Публичен регистър на цените на тютюневи изделия

Вид продукт
Производител Вносител / Лице, което въвежда от друга ДЧ Притежател на правото в/у търговската марка на изделието Дата, от която регистрираната цена става публична Търговска марка Разновидност на продукта Тип Размер Описание Късове(бр.) Регистрирана цена, в лева Дължина без филтъра и мундщука Диаметър(в мм) Съдържание на никотин, мг в една цигара Съдържание на катран, мг в една цигара Съдържание на въглероден оксид, мг в една цигара
Стара Нова
Производител Вносител / Лице, което въвежда от друга ДЧ Притежател на правото в/у търговската марка на изделието Дата, от която регистрираната цена става публична Търговска марка Разновидност на продукта Описание Брой Регистрирана цена, в лева Регистрирана цена за 1 брой ръчно свити пури, в лева
Стара Нова Стара Нова
Производител Вносител / Лице, което въвежда от друга ДЧ Притежател на правото в/у търговската марка на изделието Дата, от която регистрираната цена става публична Търговска марка Разновидност на продукта Описание Брой Регистрирана цена, в лева
Стара Нова
Производител Вносител / Лице, което въвежда от друга ДЧ Притежател на правото в/у търговската марка на изделието Дата, от която регистрираната цена става публична Търговска марка Разновидност на продукта Описание Тегло на една опаковка на дребно(гр.) Регистрирана цена, в лева
Стара Нова
Производител Вносител / Лице, което въвежда от друга ДЧ Притежател на правото в/у търговската марка на изделието Дата, от която регистрираната цена става публична Търговска марка Разновидност на продукта Наименование на тютюневото изделие Описание Тегло на една опаковка на дребно(гр.) Регистрирана цена, в лева
Стара Нова