемус" 10
104602877Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5282
Населено място: с.Царевец
Улица: база Опитно поле, ПИ № 78121.104.16 по КК на с.Царевец
2716000029.07.202127.01.202332-32704BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0015Сен-Гобен България ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: гр. Костинброд
Улица: ул. Император Константин Велики 13
131234803Държава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: гр. Костинброд
Улица: ул. Император Константин Велики 13
2716000016.08.202131.01.2023РЗАДС-5800-283/32-36670BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0011"АГРОПОЛИХИМ" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: Промишлена зона
813095287Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: Промишлена зона, ПИ 20482.505.466 и ПИ 20482.505.469
2716000004.08.202103.02.2023А-23BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0042"Агро УАН" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: Карлово
Улица: "Криволак" 1
200690795Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4333
Населено място: с. Московец
Улица: ПИ 034031, местност "Караъглъка"
2716000003.08.202130.01.2023РТД 3000-121BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0029"ЕКСПА - АГРО" ЕООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: бул."Освобождение" 25
110516283Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: с. Дойренци
Улица: "Тодор Киров" 15
2716000003.08.202126.01.202332193BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0329ЕТ "ДАРИ - БОЖИДАР НИКОЛОВДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2109
Населено място: С.ЕЛИН ПЕЛИН
Улица: РАЙНА КНЯГИНЯ №8,ВХ.Б,АП.16
175229626Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2100
Населено място: гр.Елин Пелин
Улица: МЕСТНОСТ "БЕЖОВИЦА" УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ №53,ИМОТ №020028
2701110019.07.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0139"ДЕКАРТ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: бул."Стефан Караджа" № 23
205289564Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2635
Населено място: с.Големо село
Улица: на територията на ТЕЦ "Бобов дол", част от ПИ 15535.502.11
27011100
27011900
27021000
27022000
13.08.2021BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0012"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Полковник Дрангов" № 9
124000579Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Полковник Дрангов" № 9, сграда с ид. 72624.625.800.3
2716000006.08.202102.02.2023А-32BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0524"НОВА ЛЕС 2020" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4199
Населено място: с. Труд
Улица: Искър 14
206382466Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4004
Населено място: с. Брани поле
Улица: Местност "Нешовица", ПИ 06077.30.300
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
22.07.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0040"МС ДЪРВООБРАБОТВАНЕ"ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: Пловдив-Запад 214А
204572285Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: Пловдив-Запад 214А,ПИ56784.214.21.4 - Околовръстно шосе
2716000014.07.202130.01.2023РТД 3000-109BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0170"Енергийни Иновативни Технологии" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Галичица" № 38, ет. 2, ап. 4
206356215Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000016.07.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0523"НЕА 2008" EООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4447
Населено място: с. Сарая
Улица: "Тридесета" 2
201521727Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: местност "Шеолу", УПИ 15028.136.544
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
06.07.202125.01.2023175BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0023"ТЕРСНАБ" АДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ж.к. кв."Индустриален" , ул."Керамика" № 2
829053917Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв."Индустриален", ул."Керамика" № 2 , ПИ 67338.603.312
2716000007.07.202108.02.202332-29737BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0039"БЪЛГЕРИАН БУРГЕР" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Витоша" 44, ет. 2
204078386Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4458
Населено място: с. Динката
Улица: местност Гарга кория, ПИ 21172.158.29
2716000002.07.202130.01.2023РТД 3000-100BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0028"ФУРАЖНИ ХРАНИ" ООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: Ловеч
Улица: БУЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 25
820175851Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: Ловеч
Улица: м-ст "Тележене", ПИ №43952.502.117 и 43952.502.1022
2716000007.07.202127.01.202332-32694BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0038ЕТ "КЛИМА-Д - Димитър Димитров"Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: бул."България" № 50, ет.5, ап.30
126630092Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. ХАРМАНЛИ
Улица: ул. "Искър" № 8
2716000002.07.202130.01.2023РТД 3000-99BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0027"КВИНС-АРГО" ЕООДДържава: България
Област: Разград
Община: Лозница
Пощенски код: 7290
Населено място: гр. Лозница
Улица: ул. "Дружба" № 35
205447847Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7913
Населено място: с. Козма Презвитер
Улица: "Стопански двор"
2716000013.07.202127.01.202332-31226BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0013ЛАНКА ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: бул. Черни връх № 1-3, ет. 8, ап. 7
130276176Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1517
Населено място: гр. София
Улица: ул. Бесарабия 108-108А
2716000020.07.202127.01.2023РЗАДС-5800-185/32-27130BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0036"РЕГАЛ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "Пловдивска" 110
112500982Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Пловдивска" № 110
2716000001.07.202130.01.2023РТД 3000-83BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0026"УНИТРАФАД" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Дряново
Пощенски код: 5370
Населено място: Дряново
Улица: "ПРИПЕКА" 63
104039642Държава: България
Област: Габрово
Община: Дряново
Пощенски код: 5370
Населено място: Дряново
Улица: "Припека" 63
2716000028.06.202127.01.202332-32427BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0035"ОМЕЛИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Смолян
Община: Мадан
Пощенски код: 4900
Населено място: гр. МАДАН
Улица: ул. ОБЕДИНЕНИЕ № 24
120554920Държава: България
Област: Смолян
Община: Рудозем
Пощенски код: 4960
Населено място: гр. РУДОЗЕМ
Улица: ул. "АТАНАС БУРОВ" № 7
2716000022.06.202130.01.2023РТД 3000-90BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0328"Севън комерс" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: Люлин 27
206436565Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: Перник
Улица: ул. "Батак" № 19
27011290
27011900
19.06.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0025"БИЛДТРЕЙДИНГ" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "ПАНАЙОТ ЦВИКЕВ" 99А
104683473Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: "Панайот Цвикев" № 99А
2716000024.06.202126.01.202332-32402BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0024"ГИДЕКС" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: СЕВЛИЕВО
Улица: ХАДЖИ ДИМИТЪР 5
107571369Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Севлиево
Улица: поземлен имот № 65927.87.16 местност "Шербана"
2716000023.06.202126.01.202332-32879BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0138"СИД-2018" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Кънчо Чамов" № 80А
205231931Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: кв."Индустриален", УПИ тридесет и четири, кв.212
27011290
27011900
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
01.07.202105.07.202332-232946BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0041"ЕКО СТ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул."Цар Борис ІІІ Обединител" №37, палата 5, офис 109
201994655Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4
Населено място: с.Тополово
Улица: ул. "Изток" №6
2716000002.08.202130.01.2023РТД 3000-153BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0168"Номад енерджи къмпани" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1309
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Димитър Петков" № 69, ет. 2, ап. 3
205606662Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000011.06.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0199"РОК 7" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: "Промишлена зона"-Предприятие за производство на каменна вата
205308370Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Северна промишлена зона позм. имот № 73626.504.228.18
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
04.06.202112.06.202332-210786BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0022"ФУРАЖЕН ЗАВОД" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ж.к. ЗАПАД 2, бл. 34, вх. В, ет. 4, ап. 12
125543389Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7749
Населено място: с. Васил Левски
Улица: "Стопански двор"
2716000021.06.202102.02.202332-32960BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0032"БЪЛГЕРИАН БУРГЕР" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Витоша" 44, ет. 2
204078386Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6253
Населено място: землище с. Оризово
Улица: АМ Тракия 165 км в посока Бургас, ПИ 53850.76.45
2716000002.07.202130.01.2023РТД 3000-152BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0327"НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1309
Населено място: София
Улица: бул. "Димитър Петков", №69, ет.2, ап.3
205606662Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2635
Населено място: с. Големо село
Улица: покрито жп. разтоварище на територията на ТЕЦ "Бобов дол"
27011900
27021000
27022000
18.06.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0012"ШЕРБЕТОВ - М" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2900
Населено място: гр.Гоце Делчев
Улица: Пейо Яворов 1Б
811184189Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гърмен
Пощенски код: 2947
Населено място: с.Огняново
Улица: УПИ 1-63, кв.21 по плана на КК „Огняновски минерални бани“
2716000015.06.202131.01.2023РЗАДС-5800-242/32-31620BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0010"БИЛТА" EАДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2900
Населено място: Гоце Делчев
Улица: Царица Йоанна 12
203401986Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2900
Населено място: гр.Гоце Делчев
Улица: ПИ 17395.122.19, м.Мочура
2716000015.06.202131.01.2023РЗАДС-5800-243/32-31642BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0011НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул. "Монтевидео" 21
000677803Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Монтевидео" 21
2716000009.06.202127.01.2023РЗАДС-5800-188/32-27241BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0020"АМБАРИЦА-Г.О." ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Улица: "МАКЕДОНИЯ" 45
814191872Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Христо Смирненски" 19А
2716000008.06.202130.01.202332-32434BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0021„ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: Велико Търново
Улица: "Самуил" 6
104518906Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5034
Населено място: с.Шереметя
Улица: местност "Робова чешма"
2716000014.06.202127.01.202332-32697BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0037ЕТ "ВИ-КИ - ПЕТЪР КЪНЕВ"Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: гр. Казанлък
Улица: ул. "Братя Жекови" 21
201332331Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: с. Енина
Улица: Птицеферма, ЕКАТТЕ 27449, ПИ27499.178.658.6
2716000008.07.202130.01.202397BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0030"МИГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: "Христо Г. Данов" 22
115109387Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: "Братя Бъкстон" 133
2716000001.06.202120.01.2023217BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0029"ПИ КОМЕРС" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. ВОЙВОДИНОВО
Улица: -
203021140Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: С. ВОЙВОДИНОВО
Улица: СТОПАНСКИ ДВОР ПИ 11845.5.74 ЕКТ11845 В ЗЕМ НА С. ВОЙВОДИНОВО
2716000002.06.202124.01.2023215BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0169ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
175370769Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ГРС ТЕЦ Север - С084Р01,С084Р06
2711210012.07.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0169ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: СОФИЯ
Улица: ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
175370769Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: АГРС ОЦ Юг - С086Р01
2711210012.07.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0033ЕТ "МИМА 89 - НЕДКО КИЧУКОВ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4002
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Хаджи Димитър" №55, ет.2
825058065Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ул. "Хаджи Димитър" 55
2716000016.06.202130.01.2023РТД 3000-110BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0019ЕТ "ЕЛИКА - ЕЛИЦА ГАВАЗОВА"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Златарица
Пощенски код: 5091
Населено място: с. Росно
Улица: "Осма" 7
200355220Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Златарица
Пощенски код: 5088
Населено място: с.Калайджии
Улица: местност "Пирамидите", ПИ 35273.43.13
2716000007.06.202130.01.202332-32394BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0031"КАВЕЛ ИНВЕСТ" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: "Железопътна" 5
836185174Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: "Железопътна" 5 ПИ 77195.731.308 по КК на гр. Хасково
2716000003.06.202118.01.2023164BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0034"СЕВОА" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: Екзарх Антим I 49
202230404Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: ул. "В.С.Черногорски", ПИ 68850.522.427.1
2716000018.06.202130.01.2023РТД 3000-115BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0022"ЙОТОВИ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ж.к."Речица", ул."Кошарите" № 12
119017883Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ж.к."Речица", ул."Изгрев" №46, ПИ 67338.703.429
2716000026.05.202109.02.202332-31687BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3аBG004000G0002"ГРАНД КОМЕРС 2009" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5138
Населено място: С. ПОЛИКРАИЩЕ
Улица: "ПАВЕЛ ПЕНЕВ" 72
200647694Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: С.ПОЛИКРАИЩЕ
Улица: "ПАВЕЛ ПЕНЕВ" 72
2716000001.11.202201.11.202232-153568BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0028"КЛИМА СЕРВИЗ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: Пловдив
Улица: "Брезовско шосе" 176
201222591Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: Пловдив
Улица: "Брезовско шосе" № 176, сграда с идент. 56784.508.475.1
2716000018.05.202120.01.2023216BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0009„ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2900
Населено място: Гоце Делчев
Улица: Волак 19
200826455Държава: България
Област: Благоевград
Община: Гоце Делчев
Пощенски код: 2900
Населено място: Гоце Делчев
Улица: УПИ 4-3103, кв.247, ул.„Волак“ 19
2716000019.05.202125.01.2023РЗАДС-5800-156/32-24842BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0008"ТАЛ ИНВЕСТ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене
Улица: Индустриална зона Казичене - Запад
200177522Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене
Улица: Индустриална зона Казичене - запад
2716000012.05.202131.01.2023РЗАДС-5800-280/32-36653BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0055"ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: Враца
Улица: бул."Мито Орозов"-местност "Брадичков лъг"-метанстанция
106581264Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: Ягодовско шосе, м. Бей кър, ПИ 56784.103.19
2711210007.07.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0023"ВИАМАТ-БИС" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Севлиево
Улица: "ЕДЕЛВАЙС" 8
202340021Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Севлиево
Улица: сграда с идентификатор 65927.501.4032.4 в УПИ 6, кв. 3
2716000023.06.202126.01.202331130BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0018"ГРАНД КОМЕРС 2009" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5138
Населено място: С. ПОЛИКРАИЩЕ
Улица: "ПАВЕЛ ПЕНЕВ" 72
200647694Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5138
Населено място: с. Поликраище
Улица: "ПАВЕЛ ПЕНЕВ" 72
2716000005.05.202127.01.202332-32385BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0167"МОСТ ЕНЕРДЖИ ГАЗ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: бул. "България" 118
206416630Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр.Нови Искър
Улица: Землище Кумарица,ГРС София 2-изх.пункт С053Р02
2711210009.06.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0167"МОСТ ЕНЕРДЖИ ГАЗ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: бул. "България" 118
206416630Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: м.Комудара, ГРС "Плевен" - изх. пункт С041Р02
2711210009.06.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0167"МОСТ ЕНЕРДЖИ ГАЗ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: бул. "България" 118
206416630Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. Първомай
Улица: АГРС "Първомай"-изх.пунктове С077Р01 и С077Р03
2711210009.06.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0167"МОСТ ЕНЕРДЖИ ГАЗ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: бул. "България" 118
206416630Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: АГРС "Сливен" - изх. пункт С067Р05
2711210009.06.2021BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0010"ХУНЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9007
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Златни пясъци", хотел "Тинтява"
103826541Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9007
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Златни пясъци", хотел "Тинтява", ид. № 10135.513.620.1
2716000020.04.202101.02.2023А-31BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0027"ЛОРА-2004"ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: Ж.К."Индустриален", Птицекланица ГРАДУС
123658624Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: землището на с.Маджерито
Улица: имот 46098.150.8
2716000028.04.202125.01.202319BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0017ШЕЛФ ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7019
Населено място: Русе
Улица: ул."Христо Ботев" 40
827126910Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7019
Населено място: Русе
Улица: ул."Христо Ботев"40
2716000012.04.202127.01.202332-22406BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0026"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: "Хр. Ботев" № 62
833066300Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6050
Населено място: с. Хрищени
Улица: ул."Околовръстна", ПИ 77476.164.6 (ФтЕЦ ПСОВ - Ст. Загора)
2716000014.04.202125.01.202318BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0020БУРГАС КОМЕРС АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: КВ. ПОБЕДА, УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 47, п.к.214
102134440Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: ГР. БУРГАС
Улица: КВ.ПОБЕДА, ИНДУСТРИАЛНА № 47, п.к.214
2716000024.03.202107.02.202332-26434BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0025"СИ ЕНД СИ ТЕКСТАЙЛС" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр.Хасково
Улица: "Васил Левски" 2
121010098Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр.Хасково
Улица: Източна индустриална зона, ул. "Васил Левски" 2
2716000017.03.202113.08.2021РТД 3000-1727BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0016ЕТ "ДИЕМ ДИЧО ДИЧЕВ"Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7015
Населено място: гр. Русе
Улица: жк. "Дружба 3", бл. "Волга", вх. 4, ет. 3
040336051Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: Местност "Гърков дол", ПИ63427.318.167
2716000001.04.202130.01.202332-21148BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0040"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ПИ с идентификатор 72624.36.58 по КК на гр. Добрич
2711210023.03.2021BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0021"ЗММ - НОВА ЗАГОРА" АДДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: кв.Индустриален -
119003196Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: кв."Индустриален" , ПИ 51809.509.5707.1
2716000024.03.202109.02.202332-31700BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3аBG004000G0001“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. “Свети княз Борис I“ № 29
104051737Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: Свети Княз Борис първи № 29
2716000023.04.2021BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0522"КИК-19"ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: гр.Раднево
Улица: ул."Георги Димитров"6-ет.5-16
205760226Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: Нова Загора
Улица: "Димитър Благоев" 25
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
15.02.202128.05.2022РТД 3000-944BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0024"М + С ХИДРАВЛИК" АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: гр. Казанлък
Улица: "Козлодуй" 68
123028180Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Казанлък
Пощенски код: 6100
Населено място: гр. Казанлък
Улица: "Козлодуй" 68
2716000018.02.202116.01.202396BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0019"Спартак" АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Одрин № 3
812116102Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8001
Населено място: гр. Бургас
Улица: Одрин 3
2716000005.02.202123.01.202332-26543BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0018"АВС Инженеринг - Н"ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: ул."Индже войвода" 35
128031110Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Индже войвода"№35
2716000010.02.202108.02.202332-29184BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0017"АВС Инженеринг - Н"ООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: ул."Индже войвода" 35
128031110Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Индже войвода"№35
2716000010.02.202108.02.202332-29190BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0023"ИФАНТИС БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: Първомай
Улица: "Ген. Скобелев" 4
200477377Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: Първомай
Улица: "Ген. Скобелев" № 4, ПИ 59080.223.162
2716000005.02.202118.01.202393BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0015"ДАР-80"ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: ул."Русофили" 15
117663481Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: ул."Русофили" 15
2716000027.01.202131.01.202332-37678BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0198"Трачим" ЕООДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ул. " Бели Лом " № 58
206331543Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. "Симеон Велики" № 2
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27022000
27040010
27040030
27040090
04.02.202113.03.202332-90602BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0008ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: Покрива на маг.Технополис УПИ 11, кв.345,по пл. гр.Шумен
2716000020.01.202101.02.2023А-25BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0197"ДЕНИКС-84" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5200
Населено място: Павликени
Улица: „А.Хаджиславчев“ 41
206328059Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5200
Населено място: Павликени
Улица: „А.Хаджиславчев“ 41
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
22.01.2021BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0007"ЛЕКС ГРУП" АДДържава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2140
Населено място: гр.Ботевград
Улица: бул."Цар Освободител" 28
175119959Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2140
Населено място: гр.Ботевград
Улица: бул."Цар Освободител" 28
2716000019.01.202113.02.2023РЗАДС-5800-257/32-33948BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0009ЕТ "РЕНЕСАНС-КПДТ – КИРИЛ ЖЕНДОВ"Държава: България
Област: Добрич
Община: Крушари
Пощенски код: 9414
Населено място: с. Лозенец
Улица: ул. "Четвърта" № 4
030169974Държава: България
Област: Добрич
Община: Крушари
Пощенски код: 9414
Населено място: с. Лозенец
Улица: ул. "Четвърта" № 4, имот с идентификатор 44104.59.9
2716000001.02.202102.02.2023А-42BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0007"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Варна
Улица: Покрива на маг.Практикер УПИ 7-100,722,кв.21 по пл. на ЗПЗ
2716000004.01.202102.02.2023А-21BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0521"СТАРТЕР 21" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: Г. С. Раковски 93
206318015Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. "Зора"
27011100
27012000
27021000
27022000
19.01.2021BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0022"ПМБ ИНДЪСТРИС" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: "Мильо войвода" 18
160121541Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: "Заводска" № 1, ПИ с идентификатор 55155.508.408
2716000019.01.202116.01.202392BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0196"ТОПОЛЧИЦА-МУСТАФА ХАСАНОВ"ЕТДържава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7900
Населено място: гр.Омуртаг
Улица: "Раковски",№16
125039033Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7900
Населено място: гр.Омуртаг
Улица: ул."Раковски",№16
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
04.01.202107.06.202232-160884BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0021"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Санкт Петербург" 133
2716000004.01.202125.01.202321BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0020ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: бул. "Никола Петков" 50
2716000004.01.202125.01.202320BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0019ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: бул. "Беломорски" 4
2716000004.01.202125.01.202320BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0018"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: бул. "Никола Петков" № 48
2716000004.01.202125.01.202324BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0119"ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Охрид" № 20, ет. 1, ап. 1
206253329Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Васил Априлов" № 163
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
17.12.202006.10.2021А-373BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0013ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: бул. "Георги Кочев" 4
2716000029.01.202131.01.202332-32488BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0014"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Магистрална" № 17, хипермаркет "Практикер"
2716000029.01.202131.01.202332-32488BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0016"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: бул."Янко Комитов" № 8, Хипермаркет "Практикер"
2716000021.12.202014.02.202332-26497BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0012"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: бул."Липник" 10
2716000005.01.202101.02.202332-22377BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0010ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: Силистра
Улица: бул."7-ми септември"№23, хипермаркет "Технополис"Силистра
2716000004.01.202102.02.202332-21073BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0017"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Кукленско шосе" 9
2716000004.01.202125.01.202323BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0011"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост, ул. Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: Хипермаркет Технополис, бул."Христо Ботев" 38
2716000004.01.202102.02.202332-21073BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0014"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Граф Игнатиев"№177
2716000021.12.202014.02.202332-26461BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0013ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Граф Игнатиев"№173-175
2716000018.12.202014.02.202332-26449BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0012ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Стефан Караджа"6
2716000018.12.202014.02.202332-26437BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0015ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: жк."Славейков" 94, хипермаркет "Технополис"
2716000018.12.202014.02.202332-26504BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0195"ИВАС" ЕООДДържава: България
Област: Монтана
Община: Берковица
Пощенски код: 3500
Населено място: гр. Берковица
Улица: ж.к. Изгрев, бл. 11, ет. 2, ап. 5
111039728Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: "Строителна борса Ивас", ул. "Двадесет и първи век" № 13
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
10.12.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0195"ИВАС" ЕООДДържава: България
Област: Монтана
Община: Берковица
Пощенски код: 3500
Населено място: гр. Берковица
Улица: ж.к. Изгрев, бл. 11, ет. 2, ап. 5
111039728Държава: България
Област: Монтана
Община: Берковица
Пощенски код: 3500
Населено място: гр. Берковица
Улица: "Строителна борса Ивас", ул. "Хаджи Петър Илиев" № 15
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
10.12.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0006"ИПСИ-1" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Славянска № 5, вх. 1, ет. 3
200219512Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2109
Населено място: с. Гара Елин Пелин
Улица: ул. "Индустриална" 1
2716000002.12.202009.02.2023РЗАДС-5800-217/32-29570BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0194"ДУДО СТРОЙ" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Опака
Пощенски код: 7840
Населено място: гр. Опака
Улица: "Искра" № 11
204465550Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: Промишлена зона ИН:57649.503.3213
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
17.12.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0009МИК-БГ ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. Мъглиж 4
117606548Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Георги Чендов" № 5а
2716000020.11.202010.03.202232-70679BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0008МИК-БГ ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. Мъглиж 4
117606548Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Мъглиж" № 4
2716000020.11.202010.03.202232-70687BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0193"ЕЛИТ ГРУП 3" ООДДържава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр.Видин
Улица: ул. "Христо Ботев" №34,вх.В,ет.2,ап.4
200248955Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3725
Населено място: с.Новоселци
Улица: До стопанския двор
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
11.11.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0192"Пламен Йорданов-71" ЕООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3171
Населено място: с.Оселна
Улица: ул."Георги Димитров" №5
203104860Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3170
Населено място: с.Зверино
Улица: ул."Искър" №6
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
11.11.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0011"АЙГРУП" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8853
Населено място: с.Новачево
Улица: Стопански двор
119624961Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: Индустриална зона, ПИ 67668.603.278
2716000010.11.202008.02.202332-29725BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0006"ЛОГОС" ЕООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9650
Населено място: гр. Каварна
Улица: ул. "България", № 1-Б
124117905Държава: България
Област: Добрич
Община: Шабла
Пощенски код: 9689
Населено място: с.Горун
Улица: Покрива на сграда с.Горун,УПИ 5,кв.1 по плана на с.Горун
2716000011.11.202002.02.2023А-55BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0005"ЛОГОС" ЕООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9650
Населено място: гр. Каварна
Улица: ул. "България", № 1-Б
124117905Държава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9650
Населено място: гр.Каварна
Улица: Покрив на сграда с идент.35064.500.1046.1 по плана на гр.Каварна
2716000011.11.202002.02.2023А-56BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: ГРС Перник, изходен пункт С057Р02
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови Искър
Улица: ГРС София 2, изходен пункт С053Р01
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене
Улица: ГРС София 1, изходен пункт С050Р01
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: АГРС "Куклен КЦМ", изходен пункт С087Р01
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3050
Населено място: с. Чирен
Улица: ГРС "Чирен", изходен пункт С106Р02
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: АГРС "Пазарджик", изходни пунктове С092Р01, С092Р02 и С092Р03
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: АГРС "Пловдив Север", изходен пункт С084Р02
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5760
Населено място: с. Златна Панега
Улица: ГРС "Златна Панега", изходен пункт С043Р01
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: ГРС "Димитровград", изходен пункт С072Р01
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ГРС "Бургас", изходни пунктове С059Р01, С059Р03 и С059Р04
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови Пазар
Улица: ГРС "Нови пазар", изходен пункт С010Р01
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Исперих
Улица: ГРС "Исперих", изходен пункт С019Р01
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ГРС "Плевен", изходен пункт С041Р02
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: ГРС "Девня", изходни пунктове С006Р01, С006Р02 и С006Р04
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: АГРС "Търговище", изходни пунктове С021Р01, С021Р03 и С021Р04
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: АГРС "Разград Амилум",изходни пунктове С015Р01, С015Р02 и С015Р03
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ГРС "Разград 1", изходен пункт С014Р02
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0166"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Донка Ушлинова" № 2, сграда 4, ет. 1, помещение 411
121759222Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ГРС "Шумен", изходни пунктове С012Р01 и С012Р02
2711210009.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0191"БИФА СТРОЙ"ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7920
Населено място: с.Обител
Улица: ул."Аксаков" №12
205910590Държава: България
Област: Търговище
Община: Омуртаг
Пощенски код: 7900
Населено място: гр.Омуртаг
Улица: Промишлена зона,Поземлен имот с идентификатор 53535.2.336
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
19.11.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0326"ДИНО ЕНЕРДЖИ" ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: ул. "Белият камък" 25
206117699Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: "Белият камък" 25
27011100
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
12.11.202027.02.2023РЗАДС-5800-464/32-69369BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0325"ЕН ЕМ ДЖИ ГРУП 2018" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1346
Населено място: с. Волуяк
Улица: ул. „Зорница“ № 23
205015951Държава: България
Област: Софийска
Община: Божурище
Пощенски код: 2227
Населено място: гр. Божурище
Улица: бул. "Европа", №180
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
27131100
27131200
02.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0165"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цар Освободител" 14
206117083Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Христофор Колумб" № 41, ет. 7
2716000003.11.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0006"МОДУЛ" АДДържава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: "Кольо Фичето" № 15
117008114Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: "Кольо Фичето" № 15, ПИ № 501.2209
2716000002.11.202030.01.202332-21213BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0137Грекоф ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: гр. Несебър
Улица: ул. Иван Вазов № 14, етаж 1, офис 4
205587564Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Пристанищен терминал "Бургас - Изток 1"
2701129028.10.202010.07.202432-902980BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0004"ЛАВЕНА" АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: ШУМЕН
Улица: ж.к."Индустриален"
837066835Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: ж.к. Индустриален, покрив на "Лавена" АД
2716000023.10.202004.02.2023А-77BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0190"ДДДЕСА-АСЕНОВ" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5290
Населено място: с.Козловец
Улица: „Стара планина“ 23
206231795Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5288
Населено място: с.Алеково
Улица: „Първа“ 4
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
03.11.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0190"ДДДЕСА-АСЕНОВ" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5290
Населено място: с.Козловец
Улица: „Стара планина“ 23
206231795Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: "33-ТИ СВИЩОВВСКИ ПОЛК" 24
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
03.11.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0118"СТРОЙ ИНВЕСТ 2008 ГТ" ЕООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Генерал-Тошево
Пощенски код: 9500
Населено място: гр. Генерал Тошево
Улица: ул. "Владимир Комаров", № 2
200216231Държава: България
Област: Добрич
Община: Генерал-Тошево
Пощенски код: 9500
Населено място: гр.Генерал Тошево
Улица: ул. "Дружба" №13
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
14.10.2020BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0189"ГАВАЗОВ 2016" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: "Волов" 53
204384988Държава: България
Област: Плевен
Община: Белене
Пощенски код: 5930
Населено място: Белене
Улица: "Беласица" 14
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
20.10.202013.01.202210074BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0005"МЕГАХИМ" АДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: ГР.РУСЕ
Улица: БУЛ."ЛИПНИК" 123
117002804Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: град Русе
Улица: "Липник" 123
2716000020.10.202020.01.202332-21859BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0010"ЗММ СЛИВЕН"АДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Банско шосе"№16
119002557Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул."Банско шосе"№16
2716000005.10.2020BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0004ЗММ "СТОМАНА" АДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: СИЛИСТРА
Улица: "ТУТРАКАН" 16
118001790Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: град Силистра
Улица: "Тутракан" 16
2716000019.10.202030.01.202332-21201BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0007“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. “Свети княз Борис I“ № 29
104051737Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: ул.“Свети княз Борис първи“ 29
2716000005.11.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0520"ФЕНИКС77" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: гр.Гълъбово
Улица: "Тополница" 20
206165555Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: гр. Гълъбово
Улица: Георги Бенковски 29
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040030
10.09.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0520"ФЕНИКС77" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: гр.Гълъбово
Улица: "Тополница" 20
206165555Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр.Първомай
Улица: "Бузлуджа" 1
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040030
10.09.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0520"ФЕНИКС77" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: гр.Гълъбово
Улица: "Тополница" 20
206165555Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4290
Населено място: с.Градина
Улица: "Сашо Димитров" 32
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040030
10.09.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0520"ФЕНИКС77" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: гр.Гълъбово
Улица: "Тополница" 20
206165555Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: "Панорамен път", УПИ 1Х 2043,кв.28
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040030
10.09.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0016"ФИЛИКОН-97" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: Пловдив
Улица: "Коматевско шосе" 35
115202749Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: Пловдив
Улица: "Коматевско шосе" № 35 /ПИ 56784.383.562/
2716000023.09.202027.01.2023РТД 3000-37BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0015"ГРАДУС - 1" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ж.к. Индустриален Птицекланица "Градус"
822132592Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. Индустриален, Птицекланица "Градус" ПИ 68850.523.109
2716000008.09.202030.01.2023РТД 3000-36BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0009"ДИФОАТ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ж. к. "Речица", ул. "Бреза" № 12
119097950Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ПИ 67338.604.161
2716000002.09.202008.02.202332-29762BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0188"ЛЮДКО 2020" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5959
Населено място: с.Сомовит
Улица: ул."Бенковски" №33
206132434Държава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5959
Населено място: с.Сомовит
Улица: местност "Баира Божура", с идентификатор 68045.242.6
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
09.09.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0519"МИДАС - ЮА 2019" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4160
Населено място: Брезово
Улица: "КОЮ КОЕВ" 12
205862035Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4160
Населено място: Брезово
Улица: "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 64
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
30.08.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0187"МАКИ И МИЛС-ТМ"ООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Тетевен
Пощенски код: 5700
Населено място: гр.Тетевен
Улица: ул."Първи ноември" №23
205383387Държава: България
Област: Ловеч
Община: Тетевен
Пощенски код: 5700
Населено място: гр.Тетевен
Улица: ул"Воловийте" №5
27011100
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040090
28.08.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0187"МАКИ И МИЛС-ТМ"ООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Тетевен
Пощенски код: 5700
Населено място: гр.Тетевен
Улица: ул."Първи ноември" №23
205383387Държава: България
Област: Ловеч
Община: Тетевен
Пощенски код: 5700
Населено място: гр.Тетевен
Улица: ул."Воловийте" №2
27011100
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040090
28.08.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0518"ТОПЛИНА 93" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Батак" 28
206149017Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр.Пазарджик
Улица: ул."Свобода", местност "Атчаир", ПИ 55155.52.60
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
22.08.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0003"БАЛМЕТ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Михаил Арнаудов" No 6
117653925Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: Русе
Улица: ул."Липник" 106
2716000017.08.202020.01.202332-22254BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0008"МЕТАЛ ИНС" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: ул. "Максим Горки" № 11
147188777Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ул."Крайезерна" № 169
2716000010.08.202006.02.202332-26564BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0517"КУИЙН 777" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: "Железни врата" 10
206168099Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6280
Населено място: Гълъбово
Улица: ПИ 515, кв. 141, УПИ 1-515
27011100
27011210
27011290
27011900
27021000
27022000
13.08.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0005"ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ЕЪРПОРТ" EOOДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: град София
Улица: бул./ул. Цар Освободител 14
130994949Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: с. Бусмаци
Улица: Продан Таракчиев 10
2716000001.09.202030.01.2023РЗАДС-5800-238/32-31296BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0136"БЕЛАНА СД"ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ж.к."Златен рог"бл.32, вх.В, ет.4, ап.46
202682039Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: ул."Търговска"№167
27011100
27012000
04.08.202031.08.202232-291266BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0164"СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" 33
206077863Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1806
Населено място: с. Горни Богров
Улица: м. Лашор, ГРС „Кремиковци“,С052Р03;
27112100
27160000
01.09.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0164"СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" 33
206077863Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6063
Населено място: Стара Загора
Улица: ГИС Загоре „Ида метан“, пункт С076Р01
27112100
27160000
01.09.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0164"СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" 33
206077863Държава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: 2730
Населено място: с. Полето
Улица: ЕКАТЕ 57203, ГИС Симитли, пункт С114Р01
27112100
27160000
01.09.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0164"СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" 33
206077863Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: ГРС Димитровград
27112100
27160000
01.09.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0164"СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" 33
206077863Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8111
Населено място: гр. Бургас, община Камено откъм с. Братово
Улица: ГРС Бургас, изходни пунктове С059Р01, С059Р02, С059Р03 и С059Р04
27112100
27160000
01.09.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0164"СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" 33
206077863Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8120
Населено място: Камено землище, посока захарен завод
Улица: АГРС „Камено“, пункт С061Р02
27112100
27160000
01.09.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0185"ОКСИЛЕС 87" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5917
Населено място: с.Малчика
Улица: „Панайот Хитов“ 29
206054804Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5917
Населено място: с.Малчика
Улица: „Цветан Спасов“ 3
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
03.08.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0186"ПЛАМИ-20" ЕООДДържава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: ул. "Д-р Стамен Илиев" № 7, ет
206149711Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: ул. "Индустриална" № 12
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
04.08.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0004ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2813
Населено място: с. Дамяница
Улица: Хипермаркет „Технополис“–Сандански, м. „Кънлийца“, с. Дамяница
2716000017.07.202031.01.2023РЗАДС-5800-163/32-25041BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0516"ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: бул. "МАРИЦА" 122
115254450Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4170
Населено място: с. Ръжево конаре
Улица: м-ст "Брестака",ПИ 63567.241.808, сграда 63567.241.808.15
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
13.07.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0002ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1324
Населено място: гр. София
Улица: бул. „Царица Йоанна“ 70Д, Хипермаркет "Технополис" - Люлин
2716000014.07.202025.01.2023РЗАДС-5800-120/32-21106BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0001"Практикер ритейл" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1166
Населено място: София
Улица: ул. "Околовръстен път" 265, ет.3
200525782Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1324
Населено място: София
Улица: ул. "Панчо Владигеров" 70
2716000014.07.202025.01.2023РЗАДС-5800-121/32-21118BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG005800W0003ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк. Младост, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис
130858590Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2100
Населено място: с. Гара Елин Пелин
Улица: Стара Планина № 1, складова база Технополис
2716000017.07.202015.02.2023237/32-31270BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0184ЕТ "Аутокрис-Людмил Асенов"Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: ул. "Иван Аврамов",вх. В,ет. 1,ап. 3 № 30
200286030Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: Нова промишлена зона, УПИ 9 от кв. 11 по рег.план на НПЗ Монтана
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
13.07.202019.10.202032-265286BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0324"СТОЛИЧНАЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. Ген. Паренсов № 16А ет.1, офис 3
205187328Държава: България
Област: Софийска
Община: Горна малина
Пощенски код: 2132
Населено място: с. Белопопци
Улица: ПИ: 03705.89.1
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
01.07.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0515"НЕДКОВ-ИН" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул."Генерал Скобелев" №2
202272136Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: местност "Атчаир", ПИ 55155.51.18
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
09.07.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0514"НЕДКОВ-ИН" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул."Генерал Скобелев" №2
202272136Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Генерал Скобелев" 2
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
09.07.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0323"Екодом 2018" ООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Сливница
Пощенски код: 2200
Населено място: гр. Сливница
Улица: "Патриарх Евтимий" 47
205433032Държава: България
Област: Софийска
Община: Сливница
Пощенски код: 2200
Населено място: гр. Сливница
Улица: местност Лозище, поземлен имот с идентификатор 67372.153.403
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
22.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0007"ТЕРМОПЛАСТ" АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: местност "ОНИКИЛИКА", 10-ти км. база "Термопласт"
102680806Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: местност "ОНИКИЛИКА", 10-ти км. база "Термопласт"
2716000012.06.202008.02.202332-26581BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: ГРС Разград 2
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2140
Населено място: Ботевград
Улица: АГРС Ботевград
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: АГРС Разград - Амилум
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2140
Населено място: Ботевград
Улица: ГИС Ботевград
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4442
Населено място: Синитово
Улица: АГРС Пазарджик
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9151
Населено място: Страшимирово
Улица: ГРС Страшимирово
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ГРС Бургас-изх.линии С059Р01,С059Р02,С059Р04
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: ГИС Разград
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0163"ВИЕЕ България" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Вихрен"№10, ет.1
131262441Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: ГРС Разград 1
2711210012.06.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0001"ПРИТИ 95" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: гр.Лясковец
Улица: “Максим Райкович“ 33
814222467Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: гр.Лясковец
Улица: "Максим Райкович" 28Д
2716000019.06.202027.01.202332-32783BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0003"ТТ - СЕРВИЗ" ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Осми март" № 22, ет. 3, ап. 6
124634238Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Околовръстен път Дружба 4" № 48, ид. № 72624.455.80
2716000029.05.202003.02.2023А-54BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0513"ТЕДИ ВАЙС 64" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4452
Населено място: с. Крали Марко
Улица: Втора 46
205932672Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4455
Населено място: с. Черногорово
Улица: Стопански двор (имот с № 001277)
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
02.06.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG004000W0002"МТМ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7001
Населено място: гр. Русе
Улица: Свети Димитър Басарбовски 12
117041974Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7001
Населено място: гр. Русе
Улица: Свети Димитър Басарбовски 12
2716000024.06.202002.02.202332-31211BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0322"РЕАЛ ГРУП 76" ООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: гр.Костинброд
Улица: ул."Люлин" 28
205867306Държава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: гр.Костинборд
Улица: "Люлин" 28
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
15.05.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0039"КПГ Инвест" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Райно Попович" № 8, ет. 2, ап. 4
201523607Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: местност „Планова“ № 929, метанстанция
2711210030.04.2020BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0321"БиЕй Глас България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-Н СЕРДИКА, УЛ. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ № 1
825269233Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: гр.София
Улица: ул."Проф.Иван Георгов" 1
2713120004.05.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0321"БиЕй Глас България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-Н СЕРДИКА, УЛ. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ № 1
825269233Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ул."Георги Бенев" 15
2713120004.05.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0162"ЕЛНОВА" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Г.С.Раковски" № 96, ет. 1
205895416Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Оборище" № 1, вх. А, ет. 3
2716000009.04.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9218
Населено място: с. Златина, 0,5 км южно от входа на с.Златина
Улица: ГИС "ПРОВАДИЯ" ИЗХ. ПУНКТОВЕ - С027Р01 И С027Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр.Перник, м.Ладовица
Улица: ГРС"Перник"-изх.пунктове С057Р01,С057Р02,С057Р03,С057Р04,С057Р05
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен, м.Комудара
Улица: ГРС"Плевен"-С041Р01,С041Р02,С041Р03,С041Р04,С041Р06,С041Р07
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: ГИС"Димитровград - Райков Сервиз"-изх.пункт С074Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: АГРС"Димитровград-Вулкан"-изх.пункт С073Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5760
Населено място: с.Златна Панега
Улица: ГРС "Златна Панега"-изх.пункт С043Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3050
Населено място: с.Чирен
Улица: ГРС"Чирен"-изх.пункт С106Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: АГРС"Камено"-изх.пунктове С061Р01,С061Р02,С061Р03
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1393
Населено място: с.Иваняне
Улица: ГРС"София-4"-изх.пунктове С056Р01, С056Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: между Варна и Аксаково
Улица: м.Ментеше,ГРС"Варна"-изх.пунктове С008Р01,С008Р02,С008Р03
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: АГРС "Разград-1" -изходни пунктове С014Р01 и С014Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС Пловдив Юг, изх.пунктове С086Р01 и С086Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1346
Населено място: с.Волуяк
Улица: ГРС"София 3"-изх.пунктове С055Р01,С055Р02,С055Р03,С055Р04
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: гр.София, с.Казичене
Улица: ГРС София 1, изходен пунктове С050Р01,С050Р02,С050Р03
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС Пловдив ВСИ,изх.пунктове С085Р03,С085Р04,С085Р05 и С085Р06
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Нови Искър
Улица: земл.Кумарица,ГРС"София2"-изх.пунктове С053Р01,С053Р02,С053Р03
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ГРС Пловдив Север,изх.пунктове С084Р01 до С084Р06 и С084Р08
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8111
Населено място: гр.Бургас, с.Братово
Улица: ГРС Бургас, изходни пунктове С059Р01, С059Р02, С059Р03 и С059Р04
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9179
Населено място: с.Страшимирово
Улица: ГРС"Страшимирово"-изх.пункт С007Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Югозападно от път Е70 на 0,5 км от Джъмбо-Русе
Улица: АГРС "Русе 2 запад" - изх. пунктове С024Р01, С024Р02 и С024Р03
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Северно от гр.Русе-с.Николово,под сметище на Русе
Улица: АГРС "Русе 1 изток" - изх. пунктове С025Р01, С025Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: Западно от пътя между гр.Търговище и с.Давидово
Улица: АГРС "Търговище" - изх. пунктове С021Р01, С021Р03 и С021Р04
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца, м. Полето
Улица: АГРС "Топлофикация Враца"-изх. пунктове С102Р01,С102Р02 и С102Р03
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца, м. Брадичков лъг
Улица: ГИС "Враца Екометан" - изх. пункт С103Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3047
Населено място: с. Костелево, м. Солишова падина
Улица: ГРС "Враца" - изх. пунктове С104Р01 и С104Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2708
Населено място: с. Покровник
Улица: АГРС "Благоевград" - изх. пункт С113Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: 2751
Населено място: с. Полето
Улица: ГИС "Симитли" - изх. пункт С114Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1849
Населено място: гр.София
Улица: ГРС "Кремиковци"-изходен пункт С052Р03
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: ГИС "Разград"-изходни пунктове С017Р01 и С017Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: АГРС "Разград Амилум"-изходни пунктове С015Р01 и С015Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Куклен
Пощенски код: 4101
Населено място: с.Куклен
Улица: АГРС "Куклен КЦМ"-С087Р01,С087Р02,С087Р03,С087Р04,С087Р05,С087Р06
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: гр.Севлиево
Улица: АГРС "Севлиево"-изходни пунктове С040Р01 и С040Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Софийска
Община: Правец
Пощенски код: 2161
Населено място: гр.Правец
Улица: АГРС "Правец"-изходен пункт С045Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2140
Населено място: гр.Ботевград
Улица: м.Тръстеник,ГИС "Ботевград"-изходен пункт С047Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2140
Населено място: гр.Ботевград
Улица: АГРС "Ботевград"-изходни пунктове С048Р01 и С048Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6049
Населено място: с.Калитиново
Улица: ГРС "Стара Загора"- изходни пунктове С071Р01,С071Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови Пазар
Улица: ГРС"Нови Пазар-изх.п.С01Р01,С01Р02,С01Р03,С01Р04 и С01Р05
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ГРС"Шумен"-изх.п.С012Р01,С012Р02,С012Р03 и С012Р04
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр.Девня, на 1 км източно над кв.Повеляново
Улица: ГРС "Девня"-изх.пунктове С006Р01,С006Р02,С006Р04,С006Р05
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: гр. Петрич
Улица: АГРС Петрич - изходни пунктове С116Р01 и С116Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр.Раковски
Улица: АГРС "Раковски", изх.пунктове С082Р01 и С082Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Благоевград
Община: Струмяни
Пощенски код: 2829
Населено място: с. Драката
Улица: ГИС Сандански - изходни пунктове С115Р01 и С115Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ГРС Сандански 2 - изходен пункт С126Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: Стамболийски
Улица: АГРС Стамболийски - до завод Монди
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4442
Населено място: Синитево
Улица: АГРС Пазарджик
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Белово
Пощенски код: 4472
Населено място: Дъбравите
Улица: АГРС Белово
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4492
Населено място: Варвара
Улица: АГРС Септември
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: Ловеч
Улица: ГРС "Ловеч" С039
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5900
Населено място: Левски
Улица: ГРС "Левски" C037
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5200
Населено място: Павликени
Улица: ГИС "Павликени" С034
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: АГРС "Разград-2"-изходни пунктове С016Р01 и С016Р02
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5232
Населено място: Бутово
Улица: ГИС "Бутово" С035
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: с.Стряма
Улица: АГРС "Стряма", изходен пункт С083Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5910
Населено място: Градище
Улица: АГРС "Градище" С036
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: Стралджа
Улица: АГРС Стралджа С065Р02,
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: АГРС Ямбол - С066 Р01,03 и
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: АГРС Сливен С067
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: Първомай
Улица: АГРС Първомай, изх. пунктове С077Р01, С077Р02 и С077Р03
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4291
Населено място: с. Крушево
Улица: АГРС Крушево, изходен пункт С078Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6253
Населено място: с. Оризово
Улица: АГРС „Оризово“, изходен пункт С079Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: Чирпан
Улица: АГРС „Чирпан“, изходен пункт С080Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0161"МИКС ГАЗ ГРУП" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Секвоя" 1А
205966393Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4133
Населено място: с.Шишманци
Улица: ГИС "Шишманци", изходен пункт С0181Р01
2711210013.03.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0160"ГАЗТЕХ БГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: ул."Земеделска" 4
175123263Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: АГРС Русе Запад
2711210002.03.202008.06.2022РЗАДС-5800/32-175670BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0054НЕОХИМ АДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6403
Населено място: гр. Димитровград
Улица: "Химкомбинатска", Източна индустриална зона
836144932Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6403
Населено място: гр. Димитровград
Улица: ГРС Димитровград, до ТЕЦ-3
2711210005.03.2020BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG002000W0002"МЕТАЛ" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: Западна промишлена зона, ул. "Перла" 20
813095401Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ЗПЗ, УПИ 635, 637, 873 в кв. 34 (ид. № 10135.4510.1035)
2716000018.02.202002.02.2023А-41BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: м.Скобелица, АГРС ВСИ Пловдив, изх.пункт С085Р04
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: с.Синитево
Улица: АГРС Пазарджик, с. Синитево
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ГРС Пловдив Север изх.пункт С084Р08 отбивка след Атаро Клима
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: АГРС Русе Запад изх.пункт С024Р01 ЮЗ от път Е70 входа на гр.Русе
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с.Дебелт
Улица: АГРС Дебелт, до з-д Пролет на път Бургас-Средец, изх.п. С060Р01
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: землището на гр. Пловдив, АГРС "Куклен КЦМ", изходна точка С087
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр.Перник
Улица: м.Ладовица, ГРС Перник, изходен пункт С057Р05
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: АГРС С014Р02,северно от път Е70,преди с.Ушинци
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: м.Комудара,ГРС Плевен, изх.пункт С041Р02
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0053"СПС ГЛОБЪЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: Пловдив
Улица: м. Скобелица, УПИ 56784.102.34, гл. път 1-8 Пловдив-Свиленград
205894175Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови Пазар
Улица: АГРС Нови Пазар, на 1 км след Нови Пазар в посока Плиска
2711210017.02.202001.06.2022РТД 3000-971/32-147943BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0320"НАТУРМИНЕКС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: "Лавеле"№10, ет.4, ап.11
205783520Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: с.Лесново
Улица: Стопански двор
2713120010.02.202028.01.2021РЗАДС-5800-133BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0183"ЕЛИТ ПЛЮС ПОЛИ" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: "Гренадерска" 36
204137781Държава: България
Област: Плевен
Община: Гулянци
Пощенски код: 5960
Населено място: Гулянци
Улица: "Г.С.Раковски" 33
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
14.02.2020BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0159“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9650
Населено място: гр.Каварна
Улица: международен път Е-87 варна-Дуранкулак
2711210005.02.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0158"ИНФИНИА" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Антон П. Чехов" № 45, офис 4
205702778Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Антон П. Чехов" № 45, офис 4
2716000010.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0157"ЕС ДИЙ ПРОДЖЕКТ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Филип Кутев" 1
175377087Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: ГРС "Димитровград"
2711210010.01.202031.03.202232-99810BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9179
Населено място: село Страшимирово
Улица: ГРС "Страшимирово",изходни пунктове С007Р01, С007Р02 и С007Р03
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр.Девня
Улица: ГРС "Девня",изх. пунктове С006Р01,С006Р02,С006Р04 и С006Р05
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Варна
Улица: ГРС "Варна", изходни пунктове С008Р01, С008Р02 и С008Р03
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2863
Населено място: с. Рупите
Улица: АГРС "Петрич", изх. пунктове С116Р01 и С116Р02
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ГИС "Сандански 2", изх. пункт С126Р01
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Благоевград
Община: Струмяни
Пощенски код: 2826
Населено място: с. Микрево
Улица: ГИС "Сандански", изх. пунктове С115Р01 и С115Р02
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр.Стамболийски, АГРС Стамболийски
Улица: изх.пунктове С091Р01,С091Р02,С091Р03,С091Р04 и С091Р05
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4492
Населено място: с.Варвара
Улица: АГРС Септември,изх.пунктове С094Р01, С094Р02
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: ГРС Димитровград
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр.Търговище
Улица: АГРС "Търговище"-изх. пунктове С021Р01,С021Р03,С021Р04
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: АГРС "Разград Амилум"-изх.пунктове С015Р01,С015Р02,С015Р03
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4442
Населено място: с.Синитово
Улица: АГРС Пазарджик,изх.пунктове С092Р01,С092Р02 и С092Р03
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1393
Населено място: с. Иваняне
Улица: ГРС София 4 - изходен пункт С056Р01
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене, местност Балевица
Улица: ГРС София 1 - изходен пункт С050Р01
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1346
Населено място: с. Волуяк
Улица: ГРС София 3 - изходни пунктове С055Р01 и С055Р02
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0156"КОЛМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: бул."Патриарх Евтимий"№66, вх.А, ап.3
201290672Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр. Нови Искър, землище Кумарица
Улица: ГРС София 2 - изходен пункт С053Р01
2711210006.01.2020BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0182"Илиеви - Фрут - Експорт" ООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Хан Аспарух", ет. 8, ап. 22, № 21
204677699Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Тутракан" № 1
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
20.12.201928.02.202332-69949BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: ГРС "Плевен" - местност Комудара С041Р03
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: Враца
Улица: АГРС "Топлофикация Враца" - местност Полето C102P01
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с.Казичене
Улица: ГРС 1-С050Р01/ТЕЦ "София Изток/
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр.Нови Искър
Улица: ГРС2-С053Р01/ТЕЦ"София",ВОЦ"Х.Димитър",ВОЦ"Сух.река",ВОЦ"ЛевскиГ"
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1346
Населено място: с.Волуяк
Улица: ГРС3-С055Р01/ОЦ"Люлин"/,С055Р02/ВОЦ"Инжстрой/
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1393
Населено място: с.Иваняне
Улица: ГРС4-С056Р01/ОЦ"Земляне",ВОЦ"Овча купел1",ВОЦ"Овча купел 2"
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: .Разград
Улица: ГРС Разград 2 -С016
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: АГРС Сливен-С066
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: р.Ямбол
Улица: АГРС Ямбол-С067
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: Софийска
Община: Самоков
Пощенски код: 2000
Населено място: с.Продановци
Улица: АГРС Самоков - С110Р01
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: ГРС "Бургас" - до товарен портал Лукойл-Братово С059Р02
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0155"БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр.София
Улица: "Панчо Владигеров"№21, ет.3
205828150Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3047
Населено място: Костелово
Улица: ГРС "Враца" - местност Солишова падина C104P01
2711210027.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0181ЕТ "КНЕЖА-АВТОТРАНС- ИВАН ФАНДЪШКИ"Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 5835
Населено място: гр. Кнежа
Улица: ул. "Димитър Бутански" № 95
106014278Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 5835
Населено място: гр. Кнежа
Улица: ул. "Димитър Бутански" № 95
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
29.11.2019BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0154"ТМФ БЪЛГАРИЯ" ЕООД-акредитиран представител на гръцко търговско дружество ДЕПА С.А. с О.Т.Р.556901000 и БУЛСТАТ 177387703Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: ул.Съборна" №2А, ет.4
130450659Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: ГРС Димитровград, С072Р01
2711210021.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0512"САКАР 2019" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 6560
Населено място: Тополовград
Улица: "Пирин" 8
205818633Държава: България
Област: Хасково
Община: Тополовград
Пощенски код: 6560
Населено място: Тополовград
Улица: бул. "България" № 1 (УПИ 4, кв. 2а)
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
22.11.2019BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0052"ПРОТОС ЕНЕРДЖИ" ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Фредерик Жорио Кюри" 1, ет. 3
205836503Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4133
Населено място: с. Шишманци
Улица: Газоизмервателна станция С081Р01
2711210012.11.2019BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0153"ЕНЕКОД ГРИЙН" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Вихрен" 10
204741372Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Вихрен" 10
2716000018.11.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0180"АВИМУС" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Промишлена зона
125581525Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9850
Населено място: гр. Велики Преслав
Улица: Промишлена Зона, ул. "Втора"
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
18.11.2019BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0180"АВИМУС" ООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Промишлена зона
125581525Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Промишлена зона, УПИ: VIII
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
18.11.2019BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ГИС Сандански 2, изх. точка С126, изх. пункт С126Р01
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2618
Населено място: с. Пиперево
Улица: ГИС Дупница, изх. точка С112, изх. пункт С112Р02
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2708
Населено място: с. Покровник
Улица: АГРС Благоевград, изх. точка С113, изх. пункт С113Р01
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Ловеч
Община: Летница
Пощенски код: 5570
Населено място: гр. Летница
Улица: ГИС Летница, изх. точка С038, изх. пункт С038Р01
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5780
Населено място: с. Дерманци
Улица: ГИС Дерманци, изх. точка С042, изх. пункт С042Р01
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: ГИС Провадия, изх. точка С027, изх. пункт С027Р01
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр. Перник
Улица: ГРС Перник, изх. точка С057, изх. пунктове С057Р01 и С057Р04
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: ГРС Враца, изх. точка С104, изх. пункт С104Р02
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: АГРС Търговище, изх. точка С021, изх. пункт С021Р03
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ГРС Шумен, изх. точка С012, изх. пунктове С012Р03 и С012Р04
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9179
Населено място: с. Страшимирово
Улица: ГРС Страшимирово, изх. точка С007, изх. пункт С007Р02
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ГРС Плевен, изх. точка С041, изх. пунктове С041Р01 и С041Р02
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови пазар
Улица: ГРС Нови пазар, изх. точка С010, изх. пункт С010Р01
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: АГРС Добрич, изходен пункт С003Р01, (линия Аресгаз)
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: ГРС Девня, изх. точка С006, изх. пункт С006Р04
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: ГРС Варна, изх. точка С008, изх. пункт С008Р03
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9250
Населено място: гр. Дългопол
Улица: ГИС Дългопол, изх. точка С029, изх. пункт С029Р01
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0038"ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цар Симеон I" № 25
125513232Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: гр. Вълчи дол
Улица: АГРС Вълчи дол, изх. точка С005, изх. пункт С005Р02
2711210016.10.201907.03.2023А-121BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1346
Населено място: с.Волуяк
Улица: ГРС3- С055Р01 ОЦ "Люлин"
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1346
Населено място: с.Волуяк
Улица: ГРС3-С055Р02 ВОЦ "Инжстрой"
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1393
Населено място: с.Иваняне
Улица: ГРС 4-С056Р01 ОЦ"Земляне",ВОЦ"Овча купел1",ВОЦ"Овча купел 2"
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: АГРС-С041Р03-Топлофикация Плевен
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: АГРС-С059Р02-Топлофикация Бургас
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр.Враца
Улица: АГРС-С102Р01-Топлофикация Враца
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр.Враца
Улица: ГРС-С104Р01-Топлофикация Враца
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: АГРС Русе-С025Р01
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр.Перник
Улица: ГРС Перник-С057Р03
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с.Казичене
Улица: ГРС1-С050Р01, ТЕЦ "София Изток"
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: ГРС Разград 2-С016
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Софийска
Община: Самоков
Пощенски код: 2007
Населено място: с. Продановци
Улица: АГРС "САМОКОВ", ИЗХОДНА ТОЧКА С110, ИЗХОДЕН ПУНКТ С110РО1
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: АГРС Сливен-С066
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: АГРС Ямбол-С067
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: ГРС "Димитровград"-С072Р02,С072Р03,С072Р04,С072Р05
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ГИС "Дебелт ЕМИ"-С062Р01
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: АГРС "Русе Изток"-С025Р02
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: АГРС "Русе Запад"- С024Р01, С024Р02, С024Р03
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: АГРС Сливен-С067Р05
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр.Нови Искър
Улица: ГРС2/ТЕЦ София,ВОЦ"Хаджи Димитър",ВОЦ"Сухата река",ВОЦ"Левски Г"/
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0152Тибиел ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Княз Александър Дондуков" № 29, ет. 1
106588084Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: ГРС "Перник",С057Р01, С057Р02, С057Р04 и С057Р05
2711210009.10.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0179"Заза 88" ЕООДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7270
Населено място: с. Дянково
Улица: ул."Ивайло" № 17
204490393Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7270
Населено място: с.Дянково
Улица: ул."Ивайло" № 17
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
11.10.2019BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0014"ДЖЕСИКА ИНВЕСТ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: София
Улица: ж.к. Младост - 4, "Ал.Малинов" № 87,ет. 5, офис 16
205793055Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: Панагюрище
Улица: Индустриален парк "Оптикоелектрон", УПИ-1, кв. 4
2716000030.09.201930.01.2023РТД 3000-64BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0319ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: "Кота 1050" № 31А, бл. 136, ет.1, ап. 3
200972613Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1588
Населено място: гр.София
Улица: ул.Цар Борис Трети №142
27011290
27131200
27.09.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0511"СТРОЙСНАБ 2003" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: ГР.ВЕЛИНГРАД
Улица: БЯЛАТА СКАЛА 7
112600897Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: гр. Велинград
Улица: "Георги Кирков" №70
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.09.2019BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0510"МЕГИ-74" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: Пловдив
Улица: "Коматевско шосе" 118
201823896Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: Пловдив
Улица: Ягодовско шосе, ПИ56784.103.24, местност "БЕЙ КЪР"
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
10.09.201917.10.2020РТД3000-2148BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0151"БЛУ ЕНЕРЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: пл. "България" No 1, ет.
204694015Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: град Поморие
Улица: проф. Парашкев Стоянов 7
2711210005.09.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0151"БЛУ ЕНЕРЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: пл. "България" No 1, ет.
204694015Държава: България
Област: Пловдив
Община: Хисаря
Пощенски код: 4180
Населено място: гр. Хисаря
Улица: "Ген. И.В. Гурко" 2
2711210005.09.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0509"ИВЗЕД-2019" EООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: ул. "Неофит Рилски" №45
205500869Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: Източна индустриална зона ПИ 77181.13.109, сграда 1
27011100
27011900
27012000
27021000
27022000
04.09.2019BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0150"ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2897
Населено място: с. Скрът
Улица: м. Калник
101618506Държава: България
Област: Смолян
Община: Чепеларе
Пощенски код: 4700
Населено място: гр.Чепеларе
Улица: ПИ 80371.243.5, ул."Чая" 1
2711210027.08.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0150"ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2897
Населено място: с. Скрът
Улица: м. Калник
101618506Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4198
Населено място: с.Граф Игнатиево
Улица: ГИС "Граф Игнатиево", изх.пункт С125Р01
2711210027.08.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0150"ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2897
Населено място: с. Скрът
Улица: м. Калник
101618506Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2160
Населено място: с. Трудовец
Улица: АГРС "Трудовец", изх.пункт С044Р01
2711210027.08.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0150"ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2897
Населено място: с. Скрът
Улица: м. Калник
101618506Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: АГРС Сливен,изх.пункт С067Р02,С067Р03,С067Р04,С067Р05
2711210027.08.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0150"ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2897
Населено място: с. Скрът
Улица: м. Калник
101618506Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: к.к.Пампорово
Улица: ПИ 67653.1.22, м."Караманджа"
2711210027.08.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0318"КОУЛ ЕНЕРДЖИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: ж.к. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ОРИОН, ул. 3020 No 34,ет.
175021116Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Пощенски код: 2670
Населено място: гр. Бобов дол
Улица: "Георги Димитров" 1
27011900
27021000
04.09.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0135"ДИГЕ АУТО – КОМЕРС" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр. Карнобат
Улица: ул.”Екзарх Антим I” № 41, вх.2, ет. 5
203235781Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: Промишлена зона север,УПИ №17-66,квартал 11
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
12.08.2019BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0013"ПРОФИЛИНК" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Нестор Абаджиев" 55
115840214Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Нестор Абаджиев" 55
2716000007.08.2019BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0508"ПРИКАЗКИТЕ -777" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4417
Населено място: С.ОГНЯНОВО
Улица: УЛ."ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" №7
200980439Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: с.Огняново
Улица: ул."Васил Левски" №70
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
06.08.2019BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0149"Армако енерджи" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: София
Улица: Беловодски път 106
204792915Държава:
Област:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица:
2716000023.07.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0178"КАЛИНСКИ-2012" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: ул. "БАРИКАДНА № 2
201825865Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: южна промишлена зона ИН: 57649.503.3847
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
02.08.201923.06.202332-211745BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0037"АГРОПОЛИХИМ" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: Промишлена зона
813095287Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр.Търговище
Улица: АГРС „Търговище“т.С021,л-я С021Р04 коорд.43,280977°С/26,514638°И
2711210005.06.201931.03.2023А-155BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0037"АГРОПОЛИХИМ" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: Промишлена зона
813095287Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: АГРС „Пловдив север“ (ГРС „ТЕЦ СЕВЕР“), изх. точка С084Р06
2711210005.06.201931.03.2023А-155BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG002000S0037"АГРОПОЛИХИМ" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: Промишлена зона
813095287Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ГРС„Бургас“т.С059,л-и С059Р01и04 коорд.42°31´35,91С/27°19´08,78И
2711210005.06.201931.03.2023А-155BG002000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0117"БАЛК КОМОДИТИС" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Нидерле" №4
205229250Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр.Русе
Улица: Прист.терминал Русе-изток,северен кей,кораб.място 1-3
27011100
27011210
27011290
27011900
27022000
27040010
27040030
28.05.2019BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG001000W0006"АВГУСТА ТРАЯНА ТУР" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: КВ. ИДУСТРИАЛЕН 19
123635725Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8240
Населено място: гр. Несебър, к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ
Улица: Хотел "Радослава" в УПИ ІІ 573 кв. 1303 по плана на к.к. Сл. бряг
2716000022.05.201923.01.202332-26610BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0051"ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2897
Населено място: с. Скрът
Улица: м. Калник
101618506Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4198
Населено място: с. Граф Игнатиево
Улица: Карловско шосе 457
2711210014.05.2019BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0134ЕТ "МИНЧО ДИМИТРОВ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ"Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Патриарх Евтимий" № 21, ет.3, ап.10
205593446Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Димитър Благоев" № 25
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
12.04.201904.02.202132-30806BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0148БУЛГАРГАЗ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Петър Парчевич" №47
175203485Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: "Петър Парчевич" 47
2711210001.04.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0177"Инвест Пропъртис България" ЕООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: "Йосиф Соколски" 18
201739569Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: Габрово
Улица: кв."Стефановци", Северна индустриална зона
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
21.03.2019BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0507"МИСИТО 2019" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: Раднево
Улица: "Детелина" № 2, вх. А, ет. 1, ап. 1
205497597Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Раднево
Пощенски код: 6260
Населено място: Раднево
Улица: м. Новите лозя, ПИ 61460.75.45
27011900
27022000
27.03.201906.08.20221318/32-237924BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0506ТОБО-90 ТОДОР БОЖКОВ ЕТДържава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: ГР.ПЕРУЩИЦА
Улица: СПАС ГИНОВ 13
825145641Държава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: Перущица
Улица: "СТОПАНСКИ ДВОР" - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 000624
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
14.03.2019BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0050"РОДОПИ ГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Васил Априлов" № 152
205467127Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Павел баня
Пощенски код: 6152
Населено място: с. Манолово
Улица: "Роза" № 2 - "СКЕНДЕР ГЛОБАЛ СЪПЛАЙС" ЕООД
2711210020.02.201923.04.2024РТД 3000-376BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0050"РОДОПИ ГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Васил Априлов" № 152
205467127Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: Панагюрище
Улица: Инд. парк "Оптикоелектрон" - "КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ САЛЮШЪНС" ЕООД
2711210020.02.201923.04.2024РТД 3000-376BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0317"СТОМАНА-ИНДЪСТРИ" АДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: ул. "Владайско въстание" 1
113509219Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр.Перник
Улица: "Владайско въстание" 1
27011100
27012000
27131200
20.02.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0133"МАРИЯН И ВАСИЛКА ИВАНОВИ" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8933
Населено място: с.Асеновец
Улица: ул."Марко Димитров" № 33
205327698Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: ул."Поборническа" № 63
2701200001.02.201914.07.202332-232298BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0316"Дени-ГМ" ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: Лесново
Улица: 16-та 9-Б
175187127Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: Лесново
Улица: УПИ 518
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
22.01.201918.11.2020РЗАДС-5800-1756/32-331645BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0315ЕЛ ТИ ДИ-2004 ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Челопеч
Пощенски код: 2087
Населено място: с. Челопеч
Улица: ул. Христо Смирненски 1
131267899Държава: България
Област: Софийска
Община: Златица
Пощенски код: 2080
Населено място: гр. Златица
Улица: ул. Шейново 1
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
04.01.2019BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0147"СТОМАНА-ИНДЪСТРИ" АДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: ул. "Владайско въстание" 1
113509219Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр.Перник
Улица: "Владайско въстание" 1
27112100
27160000
20.12.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0049"Сток енерджи" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: ул."Петър Раков" № 39
205120621Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: Пещера
Улица: "П. Раков" 39
2716000027.12.2018BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0505"ИВИГРИ ТРАНС" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4133
Населено място: с. Шишманци
Улица: л. "8-МА" № 1, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
200048075Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4130
Населено място: с. Белозем
Улица: парцел първи, № 1647 по плана на с. Белозем автобаза
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
07.12.201822.11.20192027BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG004200C0147"Хран еврострой" ООДДържава: България
Област: Монтана
Община: Брусарци
Пощенски код: 3658
Населено място: с.Василовци
Улица: ул."Столетов" №9
204412448Държава: България
Област: Монтана
Община: Брусарци
Пощенски код: 3658
Населено място: с.Василовци
Улица: ул."Димитър Благоев" №45А
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
12.12.2018BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: София
Улица: Околовръстен път до Ботаническата градина
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1614
Населено място: София
Улица: Никола Петков 98
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1261
Населено място: Мрамор
Улица: Стопански двор
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2351
Населено място: Драгичево
Улица: главен път Е79
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1326
Населено място: гр.София
Улица: ул."Никола Зозиков" № 1
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: Дойран 19
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Околовръстен път, местност Кръстова вада - Максмарт
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1137
Населено място: София
Улица: Самоковско шосе 183
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1172
Населено място: София
Улица: Никола Габровски 9
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1172
Населено място: София
Улица: Гара Пионер
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: София
Улица: Симеоновско шосе 4
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1343
Населено място: София
Улица: Европа 171
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: София
Улица: Околовръстен път срещу ШЕЛ Бояна
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1632
Населено място: София
Улица: Бойчо Бойчев 80
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: Нови Искър
Улица: Искърско дефиле 143-А
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: София
Улица: Сточна гара
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0314"Максмарт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: София
Улица: "Хайдушка гора" 38
130766205Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1320
Населено място: Банкя
Улица: Разтоварище 21
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
26.11.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG001000S0016ГАЗТРЕЙД СЛИВЕН ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: ул.Драган Цанков 2А
202829770Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: Драган Цанков 2А
2711210015.11.2018BG001000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004300C0263"ДИМ 2003" ЕООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр.Ловеч
Улица: "Стара планина" 20
205014290Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр.Ловеч
Улица: "Стара планина" 40
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
07.11.2018BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG003000S0048"РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: Димитровград
Улица: "Хан Аспарух" 45
126628942Държава: България
Област: Смолян
Община: Смолян
Пощенски код: 4700
Населено място: Смолян
Улица: ГРС- гр. Смолян, ПИ 28 934.282 и ГРМ, гр. Смолян
2711210009.11.2018BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0504"ИваНелИ-7777" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4528
Населено място: с.Попинци
Улица: ул. "Петър Т.Чардаков" №33
205298474Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4729
Населено място: с. Попинци
Улица: ул."Георги Димитров" №34
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
30.10.2018BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005700C0076"БРОУКС"ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: Благоевград
Улица: Лале 10
204919631Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: Благоевград
Улица: местност Царевоселско шосе-Ш-08
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
17.10.201818.05.2021РЗАДС-5800-788/32-148756BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0313"МЕТАЛЕНЕРДЖИ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1839
Населено място: гр.София
Улица: "Япаджа"№11А, ет.2
201401083Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: Пристанище Бургас
2713110016.10.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004300C0262ЕТ"ТОМИ-МАРТИН ДИМИТРОВ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5180
Населено място: гр.Полски Тръмбеш
Улица: ул.Търговска №49
202945636Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5180
Населено място: Полски Тръмбеш
Улица: "Бели бряг" 4
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
10.10.201807.09.202332-525847BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005700C0075" Л Трейдинг Груп" ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2547
Населено място: с. Соволяно
Улица: "Здравец" 2
205231988Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: Кюстендил
Улица: "Петър Берон" 28
2701190010.10.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0115"ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Възраждане", ул. "Блян" №2 - партер
203755276Държава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: гр. Габрово
Улица: кв. Войново, местност "Габровското" № 2
2701190020.09.2018BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0115"ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Възраждане", ул. "Блян" №2 - партер
203755276Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1138
Населено място: гр.София
Улица: ул. "Инж. Георги Белов" №5
2701190020.09.2018BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0115"ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Възраждане", ул. "Блян" №2 - партер
203755276Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр.Монтана
Улица: м-т "Лъката", търг. скл. комп. "Техномаркет Европа"
2701190020.09.2018BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0116"ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 1" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Възраждане", ул. "Блян" №2 - партер
203992090Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр.Кърджали
Улица: бул. "България" №115 с идент.№40909.119.258.2.2.
2701190020.09.2018BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0116"ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 1" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Възраждане", ул. "Блян" №2 - партер
203992090Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: бул. "Ришки проход" 191
2701190020.09.2018BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0116"ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 1" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Възраждане", ул. "Блян" №2 - партер
203992090Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: ул. "Добруджа" 13
2701190020.09.2018BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0116"ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 1" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Възраждане", ул. "Блян" №2 - партер
203992090Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: бул. "25-ти септември" № 43
2701190020.09.2018BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG002000C0116"ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 1" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9020
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Възраждане", ул. "Блян" №2 - партер
203992090Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Цар Освободител" № 44
2701190020.09.2018BG002000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0503ЕТ "ММБИ - МИГЛЕНА ДЪВКОВА"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Коматевско шосе" 118
115051763Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: Ягодовско шосе, м. Бей кър, ПИ 56784.103.24
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
14.09.201804.06.2019918BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0312"ТОВЕ ТРАНС" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Радомир
Пощенски код: 2410
Населено място: с.Друган
Улица: -
201875601Държава: България
Област: Перник
Община: Радомир
Пощенски код: 2410
Населено място: с.Друган
Улица: -
2701129001.11.201801.11.201832-314713BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0502"МЕМО - 02" ЕООДДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: БУЛАИР, бл. 2, вх. Б, ет. 3, ап. 18
204184912Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: Осми март 48
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
04.09.2018BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0501"ЗЛАТЕНОВ 2015" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: Хан Крум 7
203582878Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: Поземлен имот № 62858.19.25
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
23.08.2018BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0501"ЗЛАТЕНОВ 2015" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: Хан Крум 7
203582878Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: Иван Вазов 41
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
23.08.2018BG003000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0146"ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1324
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: жк. Люлин, бул. Джавахарлал Неру № 6, ет.7, ап. 703
201869388Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: ГР.СОФИЯ
Улица: УЛ."АТАНАС ДАЛЧЕВ" МЕЖДУ БЛ.93 И БЛ.96
2716000015.08.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ГРС Варна, изходни точки С008Р01, С008Р002 и С008Р003
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: ГРС Девня, изходни точки С006Р01, С006Р02, С006Р04 и С006Р05
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови Пазар
Улица: ГРС Нови Пазар, изх. т. С010Р01,С010Р02,С010Р03,С010Р04 и С010Р05
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: ГИС Провадия, изходни точки С027Р01 и С027Р02
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5900
Населено място: гр.Плевен
Улица: ГРС Плевен, изходни точки С041Р01,С041Р02,С041Р04
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: АГРС Търговище, изходни точки С021Р01, С021Р03 и С021Р04
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4492
Населено място: с. Варвара
Улица: АГРС Септември, изходна точка С094Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2900
Населено място: с. Рупите
Улица: АГРС Петрич, изходни точки С116Р01 и С116Р02
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1335
Населено място: гр. София
Улица: ГРС София 3, изходна точка С055Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Исперих
Улица: ГРС Исперих, изходни точки С019Р01, С019Р03 и С019Р04
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ГРС Разград 1, изходни точки С014Р01 и С014Р02
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ГРС Разград 2, изходни точки С016Р01 и С016Р02
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ГИС Разград, изходни точки С017Р01 и С017Р02
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: с. Покровник
Улица: АГРС Благоевград, изходна точка С113Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: 2730
Населено място: с. Полето
Улица: ГИС Симитли,изходна точка С114Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: с. Микрево
Улица: ГИС Сандански, изходни точки С115Р01 и С115Р02
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ГИС Сандански 2,изходна точка С126Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1335
Населено място: гр. София
Улица: ГРС София 3, изходна точка С055Р04
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1793
Населено място: гр. София
Улица: ГРС София 4, изходна точка С056Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: ГРС Димитровград, изходна точка С072Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: ГРС Плевен, изходна точка С041Р03
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ГРС Бургас, изходна точка С059Р02
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр.Враца
Улица: ГРС Враца, с.Костелово, изходна точка С104Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: АГРС Пазарджик, изходна точка С092Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ГРС Бургас, изходни точки С059Р01, С059Р03, С059Р04
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5900
Населено място: гр. Левски
Улица: АГРС Левски, изходна точка С037Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ГРС Пловдив Север- изходни точки от С084Р01 до С084Р06 и С084Р08
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр.Първомай
Улица: АГРС Първомай, изходни точки С077Р01,С077Р02 и С077Р03
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене
Улица: ГРС София 1, изходни точки С050Р02 и С050Р03
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: Софийска
Община: Самоков
Пощенски код: 2007
Населено място: с. Продановци
Улица: АГРС Самоков, изходна точка С110Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр. Нови Искър
Улица: ГРС София 2, изходна точка С053Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0145ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1616
Населено място: гр. София
Улица: ул. Беловодски път 15-17
205177946Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: гр. София
Улица: ГРС София 1, изходна точка С050Р01
2711210024.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0500"АМГ 58" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4233
Населено място: с. КУРТОВО КОНАРЕ
Улица: "45-та" 9
205195442Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4233
Населено място: с. КУРТОВО КОНАРЕ
Улица: "6-та" 70
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
13.07.201824.02.2021274BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0011"КАРИ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: "Д-р Никола Ламбрев" № 1
112669637Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4415
Населено място: с. Звъничево
Улица: м. Поповица, ПИ 050023
2716000017.07.201830.01.2023РТД 3000-34BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0012"СТАНИ" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: ул. "Д-р Никола Ламбрев" № 1
112619824Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: "Осъм" № 22, УПИ 12-1030, кв. 4056
2716000017.07.201830.01.2023РТД 3000-35BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0144"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: бул. "България" № 109, Бицнес център Вертиго, офис 23
204656662Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: ГРС Варна
2711210011.07.201821.12.2021РЗАДС-5800-2195/32-378725BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0144"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: бул. "България" № 109, Бицнес център Вертиго, офис 23
204656662Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: АГРС Търговище
2711210011.07.201821.12.2021РЗАДС-5800-2195/32-378725BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0311МИНЕКСИМ ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1799
Населено място: СОФИЯ
Улица: МЛАДОСТ 2, бл.204, вх.4
130136473Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1799
Населено място: гр.София
Улица: ж.к.Младост 2, бл.204, вх.4
2713120028.06.201828.02.2020РЗАДС-5800-361BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG001000C0132"НЕНЧО ВЪЛЕВ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: Карнобат
Улица: РОПОТАМО № 2,вх. Б, ет. 6, ап. 35
147076194Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: Карнобат
Улица: Промишлена зона - УПИ 16 и УПИ 17, кв. 11
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
18.07.201806.08.202132 - 250781BG001000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.1BG005700C0074"ДАЛИС-08"ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Сапарева баня
Пощенски код: 2650
Населено място: Сапарева баня
Улица: Александър Стамболийски 22
200357794Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: Дупница
Улица: Никола Малашевски 7
27011100
27011290
27011900
05.07.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG003000C0499"ДЕПО ДД" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: бул. "Трети март" 9-А-13
204879277Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: бул. "Раковски" №94
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
05.07.201807.11.20202213BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС "Пловдив-юг" изходни пунктове С086Р01, С086Р02 И С086Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: гр.Съединение
Улица: АГРС "Съединение" изходни пунктове С090Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр.Стамболийски
Улица: АГРС Стамболийски изходни п С091Р01 С091Р02 С091Р03 и С091Р05
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4198
Населено място: с.Граф Игнатиево
Улица: ГИС "Граф Игнатиево" изходни пунктове С125Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 0
Населено място: с.Синитево
Улица: АГРС "Пазарджик" изходни пунктове С092Р01, С092Р02 И С092Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4490
Населено място: гр.Септември
Улица: АГРС "Септември" изходни пунктове С094Р01 и С094Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Белово
Пощенски код: 4470
Населено място: с.Белово
Улица: ГРС "Белово" изходни пунктове С093Р01, С093Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4133
Населено място: с.Шишманци
Улица: ГИС "Шишманци" изходни пунктове С081Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр.Нова Загора
Улица: АГРС "Нова Загора" изходни пунктове С069Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр.Попово
Улица: АГРС "Попово" изходен пункт С023Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: АГРС "Бургас" изходни пунктове С059Р01 С059Р02 С059Р03 С059Р04
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр.Исперих
Улица: ГРС "Исперих" изходни пунктове С019Р01,С019Р02 и С019Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр.Камено
Улица: АГРС "Камено" изходни пунктове С061Р02 И С061Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: АГРС "Сливен" изходни пу С067Р01 С067Р02 С067Р03 С067Р04 С067Р05
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: АГРС "Ямбол" изходни пунктове С066Р01 С066Р03 С066Р04
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: с.Аксаково
Улица: ГРС "Варна" изходни пунктове С008Р01 С008Р02 С008Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр.Кюстендил
Улица: АГРС "Кюстендил" изходни пунктове С011Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр.Дупница
Улица: ГИС "Дупница" изходни пунктове С112Р01 С112Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3126
Населено място: с.Брусен
Улица: АГРС "Мездра 1" изходни пунктове С099Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3153
Населено място: с.Долна Кремена
Улица: АГРС "Мездра 2" изходни пунктове С100Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3153
Населено място: с.долна Кремена
Улица: АГРС "Мездра 3" изходни пунктове С101Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС Пловдив-Север С084Р01 Р02 Р03 Р04 Р05 Р06 Р08
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3429
Населено място: с.Николово
Улица: АГРС "Монтана" изходни пунктове С108Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр.Кубрат
Улица: АГРС "Кубрат" изходни пунктове С020Р01 и С020Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6052
Населено място: с.Могила
Улица: ГИС Могила изходни пунктове С070Р01,С070Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6049
Населено място: с.Калитиново
Улица: АГРС "Калитиново" изходни пунктове С071Р01 и С071Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6063
Населено място: с.Загоре
Улица: ГРП "Загоре" изходни пунктове С075Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр.Чирпан
Улица: АГРС "Чирпан" изходни пунктове С080Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр.Първомай
Улица: АГРС "Първомай" изходни пунктове С077Р01 , С077Р02 и С077Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4291
Населено място: с.Крушево
Улица: АГРС "Крушево" изходни пунктове С078Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр.Раковски
Улица: АГРС "Раковски" изходни пунктове С082Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: с.Стряма
Улица: АГРС "Стряма" изходни пунктове С083Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС "Пловдив-ВСИ" изходни пунктове С085Р03, С085Р04 И С085Р05Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: АГРС "Свищов", изходен пункт С128Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5900
Населено място: Левски
Улица: местност "Плевенски трап", АГРС "Левски"
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5232
Населено място: с.Бутово
Улица: ГИС "Бутово",изходен пункт С035Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5225
Населено място: с.Патреш
Улица: местност "Над Ямата", ГИС "Павликени",изходен пункт С034Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5193
Населено място: с.Полски Сеновец
Улица: местност "Кишлика", ПИ № 034025
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5194
Населено място: с.Иванча
Улица: ГИС "Иванча",изходен пункт С033Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6253
Населено място: с.Оризово
Улица: АГРС "Оризово" изходни пунктове С079Р01
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: ГРС "Разград-2" изходни пунктове С016Р01 и С016Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: Бяла
Улица: АГРС „Бяла“, изходни пунктове – С030Р01 и С030Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: ГРС "Разград-1" изходни пунктове С014Р01 и С014Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: АГРС „Русе2-Запад“, изходни пунктове – С024Р01, С024Р02 и С024Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: АГРС „Русе1-Изток“, изходни пунктове – С025Р01, С025Р02 и С025Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: Ловеч
Улица: АГРС „Ловеч“,изходни пунктове – С039Р01,С039Р02,С039Р03 и С039Р04
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: Севлиево
Улица: АГРС „Севлиево“, изходни пунктове – С040Р01 и С040Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови Пазар
Улица: ГРСНови Пазаризходни пунктовеС010Р01С010Р02С010Р03 С010Р04С010Р05
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: АГРС "Разград Амилум" изходни пунктове С015Р01,С015Р02 и С015Р03
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004300S0022"ЕЛИТ-94" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: Горна Оряховица
Улица: "Иван Момчилов" 5
104583277Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр.Разград
Улица: ГИС "Разград" изходни пунктове С017Р01 и С017Р02
2711210004.06.201832-56234BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004300C0261"ФЛОГИСТОН" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: СВИЩОВ
Улица: КНЯЗ БОРИС 2
104524866Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: гр.Свищов
Улица: Западна индустриална зона с идентификатор 65766.703.37.4
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
27040010
27040030
27040090
28.05.201819.07.201932-193068BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1849
Населено място: София, кв.Кремиковци
Улица: ГРС Кремиковци - С052
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1335
Населено място: София, кв.Люлин
Улица: ГРС София 3-С055
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с.Казичене
Улица: ГРС София 1 -С050
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1793
Населено място: с.Иваняне
Улица: ГРС София 4 -С056
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр.Исперих
Улица: ГРС Исперих
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр.Перник
Улица: ГРС Перник - С057
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС Пловдив ТЕЦ
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС "ВСИ"
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС "ОЦ-ЮГ"
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС КЦМ
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр.Асеновград
Улица: АГРС Асеновград
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: ГРС Шумен
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 2010
Населено място: гр. Девня
Улица: ГРС Девня С006
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: ГРС Бургас
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с. Дебелт
Улица: АГРС Дебелт
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: АГРС Камено
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: с. Дебелт
Улица: ГИС Дебелт Еми
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Разград
Улица: ГРС Разград 1
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград, северно от завод Амилум
Улица: АГРС Разград Амилум - С015Р01, С015Р02 и С015Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Разград
Улица: ГРС Разград 2
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Разград
Улица: ГИС Разград
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр.Нови Искър
Улица: ГРС София 2 -С053
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр.Пазарджик
Улица: АГРС-Пазарджик
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6049
Населено място: с. Калитиново
Улица: АГРС Калитиново - С071Р01 и С071Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ябланица
Пощенски код: 5760
Населено място: с. Златна Панега
Улица: ГРС-ЗЛАТНА ПАНЕГА
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: АГРС Добрич
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр. Стамболийски
Улица: АГРС Стамболийски
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4198
Населено място: с. Граф Игнатиево
Улица: ГИС Граф Игнатиево
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: АГРС Сливен
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: гр.Севлиево
Улица: АГРС Севлиево
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2160
Населено място: с.Трудовец
Улица: АГРС Трудовец-С044Р01,С044Р02,С044Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Софийска
Община: Правец
Пощенски код: 2161
Населено място: гр.Правец
Улица: АГРС Правец-С045Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2162
Населено място: с.Разлив
Улица: ГИС Разлив-С046Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Софийска
Община: Ботевград
Пощенски код: 2140
Населено място: гр.Ботевград
Улица: АГРС Ботевград-С048Р01,С048Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 2000
Населено място: с. Страшимирово
Улица: ГРС Страшимирово С007
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. Пръвомай
Улица: АГРС Първомай - С077Р01, С077Р02, С077Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Софийска
Община: Ихтиман
Пощенски код: 2050
Населено място: гр. Ихтиман
Улица: АГРС Ихтиман 2 - С097Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4291
Населено място: с. Крушево
Улица: ГРС Крушево - С078Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6253
Населено място: с. Оризово
Улица: АГРС Оризово - С079Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Благоевград
Община: Симитли
Пощенски код: 2751
Населено място: село Полето
Улица: ГИС Симитли - изходна точка С114Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ГРС ТЕЦ Север - С084Р02, С084Р03, С084Р04
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: АГРС КЦМ - С087Р06
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови пазар, южно от пътя в посока гр. Плиска
Улица: ГРС Нови пазар - С010Р01,С010Р02,С010Р03,С010Р04 и С010Р05
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: АГРС Попово - С023Р01, С023Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1281
Населено място: Нови Искър
Улица: АГРС "Нови Искър" - С054
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3000
Населено място: с. Брусен
Улица: местност Брусенски слог АГРС Мездра 1 - С099Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5900
Населено място: гр. Левски
Улица: АГРС Левски - С037Р01 и С037Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: местносн Полето, АГРС Враца - С102Р01, С102Р02 и С102Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: с. Загоре
Улица: ГРП Загоре - С075Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3000
Населено място: с. Долна Кремена
Улица: местност Боденска страна-АГРС Мездра 2 - С100Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ГИС ИДА Метан - С076Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3000
Населено място: с. Долна Кремена
Улица: местност Боденска страна - АГРС Мездра 3 - С100Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: местност Брадичков лъг - ГИС Враца - С103Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: местност Солишова падина 4 - ГРС Враца - С104Р01 и С104Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: Ямбол
Улица: АГРС Ямбол - изх. точки С066Р01, С066Р03 И С066Р04
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8680
Населено място: гр. Стралджа
Улица: АГРС Стралджа - изх. точки С065Р02 и С065Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: АГРС Добрич - С003Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2100
Населено място: гр.Елин Пелин
Улица: АГРС Елин Пелин - С058Р01,С058Р02,С058Р03,С058Р04,С058Р05
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5193
Населено място: с. Полски Сеновец
Улица: АГРС Полски Сеновец - С032Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: ГРС Димитровград - С072Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ГРС Варна - С008Р01, С008Р02 и С008Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: АГРС Търговище - С021Р01, С021Р03 и С021Р04
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4490
Населено място: гр. Септември
Улица: АГРС Септември - С094Р01, С094Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: АГРС Русе запад - С024Р01, С024Р02 и С024Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: АГРС Русе изток - С025Р01, С025Р02 и С025Р03
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Софийска
Община: Ихтиман
Пощенски код: 2050
Населено място: гр. Ихтиман
Улица: АГРС Ихтиман - С096Р01 и С096Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр. Перник
Улица: ГРС Перник - С057Р05
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4133
Населено място: с. Шишманци
Улица: ГИС Шишманци - С081Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: АГРС Раковски - С082Р01 и С082Р02
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: с. Стряма
Улица: АГРС Стряма - С083Р01
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: АГРС Свищов
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0143"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Белово
Пощенски код: 4472
Населено място: с. Дъбравите
Улица: АГРС Белово
2711210004.06.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.3бBG003000W0010"МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: Пловдив
Улица: "Коматевско шосе" 26
020365729Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4201
Населено място: с. Бенковски
Улица: Индустриална зона, местност Тузли, имот 36.114, ЕКАТТЕ 03839
2716000018.05.201830.01.2023РТД 3000-63BG003000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: с. Покровник
Улица: АГРС Благоевград, изходен пункт С113Р01
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1393
Населено място: с. Иваняне, м. Садината
Улица: ГРС София 4, изходен пункт С056Р01
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1280
Населено място: гр. Нови Искър, землището на Кумарица
Улица: ГРС София 2, изходен пункт С053Р01
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4019
Населено място: зем.на Пловдив,Карловско шосе след Атаро Клима
Улица: АГРС Пловдив Север, изходен пункт С084Р08
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4019
Населено място: землището на Пловдив, до пътен изход Поповица
Улица: АГРС Пловдив ВСИ, изходен пункт С085Р05
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7001
Населено място: югозападно от път Е70, к-ще преди входа на Русе
Улица: АГРС Русе запад, изходен пункт С024Р02 и С024Р03
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене, местност Балевица
Улица: ГРС София 1 - изходен пункт С050Р01
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5180
Населено място: с. Полски Сеновец
Улица: АГРС Полски Сеновец
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Софийска
Община: Ихтиман
Пощенски код: 2050
Населено място: гр. Ихтиман
Улица: АГРС Ихтиман 2, изходен пункт С097Р01
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4017
Населено място: землището на Пловдив на пътя за Асеновград
Улица: АГРС Пловдив Юг, изходен пункт С086Р02
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4101
Населено място: гр. Пловдив
Улица: АГРС КЦМ - изходен пункт С087Р01
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Благоевград
Община: Струмяни
Пощенски код: 2800
Населено място: с. Микрево
Улица: ГИС Сандански
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0142"АКТАЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Пордим" 2
201700160Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8314
Населено място: Дебелт
Улица: ГИС ЕМИ-Дебелт, изходен пункт С062Р01
27112100
27160000
16.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0310"Би енд ем консулт" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: София
Улица: Нишава 33
202244005Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: Димитровград
Улица: Химически комбинат
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27021000
27022000
02.05.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0141"ХИДРОЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1415
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Драгалевци, ул. "Околовръстен път" № 36, ет. 3
204821509Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1415
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Драгалевци, ул. "Околовръстен път" № 36, ет. 3
2716000014.05.201831.10.2019РЗАДС-5800-1552/32-313251BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0140"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Позитано" № 2, ет. 9, ап. 1
204656662Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: гр.София
Улица: бул.България №109, Бизнес център Вертиго, офис 23
2716000013.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG004000S0017ЕТ "Д И Д - Снежана Дамянова"Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: бул. "Бели Лом" № 35А, вх. А, ет. 3, ап. 6
826047762Държава: България
Област: Шумен
Община: Нови Пазар
Пощенски код: 9900
Населено място: гр. Нови пазар
Улица: местност " УВА КЕНАР " ПИ 069022
2711210001.04.2018BG004000Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0122"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: АГРС Търговище за ГРМ на гр. Търговище
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0120СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: АГРС Силистра, ул. Тутракан, ПИ 411432214
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0121"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Исперих
Улица: АГРС Исперих
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0121"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: Газоразпределителна мрежа на гр. Бяла
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0121"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: АГРС Русе Запад и АГРС Русе Изток
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0121"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Разград
Община: Кубрат
Пощенски код: 7300
Населено място: гр. Кубрат
Улица: АГРС Кубрат
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0121"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: АГРС Попово
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0121"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: ГРС 1 и 2 Разград и ГРС Царамил Разград
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0125"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр.Ловеч
Улица: АГРС гр.ловеч, Северна индустриална зона
27111100
27112100
01.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0123"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5225
Населено място: с.Патреш
Улица: ГИС - с.Патреш, имоти №15100 и № 800017300
27111100
27112100
01.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0126"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5232
Населено място: с.Бутово
Улица: ГИС-с.Бутово, имот № 018012 в местонсттта "106-Край село"
27111100
27112100
01.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0124"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5194
Населено място: с.Иванча
Улица: ГИС - с.Иванча
27111100
27112100
01.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0127"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5900
Населено място: гр.Левски
Улица: АГРС гр.Левски, местност "Плевенски трап"
27111100
27112100
01.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0128"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр.Плевен
Улица: местност "Комудара", ЕКАТТЕ 56722, ПИ№679, ПИ№67
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0128"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Плевен
Община: Червен бряг
Пощенски код: 5980
Населено място: гр.Червен бряг
Улица: местност "Водол", ПИ № 248005, ПИ № 24
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0128"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5780
Населено място: с.Дерманци
Улица: местност "Найденовското", ПИ №263, ПИ № 26
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0128"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Ловеч
Община: Летница
Пощенски код: 5570
Населено място: гр.Летница
Улица: местност "Краище", ПИ № 43476.75.73, ПИ № 43
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0129СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: гр.Севлиево
Улица: АГРС "Севлиево", поземлен имот №0638 по КВС на гр.Севлиево
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0114"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр.Враца
Улица: Газоразпределителна мрежа гр.Враца
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0113"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: гр.Мездра
Улица: територията на гр.Мездра
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0112"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр.Монтана
Улица: територията на гр.Монтана
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0131"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Варна
Улица: "Г.Бенковски" 49
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Добрич
Община: Тервел
Пощенски код: 9450
Населено място: гр.Тервел
Улица: територията на гр.Тервел
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: гр.Вълчи дол
Улица: територията на гр.Вълчи дол
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9250
Населено място: гр.Дългопол
Улица: територията на гр.Дългопол
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: територията на гр.добрич
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр.Добрич
Улица: територията на гр.Добрич-изх.точкаС003,изх.пунктС003Р03
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: гр.Каспичан
Улица: територията на гр.Каспичан
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: територията на гр.Шумен
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр.Провадия
Улица: територията на гр.Провадия
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9178
Населено място: гр.Белослав
Улица: територията на гр.Белослав
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0130"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр.Аксаково
Улица: територията на гр.Аксаково
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0111"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: София
Улица: бул. "България" № 109, Бицнес център Вертиго, офис 23
204656662Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: ГРС димитровград, изход към "НЕОХИМ"АД
2711210017.04.201821.12.2021РЗАДС-5800-2173/32-374809BG005800Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0132"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: "Вардар" 1
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0136ЕНЕРГИКО” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Ярослав Вешин“ бл.16, вх. Д, ап. 52
200394045Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 4198
Населено място: с.Граф Игнатиево
Улица: ГИС "Граф Игнатиево"-С125Р01
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0136ЕНЕРГИКО” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Ярослав Вешин“ бл.16, вх. Д, ап. 52
200394045Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 2008
Населено място: с.Страшимирово
Улица: ГРС Страшимирово - изх.пункт С007Р01
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0136ЕНЕРГИКО” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Ярослав Вешин“ бл.16, вх. Д, ап. 52
200394045Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: ГРС Бургас
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0136ЕНЕРГИКО” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Ярослав Вешин“ бл.16, вх. Д, ап. 52
200394045Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: ГРС Димитровград-С072Р01
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0136ЕНЕРГИКО” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Ярослав Вешин“ бл.16, вх. Д, ап. 52
200394045Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2863
Населено място: с.Рупите
Улица: АГРС Петрич
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0134"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр.Сандански, АГРС - гр.Сандански
Улица: бул."Свобода" 18
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0133"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр.Благоевград
Улица: АГРС Благоевград, ул."Славянска" 66
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG004000C0176"ВНН" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7120
Населено място: с. Копривец
Улица: "Бачо Киро" 7
117658694Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: "Васил Априлов" 27
27011100
27011210
27011290
27011900
27012000
27022000
02.04.201805.11.202132-347357BG004000Прекратен
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0135"АРЕСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Алабин" 36
813101815Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2600
Населено място: гр.Дупница, АГРС-гр.Дупница
Улица: "Иван Вазов" 27
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0137"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр.Разлог
Улица: Христо Ботев 52
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0138"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: гр.Петрич
Улица: "Свобода" 3
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0119"КС Газ Трейдинг" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Александър Стамболийски" №27, вх.Б, ет.5, ап.17
204277737Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: ГРС Димитровград-изходен пункт "Неохим"АД
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0119"КС Газ Трейдинг" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Александър Стамболийски" №27, вх.Б, ет.5, ап.17
204277737Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: гр.София
Улица: ГРС София 3-изх.точки С055Р01,С055Р02,С055Р03,С055Р04
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0139"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2500
Населено място: гр.Кюстендил
Улица: "Цар Освободител" 182
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0118"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Филип Кутев" 1
130533432Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр.Асеновград
Улица: пл."Акад.Николай Хайтов" 10а
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6049
Населено място: с.Килитиново
Улица: АГРС"Калитиново", землището на с.Калитиново
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6048
Населено място: с.Преславен
Улица: АГРС"ОС Могила",масив№41,парцел №185 от землището на с.Преславен
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Белово
Пощенски код: 4472
Населено място: с.Дъбравите
Улица: АГРС"Белово", ПИ 41003 по КВС на с.Дъбравите
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр.Чирпан
Улица: АГРС"Чирпан", парцел 138016
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: гр.Съединение
Улица: АГРС"Съединение", местност"Карагьозов кладенец",ПИ301226
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4142
Населено място: с.Стряма
Улица: АГРС"Стряма",ЕКАТТЕ 70010,ПИ 1052463 по КВС на с.Стряма
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4492
Населено място: с.Варвара
Улица: АГРС"Септември",ПИ 387001 по КВС на с.Варвара
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр.Раковски
Улица: АГРС"Раковски", ЕКАТТЕ 99105, ПИ№24026
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4112
Населено място: с.Крумово
Улица: АГРС"Куклен КЦМ", землище с.Крумово ПИ 168 по КВС на с.Крумово
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС"Снтикс СК",ул."В.Левски"№146
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС"Пловдив Север",ЕКАТТЕ№83572,ПИ9004,землище Пловдив север
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр.Стамболийски
Улица: АГРС"Стамболийски",ЕКАТТЕ №51980,ПИ 239 по КВС на гр.Стамболийски
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: АГРС"Пътинженеринг",ул."Цариградско шосе"№53
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0115СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4107
Населено място: с.Брестник
Улица: АГРС "Пловдив Юг", ЕКАТТЕ 06447,ПИ 10169 по КВС на с.Брестник
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0116СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр.Кърджали
Улица: поземлен имот №117.34, ЕКАТТЕ 40909
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.2BG005800S0117СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1360
Населено място: София
Улица: "Адам Мицкевич" 4
131285259Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр.Димитровград
Улица: АГРС Димитровград, парцел №341.27
2711210001.04.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0309"ПИРИН БМК" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2300
Населено място: гр. Перник
Улица: ул. "Средец" 1
204860526Държава: България
Област: Перник
Община: Радомир
Пощенски код: 2400
Населено място: ГАРА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
Улица: СКЛАД АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
27011900
27021000
08.03.2018BG005800Валиден
чл.57а, ал.1 т.1BG005800C0309"ПИРИН БМК" ЕООДДържава: Бълг