НаименованиеАдрес на управлениеЕИКАдрес на ДСАкцизни стокиДата на връчванеДата на прекратяване
“БЛАГОЕВГРАД-БТ” АДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. “Покровнишко шосе” №1
811154751Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. “Покровнишко шосе” №1
22071000, 24022090, 24031910, 24031990, 24039990, 33021090, 33029010, 3302909011.07.2006
“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
22071000, 22072000, 27075000, 27079911, 27079919, 27079999, 27090010, 27090090, 27101211, 27101225, 27101241, 27101245, 27101249, 27101290, 27101921, 27101925, 27101931, 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27101951, 27101962, 27101964, 27101968, 27101971, 27101975, 27101981, 27101983, 27101985, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 27102011, 27102015, 27102017, 27102019, 27102031, 27102035, 27102039, 27102090, 27109900, 27111211, 27111293, 27111294, 27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 27112900, 27132000, 27139090, 29012200, 29051100, 29091990, 38119000, 3826001006.07.2006
“НЕСТИНАРИ ГРУП” ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1574
Населено място: гр. София, район “Слатина”, пощенска кутия №28
Улица: ул. “Искърско шосе” № 7
131334942Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2135
Населено място: с. Яна
Улица: РМЗ, имот 620, район “Кремиковци”
3824909107.07.200622.12.2011
“СОФИЯ-БТ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: бул. “Цар Борис ІІІ” №134
831520311Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр.София
Улица: бул. “Цар Борис ІІІ” 134
22071000, 24022090, 24031910, 24031990, 24039990, 33021090, 33029010, 3302909011.07.200603.06.2016
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Враца
Община: Козлодуй
Пощенски код: 3000
Населено място: с. Крива бара, с. Бутан; с. Софрониево
Улица: Находище “Бутан-юг”
27090010, 2711210005.07.2006
“ВП Брандс Интернешънъл” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: ул. “Георги Кьосеиванов“ №1
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22060039, 22060059, 22060089, 22071000, 22072000, 22082029, 22082040, 22082089, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084051, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089041, 22089069, 22089077, 22089078, 22089099, 33019090, 33021010, 33021040, 3302109012.07.2006
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Враца
Община: Оряхово
Пощенски код: 3300
Населено място: с. Селановци
Улица: Находище “Селановци”
27090010, 27090090, 2711210005.07.2006
“КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, бл. сграда 10, ет. 4
127015636Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. “Георги Раковски “ № 115
22030001, 22030009, 22030010, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 3302109017.08.2006
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 5835
Населено място: гр. Кнежа; гр. Бяла Слатина
Улица: Находище “Маринов Геран”;находище “Бърдарски геран”
27090010, 27090090, 2711210005.07.2006
"ПОЛИСАН" АДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Придунавски булевард" № 18, ет. 3
117693631Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. “Тутракан” , на територията на КТМ
27060000, 27079999, 27090010, 27090090, 27101221, 27101225, 27101245, 27101921, 27101925, 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27101962, 27101964, 27101968, 27101999, 27102011, 27102015, 27102035, 27102039, 38119000, 3826001001.01.200731.07.2018
“ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ПЛОВДИВ” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. “Авксентий Велешки” №23
825212392Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ул. “Кирил Христов” № 5
13.07.200615.07.2008
“ВП Брандс Интернешънъл” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: с. Катуница
Улица: І - 13 К, кв. 32
22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22071000, 22072000, 22087090, 22089077, 2208909912.07.2006
“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: кв. Крайморие, местност Отманли, Нефтен Терминал “Парк Росенец”
27079919, 27079999, 27090090, 27101225, 27101241, 27101245, 27101249, 27101290, 27101931, 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27101962, 27101964, 27101968, 27101971, 27101975, 27101981, 27101983, 27101987, 27101999, 29051100, 29091990, 3811900006.07.200617.02.2014
“ИНСА ОЙЛ” ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Михаил Добромиров" № 118
115624227Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4130
Населено място: с. Белозем
Улица: с.Белозем
22072000, 27073000, 27075000, 27079999, 27090090, 27101221, 27101225, 27101245, 27101249, 27101290, 27101921, 27101925, 27101931, 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27101951, 27101962, 27101964, 27101968, 27101999, 27102011, 27102015, 27102019, 27102031, 27102035, 27102039, 27109900, 38119000, 38260010, 3826009021.07.2006
“ВИНАРНА СЛЪНЧЕВ ЗАМЪК” ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1080
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Лавеле“ 19
130568789Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9860
Населено място: с. Драгоево
Улица: с. Драгоево
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042191, 22042979, 22042980, 22042983, 2204298425.08.200607.01.2013
“СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-ТАБАК” АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: ул. “Стамо Пулев”№1 1
833045174Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: ул.“Стамо Пулев” 1
22071000, 24022090, 24031910, 24031990, 2403999012.07.2006
“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
812114069Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: Бургас
Улица: продуктопровод от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД до ПСБ Ихтиман
06.07.200630.12.2006
“ВИНАРНА СЛЪНЧЕВА ДОЛИНА” ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1080
Населено място: гр. София
Улица: “Лавеле“ 19
130169046Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7740
Населено място: с.Надарево
Улица: с.Надарево
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042191, 22042979, 22042980, 22042983, 2204298425.08.200612.09.2012
“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8104
Населено място: гр. Бургас
Улица: Индустриална зона № 3
812114069Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9260
Населено място: с. Аспарухово
Улица: ПСБ Аспарухово
06.07.200629.12.2006
“ВП Брандс Интернешънъл” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4190
Населено място: гр. Съединение
Улица: УПИ – І “Винпром” кв. 125 – стар план на града
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22042996, 22042998, 22060059, 22060089, 22071000, 22082040, 22082089, 22083079, 22083088, 22085019, 22089038, 22089069, 22089077, 22089078, 2208909912.07.2006
“ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Шар планина", № 33, ет. 5
121658433Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4201
Населено място: с. Бенковски
Улица: с. Бенковски
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190021.08.2006
“ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ” АДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4487
Населено място: с. Виноградец
Улица: с. Виноградец
112537678Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4487
Населено място: с. Виноградец
Улица: с. Виноградец
22030001, 22030009, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042291, 22042293, 22042294, 22042297, 22042298, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042993, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22083082, 22083088, 22084039, 22084099, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907821.08.2006
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: гр. Долни Дъбник
Улица: Находище “Долни Луковит” и находище “Долни Луковит – запад"
27090010, 27090090, 2711210005.07.2006
"ЛИТЕКС" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1756
Населено място: София
Улица: "Лъчезар Станчев", ет. 14 № 3
110060025Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: Ловеч
Улица: Газохранилище Литекс
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190017.07.2006
“КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост 4, Бизнес парк София № 1, бл. сграда 10, ет. 4
127015636Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. “Свети Димитър Солунски“ № 62
21069020, 22030001, 22030009, 22030010, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 33021040, 3302109021.08.2006
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5865
Населено място: с. Староселци
Улица: Находище “Староселци”
27090010, 27090090, 2711210005.07.2006
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: гр. Долни Дъбник
Улица: Находище “Долни Дъбник” и находище “Горни Дъбник”
27090010, 27090090, 2711210005.07.2006
“ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: бул. "6-ти септември" № 113
825399928Държава: България
Област: Ямбол
Община:
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: Индустриална зона ПИ 87374.511.14 стар инд. 7090
12.07.200602.02.2009
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. Стефан Караджа № 2
824033568Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: гр. Долни Дъбник
Улица: Нефтосъбирателен пункт “Централни подготвителни съоръжения”
05.07.200614.08.2009
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. Стефан Караджа № 2
824033568Държава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9660
Населено място: с. Българево
Улица: Находище “Българево”
2711210005.07.200611.02.2011
“ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр.Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: гр. Стралджа
Улица: УПИ – ХVІ 1764, кв. 138
22042183, 22042979, 22042980, 2204298412.07.200627.04.2011
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. Стефан Караджа № 2
824033568Държава: България
Област: Добрич
Община: Шабла
Пощенски код: 9670
Населено място: с. Дуранкулак
Улица: Находище “Дуранкулак”
2711210005.07.200611.02.2011
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Добрич
Община: Шабла
Пощенски код: 9684
Населено място: с. Тюленово
Улица: Находище “Тюленово”
27090090, 2711210005.07.2006
"БУРГАСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна, кв. Левски
Улица: ул. "Георги Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 2, ап. 84
103638123Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Промишлена зона “Победа”, УПИ – VІІ, кв.20
01.07.200702.09.2010
“ЛВК – ВИНПРОМ” АДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: бул. “29-ти януари“ № 8
125017325Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: бул. “29-ти януари“ № 8
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22060010, 22071000, 22072000, 22082012, 22082029, 22082040, 22082062, 22082089, 22084011, 22084051, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089048, 22089054, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 2208907817.07.2006
“ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: гр. Долни Дъбник
Улица: ул. “Христо Янчев” № 57
114138293Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: гр.Долни Дъбник
Улица: територията на община Долни Дъбник
2711110012.07.200630.11.2007
"НАФТЕКС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "Братя Миладинови" № 22А
121904244Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: район Аспарухово, "Южна промишлена зона"
22072000, 27090090, 27101245, 27101249, 27101270, 27101290, 27101921, 27101925, 27101929, 27101943, 27101946, 27101947, 27101964, 27102011, 38119000, 3826001007.07.200626.09.2013
“КНЕЖА ГАЗ” ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: община Кнежа
Пощенски код: 3230
Населено място: гр. Кнежа
Улица: ул. “Марин Боев” № 73
106063695Държава: България
Област: Плевен
Община: Кнежа
Пощенски код: 3230
Населено място: гр.Кнежа
Улица: територията на община Кнежа
12.07.200616.11.2007
“ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: бул. "6-ти септември" № 113
825399928Държава: България
Област: Плевен
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: “Вит” 7
12.07.200602.02.2009
"ВИНИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: “Алабин“ 48
119030898Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен, Промишлена зона гр. Сливен
Улица: бул. "Цар Симеон" № 51, парцел І, квартал 28
22041093, 22041098, 22042138, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042918, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089048, 22089069, 22089071, 22089077, 22089078, 2208909924.07.200610.05.2016
"НАФТЕКС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "Братя Миладинови"№ 22А
121904244Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ПБ Пиргово, имоти № 279, 51, 308, 253
27101141, 27101145, 27101941, 27101945, 27101949, 27101981, 27101983, 27101987, 27101993, 27101999, 29023000, 29024100, 38119000, 3824909114.07.200627.10.2011
“АИБО – С” ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4002
Населено място: Пловдив
Улица: ул. “Доктор Добрев” № 3, ет.1
115102268Държава: България
Област: Пловдив
Община: Съединение
Пощенски код: 4192
Населено място: с.Царимир
Улица: Стопански двор
27075000, 27101921, 27101943, 27101947, 27101948, 3811900021.07.2006
“ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: "Промишлена зона"
102036786Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: Черноморска махала
27.07.200615.09.2010
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. “Магистрална“ № 12
14.07.200611.03.2008
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: Западна промишлена зона
14.07.200614.04.2008
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Градинарска“ № 5
14.07.200614.04.2008
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. “Покровнишко шосе” № 1
14.07.200613.02.2008
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: ул. “Мито Орозов“ № 32
14.07.200630.11.2007
"НАФТЕКС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "Братя Миладинови" № 22А
121904244Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: гр. Каспичан
Улица: УПИ – ІІ, кв. 116
14.07.200630.04.2010
ЕТ “ИВЕНА КОМЕРС – ВАЛЕНТИН ШОТЕВ”Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр.София
Улица: “Джеймс Баучер“ № 116, ет. 1 ап. 1
030233149Държава: България
Област: Софийска
Община: Долна баня
Пощенски код: 2040
Населено място: гр. Долна баня
Улица: -- --
22041098, 22042109, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042196, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22042995, 22042996, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089048, 22089069, 22089071, 2208907801.07.200608.04.2016
"НАФТЕКС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "Братя Миладинови"№ 22А
121904244Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: Индустриален квартал, УПИ – ІІІ, кв. 603 603
27101141, 27101145, 27101941, 27101945, 27101949, 27101981, 27101983, 27101987, 27101993, 27101999, 38119000, 3824909107.07.200627.10.2011
"НАФТЕКС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: ул. "Търговска" № 12, хотел "Ловеч"
121904244Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриална" № 1, имот № 271
22072000, 27101245, 27101249, 27101270, 27101921, 27101925, 27101943, 27101946, 27101947, 27102011, 38119000, 3826001007.07.200614.08.2015
“ВИНАРСКА ИЗБА СУНГУРЛАРЕ” ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр.Карнобат
Улица: "Стара планина" 101
131195962Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8464
Населено място: с. Грозден
Улица: с. Грозден
07.08.200612.10.2009
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. “Индустриална“ № 47
14.07.200614.04.2008
“ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: "Промишлена зона"
102036786Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: Промишлена зона
22041011, 22042113, 22042138, 22042142, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042279, 22042280, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089069, 22089078, 33021010, 3302109027.07.2006
"НАФТЕКС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "Братя Миладинови" № 22А
121904244Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1271
Населено място: гр. София
Улица: кв. Илиенци, УПИ –ІІ, кв. 1, кад. лист. 60/71, имот № 6
07.07.200602.06.2008
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: кв. “Индустриален”, ул. “Керамика“ № 2
14.07.200631.08.2007
"НАФТЕКС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: "Братя Миладинови" № 22А
121904244Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Васил Левски" № 111-121
14.07.200630.04.2010
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. “Кукленско шосе“ № 17
14.07.200628.01.2008
“ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: "Промишлена зона"
102036786Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8210
Населено място: гр. Каблешково
Улица: ул. “Райна Княгиня” 2
27.07.200614.07.2010
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: София
Община: Правец
Пощенски код: 2161
Населено място: гр. Правец
Улица: пл. “Тодор Живков” – хотел “Правец Палас”
14.07.200630.11.2007
“СУХИНДОЛ ИСТЕЙТ” ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: “Росица“, вх.Б, ет.2, ап.4 193
104668655Държава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5940
Населено място: гр. Никопол
Улица: “Ал. Стамболийски“ 28
22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298405.07.2006
“КАВАРНА ГАЗ” ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9650
Населено място: гр. Каварна
Улица: “Добротица” № 23
124058739Държава: България
Област: Добрич
Община: Каварна
Пощенски код: 9650
Населено място: гр. Каварна
Улица: територията на община Каварна 9650, област Добрич
06.07.200606.11.2007
ЕТ “ИВЕНА КОМЕРС – ВАЛЕНТИН ШОТЕВ”Държава: България
Област: София
Община: гр.София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: “Джеймс Баучер“ 116
030233149Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: Стоково тържище склад№336
01.01.2007
“АГРИМА” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1111
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Постоянство“ № 67А
831607255Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: ул. “Пловдивско шосе” № 2
14.07.200631.08.2007
“НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: “Братя Миладинови” № 22А
121904244Държава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5959
Населено място: гр. Сомовит
Улица: имот № 87
02.05.200730.04.2010
“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8460
Населено място: с. Славянци
Улица: ,
102073336Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8470
Населено място: гр. Сунгурларе
Улица: ул. “Г. Димитров” № 33-35
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042191, 22042195, 22042196, 22042279, 22042280, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042990, 22042991, 22051010, 22059010, 22071000, 2208204029.08.2006
“ВИНКОМ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: Промишлена зона
102053611Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ж.к. “Славейков”, ул. “Янко Комитов“ № 6
27.07.200620.12.2007
“ЛОМСКО ПИВО” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: гр. София
Улица: “Позитано“ № 9А, ет. 5, ап. 15
111008825Държава: България
Област: Монтана
Община: Лом
Пощенски код: 3600
Населено място: гр. Лом
Улица: “Ал. Стамболийски“ 43
22030001, 2203001005.09.2006
“НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: “Братя Миладинови” № 22А
121904244Държава: България
Област: Търговище
Община:
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Промишлена зона, УПИ, кв. ХХХІV, имот № 3049
01.01.2007
“НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: “Братя Миладинови” № 22А
121904244Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр.Благоевград
Улица: “Георги Попов” 2
02.05.200730.04.2010
ЕТ “ИВЕНА КОМЕРС – ВАЛЕНТИН ШОТЕВ”Държава: България
Област: София
Община: гр.София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: “Джеймс Баучер“ 116
030233149Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр.Бургас
Улица: “Индустриална“ 47
01.07.2006
“НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: “Братя Миладинови” № 22А
121904244Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: Враца
Улица: Промишлена зона, УПИ, парцел VІ, кв.8
01.01.2007
“ПРОЕКТ ТРЕЙД” ООДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: ж.к.“Хаджи Димитър“ бл.67,вх.В,ап.65
131331063Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: “София” 29
16.10.200618.12.2007
ЕТ “ИВЕНА КОМЕРС – ВАЛЕНТИН ШОТЕВ”Държава: България
Област: София
Община: гр.София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: “Джеймс Баучер“ 116
030233149Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: “Филип Кутев“ 137
01.07.2006
“НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: “Братя Миладинови” № 22А
121904244Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: кв. Индустриален, УПИ – ІV,имот № 5344
02.05.200730.04.2010
"ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: кв. Чайка, бл. 60, вх. В, ет. 1, ап.5
813159505Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: Кв. Аспарухово, ул. "Народни будители", УПИ-V, план №27
27111297, 2711139701.01.200710.09.2014
“ВИНПРОМ-РУСЕ” АДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7012
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. “Трети март“ № 44
202732556Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7012
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. “Трети март“ № 44
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082012, 22082029, 22082040, 22082062, 22082089, 22084031, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22089048, 22089069, 22089071, 2208907804.08.200605.07.2017
ЕТ “ИВЕНА КОМЕРС – ВАЛЕНТИН ШОТЕВ”Държава: България
Област: София
Община: гр.София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: “Джеймс Баучер“ 116
030233149Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. “Възраждане“ 4
01.07.2006
“НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: “Братя Миладинови” № 22А
121904244Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. “Околовръстен път” 4
02.05.200730.04.2010
ЕТ “ИВЕНА КОМЕРС – ВАЛЕНТИН ШОТЕВ”Държава: България
Област: София
Община: гр.София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: “Джеймс Баучер“ 116
030233149Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр.Пазарджик
Улица: "Мильо Войвода" 5
01.01.2007
“БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: “Стефан Караджа” № 2
131184930Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5886
Населено място: с. Дисевица
Улица: с. Дисевица
27090010, 27090090, 27101221, 27101225, 27101947, 2710196401.11.2006
“ДОМЕЙН БОЙАР” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1407
Населено място: гр.София
Улица: ул. “Златен рог” 20-22
122078052Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8930
Населено място: с. Кортен
Улица: с. Кортен 8930
20.07.200617.06.2008
“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8460
Населено място: с. Славянци
Улица: ,
102073336Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8440
Населено място: с. Лозарево
Улица: с. Лозарево
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042191, 22042210, 22042279, 22042280, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 33021010, 3302109029.08.2006
“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8460
Населено място: с. Славянци
Улица:
102073336Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8468
Населено място: с. Черница
Улица: с. Черница
29.08.200605.05.2010
“СПАРК” АДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен, кв. "Индустриален"
Улица: ул. “Светлина“ 7 Б
119035809Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен, кв. "Индустриален"
Улица: ул. “Светлина“ №7 Б
22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22071000, 22072000, 22082040, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089056, 22089069, 2208907721.08.200623.06.2017
“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8460
Населено място: с. Славянци
Улица: ,
102073336Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр. Карнобат
Улица: Промишлена зона
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298429.08.2006
“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8460
Населено място: с. Славянци
Улица: ,
102073336Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8460
Населено място: с. Славянци
Улица: с. Славянци
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298429.08.2006
“СЕЛЕКТ ДИСТИЛЪРИ” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1619
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. “Карпузица”, ул. “Всеволод Гаршин“ № 8
130847073Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1619
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. “Карпузица”, ул. “Всеволод Гаршин“ № 8
28.07.200620.12.2007
“ДОМЕЙН БОЙАР” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1407
Населено място: гр.София
Улица: ул. “Златен рог” 20-22
122078052Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: “Промишлена зона”, квартал 10, “Старозагорско шосе” 10
20.07.200617.06.2008
“ДОМЕЙН МЕНАДА” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София, ж.к."Младост" 4
Улица: Бизнеспарк София 1, сграда 12,вх. Б, ет. 3 ап. 306
040488269Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр.Стара Загора
Улица: ул. “Хаджи Д. Асенов“ № 1
22041094, 22041098, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042279, 22042280, 22042282, 22042283, 22042284, 22042978, 22042979, 22042980, 22042982, 22042983, 22042984, 22042995, 22042997, 22042998, 22051010, 22059010, 22060059, 22060089, 22071000, 22082012, 22082014, 22082029, 22082040, 22082089, 22083011, 22083030, 22083041, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22084011, 22085011, 22086011, 22086019, 22086091, 22087010, 22087090, 22089041, 22089045, 22089054, 22089056, 22089069, 22089078, 3302101017.07.2006
"ГАЗТРЕЙД" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цариградско шосе" № 62, ет. 2
121847398Държава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: гр. Костинброд
Улица: местност "Прогона", ПИ № 4460
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 29011000, 2901220030.01.2007
“ПЕТРОЛ ДРАГИЧЕВО” ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2351
Населено място: с. Драгичево
Улица: с. Драгичево
113507403Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2351
Населено място: с. Драгичево, петролна база Драгичево
Улица: с. Драгичево
22.08.200602.11.2007
“СЕЛЕКТ ДИСТИЛЪРИ” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1619
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. “Карпузица”, ул. “Всеволод Гаршин“ № 8
130847073Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1619
Населено място: гр. София
Улица: кв. “Суходол”, ул. “Бъдеще“ № 4
11.12.200630.11.2007
“ДОКТОРС” ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1231
Населено място: гр. София
Улица: район Връбница, бул. “Ломско шосе“ № 218
130564278Държава: България
Област: Софийска
Община: Годеч
Пощенски код: 2250
Населено място: с. Гинци
Улица: парцел III, кв. 4
22071000, 22082029, 22082040, 22085011, 22086011, 22087010, 22089041, 22089069, 22089078, 33021010, 3302109025.08.2006
“ХОВЕ” ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5963
Населено място: с. Муселиево
Улица: с. Муселиево
824032968Държава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5963
Населено място: с. Муселиево
Улица: с. Муселиево -
22082029, 22082040, 22082089, 22087010, 22087090, 22089038, 22089045, 22089048, 22089056, 2208907107.09.2006
“БОНИДЕКС” ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: Бивш стопански двор, обект № 18
825009335Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: Бивш стопански двор, обект № 18
22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041091, 22042111, 22042180, 22042185, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22083082, 22083088, 22084011, 22084039, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089041, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907818.08.2006
“ДОМЕЙН БОЙАР” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1407
Населено място: гр.София
Улица: ул. “Златен рог” 20-22
122078052Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: бул. “Велики Преслав” 71
12.07.200612.04.2010
“ТОПЛИВО” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. “Солунска” № 2
831924394Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: София/“Кремиковци” Индустриална зона
Улица: Топливо газ–Кремиковци, парцел І – 25 квартал № 2, местност НПЗ “Креми
21.07.200630.04.2009
"ВИНИ" АДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: “Цар Симеон“ 51
119030898Държава: България
Област: Сливен
Община:
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: Промишлена зона гр. Сливен, парцел ІІ, квартал 25
"ВИНИ" АДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: “Цар Симеон“ 51
119030898Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: Промишлена зона гр. Сливен, парцел ІІ, квартал 25
24.07.200628.12.2007
“ДОМЕЙН МЕНАДА” ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ул. “Хаджи Д. Асенов“ № 1
040488269Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6060
Населено място: с. Дълбоки
Улица: с. Дълбоки
17.07.200626.04.2010
"ВИНИ" АДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: “Цар Симеон“ 51
119030898Държава: България
Област: Сливен
Община:
Пощенски код: 8878
Населено място: с. Блатец
Улица: местност “Селището”
24.07.200628.11.2008
“ВИНАЛ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: ул. “Джеймс Баучер“ № 116
110014889Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: ул. “Александър Кусев“ № 37
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042191, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042290, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042990, 22042991, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082012, 22082029, 22082040, 22082062, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089048, 22089056, 22089069, 22089071, 22089077, 22089078, 33021010, 3302104009.08.2006
"ВИНИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: “Алабин“ 48
119030898Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8895
Населено място: гр. Шивачево
Улица: Парцел № І от квартал № 86-а
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042918, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2206001024.07.200625.07.2014
“ДОМЕЙН МЕНАДА” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София, ж.к."Младост" 4
Улица: Бизнеспарк София 1, сграда 12,вх. Б, ет. 3 ап. 306
040488269Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6061
Населено място: с. Оряховица
Улица: с. Оряховица
22042958, 22042979, 22042980, 22042982, 2204298317.07.200615.10.2013
"ВИНИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: “Алабин“ 48
119030898Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8900
Населено място: гр. Нова Загора
Улица: Парцел V1 от квартал № 207
22042918, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2206001024.07.200624.04.2012
“КАМЕНИЦА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4017
Населено място: гр. Пловдив
Улица: район Централен, бул. “Източен“ № 69
825347340Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: Северна индустриална зона
22030001, 22030009, 22030010, 22060039, 22060051, 2206005917.07.2006
“ДОМ БОЙАР” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1407
Населено място: гр.София
Улица: ул. “Златен рог” 20-22
117007363Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8930
Населено място: с. Кортен
Улица: с. Кортен 8930
20.07.200608.04.2008
“ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ” АДДържава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Исперих
Улица: ул. “Васил Левски“ № 67
127515207Държава: България
Област: Разград
Община: Исперих
Пощенски код: 7400
Населено място: гр. Исперих
Улица: Индустриална зона
22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22060010, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089048, 22089056, 22089069, 22089071, 22089077, 22089078, 2208909906.10.2006
“ГАЛАКС ОЙЛ” EООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: Промишлена зона - Запад
828063345Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: Промишлена зона - Запад
06.07.200626.10.2010
ВИНАРСКА ИЗБА “РОЗОВА ДОЛИНА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4300
Населено място: гр. Карлово
Улица: “Беш бунар“ № 1
115040578Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4360
Населено място: гр. Баня
Улица: поземлен имот 116, местност “Меча дупка”
22042184, 22042191, 22042193, 22042997, 22042998, 22051010, 22071000, 22082029, 22082040, 2208208914.07.2006
“ВИНАРСКА КЪЩА - САКАР” АДДържава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: гр. Любимец
Улица: ул. “Шар планина“ № 2
126048619Държава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: гр. Любимец
Улица: ул. “Шар планина“ № 2
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042918, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22086011, 22086019, 22089069, 2208907817.07.200622.10.2014
“КАМЕНИЦА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. “Източен“ 65
825347340Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул."Източен" 65
22030001, 22030009, 22030010, 22060039, 22060051, 2206005917.07.200621.01.2016
“Клас Олио” ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: с. Карапелит
124538713Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: .... -
3824909114.07.200621.10.2011
ВИНАРСКА ИЗБА “РОЗОВА ДОЛИНА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община:
Пощенски код: 4300
Населено място: гр. Карлово 4300
Улица: “Беш бунар“ № 1
115040578Държава: България
Област: Пловдив
Община:
Пощенски код: 4360
Населено място: гр. Баня
Улица: поземлен имот 116, местност “Меча дупка” – бутилков цех
14.07.200629.07.2008
“ВИЛА ЯМБОЛ” ЕАДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: кв. “Индустриална зона”
128565031Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8680
Населено място: гр. Стралджа
Улица: кв. “Индустриална зона”
22042979, 22042980, 22042983, 2204298417.07.2006
“КАМЕНИЦА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. “Капитан Райчо“ № 95
825347340Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. “Вит“ № 5
17.07.200612.05.2010
“КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: Разлог
Улица: пл. "Преображение" № 2
131267835Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Велинград, химически завод "Кристал химия".
Улица: "Кристал" № 7
27071090, 27101225, 27101245, 27101921, 27101943, 27101948, 27101964, 27101999, 27102011, 29051100, 3826001006.07.200623.10.2014
“КАМЕНИЦА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. “Капитан Райчо“ № 95
825347340Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. “Янко Комитов“ № 5
17.07.200631.10.2006
“ВИНПРОМ АЛВИНА” ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Цариброд" № 47, ет. 1
834025349Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: бул. “25-ти септември“ № 76
22030001, 22030009, 22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22051010, 22051090, 22060059, 22071000, 22082029, 22082040, 22085011, 22086011, 22087010, 22089048, 22089056, 2208907127.07.200622.02.2018
“ВИЛА ЯМБОЛ” ЕАДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр.Ямбол
Улица: кв. “Индустриална зона”
128565031Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: кв. “Индустриална зона”
22041094, 22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22060039, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22083071, 22083082, 22084011, 22085011, 22086011, 22086019, 22087010, 22089033, 22089041, 22089069, 22089077, 2208907817.07.2006
"ПОЛИХИМ-СС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: бл. 12, ап. 45 "Деде Агач" №17
831233875Държава: България
Област: Плевен
Община: Луковит
Пощенски код: 5770
Населено място: гр. Луковит
Улица: "Възраждане" 139
30.06.200603.10.2008
“ЛЯСКОВЕЦ” ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: гр. Лясковец
Улица: ул. “Максим Райкович“ № 33
104592568Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: гр. Лясковец
Улица: ул. “Максим Райкович“ № 28
22041098, 22042106, 22042109, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042910, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22060039, 22060059, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22089033, 22089038, 22089069, 2208907813.09.2006
“СТАРАТА ИЗБА-ПЪРВЕНЕЦ” ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.к. “Тракия“, бл. 239, вх. В, ет. 5, ап. 15
115806123Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4111
Населено място: с. Храбрино
Улица: с. Храбрино
22042179, 22042180, 22042979, 22042980, 22051010, 2205901003.08.200607.11.2017
“ВИНПРОМ ШУМЕН” АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. “Велики Преслав“ 71
127024165Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр.Шумен
Улица: бул. “Велики Преслав“ 71
12.07.200608.04.2008
“ЮНИФАЙТ ДИСТИЛЪРС” ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Пробуда” 12 А
831045713Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Пробуда” 12 А
22071000, 22082029, 22082040, 22083082, 22085011, 22086011, 22086019, 22087010, 22089056, 22089069, 22089077, 22089099, 33021010, 3302109012.07.200602.05.2012
ЕТ “КРАСИМИРА КОСТОВА – МИРА”Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: промишлена зона "Соколовец" п.к. 119
811130750Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: промишлена зона “Соколовец”
22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042997, 2204299828.06.2006
“ЗАРА-Е” ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора кв. Индустриален
Улица: “Индустриална” №1
833093660Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6050
Населено място: с. Хрищени
Улица: Новозагорско шосе № 1, ПИ 77476.507.58
27101943, 27101946, 27101947, 27102011, 27102015, 27102017, 27111211, 27111219, 27111291, 27111293, 27111294, 27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 38119000, 3826001025.08.2006
ЕТ “КРАСИМИРА КОСТОВА – МИРА”Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: промишлена зона "Соколовец" п.к. 119
811130750Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2819
Населено място: с. Хърсово
Улица: с. Хърсово
22042182, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042980, 22042982, 2204298428.06.2006
“ШАТО ДАНУБИЯ” АДДържава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр. Две могили
Улица: бул. “България“ № 124
117629550Държава: България
Област: Русе
Община: Две могили
Пощенски код: 7150
Населено място: гр. Две могили
Улица: бул. “България” № 124
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901030.06.2006
“БМВ-2000” ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2007
Населено място: Благоевград
Улица: ул. “Георги Попов” № 1
101509396Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: УПИ XVII, квартал 2 по плана на Промишлена зона
27101245, 27101249, 27101943, 27102011, 3811900016.10.2006
“НОРДИКС” ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4199
Населено място: с. Труд
Улица: с. Труд
825341001Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4199
Населено място: с. Труд
Улица: с. Труд
22041011, 22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22083082, 22083088, 22084039, 22084099, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089056, 22089069, 22089077, 22089078, 2208909921.08.2006
"ЛОВИКО ЛОЗАРИ" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. “Росица” № 156
131068107Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. “Росица” 156
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22042997, 22042998, 22051010, 22059010, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089048, 22089069, 22089071, 22089077, 22089078, 3302101014.07.2006
“ВИНПРОМ” АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ж.к. “Дълга лъка”
104055430Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ж.к. “Дълга лъка”
22042198, 22042998, 22071000, 22082029, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089069, 22089077, 2208907825.07.2006
“ВЕТРЕН КОМЕРС” ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4480
Населено място: гр. Ветрен
Улица: “Шеста“ № 3
112614345Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4480
Населено място: гр. Ветрен
Улица: “Шеста“ № 3
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901003.07.2006
“БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС” ЕАДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: Драган Цанков № 172
131548597Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе, Свободна зона - Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 70
01.01.2007
“СТАР – 7” ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: ет.3, офис 6 “Ив. Вазов” № 4
114539457Държава: България
Област: Плевен
Община: Пордим
Пощенски код: 5898
Населено място: гр. Пордим
Улица: УПИ І, кв.76
02.06.2010
“ШАТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5060
Населено място: с. Ресен
Улица: “Хотнишка“ № 1
130310963Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5060
Населено място: с. Ресен
Улица: с. Ресен
22042194, 22051010, 2207100004.07.200627.04.2011
“ВИНПРОМ” АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ж.к. “Дълга лъка”
104055430Държава: България
Област: Плевен
Община: Никопол
Пощенски код: 5940
Населено място: гр. Никопол
Улица: ул. “Александър Стамболийски” № 28
2206008125.07.200630.11.2018
"ЛОВИКО ЛОЗАРИ" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. “Росица” № 156
131068107Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5200
Населено място: гр. Павликени
Улица: ул. “Атанас Хаджиславчев” 57
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901014.07.200620.03.2017
“ТОТАЛ ВИНИ - гр. Лясковец” ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5140
Населено място: гр. Лясковец
Улица: “Максим Райкович“ № 37 В
104578390Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Стражица
Пощенски код: 5160
Населено място: с. Камен
Улица: “Търговска” № 91
22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22060051, 22060059, 22060081, 2206008901.01.2007
“НОВИКО – НОРД” EООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: ул. “Лозарска“ № 4
115782490Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: кв. “Индустриален”
03.08.200627.04.2010
“НОВОСЕЛСКА ГЪМЗА” АДДържава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: ап. 1, ул. “Дунавска“ № 42
105022770Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3704
Населено място: с. Ново село
Улица: с. Ново село
22042178, 22042179, 22042180, 22042182, 22042183, 22042278, 22042978, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22082029, 22082040, 22082089, 22089048, 2208907118.08.2006
"ЛОВИКО ЛОЗАРИ" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. “Росица” 156
131068107Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6230
Населено място: с. Свобода
Улица: ул. “Росица” 156
14.07.200622.10.2007
“НОВИКО – НОРД” EООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: ул. “Лозарска“ № 4
115782490Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: ул. “Лозарска” № 4
22041098, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042997, 22042998, 22051010, 22059010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 2206008903.08.200612.07.2016
“ТОТАЛ ВИНИ - гр. Лясковец” ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община:
Пощенски код: 5140
Населено място: гр. Лясковец
Улица: “Максим Райкович“ № 37 В
104578390Държава: България
Област: Велико Търново
Община:
Пощенски код: 5140
Населено място: гр. Лясковец
Улица: “Оборище“ № 24
01.01.200708.04.2010
“ВИНИВЕЛ” ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. “Райко Даскалов“ № 72
115118436Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6570
Населено място: гр. Ивайловград
Улица: ул. “Капитан Петко войвода“ № 18
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042238, 22042278, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298410.07.2006
“ЛЪЧЕЗАР 1” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2260
Населено място: гр. Своге
Улица: ул. “Бисер“ № 5
122076852Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. Първомай
Улица: "Буздлуджа", имот на ТПК "Единство" 3
2208907724.08.200611.02.2016
“ВИНАРСКА ИЗБА КЕХЛИБАР” ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ет. 1, ап. 1 “Ангел Войвода” №35-37
121663373Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1252
Населено място: с. Световрачане
Улица: -
22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042124, 22042128, 22042131, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042147, 22042161, 22042166, 22042168, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042198, 22042278, 22042910, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042990, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082040, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907813.09.2006
“ВИНАРНА ПОЛОМИЕ 1959” АДДържава: България
Област: Монтана
Община: Лом
Пощенски код: 3600
Населено място: гр. Лом
Улица: ул. “Белоградчишко шосе” № 13
111561384Държава: България
Област: Монтана
Община: Лом
Пощенски код: 3600
Населено място: гр. Лом
Улица: ул. “Белоградчишко шосе“ № 13
22042179, 22042180, 22042979, 22042980, 2204298224.08.200610.12.2013
“ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА – ШАТО РОСЕНОВО” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8318
Населено място: с. Росеново
Улица: с. Росеново
102200787Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8318
Населено място: с. Росеново
Улица: с. Росеново
22042178, 22042180, 22042183, 22042184, 22042980, 22042983, 2204298421.08.200625.05.2018
“ВИНТЕХПРОМ” АДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Мильо войвода" №6
112033856Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: "Мильо войвода" №6
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042191, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 2205101029.08.2006
“ТЕЛИШ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Якубица", офис 2-3 7А
114056661Държава: България
Област: Плевен
Община: Червен бряг
Пощенски код: 5990
Населено място: с. Телиш
Улица: ул. “Цанко Церковски” 2
22041011, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042112, 22042113, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042148, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 2204298208.09.200604.07.2018
“БОЛЯРКА ВТ” АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. “Христо Ботев“ № 90
119064594Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. “Христо Ботев“ № 90
22030001, 22030009, 22030010, 22060059, 2206008917.07.2006
“ВИНАРСКА ИЗБА “ХАН КРУМ” АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9863
Населено място: с. Хан Крум
Улица: с. Хан Крум
127560469Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9863
Населено място: с. Хан Крум
Улица: с. Хан Крум
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22071000, 22082029, 22082040, 2208208921.08.200621.05.2018
“ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА – ШАТО РОСЕНОВО” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8318
Населено място: с. Росеново
Улица: с. Росеново
102200787Държава: България
Област: Пловдив
Община:
Пощенски код: 4210
Населено място: гр. Стамболийски
Улица: Бул. “Търговски” № 100
21.08.200629.03.2007
“БИОТЕСТ” ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: ул. “Света Троица", Магазин на изба "Свобода", ет. 1 № 75, 77
833157390Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6230
Населено място: с. Свобода
Улица: с. Свобода
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 22051090, 22059010, 22071000, 22082029, 22082040, 22086011, 22087010, 22087090, 22089038, 22089048, 22089056, 22089071, 2208907801.01.2007
“НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Княз Александър Батенберг“ № 1
130564805Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: Северна индустриална зона, Димитровградско шосе,Винпром Хасково
22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042958, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042997, 22060059, 2206008903.08.200717.10.2013
“ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА – ШАТО РОСЕНОВО” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8318
Населено място: с. Росеново
Улица: с. Росеново
102200787Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9863
Населено място: с. Хан Крум
Улица: с. Хан Крум
01.01.200725.06.2010
“СТАРХО СО” ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с. Брестовица
Улица: ул. "Момчил Войвода" № 9
825362431Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с. Брестовица
Улица: Парцел VI
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042238, 22042278, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22060059, 22060089, 22082029, 22082040, 22082089, 22087010, 2208709014.07.2006
“НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Княз Александър Батенберг“ № 1
130564805Държава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6362
Населено място: с. Стамболово
Улица: Изба Стамболово
22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042997, 22060059, 2206008903.08.200607.08.2015
“ДИОНИСИЙ” ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: ул. “Панайот Хитов“, Промишлена зона
111559248Държава: България
Област: Търговище
Община: Попово
Пощенски код: 7800
Населено място: гр. Попово
Улица: ул. “Панайот Хитов“, Промишлена зона
24.07.200609.09.2008
“ЗАГРЕЙ” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. Първомай
Улица: Ул. “Игликa” 30
115793939Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4282
Населено място: с. Татарево
Улица: с. Татарево
22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 2204299801.01.2007
“ВИНСАН” ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ул. "Свобода" № 45
811172991Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански, местност Мухово
Улица: Винарска изба "Свети Врач"
2204298311.07.200609.12.2010
“СИНЕВА” ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: СЕВЛИЕВО
Улица: ж. к. “Д-р Атанас Москов” бл. 22А
107519358Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: СЕВЛИЕВО
Улица: ж. к. “Д-р Атанас Москов” №22А
22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901021.08.200614.03.2016
“ВИНЗАВОД” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: бул. “България“ № 75
115040215Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: бул. “България“ № 75
22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042278, 22042279, 22042280, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042990, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22083082, 22083088, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089056, 22089069, 22089077, 2208907822.08.2006
“ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр. Перущица
Улица: ,
115035200Държава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр. Перущица
Улица: имот с № 000472 в землището на гр. Перущица
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22082040, 2208208921.08.200622.06.2018
“ЕКОПРОМ” ООДДържава: България
Област: Враца
Община: Оряхово
Пощенски код: 3301
Населено място: с. Селановци
Улица: ул. “Андрей Николов“ № 15
106516708Държава: България
Област: Враца
Община: Оряхово
Пощенски код: 3301
Населено място: с. Селановци
Улица: с. Селановци
22071000, 2207200018.09.200623.02.2011
“СЪНДАЙЛ УАЙНЪРИ” ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: бул. "Булаир" № 9, ет. 5
128570854Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8635
Населено място: с. Хаджидимитрово
Улица: с. Хаджидимитрово
22041093, 22042127, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042191, 22042194, 22042198, 22042279, 22042280, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 22051010, 22060059, 22082029, 2208204029.06.2006
“ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр. Перущица
Улица: ,
115035200Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4107
Населено място: с. Брестник
Улица: с. Брестник
22042979, 22042980, 22042983, 2204298421.08.200620.05.2015
“ВИНПРОМ-ДУПНИЦА” АДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. “Разметаница“ № 36
109052405Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. “Разметаница“ № 36
11.09.200625.08.2008
“ВИНЕКС ПРЕСЛАВ” АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9850
Населено място: гр. Велики Преслав
Улица: Индустриална зона
127016097Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9850
Населено място: гр. Велики Преслав
Улица: индустриална зона
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089048, 22089056, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907821.08.2006
“ВИНЗАВОД” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: бул. “България“ № 75
115040215Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: бул. “Плиска“ № 7
28.07.200610.05.2010
“ВИНПРОМ МОНТАНА” АДДържава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: ул. “Индустриална“ № 4
111009025Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: ул. “Индустриална“ № 4
24.08.200626.03.2009
“ВИНЕКС ПРЕСЛАВ” АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9850
Населено място: гр. Велики Преслав
Улица: Индустриална зона
127016097Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9863
Населено място: с. Хан Крум
Улица: УПИ І, квартал 23
22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22071000, 22072000, 22082040, 2208907713.09.2006
“ВИНEКС НЗ” ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул. “Търговска” 60
119608124Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр. Нова Загора
Улица: кв. Индустриален, УПИ ХХV кв. 212
08.01.200716.01.2009
“ВИНПРОМ ЛУДОГОРИЕ” ООДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: Индустриален квартал
116541154Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: Индустриален квартал
22041098, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901031.08.2006
"ВИНПРОМ ТРОЯН" АДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5600
Населено място: гр. Троян
Улица: ул. "Академик Ангел Балевски" № 16
110030644Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5600
Населено място: гр. Троян
Улица: ул. “Акад. А. Балевски” № 16, северна индустриална зона, кв.192
22042189, 22071000, 22083030, 22083071, 22084011, 22084039, 22085011, 22086011, 22087010, 22089033, 22089038, 22089048, 22089069, 2208907103.08.2006
“ВИНПРОМ-СВИЩОВ” АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: СВИЩОВ
Улица: “33-ти Свищовски полк“ № 110
000110824Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: Свищов
Улица: “33-ти Свищовски полк” №110
22041094, 22041098, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042279, 22042280, 22042283, 22042284, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22060039, 22060059, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 2208208907.08.2006
ЕТ “ИВЕНА КОМЕРС – ВАЛЕНТИН ШОТЕВ”Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр.София
Улица: “Джеймс Баучер“ № 116, ет. 1 ап. 1
030233149Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3726
Населено място: с. Рупци
Улица: с. Рупци
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042183, 22042184, 22042918, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298414.07.200601.04.2011
“БОЛЕРО” ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: вх.А, ул.“Подполковник Калитин“ № 3
104519771Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: Източна промишлена зона, парцел Х кв.246
17.07.200618.12.2007
ЕТ “ИВЕНА КОМЕРС – ВАЛЕНТИН ШОТЕВ”Държава: България
Област: София
Община: гр.София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: “Джеймс Баучер“ 116
030233149Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4490
Населено място: гр. Септември
Улица: ул. “Хр. Ботев”, квартал № 137
14.07.200622.10.2007
“ВИНПРОМ ТРОЯН” АДДържава: България
Област: Ловеч
Община:
Пощенски код: 5600
Населено място: гр. Троян
Улица: Кв. “Индустриален”
110030644Държава: България
Област: Ловеч
Община: Троян
Пощенски код: 5657
Населено място: с. Дебнево
Улица: Кв. 59, парцел І
03.08.200629.08.2008
“ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8472
Населено място: с. Церковски
Улица: с. Церковски
831280490Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8472
Населено място: с. Церковски
Улица: с. Церковски
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22071000, 22072000, 22082026, 22082029, 22082040, 22083069, 22085011, 22086011, 22087010, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907812.07.2006
“ВИНEКС КОРТЕН” ЕООДДържава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: вх.А,ет. 1, ап. 4 Димитър Благоев №17
119614650Държава: България
Област: Сливен
Община: гр. Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр. Нова Загора
Улица: кв. Индустриален, УПИ ХХV и УПИ ХХХVІІІ кв. 212
“ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. “Свети княз Борис I“ № 29
104051737Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. “Свети княз Борис I“ № 29
22071000, 22072000, 22089077, 2208909913.07.2006
“ДАМЯНИЦА” АДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2813
Населено място: с. Дамяница
Улица: с. Дамяница
101053576Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2813
Населено място: с. Дамяница
Улица: с. Дамяница
22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 2204299815.08.2006
“МАРВИН” ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: пл. "Александър Стамболийски" № 1, комплекс "ПЕЧ", офис 102
119603928Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8635
Населено място: с. Хаджи Димитрово
Улица: местност “Чифлика”
07.07.200628.10.2010
“ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ” АДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: кв. “Герена” 1
109030266Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2589
Населено място: с. Граница
Улица: ул. “Харалампи Аничкин” 16
22042984, 22082029, 22082089, 22089033, 22089038, 22089048, 2208907107.08.2006
“БЪЛГАРСКА ВИНЕНА КОМПАНИЯ” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Джеймс Баучер" № 116, ет. 1, ап. 1
131302542Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4264
Населено място: с. Златовръх
Улица: с. Златовръх
22042196, 22051090, 2207100019.09.200619.04.2011
“ТОПЛИВО” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Солунска” № 2
831924394Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: в землището на гр. Камено
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190011.07.2006
“ВИНАЛ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: ул. “Джеймс Баучер“ № 116
110014889Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5568
Населено място: с. Александрово
Улица: с. Александрово
22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298409.08.2006
“ПАМЕКСВИН” ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4462
Населено място: с. Калугерово
Улица: ул. "Двадесет и първа" № 3
112072581Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4459
Населено място: с. Памидово
Улица: “Извън регулацията” № 1
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22060010, 22060059, 22082029, 22082040, 22082089, 22087010, 22087090, 2208907818.08.200626.02.2016
“ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ” АДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: кв. “Герена” 1
109030266Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: кв. “Герена” 1
07.08.200604.08.2008
“Г. М.” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: район Искър, ул. “5010“ № 1
831643290Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: гр. София
Улица: район Искър, ул. “Поручик Хр. Топракчиев“ № 1
22071000, 2207200010.07.2006
ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ “ВИНАРСКА ИЗБА БРЕСТОВИЦА”Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с. Брестовица
Улица: -
000435668Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с. Брестовица
Улица: ул. “Иван Асен II” № 20
22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042979, 22042980, 22042981, 22042984, 22051010, 22060059, 2206008921.07.2006
СД "КРАЛИНА – 59 ТАЧКОВИ С-ИЕ"Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: с. Катуница
Улица: с. Катуница
115104778Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: с. Катуница
Улица: с. Катуница
22071000, 22082040, 22086011, 22087010, 22087090, 22089069, 2208907814.07.200601.03.2016
“ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ” АДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: кв. “Герена” 1
109030266Държава: България
Област: Кюстендил
Община: гр. Бобошево
Пощенски код: 2660
Населено място: гр. Бобошево
Улица: ул. “Георги Сава Раковски” 46
07.08.200708.07.2008
“ДЕСТИЛА” АДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Тетевен
Пощенски код: 5700
Населено място: гр. Тетевен
Улица: ул. “Вършец” №73
110015119Държава: България
Област: Ловеч
Община: Тетевен
Пощенски код: 5700
Населено място: гр. Тетевен
Улица: “Вършец” №73
12.09.200618.01.2008
“ВИНАРСКА КОМПАНИЯ “ТРАКИЯ ЕСТЕЙТ” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.к. “Тракия” вх. А, ет. 4, ап.16 № 108
115629612Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6252
Населено място: с. Гранит
Улица: с. Гранит
17.07.200627.10.2010
“БЪЛГАРСКА ЛОЗАРСКА КОМПАНИЯ” ЕООДДържава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: Видин
Улица: вх. В, ап. 9 “Хаджи Димитър” №23
105558736Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3726
Населено място: с. Рупци
Улица: с. Рупци
22042984, 22060089, 22082029, 22082040, 22082089, 22089048, 22089071, 2208909901.08.200622.02.2011
“ВИНАРСКА КОМПАНИЯ “ТРАКИЯ ЕСТЕЙТ” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.к. “Тракия” вх. А, ет. 4, ап.16 № 108
115629612Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: кв. “Индустриален”, Дълга Лъка
17.07.200609.02.2010
“ВИНПРОМ ПЛЕВЕН” ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Сава Муткуров" 43А, ет. 1, ап. 1
114604652Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: Плевен
Улица: ул. “Втора задгарова“ № 7
22042180, 22042983, 22042984, 2206008104.07.2006
ЕТ “МЛ ВИНО – МЛАДЕН ДИМОВ”Държава: България
Област: Пловдив
Община:
Пощенски код: 4160
Населено място: гр. Брезово
Улица: “Васил Коларов“ № 18
825026053Държава: България
Област: Пловдив
Община:
Пощенски код: 4160
Населено място: гр. Брезово
Улица: Зелениковско шосе, имоти № 001023 и № 001024
01.01.200730.05.2008
“АСЕКО” ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. “Брезовска” 34
115124503Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4221
Населено място: с. Ново село
Улица: с. Ново село
22071000, 2207200003.05.200708.12.2010
“ВИНАРСКА КЪЩА ЛЕВЕНТ” АДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7012
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. “Борисова“ № 73
117630264Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7012
Населено място: гр. Русе
Улица: ж.к. “Дружба-2“, комплекс “Левента”
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901030.06.2006
“ВИНЗАВОД” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: бул. “България“ № 75
115040215Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: ул. “Цар Иван Асен ІІ“ № 138
31.08.200610.05.2010
“МАГУРА” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Александър Пушкин", ет.2 № 5
815157442Държава: България
Област: Видин
Община: Белоградчик
Пощенски код: 3938
Населено място: с. Рабиша
Улица:
22041094, 22041096, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22082029, 22082040, 22082089, 22089038, 22089069, 2208907801.01.2007
“ХЕБРОС - ВИНПРОМ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. “Джеймс Баучер“, бл. 116, ет. 1, ап. 1
112112563Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4490
Населено място: гр. Септември
Улица: ул. “Възраждане“ № 48
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22060051, 22060059, 22060081, 2206008914.07.200609.05.2018
"ЛОВИКО БЪЛГАРИЯ" АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: "Росица" №156
131182406Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: Росица №156
01.01.200722.04.2009
“ВИНКООП” ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5200
Населено място: гр. Павликени
Улица: ул. “Атанас Хаджиславчев“ № 14
104500121Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5233
Населено място: с. Върбовка
Улица: с. Върбовка
12.02.200709.04.2010
ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ “ГРОЗД”Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5230
Населено място: с. Караисен
Улица: с. Караисен
000110863Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5230
Населено място: с. Караисен
Улица: с. Караисен
22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22082029, 2208208908.09.2006
“ТРИМЕКС СЕРВИЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1836
Населено място: гр.София
Улица: Кв. “Левски – Г”, бул. “Владимир Вазов“ № 2 № 39
831261497Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр.София
Улица: ул. “Париж“ № 3, бирария “При кмета” № 3
22030001, 22030009, 2203001010.07.200605.03.2013
ЕТ "ВИКТОРИО ММ - Мирчо Димитров"Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. "Стамен Велинов" № 8
040291624Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: кв. "Грамада", местност "Чуки хан", община Благоевград
31.10.200602.06.2009
“УНИВЕРСАЛ ПЕНЕВ” ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5233
Населено място: с.Върбовка
Улица: ул. “Дванадесета“, 17
104616097Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5233
Населено място: с. Върбовка
Улица: с. Върбовка
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22060051, 22060059, 22060081, 2206008912.02.2007
"АЛКОЛ ИНДЪСТРИС"ЕООДДържава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: ул. "Баба Вида" № 9Б
105554129Държава: България
Област: Видин
Община: Ново село
Пощенски код: 3784
Населено място: с.Ново село
Улица: парцел ХVІ
18.10.200620.03.2008
“ВИНПРОМ ГОРНА ДЖУМАЯ - БЛАГОЕВГРАД” ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: бул. “Димитър Солунски“ № 81
101008264Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: бул. “Димитър Солунски“ № 81
22042983, 22042984, 22071000, 22082029, 22082040, 22085011, 22086011, 22087010, 22089056, 2208906921.08.2006
“ДЖИРО – ТРЕЙД” ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4110
Населено място: с. Първенец
Улица: “Тракия” № 3
115004330Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4110
Населено място: с. Първенец
Улица: “Персенк“ № 8
22042179, 22042180, 22042979, 22042980, 22051010, 22059010, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089048, 22089069, 22089071, 2208907721.08.2006
ЕТ “ХРИСИЕМ – МИЛИВОЕ ПЕТРОВИЧ”Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Резбарска“ № 3 А
121324565Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: бул. “Цариградско шосе“ № 1
10.10.200617.04.2008
“ДРАЦИЯ” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1336
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. “Люлин”, бл. 632, вх. А, ет. 10, ап. 45
118043216Държава: България
Област: Силистра
Община: Тутракан
Пощенски код: 7600
Населено място: гр. Тутракан
Улица: ул. “Осогово“ № 1
21.09.200611.01.2007
“БЪЛГАРСКА СПИРТОВАРНА КОМПАНИЯ” АДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: “Стара Планина“ № 12
131031315Държава: България
Област: София
Община: Ихтиман
Пощенски код: 2063
Населено място: с. Веринско
Улица: с. Веринско
04.08.200617.06.2008
"ТЕРА ТАНГРА" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Магнаурска школа" № 15, ет. 5
126641587Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: местност "Конлука", имот № 77181.3.368.01, обект "Оранжерията"
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298419.07.2006
"СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ"Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1373
Населено място: гр.София
Улица: ул. "Суходолска" № 30
000662107Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр.Варна
Улица: ж.к. "Владислав Варненчик"- винарска изба
22042983, 22082029, 2208204006.02.200726.10.2011
“ЗАГОРКА” АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: “Хан Аспарух“ № 41
123025273Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: “Хан Аспарух” № 41
21069020, 22030001, 22030009, 22030010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 33021010, 33021040, 3302109011.07.2006
"ВИНКОМЕРС" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр.Благоевград
Улица: ул."Света гора" № 2 № 2
101632114Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр.Кочериново
Улица: бивш стопански двор, парцел ХVІІІ,ХІХ,ХХ,ХХХV
01.02.2007
“ВИНАРСКА ИЗБА - ЛОГОДАЖ” ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. “Тодор Александров“ № 41
811191276Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2737
Населено място: с. Логодаж
Улица: ,
22042108, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 2205901027.10.2006
ЕТ“КЕТИ-94-КАТЯ МАРКОВА”Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.р. “Тракия“ бл. 188, вх. Б, ап.15
115122363Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4118
Населено място: с. Моминско
Улица: с. Моминско
13.07.200607.01.2009
“БАКХУС-4” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: “Околчица“ бл. 3
112046526Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: гр. Каспичан
Улица: “Македония“ № 8
22041098, 22042109, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22084011, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089069, 22089078, 22089091, 2208909927.09.200616.10.2018
"ВИНКОМ" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр.Благоевград
Улица: ул."Стара планина" № 8
101664247Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 2724
Населено място: с. Бистрица
Улица: местност "Славово", землището на с. Бистрица
22042189, 22086011, 2208909117.10.200607.12.2010
"БАЛКАНТАБАКО" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Хисар
Пощенски код: 4175
Населено място: с. Старосел
Улица: .
112607710Държава: България
Област: Пловдив
Община: Хисар
Пощенски код: 4175
Населено място: с. Старосел
Улица: .
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22082029, 22082040, 2208904124.11.2006
“ЕДОАРДО МИРОЛИО” ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8943
Населено място: с. Еленово
Улица: с. Еленово
131063188Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8943
Населено място: с. Еленово
Улица: Местност Кючук тепе, имот № 028063
01.01.200717.10.2006
"ВЛАДИМИР ДИСТИЛЪРС КЪМПАНИ" АДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр.Силистра
Улица: ул."Тутракан" № 22 22
118016447Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр.Силистра
Улица: ул."Тутракан" № 22
21.03.200729.01.2009
ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВОДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул."Кала тепе" № 1
114537755Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: имот с № 000836 в местността Текийски орман - оп винарска изба
22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22082029, 22082040, 2208208921.09.2007
"СИС ИНДУСТРИЙС" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Джеймс Баучер" № 77, ет. 2
040275584Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8473
Населено място: с. Венец
Улица: имот № 009005
22041011, 22041093, 22041098, 22042109, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22060039, 22060059, 22060089, 22071000, 22082026, 22082029, 22082040, 22082089, 22083019, 22083069, 22083079, 22083082, 22083088, 22084039, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089041, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 22089091, 22089099, 32019020, 32019090, 33012911, 33019090, 33021010, 3302104016.10.2006
"СИС ИНДУСТРИЙС" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Джеймс Баучер" № 77, ет. 2
040275584Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8473
Населено място: с. Венец
Улица: поземлен имот с идентификатор 10625.87.28
22042138, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042190, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22043010, 22051010, 22059010, 22060039, 22060089, 22071000, 22082040, 22089077, 2208909916.10.2006
"ЕКОТЕРА 2005" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Любен Каравелов" №3
131450854Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4490
Населено място: гр. Септември
Улица: ул."Сараньово" №27
22042182, 22042979, 22042980, 22042982, 22042983, 22042984, 2205901004.09.200629.11.2011
"ОПЕТ АЙГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: жк Младост, Бизнес парк София, Сгр. 3, офис 108Б
131101055Държава: България
Област: Стара Загора
Община:
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: Квартал № 15 "Индустриален", УПИ XI-5226а
26.09.200601.10.2008
"ОПЕТ АЙГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: жк Младост, Бизнес парк София, Сгр. 3, офис 108Б
131101055Държава: България
Област: Разград
Община:
Пощенски код: 7200
Населено място: гр. Разград
Улица: Квартал " Гарова Промишлена Зона", УПИ I- 100, 101, 102
26.09.200601.10.2008
"БУЛБОРГ" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Васил Левски" № 170
115226675Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4199
Населено място: с. Труд
Улица: Стопански двор
22030001, 2203001004.10.200605.07.2018
"СИНХРОН ИНВЕСТ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Димитър Манов" № 75, вх. В, ет. 2, ап. 6
030268004Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 2030
Населено място: гр. Костенец
Улица: ул. "Пчелинска" № 1
22041093, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22060059, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22084039, 22084099, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089069, 22089078, 33021010, 33021040, 3302109031.08.2006
"КЪЛВАЧА ЕНЕРГИЯ" АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. Индустриален, газов терминал Кълвача
123649493Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1360
Населено място: гр. София
Улица: р-н Люлин, кв. Обеля, местност СПЗ "Модерно предградие", УПИ I-1754
03.10.200620.07.2010
"ОСМАР" ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. "Цар Освободител" № 97
127018778Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9879
Населено място: с. Осмар
Улица: ул. "В. Коларов" № 1
22042180, 22060089, 22082029, 2208204021.09.200609.09.2011
"ЕУРОСТОК ДИСТРИБЮШЪН" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Драгалевска" № 1, офис № 2, район Лозенец
121126811Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1517
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Бесарабия" № 108
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042987, 22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085091, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089054, 22089069, 2208907820.11.200606.02.2012
"НОРА" АДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: ул. "Филип Тотю" № 3
820163963Държава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: ул. "Филип Тотю" № 3
3824909926.10.200615.11.2011
"ЕВРОЕТИЛ" АДДържава: България
Област: Силистра
Община: Алфатар
Пощенски код: 7570
Населено място: гр. Алфатар
Улица: Резервен промишлено-складов терен
118579495Държава: България
Област: Силистра
Община: Алфатар
Пощенски код: 7570
Населено място: гр. Алфатар
Улица: Резервен промишлено-складов терен
22071000, 22072000, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 2208905630.08.200608.08.2012
"ВИНАРНА ЛОПУШНА" АДДържава: България
Област: Монтана
Община: Георги Дамяново
Пощенски код: 3470
Населено място: с. Георги Дамяново
Улица: ,
111552143Държава: България
Област: Монтана
Община: Георги Дамяново
Пощенски код: 3470
Населено място: с. Георги Дамяново
Улица: ,
22042179, 22042180, 22042183, 22042197, 22042979, 22042980, 22042995, 22042997, 22051010, 22059010, 22082029, 22082040, 22082089, 22089033, 22089038, 22089048, 2208907121.09.2006
"АЛКОЛ ИНДЪСТРИС"ЕООДДържава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр.Видин
Улица: "Баба Вида" 9Б
105554129Държава: България
Област: Видин
Община: Ново село
Пощенски код: 3784
Населено място: с. Ново село
Улица: парцел ХVІ
01.01.200708.02.2007
ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ - ЛУЧАНО - СТЕФКА ИВАНОВА"Държава: България
Област: София
Община: Красно село
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Борово" № 50
040493654Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1415
Населено място: гр. София
Улица: вилна зона Драгалевци - втора част, местност "Киноцентъра" (VІІ-6)
"ВИНПРОМ ТАСКОВ ДИСТИЛЪРС ЕНД УАЙН - ВИНТАСПРОЕКТ" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. "Ангел Кънчев" № 20
101548716Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2745
Населено място: с. Зелен дол
Улица: парцелXXX
22042179, 22042180, 22042979, 22042980, 22071000, 22082029, 22082040, 22086011, 22087010, 2208906920.09.2006
"ДАНИ ОИЛ" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: "Цоньо Матев" №20, ет
114605811Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: Индустриална зона, Нова Плама АД, Възел Центрофуги
01.09.200603.06.2010
"ВИНПРОМ БЯЛА 2002" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, офис 1
117595863Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: ул. "Любен Каравелов" №1
22042179, 22042180, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 2206008913.10.2006
"KРОНКОРТ" ООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: ж.к. Младост, бл. 305, вх. Б, ап. 12
110047845Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: Индустриална зона, имот № 000084
12.10.200602.02.2009
ЕТ "ЛИЛИЯ ГЮРОВА"Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: пл."Илинден" 4
101158673Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: ул. "Илинден" № 8, УПИ LVIII, кв. 135
22042179, 22042180, 22042184, 22042185, 22042958, 22042982, 22042984, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089048, 22089056, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907821.11.200628.04.2016
"ЕДОАРДО МИРОЛИО" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8943
Населено място: с. Еленово
Улица: .
130111513Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8943
Населено място: с. Еленово
Улица: местност "Кючук тепе", имот № 028063
22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042138, 22042162, 22042178, 22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042189, 22042279, 22042280, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 22042990, 22060010, 22082029, 22082040, 22087010, 2208709017.10.2006
"ХИМЕМ" ЕООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: ул. "Христо Ботев" № 76
106509658Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: ул. "Христо Смирненски" № 7
10.11.200622.08.2008
EТ "ЕНОЛОГ - ИЛИЯН ГАБРОВСКИ"Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: гр. Свищов
Улица: ул. "Черни връх" № 54 А
104063013Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: гр. Свищов
Улица: Западна Индустриална зона, УПИ №082004
05.10.200618.05.2010
ЕТ "ДЖАНКО - НИНА ТАНЕВА"Държава: България
Област: Плевен
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Волов" № 57, бл. 12, вх. А, ап. 13
114082414Държава: България
Област: Плевен
Община:
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Г. М. Димитров" № 111
08.12.200626.07.2010
"БОЙАР" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Поп Грую" № 70
102226064Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: местност "Чаира"
22042179, 22042180, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042981, 22042982, 22082029, 22082040, 22082089, 22087010, 22087090, 22089069, 2208907827.12.2006
"КРОН - 96" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: ул. "Кукленско шосе" № 106
115098414Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4102
Населено място: с. Руен
Улица: местност "Сухата чешма", имот 004018
22042183, 22042184, 22042283, 22042284, 22042983, 22042984, 22071000, 22082029, 22082040, 22085011, 22086011, 22087010, 22089069, 2208909921.09.200630.11.2018
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: гр. София
Улица: бул. Тодор Александров 42
121699202Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
22072000, 27101245, 27101943, 27101947, 27101981, 27101983, 27101987, 27101993, 27101999, 27102011, 27102017, 27111294, 27111297, 27111397, 27111400, 27111900, 38119000, 3826001002.11.2006
"БУЛБРЮ БГ" ЕООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: ул. Търговска, № 29, ет. 3, ап. 5
103653331Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: гр. Мездра
Улица: бул. "Христо Ботев" № 96
2203000104.10.200624.01.2014
"КЪЛВАЧА ЕНЕРГИЯ" АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. Индустриален, газов терминал Кълвача
123649493Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. "Кольо Ганчев", УПИ XVI- 5343, кв. 13 и УПИ XXV- 5343, кв. 14
03.10.200614.10.2010
ЕТ "ЕЛИСАВЕТА ФИЛЧЕВА"Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2850
Населено място: гр. Петрич
Улица: ул. "Гоце Делчев" № 3
101075003Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2861
Населено място: с. Старчево
Улица:
13.10.200604.02.2010
"ВИНАРСКА КЪЩА МИЗИЯ" АДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ж.к. "Сторгозия", бл. 75, вх. "Д", ап. 20
114113361Държава: България
Област: Плевен
Община: Долни Дъбник
Пощенски код: 5870
Населено място: гр. Долни Дъбник
Улица: ул. "Пенчо Славейков" № 4
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298428.09.2006
ЕТ "БИЛЕГАМА - БИСЕР БЕЛЧЕВ"Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: ул."Хан Крум" № 12
827157934Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5180
Населено място: гр. Полски Тръмбеш
Улица: ул. "Александър Стамболийски" № 117
22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901024.10.200607.03.2011
"ТЕРА ИНВЕСТ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: с. Злати войвода
Улица: местност Япраклий № 253
119523186Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8875
Населено място: с. Злати войвода
Улица: имот № 029253, местност "Япраклий"
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042979, 22042980, 22042981, 2204298203.10.2006
"ТОДОРОВ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: район "Триадица", бул. "Петко Каравелов" № 34, ап. 12
130078447Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с. Брестовица
Улица: ул. "Генерал Гурко" № 1
22042179, 22042180, 22042190, 22042979, 22042980, 22042990, 22082029, 22082040, 2208208914.12.200611.11.2011
"ТОДОРОВ" АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: район "Триадица", ул. "Бурел" № 9, ет. 4, ап. 15
130078447Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ул."20-ти април" № 13
14.12.200620.12.2007
"ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ж. к. "Лозенец", ул. "Атанас Дуков", № 32, Офис сграда "М Плаза", ет. 2
831152996Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1574
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Източна тангента" № 161
24022090, 24031910, 2403999005.10.2006
"ВЛАДИМИР ДИСТИЛЪРС КЪМПАНИ" АДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр.Силистра
Улица: ул."Тутракан" № 22
118016447Държава: България
Област: Силистра
Община: Тутракан
Пощенски код: 7600
Населено място: гр. Тутракан
Улица: ул. "Силистра" № 5
26.10.200604.10.2007
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: гр.София
Улица: бул. Тодор Александров 42
121699202Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: Продуктопроводи
Улица: Лукойл Нефтохим Бургас" АД до ПСБ Илиенци със свърза -
22072000, 27090010, 27101225, 27101245, 27101249, 27101921, 27101943, 27101947, 27101981, 27101983, 27101987, 27101993, 27101999, 27102011, 27102015, 27102017, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 38119000, 3826001004.12.2006
"ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1303
Населено място: гр. София
Улица: район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 42
121699202Държава: България
Област: Варна
Община: Дългопол
Пощенски код: 9260
Населено място: с. Аспарухово
Улица: ПСБ Аспарухово -
27101943, 27101947, 27101999, 2710201104.12.2006
"АСК-БУЛ" ЕООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: ул. "Христо Ботев" № 118Б, офис №6
106575553Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: гр. Мездра
Улица: УПИ I-1499а, кв. 50в по плана на Източна индустриална зона
27101964, 27101968, 27101999, 2710990004.12.2006
"АГРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: с. Радиново
Улица: .
121050203Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: с. Радиново
Улица: .
20083011, 20083019, 20083031, 20083039, 20086019, 20086031, 20086039, 20089921, 20089923, 20089934, 20089940, 22071000, 22089038, 22089071, 22089077, 22089091, 2208909928.12.2006
"КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: гр. София
Улица: бул."България" № 109, бл.Вертиго бизнес тауер, ет. 12, офис 12.1
131142148Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: гр. Свиленград
Улица: местност "Бялата пръст", имот № 530038 с ЕКАТТЕ 65677
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042279, 22042280, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 2204299007.12.2006
"ВИНПРОМ СЕВЛИЕВО" ЕООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5400
Населено място: гр. Севлиево
Улица: кв. Балабанца
107574015Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: гр. Севлиево
Улица: кв. Балабанца
22042194, 22042964, 22042991, 22042992, 22051010, 22082029, 22082089, 22085011, 22086019, 22087010, 22089033, 22089048, 2208906918.01.200729.12.2010
"БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1715
Населено място: СОФИЯ
Улица: Р-Н МЛАДОСТ БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ,СГРАДА 8, ВХ.А,ЕТ.5
040855419Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ЖК "Младост" 4, Бизнеспарк София сгр. 13
13.12.200617.03.2009
"СИНХРОН ИНВЕСТ" ООДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1680
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Николай Хайтов" № 2, вх. Г, ет. 3, ап. Г7
030268004Държава: България
Област: Плевен
Община: Левски
Пощенски код: 5900
Населено място: гр. Левски
Улица: ул. "Пирин" № 1
21.12.200603.06.2010
"МЛАДЕНОВА ИЗБА" ЕООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Тутракан
Пощенски код: 7600
Населено място: гр. Тутракан
Улица: ул. "Осогово" № 1
175064199Държава: България
Област: Силистра
Община: Тутракан
Пощенски код: 7600
Населено място: гр. Тутракан
Улица: ул. "Осогово" № 1
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2205101007.02.2007
"ШАТО РОГОШЕВ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: ул. "Минчо Драндаревски" 1
123063270Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: имот № 000647 с ЕКАТТЕ 81414
22042181, 22042182, 22042983, 2204298422.12.2006
"ТЕРА ТАНГРА" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Магнаурска школа" № 15, ет. 5
126641587Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: местност "Конлука", имот № 600004
22042179, 22042180, 22042279, 22042280, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2204299521.12.2006
"ОГНЯНОВО УАЙНЪРИ" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4417
Населено място: с. Огняново
Улица: местност "Зад баира", имот № 136094
130972408Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4417
Населено място: с. Огняново
Улица: местност "Зад баира", имот № 136094
2204298028.12.200619.11.2014
"БЕСА ВАЛЕЙ УАЙНЪРИ" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4417
Населено място: с. Огняново
Улица: землище село Огняново, м. "Зад баира", адм. сграда "Винарна
130972486Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4417
Населено място: с. Огняново
Улица: местност "Зад баира", имот № 136093 и имот № 136094
22042179, 22042180, 22042279, 22042280, 22042979, 2204298016.01.2007
"ИНЖЕНЕРИНГ 21" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Кукленско Шосе" № 30
112531910Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4297
Населено място: с. Искра
Улица: имот с номер 060023 в землището на с. Искра, местността "Зофийца"
22042180, 22042190, 22042983, 2204298416.01.200710.06.2016
"ЕКОПРОЕКТИ" ООДДържава: България
Област: Видин
Община: Димово
Пощенски код: 3750
Населено място: гр. Димово
Улица: Зърнобаза
105553493Държава: България
Област: Видин
Община: Димово
Пощенски код: 3750
Населено място: гр. Димово
Улица: Зърнобаза
01.01.200724.10.2008
"АВЕНДИ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Искърско щосе" 7
130591250Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр. Варна
Улица: ЗПЗ, бул. "Владислав Варненчик" № 281
22030001, 22030009, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042988, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 2208907830.01.2007
“ВИНКОМ” АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: Промишлена зона
102053611Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: Промишлена зона
17.01.200721.01.2008
"ЧЕРНОМОРСКА ИЗБА" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Владислав Варненчик" № 281, ет. 2
103779230Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Владислав Варненчик" № 281, УПИ № 1-1495
19.01.200730.07.2008
"ГАЛАХЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична, р-н Триадица
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Витоша" № 146 Б, ет. 4
131459294Държава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цариградско шосе" №135д
07.02.200704.10.2010
"СЕМЬОНОВ ИНДЪСТРИ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9120
Населено място: ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, П.К. 34
103851861Държава: България
Област: Варна
Община: Долни чифлик
Пощенски код: 9120
Населено място: ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Улица: ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, П.К.34
3824909125.01.200723.12.2010
"M и M МИЛИЦЕР И МЮНХ БГ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр. София, район Люлин
Улица: ул. "Андрей Германов" № 11
121140750Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Андрей Германов" № 11
13021970, 13021980, 21039030, 21039090, 22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042988, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22043010, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089077, 22089078, 24021000, 24022010, 24022090, 24031100, 24031910, 27101225, 27101981, 27101983, 27101987, 27101999, 33021040, 33021090, 38111900, 38112100, 3811900019.02.2007
“ТОПЛИВО” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. “Солунска” № 2
831924394Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Потсдам" № 9
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190013.03.200705.06.2013
"ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София-град
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Младост" ІV Бизнес парк София, сграда № 3, ет. 3
130102019Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1592
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Продан Таракчиев" № 12
15.02.200703.06.2010
"ТИТ - БИОДИЗЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: ГР. КАМЕНО
Улица: УЛ. "АЙТОСКА РЕКА" № 16
102864101Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: ГР. КАМЕНО
Улица: УЛ. "АЙТОСКА РЕКА" № 16
3824909109.02.200715.03.2011
"РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Сливница" № 188, ет. 6
117599032Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" №100
27101245, 27101943, 27102011, 38119000, 3826001008.02.2007
“ДОМЕЙН МЕНАДА” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София, ж.к."Младост" 4
Улица: Бизнеспарк София 1, сграда 12,вх. Б, ет. 3 ап. 306
040488269Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ул. "Хаджи Д. Асенов" № 1
22041098, 22042179, 22042180, 22042195, 22042979, 22042980, 22042995, 22051010, 22059010, 22060059, 22060089, 22082012, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083061, 22083071, 22083079, 22083082, 22084011, 22085011, 22086011, 22086019, 22087010, 22089041, 22089054, 22089056, 2208906929.05.2007
“ДОМЕЙН МЕНАДА” ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ул. “Хаджи Д. Асенов“ № 1
040488269Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ул. "Хрищенско шосе", квартал Голеш
27.02.200721.12.2009
"ФАМИЛИЯ ДРАГИЕВ" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. "Христо Ботев" № 2
104617046Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. "Росица" № 111
22041091, 22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22051010, 22082029, 22082040, 2208208920.04.200728.04.2011
"ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА" АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8225
Населено място: с. Горица
Улица: ул. "Ивайло" № 2
102243774Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ул. "Хаджи Д. Асенов" № 1, парцел ІІ - "Винпром" - едноетажна масивна сграда
09.03.200702.09.2010
"ПОЛИТЕХ" ЕООДДържава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: ул. "Царевец" №17
125515863Държава: България
Област: Търговище
Община: Търговище
Пощенски код: 7700
Населено място: гр. Търговище
Улица: Промишлена зона, Околовръстен път, имот №73626.504.5
27111211, 27111297, 2711139708.02.2007
“ТОПЛИВО” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: “Солунска” № 2
831924394Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Потсдам" № 9
01.01.2008
"ИНСА ГАЗ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Михаил Добромиров" № 118
115806774Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4130
Населено място: с. Белозем
Улица: имот № 074065
27111211, 27111294, 27111297, 2711139716.02.2007
"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАДДържава: България
Област: СОФИЯ
Община: СТОЛИЧНА
Пощенски код: 1540
Населено място: СОФИЯ
Улица: АЕРОГАРА СОГИЯ 1
121023551Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1540
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Христофор Колумб" № 1, Летище София, складова база ГСМ
07.11.2008
"ПОЛИХИМ" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: ул. "Петър Берон", Прима-Център
126515567Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: Източна индустриална зона, кв. 151
27.02.2007
"КОНТИЛИНКС-ХИМИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Позитано" № 5
131177940Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул."България" № 133, резервоар № 20
2710112521.03.200722.03.2011
"ГЛОБЪЛ ЛИНКС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Позитано" № 5
131177940Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул."България" №133, резервоари №2 и №3
27101221, 2710122521.03.2007
"ФАМИЛИЯ ДРАГИЕВ" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. "Христо Ботев" № 2
104617046Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: местност "Иванковец"
22042179, 22042180, 2208204020.04.200728.04.2011
"ВЛАДИМИР ДИСТИЛЪРС КЪМПАНИ" АДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр.Силистра
Улица: ул."Тутракан" № 19
118016447Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Тутракан" № 19
22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042982, 22042983, 2204298418.06.200908.02.2011
“КАМЕНИЦА” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. “Източен“ 65
825347340Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: пивоварен завод, от кв. 4 (четвърти) по плана на Сев. инд. зон
22030001, 22030009, 22030010, 22060039, 22060051, 2206005917.04.200714.09.2015
"ГАЗЕНЕРГО" ООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Димчо Дебелянов" № 11А
112056029Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Димчо Дебелянов" 11А
2711121117.04.2007
"АВИУС 2003" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4204
Населено място: с.Царацово
Улица: ж. к. Стопански двор Хладилника № 2
115778442Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4202
Населено място: с. Царацово
Улица: УПИ П-Л I, кв. 2
20086019, 2207100030.03.2007
"КАЛИМАН КАРИБЕ" ООДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: район "Триадица", ж.к. "Стрелбище", ул. "Енос" № 7, ет. 3, ап. 5-6
831707273Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Вихрен" № 34
05.04.200708.05.2008
"МПИ" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4300
Населено място: гр. Карлово
Улица: ул. "Ген. Карцов" № 34
205141067Държава: България
Област: Пловдив
Община: Карлово
Пощенски код: 4341
Населено място: гр. Клисура
Улица: ул. "20-ти април" № 1
22042179, 22042180, 22042979, 22042980, 22042997, 22042998, 22082029, 22082040, 2208208929.03.2007
"ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1138
Населено място: гр. София
Улица: кв. "Горубляне", ул. "Обреща" № 4
121813346Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1138
Населено място: гр. София
Улица: кв. "Горубляне", ул. "Обреща" № 4
22071000, 33021010, 3302109030.03.200723.04.2015
"ВИНИ КОРП" ЕООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: пл. "Свобода" № 3, ет
114603899Държава: България
Област: Русе
Община: Ценово
Пощенски код: 7139
Населено място: с. Ценово
Улица: УПИ VІ - 208 от кв. 69по рег. план
22042179, 2204218011.05.200723.12.2010
"ФИНИСТРА-АД" АДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7013
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Липник" № 135
117544107Държава: България
Област: Разград
Община: Цар Калоян
Пощенски код: 7280
Населено място: гр. Цар Калоян
Улица: ул. "София" № 31 А
05.04.200723.01.2008
"МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Братя Бъкстон", етаж 5 № 40
130591713Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Пристанище Бургас -терминал "Изток", Магазия № 12, ІІІ-то крило
22041011, 22041091, 22041093, 22041096, 22041098, 22051010, 22082012, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083061, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084039, 22085011, 22085091, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089041, 22089048, 22089054, 22089069, 2208907816.04.2007
"БХБ 15" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1680
Населено място: гр. София
Улица: бул. "България", Бизнес Център Белисимо, ет. 11, офис 74 102
130523242Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1261
Населено място: с. Мрамор
Улица: ул. "Руйни води" № 2
22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042988, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 24021000, 24022010, 24022090, 24029000, 24031100, 24031910, 2403199014.05.200720.11.2018
"КУМИНЯНО ФРУТ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: с. Катуница
Улица: ул. "Искра" № 8
832099347Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4000
Населено място: с. Катуница
Улица:
20086019, 20086039, 2207100030.05.2007
"ПИВОВАРНА ПЛЕВЕН И КО" ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: Източна индустриална зона 129
114613167Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Източна индустриална зона" № 129
31.05.200716.06.2009
"АЛКО" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Независимост" № 3, ет. 3
040709018Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Павликени
Пощенски код: 5239
Населено място: с. Вишовград
Улица: '
22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22089069, 22089077, 22089078, 3302101013.06.200726.04.2012
ЕТ "ТОДОР ОПРЕВ"Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Плевен" № 24
828063150Държава: България
Област: Силистра
Община: Ситово
Пощенски код: 7660
Населено място: с. Добротица
Улица: 1
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298419.06.2007
"БАЛКАН ФРУИТ" ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2599
Населено място: с. Николичевци
Улица:
819411799Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2543
Населено място: с. Копиловци
Улица:
28.05.200730.07.2008
"АВИУС 2003" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4204
Населено място: с.Царацово
Улица: ж. к. Стопански двор Хладилника № 2
115778442Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5437
Населено място: с. Дамяново
Улица:
23.05.200710.06.2010
"ТЕРА АНТИКА" ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр. Стамболийски
Улица: бул. "Търговски" № 100
160051349Държава: България
Област: Пловдив
Община: Стамболийски
Пощенски код: 4210
Населено място: гр. Стамболийски
Улица: бул. "Търговски" № 100
22042980, 22042983, 2204298413.07.200726.11.2012
"ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: кв. Чайка, бл. 60, вх. В, ет. 1, ап.5
813159505Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9005
Населено място: гр. Суворово
Улица: УПИ І, кв. 196 по плана на гр. Суворово
25.07.200719.07.2010
"ТРАКИЯ ОЙЛ" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: бул. "Цар Симеон Велики" № 69, е
123681570Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6070
Населено място: с. Калояновец
Улица: ЕКАТТЕ 35515
3824909125.06.200707.09.2011
СТОПАНСТВО "ЕВКСИНОГРАД"Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9006
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Св. Св. Константин и Елена"
0006950251483Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9006
Населено място: гр. Варна
Улица: к.к. "Св. Св. Константин и Елена
22042179, 22042979, 22082029, 2208204029.06.2007
"Трансимпекс" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1540
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Продан Таракчиев" № 10
831650089Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1540
Населено място: гр. София
Улица: м. "Складова зона - гара Искър", имот пл. 59, помещение № 1
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042111, 22042142, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042910, 22042911, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082027, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089041, 22089045, 22089054, 2208906929.05.200701.03.2015
"МАНАУС-КОМЕРС" ООДДържава: България
Област: Варна
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Горна Студена" бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 16
103257517Държава: България
Област: Варна
Община:
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: УПИ ІІІ-957 "Прамел - ІІІ", кв. 34 по плана на Западна промишлена зона, склад
26.06.200714.01.2010
"МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Крали Марко" № 6
813100439Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр. Варна
Улица: ЗПЗ,ул."Девня",складова база"Моникс",база ГСМ, цистерни № 2 и № 3
2710194521.12.200704.08.2011
"МУВИО ЛОДЖИСТИКС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1712
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Абагар" № 22Е
121027400Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: ЗПЗ, бул. "Владислав Варненчик" № 281
22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042988, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 24021000, 2403191009.07.2007
“ИНСА ОЙЛ” ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. Михаил Добромиров №118
115624227Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
03.08.200715.11.2010
"ЕКО-БОТЪЛС" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община:
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ж. к. "Еленово"
811149754Държава: България
Област: Благоевград
Община:
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ж. к. "Еленово"
23.07.200717.06.2008
"ВЕРТИКАЛ" ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Любен Каравелов" № 7
115770399Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ул. "Цар Симеон" 51
22042179, 22042180, 22042979, 2204298024.07.200728.03.2011
"ХАДЖИЯТА 2" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Димитър Талев" № 101
115563799Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Димитър Талев" № 101
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190021.08.2007
"ХАДЖИЯТА 2" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Димитър Талев" № 101
115563799Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Ландос" № 2
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190021.08.2007
"САЛИНА 7" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Хисар
Пощенски код: 4180
Населено място: гр. Хисаря
Улица: ул. "Христо Смирненски". № 8
115781068Държава: България
Област: Пловдив
Община: Сопот
Пощенски код: 4330
Населено място: гр. Сопот
Улица: ул. "Иван Вазов". № 1
27079999, 27101225, 27101962, 27101964, 2710199903.08.2007
"ЛАЙТ ГАЗ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Полет" № 1
115808565Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4218
Населено място: с. Цалапица
Улица: УПИ І-1568, кв. 129
22.08.200730.11.2010
"СТРОЙ МОНТАЖ" ЕООДДържава: България
Област: Габрово
Община:
Пощенски код: 5350
Населено място: гр.Трявна
Улица: ул."Стоянков дол" № 22
107568533Държава: България
Област: Варна
Община:
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: кв.Промишлена зона-юг, цех "Рафинерия"
14.08.200722.02.2010
"БЕЛИНВЕСТ-ТРЯВНА" EООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Трявна
Пощенски код: 5350
Населено място: гр. Трявна
Улица: ул. "Ангел Кънчев" 7
107590420Държава: България
Област: Габрово
Община: Трявна
Пощенски код: 5350
Населено място: гр. Трявна
Улица: ул. "Професор Пенчо Райков", УПИ 11 от кв. 42 на гр. Трявна
2203001006.11.2007
"ИНТЕЛЕКТ 21" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Кукленско шосе" № 30
112531903Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4297
Населено място: с. Искра
Улица: имоти с № 090100 и № 000012 в землището на с. Искра, м."Татлара"
22042180, 22042190, 22042983, 22042984, 22042990, 22071000, 22082029, 22082040, 22085011, 2208601105.11.200725.05.2016
"БРАТЯ ВАСИЛЕВИ" ООДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Ген. Щерю Атанасов" № 5
010752510Държава: България
Област: Хасково
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Улица: ГКПП Капитан Андреево - изходящо трасе, търговски обект за безмитна тър
20.09.200718.07.2008
"БРАТЯ ВАСИЛЕВИ" ООДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Ген. Щерю Атанасов" № 5
010752510Държава: България
Област: София
Община:
Пощенски код:
Населено място: ГКПП Калотина,обект за безмитна търговия
Улица: трасета "Изходящи леки коли и автобуси" и "Изходящи тежкотоварни автомо
20.09.200718.07.2008
"ПДНГ ОЙЛ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1080
Населено място: гр. София
Улица: ул."Стефан Караджа" № 2
175248509Държава: България
Област: Русе
Община:
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: километър 494, Стационарна нефтопрехвърляща станция "Танкер-БРП-Т-17"
29.10.200723.03.2009
"АВТОСВЯТ - 2002" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Богомил" № 9
115755778Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4140
Населено място: с. Рогош
Улица: ул."Ст. Стамболов" № 2
17.10.200718.10.2010
"СИТЕКС" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Дунав" № 170 ап. 7
825253752Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: кв."Хаджи Димитър",имот Х-433,склад Б -
22030001, 22030009, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042192, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042996, 22042997, 22042998, 22043010, 22051010, 22059010, 22059090, 22060039, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082089, 22083011, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083071, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22085091, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089011, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 2208906920.11.200720.01.2014
"МОСТ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1362
Населено място: гр. София
Улица: кв. "Суходол", ул. "Траян Танев" № 78
831188800Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1362
Населено място: гр. София
Улица: кв. "Суходол", ул. "Траян Танев" № 78
22030001, 22030009, 22041011, 22041015, 22041093, 22041094, 22041098, 22042123, 22042138, 22042171, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042195, 22042196, 22042998, 22051010, 22051090, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083071, 22083082, 22083088, 22084011, 22084039, 22084099, 22085011, 22086011, 22086019, 22086091, 22087010, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 2208906909.01.2008
"ВАК" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7057
Населено място: с. Николово
Улица: ул. "Липник" № 111
117000319Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7057
Населено място: с. "Николово"
Улица: ул. "Липник" № 94
09.11.200715.05.2010
"ВИТЕНДА" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: район Подуене, ж.к. "Васил Левски", Зона В, бл. 2, ет. 10, ап. 60
175286221Държава: България
Област: Ямбол
Община: Ямбол
Пощенски код: 8600
Населено място: гр. Ямбол
Улица: ул. "Матвей Вълев" № 75
22042983, 2204298404.01.200831.03.2016
"ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: район Средец, ул. "Шипка" № 36, ет. 3
131022298Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: салон
Населено място: гр. Бургас 8000, летище Бургас,
Улица: "Международни линии-заминаващи", безмитни мага и митнически склад Бургас
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042910, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042987, 22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22042992, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 24021000, 24022090, 2403191003.01.200826.02.2014
"ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: район Средец, ул. "Шипка" № 36, ет. 3
131022298Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: салон
Населено място: гр. Варна 9000, летище Варна -
Улица: "Международни линии заминаващи", безмитни магазини и митн склад Варна
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042910, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042987, 22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22051010, 22051090, 22059010, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 24021000, 24022090, 2403191003.01.200811.10.2013
"МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Крали Марко" № 6
813100439Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр. Варна
Улица: Зап.пром.зона,ул."Девня",СБ"Моникс",ет. 1
22082012, 22083011, 22083030, 22083041, 22086011, 2402209021.12.2007
"ИНТЕРСКАЙ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: с. Лесново
Улица: летище Лесново
130530354Държава: България
Област: София
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: с. Лесново
Улица: ГСМ и склад към летателна площадка
17.02.2009
"ЕМЕЛДА" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. Черни връх" № 12
175205365Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: Свободна зона Видин, обект - корабна нафтозарядна
2710194304.01.200831.10.2018
"САЛИНА 7" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Хисар
Пощенски код: 4180
Населено място: гр. Хисаря
Улица: ул. "Ген. Гурко" № 25, в
115781068Държава: България
Област: Пловдив
Община: Хисар
Пощенски код: 4009
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Асеновградско шосе", територията на "КЦМ" АД, гр. Пловдив
2710196114.01.200830.06.2010
"СФК АГРО" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Свищов
Пощенски код: 5250
Населено място: гр. Свищов
Улица: ул. "Янтра" № 4
104629422Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7101
Населено място: гр. Бяла
Улица: ул. "Яне Сандански" № 6
22042179, 22042180, 22042982, 22042984, 2205101021.01.200820.12.2010
ЕТ "НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ - НИКСТАР"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. "Христо Ботев" № 39, бл. 27 Б, ет. 5, ап. 15
819002861Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. "Саморанска" № 80
2711139721.01.200828.10.2014
"ВИНАРСКА ИЗБА - РАЙНОВ И СИНОВЕ - ЕООД" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7079
Населено място: с. Нисово
Улица: ул. "Стара планина" № 3
117687087Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7079
Населено място: с. Нисово
Улица: УПИ І-177, кв. 23
22042179, 22042180, 22042979, 2204298007.02.200807.09.2011
"СТРОБУС" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Стрелбище", бл. 16, вх. Б
831287339Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Черни връх" № 59
27111211, 27111397, 2711190001.02.200824.10.2011
"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1540
Населено място: гр. София
Улица: Аерогара София, № 1
121023551Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1540
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Христофор Колумб" № 1
22041011, 22041091, 22041093, 22041098, 22042109, 22042190, 22051010, 22082012, 22082014, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083061, 22083071, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22086091, 22087010, 22089041, 22089045, 22089054, 22089056, 22089069, 24021000, 24022090, 2403191029.04.2008
"ЕЛ ПИ ГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2109
Населено място: с. Гара Елин Пелин
Улица: ул. "Стара планина" № 1
131381073Държава: България
Област: София
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2109
Населено място: с. Гара Елин Пелин
Улица: ул. "Стара планина" № 1
10.03.200827.02.2009
"СЛЪНЦЕ - 2004" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. Войводиново
Улица: с. Войводиново
115851292Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. Войводиново
Улица: местност "Баш Пара", поземлен имот № 059032
27111297, 2711139721.03.200822.07.2014
"АЛБЕНА" АДДържава: България
Област: Варна
Община:
Пощенски код: 9620
Населено място: к.к.Албена
Улица: Административна сграда
834025872Държава: България
Област: Бургас
Община:
Пощенски код: 8290
Населено място: гр. Приморско
Улица: Летателна площадка, ГСМ със склад
"ХИМПРОДУКТ" АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. "Антон Страшимиров" № 2
104011909Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. "Антон Страшимиров" № 2
22071000, 22072000, 2208905623.07.200806.03.2013
"БУЛМАРКЕТ ДМ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
124077052Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Васил Левски" № 212
27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 2901100009.05.2008
"НИЧЕВИ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: бул. "Тракия" № 75Д
119678021Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: бул. "Тракия", № 75Д, мас сгр с №1 и №5 от скица №6347 на п и
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 22082029, 22082040, 2208208928.05.2008
"Калиман Карибе" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: Бизнес Център Абакус, бул. "България" № 118, ет. 2
831707273Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: жк."Младост 4", Бизнес Парк София, сгр. 13, вх. В, ет. 2
22030001, 22041011, 22041096, 22041098, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042136, 22042142, 22042143, 22042146, 22042168, 22042169, 22042171, 22042176, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042189, 22042958, 22042998, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083061, 22083071, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22087010, 22089054, 24021000, 24022090, 2403191014.04.200828.11.2016
“ТЕЛИШ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Якубица", офис 2-3 7А
114056661Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6460
Населено място: с. Коларово
Улица: '
22041011, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042112, 22042113, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042148, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 2204298224.04.200810.05.2018
"ТЕРА-Г" ЕООДДържава: България
Област: София
Община:
Пощенски код: 1606
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Владайска", № 85, ет. 1
114636493Държава: България
Област: Силистра
Община: Тутракан
Пощенски код: 7600
Населено място: гр. Тутракан
Улица: ул. "Силистра" № 53
13.05.200825.03.2010
ЕТ “МЛ ВИНО – МЛАДЕН ДИМОВ”Държава: България
Област: Пловдив
Община:
Пощенски код: 4160
Населено място: гр. Брезово
Улица: “Васил Коларов“ № 18
825026053Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: 4160
Населено място: гр. Брезово
Улица: Винарска изба Брезово, Зелениковско шосе (скица № 1023)
14.07.200828.11.2008
"МОДЕНА 08" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София, район Изгрев
Улица: ул. "Юрий Гагарин", бл. 97, вх. Б, ет. 2, ап. 9
103595789Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: гр. Силистра
Улица: ул. "Капитан Мамарчев" № 10
2710194107.08.200810.03.2011
“ТЕЛИШ” АДДържава: България
Област: София
Община: Лозенец
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Лозенец" № 22
114056661Държава: България
Област: sfdghfdgh
Община: sfdgh
Пощенски код: 5436
Населено място: sfdghfdg
Улица:
09.06.200810.06.2008
"ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Маринковица", № 2Б, ет. 1
175404883Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8930
Населено място: с. Кортен
Улица: Изба Кортен
22042111, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298415.07.2008
"ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Маринковица", № 2Б, ет. 1
175404883Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: Старозагорско шосе, квартал 10
22041011, 22041013, 22041015, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042111, 22042117, 22042128, 22042138, 22042142, 22042146, 22042148, 22042162, 22042168, 22042176, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042189, 22042190, 22042191, 22042195, 22042197, 22042198, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042293, 22042294, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042990, 22042991, 22042993, 22042997, 22042998, 22051010, 22059010, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22083011, 22083030, 22083071, 22084011, 22084039, 22085011, 22086011, 22087010, 22087090, 22089054, 22089069, 22089077, 2208907815.07.2008
"Б.Н.К." ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: гр. София, район Искър
Улица: бул. "Искърско шосе" № 7
030212518Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: гр. София, район Искър
Улица: бул. "Искърско шосе" № 7, склад № 16
21039090, 22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042988, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22043010, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 2208907815.07.2008
"АЛМАГЕСТ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Банат" № 17, ет. 2, ап. 10
175340142Държава: България
Област: Софийска
Община: Ихтиман
Пощенски код: 2063
Населено място: с. Веринско
Улица: в местността "Без име", имот № 000381 в землището на с. Веринско
22071000, 2207200019.08.2008
“КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. “Рогошко шосе” 1
825212392Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Кирил Христов" № 5
22071000, 24022090, 24031100, 24031990, 24039990, 33021090, 33029010, 3302909021.08.2008
"БЪЛГАРСКО ВИНО" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1172
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Дианабад", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, бл. А, ет. 7
123576718Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Рила
Пощенски код: 2641
Населено място: с. Смочево
Улица: '
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298405.09.2008
"СИТЕКС" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Дунав" № 170 ап. 7
825253752Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: м. "Стопански двор - Връбница", бул. "Ломско шосе" № 218
22030001, 22030009, 22030010, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042192, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042910, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060039, 22060059, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22086019, 22086099, 22087010, 22089011, 22089033, 22089041, 22089054, 22089056, 22089069, 2208907816.12.200820.01.2014
"ГАЗ ЛОДЖИСТИКС" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Манастирски ливади - изток, бул. "Софийски околовръстен път" № 49
200198865Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1574
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Проф. Цветан Лазаров"
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190004.11.2008
"БУЛМАРКЕТ ДМ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
124077052Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7101
Населено място: гр. Гара Бяла
Улица: ул. "Васил Априлов" № 43,нефтопродуктопроводи до ж.п. разтов гара Бяла
27101943, 27102011, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 29011000, 3826001015.10.2008
"ЛАЙТ КАСЪЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1700
Населено място: гр. София
Улица: бул. Симеоновско шосе № 77,вх. Б, ап. маг. 2
126635723Държава: България
Област: Хасково
Община: Ивайловград
Пощенски код: 6970
Населено място: гр. Ивайловград
Улица: ул. "Георги С. Раковски" № 20
22042106, 22042107, 22042180, 22042958, 2204298009.10.200821.10.2013
“БЪЛГАРСКА ВИНЕНА КОМПАНИЯ” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Джеймс Баучер" № 116, ет. 1, ап. 1
131302542Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Бобошево
Пощенски код: 2660
Населено място: гр. Бобошево
Улица: ул. „Георги С. Раковски” № 46
22042983, 22042984, 22060081, 2206008901.10.2008
"ВИНАРСКА ИЗБА МЕДОВО" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8214
Населено място: с. Медово
Улица:
102829424Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8214
Населено място: с. Медово
Улица:
29.10.200810.08.2010
"БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цариградско шосе" № 115И - 115М, сграда D, ет. 5
040855419Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1138
Населено място: гр. София, район "Младост"
Улица: ул. "Абагар" № 22А
24021000, 2402209007.11.200803.04.2014
“СОФИЯ-БТ” АДДържава: България
Област: София
Община: София
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: бул. “Цар Борис ІІІ” №134
831520311Държава: България
Област: София
Община: район "Овча купел", кв. Суходол
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Горица" № 8
28.10.2008
"АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: ул. "България" № 23
117650594Държава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: ул. "България" № 23
15071010, 15121910, 15141910, 38119000, 3826001010.12.2008
"СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична, район Изгрев
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Фредирик Жолио Кюри" № 20
175291407Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: ул. "Добрина" № 1
07.11.200811.11.2010
"АДАКС - РИБЧЕВИ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Раковска" № 4
117632984Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Чипровци", спортен комплекс "Дунав"
31.10.200829.12.2008
"ДАЙРЕКТ ПЕТРОЛЕУМ БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Лозенец", ул. "Червена стена" 46
130265144Държава: България
Област: Плевен
Община: Червен бряг
Пощенски код: 5995
Населено място: с. Девенци
Улица: Сондажна площадка Р-1
27090010, 2711210029.01.2009
"ПРОВЕНТУСС" АДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: Западна промишлена зона, ул. "Перла" № 44
103792815Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9023
Населено място: гр. Варна
Улица: Западна промишлена зона, ул. "Перла" № 44
27075090, 27101121, 27101125, 27101929, 29024100, 2902440016.01.200913.01.2011
"ИЗБА КАРАБУНАР" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1839
Населено място: гр. София
Улица: Район Кремиковци, бул. "Ботевградско шосе" № 459
131121093Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Септември
Пощенски код: 4484
Населено място: с. Карабунар
Улица: м. "Шаровица"
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042191, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042990, 22042991, 22082029, 2208204025.11.2008
"АДАКС - РИБЧЕВИ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Раковска" № 4
117632984Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Чипровци", спортен комплекс "Дунав"
27111211, 27111219, 27111291, 27111293, 27111294, 27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190020.02.200909.06.2016
“ВИНАРСКА КЪЩА - САКАР” АДДържава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: гр. Любимец
Улица: ул. “Шар планина“ № 2
126048619Държава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: гр. Любимец
Улица: ул. "Републиканска" № 86
20.01.200916.06.2009
"БОГУС ТОП КЪМПАНИ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1582
Населено място: гр. София
Улица: ж. к. Дружба - 2, бл. 208, вх. А, ет. 2, ап. 7
121472037Държава: България
Област: Видин
Община: Кула
Пощенски код: 3800
Населено място: гр. Кула
Улица: бул. "Възраждане" № 133
22042998, 22071000, 22082029, 22082040, 22086011, 22087010, 22089033, 22089041, 22089048, 22089069, 22089071, 2208909928.01.200928.02.2011
"МИКРОСПЕКТЪР" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: Офисна сграда, ет. 3, бул. "Съборни" № 11
103586808Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: кв. "Аспарухово", ул. "Мара Тасева" бл. 16
2203001009.03.200921.08.2012
"ТЕРА ТАНГРА" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Магнаурска школа" № 15, ет. 5
126641587Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул."Цариградско шосе"7-ми км, сградата на ЗИТ, сутерен-склад корпус ІІ
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298403.02.2009
"КЕТИ 94" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.к. "Тракия", бл. 188, вх. Б, ет. 5, ап. 15
200458633Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4118
Населено място: с. Моминско
Улица: с. Моминско
22071000, 22082029, 22082040, 22085011, 22086011, 22086019, 22087010, 22089056, 22089069, 2208907811.03.2009
"ФАУСТИНА ГРУП" EООДДържава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Враца
Улица: бул. "Демокрация" № 15, вх. А, ап. 3
106622177Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3449
Населено място: с. Доктор Йосифово
Улица: местност "Заешко поле", имот № 139003
3824909125.06.201012.01.2011
"КОРАЛ ИМПОРТС ЕНД ЕКСПОРТС" ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "България" № 10 Б
200390470Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "България" № 115
06.03.200919.01.2010
"ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1766
Населено място: гр. София
Улица: ж.к."Младост"ІV, Бизнес парк София № 1, блок 12,вх. А, ет.3
130102019Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Неделчо Бончев" № 16
22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042988, 22042991, 22042993, 22042994, 22042997, 22042998, 22051010, 22082012, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22086019, 22087010, 22089041, 22089054, 22089056, 2208906927.05.2009
"ВИНОРА" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Михаил Добромиров" № 97
160124936Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6244
Населено място: с. Верен
Улица:
26.02.200930.07.2010
"САКСА" ООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Долна баня
Пощенски код: п.к. 2040
Населено място: гр. Долна Баня
Улица: ул. "Търговска" № 1
131245283Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1281
Населено място: гр. Нови Искър
Улица: кв.Курило,пл.- 531
22071000, 22072000, 27079999, 27101231, 27101245, 27101249, 27101921, 27101943, 27101947, 27101964, 27102011, 29091990, 38119000, 3826001005.03.2009
"ИНТЕРСКАЙ" АДДържава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: с. Лесново
Улица: Летище Лесново
200493755Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2119
Населено място: с. Лесново
Улица: ГСМ и склад към летателна площадка
2710123119.06.200907.11.2018
"КОМПЛЕКСНА ОПИТНА СТАНЦИЯ - САНДАНСКИ" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: Промишлена зона
000010311Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: Промишлена зона
22042183, 22042184, 22042283, 22042284, 22042983, 2204298426.03.2009
"ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО - БЪЛГАРИЯ" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Поп Тачо" № 2
160138359Държава: България
Област: Пловдив
Община: Брезово
Пощенски код: шосе,
Населено място: гр. Брезово 4160,Зелениковско
Улица: имоти№001023-Винарска изба и №001024-Адм.-пр.сграда и складове за съхранение
2204218525.03.200920.12.2010
"БАЛКАН ФРУИТ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: район Оборище, ул. "Георги Бенковски" № 14, ет. 2
819411799Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2543
Населено място: с. Копиловци
Улица: пл. № 31,32,33,34,35, кв. 1
20086019, 2207100017.04.2009
"Синергон Петролеум" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1870
Населено място: гр. София
Улица: район Кремиковци, ул. "Марковец" № 24
200857714Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1870
Населено място: гр. София
Улица: район Кремиковци, ул. "Марковец" № 24
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190029.04.2009
"БУТАН ГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: кв. Изток, ул. "Владайско въстание" № 1
121282041Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: кв. Изток, УПИ LІХ, кв. 157
"ЕДОАРДО МИРОЛИО" ЕООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8943
Населено място: с. Еленово
Улица: .
130111513Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8943
Населено място: с. Еленово
Улица: .
22042179, 22042180, 22042189, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 22042990, 22060010, 22082026, 22082029, 22082040, 22082089, 22087010, 2208709009.06.2009
"ЛЕГО ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична, р-н Средец
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: ул. "Генерал Гурко" № 74
200542686Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Гривишко шосе" - Петролна база -
30.04.200915.10.2009
"ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1756
Населено място: гр. София
Улица: р-н Изгрев,ул."Лъчезар Станчев" № 3, бл. комплекс "Литекс Тауър", ет. 9
130948987Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: квартал "Гарова Промишлена Зона", УПИ І- 100, 101, 102
27111211, 27111219, 27111291, 27111293, 27111294, 27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190001.06.2009
"ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1756
Населено място: гр. София
Улица: р-н Изгрев,ул."Лъчезар Станчев" № 3, бл. комплекс "Литекс Тауър", ет. 9
130948987Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: Стара Загора
Улица: квартал № 15 "Индустриален", УПИ ХІ- 5226а
27111211, 27111219, 27111291, 27111293, 27111294, 27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190001.06.2009
"ТРЕЙД" ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: Добрич
Улица: ул. "Славянска" № 17, вх.А, ет. 4
834017644Държава: България
Област: Добрич
Община: Генерал Тошево
Пощенски код: 9555
Населено място: с. Житен
Улица: -
21.08.200910.12.2010
"ГАЗ ЛОДЖИСТИКС" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: жк Манастирски ливади - изток, Бул. "Софийски околовръстен път" № 49
200198865Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: кв. 111, местност "Манастирски ливади", ул. 419 -
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190024.09.2009
"ГАЗ ЛОДЖИСТИКС" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: жк Манастирски ливади - изток, Бул. "Софийски околовръстен път" № 49
200198865Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: бул. "Сливница",УПИ 11-153 от кв. 78
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190024.09.2009
"ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8230
Населено място: гр. Несебър
Улица: ул. "Иван Вазов" № 23
102267782Държава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8237
Населено място: с. Тънково
Улица: .
22042984, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089069, 2208907801.07.2009
"СИТИГАЗ" АДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7020
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Олимпи Панов" № 14, вх. Б, ет. 3
117002035Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7018
Населено място: гр. Русе
Улица: ж.к. "Чародейка", УПИ ІІ-1798, кв. 859
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190022.07.200913.10.2015
"АНИП" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Полковник Сава Муткуров" № 71, ет. 5, ап. 15
200435677Държава: България
Област: Пловдив
Община: Кричим
Пощенски код: 4220
Населено място: гр. Кричим
Улица: ПИ 43, кв. 8 - Промишлена зона
03.08.200911.10.2010
"ПРОФЕКС-БИОПРОДУКТИ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: База "Профекс"
102897731Държава: България
Област: Софийска
Община: Горна малина
Пощенски код: 2131
Населено място: с. Горна Малина
Улица: УПИ IX, кв. 82 "а"
22071000, 22072000, 2208907723.07.200925.01.2011
"ЕКСПРЕС ГАЗ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ж.к. "Изгрев", бл. 192, eт. 1, офис 115
200529614Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8260
Населено място: Царево
Улица: ул. "Михаил Герджиков" № 21, ПИ 48619.501.1
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190018.09.200915.10.2018
"МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Крали Марко" № 6
813100439Държава: България
Област: Варна
Община: Девня
Пощенски код: 9160
Населено място: гр. Девня
Улица: бул. "Съединение" № 97
27111297, 2711139716.11.200930.08.2011
"ЕКОЕНЕРЖИ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: "Радой Ралин", бл. 3,вх. А, ап. 1
119624858Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: "Стефан Караджа" 6
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190013.10.2009
"БУЛМАРКЕТ ДМ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
124077052Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: местност "Военна рампа"
Улица: "Константин Преславски" № 3, кв. 6, парцел ХІІ
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190010.11.2009
"КОВЕКС-2"ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: Панагюрище
Улица: "Братя Дейкови" № 4
112616662Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Панагюрище
Пощенски код: 4500
Населено място: гр. Панагюрище
Улица: ул. "Братя Дейкови" 4
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22060059, 2206008903.11.2009
“КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. “Рогошко шосе” 1
825212392Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Рогошко шосе" УПИ ІV
22071000, 24022090, 24031100, 24031910, 24031990, 24039990, 33021090, 33029010, 3302909001.12.2009
"ЛИТЕКС" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1756
Населено място: София
Улица: "Лъчезар Станчев", ет. 14 № 3
110060025Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: газосн.ст.за пълн.на бут.на терит.на "Бург. захарин завод" ЕАД
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 2711290027.11.200909.09.2016
"ДОБРИЧКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9003
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Белгород" № 13
148111463Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул."Войвода Димитър Калъчлията" № 10
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190014.01.201017.09.2015
"ВИНПРОМ ТАСКОВ ДИСТИЛЪРС ЕНД УАЙН - ВИНТАСПРОЕКТ" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. "Ангел Кънчев" № 20
101548716Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2745
Населено място: с. Зелен дол
Улица: имот 050006 в землището на с. Зелен дол
22042179, 22042180, 22042979, 2204298030.11.2009
"БУЛМАРКЕТ ДМ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
124077052Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2599
Населено място: с. Скриняно
Улица: УПИ VІ, ХІ и ХІІ
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190026.01.201027.09.2018
"Вим Петрол" ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: ул. "Бузлуджа" № 101
109599755Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: ул. "Бузлуджа" № 101
27111297, 2711139721.01.2010
"АГРО ФАМА" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1301
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Стамболийски" № 34
131557767Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6239
Населено място: с. Могилово
Улица: ЕКАТТЕ 48831, ПИ 000853
"ТОХУН" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: ул. "Княз Борис" № 47
147120723Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8200
Населено място: гр. Поморие
Улица: УПИ І-655, м. Кошарите
22042107, 22042108, 22042109, 22042138, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22082029, 22082040, 2208208915.04.2010
"ВИНАРСКА ИЗБА-ВАРНА" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9150
Населено място: с. Генерал Кантарджиево
Улица: НЯМА
103780581Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9150
Населено място: с. Генерал Кантарджиево
Улица: УПИ І-9, м. 150
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22059010, 22071000, 22082029, 22082040, 2208208927.05.2010
"ВАСИЛ ИВАНОВ-ЛУЧАНО-1991" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1606
Населено място: гр. София
Улица: район Красно село, ж. к. "Красно село", ул. "Борово" № 50
130591695Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1415
Населено място: гр. София
Улица: район Витоша, кв. Драгалевци 2-ра част, местност "Киноцентъра"
2203001016.03.201020.01.2012
"ЕКОЕНЕРЖИ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8970
Населено място: гр. Сливен
Улица: "Радой Ралин", бл. 3,вх. А, ап. 1
119624858Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8854
Населено място: с. Гавраилово
Улица: ул. "Кокиче" 15
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190026.04.2010
"БУРГАСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Алеко Константинов" № 10, ет. 3, офис 1
103638123Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8217
Населено място: гр. Ахелой
Улица: местност „Къмпинга”, УПИ № 00833.7.77
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190001.06.2010
"АРЕНА - И.Т." ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1712
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Младост 3", бл. 317, вх. 5, ет. 6, ап. 109.
115824651Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Пещерско шосе" № 32
27111211, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190016.04.201016.07.2018
"ЛУБРИКА" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "България" № 125А
117015709Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7004
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "България" 125а
27079999, 27101962, 27101964, 27101968, 27101971, 27101975, 27101981, 27101983, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 27109900, 38112100, 38112900, 3811900004.06.2010
"ДЖАПАН ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1463
Населено място: гр. София
Улица: УЛ."НИКОЛА ТЕСЛА" 3,ЕТ.4, ОФИС 402 4
131459294Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1517
Населено място: гр. София, кв. Подуяне
Улица: ул. "Стоян Попов" № 7
24022090, 2403191014.07.201002.08.2017
"АНДРОМЕДА-77" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9178
Населено място: гр. Белослав
Улица: ул. "Трети март" № 36
103905138Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: УПИ Прамел - ІІІ /трети/ Метал по плана на ЗПЗ 108 кв. м
2204291114.06.201030.08.2011
ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Златен Рог" № 20
121516626Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Трети март" № 46
27101929, 27101943, 27101948, 27101981, 27101983, 27101985, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 38112100, 38112900, 3811900023.06.2010
"ЕЛИТ ГАЗ СЛИВЕН" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ул. "Карандила" № 42
119631685Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: кв."Сини камъни", ПИ № ІІ-10202
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190002.07.2010
"БУЛВАРИЯ - АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1324
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Орион" № 84
131018442Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1324
Населено място: София
Улица: ул. "Орион" 84
27101981, 27101983, 27101987, 2710199121.01.2011
"ПЛАМА ОЙЛС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София, район Средец
Улица: бул. "Цариградско шосе" 17
130207220Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: Западна индустриална зона, Рафинерия "Плама"
27101981, 27101983, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 38112100, 3811290006.07.201002.01.2018
"ПАУЪР ТИЙМ ГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: кв. Изток, ул. "Владайско въстание" № 1
121282041Държава: България
Област: Перник
Община: Перник
Пощенски код: 2304
Населено място: гр. Перник
Улица: кв. "Изток", ул. "Владайско въстание" № 1
22072000, 27101245, 27101943, 27101946, 27101947, 27102011, 27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 3826001023.06.2010
"ДОМЕЙН МАРАШ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: район Лозенец, ул. "Златовръх" № 52
831555043Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8680
Населено място: гр. Стралджа
Улица: ул. "Св. Иван Рилски" № 5
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089048, 2208907116.07.2010
"ДОМЕЙН МАРАШ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: район Лозенец, ул. "Златовръх" № 52
831555043Държава: България
Област: Ямбол
Община: Стралджа
Пощенски код: 8693
Населено място: с. Воденичане
Улица: УПИ І-189, кв. 32 по плана на с. Воденичане
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298416.07.2010
"РАПИД ОЙЛ ИНДУСТРИ" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Никола Габровски" № 81А
104665443Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Лясковец
Пощенски код: 5148
Населено място: с. Козаревец
Улица: ул. "Васил Левски" 78А
3826001006.07.201015.04.2015
"МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6239
Населено място: с. Могилово
Улица: -
200922158Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6239
Населено място: с. Могилово
Улица: земл. на село Могилово с ЕКАТТЕ 48831, ПИ номер 000853 по план
22041011, 22042179, 22042180, 22042979, 2204298014.07.2010
"ДЮТИ ФРИИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Атанас Дуков" № 32
121891238Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1540
Населено място: гр. София
Улица: Скл.зона-г.Искър,л.к-с,имотПЛ №59-скл.база на"Транс.",част.скл.3 3-164 кв.м
24022090, 2403999017.09.2010
"ЛОВИКО ЛОЗАРИ" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. “Росица” № 156
131068107Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 6230
Населено място: с. Свобода
Улица: "Млада гвардия" № 124
22042918, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298416.02.201127.03.2014
"ПЕТРОЛ ГАЗ"ООДДържава: България
Област:
Община:
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: "Черни връх" 43
175296411Държава: България
Област: ПЛОВДИВ
Община: ПЛОВДИВ
Пощенски код: 4000
Населено място: ПЛОВДИВ
Улица: ЮЖНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА източно от МТА-ЕАД парцел х,кв. 3, идентификатор 5
"ВИНАРСКА КОМПАНИЯ ДРАГИЕВ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: пл. "Кочо Честименски" № 2 В - партер, район Централен
160047564Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6252
Населено място: с. Гранит
Улица: ,
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298425.10.201022.11.2017
"ПОЛИХИМ-СС ОЙЛ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Стрелбище", бл. 11 А, вх. А, ап. 33
200969058Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5770
Населено място: гр. Луковит
Улица: ул. "Възраждане" № 139, площадка 1
27101981, 27101983, 27101987, 27101999, 38112100, 3811290012.11.2010
"ПОЛИХИМ-СС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Дедеагач" № 17, бл. 12, ап. 45
831233875Държава: България
Област: Ловеч
Община: Луковит
Пощенски код: 5770
Населено място: гр. Луковит
Улица: ул. "Възраждане" № 139, площадка № 2
27079999, 27101225, 27101921, 27101925, 27101962, 27101964, 27101968, 27101999, 27109900, 2713909019.11.2010
"ИНСА" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Предел" № 1
825377953Държава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: Стопански двор 2
27101981, 27101983, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 27109900, 38112100, 38112900, 38119000, 3826001016.12.2010
"АГ ЕКО" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: бул. "Митрополит Методи Кусев" № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 22
200543336Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6050
Населено място: с. Хрищени
Улица: ул."Новозагорско шосе" № 1
2707991922.12.201018.10.2016
"БУРГОЗОНЕ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1612
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цар Борис ІІІ" № 124В, вх. А, ап. 12
106592271Държава: България
Област: Враца
Община: Оряхово
Пощенски код: 3341
Населено място: с. Лесковец
Улица: ул. "Оряховско шосе" № 1
22042109, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2205101004.02.2011
ВИНАРСКО ИМЕНИЕ "САНТА САРА" АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8225
Населено място: с. Горица
Улица: ул. "Ивайло" № 2
102243774Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6002
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: кв. 32 "Голеш", едноетажна масивна сграда със застроена площ от 720 кв. м
22042179, 22042180, 22042979, 2204298019.01.201129.11.2013
"РАФИНЕРИЯ ПЛАМА" АДДържава: България
Област: Кърджали
Община: Кърджали
Пощенски код: 6600
Населено място: гр. Кърджали
Улица: ул. "Републиканска" № 46
200608912Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: Западна индустриална зона, "Рафинерия Плама"
27101221, 27101947, 27101951, 27101964
"СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1113
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Фредирик Жолио Кюри" № 20
175291407Държава: България
Област: Варна
Община: Провадия
Пощенски код: 9200
Населено място: гр. Провадия
Улица: Добрина № 1
3826001007.02.201118.11.2017
"ВИНАРСКА ИЗБА СВЕТИ ВРАЧ" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ул. "Сандански мискет" 11Б5
201009997Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: местност "Мухово"
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298409.02.2011
"ТЕМПО - ММ" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: Ул. "Дунав" № 19А
126180001Държава: България
Област: Хасково
Община: Хасково
Пощенски код: 6300
Населено място: гр. Хасково
Улица: Ул. "Дунав" № 19.
27111297, 2711139721.04.2011
"ПУЛПУДЕВА-Т" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Енисей" № 19, ет. 1, ап. 1
201293088Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с. Брестовица
Улица: П-ІІ, кв.3б, Стопански двор 1
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22051090, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22086011, 22087010, 22087090, 22089048, 22089056, 22089069, 22089071, 2208907805.04.2011
"БИЛЕГАМА" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: ул. "Хан Крум" № 12
201099717Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5180
Населено място: гр. Полски Тръмбеш
Улица: ул. "Александър Стамболийски" № 117, квартал 4
22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901007.04.2011
"НАФТЕКС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: ул. "Търговска" № 12, хотел "Ловеч"
121904244Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр.Пловдив
Улица: ул. „Васил Левски” № 111-121
27101245, 2710194320.04.201109.06.2015
РДЦ ОЙЛДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: бул. "Цар Борис ІІІ" 168
201262388Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Николаево
Пощенски код: 6190
Населено място: Николаево
Улица: ул. "Липа" № 1
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 2711139721.06.201105.10.2016
"КОСМОС ЕНЕРДЖИ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Петко Каравелов" № 6
148063552Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: площадка на терминал "Насипни товари", в близост до корабно място 20А
27101943, 27102011, 3826001022.08.201114.09.2012
"ДРАКИ" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: ул. "Младост" № 12
101641227Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2800
Населено място: гр. Сандански
Улица: Промишлена зона "Соколовец" в базата на "Бетон" ЕООД
2711139707.06.2011
"ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2009" ООДДържава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3774
Населено място: с. Новоселци
Улица: ул. "Първа" № 58 А
200764701Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3774
Населено място: с. Новоселци
Улица: ул. "Първа" № 58 А
27079919, 27101964, 2710990017.06.2011
“ИНСА ОЙЛ” ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Михаил Добромиров" № 118
115624227Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: "Тутракан" № 100, база на "ИНСА ПОРТ" ООД
27101931, 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27101964, 27101981, 27101983, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 27102011, 27102015, 27102019, 27102035, 27109900, 38119000, 3826001013.07.2011
“ВП Брандс Интернешънъл” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пещера
Пощенски код: 4550
Населено място: гр. Пещера
Улица: кв. 82, УПИ - ХХVІІ
22071000, 22082040, 22082089, 22083079, 22083088, 22089038, 22089071, 2208907722.06.2011
"ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Маринковица", № 2Б, ет. 1
175404883Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Велики Преслав" № 71, имот 83510.677.403
22041096, 22042183, 22042910, 22042983, 22042984, 22051010, 22082029, 22082040
“БЪЛГАРСКА ЛОЗАРСКА КОМПАНИЯ” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: бул. “Джеймс Баучър” № 116, ет. 1, ап. 1
105558736Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3726
Населено място: с. Рупци
Улица: Винарна Рупци
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042281, 22042282, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22082029, 22082040, 22082089, 22089048, 2208907117.01.201208.02.2018
“ШАТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5060
Населено място: с. Ресен
Улица: “Хотнишка“ № 1
130310963Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5060
Населено място: с. Ресен
Улица: "Хотнишка" № 1
22041098, 22042183, 22042184, 22042191, 22042980, 22042983, 22042984, 22042991, 22042997, 22042998, 22051010, 2205901018.07.201126.09.2017
Социалинвест АДДържава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: бул. "Априлско въстание" 23
116043189Държава: България
Област: Разград
Община: Разград
Пощенски код: 7200
Населено място: Разград
Улица: Източна промишлена зона на града околовръстен път към ЖК "Орел"
27111294, 27111297, 27111397, 2711190002.09.2011
"ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Хпадилника", ул."Хенрих Ибсен", № 15, ет. 4, офис 4
175071279Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1220
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Проф. Иван Георгов" № 3, Военна рампа
24021000, 24022090, 2403191030.08.201128.11.2017
"ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ" АДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7009
Населено място: РУСЕ
Улица: ТЕЦ-ИЗТОК 71
117000995Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7009
Населено място: гр.Русе
Улица: ул. „Тец Изток” 71
2710194319.09.2011
АЛЕЛ ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1142
Населено място: София
Улица: ул. "Ген. Паренсов" № 16, етаж първи надпартерен, апартамент № 3
201455405Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: ул. "Николичевски път" 22
27073000, 27075000, 27101221, 27101225, 29023000, 2902410009.05.2012
"МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6239
Населено място: с. Могилово
Улица: -
200922158Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6239
Населено място: с. Могилово
Улица: землището на село Могилово с ЕКАТТЕ 48831, парцел УПИ ІІІ кв. 51
22042979, 2204298027.10.201126.10.2012
"ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ" АДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ж. к. "Индустриален", Птицекланица "Градус"
201009171Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8914
Населено място: с. Баня
Улица: имот с № 025056 в землището на с. Баня
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298413.09.2011
"ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: район Средец, ул. "Шипка" № 36, ет. 3
131022298Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ЗПЗ, бул. "В. Варненчик" № 281, сграда № 18
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042910, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042987, 22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22042992, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 24021000, 24022090, 2403191026.10.201119.01.2017
"ВИНАРСКИ СЪЮЗ" АДДържава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7079
Населено място: с. Нисово
Улица: "Св. Св. Кирил и Методи" 1
201537603Държава: България
Област: Русе
Община: Иваново
Пощенски код: 7079
Населено място: с. Нисово
Улица: УПИ І-177, кв. 23
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22043096, 22043098, 22051010, 22059010, 22060059, 2206008904.10.2011
“БЪЛГАРСКА ВИНЕНА КОМПАНИЯ” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Джеймс Баучер" № 116, ет. 1, ап. 1
131302542Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 138
22042983, 22042984, 22060081, 2206008929.11.201104.06.2013
"СЛАВ ПЕТРОЛИУМ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Димитър Хаджикоцев" № 25
200821038Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: гр. Велинград
Улица: Промишлена зона, УПИ Й-6404, кв.84
27101245, 27101943
"БИТОВА ЛАЙТ ГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Цар Георги Тертер" № 2
200650676Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4000
Населено място: с. Цалапица
Улица: ул. "Димчо Дебелянов" № 2
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 2711139728.11.201131.05.2017
“ТОПЛИВО” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Солунска” № 2
831924394Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Войводата Димитър Калъчлията" № 4
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190015.02.2012
ГРУП ОЙЛ ПЕТРОЛИУМ 2011 ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1799
Населено място: София
Улица: ж.к. МЛАДОСТ 2, БЛ. 224, ВХ. 2, ЕТ. 8, АП. 32
201625058Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София, кв. Военна рампа
Улица: ул. "Проф. Иван Георгов" № 1А
22072000, 27101245, 2710201113.01.201210.01.2019
"ПРИМЕКС -АВГ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: район "Южен", ул. "Кукленско шосе" № 23
040517411Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: район "Северен", ул. "Брезовско шосе" № 170, Склад 37
22030001, 22030009, 22041011, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042197, 22042198, 22042910, 22042979, 22042980, 22042983, 22042984, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22043010, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 2403110016.01.2012
"ЕУРОСТОК ДИСТРИБЮШЪН СЪРВИС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Драгалевска" № 1, офис № 2, район Лозенец
121126811Държава: България
Област: Софийска
Община: Етрополе
Пощенски код: 2180
Населено място: гр. Етрополе
Улица: бул. "Руски" № 44, УПИ ІІ
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042910, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042987, 22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085091, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089054, 22089069, 2208907821.12.201113.02.2014
ДМВ ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Проф. Асен Златаров" № 5
117679603Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7058
Населено място: гр. Мартен
Улица: местност "До селото", ПИ №47336.9.93
27079999, 27101221, 27101943, 27101947, 27101962, 27101964, 27101968, 27101999, 27102011, 27102031, 27102035, 27102039, 27102090, 27109900, 3826001027.12.2011
"ВАЯ-7" АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Хан Аспарух" № 50
201388981Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 58000
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Гривишко шосе", поземлен имот с идентификатор 56722.652.187
27101943, 27101947, 27102011, 3826001023.01.201218.05.2017
"СИАТ - ГАЗ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Райно Попович" № 20
201564632Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Димитър Стамболов" № 2
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190019.01.2012
"КОСМОС ЕНЕРДЖИ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Петко Каравелов" № 6
148063552Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Придунавски",при Понтон № 13, км.494 - пристанище "Пристис"
27101943, 2710201105.04.2012
"ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр. Бяла
Улица: ж.к."Гара Бяла", Петролна база
200871895Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7100
Населено място: гр.Бяла
Улица: кв."Гара Бяла", ул."В. Априлов" № 43-УПИ І-147,кв.47
27101943, 27102011, 3826001022.03.2012
"Б.Н.К." ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: гр. София, район Искър
Улица: бул. "Искърско шосе" № 7
030212518Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Искърско шосе" № 7, СТК "Европа", сграда 15, склад № 3
22030001, 22030009, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 2208906918.04.201229.08.2014
"З ГАЗ" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Несебър
Пощенски код: 8240
Населено място: кк. "Слънчев бряг"
Улица: комплекс "Бора", вх. А, ет. 2, ап. 6
201526471Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8213
Населено място: с. Дъбник
Улица: ПИ 008139, местност "Пладнището"
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190009.04.201229.04.2016
"ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ЛЮБИМЕЦ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4018
Населено място: гр. Пловдив
Улица: район Източен, бул. "Марица" № 154, сграда А, офис 14а
115115643Държава: България
Област: Сливен
Община: Нова Загора
Пощенски код: 8900
Населено място: гр. Нова Загора
Улица: квартал № 207, парцел VІ по плана на гр. Нова Загора
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298411.05.201227.08.2013
"БРИТОС" ЕООДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Васил Левски" № 15, ет. 7
200409807Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Никола Габровски" № 92
22030001, 22030009, 2203001007.06.2012
"ЛОВИКО ЛОЗАРИ" ЕАДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Сухиндол
Пощенски код: 5240
Населено място: гр. Сухиндол
Улица: ул. “Росица” № 156
131068107Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6200
Населено място: гр. Чирпан
Улица: квартал Индустриален до жп гара, квартал Седем
22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042918, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22042997, 22042998, 22051010, 22059010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082040, 22089038, 22089071, 2208907702.10.201202.09.2015
"АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Сливо поле
Пощенски код: 7060
Населено място: гр. Сливо поле
Улица: ул. "България" № 23
117650594Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул."Тутракан"№100,УПИ С-nn и тръбопровод до ППУ 2,понтон№6,.....
38119000, 3826001020.08.2012
"НСН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Екзарх Йосиф" 119
203628966Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1415
Населено място: гр. София
Улица: кв. "Драгалевци", местност "Киноцентъра"
2203001024.07.2012
“ТЕЛИШ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Якубица", офис 2-3 7А
114056661Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: І етаж от сграда с идентификатор 77181.12.137.15
22041011, 22042111, 22042112, 22042113, 22042118, 22042119, 22042122, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042147, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042189, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2204299024.08.201204.07.2018
“КЛАС ОЛИО” ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: -
124538713Държава: България
Област: Добрич
Община: Добричка
Пощенски код: 9390
Населено място: с. Карапелит
Улица: -
3826001016.10.201230.05.2013
"БЕЛОГРАДЕЦ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9002
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Ген. Скобелев" № 50
103906222Държава: България
Област: Варна
Община: Ветрино
Пощенски код: 9230
Населено място: с. Белоградец
Улица: ул. "Васил Левски" - бивш стопански двор
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901021.11.2012
"БУЛГАЗ 12" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: ул. "Муткурова" № 53, вх. 2, ет. 1 ап. 3
202119311Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Шипка" № 1
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190028.03.2013
"СФК АГРО" ООДДържава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7101
Населено място: гр. Бяла
Улица: ул. "Яне Сандански" № 6
104629422Държава: България
Област: Русе
Община: Бяла
Пощенски код: 7101
Населено място: гр. Бяла
Улица: ул. "Яне Сандански" № 6
22042182, 22042183, 22042184, 22042982, 22042983, 22042984, 2205101009.11.201216.01.2014
"ВЕНТУРА ПАРК ХОТЕЛ" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр. Варна
Улица: район "Младост", ж.к. ЗПЗ, Бизнес парк Варна,офис IR-Group бл. В1
202065479Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9003
Населено място: гр. Варна
Улица: кв. "Аспарухово", ул. "Мара Тасева" бл. 16
2203001030.11.201122.05.2013
"МИДАЛИДАРЕ ВИНЕЯРДС" ЕООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6239
Населено място: с. Могилово
Улица: ,
175120655Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Чирпан
Пощенски код: 6239
Населено място: с. Могилово
Улица: УПИ ІІІ кв. 51, УПИ І кв. 51, УПИ І кв. 51Б, УПИ ІІІ кв. 51-А
22041011, 22042179, 22042180, 22042979, 2204298005.12.2012
"АГРОВИН" ООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8470
Населено място: гр. Сунгурларе
Улица: ж. к. "Шато Сунгурларе", местност "Кайка дере"
147153712Държава: България
Област: Бургас
Община: Сунгурларе
Пощенски код: 8470
Населено място: гр. Сунгурларе
Улица: местност "Кайка дере", УПИ І 000269, кв. 1
22042179, 22042180, 22042279, 22042280, 22042979, 22042980, 22051010, 2205901021.12.2012
"РОЗАЛИИ" ЕООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Алфатар
Пощенски код: 7570
Населено място: гр. Алфатар
Улица: Резервен промишлено-складов терен
200750114Държава: България
Област: Силистра
Община: Алфатар
Пощенски код: 7570
Населено място: гр. Алфатар
Улица: Резервен промишлено-складов терен
22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22043010, 22060089, 22071000, 22072000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089048, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907818.03.201325.02.2014
ВЕЛИ ПЕТРОЛИУМ ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: кв.Младост - 4, бл. 459, ет. 2, ап. 4
202023074Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4600
Населено място: ГР. ВЕЛИНГРАД
Улица: кв. 84, УПИ X–6404
27101245, 2710201118.04.201327.06.2014
"ГАМА - СМ" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 29, вх. "В", ет. 1
201217133Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Рила
Пощенски код: 2630
Населено място: гр. Рила
Улица: ул. "Спортела" вход Рила
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042993, 22042994, 22042995, 2204299617.01.2013
"ФОУР ФРЕНДС" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6053
Населено място: с. Горно Ботево
Улица: Винарска изба "Зитара"
126721485Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6053
Населено място: с. Горно Ботево
Улица: Имот 030008, местност "Пазарски път"
22042179, 22042180, 22042979, 2204298011.02.2013
"ТРАНСКАПИТАЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1517
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Ботевградско шосе" № 247
831160046Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1517
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Ботевградско шосе" № 247, складова база 3, склад 308
22041011, 22042111, 22042112, 22042113, 22042118, 22042119, 22042122, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042147, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042189, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2204298920.02.201320.12.2013
"АЛКО ЛС" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: гр. Габрово
Улица: бул. "Априлов" № 56, вх. А, ет. 3, ап. 7
202167562Държава: България
Област: Враца
Община: Оряхово
Пощенски код: 3301
Населено място: с. Селановци
Улица: II-ри стопански двор
22071000, 22082040, 22082089, 22086019, 22087090, 22089069, 22089077
"ГАНЕВ 2009" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7006
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Д. Дебелянов" № 62, вх. А, ет. 1
200822688Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7057
Населено място: с. Николово
Улица: ул. „Липник” № 94 А (УПИ № І-322 в кв. 21)
27111297, 2711139706.06.2013
"ЕНТЪРПРАЙЗ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Хубча" № 2, ет. 2, ап. 8, район "Красно село"
202315712Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Лесичово
Пощенски код: 4462
Населено място: с. Калугерово
Улица: имот № 001697
22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042910, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042987, 22042988, 22042989, 2204299120.05.201314.03.2016
"АРЕНА - И.Т." ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4006
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 58
115824651Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 3000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Кукленско шосе" № 17
27101943, 27102011, 3826001024.04.201326.05.2016
"СИС ИНДУСТРИЙС" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Джеймс Баучер" № 77, ет. 2
040275584Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8473
Населено място: с. Венец
Улица: "Винарска изба Братя Минкови"
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042918, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298420.05.201315.09.2014
"БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цариградско шосе", сграда D, № 115И-115М, ет. 5
200130216Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1138
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Абагар" № 22А, част от складово хале ІІІ, НПЗ Горубляне
24021000, 24022090, 2403999015.04.2013
"ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК" ООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2817
Населено място: с. Левуново
Улица: ул. "Кочо Лютата" № 11
101774754Държава: България
Област: Благоевград
Община: Сандански
Пощенски код: 2819
Населено място: с. Хърсово
Улица: район "Вила Мелник"
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042983, 2204298417.05.2013
ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: Злетово 1
202458906Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: бул. Народни будители 2Б
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190005.07.2013
"САКСА" ООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Долна баня
Пощенски код: п.к. 2040
Населено място: гр. Долна Баня
Улица: ул. "Търговска" № 1
131245283Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: Русе
Улица: бул.Тутракан № 71,"Свободна зона - Русе" ЕАД
27101245, 27101249, 27101943, 27102011, 38119000, 3826001007.06.2013
"МИКРОСПЕКТЪР" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. Съборни № 11, Офисна сграда, ет. 3
103586808Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: кв. Аспарухово, ул. Мара Тасева, бл. 16
2203001019.06.2013
"ПЕТРОМАН ФБ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Тодор Каблешков" № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106
201774050Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1592
Населено място: гр. София
Улица: район Искър, ул. "Илия Бешков" № 3
2710201126.09.201316.09.2014
“ТЕЛИШ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Якубица", офис 2-3 7А
114056661Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: поземлен имот с идентификатор 77181.12.137
22041011, 22042111, 22042112, 22042113, 22042118, 22042119, 22042122, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042147, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042189, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2204299005.07.201310.05.2018
"НЮАНС БГ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1540
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Брюксел" № 1
202224699Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: летище Варна,Ц.склад и безмитни магазини на терм.Заминаващи
22041011, 22041093, 22041094, 22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042189, 22042191, 22042195, 22042979, 22042980, 22051010, 22060059, 22082012, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083071, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22086091, 22087010, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089069, 24021000, 24022090, 24031910, 2403999005.07.2013
"ТРЕЙД" ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Славянска" № 17, вх. А, ет. 4, ап. 7
834017644Държава: България
Област: Добрич
Община: Генерал-Тошево
Пощенски код: 9555
Населено място: с. Житен
Улица:
3826001024.09.201412.11.2018
"ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК" ЕАДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5850
Населено място: с. Ясен
Улица: местност Азманското
824103269Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5850
Населено място: с. Ясен
Улица: местност Азманското
2403999030.07.201328.11.2017
"НЮАНС БГ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1540
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Брюксел" № 1
202224699Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: летище Бургас, безмитни магазини в нов пътнически терминал Заминаващи
22041011, 22041093, 22041094, 22041098, 22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042189, 22042191, 22042195, 22042979, 22042980, 22051010, 22060059, 22082012, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083071, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22086091, 22087010, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089069, 24021000, 24022090, 24031910, 2403999008.08.2013
"ВИНИ БЪЛГАРИЯ" АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9860
Населено място: с. Драгоево
Улица: ул. "Девети септември" № 1-В
201386051Държава: България
Област: Шумен
Община: Велики Преслав
Пощенски код: 9860
Населено място: с. Драгоево
Улица:
22042183, 22042184, 22042983, 2204298422.08.2013
"КОТУРА" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. "Солунските атентатори" № 3
101704268Държава: България
Област: Варна
Община: Суворово
Пощенски код: 9170
Населено място: гр. Суворово
Улица: УПИ І, кв. 196
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190016.10.2013
ВИНАРСКО ИМЕНИЕ "САНТА САРА" АДДържава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8225
Населено място: с. Горица
Улица: ул. "Ивайло" № 2
102243774Държава: България
Област: Бургас
Община: Поморие
Пощенски код: 8225
Населено място: с. Горица
Улица: УПИ І - 70, 73, 93, местност "Бадемите"
22042179, 22042180, 22042979, 2204298007.10.2013
"САКАРА 2011" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4172
Населено място: с. Житница
Улица: ул. "29-та" № 13
201512144Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ж.к. "Тракия", ул. "Съединение" № 4
22030009, 2203001017.10.2013
"ИНТЕРКОМ ОЙЛ ВАРНА" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9009
Населено място: гр.Варна
Улица: р-н "Младост",ж.к.ЗПЗ, ул. "инж.Павлин Николов" № 11
202218494Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: Източна промишлена зона, бул. "Тутракан" № 100(бивш КТМ), УПИ XC
2707999905.12.2013
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1336
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Люлин-2, бул. "Панчо Владигеров" № 66
175203478Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3050
Населено място: с. Чирен
Улица: местност „Слатина/Лъките”, поземлен имот № 000179
2709001007.11.2013
"ВАРНА СТОРИДЖ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Черни връх" № 43, ет. 5
201574637Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: "Южна промишлена зона" - Петролна база Варна
22072000, 27101245, 27101943, 27101946, 27101947, 27102011, 27102017, 38119000, 3826001024.10.2013
"БИОКЕМИКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Кораб планина" № 6
202568637Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: ул. "Гоце Делчев" № 3
22072000, 27101245, 27101943, 27102011, 3826001027.12.201326.08.2014
“МАРВИН” ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: пл. "Александър Стамболийски" № 1, офис 102
119603928Държава: България
Област: Ямбол
Община: Тунджа
Пощенски код: 8635
Населено място: с. Хаджидимитрово
Улица: м. "Чифлика", вин. изба в УПИ І, имот № 000041, ЕКАТТЕ 77030
22042179, 22042180, 22042979, 2204298006.12.2013
"НИС ПЕТРОЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Никола Вапцаров" № 51А
201703950Държава: България
Област: Софийска
Община: Костинброд
Пощенски код: 2230
Населено място: гр. Костинброд
Улица: местност "Прогона", ПИ № 4460
22072000, 27101245, 27101249, 27101943, 27101981, 27101983, 27101987, 27101991, 27101993, 27102011, 38119000, 3826001021.12.2013
"ДОРОВСКИ ИНВЕСТ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Ген. Киселов" № 10, ет. 2, ап. 5
201347116Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9144
Населено място: с. Слънчево
Улица: местност Кабите, имот № 135001
22030001, 2203001024.01.2014
ЕТ "НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ - НИКСТАР"Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. "Христо Ботев" № 39, бл. 27 Б, ет. 5, ап. 15
819002861Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Рила
Пощенски код: 2630
Населено място: гр. Рила
Улица: ул. "Спортела" № 146
2711139719.02.201424.10.2014
"ДОМЕЙН ЮСТИНА" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4228
Населено място: с. Устина
Улица: ул. "Никола Петков" № 51
160066590Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4228
Населено място: с. Устина
Улица: ул. "Никола Петков" № 51
22041094, 22042179, 22042180, 22042279, 22042280, 22042979, 2204298014.03.2014
„ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. „Тутракан” № 100
202451089Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. „Тутракан” и тръб. от УПИ XLVI:LIX:XCVI:LX-ТПЦК1:понтон6.... 100
38119000, 3826001031.03.2014
"ПИВОВАРНА 359" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Искър" № 41, ет. 1, ап. 2
201792301Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1261
Населено място: с. Мрамор
Улица: ул. "Трети март" № 2
2203000109.04.201410.04.2018
"МАЗНЕВ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: Първомай
Улица: "Цариградска" № 15
115622475Държава: България
Област: Пловдив
Община: Първомай
Пощенски код: 4270
Населено място: гр. Първомай
Улица: ул. "Княз Борис І" № 80, УПИ-ХІ, кв. 2
27111297, 2711139708.05.2014
"ИРИС-Х" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: ул."Прохлада" № 7
200357196Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: ул. „Горноводенско шосе” № 81 В
27111297, 2711139708.05.2014
"ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1756
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Лъчезар Станчев" № 3, ет. 14
175122414Държава: България
Област: Враца
Община: Мездра
Пощенски код: 3100
Населено място: гр. Мездра
Улица: ул. „Христо Ботев” № 96, УПИ № V-1267 от кв. 99
22030001, 22030009, 2203001013.05.2014
"ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 90, ет.20
121759222Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 3700
Населено място: гр. Видин
Улица: Петролен Терминал ОМВ Видин, Южна промишлена зона
2710194301.07.2014
"ГАЗ ЛОДЖИСТИКС" ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1408
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Манастирски ливади - изток, бул. "Софийски околовръстен път" № 49
200198865Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ул. "Иларион Драгостинов" № 2
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190002.06.2014
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: София
Улица: "Московска" № 3
831913661Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: Сливен
Улица: кв. "Промишлена зона", УПИ І "За петролна база" кв. 76
27101245, 27101921, 27101943, 27101981, 2710201123.05.2014
"ВИП Лоджистикс" ЕООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: гр. Добрич
Улица: ул. "Генерал Колев" № 11
124037595Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: бул. "Трети март" № 22В, склад № 9А
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042192, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22051010, 22051090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22085091, 22086011, 22086019, 22086091, 22087010, 22089011, 22089033, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 24021000, 24022090, 24031100, 24031910, 2403999011.07.201409.12.2016
"ПРОПАН 2013" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: кв. "Хаджи Димитър", бул. "Дунав" № 75
202835360Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: кв. "Хаджи Димитър", бул. "Дунав" № 75
27111211, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190011.06.2014
"ФОУР ФРЕНДС" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6053
Населено място: с. Горно Ботево
Улица: Винарска изба "Зитара"
126721485Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ул. "Калояновско шосе" № 16,база НОВОТЕХПРОМ с ЕКАТТЕ 68850
22041098, 22042179, 22042180, 22042979, 2204298026.06.201415.03.2016
"БИО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1612
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Съвет на Европа" № 17
201853252Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3449
Населено място: с. Д-р Йосифово
Улица: ПИ № 139003
27101943, 27102011, 3826001004.05.2015
"ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: район Средец, ул. "Шипка" № 36, ет. 3
131022298Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриална" № 94, ПИ с идентификатор 07079.659.483
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042910, 22042911, 22042912, 22042913, 22042917, 22042918, 22042942, 22042943, 22042944, 22042946, 22042947, 22042948, 22042958, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042987, 22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22042992, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 24021000, 24022090, 2403191008.08.201429.09.2016
"ГАЗТРЕЙД" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цариградско шосе" № 62, ет. 2
121847398Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Горна Оряховица
Пощенски код: 5100
Населено място: гр. Горна Оряховица
Улица: ул. "Св. Княз Борис І" № 86, Източна промишлена зона, УПИ XII, кв. 904
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 2901220012.09.2014
"НИКСТАР ГРУП" ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. "Христо Ботев" № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 15
202713189Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. "Саморанска" № 80
2711139730.10.2014
"НИКСТАР ГРУП" ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. "Христо Ботев" № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 15
202713189Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Рила
Пощенски код: 2630
Населено място: гр. Рила
Улица: ул. "Спортела" № 146
2711139730.10.2014
ЕТ "БРАТЯ МИНКОВИ - МЛАДЕН ДИМИТРОВ"Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8400
Населено място: гр. Карнобат
Улица: ул. "Бенчо Обрешков" № 36
102897286Държава: България
Област: Бургас
Община: Карнобат
Пощенски код: 8473
Населено място: с. Венец
Улица: УПИ № 000126, местност "Пандорики"
22042138, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298424.09.2014
"БСБ ОЙЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1421
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Бисер" № 2, ет. 2, ап. 5
202785726Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Велинград
Пощенски код: 4600
Населено място: гр. Велинград
Улица: Индустриална зона-Петролна база, УПИ Х-6404, кв. 84
27101245, 2710201124.09.2014
"ДЕГА ГАЗ" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Македония" № 31
202537702Държава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: ул. "Бургаско шосе" - Газопълнителна станция, ПИ 000330
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190003.11.2014
"РАДА ЕФ ЕН БИ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1606
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Люлин планина" № 33, вх. А, ет. 5, ап. 10
130661268Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1528
Населено място: гр. София
Улица: м. Индустриална зона-гара Искър, ул. "5010" № 1
22030001, 22030009, 22030010, 22041098, 22042106, 22042128, 22042138, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042195, 22042196, 22042983, 22042984, 2206005906.11.2014
"КОНЧЕРТО УАЙНЪРИ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4023
Населено място: гр. Пловдив
Улица: бул. "Освобождение" № 31, бл. Карина, ап. Офис Парнас
202752128Държава: България
Област: Хасково
Община: Любимец
Пощенски код: 6550
Населено място: гр. Любимец
Улица: ул. "Шар планина" № 2
22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042126, 22042138, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042190, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22060059, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22083071, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089069, 2208907820.11.2014
“ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Стефан Караджа" № 2
824033568Държава: България
Област: Плевен
Община: Искър
Пощенски код: 5835
Населено място: Находище "Искър-Запад"
Улица: община Кнежа
27090010, 2711210030.10.2014
ВИТО 22 ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: ДИМИТРОВГРАД
Улица: УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 21
126608352Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: бул. "Г. С. Раковски". № 9
27111297, 2711139711.11.2014
"АГРО 03" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: гр. Вълчи дол
Улица: ул. "Кирил и Методий" № 15А
103834196Държава: България
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Пощенски код: 9280
Населено място: гр. Вълчи дол
Улица: поземлен имот № 310
27101943, 27102011, 38119000, 3826001018.12.2014
"АРГО КОМЕРС" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. Войводиново
Улица: ул. "Висла" № 6
202549010Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4135
Населено място: с. Войводиново
Улица: местност "Баш Пара" УПИ II-59.315
2711139722.12.2014
"М.К.Д." ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4456
Населено място: С. ЧЕРНОГОРОВО
Улица: М. МОГИЛАТА
122003530Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4456
Населено място: с. Черногорово
Улица: местност Могилата
22041094, 22041098, 22042106, 22042107, 22042179, 22042180, 22042184, 22042979, 2204298012.02.2015
"Е-ЛОЖИСТИКС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичане
Улица: ул. "Видрица" № 7
202468455Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичане
Улица: ул. "Видрица" № 7
22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042988, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22043010, 22043096, 22043098, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 2208907803.04.2015
"ТИМ ОЙЛ" ООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: ул."Сакар планина" 30
126611050Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: ул. „Македония”, местност „Зад хана”, УПИ-VІІІ, кв. 402.
27111297, 2711139730.03.2015
"ВИНАРНА СТАМБОЛОВО" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1574
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, ет. 6, ап. 611
203185944Държава: България
Област: Хасково
Община: Стамболово
Пощенски код: 6362
Населено място: с. Стамболово
Улица:
22041011, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042109, 22042111, 22042112, 22042123, 22042132, 22042138, 22042142, 22042146, 22042147, 22042162, 22042169, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042189, 22042190, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22059010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 2206008901.06.2015
"БУРГАСКА ПИВОВАРНА" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Транспортна" № 37
203278569Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Хан Крум" № 6
2203001022.06.2015
"ЕНЕРДЖИ ФЮЧЪР" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1756
Населено място: гр. София, р-н Студентски
Улица: бул. "Св. Климент Охридски" № 65А
202335056Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1756
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Св. Климент Охридски" № 65А
27101245, 2710201103.08.201504.07.2018
"ИНТЕРСПИЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1387
Населено място: София
Улица: кв. Обеля, ул. "Акад. Дмитрий Лихачов" № 29
131037446Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене
Улица: местност през Искър, част от ПИ 35239.6109.2
27101943, 27101964, 27102011, 38111110, 38111190, 38111900, 38119000, 3826001023.09.2015
"БУЛМАРКЕТ ДМ" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7003
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Тутракан" № 100
124077052Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Кукленско шосе" № 19в
27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 2901100007.09.2015
"Т-УАЙНС" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6460
Населено място: с. Коларово
Улица: .
202033937Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6460
Населено място: с. Коларово
Улица:
22041011, 22042111, 22042112, 22042113, 22042118, 22042119, 22042122, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042147, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042189, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2204299003.09.2015
"Търговска и технологична компания" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост 1, бул. "Андрей Ляпчев" № 51
175357379Държава: България
Област: Видин
Община: Видин
Пощенски код: 4000
Населено място: с. Сланотрън
Улица: местност "Излаз"
2707991902.09.2015
"МЕЛНИК 2004" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2869
Населено място: с. Долно Спанчево
Улица: .
101653185Държава: България
Област: Благоевград
Община: Петрич
Пощенски код: 2869
Населено място: с. Долно Спанчево
Улица: УПИ 271, местност "Реката", землище на с. Долно Спанчево
22042108, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298408.09.2015
"ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ СЪРВИС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: "Голо Бърдо" 10
203103885Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2706
Населено място: гр. Разлог
Улица: ул. "Гоце Делчев" № 3
22072000, 27101245, 27101943, 27102011, 29023000, 3826001023.10.201530.12.2016
"АМК-2002" ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Гълъбово
Пощенски код: 6078
Населено място: с. Опан
Улица: околовръстен път, търговски обект на "АМК-2002"ООД
123621693Държава: България
Област: Хасково
Община: Симеоновград
Пощенски код: 6490
Населено място: гр. Симеоновград
Улица: бул. "Крайречен". № 10
27111297, 2711139722.10.2015
"МЕТАН ПЛЮС" ООДДържава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: Силистра
Улица: ул. "Добруджа" № 41
118501870Държава: България
Област: Силистра
Община: Силистра
Пощенски код: 7500
Населено място: Силистра
Улица: бул. "Велико Търново" № 66
27111294, 27111297, 2711139720.10.2015
"ГАЗТРЕЙД" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цариградско шосе" № 62, ет. 2
121847398Държава: България
Област: Варна
Община: Белослав
Пощенски код: 9178
Населено място: гр. Белослав
Улица: ул. „Христо Ботев” № 1А
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 2901220027.10.2015
"ГБ КРАФТ БРЮЪРИ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Генерал Кутузов" № 8
203156031Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1614
Населено място: гр. София
Улица: кв. Горна Баня, ул. "Урал" № 15
22030001, 2203001021.10.2015
"ЮНАЙТЕД ИНВЕСТМЪНТ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Неофит Рилски" № 29
203458040Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: ул. "Гоце Делчев" № 3
22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042910, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042988, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 24031100, 24031910, 2403199016.12.2015
"БИО ГОРИВА ВАРНА" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: "Георги Петлешев" 67А
202000734Държава: България
Област: Варна
Община: Суворово
Пощенски код: 9170
Населено място: гр. Суворово
Улица: ПИ 172058 - стопански двор
3826001018.01.201609.02.2017
"БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1505
Населено място: София
Улица: ж.к.Подуяне, бул. "Ситняково" № 48, ет. 10
130948282Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене
Улица: ул. "3-ти март" № 20
27073000, 27075000, 27079999, 27101221, 27101225, 27101929, 27101943, 27101947, 27101985, 27101999, 29011000, 29023000, 29024100, 38112100, 38112900, 3811900025.11.2015
"СТРОМИНЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Люлебургас", бл. 1, Вх. "Г", ап. 72
200220735Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: УПИ № 039004, местност "Варненски път", склад № 11
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22051010, 22051090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22071000, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22085019, 22085091, 22086011, 22086019, 22086091, 22087010, 22089011, 22089033, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 2208906924.03.201625.09.2017
"ТОДОРОВ" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1309
Населено място: гр. София
Улица: район "Възраждане", бул. "Тодор Александров", ет. 6, офис А16 № 137
130078447Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4224
Населено място: с. Брестовица
Улица: ул. "Генерал Гурко" № 1
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298422.12.2015
"ТСТ ОЙЛ" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: местност "Чукур Савак", поземлен имот 55150.13.177
203430856Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица: местност „Чукур Савак”, УПИ ІІІ-164, поземлен имот 55150.13.170
27101943, 27102011, 27111211, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190029.01.2016
"Петрол Пловдив" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Гоце Делчев", бл. 2Е, вх. В, ет. 1, ап. 57
203236851Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Рогошко шосе" № 13А, имот 507, Северна индустриална зона
2710201128.04.2016
"ВИНПРОМ-ДОЛНА БАНЯ" ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Долна баня
Пощенски код: 2040
Населено място: гр. Долна баня
Улица: ул. "Търговска" № 1
131471617Държава: България
Област: Софийска
Община: Долна баня
Пощенски код: 2040
Населено място: гр. Долна баня
Улица: ул. "Търговска" № 1, поземлен имот № 1640, в кв. 96
22041098, 22042109, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22043010, 22051010, 22059010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 2206008922.01.2016
„ДАКАР - 1” ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4110
Населено място: с. Първенец
Улица: ул. „Плиска” № 20
115880333Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: гр. Асеновград
Улица: бул. "България" № 88
27111294, 27111297, 2711139717.02.2016
"БОРОГАЗ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1510
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Кочо Честименски" № 14
201710471Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2237
Населено място: с. Драговищица
Улица: местност Равнище ПИ 120049
2710201106.04.201610.08.2017
"Блу Енерджи Газ" ООДДържава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9365
Населено място: с. Плачидол
Улица: ул. "Втора" № 1
203688397Държава: България
Област: Добрич
Община: Добрич
Пощенски код: 9300
Населено място: Добрич
Улица: Северна ПЗ, ул. "Димитър Калъкчията" № 10
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190018.03.2016
"ПОЛМОС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1404
Населено място: гр. София
Улица: бул. "България" № 109, бл. Вертиго бизнес таур, ет. 12, офис 12.1
201844805Държава: България
Област: Хасково
Община: Свиленград
Пощенски код: 6500
Населено място: гр. Свиленград
Улица: м. "Бялата пръст", им. № 515079, ЕКАТТЕ 65677
22042179, 22042180, 22042279, 22042280, 22042979, 22042980, 22071000, 22086011, 2208601923.03.2016
"СИН-ЕВА" ООДДържава: България
Област: Габрово
Община: Габрово
Пощенски код: 5300
Населено място: гр. Габрово
Улица: ул. "Свищовска" № 81, вх. Б, ет. 3, ап. 8
203696006Държава: България
Област: Габрово
Община: Севлиево
Пощенски код: 5400
Населено място: гр. Севлиево
Улица: ж.к. "Д-р Атанас Москов" № 22А
22042183, 22042184, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901001.06.201609.08.2017
ДМВ ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Проф. Асен Златаров" № 5
117679603Държава: България
Област: Враца
Община: Враца
Пощенски код: 3000
Населено място: Враца
Улица: кв. Промишлена зона, ПИ 12259.1021.101, ул.”Христо Смирненски” № 9
27079999, 27101225, 27101245, 27101249, 27101921, 27101943, 27101947, 27101962, 27101964, 27101968, 27101999, 27102011, 27109900, 38119000, 3826001028.04.2016
“СОФИЯ-БТ” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: бул. “Цар Борис ІІІ” № 134
831520311Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: бул. "Васил Левски" № 60
22071000, 24022090, 24031910, 24031990, 2403999020.05.2016
"ЛОРД Ай енд Джи" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: пл. "Илинден" 4
203929186Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: ул."Илинден" № 8, УПИ LVIII, кв. 135, ПИ61813.760.479
22042179, 22042180, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089048, 22089056, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907806.06.201605.03.2018
"ИНТЕРЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД СОФИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Искър" № 54, ет. 1, офис 3
201849275Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2129
Населено място: с. Равно поле
Улица: Индустриална зона Верила, УПИ I-42
22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042988, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082062, 22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 22089078, 24021000, 24022010, 24022090, 24029000, 24031100, 24031910, 2403199014.07.2016
"СИТИ ГРУП" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: гр. Димитровград
Улица: бул. "Г.С.Раковски" бл. 38, вх. В, ап. 10
126545838Държава: България
Област: Хасково
Община: Димитровград
Пощенски код: 6400
Населено място: Димитровград
Улица: бул. "Г. С. Раковски" № 43, кв. "Раковски"
27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190024.08.2016
"ПОРДИМ ОЙЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1164
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Лозенец" ул. "Кораб планина" № 54, вх. В, ет. 1, ап. 33
203729787Държава: България
Област: Плевен
Община: Пордим
Пощенски код: 5898
Населено място: гр. Пордим
Улица: УПИI-89 в кв. № 76
27101943, 27102011, 3826001017.08.2016
"ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: район Средец, ул. "Шипка" № 36, ет. 3
131022298Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8061
Населено място: гр. Бургас,
Улица: Пристанище Бургас, Терминал "Бургас-Изток 1"-част от Магазия № 11
22030001, 22030009, 22041011, 22041091, 22041098, 22042197, 22042198, 22051010, 22060031, 22082012, 22082014, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22086019, 22086091, 22087010, 22089041, 22089054, 22089056, 22089069, 24022090, 2403191010.08.201631.10.2018
"ВИНПРОМ-ДОЛНА БАНЯ" ЕООДДържава: България
Област: Софийска
Община: Долна баня
Пощенски код: 2040
Населено място: гр. Долна баня
Улица: ул. "Търговска" № 1
131471617Държава: България
Област: Софийска
Община: Долна баня
Пощенски код: 2040
Населено място: Долна Баня
Улица: "Търговска" № 1, УПИ VI и УПИ Х, в кв. 117
22041098, 22042109, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22043010, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 2208204004.08.2016
"ПИВОВАРНА РОМБУС" ЕООДДържава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Лозенград" № 2, ет. 11 ап. 56
203383794Държава: България
Област: Пазарджик
Община: Пазарджик
Пощенски код: 4400
Населено място: гр. Пазарджик
Улица: ул. "Ивайловско шосе" № 41, Пивоварна "Ромбус"
22030001, 2203001019.08.2016
“ВП Брандс Интернешънъл” АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: р-н Северен, бул. "Дунав" № 5
825399928Държава: България
Област: Пловдив
Община: Садово
Пощенски код: 4120
Населено място: с. Катуница
Улица: "Завод Отлежаване",УПИ-III-813,918,917, кв.32, ул."Васил Коларов" № 2
22071000, 22072000, 22082040, 22082089, 22083069, 22083079, 22083088, 22089077, 2208909911.01.2017
"Калиман Карибе" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: Бизнес Център Абакус, бул. "България" № 118, ет. 2
831707273Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1715
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 11, ет. 1
22030001, 22041011, 22041096, 22041098, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042136, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042168, 22042169, 22042171, 22042176, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042189, 22042198, 22042978, 22042998, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083061, 22083071, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22086011, 22087010, 22089011, 22089033, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 24021000, 24022090, 2403191018.10.201619.10.2017
"АЛ и КО" АДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. "Цветан Зангов" 2
127003032Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. "Цветан Зангов" 2
27101981, 27101983, 27101987, 27101999, 27109900, 38112100, 3811290020.10.2016
"ПИРИН ОЙЛ ГРУП" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. "Солунските атентатори" № 3
101658657Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: кв. "Бялата висота", ПИ с идентификатор № 04279.625.24
27111294, 27111297, 27111397, 2711190018.11.2016
“ЗАРА - Е” ООДДържава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриален"
Улица: ул. “Индустриална” № 1
833093660Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Стара Загора
Пощенски код: 6000
Населено място: гр. Стара Загора
Улица: ул. "Индустриална" № 61, Петролна база "ЗАРА"
22072000, 27079999, 27101245, 27101249, 27101943, 27101964, 27101981, 27101983, 27101987, 27101999, 27102011, 38119000, 3826001001.12.2016
"ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1504
Населено място: гр. София
Улица: район Средец, ул. "Шипка" № 36, ет. 3
131022298Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: Склад № 10 на Логистичен център "Алфа Лоджистикс", Варненски път
22030001, 22030009, 22041011, 22041015, 22041091, 22041093, 22041096, 22041098, 22042109, 22042127, 22042128, 22042138, 22042166, 22042168, 22042179, 22042180, 22042189, 22042197, 22042198, 22051010, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22086019, 22086091, 22087010, 22089033, 22089038, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 22089078, 24021000, 24022090, 2403191022.11.2016
"ВИНИ СЛИВЕН" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Висла" № 8
203824160Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр.Сливен
Улица: кв."Промишлена зона", бул. "Цар Симеон" № 51, ПИ 67338.605.350
22041093, 22041094, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042191, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089033, 22089038, 22089048, 22089069, 22089071, 22089077, 22089078, 2208909921.12.2016
"Петрол" АДДържава: България
Област: Ловеч
Община: Ловеч
Пощенски код: 5500
Населено място: гр. Ловеч
Улица: хотел "Ловеч", ул. "Търговска" № 12
831496285Държава: България
Област: Бургас
Община: Камено
Пощенски код: 8120
Населено място: гр. Камено
Улица: УПИ I-151 р-н "Северен портал" в "Бургаски захарен завод" ЕАД
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190013.12.2016
"САКАРА 2011" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4172
Населено място: с. Житница
Улица: ул. "29-та" № 13
201512144Държава: България
Област: Пловдив
Община: Калояново
Пощенски код: 4172
Населено място: с. Житница
Улица: ул. "44-та" № 17
22030001, 22030009, 2203001023.01.2017
"ГАЗТРЕЙД" АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1784
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Цариградско шосе" № 62, ет. 2
121847398Държава: България
Област: Пловдив
Община: Асеновград
Пощенски код: 4230
Населено място: Асеновград
Улица: бул. България № 138
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 27111900, 2901220030.01.2017
"ЛАЙТ ПЕТРОЛ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: Гр. Пловдив
Улица: Район Северен, ул. "Полет" № 1 ет. 2
201366522Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4205
Населено място: с. Костиево
Улица: местност Дъбите
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190028.02.2017
"БУЛ МАКС ГАЗ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1510
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Васил Кънчев" № 26, вх. Г, ет. 5, ап. 25
131102424Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1532
Населено място: с. Казичене
Улица: ул."Фармапарк" № 5
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190007.02.2017
"ТРИМА И ДВАМА" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: бул. "Христо Ботев" № 19, вх. Б, ап. 1
203425784Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ул. "Райна Княгиня" № 44
22030001, 2203001015.02.2017
"МЕТАЛ ИНС" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Средец
Пощенски код: 8300
Населено място: гр. Средец
Улица: ул. "Максим Горки" № 11
147188777Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8002
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Индустриална" № 1
27101943, 27102011, 3826001022.02.2017
"ЗЛАТНА ВАРНА" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Професор Державин" № 5, вх. Б, ет. 3, ап. 9
204010549Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: район "Одесос", ул. "Цар Симеон I" № 27
22030001, 2203001023.02.2017
"ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1151
Населено място: с. Лозен
Улица: ул. "Съединение" № 311
121813346Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1151
Населено място: с. Лозен
Улица: ул. "Съединение" № 311
22071000, 33021010, 3302109006.03.2017
"ДОМЕЙН ЮСТИНА" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4228
Населено място: с. Устина
Улица: ул. "Никола Петков" № 51
160066590Държава: България
Област: Пловдив
Община: Родопи
Пощенски код: 4228
Населено място: с. Устина
Улица: Стопански двор на ТКЗ, УПИ VII-792–складови дейности, от кв. 2
22041094, 22042179, 22042180, 22042279, 22042280, 22042979, 2204298027.03.2017
"ДЖАПАН ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1574
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Никола Тесла" № 3, ет. 4, оф. 402
131459294Държава: България
Област: Софийска
Община: Елин Пелин
Пощенски код: 2129
Населено място: с. Равно поле
Улица: Индустриална зона Верила
24022090, 2403191002.06.2017
"ВАЯ-7 ХОЛДИНГ" ЕДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Хан Аспарух" № 50
203790441Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Гривишко шосе", поземлен имот с идентификатор 56722.652.187
27101943, 27101947, 27102011, 3826001016.06.2017
"ВИНТАЖ 2007" ЕООДДържава: България
Област: Видин
Община: Ново село
Пощенски код: 3774
Населено място: с. Неговановци
Улица: ул. "Четвърта" № 82
175434652Държава: България
Област: Видин
Община: Ново село
Пощенски код: 3774
Населено място: с. Неговановци
Улица: ул. "Четвърта" № 82
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042983, 2204298405.06.2017
"ПОЛИСАН" АДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Придунавски булевард" № 18, ет. 3
117693631Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: Западна индустриална зона, Рафинерия Плама
27079999, 27101245, 27101943, 27101964, 2710199927.06.201726.07.2018
"Калиман Карибе" ООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1618
Населено място: гр. София
Улица: Бизнес Център Абакус, бул. "България" № 118, ет. 2
831707273Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1331
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Сливница" № 578
22030001, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042131, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042161, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042210, 22042222, 22042223, 22042224, 22042226, 22042227, 22042228, 22042232, 22042233, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042285, 22042286, 22042288, 22042290, 22042291, 22042293, 22042294, 22042295, 22042296, 22042297, 22042298, 22042910, 22042922, 22042923, 22042924, 22042926, 22042927, 22042928, 22042932, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042985, 22042986, 22042988, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 22051090, 22059010, 22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083061, 22083071, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22086011, 22087010, 22089011, 22089033, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 22089069, 24021000, 24022090, 2403191014.06.2017
"ЮНИОН ГАЗ ОЙЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Цар Самуил" № 37, ет. 2, ап. 9
130235724Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Дупница
Пощенски код: 2600
Населено място: гр. Дупница
Улица: ул. "Самоковско шосе" № 36
27101943, 2710201104.08.2017
"ПЕЛЕТО" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33, ет. 2, ателие 10
147171404Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: кв. "Долно езерово", местност "Помпена станция"
22030001, 22030009, 2203001012.07.201701.05.2018
"Новарто Инвест" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр. Перущица
Улица: местност "Ленищата" № 459
202536382Държава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр. Перущица
Улица: местност "Ленищата" № 459 - Пивоварна "Хилс"/"HILLS"
22030001, 2203001028.07.2017
"ЕВРО БОНД" ЕООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: ул. "Райко Блъсков" № 5
204351707Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: Варна
Улица: район Младост, бул. "Янош Хунияди" № 6
22030001, 22030009, 22041011, 22041013, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042111, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042119, 22042122, 22042123, 22042124, 22042126, 22042127, 22042128, 22042132, 22042134, 22042136, 22042137, 22042138, 22042142, 22042143, 22042144, 22042146, 22042147, 22042148, 22042162, 22042166, 22042167, 22042168, 22042169, 22042171, 22042174, 22042176, 22042177, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042185, 22042186, 22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22051010, 22051090, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22071000, 22082012, 22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22083011, 22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22085019, 22085091, 22086011, 22086019, 22086091, 22087010, 22089011, 22089033, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 2208906915.08.2017
"КАФСИМА ПЕТРОЛЕУМ" ЕООДДържава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: местност Белия камък № 25
204374321Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кюстендил
Пощенски код: 2500
Населено място: гр. Кюстендил
Улица: местност Белия камък № 25
27101943, 27102011, 3826001001.09.2017
"КАЗАН АРТИЗАН" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: бул. "Черни връх" № 41 вх. "3", ап. 130
204102976Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1444
Населено място: с. Бистрица
Улица: ул. "Синчец" № 40
2203001014.09.2017
„Винпром Русе Трейд“ ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7012
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. „Трети март“ 44
204672816Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7012
Населено място: гр. Русе
Улица: бул. "Трети март" 44
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042191, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22042991, 22051010, 22059010, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22086011, 22086019, 22089048, 22089069, 22089071, 2208907815.09.2017
"СЕВИ ОЙЛ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1712
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Младост 3", бл. 317, вх. 5, ет. 6, ап. 109
203970390Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: бул. "Кукленско шосе"
27101943, 27102011, 38260010
"ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Хладилника", ул."Хенрих Ибсен" № 15, ет. 4, офис 4
175071279Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1517
Населено място: гр. София
Улица: район Искър, ул. "Продан Таракчиев" № 16
24022090, 2403191006.10.2017
"БРАТЯ БАЛАЧЕВИ" ООДДържава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9000
Населено място: гр. Варна
Улица: ул. "Парижка комуна" № 2
203974046Държава: България
Област: Варна
Община: Аксаково
Пощенски код: 9154
Населено място: гр. Аксаково
Улица: ул. "Георги Петлешев" № 1А
22030001, 2203001016.10.2017
"Ф И Б ТРЕЙД" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1172
Населено място: София
Улица: ж.к."Дианабад" бл. 4, ет. 11, ап. 74
175263906Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1540
Населено място: София
Улица: "Продан Таракчиев" № 10, база Трансимпекс /срещу DHL/, склад № 1
22030001, 22030009, 22041011, 22041015, 22041091, 22041093, 22041094, 22041096, 22041098, 22042111, 22042112, 22042142, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042186, 22042189, 22042198, 22042910, 22051010, 22059010, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22082012, 22082014, 22082026, 22082029, 22083011, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083071, 22083079, 22083082, 22084011, 22084031, 22084039, 22085011, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 22089041, 22089045, 22089048, 22089054, 22089056, 2208906918.10.2017
"АФУЗОВ" ООДДържава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8800
Населено място: гр. Сливен
Улица: ж.к. Дружба, ул. Янко Сакъзов № 2
201113857Държава: България
Област: Сливен
Община: Сливен
Пощенски код: 8881
Населено място: с. Калояново
Улица: местност "Коколец"
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22051010, 22059010, 22060059, 2206008929.11.2017
"КЕН СЪПЛАЙ" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: "Пейо Яворов" 2Д
201481503Държава: България
Област: Кюстендил
Община: Кочериново
Пощенски код: 2638
Населено място: с. Стоб
Улица: УПИ III-644 от квартал 31 по плана на село Стоб
22030009, 2203001019.01.2018
„БИТОВА ГАЗ - ШУМЕН“ ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Ришки проход" № 76
202646517Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: ул. „Дедеагач“ № 1-А
27111294, 27111297, 2711139725.01.2018
"ЛОРД Ай енд Джи" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: пл. "Илинден" 4
203929186Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр.Разлог,ПИ61813.750.208,кв.72 по пл.на гр.Разлог
Улица: ул. "Христо Ботев" 89
22071000, 22082029, 22082040, 22085011, 22086011, 22087010, 22089056, 2208906917.01.2018
"МИТ 3" ООДДържава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Симеон Велики" № 4
103865471Държава: България
Област: Шумен
Община: Шумен
Пощенски код: 9700
Населено място: гр. Шумен
Улица: бул. "Симеон Велики" № 4
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711190015.03.2018
"ГИТЕКС" ЕООДДържава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: Бургас
Улица: "Цар Петър" № 7, ет. 4
119001163Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Николаево
Пощенски код: 6190
Населено място: гр. Николаево
Улица: ул. "Липа" № 1
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190007.03.2018
“ИНСА ОЙЛ” ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Раковски
Пощенски код: 4150
Населено място: гр. Раковски
Улица: ул. "Михаил Добромиров" № 118
115624227Държава: България
Област: Бургас
Община: Бургас
Пощенски код: 8000
Населено място: гр. Бургас
Улица: Склад за течни горива на територията на "БМФ Порт Бургас" ЕАД
27101943, 27101946, 27101948, 27102011, 38119000, 3826001023.02.2018
"ТРАКИЯ ЕСТЕЙТ 58" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4004
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Кукленско шосе" № 15
204447812Държава: България
Област: Стара Загора
Община: Братя Даскалови
Пощенски код: 6252
Населено място: с. Гранит
Улица: УПИ IV-543, кв. 74
22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 2204298401.03.2018
„Хай Протеин“ ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7005
Населено място: Русе
Улица: „Тутракан“ № 100
203909237Държава: България
Област: Варна
Община: Варна
Пощенски код: 9200
Населено място: Гр. Провадия
Улица: ул. „Добрина“ № 1
38119000, 3826001027.03.2018
“ТОПЛИВО” АДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1000
Населено място: гр. София
Улица: ул. “Солунска” № 2
831924394Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Потсдам" № 9
2711139704.04.2018
"Лорд Ай Енд Джи България" ЕООДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: ул. "Илинден" № 8
204338268Държава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. "Васил Левски" № 61
22042179, 22042180, 22071000, 22082029, 22082040, 22082089, 22084011, 22084051, 22085011, 22085019, 22086011, 22086019, 22087010, 22087090, 22089048, 22089056, 22089069, 22089071, 22089077, 2208907816.04.2018
СТОРИДЖ ОЙЛ ЕАДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1407
Населено място: София
Улица: Бул. "Черни връх" 43
110547104Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Васил Левски" № 111-121
27101245, 2710194305.04.2018
"РЕФЛЕКС БЪЛГАРИЯ" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1137
Населено място: с. Панчарево
Улица: "Проф. Асен Киселинчев" № 11
121120324Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1137
Населено място: с. Панчарево
Улица: ул. "Проф. Асен Киселинчев" № 11
22030001, 22030009, 2203001017.05.2018
"Т-УАЙНС" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6460
Населено място: с. Коларово
Улица: .
202033937Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6460
Населено място: с. Коларово
Улица: УПИ IV-18
22041011, 22042111, 22042112, 22042113, 22042118, 22042119, 22042122, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042147, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042189, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2204299031.05.2018
"Т-УАЙНС" ЕООДДържава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6460
Населено място: с. Коларово
Улица: .
202033937Държава: България
Област: Хасково
Община: Харманли
Пощенски код: 6450
Населено място: гр. Харманли
Улица: Сграда с идентификатор 77181.12.138.12
22041011, 22042112, 22042113, 22042118, 22042119, 22042122, 22042138, 22042142, 22042143, 22042146, 22042147, 22042166, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042189, 22042238, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 2204299031.05.2018
"СЕВЕРОЗАПАДНА ВИНАРСКА КОМПАНИЯ" ООДДържава: България
Област: Монтана
Община: Лом
Пощенски код: 3600
Населено място: гр. Лом
Улица: ул."Чавдар Войвода" № 2
204708372Държава: България
Област: Монтана
Община: Монтана
Пощенски код: 3400
Населено място: гр. Монтана
Улица: ул. "Индустриална" № 4
22042179, 22042180, 22042979, 22042980, 22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 2206008912.07.2018
"ВИНОГРАД" АДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр. Перущица
Улица: .
130578790Държава: България
Област: Пловдив
Община: Перущица
Пощенски код: 4225
Населено място: гр. Перущица
Улица: имот с № 000527
22042179, 22042180, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042983, 22042984, 22051010, 2205901024.07.2018
"ПИВОВАРНА 359" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: ул. "Искър" № 41, ет. 1, ап. 2
201792301Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1632
Населено място: София
Улица: ж.к. Овча купел 2, ул. "Феникс" № 15
2203000119.09.2018
„ПИВО ФАБРИК“ ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Маяковски" № 25
204972112Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: Пловдив
Улица: ул. "Пряпорец" № 13
2203001023.10.2018
“ВИНПРОМ” АДДържава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ж.к. “Дълга лъка”
104055430Държава: България
Област: Велико Търново
Община: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Населено място: гр. Велико Търново
Улица: ж.к. "Дълга лъка", ул. "Втора" № 1, УПИ XXIV, кв. 572
2206008117.10.2018
"Марж трейд" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4003
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 5
115533699Държава: България
Област: Пловдив
Община: Марица
Пощенски код: 4201
Населено място: с. Бенковски
Улица: землището на с. Бенковски, кат. идент. 03839.35.118.2.1
22041011, 22041091, 22041093, 22042112, 22042113, 22042117, 22042118, 22042122, 22042123, 22042138, 22042142, 22042143, 22042178, 22042179, 22042180, 22042181, 22042183, 22042184, 22042278, 22042279, 22042280, 22042281, 22042282, 22042283, 22042284, 22042938, 22042978, 22042979, 22042980, 22042981, 22042983, 2204298419.10.2018
"ПЕТРОЛ ЕНЕРДЖИ" ЕООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: "Фредерик Жолио Кюри" №1,ет.3
201109588Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул.„Пещерско шосе“,ПИ с идент. 56784.510.9506 и 56784.510.244
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 2711140020.11.2018
"БИЪР БРАДЪРС" ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1510
Населено място: гр. София
Улица: ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Боруй" № 92, вх. А, ет. 4, ап. 10
204412779Държава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1202
Населено място: гр. София
Улица: бул. "Сливница" № 321
2203000110.12.2018
"КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ" ЕАДДържава: България
Област: Благоевград
Община: Благоевград
Пощенски код: 2700
Населено място: гр. Благоевград
Улица: ул. "Пейо К. Яворов" № 2, вх. Б
201379879Държава: България
Област: Благоевград
Община: Разлог
Пощенски код: 2760
Населено място: гр. Разлог
Улица: м. "Банище", УПИ I, ПИ 61813.93.69, кв. 5
2203001007.12.2018
"ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД" ООДДържава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 18
205140969Държава: България
Област: Плевен
Община: Плевен
Пощенски код: 5800
Населено място: гр. Плевен
Улица: Западна индустриална зона, Рафинерия Плама, ПИ 73674.204.26
27079999, 27090090, 27101962, 2710196421.12.2018
"ВИНПРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООДДържава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7000
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Чавдар Войвода" № 5, партер, офис 2
204011269Държава: България
Област: Русе
Община: Русе
Пощенски код: 7001
Населено място: гр. Русе
Улица: ул. "Адмирал Рождественски" № 42
22030001, 22030009, 22030010, 22041011, 22042138, 22042162, 22042179, 22042180, 22042181, 22042182, 22042183, 22042184, 22042979, 22042980, 22042981, 22042982, 22042983, 22042984, 22060031, 22060039, 22082012, 22082029, 22083011, 22083030, 22083061, 22083071, 22084011, 22084031, 22085011, 22086011, 22086019, 22087010, 22089011, 22089041, 22089048, 22089054, 22089069, 22089071
"ПЕТРОЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" ООДДържава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: ул."Фредерик Жолио Кюри" № 1, ет.3
204093790Държава: България
Област: Пловдив
Община: Пловдив
Пощенски код: 4000
Населено място: гр. Пловдив
Улица: кв."Остромила-Беломорски",УПИ ХХХVIII, кв.87,ПИ 56784.533.695
27111211, 27111219, 27111294, 27111297, 27111391, 27111397, 27111400, 2711190016.01.2019
“БАКХУС-4” ЕООДДържава: България
Област: София
Община: Столична
Пощенски код: 1505
Населено място: гр. София
Улица: ул."Околчица", бл. 3,вх. Б, ап. 28
112046526Държава: България
Област: Шумен
Община: Каспичан
Пощенски код: 9930
Населено място: гр. Каспичан
Улица: ул."Македония" № 8